1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) - 347 951.00 17 859.00 -2 048.32% 17 859.00 -2 048.32%
UK2 Ústřední vládní instituce (S1311) - 360 864.00 -31 128.00 1 059.29% -31 128.00 1 059.29%
UK4 Místní vládní instituce (S1313) 14 533.00 37 596.00 -61.34% 37 596.00 -61.34%
UK5 Fondy sociálního zabezpečení (S1314) -1 620.00 11 391.00 - 114.22% 11 391.00 - 114.22%
UK6 Celkové příjmy 2 336 688.00 2 395 340.00 -2.45% 2 395 340.00 -2.45%
UK7 Celkové běžné příjmy 2 286 471.00 2 346 713.00 -2.57% 2 346 713.00 -2.57%
UK8 Běžné daně z důchodů, jmění a jiné 457 272.00 490 362.00 -6.75% 490 362.00 -6.75%
UK9 Daně z výroby a z dovozu 650 852.00 688 032.00 -5.40% 688 032.00 -5.40%
UK10 Daně z produktů 611 216.00 649 634.00 -5.91% 649 634.00 -5.91%
UK11 z toho: daň z přidané hodnoty (DPH) 422 479.00 435 462.00 -2.98% 435 462.00 -2.98%
UK12 Ostatní daně z výroby 39 636.00 38 398.00 3.22% 38 398.00 3.22%
UK13 Čisté sociální příspěvky 909 417.00 895 100.00 1.60% 895 100.00 1.60%
UK14 z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů 581 087.00 576 586.00 0.78% 576 586.00 0.78%
UK15 z toho: skutečné sociální příspěvky domácností 325 145.00 316 647.00 2.68% 316 647.00 2.68%
UK16 Prodej 181 201.00 187 503.00 -3.36% 187 503.00 -3.36%
UK17 Tržní produkce pro vlastní konečné užití 73 402.00 72 669.00 1.01% 72 669.00 1.01%
UK18 Platby za ostatní netržní produkci 107 799.00 114 834.00 -6.13% 114 834.00 -6.13%
UK19 Ostatní běžné příjmy 87 729.00 85 716.00 2.35% 85 716.00 2.35%
UK20 Ostatní dotace na výrobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 Důchod z vlastnictví 50 669.00 53 407.00 -5.13% 53 407.00 -5.13%
UK22 Ostatní běžné transfery 37 060.00 32 309.00 14.70% 32 309.00 14.70%
UK23 z toho: přijaté úroky 9 558.00 11 531.00 -17.11% 11 531.00 -17.11%
UK24 Celkové kapitálové příjmy 50 217.00 48 627.00 3.27% 48 627.00 3.27%
UK25 z toho: kapitálové daně 35.00 12.00 191.67% 12.00 191.67%
UK26 Celkové výdaje 2 684 639.00 2 377 481.00 12.92% 2 377 481.00 12.92%
UK27 Celkové běžné výdaje 2 340 414.00 2 083 079.00 12.35% 2 083 079.00 12.35%
UK28 Mezispotřeba 345 726.00 339 229.00 1.92% 339 229.00 1.92%
UK29 Náhrady zaměstnancům 632 974.00 575 632.00 9.96% 575 632.00 9.96%
UK30 z toho: mzdy a platy 474 185.00 432 958.00 9.52% 432 958.00 9.52%
UK31 Placené úroky 43 399.00 40 509.00 7.13% 40 509.00 7.13%
UK32 Placené dotace 173 137.00 128 046.00 35.21% 128 046.00 35.21%
UK33 Dotace na produkty (-) 103 859.00 97 414.00 6.62% 97 414.00 6.62%
UK34 Ostatní dotace na produkty (-) 69 278.00 30 632.00 126.16% 30 632.00 126.16%
UK35 Sociální dávky jiné než naturální sociální dávky 821 449.00 708 465.00 15.95% 708 465.00 15.95%
UK36 z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0) 453 238.00 422 036.00 7.39% 422 036.00 7.39%
UK37 z toho: příspěvky v nezaměstnanosti (COFOG 10.5.0) 10 525.00 8 114.00 29.71% 8 114.00 29.71%
UK38 Naturální sociální transfery - nakoupená tržní produkce 195 580.00 176 914.00 10.55% 176 914.00 10.55%
UK39 Ostatní běžné výdaje 128 149.00 114 284.00 12.13% 114 284.00 12.13%
UK40 Ostatní daně z výroby 987.00 1 208.00 -18.29% 1 208.00 -18.29%
UK41 Ostatní placené důchody z vlastnictví 368.00 489.00 -24.74% 489.00 -24.74%
UK42 Běžné daně z důchodu, jmění a jiné 6 282.00 4 876.00 28.84% 4 876.00 28.84%
UK43 Ostatní placené běžné transfery 120 512.00 107 711.00 11.88% 107 711.00 11.88%
UK44 Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 Celkové kapitálové výdaje 344 225.00 294 402.00 16.92% 294 402.00 16.92%
UK46 Tvorba hrubého fixního kapitálu 277 459.00 252 794.00 9.76% 252 794.00 9.76%
UK47 Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob 3 487.00 5 915.00 -41.05% 5 915.00 -41.05%
UK48 změny stavu zásob a čisté pořízení cenností 6 330.00 7 812.00 -18.97% 7 812.00 -18.97%
UK49 čisté pořízení nevyráběných aktiv -2 843.00 -1 897.00 49.87% -1 897.00 49.87%
UK50 Výdajové kapitálové transfery 63 279.00 35 693.00 77.29% 35 693.00 77.29%
UK51 z toho: placené dotace 21 842.00 18 446.00 18.41% 18 446.00 18.41%
UK52 Kapitálové transfery z vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, ale které nebudou pravděpodobně vybrány 0.00 0.00 - 0.00 -
UK53 D 5 placené podniky (S.11+S.12) 149 823.00 192 412.00 -22.13% 192 412.00 -22.13%
UK54 D.5 placené domácnostmí (S.14+S.15) 296 581.00 287 072.00 3.31% 287 072.00 3.31%
UK55 D.2 energetické daně včetně Daní z obnovitelných zdrojů 25 147.00 25 189.00 -0.17% 25 189.00 -0.17%
UK56 D.121 sociální příspěvky zaměstnavatelů 155 604.00 140 807.00 10.51% 140 807.00 10.51%
UK57 Běžné transfery 1 318 315.00 1 127 709.00 16.90% 1 127 709.00 16.90%
UK58 Hrubé úspory -53 943.00 263 634.00 - 120.46% 263 634.00 - 120.46%
UK59 Výnosy z UMTS licencí 1 301.00 1 301.00 0.00 1 301.00 0.00
UK60 Celkový příspěsvěk na sociální zabezpečení 906 232.00 893 233.00 1.46% 893 233.00 1.46%
UK61 Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery 821 449.00 708 465.00 15.95% 708 465.00 15.95%
UK62 Primární deficit - 304 552.00 58 368.00 - 621.78% 58 368.00 - 621.78%

