1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) 15 374.00 49 259.00 -68.79% 49 259.00 -68.79%
UK2 Ústřední vládní instituce (S1311) -31 672.00 9 050.00 - 449.97% 9 050.00 - 449.97%
UK4 Místní vládní instituce (S1313) 35 956.00 23 563.00 52.60% 23 563.00 52.60%
UK5 Fondy sociálního zabezpečení (S1314) 11 090.00 16 646.00 -33.38% 16 646.00 -33.38%
UK6 Celkové příjmy 2 381 229.00 2 245 120.00 6.06% 2 245 120.00 6.06%
UK7 Celkové běžné příjmy 2 334 000.00 2 199 442.00 6.12% 2 199 442.00 6.12%
UK8 Běžné daně z důchodů, jmění a jiné 482 491.00 458 463.00 5.24% 458 463.00 5.24%
UK9 Daně z výroby a z dovozu 689 234.00 647 349.00 6.47% 647 349.00 6.47%
UK10 Daně z produktů 650 849.00 619 372.00 5.08% 619 372.00 5.08%
UK11 z toho: daň z přidané hodnoty (DPH) 435 462.00 408 538.00 6.59% 408 538.00 6.59%
UK12 Ostatní daně z výroby 38 385.00 27 977.00 37.20% 27 977.00 37.20%
UK13 Čisté sociální příspěvky 895 076.00 833 855.00 7.34% 833 855.00 7.34%
UK14 z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů 576 586.00 538 164.00 7.14% 538 164.00 7.14%
UK15 z toho: skutečné sociální příspěvky domácností 316 647.00 294 265.00 7.61% 294 265.00 7.61%
UK16 Prodej 182 851.00 174 361.00 4.87% 174 361.00 4.87%
UK17 Tržní produkce pro vlastní konečné užití 69 063.00 66 703.00 3.54% 66 703.00 3.54%
UK18 Platby za ostatní netržní produkci 113 788.00 107 658.00 5.69% 107 658.00 5.69%
UK19 Ostatní běžné příjmy 84 348.00 85 414.00 -1.25% 85 414.00 -1.25%
UK20 Ostatní dotace na výrobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 Důchod z vlastnictví 52 017.00 50 747.00 2.50% 50 747.00 2.50%
UK22 Ostatní běžné transfery 32 331.00 34 667.00 -6.74% 34 667.00 -6.74%
UK23 z toho: přijaté úroky 11 574.00 7 894.00 46.62% 7 894.00 46.62%
UK24 Celkové kapitálové příjmy 47 229.00 45 678.00 3.40% 45 678.00 3.40%
UK25 z toho: kapitálové daně 12.00 22.00 -45.45% 22.00 -45.45%
UK26 Celkové výdaje 2 365 855.00 2 195 861.00 7.74% 2 195 861.00 7.74%
UK27 Celkové běžné výdaje 2 078 707.00 1 932 841.00 7.55% 1 932 841.00 7.55%
UK28 Mezispotřeba 338 331.00 325 511.00 3.94% 325 511.00 3.94%
UK29 Náhrady zaměstnancům 574 241.00 520 768.00 10.27% 520 768.00 10.27%
UK30 z toho: mzdy a platy 431 837.00 391 659.00 10.26% 391 659.00 10.26%
UK31 Placené úroky 40 587.00 39 990.00 1.49% 39 990.00 1.49%
UK32 Placené dotace 129 613.00 119 305.00 8.64% 119 305.00 8.64%
UK33 Dotace na produkty (-) 97 881.00 91 198.00 7.33% 91 198.00 7.33%
UK34 Ostatní dotace na produkty (-) 31 732.00 28 107.00 12.90% 28 107.00 12.90%
UK35 Sociální dávky jiné než naturální sociální dávky 707 142.00 658 105.00 7.45% 658 105.00 7.45%
UK36 z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0) 422 036.00 389 018.00 8.49% 389 018.00 8.49%
UK37 z toho: příspěvky v nezaměstnanosti (COFOG 10.5.0) 8 114.00 7 511.00 8.03% 7 511.00 8.03%
UK38 Naturální sociální transfery - nakoupená tržní produkce 176 259.00 159 537.00 10.48% 159 537.00 10.48%
UK39 Ostatní běžné výdaje 112 534.00 109 625.00 2.65% 109 625.00 2.65%
UK40 Ostatní daně z výroby 1 134.00 1 151.00 -1.48% 1 151.00 -1.48%
UK41 Ostatní placené důchody z vlastnictví 162.00 349.00 -53.58% 349.00 -53.58%
UK42 Běžné daně z důchodu, jmění a jiné 4 707.00 4 927.00 -4.47% 4 927.00 -4.47%
UK43 Ostatní placené běžné transfery 106 531.00 103 198.00 3.23% 103 198.00 3.23%
UK44 Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 Celkové kapitálové výdaje 287 148.00 263 020.00 9.17% 263 020.00 9.17%
UK46 Tvorba hrubého fixního kapitálu 248 451.00 224 257.00 10.79% 224 257.00 10.79%
UK47 Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob 7 133.00 3 311.00 115.43% 3 311.00 115.43%
UK48 změny stavu zásob a čisté pořízení cenností 8 446.00 4 848.00 74.22% 4 848.00 74.22%
UK49 čisté pořízení nevyráběných aktiv -1 313.00 -1 537.00 -14.57% -1 537.00 -14.57%
UK50 Výdajové kapitálové transfery 31 564.00 35 452.00 -10.97% 35 452.00 -10.97%
UK51 z toho: placené dotace 17 395.00 23 133.00 -24.80% 23 133.00 -24.80%
UK52 Kapitálové transfery z vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, ale které nebudou pravděpodobně vybrány 0.00 0.00 - 0.00 -
UK53 D 5 placené podniky (S.11+S.12) 187 553.00 186 915.00 0.34% 186 915.00 0.34%
UK54 D.5 placené domácnostmí (S.14+S.15) 284 074.00 260 601.00 9.01% 260 601.00 9.01%
UK55 D.2 energetické daně včetně Daní z obnovitelných zdrojů 25 656.00 25 710.00 -0.21% 25 710.00 -0.21%
UK56 D.121 sociální příspěvky zaměstnavatelů 140 561.00 127 683.00 10.09% 127 683.00 10.09%
UK57 Běžné transfery 1 125 548.00 1 046 572.00 7.55% 1 046 572.00 7.55%
UK58 Hrubé úspory 255 293.00 266 601.00 -4.24% 266 601.00 -4.24%
UK59 Výnosy z UMTS licencí 1 301.00 1 301.00 0.00 1 301.00 0.00
UK60 Celkový příspěsvěk na sociální zabezpečení 893 233.00 832 429.00 7.30% 832 429.00 7.30%
UK61 Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery 707 142.00 658 105.00 7.45% 658 105.00 7.45%
UK62 Primární deficit 55 961.00 89 249.00 -37.30% 89 249.00 -37.30%

