Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - úprava 13.11.2009

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) -57 401.00 -56 393.00 1.79% -56 393.00 1.79%
UK2 Celkové příjmy 1 651 094.00 1 588 353.00 3.95% 1 588 353.00 3.95%
UK3 Celkové běžné příjmy 1 601 844.00 1 550 109.00 3.34% 1 550 109.00 3.34%
UK4 Celkové kapitálové příjmy 49 250.00 38 244.00 28.78% 38 244.00 28.78%
UK5 Celkové výdaje 1 708 495.00 1 644 746.00 3.88% 1 644 746.00 3.88%
UK6 Celkové běžné výdaje 1 544 978.00 1 493 433.00 3.45% 1 493 433.00 3.45%
UK7 Celkové kapitálové výdaje 163 517.00 151 313.00 8.07% 151 313.00 8.07%
UK8 Primární schodek (-) nebo přebytek (+) - 227.00 -2 497.00 -90.91% -2 497.00 -90.91%
UK9 Úroky placené 57 174.00 53 896.00 6.08% 53 896.00 6.08%
UK10 Přímé daně 295 115.00 283 357.00 4.15% 283 357.00 4.15%
UK11 z toho: poplatníkem podniky (S.11+S.12) 134 995.00 129 995.00 3.85% 129 995.00 3.85%
UK12 z toho: poplatníkem domácnosti (S.14+S.15) 156 889.00 150 131.00 4.50% 150 131.00 4.50%
UK13 Nepřímé daně 497 389.00 483 197.00 2.94% 483 197.00 2.94%
UK14 z toho: DPH 306 950.00 298 010.00 3.00% 298 010.00 3.00%
UK15 z toho: ekologické daně 9 163.00 8 896.00 3.00% 8 896.00 3.00%
UK16 Sociální příspěvky 627 947.00 606 387.00 3.56% 606 387.00 3.56%
UK17 z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů 397 132.00 387 446.00 2.50% 387 446.00 2.50%
UK18 z toho: sociální příspěvky zaměstnanců 126 037.00 123 353.00 2.18% 123 353.00 2.18%
UK19 Ostatní přijaté běžné transfery 74 769.00 73 236.00 2.09% 73 236.00 2.09%
UK20 z toho: přijaté úroky 6 500.00 6 250.00 4.00% 6 250.00 4.00%
UK21 Prodej 106 624.00 103 932.00 2.59% 103 932.00 2.59%
UK22 Běžné transfery 965 862.00 930 554.00 3.79% 930 554.00 3.79%
UK23 Sociální platby 805 908.00 778 023.00 3.58% 778 023.00 3.58%
UK25 z toho: příspěvky k nezaměstnanosti - COFOG 10.5.0 8 677.00 9 097.00 -4.62% 9 097.00 -4.62%
UK26 Dotace 83 291.00 77 269.00 7.79% 77 269.00 7.79%
UK27 Ostatní placené běžné transfery 76 663.00 75 262.00 1.86% 75 262.00 1.86%
UK28 Mzdy zaměstnanců 300 750.00 293 431.00 2.49% 293 431.00 2.49%
UK29 z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů 73 161.00 71 377.00 2.50% 71 377.00 2.50%
UK30 z toho: mzdy a platy 226 907.00 221 373.00 2.50% 221 373.00 2.50%
UK31 Mezispotřeba 221 192.00 215 552.00 2.62% 215 552.00 2.62%
UK32 Hrubé úspory 56 866.00 56 676.00 0.34% 56 676.00 0.34%

Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 z toho: kapitálové daně 250.00 222.00 12.61% 222.00 12.61%
UK2 vládní investice 127 742.00 108 138.00 18.13% 108 138.00 18.13%
UK3 ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv -11 916.00 -3 300.00 261.09% -3 300.00 261.09%
UK4 kapitálové transfery 47 691.00 46 475.00 2.62% 46 475.00 2.62%
UK5 Ústřední vládní instituce (S1311) -67 401.00 -72 645.00 -7.22% -72 645.00 -7.22%
UK7 Místní vládní instituce (S1313) 10 000.00 15 440.00 -35.23% 15 440.00 -35.23%
UK8 Fondy sociálního zabezpečení(S1314) 0.00 812.00 - 812.00 -
UK9 Skutečné sociální příspěvky 627 266.00 605 706.00 3.56% 605 706.00 3.56%
UK10 Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery 567 635.00 543 733.00 4.40% 543 733.00 4.40%

