Bilance služeb - příjmy - ostatní služby - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance služeb - příjmy - ostatní služby - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2012 59 804.10
Min 31.03.1993 10 410.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 53 571.20 53 408.00 163.20 0.31% 51 423.10 2 148.10 4.18%
31.03.2014 53 408.00 58 265.80 -4 857.80 -8.34% 43 680.90 9 727.10 22.27%
31.12.2013 58 265.80 47 467.80 10 798.00 22.75% 59 804.10 -1 538.30 -2.57%
30.09.2013 47 467.80 51 423.10 -3 955.30 -7.69% 53 192.10 -5 724.30 -10.76%
30.06.2013 51 423.10 43 680.90 7 742.20 17.72% 48 194.90 3 228.20 6.70%
31.03.2013 43 680.90 59 804.10 -16 123.20 -26.96% 46 197.20 -2 516.30 -5.45%
31.12.2012 59 804.10 53 192.10 6 612.00 12.43% 48 107.00 11 697.10 24.31%
30.09.2012 53 192.10 48 194.90 4 997.20 10.37% 43 083.70 10 108.40 23.46%
30.06.2012 48 194.90 46 197.20 1 997.70 4.32% 44 995.30 3 199.60 7.11%
31.03.2012 46 197.20 48 107.00 -1 909.80 -3.97% 40 807.90 5 389.30 13.21%
31.12.2011 48 107.00 43 083.70 5 023.30 11.66% 48 816.50 - 709.50 -1.45%
30.09.2011 43 083.70 44 995.30 -1 911.60 -4.25% 41 013.20 2 070.50 5.05%
30.06.2011 44 995.30 40 807.90 4 187.40 10.26% 41 183.40 3 811.90 9.26%
31.03.2011 40 807.90 48 816.50 -8 008.60 -16.41% 35 250.50 5 557.40 15.77%
31.12.2010 48 816.50 41 013.20 7 803.30 19.03% 42 112.70 6 703.80 15.92%
30.09.2010 41 013.20 41 183.40 - 170.20 -0.41% 32 290.30 8 722.90 27.01%
30.06.2010 41 183.40 35 250.50 5 932.90 16.83% 36 465.40 4 718.00 12.94%
31.03.2010 35 250.50 42 112.70 -6 862.20 -16.29% 35 571.70 - 321.20 -0.90%
31.12.2009 42 112.70 32 290.30 9 822.40 30.42% 43 386.70 -1 274.00 -2.94%
30.09.2009 32 290.30 36 465.40 -4 175.10 -11.45% 35 990.70 -3 700.40 -10.28%
30.06.2009 36 465.40 35 571.70 893.70 2.51% 33 650.30 2 815.10 8.37%
31.03.2009 35 571.70 43 386.70 -7 815.00 -18.01% 34 393.80 1 177.90 3.42%
31.12.2008 43 386.70 35 990.70 7 396.00 20.55% 35 700.10 7 686.60 21.53%
30.09.2008 35 990.70 33 650.30 2 340.40 6.96% 31 060.40 4 930.30 15.87%
30.06.2008 33 650.30 34 393.80 - 743.50 -2.16% 27 395.50 6 254.80 22.83%
31.03.2008 34 393.80 35 700.10 -1 306.30 -3.66% 26 180.50 8 213.30 31.37%
31.12.2007 35 700.10 31 060.40 4 639.70 14.94% 32 625.30 3 074.80 9.42%
30.09.2007 31 060.40 27 395.50 3 664.90 13.38% 25 190.10 5 870.30 23.30%
30.06.2007 27 395.50 26 180.50 1 215.00 4.64% 26 204.60 1 190.90 4.54%
31.03.2007 26 180.50 32 625.30 -6 444.80 -19.75% 25 432.10 748.40 2.94%
31.12.2006 32 625.30 25 190.10 7 435.20 29.52% 30 122.10 2 503.20 8.31%
30.09.2006 25 190.10 26 204.60 -1 014.50 -3.87% 22 835.50 2 354.60 10.31%
30.06.2006 26 204.60 25 432.10 772.50 3.04% 24 840.30 1 364.30 5.49%
31.03.2006 25 432.10 30 122.10 -4 690.00 -15.57% 20 805.40 4 626.70 22.24%
31.12.2005 30 122.10 22 835.50 7 286.60 31.91% 18 761.00 11 361.10 60.56%
30.09.2005 22 835.50 24 840.30 -2 004.80 -8.07% 17 953.00 4 882.50 27.20%
30.06.2005 24 840.30 20 805.40 4 034.90 19.39% 18 338.00 6 502.30 35.46%
31.03.2005 20 805.40 18 761.00 2 044.40 10.90% 14 942.00 5 863.40 39.24%
31.12.2004 18 761.00 17 953.00 808.00 4.50% 14 616.80 4 144.20 28.35%
30.09.2004 17 953.00 18 338.00 - 385.00 -2.10% 14 877.40 3 075.60 20.67%
30.06.2004 18 338.00 14 942.00 3 396.00 22.73% 14 999.30 3 338.70 22.26%
31.03.2004 14 942.00 14 616.80 325.20 2.22% 13 791.20 1 150.80 8.34%
31.12.2003 14 616.80 14 877.40 - 260.60 -1.75% 19 130.50 -4 513.70 -23.59%
30.09.2003 14 877.40 14 999.30 - 121.90 -0.81% 18 445.70 -3 568.30 -19.34%
30.06.2003 14 999.30 13 791.20 1 208.10 8.76% 16 749.40 -1 750.10 -10.45%