Schodek (-) nebo přebytek (+)

ObdobíHodnota
31.12.2020 - 347 951.00
31.12.2019 17 859.00
31.12.2018 49 388.00
31.12.2017 76 733.00
31.12.2016 34 143.00
31.12.2015 -29 779.00
31.12.2014 -90 196.00
31.12.2013 -53 189.00
31.12.2012 - 159 349.00
31.12.2011 - 109 697.00
Další »
Schodek (-) nebo přebytek (+),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ústřední vládní instituce (S1311)

ObdobíHodnota
31.12.2020 - 360 864.00
31.12.2019 -31 128.00
31.12.2018 9 183.00
31.12.2017 26 626.00
31.12.2016 -20 421.00
31.12.2015 -57 681.00
31.12.2014 -95 178.00
31.12.2013 -66 239.00
31.12.2012 - 150 429.00
31.12.2011 -91 503.00
Další »
Ústřední vládní instituce (S1311),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Národní vládní instituce (S1312)

ObdobíHodnota
Další »
Národní vládní instituce  (S1312),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Místní vládní instituce (S1313)

ObdobíHodnota
31.12.2020 14 533.00
31.12.2019 37 596.00
31.12.2018 23 559.00
31.12.2017 41 925.00
31.12.2016 49 678.00
31.12.2015 25 989.00
31.12.2014 7 675.00
31.12.2013 12 135.00
31.12.2012 -2 092.00
31.12.2011 -11 268.00
Další »
Místní vládní instituce     (S1313),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Fondy sociálního zabezpečení (S1314)