c - Vládní spotřeba a ostatní nefinanční kategorie

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výdaje na celkovou konečnou spotřebu vlády 820 953.00 802 436.00 2.31% 802 436.00 2.31%
UK2 Výdaje na individuální spotřebu 432 726.00 428 683.00 0.94% 428 683.00 0.94%
UK3 Výdaje na kolektivní spotřebu 388 227.00 373 753.00 3.87% 373 753.00 3.87%
UK4 Naturální sociální transfery poskytované prostřednictvím tržních výrobců 238 273.00 234 290.00 1.70% 234 290.00 1.70%
UK5 Spotřeba fixního kapitálu 164 027.00 159 845.00 2.62% 159 845.00 2.62%
UK6 Zaplacené daně z výroby mínus přijaté dotace 942.00 918.00 2.61% 918.00 2.61%
UK7 Čistý provozní přebytek 2 393.00 2 332.00 2.62% 2 332.00 2.62%
UK8 Výdaje na konečnou spotřebu ve stálých cenách (rok 2000) 687 834.00 681 619.00 0.91% 681 619.00 0.91%
UK9 Úroky ze swapových operací a FRAs 57 174.00 53 939.00 6.00% 53 939.00 6.00%
UK10 EDP schodek (-) nebo přebytek (+) -57 401.00 -56 436.00 1.71% -56 436.00 1.71%
UK11 UMTS licence 8 530.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Kapitálové výdaje bez UMTS licencí 172 047.00 151 313.00 13.70% 151 313.00 13.70%
UK13 ESA95 schodek (-) nebo přebytek (+) bez UMTS licencí -65 931.00 -56 393.00 16.91% -56 393.00 16.91%
UK14 Hrubé úspory 1 420 700.00 1 373 163.00 3.46% 1 373 163.00 3.46%
UK15 HDP v b.c. 4 026 727.00 3 883 780.00 3.68% 3 883 780.00 3.68%
UK16 HDP ve s.c. (rok 2000) 3 642 418.00 3 551 436.00 2.56% 3 551 436.00 2.56%

Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK3 Celkové běžné příjmy 2 012 292.00 1 886 392.00 6.67% 1 886 392.00 6.67%
UK4 Celkové kapitálové příjmy 30 174.00 30 775.00 -1.95% 30 775.00 -1.95%
UK5 Celkové výdaje 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK6 Celkové běžné výdaje 1 761 848.00 1 692 696.00 4.09% 1 692 696.00 4.09%
UK7 Celkové kapitálové výdaje 199 997.00 189 829.00 5.36% 189 829.00 5.36%
UK8 Primární schodek (-) nebo přebytek (+) 118 426.00 78 435.00 50.99% 78 435.00 50.99%
UK9 Úroky placené 37 805.00 43 793.00 -13.67% 43 793.00 -13.67%
UK10 Přímé daně 389 878.00 361 432.00 7.87% 361 432.00 7.87%
UK11 z toho: poplatníkem podniky (S.11+S.12) 174 357.00 167 168.00 4.30% 167 168.00 4.30%
UK12 z toho: poplatníkem domácnosti (S.14+S.15) 204 045.00 183 124.00 11.42% 183 124.00 11.42%
UK13 Nepřímé daně 629 368.00 586 760.00 7.26% 586 760.00 7.26%
UK14 z toho: DPH 387 537.00 353 915.00 9.50% 353 915.00 9.50%
UK15 z toho: ekologické daně 28 409.00 28 082.00 1.16% 28 082.00 1.16%
UK16 Sociální příspěvky 759 552.00 703 045.00 8.04% 703 045.00 8.04%
UK17 z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů 488 473.00 449 685.00 8.63% 449 685.00 8.63%
UK18 z toho: sociální příspěvky zaměstnanců 269 885.00 252 352.00 6.95% 252 352.00 6.95%
UK19 Ostatní přijaté běžné transfery 69 705.00 77 311.00 -9.84% 77 311.00 -9.84%
UK20 z toho: přijaté úroky 5 168.00 6 538.00 -20.95% 6 538.00 -20.95%
UK21 Prodej 163 789.00 157 844.00 3.77% 157 844.00 3.77%
UK22 Běžné transfery 966 891.00 938 117.00 3.07% 938 117.00 3.07%
UK23 Sociální platby 751 043.00 729 235.00 2.99% 729 235.00 2.99%
UK24 z toho: penze - COFOG 10.2.0 370 629.00 357 415.00 3.70% 357 415.00 3.70%