Schodek (-) nebo přebytek (+)

ObdobíHodnota
31.12.2019 15 374.00
31.12.2018 49 259.00
31.12.2017 76 718.00
31.12.2016 34 136.00
31.12.2015 -28 260.00
31.12.2014 -90 561.00
31.12.2013 -51 129.00
31.12.2012 - 159 552.00
31.12.2011 - 109 896.00
31.12.2010 - 166 017.00
Další »
Schodek (-) nebo přebytek (+),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ústřední vládní instituce (S1311)

ObdobíHodnota
31.12.2019 -31 672.00
31.12.2018 9 050.00
31.12.2017 26 626.00
31.12.2016 -20 417.00
31.12.2015 -56 165.00
31.12.2014 -95 562.00
31.12.2013 -64 174.00
31.12.2012 - 150 639.00
31.12.2011 -91 716.00
31.12.2010 - 142 113.00
Další »
Ústřední vládní instituce (S1311),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Národní vládní instituce (S1312)

ObdobíHodnota
Další »
Národní vládní instituce  (S1312),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Místní vládní instituce (S1313)

ObdobíHodnota
31.12.2019 35 956.00
31.12.2018 23 563.00
31.12.2017 41 910.00
31.12.2016 49 667.00
31.12.2015 25 992.00
31.12.2014 7 693.00
31.12.2013 12 130.00
31.12.2012 -2 085.00
31.12.2011 -11 254.00
31.12.2010 -15 185.00
Další »
Místní vládní instituce     (S1313),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Fondy sociálního zabezpečení (S1314)

