1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Příjmy rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu (ERF) od členského státu 54 268.00 45 311.00 19.77% 45 311.00 19.77%
UK2 Daně z výroby a z dovozu 8 560.00 8 718.00 -1.81% 8 718.00 -1.81%
UK3 Běžná mezinárodní spolupráce 1 021.00 779.00 31.07% 779.00 31.07%
UK4 Jiné běžné transfery a vlastní zdroje EU 42 749.00 35 353.00 20.92% 35 353.00 20.92%
UK5 z toho: třetí vlastní zdroj odvozený z DPH 6 289.00 5 741.00 9.55% 5 741.00 9.55%
UK6 z toho: čtvrtý vlastní zdroj odvozený z HND 36 460.00 29 612.00 23.13% 29 612.00 23.13%
UK7 z toho: rabat Velké Británie 2 821.00 2 642.00 6.78% 2 642.00 6.78%
UK8 Kapitálové transfery 1 938.00 461.00 320.39% 461.00 320.39%
UK9 Výdaje rozpočtu EU v členském státě 118 480.00 83 800.00 41.38% 83 800.00 41.38%
UK10 Dotace 32 467.00 31 981.00 1.52% 31 981.00 1.52%
UK11 Běžné transfery vládním institucím 17 675.00 11 779.00 50.06% 11 779.00 50.06%
UK12 Běžné transfery nevládním jednotkám 5 257.00 3 595.00 46.23% 3 595.00 46.23%
UK13 Kapitálové transfery vládním institucím 40 948.00 26 340.00 55.46% 26 340.00 55.46%
UK14 Kapitálové transfery nevládním jednotlám 20 428.00 8 361.00 144.32% 8 361.00 144.32%
UK15 Náklady na získávání vlastnmích zdrojů 1 705.00 1 744.00 -2.24% 1 744.00 -2.24%
UK16 Bilance členského státu vůči rozpočtu EU a ERF (netto příjemce +, netto plátce -) 64 212.00 38 489.00 66.83% 38 489.00 66.83%
UK17 Čisté příjmy z předvstupních programů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 Čisté příjmy z předvstupních programů placené vládě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 Příspěvky do Single Resolution Board/Single Resolution Fund (SRB/SRF) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 Kapitálové transfery z SRB/SRF 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 z toho: finančním jednotkám vládního sektoru 0.00 0.00 - 0.00 -

Příjmy rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu (ERF) od členského státu

ObdobíHodnota
31.12.2018 54 268.00
31.12.2017 45 311.00
31.12.2016 52 433.00
31.12.2015 47 208.00
31.12.2014 47 585.00
31.12.2013 46 688.00
31.12.2012 53 045.00
31.12.2011 43 930.00
31.12.2010 39 211.00
31.12.2009 37 422.00
Další »
Příjmy rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu (ERF)  od členského státu,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Daně z výroby a z dovozu

ObdobíHodnota
31.12.2018 8 560.00
31.12.2017 8 718.00
31.12.2016 8 641.00
31.12.2015 8 385.00
31.12.2014 7 460.00
31.12.2013 5 910.00
31.12.2012 6 378.00
31.12.2011 7 177.00
31.12.2010 6 659.00
31.12.2009 5 657.00
Další »
Daně z výroby a z dovozu,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Běžná mezinárodní spolupráce

ObdobíHodnota
31.12.2018 1 021.00
31.12.2017 779.00
31.12.2016 632.00
31.12.2015 442.00
31.12.2014 603.00
31.12.2013 405.00
31.12.2012 385.00
31.12.2011 426.00
31.12.2010 243.00
31.12.2009 378.00
Další »
Běžná mezinárodní spolupráce,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Jiné běžné transfery a vlastní zdroje EU

ObdobíHodnota
31.12.2018 42 749.00
31.12.2017 35 353.00
31.12.2016 37 735.00
31.12.2015 38 381.00
31.12.2014 36 376.00
31.12.2013 37 227.00
31.12.2012 34 844.00
31.12.2011 36 327.00
31.12.2010 32 309.00
31.12.2009 31 387.00
Další »
Jiné běžné transfery a vlastní zdroje EU,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

z toho: třetí vlastní zdroj odvozený z DPH

ObdobíHodnota
31.12.2018 6 289.00
31.12.2017 5 741.00
31.12.2016 5 483.00
31.12.2015 5 244.00
31.12.2014 5 458.00
31.12.2013 5 134.00
31.12.2012 4 988.00
31.12.2011 5 099.00
31.12.2010 4 619.00
31.12.2009 4 606.00
Další »
z toho: třetí vlastní zdroj odvozený z DPH,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

z toho: čtvrtý vlastní zdroj odvozený z HND

ObdobíHodnota
31.12.2018 36 460.00
31.12.2017 29 612.00
31.12.2016 31 205.00
31.12.2015 33 137.00
31.12.2014 30 918.00
31.12.2013 32 093.00
31.12.2012 29 856.00
31.12.2011 31 228.00
31.12.2010 27 690.00
31.12.2009 26 781.00
Další »
z toho: čtvrtý vlastní zdroj odvozený z HND,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

z toho: rabat Velké Británie

ObdobíHodnota
31.12.2018 2 821.00
31.12.2017 2 642.00
31.12.2016 3 338.00
31.12.2015 3 001.00
31.12.2014 2 586.00
31.12.2013 2 149.00
31.12.2012 1 883.00
31.12.2011 1 832.00
31.12.2010 1 704.00
31.12.2009 2 582.00
Další »
z toho: rabat Velké Británie,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Kapitálové transfery