UK25 z toho: příspěvky k nezaměstnanosti - COFOG 10.5.0 7 993.00 8 489.00 -5.84% 8 489.00 -5.84%
UK26 Dotace 111 248.00 107 836.00 3.16% 107 836.00 3.16%
UK27 Ostatní placené běžné transfery 104 600.00 101 046.00 3.52% 101 046.00 3.52%
UK28 Mzdy zaměstnanců 461 952.00 419 374.00 10.15% 419 374.00 10.15%
UK29 z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů 113 899.00 103 093.00 10.48% 103 093.00 10.48%
UK30 z toho: mzdy a platy 346 859.00 315 273.00 10.02% 315 273.00 10.02%
UK31 Mezispotřeba 295 200.00 291 412.00 1.30% 291 412.00 1.30%
UK32 Hrubé úspory 250 444.00 193 696.00 29.30% 193 696.00 29.30%

Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 z toho: kapitálové daně 29.00 17.00 70.59% 17.00 70.59%
UK2 vládní investice 168 536.00 155 201.00 8.59% 155 201.00 8.59%
UK3 ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv 4 253.00 -1 014.00 - 519.43% -1 014.00 - 519.43%
UK4 kapitálové transfery 27 208.00 35 642.00 -23.66% 35 642.00 -23.66%
UK5 Ústřední vládní instituce (S1311) 30 149.00 -19 903.00 - 251.48% -19 903.00 - 251.48%
UK6 Národní vládní instituce (S1312) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Místní vládní instituce (S1313) 42 434.00 49 659.00 -14.55% 49 659.00 -14.55%
UK8 Fondy sociálního zabezpečení(S1314) 8 038.00 4 886.00 64.51% 4 886.00 64.51%
UK9 Skutečné sociální příspěvky 758 358.00 702 037.00 8.02% 702 037.00 8.02%
UK10 Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery 597 490.00 581 461.00 2.76% 581 461.00 2.76%

c - Vládní spotřeba a ostatní nefinanční kategorie

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výdaje na celkovou konečnou spotřebu vlády 968 682.00 918 678.00 5.44% 918 678.00 5.44%
UK2 Výdaje na individuální spotřebu 524 873.00 485 115.00 8.20% 485 115.00 8.20%
UK3 Výdaje na kolektivní spotřebu 443 809.00 433 563.00 2.36% 433 563.00 2.36%
UK4 Naturální sociální transfery poskytované prostřednictvím tržních výrobců 153 553.00 147 774.00 3.91% 147 774.00 3.91%
UK5 Spotřeba fixního kapitálu 211 826.00 208 531.00 1.58% 208 531.00 1.58%
UK6 Zaplacené daně z výroby mínus přijaté dotace 1 035.00 1 252.00 -17.33% 1 252.00 -17.33%
UK7 Čistý provozní přebytek 8 905.00 8 179.00 8.88% 8 179.00 8.88%
UK8 Výdaje na konečnou spotřebu ve stálých cenách (rok 2000) 862 855.00 845 249.00 2.08% 845 249.00 2.08%
UK9 HDP v b.c. 5 055 029.00 4 773 240.00 5.90% 4 773 240.00 5.90%
UK10 HDP ve s.c. (rok 2000) 4 618 806.00 4 418 198.00 4.54% 4 418 198.00 4.54%
UK11 Vládní investice ve stálých cenách (rok 2000) 158 686.00 148 085.00 7.16% 148 085.00 7.16%
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95)
z toho: kapitálové daně (20 hodnot, 31.12.2014)
vládní investice (20 hodnot, 31.12.2014)
ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv (20 hodnot, 31.12.2014)
kapitálové transfery (20 hodnot, 31.12.2014)
Ústřední vládní instituce (S1311) (20 hodnot, 31.12.2014)
Národní vládní instituce (S1312)
Místní vládní instituce (S1313) (20 hodnot, 31.12.2014)
Fondy sociálního zabezpečení(S1314) (20 hodnot, 31.12.2014)
Skutečné sociální příspěvky (20 hodnot, 31.12.2014)
Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery (20 hodnot, 31.12.2014)