ObdobíHodnota
31.12.2019 11 090.00
31.12.2018 16 646.00
31.12.2017 8 182.00
31.12.2016 4 886.00
31.12.2015 1 913.00
31.12.2014 -2 692.00
31.12.2013 915.00
31.12.2012 -6 828.00
31.12.2011 -6 926.00
31.12.2010 -8 719.00
Další »
Fondy sociálního zabezpečení (S1314),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Celkové příjmy

ObdobíHodnota
31.12.2019 2 381 229.00
31.12.2018 2 245 120.00
31.12.2017 2 069 048.00
31.12.2016 1 940 916.00
31.12.2015 1 888 130.00
31.12.2014 1 739 953.00
31.12.2013 1 694 779.00
31.12.2012 1 646 284.00
31.12.2011 1 626 020.00
31.12.2010 1 558 224.00
Další »
Celkové příjmy,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Celkové běžné příjmy

ObdobíHodnota
31.12.2019 2 334 000.00
31.12.2018 2 199 442.00
31.12.2017 2 036 520.00
31.12.2016 1 910 141.00
31.12.2015 1 797 786.00
31.12.2014 1 686 729.00
31.12.2013 1 653 837.00
31.12.2012 1 606 597.00
31.12.2011 1 572 320.00
31.12.2010 1 500 038.00
Další »
Celkové běžné příjmy,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Běžné daně z důchodů, jmění a jiné

ObdobíHodnota
31.12.2019 482 491.00
31.12.2018 458 463.00
31.12.2017 416 438.00
31.12.2016 385 430.00
31.12.2015 332 063.00
31.12.2014 315 283.00
31.12.2013 293 516.00
31.12.2012 282 097.00
31.12.2011 282 066.00
31.12.2010 269 131.00
Další »
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Daně z výroby a z dovozu

ObdobíHodnota
31.12.2019 689 234.00
31.12.2018 647 349.00
31.12.2017 626 254.00
31.12.2016 586 840.00
31.12.2015 562 268.00
31.12.2014 510 721.00
31.12.2013 521 920.00
31.12.2012 501 818.00
31.12.2011 481 136.00
31.12.2010 441 350.00
Další »
Daně z výroby a z dovozu,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Daně z produktů

ObdobíHodnota
31.12.2019 650 849.00
31.12.2018 619 372.00
31.12.2017 600 786.00
31.12.2016 561 976.00
31.12.2015 538 291.00
31.12.2014 489 401.00
31.12.2013 501 166.00
31.12.2012 478 803.00
31.12.2011 456 943.00
31.12.2010 421 210.00
Další »
Daně z produktů,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

z toho: daň z přidané hodnoty (DPH)

ObdobíHodnota
31.12.2019 435 462.00
31.12.2018 408 538.00
31.12.2017 387 537.00
31.12.2016 353 915.00
31.12.2015 333 274.00
31.12.2014 319 485.00
31.12.2013 303 823.00
31.12.2012 286 116.00
31.12.2011 276 533.00
31.12.2010 263 457.00
Další »
z toho: daň z přidané hodnoty (DPH),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní daně z výroby

ObdobíHodnota
31.12.2019 38 385.00
31.12.2018 27 977.00
31.12.2017 25 468.00
31.12.2016 24 864.00
31.12.2015 23 977.00
31.12.2014 21 320.00
31.12.2013 20 754.00
31.12.2012 23 015.00
31.12.2011 24 193.00
31.12.2010 20 140.00
Další »
Ostatní daně z výroby,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Čisté sociální příspěvky

ObdobíHodnota
31.12.2019 895 076.00
31.12.2018 833 855.00
31.12.2017 759 528.00
31.12.2016 703 045.00
31.12.2015 662 916.00
31.12.2014 628 548.00
31.12.2013 606 639.00
31.12.2012 600 265.00
31.12.2011 592 514.00
31.12.2010 577 920.00
Další »
Čisté sociální příspěvky,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů

ObdobíHodnota
31.12.2019 576 586.00
31.12.2018 538 164.00
31.12.2017 488 473.00
31.12.2016 449 685.00
31.12.2015 422 509.00
31.12.2014 400 654.00
31.12.2013 387 446.00
31.12.2012 382 657.00
31.12.2011 377 530.00
31.12.2010 367 741.00
Další »
z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

z toho: skutečné sociální příspěvky domácností

ObdobíHodnota
31.12.2019 316 647.00
31.12.2018 294 265.00
31.12.2017 269 885.00
31.12.2016 252 352.00
31.12.2015 239 380.00
31.12.2014 227 161.00
31.12.2013 218 259.00
31.12.2012 216 715.00
31.12.2011 214 043.00
31.12.2010 209 465.00
Další »
z toho: skutečné sociální příspěvky domácností,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Prodej

ObdobíHodnota
31.12.2019 182 851.00
31.12.2018 174 361.00
31.12.2017 163 361.00
31.12.2016 157 883.00
31.12.2015 155 355.00
31.12.2014 152 371.00
31.12.2013 149 641.00
31.12.2012 148 039.00
31.12.2011 146 229.00
31.12.2010 138 410.00
Další »
Prodej,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Tržní produkce pro vlastní konečné užití

ObdobíHodnota
31.12.2019 69 063.00
31.12.2018 66 703.00
31.12.2017 62 312.00
31.12.2016 59 021.00
31.12.2015 59 058.00
31.12.2014 56 318.00
31.12.2013 54 763.00
31.12.2012 50 711.00
31.12.2011 51 394.00
31.12.2010 49 255.00
Další »
Tržní produkce pro vlastní konečné užití,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Platby za ostatní netržní produkci

ObdobíHodnota
31.12.2019 113 788.00
31.12.2018 107 658.00
31.12.2017 101 049.00
31.12.2016 98 862.00
31.12.2015 96 297.00
31.12.2014 96 053.00
31.12.2013 94 878.00
31.12.2012 97 328.00
31.12.2011 94 835.00
31.12.2010 89 155.00
Další »
Platby za ostatní netržní produkci,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní běžné příjmy

ObdobíHodnota
31.12.2019 84 348.00
31.12.2018 85 414.00
31.12.2017 70 939.00
31.12.2016 76 943.00
31.12.2015 85 184.00
31.12.2014 79 806.00
31.12.2013 82 121.00
31.12.2012 74 378.00
31.12.2011 70 375.00
31.12.2010 73 227.00
Další »
Ostatní běžné příjmy,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní dotace na výrobu

ObdobíHodnota
31.12.2019 0.00
31.12.2018 0.00
31.12.2017 0.00
31.12.2016 0.00
31.12.2015 0.00
31.12.2014 0.00
31.12.2013 0.00
31.12.2012 0.00
31.12.2011 0.00
31.12.2010 0.00
Další »
Ostatní dotace na výrobu,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Důchod z vlastnictví

ObdobíHodnota
31.12.2019 52 017.00
31.12.2018 50 747.00
31.12.2017 40 325.00
31.12.2016 39 724.00
31.12.2015 48 259.00
31.12.2014 42 380.00
31.12.2013 44 368.00
31.12.2012 39 105.00
31.12.2011 35 390.00
31.12.2010 35 630.00
Další »
Důchod z vlastnictví,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní běžné transfery

ObdobíHodnota
31.12.2019 32 331.00
31.12.2018 34 667.00
31.12.2017 30 614.00
31.12.2016 37 219.00
31.12.2015 36 925.00
31.12.2014 37 426.00
31.12.2013 37 753.00
31.12.2012 35 273.00
31.12.2011 34 985.00
31.12.2010 37 597.00
Další »
Ostatní běžné transfery,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

z toho: přijaté úroky

ObdobíHodnota
31.12.2019 11 574.00
31.12.2018 7 894.00
31.12.2017 5 036.00
31.12.2016 6 170.00
31.12.2015 6 695.00
31.12.2014 8 811.00
31.12.2013 10 113.00
31.12.2012 10 705.00
31.12.2011 10 023.00
31.12.2010 11 432.00
Další »
z toho: přijaté úroky,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Celkové kapitálové příjmy

ObdobíHodnota
31.12.2019 47 229.00
31.12.2018 45 678.00
31.12.2017 32 528.00
31.12.2016 30 775.00
31.12.2015 90 344.00
31.12.2014 53 224.00
31.12.2013 40 942.00
31.12.2012 39 687.00
31.12.2011 53 700.00
31.12.2010 58 186.00
Další »
Celkové kapitálové příjmy,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

z toho: kapitálové daně

ObdobíHodnota
31.12.2019 12.00
31.12.2018 22.00
31.12.2017 29.00
31.12.2016 17.00
31.12.2015 11.00
31.12.2014 10.00
31.12.2013 154.00
31.12.2012 231.00
31.12.2011 229.00
31.12.2010 227.00
Další »
z toho: kapitálové daně,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Celkové výdaje

ObdobíHodnota
31.12.2019 2 365 855.00
31.12.2018 2 195 861.00
31.12.2017 1 992 330.00
31.12.2016 1 906 780.00
31.12.2015 1 916 390.00
31.12.2014 1 830 514.00
31.12.2013 1 745 908.00
31.12.2012 1 805 836.00
31.12.2011 1 735 916.00
31.12.2010 1 724 241.00
Další »
Celkové výdaje,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Celkové běžné výdaje

ObdobíHodnota
31.12.2019 2 078 707.00
31.12.2018 1 932 841.00
31.12.2017 1 786 850.00
31.12.2016 1 716 723.00
31.12.2015 1 641 333.00
31.12.2014 1 596 233.00
31.12.2013 1 556 226.00
31.12.2012 1 518 284.00
31.12.2011 1 510 368.00
31.12.2010 1 484 189.00
Další »
Celkové běžné výdaje,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Mezispotřeba

ObdobíHodnota
31.12.2019 338 331.00
31.12.2018 325 511.00
31.12.2017 296 279.00
31.12.2016 291 479.00
31.12.2015 283 436.00
31.12.2014 274 009.00
31.12.2013 269 831.00
31.12.2012 259 179.00
31.12.2011 280 873.00
31.12.2010 289 713.00
Další »
Mezispotřeba,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Náhrady zaměstnancům

ObdobíHodnota
31.12.2019 574 241.00
31.12.2018 520 768.00
31.12.2017 461 842.00
31.12.2016 419 426.00
31.12.2015 397 775.00
31.12.2014 379 553.00
31.12.2013 366 707.00
31.12.2012 359 397.00
31.12.2011 349 916.00
31.12.2010 353 594.00
Další »
Náhrady zaměstnancům,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

z toho: mzdy a platy

ObdobíHodnota
31.12.2019 431 837.00
31.12.2018 391 659.00
31.12.2017 347 426.00
31.12.2016 315 312.00
31.12.2015 299 078.00
31.12.2014 285 758.00
31.12.2013 276 117.00
31.12.2012 270 814.00
31.12.2011 264 574.00
31.12.2010 267 468.00
Další »
z toho: mzdy a platy,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Placené úroky

ObdobíHodnota
31.12.2019 40 587.00
31.12.2018 39 990.00
31.12.2017 37 799.00
31.12.2016 43 793.00
31.12.2015 49 002.00
31.12.2014 56 136.00
31.12.2013 55 017.00
31.12.2012 57 831.00
31.12.2011 53 023.00
31.12.2010 52 043.00
Další »
Placené úroky,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Placené dotace

ObdobíHodnota
31.12.2019 129 613.00
31.12.2018 119 305.00
31.12.2017 109 560.00
31.12.2016 107 745.00
31.12.2015 104 995.00
31.12.2014 99 399.00
31.12.2013 95 779.00
31.12.2012 91 121.00
31.12.2011 91 141.00
31.12.2010 70 544.00
Další »
Placené dotace,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Dotace na produkty (-)

ObdobíHodnota
31.12.2019 97 881.00
31.12.2018 91 198.00
31.12.2017 88 916.00
31.12.2016 85 166.00
31.12.2015 83 764.00
31.12.2014 79 825.00
31.12.2013 76 414.00
31.12.2012 71 274.00
31.12.2011 68 849.00
31.12.2010 46 960.00
Další »
Dotace na produkty  (-),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní dotace na produkty (-)

