Běžné převody - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Běžné převody - příjmy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2014 40 256.50
Min 30.09.1993 763.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 40 256.50 34 985.50 5 271.00 15.07% 15 772.40 24 484.10 155.23%
31.03.2014 34 985.50 35 579.70 - 594.20 -1.67% 36 747.30 -1 761.80 -4.79%
31.12.2013 35 579.70 19 137.50 16 442.20 85.92% 24 140.10 11 439.60 47.39%
30.09.2013 19 137.50 15 772.40 3 365.10 21.34% 14 992.70 4 144.80 27.65%
30.06.2013 15 772.40 36 747.30 -20 974.90 -57.08% 15 328.40 444.00 2.90%
31.03.2013 36 747.30 24 140.10 12 607.20 52.23% 28 022.50 8 724.80 31.13%
31.12.2012 24 140.10 14 992.70 9 147.40 61.01% 20 959.40 3 180.70 15.18%
30.09.2012 14 992.70 15 328.40 - 335.70 -2.19% 16 304.80 -1 312.10 -8.05%
30.06.2012 15 328.40 28 022.50 -12 694.10 -45.30% 21 593.30 -6 264.90 -29.01%
31.03.2012 28 022.50 20 959.40 7 063.10 33.70% 26 716.40 1 306.10 4.89%
31.12.2011 20 959.40 16 304.80 4 654.60 28.55% 22 853.20 -1 893.80 -8.29%
30.09.2011 16 304.80 21 593.30 -5 288.50 -24.49% 16 746.30 - 441.50 -2.64%
30.06.2011 21 593.30 26 716.40 -5 123.10 -19.18% 22 690.40 -1 097.10 -4.83%
31.03.2011 26 716.40 22 853.20 3 863.20 16.90% 25 622.70 1 093.70 4.27%
31.12.2010 22 853.20 16 746.30 6 106.90 36.47% 13 437.90 9 415.30 70.07%
30.09.2010 16 746.30 22 690.40 -5 944.10 -26.20% 6 679.70 10 066.60 150.70%
30.06.2010 22 690.40 25 622.70 -2 932.30 -11.44% 20 376.50 2 313.90 11.36%
31.03.2010 25 622.70 13 437.90 12 184.80 90.67% 32 505.80 -6 883.10 -21.17%
31.12.2009 13 437.90 6 679.70 6 758.20 101.18% 15 294.30 -1 856.40 -12.14%
30.09.2009 6 679.70 20 376.50 -13 696.80 -67.22% 11 467.90 -4 788.20 -41.75%
30.06.2009 20 376.50 32 505.80 -12 129.30 -37.31% 16 830.50 3 546.00 21.07%
31.03.2009 32 505.80 15 294.30 17 211.50 112.54% 22 647.80 9 858.00 43.53%
31.12.2008 15 294.30 11 467.90 3 826.40 33.37% 19 350.50 -4 056.20 -20.96%
30.09.2008 11 467.90 16 830.50 -5 362.60 -31.86% 11 534.20 -66.30 -0.57%
30.06.2008 16 830.50 22 647.80 -5 817.30 -25.69% 9 310.00 7 520.50 80.78%
31.03.2008 22 647.80 19 350.50 3 297.30 17.04% 19 051.30 3 596.50 18.88%
31.12.2007 19 350.50 11 534.20 7 816.30 67.77% 13 774.40 5 576.10 40.48%
30.09.2007 11 534.20 9 310.00 2 224.20 23.89% 9 668.90 1 865.30 19.29%
30.06.2007 9 310.00 19 051.30 -9 741.30 -51.13% 10 180.20 - 870.20 -8.55%
31.03.2007 19 051.30 13 774.40 5 276.90 38.31% 16 641.50 2 409.80 14.48%
31.12.2006 13 774.40 9 668.90 4 105.50 42.46% 21 879.00 -8 104.60 -37.04%
30.09.2006 9 668.90 10 180.20 - 511.30 -5.02% 9 850.50 - 181.60 -1.84%
30.06.2006 10 180.20 16 641.50 -6 461.30 -38.83% 12 816.80 -2 636.60 -20.57%
31.03.2006 16 641.50 21 879.00 -5 237.50 -23.94% 25 920.00 -9 278.50 -35.80%
31.12.2005 21 879.00 9 850.50 12 028.50 122.11% 16 511.30 5 367.70 32.51%
30.09.2005 9 850.50 12 816.80 -2 966.30 -23.14% 17 107.50 -7 257.00 -42.42%
30.06.2005 12 816.80 25 920.00 -13 103.20 -50.55% 12 469.90 346.90 2.78%
31.03.2005 25 920.00 16 511.30 9 408.70 56.98% 6 961.90 18 958.10 272.31%
31.12.2004 16 511.30 17 107.50 - 596.20 -3.48% 11 000.00 5 511.30 50.10%
30.09.2004 17 107.50 12 469.90 4 637.60 37.19% 10 553.00 6 554.50 62.11%
30.06.2004 12 469.90 6 961.90 5 508.00 79.12% 11 264.40 1 205.50 10.70%
31.03.2004 6 961.90 11 000.00 -4 038.10 -36.71% 14 159.30 -7 197.40 -50.83%
31.12.2003 11 000.00 10 553.00 447.00 4.24% 21 940.90 -10 940.90 -49.87%
30.09.2003 10 553.00 11 264.40 - 711.40 -6.32% 10 058.40 494.60 4.92%
30.06.2003 11 264.40 14 159.30 -2 894.90 -20.45% 7 963.10 3 301.30 41.46%
31.03.2003 14 159.30 21 940.90 -7 781.60 -35.47% 6 746.60 7 412.70 109.87%
31.12.2002 21 940.90 10 058.40 11 882.50 118.14% 10 726.50 11 214.40 104.55%
30.09.2002 10 058.40 7 963.10 2 095.30 26.31% 9 889.90 168.50 1.70%
30.06.2002 7 963.10 6 746.60 1 216.50 18.03% 8 304.50 - 341.40 -4.11%
31.03.2002 6 746.60 10 726.50 -3 979.90 -37.10% 7 484.00 - 737.40 -9.85%
31.12.2001 10 726.50 9 889.90 836.60 8.46% 9 134.70 1 591.80 17.43%
30.09.2001 9 889.90 8 304.50 1 585.40 19.09% 9 423.00 466.90 4.95%
30.06.2001 8 304.50 7 484.00 820.50 10.96% 9 641.10 -1 336.60 -13.86%
31.03.2001 7 484.00 9 134.70 -1 650.70 -18.07% 8 395.80 - 911.80 -10.86%
31.12.2000 9 134.70 9 423.00 - 288.30 -3.06% 10 045.80 - 911.10 -9.07%
30.09.2000 9 423.00 9 641.10 - 218.10 -2.26% 11 853.20 -2 430.20 -20.50%
30.06.2000 9 641.10 8 395.80 1 245.30 14.83% 14 076.30 -4 435.20 -31.51%
31.03.2000 8 395.80 10 045.80 -1 650.00 -16.42% 9 419.10 -1 023.30 -10.86%
31.12.1999 10 045.80 11 853.20 -1 807.40 -15.25% 7 202.90 2 842.90 39.47%
30.09.1999 11 853.20 14 076.30 -2 223.10 -15.79% 7 797.80 4 055.40 52.01%
30.06.1999 14 076.30 9 419.10 4 657.20 49.44% 9 981.60 4 094.70 41.02%
31.03.1999 9 419.10 7 202.90 2 216.20 30.77% 9 576.60 - 157.50 -1.64%
31.12.1998 7 202.90 7 797.80 - 594.90 -7.63% 6 870.40 332.50 4.84%
30.09.1998 7 797.80 9 981.60 -2 183.80 -21.88% 7 469.90 327.90 4.39%
30.06.1998 9 981.60 9 576.60 405.00 4.23% 6 625.80 3 355.80 50.65%
31.03.1998 9 576.60 6 870.40 2 706.20 39.39% 6 436.40 3 140.20 48.79%
31.12.1997 6 870.40 7 469.90 - 599.50 -8.03% 5 231.80 1 638.60 31.32%
30.09.1997 7 469.90 6 625.80 844.10 12.74% 3 258.70 4 211.20 129.23%
30.06.1997 6 625.80 6 436.40 189.40 2.94% 4 481.70 2 144.10 47.84%
31.03.1997 6 436.40 5 231.80 1 204.60 23.02% 3 780.50 2 655.90 70.25%
31.12.1996 5 231.80 3 258.70 1 973.10 60.55% 3 677.30 1 554.50 42.27%
30.09.1996 3 258.70 4 481.70 -1 223.00 -27.29% 4 210.70 - 952.00 -22.61%
30.06.1996 4 481.70 3 780.50 701.20 18.55% 4 752.30 - 270.60 -5.69%
31.03.1996 3 780.50 3 677.30 103.20 2.81% 4 991.30 -1 210.80 -24.26%
31.12.1995 3 677.30 4 210.70 - 533.40 -12.67% 2 072.00 1 605.30 77.48%
30.09.1995 4 210.70 4 752.30 - 541.60 -11.40% 2 802.50 1 408.20 50.25%
30.06.1995 4 752.30 4 991.30 - 239.00 -4.79% 2 218.00 2 534.30 114.26%
31.03.1995 4 991.30 2 072.00 2 919.30 140.89% 1 430.80 3 560.50 248.85%
31.12.1994 2 072.00 2 802.50 - 730.50 -26.07% 1 678.60 393.40 23.44%
30.09.1994 2 802.50 2 218.00 584.50 26.35% 763.90 2 038.60 266.87%
30.06.1994 2 218.00 1 430.80 787.20 55.02% 2 617.40 - 399.40 -15.26%
31.03.1994 1 430.80 1 678.60 - 247.80 -14.76% 1 964.60 - 533.80 -27.17%
31.12.1993 1 678.60 763.90 914.70 119.74% - - -
30.09.1993 763.90 2 617.40 -1 853.50 -70.81% - - -
30.06.1993 2 617.40 1 964.60 652.80 33.23% - - -
31.03.1993 1 964.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Běžné převody - příjmy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžné převody - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Běžné převody - příjmy (Běžný účet (v mil. USD))
Běžné převody - příjmy (Běžný účet (v mil. EUR))
Běžné převody - příjmy (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Běžné převody - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Běžné převody - příjmy (Běžný účet (v mil. USD))
Běžné převody - příjmy (Běžný účet (v mil. EUR))
Běžné převody - příjmy (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Běžné převody - příjmy (Běžný účet)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR (Pasiva, hlavní položky, EUR)
Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13) (Vládní finanční statistika)
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: vklady na běžných účtech (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.