c - Vládní spotřeba a ostatní nefinanční kategorie
Výdaje na celkovou konečnou spotřebu vlády (20 hodnot, 31.12.2014)
Výdaje na individuální spotřebu (20 hodnot, 31.12.2014)
Výdaje na kolektivní spotřebu (20 hodnot, 31.12.2014)
Naturální sociální transfery poskytované prostřednictvím tržních výrobců (20 hodnot, 31.12.2014)
Spotřeba fixního kapitálu (20 hodnot, 31.12.2014)
Zaplacené daně z výroby mínus přijaté dotace (20 hodnot, 31.12.2014)
Čistý provozní přebytek (20 hodnot, 31.12.2014)
Výdaje na konečnou spotřebu ve stálých cenách (rok 2000) (20 hodnot, 31.12.2014)
Úroky ze swapových operací a FRAs (20 hodnot, 31.12.2014)
EDP schodek (-) nebo přebytek (+) (20 hodnot, 31.12.2014)
UMTS licence (20 hodnot, 31.12.2014)
Kapitálové výdaje bez UMTS licencí (20 hodnot, 31.12.2014)
ESA95 schodek (-) nebo přebytek (+) bez UMTS licencí (20 hodnot, 31.12.2014)
Hrubé úspory (20 hodnot, 31.12.2014)
HDP v b.c. (20 hodnot, 31.12.2014)
HDP ve s.c. (rok 2000) (20 hodnot, 31.12.2014)
Vládní investice ve stálých cenách (rok 2000)
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - úprava 13.11.2009
Schodek (-) nebo přebytek (+) (20 hodnot, 31.12.2014)
Celkové příjmy (20 hodnot, 31.12.2014)
Celkové běžné příjmy (20 hodnot, 31.12.2014)
Celkové kapitálové příjmy (20 hodnot, 31.12.2014)
Celkové výdaje (20 hodnot, 31.12.2014)
Celkové běžné výdaje (20 hodnot, 31.12.2014)
Celkové kapitálové výdaje (20 hodnot, 31.12.2014)
Primární schodek (-) nebo přebytek (+) (20 hodnot, 31.12.2014)
Úroky placené (20 hodnot, 31.12.2014)
Přímé daně (20 hodnot, 31.12.2014)
z toho: poplatníkem podniky (S.11+S.12) (20 hodnot, 31.12.2014)
z toho: poplatníkem domácnosti (S.14+S.15) (20 hodnot, 31.12.2014)
Nepřímé daně (20 hodnot, 31.12.2014)
z toho: DPH (20 hodnot, 31.12.2014)
z toho: ekologické daně (7 hodnot, 31.12.2014)
Sociální příspěvky (20 hodnot, 31.12.2014)
z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů (20 hodnot, 31.12.2014)
z toho: sociální příspěvky zaměstnanců (20 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní přijaté běžné transfery (20 hodnot, 31.12.2014)
z toho: přijaté úroky (20 hodnot, 31.12.2014)
Prodej (20 hodnot, 31.12.2014)
Běžné transfery (20 hodnot, 31.12.2014)
Sociální platby (20 hodnot, 31.12.2014)
z toho: penze - COFOG 10.2.0
z toho: příspěvky k nezaměstnanosti - COFOG 10.5.0 (20 hodnot, 31.12.2014)
Dotace (20 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní placené běžné transfery (20 hodnot, 31.12.2014)
Mzdy zaměstnanců (20 hodnot, 31.12.2014)
z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů (20 hodnot, 31.12.2014)
z toho: mzdy a platy (20 hodnot, 31.12.2014)
Mezispotřeba (20 hodnot, 31.12.2014)
Hrubé úspory (20 hodnot, 31.12.2014)
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)
Schodek (-) nebo přebytek (+) (23 hodnoty, 31.12.2017)
Celkové příjmy (23 hodnoty, 31.12.2017)
Celkové běžné příjmy (23 hodnoty, 31.12.2017)
Celkové kapitálové příjmy (23 hodnoty, 31.12.2017)
Celkové výdaje (23 hodnoty, 31.12.2017)
Celkové běžné výdaje (23 hodnoty, 31.12.2017)
Celkové kapitálové výdaje (23 hodnoty, 31.12.2017)
Primární schodek (-) nebo přebytek (+) (23 hodnoty, 31.12.2017)
Úroky placené (23 hodnoty, 31.12.2017)
Přímé daně (23 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: poplatníkem podniky (S.11+S.12) (23 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: poplatníkem domácnosti (S.14+S.15) (23 hodnoty, 31.12.2017)
Nepřímé daně (23 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: DPH (23 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: ekologické daně (23 hodnoty, 31.12.2017)
Sociální příspěvky (23 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů (23 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: sociální příspěvky zaměstnanců (23 hodnoty, 31.12.2017)
Ostatní přijaté běžné transfery (23 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: přijaté úroky (23 hodnoty, 31.12.2017)
Prodej (23 hodnoty, 31.12.2017)
Běžné transfery (23 hodnoty, 31.12.2017)
Sociální platby (23 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: penze - COFOG 10.2.0 (23 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: příspěvky k nezaměstnanosti - COFOG 10.5.0 (23 hodnoty, 31.12.2017)
Dotace (23 hodnoty, 31.12.2017)
Ostatní placené běžné transfery (23 hodnoty, 31.12.2017)
Mzdy zaměstnanců (23 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů (23 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: mzdy a platy (23 hodnoty, 31.12.2017)
Mezispotřeba (23 hodnoty, 31.12.2017)
Hrubé úspory (23 hodnoty, 31.12.2017)
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)
z toho: kapitálové daně (23 hodnoty, 31.12.2017)
vládní investice (23 hodnoty, 31.12.2017)
ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv (23 hodnoty, 31.12.2017)
kapitálové transfery (23 hodnoty, 31.12.2017)
Ústřední vládní instituce (S1311) (23 hodnoty, 31.12.2017)
Národní vládní instituce (S1312) (23 hodnoty, 31.12.2017)
Místní vládní instituce (S1313) (23 hodnoty, 31.12.2017)
Fondy sociálního zabezpečení(S1314) (23 hodnoty, 31.12.2017)
Skutečné sociální příspěvky (23 hodnoty, 31.12.2017)
Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery (23 hodnoty, 31.12.2017)
c - Vládní spotřeba a ostatní nefinanční kategorie
Výdaje na celkovou konečnou spotřebu vlády (23 hodnoty, 31.12.2017)
Výdaje na individuální spotřebu (23 hodnoty, 31.12.2017)
Výdaje na kolektivní spotřebu (23 hodnoty, 31.12.2017)
Naturální sociální transfery poskytované prostřednictvím tržních výrobců (23 hodnoty, 31.12.2017)
Spotřeba fixního kapitálu (23 hodnoty, 31.12.2017)
Zaplacené daně z výroby mínus přijaté dotace (23 hodnoty, 31.12.2017)
Čistý provozní přebytek (23 hodnoty, 31.12.2017)
Výdaje na konečnou spotřebu ve stálých cenách (rok 2000) (23 hodnoty, 31.12.2017)
HDP v b.c. (23 hodnoty, 31.12.2017)
HDP ve s.c. (rok 2000) (23 hodnoty, 31.12.2017)
Vládní investice ve stálých cenách (rok 2000) (23 hodnoty, 31.12.2017)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Půjčky vládním institucím - celkem (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Výdaje na HDP, mil.Kč (Běžné ceny)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru (Banky celkem)
. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru (Velké banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.