ObdobíHodnota
31.12.2019 31 732.00
31.12.2018 28 107.00
31.12.2017 20 644.00
31.12.2016 22 579.00
31.12.2015 21 231.00
31.12.2014 19 574.00
31.12.2013 19 365.00
31.12.2012 19 847.00
31.12.2011 22 292.00
31.12.2010 23 584.00
Další »
Ostatní dotace na produkty  (-),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Sociální dávky jiné než naturální sociální dávky

ObdobíHodnota
31.12.2019 707 142.00
31.12.2018 658 105.00
31.12.2017 623 996.00
31.12.2016 605 459.00
31.12.2015 568 422.00
31.12.2014 555 557.00
31.12.2013 544 752.00
31.12.2012 533 401.00
31.12.2011 527 118.00
31.12.2010 517 507.00
Další »
Sociální dávky jiné než naturální sociální dávky,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0)

ObdobíHodnota
31.12.2019 422 036.00
31.12.2018 389 018.00
31.12.2017 370 605.00
31.12.2016 357 392.00
31.12.2015 351 631.00
31.12.2014 341 870.00
31.12.2013 336 901.00
31.12.2012 330 781.00
31.12.2011 320 494.00
31.12.2010 297 813.00
Další »
z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

z toho: příspěvky v nezaměstnanosti (COFOG 10.5.0)

ObdobíHodnota
31.12.2019 8 114.00
31.12.2018 7 511.00
31.12.2017 7 819.00
31.12.2016 8 220.00
31.12.2015 8 276.00
31.12.2014 9 262.00
31.12.2013 9 650.00
31.12.2012 8 741.00
31.12.2011 10 316.00
31.12.2010 13 315.00
Další »
z toho: příspěvky v nezaměstnanosti (COFOG 10.5.0),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Naturální sociální transfery - nakoupená tržní produkce

ObdobíHodnota
31.12.2019 176 259.00
31.12.2018 159 537.00
31.12.2017 152 333.00
31.12.2016 147 774.00
31.12.2015 141 623.00
31.12.2014 139 634.00
31.12.2013 133 199.00
31.12.2012 129 789.00
31.12.2011 124 015.00
31.12.2010 120 826.00
Další »
Naturální sociální transfery - nakoupená tržní produkce,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní běžné výdaje

ObdobíHodnota
31.12.2019 112 534.00
31.12.2018 109 625.00
31.12.2017 105 041.00
31.12.2016 101 047.00
31.12.2015 96 080.00
31.12.2014 91 945.00
31.12.2013 90 941.00
31.12.2012 87 566.00
31.12.2011 84 282.00
31.12.2010 79 962.00
Další »
Ostatní běžné výdaje,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní daně z výroby

ObdobíHodnota
31.12.2019 1 134.00
31.12.2018 1 151.00
31.12.2017 1 236.00
31.12.2016 1 252.00
31.12.2015 1 293.00
31.12.2014 1 175.00
31.12.2013 1 153.00
31.12.2012 1 082.00
31.12.2011 1 539.00
31.12.2010 1 014.00
Další »
Ostatní daně z výroby,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní placené důchody z vlastnictví

ObdobíHodnota
31.12.2019 162.00
31.12.2018 349.00
31.12.2017 28.00
31.12.2016 319.00
31.12.2015 325.00
31.12.2014 585.00
31.12.2013 267.00
31.12.2012 873.00
31.12.2011 402.00
31.12.2010 286.00
Další »
Ostatní placené důchody z vlastnictví,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Běžné daně z důchodu, jmění a jiné

ObdobíHodnota
31.12.2019 4 707.00
31.12.2018 4 927.00
31.12.2017 5 917.00
31.12.2016 5 369.00
31.12.2015 6 460.00
31.12.2014 6 501.00
31.12.2013 5 840.00
31.12.2012 5 589.00
31.12.2011 5 927.00
31.12.2010 5 857.00
Další »
Běžné daně z důchodu, jmění a jiné,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní placené běžné transfery

ObdobíHodnota
31.12.2019 106 531.00
31.12.2018 103 198.00
31.12.2017 97 860.00
31.12.2016 94 107.00
31.12.2015 88 002.00
31.12.2014 83 684.00
31.12.2013 83 681.00
31.12.2012 80 022.00
31.12.2011 76 414.00
31.12.2010 72 805.00
Další »
Ostatní placené běžné transfery,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů

ObdobíHodnota
31.12.2019 0.00
31.12.2018 0.00
31.12.2017 0.00
31.12.2016 0.00
31.12.2015 0.00
31.12.2014 0.00
31.12.2013 0.00
31.12.2012 0.00
31.12.2011 0.00
31.12.2010 0.00
Další »
Úprava o změnu čistého podílu domácností na  rezervách penzijních fonsů,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Celkové kapitálové výdaje

ObdobíHodnota
31.12.2019 287 148.00
31.12.2018 263 020.00
31.12.2017 205 480.00
31.12.2016 190 057.00
31.12.2015 275 057.00
31.12.2014 234 281.00
31.12.2013 189 682.00
31.12.2012 287 552.00
31.12.2011 225 548.00
31.12.2010 240 052.00
Další »
Celkové kapitálové výdaje,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Tvorba hrubého fixního kapitálu

ObdobíHodnota
31.12.2019 248 451.00
31.12.2018 224 257.00
31.12.2017 171 123.00
31.12.2016 155 211.00
31.12.2015 236 312.00
31.12.2014 177 982.00
31.12.2013 152 388.00
31.12.2012 169 375.00
31.12.2011 181 051.00
31.12.2010 202 463.00
Další »
Tvorba hrubého fixního kapitálu,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob

ObdobíHodnota
31.12.2019 7 133.00
31.12.2018 3 311.00
31.12.2017 3 959.00
31.12.2016 - 788.00
31.12.2015 -2 124.00
31.12.2014 -4 040.00
31.12.2013 -2 038.00
31.12.2012 -2 694.00
31.12.2011 - 302.00
31.12.2010 -8 417.00
Další »
Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

změny stavu zásob a čisté pořízení cenností

ObdobíHodnota
31.12.2019 8 446.00
31.12.2018 4 848.00
31.12.2017 5 854.00
31.12.2016 2 458.00
31.12.2015 4 489.00
31.12.2014 626.00
31.12.2013 1 093.00
31.12.2012 1 459.00
31.12.2011 1 261.00
31.12.2010 - 427.00
Další »
změny stavu zásob a čisté pořízení cenností,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

čisté pořízení nevyráběných aktiv

ObdobíHodnota
31.12.2019 -1 313.00
31.12.2018 -1 537.00
31.12.2017 -1 895.00
31.12.2016 -3 246.00
31.12.2015 -6 613.00
31.12.2014 -4 666.00
31.12.2013 -3 131.00
31.12.2012 -4 153.00
31.12.2011 -1 563.00
31.12.2010 -7 990.00
Další »
čisté pořízení nevyráběných aktiv,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Výdajové kapitálové transfery

ObdobíHodnota
31.12.2019 31 564.00
31.12.2018 35 452.00
31.12.2017 30 398.00
31.12.2016 35 634.00
31.12.2015 40 869.00
31.12.2014 60 339.00
31.12.2013 39 332.00
31.12.2012 120 871.00
31.12.2011 44 799.00
31.12.2010 46 006.00
Další »
Výdajové kapitálové transfery,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

z toho: placené dotace

ObdobíHodnota
31.12.2019 17 395.00
31.12.2018 23 133.00
31.12.2017 14 746.00
31.12.2016 12 825.00
31.12.2015 14 712.00
31.12.2014 18 190.00
31.12.2013 21 281.00
31.12.2012 31 400.00
31.12.2011 31 981.00
31.12.2010 24 863.00
Další »
z toho: placené dotace,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Kapitálové transfery z vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, ale které nebudou pravděpodobně vybrány

ObdobíHodnota
31.12.2019 0.00
31.12.2018 0.00
31.12.2017 0.00
31.12.2016 0.00
31.12.2015 0.00
31.12.2014 0.00
31.12.2013 0.00
31.12.2012 0.00
31.12.2011 0.00
31.12.2010 0.00
Další »
Kapitálové transfery z vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, ale které nebudou pravděpodobně vybrány,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

D 5 placené podniky (S.11+S.12)

ObdobíHodnota
31.12.2019 187 553.00
31.12.2018 186 915.00
31.12.2017 175 880.00
31.12.2016 167 168.00
31.12.2015 156 572.00
31.12.2014 143 871.00
31.12.2013 132 558.00
31.12.2012 127 480.00
31.12.2011 129 031.00
31.12.2010 127 404.00
Další »
D 5 placené podniky  (S.11+S.12),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

placené domácnostmí (S.14+S.15)

ObdobíHodnota
31.12.2019 284 074.00
31.12.2018 260 601.00
31.12.2017 228 933.00
31.12.2016 207 122.00
31.12.2015 164 589.00
31.12.2014 161 070.00
31.12.2013 150 615.00
31.12.2012 144 130.00
31.12.2011 142 737.00
31.12.2010 131 259.00
Další »
placené domácnostmí  (S.14+S.15),1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

energetické daně včetně Daní z obnovitelných zdrojů

ObdobíHodnota
31.12.2019 25 656.00
31.12.2018 25 710.00
31.12.2017 26 834.00
31.12.2016 28 082.00
31.12.2015 33 911.00
31.12.2014 31 091.00
31.12.2013 37 704.00
31.12.2012 33 398.00
31.12.2011 30 227.00
31.12.2010 12 796.00
Další »
energetické daně včetně Daní z obnovitelných zdrojů,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

sociální příspěvky zaměstnavatelů

ObdobíHodnota
31.12.2019 140 561.00
31.12.2018 127 683.00
31.12.2017 113 246.00
31.12.2016 103 106.00
31.12.2015 97 670.00
31.12.2014 93 062.00
31.12.2013 89 656.00
31.12.2012 87 690.00
31.12.2011 84 401.00
31.12.2010 85 412.00
Další »
sociální příspěvky zaměstnavatelů,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Běžné transfery

ObdobíHodnota
31.12.2019 1 125 548.00
31.12.2018 1 046 572.00
31.12.2017 990 930.00
31.12.2016 962 025.00
31.12.2015 911 120.00
31.12.2014 886 535.00
31.12.2013 864 671.00
31.12.2012 841 877.00
31.12.2011 826 556.00
31.12.2010 788 839.00
Další »
Běžné transfery,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Hrubé úspory

ObdobíHodnota
31.12.2019 255 293.00
31.12.2018 266 601.00
31.12.2017 249 670.00
31.12.2016 193 418.00
31.12.2015 156 453.00
31.12.2014 90 496.00
31.12.2013 97 611.00
31.12.2012 88 313.00
31.12.2011 61 952.00
31.12.2010 15 849.00
Další »
Hrubé úspory,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Výnosy z UMTS licencí

ObdobíHodnota
31.12.2019 1 301.00
31.12.2018 1 301.00
31.12.2017 1 249.00
31.12.2016 1 182.00
31.12.2015 1 032.00
31.12.2014 1 032.00
31.12.2013 482.00
31.12.2012 482.00
31.12.2011 482.00
31.12.2010 482.00
Další »
Výnosy z UMTS licencí,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Celkový příspěsvěk na sociální zabezpečení

ObdobíHodnota
31.12.2019 893 233.00
31.12.2018 832 429.00
31.12.2017 758 358.00
31.12.2016 702 037.00
31.12.2015 661 889.00
31.12.2014 627 815.00
31.12.2013 605 705.00
31.12.2012 599 372.00
31.12.2011 591 573.00
31.12.2010 577 206.00
Další »
Celkový příspěsvěk na sociální zabezpečení,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery

ObdobíHodnota
31.12.2019 707 142.00
31.12.2018 658 105.00
31.12.2017 623 996.00
31.12.2016 605 459.00
31.12.2015 568 422.00
31.12.2014 555 557.00
31.12.2013 544 752.00
31.12.2012 533 401.00
31.12.2011 527 118.00
31.12.2010 517 507.00
Další »
Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Primární deficit

ObdobíHodnota
31.12.2019 55 961.00
31.12.2018 89 249.00
31.12.2017 114 517.00
31.12.2016 77 929.00
31.12.2015 20 742.00
31.12.2014 -34 425.00
31.12.2013 3 888.00
31.12.2012 - 101 721.00
31.12.2011 -56 873.00
31.12.2010 - 113 974.00
Další »
Primární deficit,1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Půjčky vládním institucím - celkem (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13) (Vládní finanční statistika)
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies