Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.1313) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.1313) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Roční míry růstu, M1 - Jednodenní vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Měsíční míry růstu, M1 - Jednodenní vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)
- 1a - Příjmy a výdaje vládních institucí (S.13) (1117)
31.12.2023 Výdaje vládních institucí (S.13): Roční, Kapitálové příjmy
31.12.2023 Transakce s rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13): Roční, Bilance (Příjmy mínus Výdaje), Čisté příjmy z předvstupních programů, Instituce financované rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem, Vládní instituce
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314), Typy celkem
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314), Typy celkem
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314), Typy celkem
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314), Typy celkem
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Kapitálové příjmy
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Celkové běžné příjmy
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Ostatní běžné příjmy
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) - S.1313

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) 42 434.00 49 659.00 -14.55% 49 659.00 -14.55%
UK2 Celkové příjmy 576 476.00 535 363.00 7.68% 535 363.00 7.68%
UK3 Celkové běžné příjmy 563 190.00 520 209.00 8.26% 520 209.00 8.26%
UK4 Celkové kapitálové příjmy 13 286.00 15 154.00 -12.33% 15 154.00 -12.33%
UK5 Celkové výdaje 534 042.00 485 704.00 9.95% 485 704.00 9.95%
UK6 Celkové běžné výdaje 452 298.00 418 765.00 8.01% 418 765.00 8.01%
UK7 Celkové kapitálové výdaje 81 744.00 66 939.00 22.12% 66 939.00 22.12%
UK8 Primární schodek (-) nebo přebytek (+) 43 379.00 50 724.00 -14.48% 50 724.00 -14.48%
UK9 Úroky placené 945.00 1 065.00 -11.27% 1 065.00 -11.27%
UK10 Přímé daně 131 660.00 125 403.00 4.99% 125 403.00 4.99%
UK13 Nepřímé daně 135 250.00 123 064.00 9.90% 123 064.00 9.90%
UK16 Sociální příspěvky 808.00 714.00 13.17% 714.00 13.17%
UK17 z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů 0.00 - - - -
UK18 z toho: sociální příspěvky zaměstnanců 0.00 - - - -
UK19 Ostatní přijaté běžné transfery 217 795.00 194 693.00 11.87% 194 693.00 11.87%
UK20 z toho: přijaté úroky 1 860.00 1 813.00 2.59% 1 813.00 2.59%
UK21 Prodej 77 677.00 76 335.00 1.76% 76 335.00 1.76%
UK22 Běžné transfery 71 053.00 66 653.00 6.60% 66 653.00 6.60%
UK23 Sociální platby 3 120.00 4 258.00 -26.73% 4 258.00 -26.73%
UK26 Dotace 45 130.00 43 062.00 4.80% 43 062.00 4.80%
UK27 Ostatní placené běžné transfery 22 803.00 19 333.00 17.95% 19 333.00 17.95%
UK28 Mzdy zaměstnanců 226 221.00 205 009.00 10.35% 205 009.00 10.35%
UK29 z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů 55 616.00 50 404.00 10.34% 50 404.00 10.34%
UK30 z toho: mzdy a platy 169 797.00 153 891.00 10.34% 153 891.00 10.34%
UK31 Mezispotřeba 154 079.00 146 038.00 5.51% 146 038.00 5.51%
UK32 Hrubé úspory 110 892.00 101 444.00 9.31% 101 444.00 9.31%

Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) - S.1313

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 z toho: kapitálové daně 29.00 17.00 70.59% 17.00 70.59%
UK2 vládní investice 79 573.00 63 288.00 25.73% 63 288.00 25.73%
UK3 ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv - 952.00 -1 183.00 -19.53% -1 183.00 -19.53%
UK4 kapitálové transfery 3 123.00 4 834.00 -35.40% 4 834.00 -35.40%
UK7 Místní vládní instituce (S1313) 42 434.00 49 659.00 -14.55% 49 659.00 -14.55%
UK9 Skutečné sociální příspěvky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery 3 120.00 4 258.00 -26.73% 4 258.00 -26.73%
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - S.1313
Schodek (-) nebo přebytek (+)
Celkové příjmy
Celkové běžné příjmy
Celkové kapitálové příjmy
Celkové výdaje
Celkové běžné výdaje
Celkové kapitálové výdaje
Primární schodek (-) nebo přebytek (+)
Úroky placené
Přímé daně
z toho: poplatníkem podniky (S.11+S.12)
z toho: poplatníkem domácnosti (S.14+S.15)
Nepřímé daně
z toho: DPH
z toho: ekologické daně
Sociální příspěvky
z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů
z toho: sociální příspěvky zaměstnanců
Ostatní přijaté běžné transfery
z toho: přijaté úroky
Prodej
Běžné transfery
Sociální platby
z toho: penze - COFOG 10.2.0
z toho: příspěvky k nezaměstnanosti - COFOG 10.5.0
Dotace
Ostatní placené běžné transfery
Mzdy zaměstnanců
z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů
z toho: mzdy a platy
Mezispotřeba
Hrubé úspory
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - S.1313
z toho: kapitálové daně
vládní investice
ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv
kapitálové transfery
Ústřední vládní instituce (S1311)
Národní vládní instituce (S1312)
Místní vládní instituce (S1313)
Fondy sociálního zabezpečení(S1314)
Skutečné sociální příspěvky
Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) - S.1313
Schodek (-) nebo přebytek (+) (23 hodnoty, 31.12.2017)
Celkové příjmy (23 hodnoty, 31.12.2017)
Celkové běžné příjmy (23 hodnoty, 31.12.2017)
Celkové kapitálové příjmy (23 hodnoty, 31.12.2017)
Celkové výdaje (23 hodnoty, 31.12.2017)
Celkové běžné výdaje (23 hodnoty, 31.12.2017)
Celkové kapitálové výdaje (23 hodnoty, 31.12.2017)
Primární schodek (-) nebo přebytek (+) (23 hodnoty, 31.12.2017)
Úroky placené (23 hodnoty, 31.12.2017)
Přímé daně (23 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: poplatníkem podniky (S.11+S.12)
z toho: poplatníkem domácnosti (S.14+S.15)
Nepřímé daně (23 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: DPH
z toho: ekologické daně
Sociální příspěvky (23 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů (1 hodnota, 31.12.2010)
z toho: sociální příspěvky zaměstnanců (1 hodnota, 31.12.2010)
Ostatní přijaté běžné transfery (23 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: přijaté úroky (23 hodnoty, 31.12.2017)
Prodej (23 hodnoty, 31.12.2017)
Běžné transfery (23 hodnoty, 31.12.2017)
Sociální platby (23 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: penze - COFOG 10.2.0
z toho: příspěvky k nezaměstnanosti - COFOG 10.5.0
Dotace (23 hodnoty, 31.12.2017)
Ostatní placené běžné transfery (23 hodnoty, 31.12.2017)
Mzdy zaměstnanců (23 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů (23 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: mzdy a platy (23 hodnoty, 31.12.2017)
Mezispotřeba (23 hodnoty, 31.12.2017)
Hrubé úspory (23 hodnoty, 31.12.2017)
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) - S.1313
z toho: kapitálové daně (16 hodnot, 31.12.2017)
vládní investice (23 hodnoty, 31.12.2017)
ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv (23 hodnoty, 31.12.2017)
kapitálové transfery (23 hodnoty, 31.12.2017)
Ústřední vládní instituce (S1311)
Národní vládní instituce (S1312)
Místní vládní instituce (S1313) (23 hodnoty, 31.12.2017)
Fondy sociálního zabezpečení(S1314)
Skutečné sociální příspěvky (7 hodnot, 31.12.2017)
Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery (23 hodnoty, 31.12.2017)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.1313) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.