31.03.2003 13 791.20 19 130.50 -5 339.30 -27.91% 23 955.80 -10 164.60 -42.43%
31.12.2002 19 130.50 18 445.70 684.80 3.71% 27 272.50 -8 142.00 -29.85%
30.09.2002 18 445.70 16 749.40 1 696.30 10.13% 23 554.70 -5 109.00 -21.69%
30.06.2002 16 749.40 23 955.80 -7 206.40 -30.08% 22 928.30 -6 178.90 -26.95%
31.03.2002 23 955.80 27 272.50 -3 316.70 -12.16% 20 308.80 3 647.00 17.96%
31.12.2001 27 272.50 23 554.70 3 717.80 15.78% 30 928.10 -3 655.60 -11.82%
30.09.2001 23 554.70 22 928.30 626.40 2.73% 23 635.90 -81.20 -0.34%
30.06.2001 22 928.30 20 308.80 2 619.50 12.90% 22 248.60 679.70 3.06%
31.03.2001 20 308.80 30 928.10 -10 619.30 -34.34% 19 188.30 1 120.50 5.84%
31.12.2000 30 928.10 23 635.90 7 292.20 30.85% 24 421.40 6 506.70 26.64%
30.09.2000 23 635.90 22 248.60 1 387.30 6.24% 20 638.90 2 997.00 14.52%
30.06.2000 22 248.60 19 188.30 3 060.30 15.95% 17 063.80 5 184.80 30.38%
31.03.2000 19 188.30 24 421.40 -5 233.10 -21.43% 19 064.60 123.70 0.65%
31.12.1999 24 421.40 20 638.90 3 782.50 18.33% 16 326.00 8 095.40 49.59%
30.09.1999 20 638.90 17 063.80 3 575.10 20.95% 17 799.70 2 839.20 15.95%
30.06.1999 17 063.80 19 064.60 -2 000.80 -10.49% 24 973.80 -7 910.00 -31.67%
31.03.1999 19 064.60 16 326.00 2 738.60 16.77% 17 872.40 1 192.20 6.67%
31.12.1998 16 326.00 17 799.70 -1 473.70 -8.28% 23 390.10 -7 064.10 -30.20%
30.09.1998 17 799.70 24 973.80 -7 174.10 -28.73% 16 500.30 1 299.40 7.88%
30.06.1998 24 973.80 17 872.40 7 101.40 39.73% 15 015.80 9 958.00 66.32%
31.03.1998 17 872.40 23 390.10 -5 517.70 -23.59% 14 925.80 2 946.60 19.74%
31.12.1997 23 390.10 16 500.30 6 889.80 41.76% 22 368.50 1 021.60 4.57%
30.09.1997 16 500.30 15 015.80 1 484.50 9.89% 17 300.20 - 799.90 -4.62%
30.06.1997 15 015.80 14 925.80 90.00 0.60% 22 242.00 -7 226.20 -32.49%
31.03.1997 14 925.80 22 368.50 -7 442.70 -33.27% 13 290.10 1 635.70 12.31%
31.12.1996 22 368.50 17 300.20 5 068.30 29.30% 13 561.00 8 807.50 64.95%
30.09.1996 17 300.20 22 242.00 -4 941.80 -22.22% 18 308.70 -1 008.50 -5.51%
30.06.1996 22 242.00 13 290.10 8 951.90 67.36% 16 125.00 6 117.00 37.93%
31.03.1996 13 290.10 13 561.00 - 270.90 -2.00% 15 217.00 -1 926.90 -12.66%
31.12.1995 13 561.00 18 308.70 -4 747.70 -25.93% 11 464.60 2 096.40 18.29%
30.09.1995 18 308.70 16 125.00 2 183.70 13.54% 12 804.80 5 503.90 42.98%
30.06.1995 16 125.00 15 217.00 908.00 5.97% 13 403.20 2 721.80 20.31%
31.03.1995 15 217.00 11 464.60 3 752.40 32.73% 10 803.20 4 413.80 40.86%
31.12.1994 11 464.60 12 804.80 -1 340.20 -10.47% 14 689.90 -3 225.30 -21.96%
30.09.1994 12 804.80 13 403.20 - 598.40 -4.46% 15 884.30 -3 079.50 -19.39%
30.06.1994 13 403.20 10 803.20 2 600.00 24.07% 15 082.10 -1 678.90 -11.13%
31.03.1994 10 803.20 14 689.90 -3 886.70 -26.46% 10 410.90 392.30 3.77%
31.12.1993 14 689.90 15 884.30 -1 194.40 -7.52% - - -
30.09.1993 15 884.30 15 082.10 802.20 5.32% - - -
30.06.1993 15 082.10 10 410.90 4 671.20 44.87% - - -
31.03.1993 10 410.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance služeb - příjmy - ostatní služby - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. EUR))
. Ostatní expozice (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (SME) (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME) (Banky celkem)
Ostatní rizikové expozice (Banky celkem)
. Ostatní expozice (Velké banky)
Ostatní aktiva (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)
Ostatní pasiva (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)
Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI - objem transakcí (v miliardách CZK) (Statistika platebního styku)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.