ObdobíHodnota
31.12.2020 -1 620.00
31.12.2019 11 391.00
31.12.2018 16 646.00
31.12.2017 8 182.00
31.12.2016 4 886.00
31.12.2015 1 913.00
31.12.2014 -2 693.00
31.12.2013 915.00
31.12.2012 -6 828.00
31.12.2011 -6 926.00
Další »
Fondy sociálního zabezpečení (S1314),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Celkové příjmy

ObdobíHodnota
31.12.2020 2 336 688.00
31.12.2019 2 395 340.00
31.12.2018 2 245 866.00
31.12.2017 2 068 905.00
31.12.2016 1 940 949.00
31.12.2015 1 909 833.00
31.12.2014 1 762 059.00
31.12.2013 1 713 727.00
31.12.2012 1 667 376.00
31.12.2011 1 644 725.00
Další »
Celkové příjmy,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Celkové běžné příjmy

ObdobíHodnota
31.12.2020 2 286 471.00
31.12.2019 2 346 713.00
31.12.2018 2 200 188.00
31.12.2017 2 036 377.00
31.12.2016 1 910 174.00
31.12.2015 1 819 989.00
31.12.2014 1 708 835.00
31.12.2013 1 672 785.00
31.12.2012 1 627 689.00
31.12.2011 1 591 025.00
Další »
Celkové běžné příjmy,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Běžné daně z důchodů, jmění a jiné

ObdobíHodnota
31.12.2020 457 272.00
31.12.2019 490 362.00
31.12.2018 458 463.00
31.12.2017 416 438.00
31.12.2016 385 430.00
31.12.2015 354 166.00
31.12.2014 335 460.00
31.12.2013 313 134.00
31.12.2012 303 097.00
31.12.2011 300 534.00
Další »
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Daně z výroby a z dovozu

ObdobíHodnota
31.12.2020 650 852.00
31.12.2019 688 032.00
31.12.2018 647 349.00
31.12.2017 626 254.00
31.12.2016 586 840.00
31.12.2015 561 907.00
31.12.2014 513 084.00
31.12.2013 521 173.00
31.12.2012 501 818.00
31.12.2011 481 136.00
Další »
Daně z výroby a z dovozu,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Daně z produktů

ObdobíHodnota
31.12.2020 611 216.00
31.12.2019 649 634.00
31.12.2018 619 372.00
31.12.2017 600 786.00
31.12.2016 561 976.00
31.12.2015 538 291.00
31.12.2014 489 401.00
31.12.2013 501 166.00
31.12.2012 478 803.00
31.12.2011 456 943.00
Další »
Daně z produktů,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

z toho: daň z přidané hodnoty (DPH)

ObdobíHodnota
31.12.2020 422 479.00
31.12.2019 435 462.00
31.12.2018 408 538.00
31.12.2017 387 537.00
31.12.2016 353 915.00
31.12.2015 333 274.00
31.12.2014 319 485.00
31.12.2013 303 823.00
31.12.2012 286 116.00
31.12.2011 276 533.00
Další »
z toho: daň z přidané hodnoty (DPH),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní daně z výroby

ObdobíHodnota
31.12.2020 39 636.00
31.12.2019 38 398.00
31.12.2018 27 977.00
31.12.2017 25 468.00
31.12.2016 24 864.00
31.12.2015 23 616.00
31.12.2014 23 683.00
31.12.2013 20 007.00
31.12.2012 23 015.00
31.12.2011 24 193.00
Další »
Ostatní daně z výroby,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Čisté sociální příspěvky

ObdobíHodnota
31.12.2020 909 417.00
31.12.2019 895 100.00
31.12.2018 833 855.00
31.12.2017 759 528.00
31.12.2016 703 045.00
31.12.2015 662 916.00
31.12.2014 628 548.00
31.12.2013 606 639.00
31.12.2012 600 265.00
31.12.2011 592 514.00
Další »
Čisté sociální příspěvky,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů

ObdobíHodnota
31.12.2020 581 087.00
31.12.2019 576 586.00
31.12.2018 538 164.00
31.12.2017 488 473.00
31.12.2016 449 685.00
31.12.2015 422 509.00
31.12.2014 400 654.00
31.12.2013 387 446.00
31.12.2012 382 657.00
31.12.2011 377 530.00
Další »
z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

z toho: skutečné sociální příspěvky domácností

ObdobíHodnota
31.12.2020 325 145.00
31.12.2019 316 647.00
31.12.2018 294 265.00
31.12.2017 269 885.00
31.12.2016 252 352.00
31.12.2015 239 380.00
31.12.2014 227 161.00
31.12.2013 218 259.00
31.12.2012 216 715.00
31.12.2011 214 043.00
Další »
z toho: skutečné sociální příspěvky domácností,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Prodej

ObdobíHodnota
31.12.2020 181 201.00
31.12.2019 187 503.00
31.12.2018 174 785.00
31.12.2017 163 276.00
31.12.2016 157 906.00
31.12.2015 155 319.00
31.12.2014 152 286.00
31.12.2013 149 532.00
31.12.2012 147 913.00
31.12.2011 146 238.00
Další »
Prodej,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Tržní produkce pro vlastní konečné užití

ObdobíHodnota
31.12.2020 73 402.00
31.12.2019 72 669.00
31.12.2018 67 289.00
31.12.2017 62 228.00
31.12.2016 59 041.00
31.12.2015 59 024.00
31.12.2014 56 357.00
31.12.2013 54 773.00
31.12.2012 50 664.00
31.12.2011 51 490.00
Další »
Tržní produkce pro vlastní konečné užití,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Platby za ostatní netržní produkci

ObdobíHodnota
31.12.2020 107 799.00
31.12.2019 114 834.00
31.12.2018 107 496.00
31.12.2017 101 048.00
31.12.2016 98 865.00
31.12.2015 96 295.00
31.12.2014 95 929.00
31.12.2013 94 759.00
31.12.2012 97 249.00
31.12.2011 94 748.00
Další »
Platby za ostatní netržní produkci,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní běžné příjmy

ObdobíHodnota
31.12.2020 87 729.00
31.12.2019 85 716.00
31.12.2018 85 736.00
31.12.2017 70 881.00
31.12.2016 76 953.00
31.12.2015 85 681.00
31.12.2014 79 457.00
31.12.2013 82 307.00
31.12.2012 74 596.00
31.12.2011 70 603.00
Další »
Ostatní běžné příjmy,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní dotace na výrobu

ObdobíHodnota
31.12.2020 0.00
31.12.2019 0.00
31.12.2018 0.00
31.12.2017 0.00
31.12.2016 0.00
31.12.2015 0.00
31.12.2014 0.00
31.12.2013 0.00
31.12.2012 0.00
31.12.2011 0.00
Další »
Ostatní dotace na výrobu,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Důchod z vlastnictví

ObdobíHodnota
31.12.2020 50 669.00
31.12.2019 53 407.00
31.12.2018 50 805.00
31.12.2017 40 325.00
31.12.2016 39 724.00
31.12.2015 48 759.00
31.12.2014 42 380.00
31.12.2013 44 368.00
31.12.2012 39 105.00
31.12.2011 35 390.00
Další »
Důchod z vlastnictví,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní běžné transfery

ObdobíHodnota
31.12.2020 37 060.00
31.12.2019 32 309.00
31.12.2018 34 931.00
31.12.2017 30 556.00
31.12.2016 37 229.00
31.12.2015 36 922.00
31.12.2014 37 077.00
31.12.2013 37 939.00
31.12.2012 35 491.00
31.12.2011 35 213.00
Další »
Ostatní běžné transfery,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

z toho: přijaté úroky

ObdobíHodnota
31.12.2020 9 558.00
31.12.2019 11 531.00
31.12.2018 8 229.00
31.12.2017 4 957.00
31.12.2016 6 170.00
31.12.2015 6 695.00
31.12.2014 8 499.00
31.12.2013 9 811.00
31.12.2012 10 444.00
31.12.2011 9 776.00
Další »
z toho: přijaté úroky,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Celkové kapitálové příjmy

ObdobíHodnota
31.12.2020 50 217.00
31.12.2019 48 627.00
31.12.2018 45 678.00
31.12.2017 32 528.00
31.12.2016 30 775.00
31.12.2015 89 844.00
31.12.2014 53 224.00
31.12.2013 40 942.00
31.12.2012 39 687.00
31.12.2011 53 700.00
Další »
Celkové kapitálové příjmy,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

z toho: kapitálové daně

ObdobíHodnota
31.12.2020 35.00
31.12.2019 12.00
31.12.2018 22.00
31.12.2017 29.00
31.12.2016 17.00
31.12.2015 11.00
31.12.2014 10.00
31.12.2013 154.00
31.12.2012 231.00
31.12.2011 229.00
Další »
z toho: kapitálové daně,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Celkové výdaje

ObdobíHodnota
31.12.2020 2 684 639.00
31.12.2019 2 377 481.00
31.12.2018 2 196 478.00
31.12.2017 1 992 172.00
31.12.2016 1 906 806.00
31.12.2015 1 939 612.00
31.12.2014 1 852 255.00
31.12.2013 1 766 916.00
31.12.2012 1 826 725.00
31.12.2011 1 754 422.00
Další »
Celkové výdaje,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Celkové běžné výdaje

ObdobíHodnota
31.12.2020 2 340 414.00
31.12.2019 2 083 079.00
31.12.2018 1 933 250.00
31.12.2017 1 786 832.00
31.12.2016 1 716 715.00
31.12.2015 1 663 516.00
31.12.2014 1 616 993.00
31.12.2013 1 575 945.00
31.12.2012 1 539 358.00
31.12.2011 1 529 055.00
Další »
Celkové běžné výdaje,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Mezispotřeba

ObdobíHodnota
31.12.2020 345 726.00
31.12.2019 339 229.00
31.12.2018 325 778.00
31.12.2017 296 164.00
31.12.2016 291 471.00
31.12.2015 283 516.00
31.12.2014 274 037.00
31.12.2013 269 932.00
31.12.2012 259 253.00
31.12.2011 281 092.00
Další »
Mezispotřeba,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Náhrady zaměstnancům

ObdobíHodnota
31.12.2020 632 974.00
31.12.2019 575 632.00
31.12.2018 520 768.00
31.12.2017 461 842.00
31.12.2016 419 426.00
31.12.2015 397 775.00
31.12.2014 379 553.00
31.12.2013 366 707.00
31.12.2012 359 397.00
31.12.2011 349 916.00
Další »
Náhrady zaměstnancům,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

z toho: mzdy a platy

ObdobíHodnota
31.12.2020 474 185.00
31.12.2019 432 958.00
31.12.2018 391 659.00
31.12.2017 347 426.00
31.12.2016 315 312.00
31.12.2015 299 078.00
31.12.2014 285 758.00
31.12.2013 276 117.00
31.12.2012 270 814.00
31.12.2011 264 574.00
Další »
z toho: mzdy a platy,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Placené úroky

ObdobíHodnota
31.12.2020 43 399.00
31.12.2019 40 509.00
31.12.2018 40 006.00
31.12.2017 37 828.00
31.12.2016 43 793.00
31.12.2015 49 002.00
31.12.2014 56 136.00
31.12.2013 55 017.00
31.12.2012 57 831.00
31.12.2011 53 023.00
Další »
Placené úroky,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Placené dotace

ObdobíHodnota
31.12.2020 173 137.00
31.12.2019 128 046.00
31.12.2018 119 305.00
31.12.2017 109 628.00
31.12.2016 107 745.00
31.12.2015 104 995.00
31.12.2014 99 399.00
31.12.2013 95 779.00
31.12.2012 91 121.00
31.12.2011 91 141.00
Další »
Placené dotace,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Dotace na produkty (-)

ObdobíHodnota
31.12.2020 103 859.00
31.12.2019 97 414.00
31.12.2018 91 198.00
31.12.2017 88 916.00
31.12.2016 85 166.00
31.12.2015 83 764.00
31.12.2014 79 825.00
31.12.2013 76 414.00
31.12.2012 71 274.00
31.12.2011 68 849.00
Další »
Dotace na produkty  (-),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní dotace na produkty (-)