ObdobíHodnota
31.12.2018 1 938.00
31.12.2017 461.00
31.12.2016 5 425.00
31.12.2015 0.00
31.12.2014 3 146.00
31.12.2013 3 146.00
31.12.2012 11 438.00
31.12.2011 0.00
31.12.2010 0.00
31.12.2009 0.00
Další »
Kapitálové transfery,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Výdaje rozpočtu EU v členském státě

ObdobíHodnota
31.12.2018 118 480.00
31.12.2017 83 800.00
31.12.2016 74 401.00
31.12.2015 189 199.00
31.12.2014 137 767.00
31.12.2013 110 431.00
31.12.2012 111 037.00
31.12.2011 113 945.00
31.12.2010 109 638.00
31.12.2009 95 954.00
Další »
Výdaje rozpočtu EU v členském státě,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Dotace

ObdobíHodnota
31.12.2018 32 467.00
31.12.2017 31 981.00
31.12.2016 33 270.00
31.12.2015 31 575.00
31.12.2014 37 356.00
31.12.2013 30 298.00
31.12.2012 31 688.00
31.12.2011 28 090.00
31.12.2010 27 560.00
31.12.2009 23 683.00
Další »
Dotace,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Běžné transfery vládním institucím

ObdobíHodnota
31.12.2018 17 675.00
31.12.2017 11 779.00
31.12.2016 7 176.00
31.12.2015 20 302.00
31.12.2014 16 336.00
31.12.2013 17 237.00
31.12.2012 16 949.00
31.12.2011 12 841.00
31.12.2010 11 536.00
31.12.2009 7 768.00
Další »
Běžné transfery vládním institucím,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Běžné transfery nevládním jednotkám

ObdobíHodnota
31.12.2018 5 257.00
31.12.2017 3 595.00
31.12.2016 2 004.00
31.12.2015 3 025.00
31.12.2014 3 188.00
31.12.2013 3 254.00
31.12.2012 2 576.00
31.12.2011 2 594.00
31.12.2010 2 092.00
31.12.2009 1 095.00
Další »
Běžné transfery nevládním jednotkám,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Kapitálové transfery vládním institucím

ObdobíHodnota
31.12.2018 40 948.00
31.12.2017 26 340.00
31.12.2016 22 210.00
31.12.2015 81 166.00
31.12.2014 48 706.00
31.12.2013 35 746.00
31.12.2012 35 204.00
31.12.2011 49 580.00
31.12.2010 52 717.00
31.12.2009 50 244.00
Další »
Kapitálové transfery vládním institucím,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Kapitálové transfery nevládním jednotlám

ObdobíHodnota
31.12.2018 20 428.00
31.12.2017 8 361.00
31.12.2016 8 049.00
31.12.2015 51 034.00
31.12.2014 30 344.00
31.12.2013 22 450.00
31.12.2012 23 081.00
31.12.2011 19 090.00
31.12.2010 14 096.00
31.12.2009 11 792.00
Další »
Kapitálové transfery nevládním jednotlám,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Náklady na získávání vlastnmích zdrojů

ObdobíHodnota
31.12.2018 1 705.00
31.12.2017 1 744.00
31.12.2016 1 692.00
31.12.2015 2 097.00
31.12.2014 1 837.00
31.12.2013 1 446.00
31.12.2012 1 539.00
31.12.2011 1 750.00
31.12.2010 1 637.00
31.12.2009 1 372.00
Další »
Náklady na získávání vlastnmích zdrojů,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Bilance členského státu vůči rozpočtu EU a ERF (netto příjemce +, netto plátce -)

ObdobíHodnota
31.12.2018 64 212.00
31.12.2017 38 489.00
31.12.2016 21 968.00
31.12.2015 141 991.00
31.12.2014 90 182.00
31.12.2013 63 743.00
31.12.2012 57 992.00
31.12.2011 70 015.00
31.12.2010 70 427.00
31.12.2009 58 532.00
Další »
Bilance členského státu vůči rozpočtu EU a ERF (netto příjemce +,  netto plátce -),1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Čisté příjmy z předvstupních programů

ObdobíHodnota
31.12.2018 0.00
31.12.2017 0.00
31.12.2016 0.00
31.12.2015 0.00
31.12.2014 0.00
31.12.2013 0.00
31.12.2012 0.00
31.12.2011 3.00
31.12.2010 46.00
31.12.2009 170.00
Další »
Čisté příjmy z předvstupních programů,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Čisté příjmy z předvstupních programů placené vládě

ObdobíHodnota
31.12.2018 0.00
31.12.2017 0.00
31.12.2016 0.00
31.12.2015 0.00
31.12.2014 0.00
31.12.2013 0.00
31.12.2012 0.00
31.12.2011 3.00
31.12.2010 32.00
31.12.2009 168.00
Další »
Čisté příjmy z předvstupních programů placené vládě,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Příspěvky do Single Resolution Board/Single Resolution Fund (SRB/SRF)

ObdobíHodnota
31.12.2018 0.00
31.12.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Příspěvky do Single Resolution Board/Single Resolution Fund (SRB/SRF),1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Kapitálové transfery z SRB/SRF

ObdobíHodnota
31.12.2018 0.00
31.12.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Kapitálové transfery z SRB/SRF,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

z toho: finančním jednotkám vládního sektoru

ObdobíHodnota
31.12.2018 0.00
31.12.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
z toho: finančním jednotkám vládního sektoru,1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) (Publikace Měnová statistika)
Podílové listy fondů kolektivního investování (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Fondy sociálního zabezpečení (S1314) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Příjmy rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu (ERF) od členského státu (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Jiné běžné transfery a vlastní zdroje EU (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Výdaje rozpočtu EU v členském státě (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies