Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) 15 374.00 49 259.00 -68.79% 49 259.00 -68.79%
UK2 Ústřední vládní instituce (S1311) -31 672.00 9 050.00 - 449.97% 9 050.00 - 449.97%
UK4 Místní vládní instituce (S1313) 35 956.00 23 563.00 52.60% 23 563.00 52.60%
UK5 Fondy sociálního zabezpečení (S1314) 11 090.00 16 646.00 -33.38% 16 646.00 -33.38%
UK6 Celkové příjmy 2 381 229.00 2 245 120.00 6.06% 2 245 120.00 6.06%
UK7 Celkové běžné příjmy 2 334 000.00 2 199 442.00 6.12% 2 199 442.00 6.12%
UK8 Běžné daně z důchodů, jmění a jiné 482 491.00 458 463.00 5.24% 458 463.00 5.24%
UK9 Daně z výroby a z dovozu 689 234.00 647 349.00 6.47% 647 349.00 6.47%
UK10 Daně z produktů 650 849.00 619 372.00 5.08% 619 372.00 5.08%
UK11 z toho: daň z přidané hodnoty (DPH) 435 462.00 408 538.00 6.59% 408 538.00 6.59%
UK12 Ostatní daně z výroby 38 385.00 27 977.00 37.20% 27 977.00 37.20%
UK13 Čisté sociální příspěvky 895 076.00 833 855.00 7.34% 833 855.00 7.34%
UK14 z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů 576 586.00 538 164.00 7.14% 538 164.00 7.14%
UK15 z toho: skutečné sociální příspěvky domácností 316 647.00 294 265.00 7.61% 294 265.00 7.61%
UK16 Prodej 182 851.00 174 361.00 4.87% 174 361.00 4.87%
UK17 Tržní produkce pro vlastní konečné užití 69 063.00 66 703.00 3.54% 66 703.00 3.54%
UK18 Platby za ostatní netržní produkci 113 788.00 107 658.00 5.69% 107 658.00 5.69%
UK19 Ostatní běžné příjmy 84 348.00 85 414.00 -1.25% 85 414.00 -1.25%
UK20 Ostatní dotace na výrobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 Důchod z vlastnictví 52 017.00 50 747.00 2.50% 50 747.00 2.50%
UK22 Ostatní běžné transfery 32 331.00 34 667.00 -6.74% 34 667.00 -6.74%
UK23 z toho: přijaté úroky 11 574.00 7 894.00 46.62% 7 894.00 46.62%
UK24 Celkové kapitálové příjmy 47 229.00 45 678.00 3.40% 45 678.00 3.40%
UK25 z toho: kapitálové daně 12.00 22.00 -45.45% 22.00 -45.45%
UK26 Celkové výdaje 2 365 855.00 2 195 861.00 7.74% 2 195 861.00 7.74%
UK27 Celkové běžné výdaje 2 078 707.00 1 932 841.00 7.55% 1 932 841.00 7.55%
UK28 Mezispotřeba 338 331.00 325 511.00 3.94% 325 511.00 3.94%
UK29 Náhrady zaměstnancům 574 241.00 520 768.00 10.27% 520 768.00 10.27%
UK30 z toho: mzdy a platy 431 837.00 391 659.00 10.26% 391 659.00 10.26%
UK31 Placené úroky 40 587.00 39 990.00 1.49% 39 990.00 1.49%
UK32 Placené dotace 129 613.00 119 305.00 8.64% 119 305.00 8.64%
UK33 Dotace na produkty (-) 97 881.00 91 198.00 7.33% 91 198.00 7.33%
UK34 Ostatní dotace na produkty (-) 31 732.00 28 107.00 12.90% 28 107.00 12.90%
UK35 Sociální dávky jiné než naturální sociální dávky 707 142.00 658 105.00 7.45% 658 105.00 7.45%
UK36 z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0) 422 036.00 389 018.00 8.49% 389 018.00 8.49%
UK37 z toho: příspěvky v nezaměstnanosti (COFOG 10.5.0) 8 114.00 7 511.00 8.03% 7 511.00 8.03%
UK38 Naturální sociální transfery - nakoupená tržní produkce 176 259.00 159 537.00 10.48% 159 537.00 10.48%
UK39 Ostatní běžné výdaje 112 534.00 109 625.00 2.65% 109 625.00 2.65%
UK40 Ostatní daně z výroby 1 134.00 1 151.00 -1.48% 1 151.00 -1.48%
UK41 Ostatní placené důchody z vlastnictví 162.00 349.00 -53.58% 349.00 -53.58%
UK42 Běžné daně z důchodu, jmění a jiné 4 707.00 4 927.00 -4.47% 4 927.00 -4.47%
UK43 Ostatní placené běžné transfery 106 531.00 103 198.00 3.23% 103 198.00 3.23%
UK44 Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 Celkové kapitálové výdaje 287 148.00 263 020.00 9.17% 263 020.00 9.17%
UK46 Tvorba hrubého fixního kapitálu 248 451.00 224 257.00 10.79% 224 257.00 10.79%
UK47 Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob 7 133.00 3 311.00 115.43% 3 311.00 115.43%
UK48 změny stavu zásob a čisté pořízení cenností 8 446.00 4 848.00 74.22% 4 848.00 74.22%
UK49 čisté pořízení nevyráběných aktiv -1 313.00 -1 537.00 -14.57% -1 537.00 -14.57%
UK50 Výdajové kapitálové transfery 31 564.00 35 452.00 -10.97% 35 452.00 -10.97%
UK51 z toho: placené dotace 17 395.00 23 133.00 -24.80% 23 133.00 -24.80%
UK52 Kapitálové transfery z vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, ale které nebudou pravděpodobně vybrány 0.00 0.00 - 0.00 -
UK53 D 5 placené podniky (S.11+S.12) 187 553.00 186 915.00 0.34% 186 915.00 0.34%
UK54 D.5 placené domácnostmí (S.14+S.15) 284 074.00 260 601.00 9.01% 260 601.00 9.01%
UK55 D.2 energetické daně včetně Daní z obnovitelných zdrojů 25 656.00 25 710.00 -0.21% 25 710.00 -0.21%
UK56 D.121 sociální příspěvky zaměstnavatelů 140 561.00 127 683.00 10.09% 127 683.00 10.09%
UK57 Běžné transfery 1 125 548.00 1 046 572.00 7.55% 1 046 572.00 7.55%
UK58 Hrubé úspory 255 293.00 266 601.00 -4.24% 266 601.00 -4.24%
UK59 Výnosy z UMTS licencí 1 301.00 1 301.00 0.00 1 301.00 0.00
UK60 Celkový příspěsvěk na sociální zabezpečení 893 233.00 832 429.00 7.30% 832 429.00 7.30%
UK61 Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery 707 142.00 658 105.00 7.45% 658 105.00 7.45%
UK62 Primární deficit 55 961.00 89 249.00 -37.30% 89 249.00 -37.30%

1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Příjmy rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu (ERF) od členského státu 54 613.00 54 793.00 -0.33% 54 793.00 -0.33%
UK2 Daně z výroby a z dovozu 9 211.00 8 561.00 7.59% 8 561.00 7.59%
UK3 Běžná mezinárodní spolupráce 1 029.00 986.00 4.36% 986.00 4.36%
UK4 Jiné běžné transfery a vlastní zdroje EU 44 050.00 42 749.00 3.04% 42 749.00 3.04%
UK5 z toho: třetí vlastní zdroj odvozený z DPH 6 772.00 6 289.00 7.68% 6 289.00 7.68%
UK6 z toho: čtvrtý vlastní zdroj odvozený z HND 37 278.00 36 460.00 2.24% 36 460.00 2.24%
UK7 z toho: rabat Velké Británie 2 765.00 2 821.00 -1.99% 2 821.00 -1.99%
UK8 Kapitálové transfery 323.00 2 497.00 -87.06% 2 497.00 -87.06%
UK9 Výdaje rozpočtu EU v členském státě 123 200.00 118 478.00 3.99% 118 478.00 3.99%
UK10 Dotace 34 098.00 32 467.00 5.02% 32 467.00 5.02%
UK11 Běžné transfery vládním institucím 19 681.00 17 798.00 10.58% 17 798.00 10.58%
UK12 Běžné transfery nevládním jednotkám 6 385.00 5 138.00 24.27% 5 138.00 24.27%
UK13 Kapitálové transfery vládním institucím 44 000.00 41 811.00 5.24% 41 811.00 5.24%
UK14 Kapitálové transfery nevládním jednotlám 17 194.00 19 559.00 -12.09% 19 559.00 -12.09%
UK15 Náklady na získávání vlastnmích zdrojů 1 842.00 1 705.00 8.04% 1 705.00 8.04%
UK16 Bilance členského státu vůči rozpočtu EU a ERF (netto příjemce +, netto plátce -) 68 587.00 63 685.00 7.70% 63 685.00 7.70%
UK17 Čisté příjmy z předvstupních programů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 Čisté příjmy z předvstupních programů placené vládě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 Příspěvky do Single Resolution Board/Single Resolution Fund (SRB/SRF) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 Kapitálové transfery z SRB/SRF 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 z toho: finančním jednotkám vládního sektoru 0.00 0.00 - 0.00 -

1c_vládní spotřeba a ostatní nefinanční kategorie (S.13)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výdaje na konečnou spotřebu 1 144 535.00 1 059 122.00 8.06% 1 059 122.00 8.06%
UK2 Výdaje na individuální spotřebu 624 375.00 564 970.00 10.51% 564 970.00 10.51%
UK3 Výdaje na kolektivní spotřebu 520 160.00 494 152.00 5.26% 494 152.00 5.26%
UK4 Spotřeba fixního kapitálu 229 655.00 219 798.00 4.48% 219 798.00 4.48%
UK5 Zaplacené daně z výroby mínus přijaté dotace 1 134.00 1 151.00 -1.48% 1 151.00 -1.48%
UK6 Čistý provozní přebytek 7 766.00 6 718.00 15.60% 6 718.00 15.60%
UK7 Výdaje na konečnou spotřebu v cenách předchozího roku 974 041.00 949 563.00 2.58% 949 563.00 2.58%
UK8 Tvorba hrubého fixního kapitálu v cenách předchozího roku 226 419.00 210 980.00 7.32% 210 980.00 7.32%
UK9 Hrubý domácí produkt (HDP) v běžných cenách 5 652 553.00 5 323 556.00 6.18% 5 323 556.00 6.18%
UK10 HDP v cenách předchozího roku 5 182 840.00 5 053 179.00 2.57% 5 053 179.00 2.57%
UK11 Běžné výdaje z důchodů, jmění a jiné, placené korporacemi vládním institucím institucím a zbytku světa 187 553.00 186 915.00 0.34% 186 915.00 0.34%
UK12 Běžné výdaje z důchodů, jmění a jiné, placené vládním institucím a zbytku světa domácnostmi a neziskovými institucemi sloužící domácnostem (NISD) 284 074.00 260 601.00 9.01% 260 601.00 9.01%
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13)
Podle sektorového hlediska
Podle časového hlediska
Podle odvětvového hlediska
Podle druhového hlediska
Domácnosti
Nefinační podniky
Podle skupin bank
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95)
c - Vládní spotřeba a ostatní nefinanční kategorie
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - úprava 13.11.2009
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)
c - Vládní spotřeba a ostatní nefinanční kategorie
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.1311)
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - S.1311
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - S.1311
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) - S.1311
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) - S.1311
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.1313)
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - S.1313
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - S.1313
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) - S.1313
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) - S.1313
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.1314)
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - S.1314
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - S.1314
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) - S.1314
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) - S.1314
1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)
Schodek (-) nebo přebytek (+) (25 hodnot, 31.12.2019)
Ústřední vládní instituce (S1311) (25 hodnot, 31.12.2019)
Národní vládní instituce (S1312)
Místní vládní instituce (S1313) (25 hodnot, 31.12.2019)
Fondy sociálního zabezpečení (S1314) (25 hodnot, 31.12.2019)
Celkové příjmy (25 hodnot, 31.12.2019)
Celkové běžné příjmy (25 hodnot, 31.12.2019)
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (25 hodnot, 31.12.2019)
Daně z výroby a z dovozu (25 hodnot, 31.12.2019)
Daně z produktů (25 hodnot, 31.12.2019)
z toho: daň z přidané hodnoty (DPH) (25 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní daně z výroby (25 hodnot, 31.12.2019)
Čisté sociální příspěvky (25 hodnot, 31.12.2019)
z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů (25 hodnot, 31.12.2019)
z toho: skutečné sociální příspěvky domácností (25 hodnot, 31.12.2019)
Prodej (25 hodnot, 31.12.2019)
Tržní produkce pro vlastní konečné užití (25 hodnot, 31.12.2019)
Platby za ostatní netržní produkci (25 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní běžné příjmy (25 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní dotace na výrobu (25 hodnot, 31.12.2019)
Důchod z vlastnictví (25 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní běžné transfery (25 hodnot, 31.12.2019)
z toho: přijaté úroky (25 hodnot, 31.12.2019)
Celkové kapitálové příjmy (25 hodnot, 31.12.2019)
z toho: kapitálové daně (25 hodnot, 31.12.2019)
Celkové výdaje (25 hodnot, 31.12.2019)
Celkové běžné výdaje (25 hodnot, 31.12.2019)
Mezispotřeba (25 hodnot, 31.12.2019)
Náhrady zaměstnancům (25 hodnot, 31.12.2019)
z toho: mzdy a platy (25 hodnot, 31.12.2019)
Placené úroky (25 hodnot, 31.12.2019)
Placené dotace (25 hodnot, 31.12.2019)
Dotace na produkty (-) (25 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní dotace na produkty (-) (25 hodnot, 31.12.2019)
Sociální dávky jiné než naturální sociální dávky (25 hodnot, 31.12.2019)
z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0) (25 hodnot, 31.12.2019)
z toho: příspěvky v nezaměstnanosti (COFOG 10.5.0) (25 hodnot, 31.12.2019)
Naturální sociální transfery - nakoupená tržní produkce (25 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní běžné výdaje (25 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní daně z výroby (25 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní placené důchody z vlastnictví (25 hodnot, 31.12.2019)