ObdobíHodnota
31.12.2020 69 278.00
31.12.2019 30 632.00
31.12.2018 28 107.00
31.12.2017 20 712.00
31.12.2016 22 579.00
31.12.2015 21 231.00
31.12.2014 19 574.00
31.12.2013 19 365.00
31.12.2012 19 847.00
31.12.2011 22 292.00
Další »
Ostatní dotace na produkty  (-),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Sociální dávky jiné než naturální sociální dávky

ObdobíHodnota
31.12.2020 821 449.00
31.12.2019 708 465.00
31.12.2018 658 105.00
31.12.2017 623 996.00
31.12.2016 605 459.00
31.12.2015 590 525.00
31.12.2014 575 734.00
31.12.2013 564 370.00
31.12.2012 554 401.00
31.12.2011 545 586.00
Další »
Sociální dávky jiné než naturální sociální dávky,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0)

ObdobíHodnota
31.12.2020 453 238.00
31.12.2019 422 036.00
31.12.2018 389 018.00
31.12.2017 370 605.00
31.12.2016 357 392.00
31.12.2015 351 631.00
31.12.2014 341 870.00
31.12.2013 336 901.00
31.12.2012 330 781.00
31.12.2011 320 494.00
Další »
z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

z toho: příspěvky v nezaměstnanosti (COFOG 10.5.0)

ObdobíHodnota
31.12.2020 10 525.00
31.12.2019 8 114.00
31.12.2018 7 511.00
31.12.2017 7 819.00
31.12.2016 8 220.00
31.12.2015 8 276.00
31.12.2014 9 262.00
31.12.2013 9 650.00
31.12.2012 8 741.00
31.12.2011 10 316.00
Další »
z toho: příspěvky v nezaměstnanosti (COFOG 10.5.0),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Naturální sociální transfery - nakoupená tržní produkce

ObdobíHodnota
31.12.2020 195 580.00
31.12.2019 176 914.00
31.12.2018 159 537.00
31.12.2017 152 333.00
31.12.2016 147 774.00
31.12.2015 141 623.00
31.12.2014 139 634.00
31.12.2013 133 199.00
31.12.2012 129 789.00
31.12.2011 124 015.00
Další »
Naturální sociální transfery - nakoupená tržní produkce,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní běžné výdaje

ObdobíHodnota
31.12.2020 128 149.00
31.12.2019 114 284.00
31.12.2018 109 751.00
31.12.2017 105 041.00
31.12.2016 101 047.00
31.12.2015 96 080.00
31.12.2014 92 500.00
31.12.2013 90 941.00
31.12.2012 87 566.00
31.12.2011 84 282.00
Další »
Ostatní běžné výdaje,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní daně z výroby

ObdobíHodnota
31.12.2020 987.00
31.12.2019 1 208.00
31.12.2018 1 151.00
31.12.2017 1 236.00
31.12.2016 1 252.00
31.12.2015 1 293.00
31.12.2014 1 175.00
31.12.2013 1 153.00
31.12.2012 1 082.00
31.12.2011 1 539.00
Další »
Ostatní daně z výroby,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní placené důchody z vlastnictví

ObdobíHodnota
31.12.2020 368.00
31.12.2019 489.00
31.12.2018 377.00
31.12.2017 28.00
31.12.2016 319.00
31.12.2015 325.00
31.12.2014 585.00
31.12.2013 267.00
31.12.2012 873.00
31.12.2011 402.00
Další »
Ostatní placené důchody z vlastnictví,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Běžné daně z důchodu, jmění a jiné

ObdobíHodnota
31.12.2020 6 282.00
31.12.2019 4 876.00
31.12.2018 4 927.00
31.12.2017 5 917.00
31.12.2016 5 369.00
31.12.2015 6 460.00
31.12.2014 6 501.00
31.12.2013 5 840.00
31.12.2012 5 589.00
31.12.2011 5 927.00
Další »
Běžné daně z důchodu, jmění a jiné,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní placené běžné transfery

ObdobíHodnota
31.12.2020 120 512.00
31.12.2019 107 711.00
31.12.2018 103 296.00
31.12.2017 97 860.00
31.12.2016 94 107.00
31.12.2015 88 002.00
31.12.2014 84 239.00
31.12.2013 83 681.00
31.12.2012 80 022.00
31.12.2011 76 414.00
Další »
Ostatní placené běžné transfery,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů

ObdobíHodnota
31.12.2020 0.00
31.12.2019 0.00
31.12.2018 0.00
31.12.2017 0.00
31.12.2016 0.00
31.12.2015 0.00
31.12.2014 0.00
31.12.2013 0.00
31.12.2012 0.00
31.12.2011 0.00
Další »
Úprava o změnu čistého podílu domácností na  rezervách penzijních fonsů,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Celkové kapitálové výdaje

ObdobíHodnota
31.12.2020 344 225.00
31.12.2019 294 402.00
31.12.2018 263 228.00
31.12.2017 205 340.00
31.12.2016 190 091.00
31.12.2015 276 096.00
31.12.2014 235 262.00
31.12.2013 190 971.00
31.12.2012 287 367.00
31.12.2011 225 367.00
Další »
Celkové kapitálové výdaje,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Tvorba hrubého fixního kapitálu

ObdobíHodnota
31.12.2020 277 459.00
31.12.2019 252 794.00
31.12.2018 224 424.00
31.12.2017 170 977.00
31.12.2016 155 210.00
31.12.2015 236 308.00
31.12.2014 177 995.00
31.12.2013 152 350.00
31.12.2012 169 356.00
31.12.2011 181 177.00
Další »
Tvorba hrubého fixního kapitálu,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob

ObdobíHodnota
31.12.2020 3 487.00
31.12.2019 5 915.00
31.12.2018 3 560.00
31.12.2017 4 040.00
31.12.2016 - 753.00
31.12.2015 -1 081.00
31.12.2014 -3 072.00
31.12.2013 - 711.00
31.12.2012 -2 860.00
31.12.2011 - 609.00
Další »
Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

změny stavu zásob a čisté pořízení cenností

ObdobíHodnota
31.12.2020 6 330.00
31.12.2019 7 812.00
31.12.2018 5 097.00
31.12.2017 5 927.00
31.12.2016 2 493.00
31.12.2015 4 389.00
31.12.2014 505.00
31.12.2013 926.00
31.12.2012 1 293.00
31.12.2011 954.00
Další »
změny stavu zásob a čisté pořízení cenností,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

čisté pořízení nevyráběných aktiv

ObdobíHodnota
31.12.2020 -2 843.00
31.12.2019 -1 897.00
31.12.2018 -1 537.00
31.12.2017 -1 887.00
31.12.2016 -3 246.00
31.12.2015 -5 470.00
31.12.2014 -3 577.00
31.12.2013 -1 637.00
31.12.2012 -4 153.00
31.12.2011 -1 563.00
Další »
čisté pořízení nevyráběných aktiv,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Výdajové kapitálové transfery

ObdobíHodnota
31.12.2020 63 279.00
31.12.2019 35 693.00
31.12.2018 35 244.00
31.12.2017 30 323.00
31.12.2016 35 634.00
31.12.2015 40 869.00
31.12.2014 60 339.00
31.12.2013 39 332.00
31.12.2012 120 871.00
31.12.2011 44 799.00
Další »
Výdajové kapitálové transfery,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

z toho: placené dotace

ObdobíHodnota
31.12.2020 21 842.00
31.12.2019 18 446.00
31.12.2018 23 133.00
31.12.2017 14 678.00
31.12.2016 12 825.00
31.12.2015 14 712.00
31.12.2014 18 190.00
31.12.2013 21 281.00
31.12.2012 31 400.00
31.12.2011 31 981.00
Další »
z toho: placené dotace,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Kapitálové transfery z vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, ale které nebudou pravděpodobně vybrány

ObdobíHodnota
31.12.2020 0.00
31.12.2019 0.00
31.12.2018 0.00
31.12.2017 0.00
31.12.2016 0.00
31.12.2015 0.00
31.12.2014 0.00
31.12.2013 0.00
31.12.2012 0.00
31.12.2011 0.00
Další »
Kapitálové transfery z vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, ale které nebudou pravděpodobně vybrány,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

D 5 placené podniky (S.11+S.12)

ObdobíHodnota
31.12.2020 149 823.00
31.12.2019 192 412.00
31.12.2018 186 915.00
31.12.2017 175 880.00
31.12.2016 167 168.00
31.12.2015 156 572.00
31.12.2014 143 871.00
31.12.2013 132 558.00
31.12.2012 127 480.00
31.12.2011 129 031.00
Další »
D 5 placené podniky  (S.11+S.12),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

placené domácnostmí (S.14+S.15)

ObdobíHodnota
31.12.2020 296 581.00
31.12.2019 287 072.00
31.12.2018 260 601.00
31.12.2017 228 933.00
31.12.2016 207 122.00
31.12.2015 186 692.00
31.12.2014 181 247.00
31.12.2013 170 233.00
31.12.2012 165 130.00
31.12.2011 161 205.00
Další »
placené domácnostmí  (S.14+S.15),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

energetické daně včetně Daní z obnovitelných zdrojů

ObdobíHodnota
31.12.2020 25 147.00
31.12.2019 25 189.00
31.12.2018 25 710.00
31.12.2017 26 834.00
31.12.2016 28 082.00
31.12.2015 33 911.00
31.12.2014 31 091.00
31.12.2013 37 704.00
31.12.2012 33 398.00
31.12.2011 30 227.00
Další »
energetické daně včetně Daní z obnovitelných zdrojů,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

sociální příspěvky zaměstnavatelů

ObdobíHodnota
31.12.2020 155 604.00
31.12.2019 140 807.00
31.12.2018 127 683.00
31.12.2017 113 246.00
31.12.2016 103 106.00
31.12.2015 97 670.00
31.12.2014 93 062.00
31.12.2013 89 656.00
31.12.2012 87 690.00
31.12.2011 84 401.00
Další »
sociální příspěvky zaměstnavatelů,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Běžné transfery

ObdobíHodnota
31.12.2020 1 318 315.00
31.12.2019 1 127 709.00
31.12.2018 1 046 698.00
31.12.2017 990 998.00
31.12.2016 962 025.00
31.12.2015 933 223.00
31.12.2014 907 267.00
31.12.2013 884 289.00
31.12.2012 862 877.00
31.12.2011 845 024.00
Další »
Běžné transfery,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Hrubé úspory

ObdobíHodnota
31.12.2020 -53 943.00
31.12.2019 263 634.00
31.12.2018 266 938.00
31.12.2017 249 545.00
31.12.2016 193 459.00
31.12.2015 156 473.00
31.12.2014 91 842.00
31.12.2013 96 840.00
31.12.2012 88 331.00
31.12.2011 61 970.00
Další »
Hrubé úspory,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Výnosy z UMTS licencí

ObdobíHodnota
31.12.2020 1 301.00
31.12.2019 1 301.00
31.12.2018 1 301.00
31.12.2017 1 249.00
31.12.2016 1 182.00
31.12.2015 1 032.00
31.12.2014 1 032.00
31.12.2013 482.00
31.12.2012 482.00
31.12.2011 482.00
Další »
Výnosy z UMTS licencí,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Celkový příspěsvěk na sociální zabezpečení

ObdobíHodnota
31.12.2020 906 232.00
31.12.2019 893 233.00
31.12.2018 832 429.00
31.12.2017 758 358.00
31.12.2016 702 037.00
31.12.2015 661 889.00
31.12.2014 627 815.00
31.12.2013 605 705.00
31.12.2012 599 372.00
31.12.2011 591 573.00
Další »
Celkový příspěsvěk na sociální zabezpečení,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery

ObdobíHodnota
31.12.2020 821 449.00
31.12.2019 708 465.00
31.12.2018 658 105.00
31.12.2017 623 996.00
31.12.2016 605 459.00
31.12.2015 590 525.00
31.12.2014 575 734.00
31.12.2013 564 370.00
31.12.2012 554 401.00
31.12.2011 545 586.00
Další »
Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Primární deficit

ObdobíHodnota
31.12.2020 - 304 552.00
31.12.2019 58 368.00
31.12.2018 89 394.00
31.12.2017 114 561.00
31.12.2016 77 936.00
31.12.2015 19 223.00
31.12.2014 -34 060.00
31.12.2013 1 828.00
31.12.2012 - 101 518.00
31.12.2011 -56 674.00
Další »
Primární deficit,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Půjčky vládním institucím - celkem (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Výdaje na HDP, mil.Kč (Běžné ceny)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru (Banky celkem)
. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru (Velké banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.