Běžné daně z důchodu, jmění a jiné (25 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní placené běžné transfery (25 hodnot, 31.12.2019)
Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů (25 hodnot, 31.12.2019)
Celkové kapitálové výdaje (25 hodnot, 31.12.2019)
Tvorba hrubého fixního kapitálu (25 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob (25 hodnot, 31.12.2019)
změny stavu zásob a čisté pořízení cenností (25 hodnot, 31.12.2019)
čisté pořízení nevyráběných aktiv (25 hodnot, 31.12.2019)
Výdajové kapitálové transfery (25 hodnot, 31.12.2019)
z toho: placené dotace (25 hodnot, 31.12.2019)
Kapitálové transfery z vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, ale které nebudou pravděpodobně vybrány (25 hodnot, 31.12.2019)
D 5 placené podniky (S.11+S.12) (25 hodnot, 31.12.2019)
placené domácnostmí (S.14+S.15) (25 hodnot, 31.12.2019)
energetické daně včetně Daní z obnovitelných zdrojů (18 hodnot, 31.12.2019)
sociální příspěvky zaměstnavatelů (25 hodnot, 31.12.2019)
Běžné transfery (25 hodnot, 31.12.2019)
Hrubé úspory (25 hodnot, 31.12.2019)
Výnosy z UMTS licencí (25 hodnot, 31.12.2019)
Celkový příspěsvěk na sociální zabezpečení (25 hodnot, 31.12.2019)
Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery (25 hodnot, 31.12.2019)
Primární deficit (25 hodnot, 31.12.2019)
1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)
Příjmy rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu (ERF) od členského státu (16 hodnot, 31.12.2019)
Daně z výroby a z dovozu (16 hodnot, 31.12.2019)
Běžná mezinárodní spolupráce (16 hodnot, 31.12.2019)
Jiné běžné transfery a vlastní zdroje EU (16 hodnot, 31.12.2019)
z toho: třetí vlastní zdroj odvozený z DPH (16 hodnot, 31.12.2019)
z toho: čtvrtý vlastní zdroj odvozený z HND (16 hodnot, 31.12.2019)
z toho: rabat Velké Británie (16 hodnot, 31.12.2019)
Kapitálové transfery (16 hodnot, 31.12.2019)
Výdaje rozpočtu EU v členském státě (16 hodnot, 31.12.2019)
Dotace (16 hodnot, 31.12.2019)
Běžné transfery vládním institucím (16 hodnot, 31.12.2019)
Běžné transfery nevládním jednotkám (16 hodnot, 31.12.2019)
Kapitálové transfery vládním institucím (16 hodnot, 31.12.2019)
Kapitálové transfery nevládním jednotlám (16 hodnot, 31.12.2019)
Náklady na získávání vlastnmích zdrojů (16 hodnot, 31.12.2019)
Bilance členského státu vůči rozpočtu EU a ERF (netto příjemce +, netto plátce -) (16 hodnot, 31.12.2019)
Čisté příjmy z předvstupních programů (18 hodnot, 31.12.2019)
Čisté příjmy z předvstupních programů placené vládě (18 hodnot, 31.12.2019)
Příspěvky do Single Resolution Board/Single Resolution Fund (SRB/SRF) (4 hodnoty, 31.12.2019)
Kapitálové transfery z SRB/SRF (4 hodnoty, 31.12.2019)
z toho: finančním jednotkám vládního sektoru (4 hodnoty, 31.12.2019)
1c_vládní spotřeba a ostatní nefinanční kategorie (S.13)
Výdaje na konečnou spotřebu (25 hodnot, 31.12.2019)
Výdaje na individuální spotřebu (25 hodnot, 31.12.2019)
Výdaje na kolektivní spotřebu (25 hodnot, 31.12.2019)
Spotřeba fixního kapitálu (25 hodnot, 31.12.2019)
Zaplacené daně z výroby mínus přijaté dotace (25 hodnot, 31.12.2019)
Čistý provozní přebytek (25 hodnot, 31.12.2019)
Výdaje na konečnou spotřebu v cenách předchozího roku (25 hodnot, 31.12.2019)
Tvorba hrubého fixního kapitálu v cenách předchozího roku (25 hodnot, 31.12.2019)
Hrubý domácí produkt (HDP) v běžných cenách (25 hodnot, 31.12.2019)
HDP v cenách předchozího roku (25 hodnot, 31.12.2019)
Běžné výdaje z důchodů, jmění a jiné, placené korporacemi vládním institucím institucím a zbytku světa (25 hodnot, 31.12.2019)
Běžné výdaje z důchodů, jmění a jiné, placené vládním institucím a zbytku světa domácnostmi a neziskovými institucemi sloužící domácnostem (NISD) (25 hodnot, 31.12.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13) (Vládní finanční statistika)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies