Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2011 38 882.70
Min 31.03.1993 6 782.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 37 534.20 33 112.50 4 421.70 13.35% 33 410.00 4 124.20 12.34%
31.03.2014 33 112.50 37 090.40 -3 977.90 -10.72% 32 816.70 295.80 0.90%
31.12.2013 37 090.40 34 628.90 2 461.50 7.11% 36 180.80 909.60 2.51%
30.09.2013 34 628.90 33 410.00 1 218.90 3.65% 36 023.60 -1 394.70 -3.87%
30.06.2013 33 410.00 32 816.70 593.30 1.81% 33 133.00 277.00 0.84%
31.03.2013 32 816.70 36 180.80 -3 364.10 -9.30% 32 477.60 339.10 1.04%
31.12.2012 36 180.80 36 023.60 157.20 0.44% 38 882.70 -2 701.90 -6.95%
30.09.2012 36 023.60 33 133.00 2 890.60 8.72% 35 717.60 306.00 0.86%
30.06.2012 33 133.00 32 477.60 655.40 2.02% 33 017.30 115.70 0.35%
31.03.2012 32 477.60 38 882.70 -6 405.10 -16.47% 28 122.40 4 355.20 15.49%
31.12.2011 38 882.70 35 717.60 3 165.10 8.86% 35 885.50 2 997.20 8.35%
30.09.2011 35 717.60 33 017.30 2 700.30 8.18% 33 823.40 1 894.20 5.60%
30.06.2011 33 017.30 28 122.40 4 894.90 17.41% 36 812.60 -3 795.30 -10.31%
31.03.2011 28 122.40 35 885.50 -7 763.10 -21.63% 29 432.50 -1 310.10 -4.45%
31.12.2010 35 885.50 33 823.40 2 062.10 6.10% 33 303.10 2 582.40 7.75%
30.09.2010 33 823.40 36 812.60 -2 989.20 -8.12% 34 363.40 - 540.00 -1.57%
30.06.2010 36 812.60 29 432.50 7 380.10 25.07% 33 890.80 2 921.80 8.62%
31.03.2010 29 432.50 33 303.10 -3 870.60 -11.62% 31 065.70 -1 633.20 -5.26%
31.12.2009 33 303.10 34 363.40 -1 060.30 -3.09% 32 871.70 431.40 1.31%
30.09.2009 34 363.40 33 890.80 472.60 1.39% 33 845.20 518.20 1.53%
30.06.2009 33 890.80 31 065.70 2 825.10 9.09% 35 206.30 -1 315.50 -3.74%
31.03.2009 31 065.70 32 871.70 -1 806.00 -5.49% 31 195.00 - 129.30 -0.41%
31.12.2008 32 871.70 33 845.20 - 973.50 -2.88% 34 651.50 -1 779.80 -5.14%
30.09.2008 33 845.20 35 206.30 -1 361.10 -3.87% 36 627.00 -2 781.80 -7.59%
30.06.2008 35 206.30 31 195.00 4 011.30 12.86% 36 558.90 -1 352.60 -3.70%
31.03.2008 31 195.00 34 651.50 -3 456.50 -9.97% 31 990.80 - 795.80 -2.49%
31.12.2007 34 651.50 36 627.00 -1 975.50 -5.39% 30 677.20 3 974.30 12.96%
30.09.2007 36 627.00 36 558.90 68.10 0.19% 35 669.10 957.90 2.69%
30.06.2007 36 558.90 31 990.80 4 568.10 14.28% 32 501.20 4 057.70 12.48%
31.03.2007 31 990.80 30 677.20 1 313.60 4.28% 34 066.60 -2 075.80 -6.09%
31.12.2006 30 677.20 35 669.10 -4 991.90 -13.99% 29 240.50 1 436.70 4.91%
30.09.2006 35 669.10 32 501.20 3 167.90 9.75% 33 310.60 2 358.50 7.08%
30.06.2006 32 501.20 34 066.60 -1 565.40 -4.60% 29 038.90 3 462.30 11.92%
31.03.2006 34 066.60 29 240.50 4 826.10 16.50% 23 936.90 10 129.70 42.32%
31.12.2005 29 240.50 33 310.60 -4 070.10 -12.22% 28 549.00 691.50 2.42%
30.09.2005 33 310.60 29 038.90 4 271.70 14.71% 30 087.40 3 223.20 10.71%
30.06.2005 29 038.90 23 936.90 5 102.00 21.31% 25 939.60 3 099.30 11.95%
31.03.2005 23 936.90 28 549.00 -4 612.10 -16.16% 22 655.80 1 281.10 5.65%
31.12.2004 28 549.00 30 087.40 -1 538.40 -5.11% 26 566.30 1 982.70 7.46%
30.09.2004 30 087.40 25 939.60 4 147.80 15.99% 28 989.10 1 098.30 3.79%
30.06.2004 25 939.60 22 655.80 3 283.80 14.49% 24 048.00 1 891.60 7.87%
31.03.2004 22 655.80 26 566.30 -3 910.50 -14.72% 20 706.70 1 949.10 9.41%
31.12.2003 26 566.30 28 989.10 -2 422.80 -8.36% 23 543.80 3 022.50 12.84%
30.09.2003 28 989.10 24 048.00 4 941.10 20.55% 25 893.40 3 095.70 11.96%
30.06.2003 24 048.00 20 706.70 3 341.30 16.14% 25 268.00 -1 220.00 -4.83%
31.03.2003 20 706.70 23 543.80 -2 837.10 -12.05% 21 584.00 - 877.30 -4.06%
31.12.2002 23 543.80 25 893.40 -2 349.60 -9.07% 27 302.00 -3 758.20 -13.77%
30.09.2002 25 893.40 25 268.00 625.40 2.48% 38 648.00 -12 754.60 -33.00%
30.06.2002 25 268.00 21 584.00 3 684.00 17.07% 28 523.00 -3 255.00 -11.41%
31.03.2002 21 584.00 27 302.00 -5 718.00 -20.94% 23 660.00 -2 076.00 -8.77%
31.12.2001 27 302.00 38 648.00 -11 346.00 -29.36% 27 063.00 239.00 0.88%
30.09.2001 38 648.00 28 523.00 10 125.00 35.50% 38 011.00 637.00 1.68%
30.06.2001 28 523.00 23 660.00 4 863.00 20.55% 27 472.00 1 051.00 3.83%
31.03.2001 23 660.00 27 063.00 -3 403.00 -12.57% 22 525.00 1 135.00 5.04%
31.12.2000 27 063.00 38 011.00 -10 948.00 -28.80% 25 510.00 1 553.00 6.09%
30.09.2000 38 011.00 27 472.00 10 539.00 38.36% 32 723.00 5 288.00 16.16%
30.06.2000 27 472.00 22 525.00 4 947.00 21.96% 28 143.00 - 671.00 -2.38%
31.03.2000 22 525.00 25 510.00 -2 985.00 -11.70% 22 766.00 - 241.00 -1.06%
31.12.1999 25 510.00 32 723.00 -7 213.00 -22.04% 29 977.00 -4 467.00 -14.90%
30.09.1999 32 723.00 28 143.00 4 580.00 16.27% 37 238.00 -4 515.00 -12.12%
30.06.1999 28 143.00 22 766.00 5 377.00 23.62% 32 445.00 -4 302.00 -13.26%
31.03.1999 22 766.00 29 977.00 -7 211.00 -24.06% 25 242.00 -2 476.00 -9.81%
31.12.1998 29 977.00 37 238.00 -7 261.00 -19.50% 31 200.00 -1 223.00 -3.92%
30.09.1998 37 238.00 32 445.00 4 793.00 14.77% 35 900.00 1 338.00 3.73%
30.06.1998 32 445.00 25 242.00 7 203.00 28.54% 27 800.00 4 645.00 16.71%
31.03.1998 25 242.00 31 200.00 -5 958.00 -19.10% 20 800.00 4 442.00 21.36%
31.12.1997 31 200.00 35 900.00 -4 700.00 -13.09% 27 985.00 3 215.00 11.49%
30.09.1997 35 900.00 27 800.00 8 100.00 29.14% 34 405.00 1 495.00 4.35%
30.06.1997 27 800.00 20 800.00 7 000.00 33.65% 27 875.00 -75.00 -0.27%
31.03.1997 20 800.00 27 985.00 -7 185.00 -25.67% 20 355.00 445.00 2.19%
31.12.1996 27 985.00 34 405.00 -6 420.00 -18.66% 19 655.00 8 330.00 42.38%
30.09.1996 34 405.00 27 875.00 6 530.00 23.43% 23 765.90 10 639.10 44.77%
30.06.1996 27 875.00 20 355.00 7 520.00 36.94% 19 049.40 8 825.60 46.33%
31.03.1996 20 355.00 19 655.00 700.00 3.56% 13 831.00 6 524.00 47.17%
31.12.1995 19 655.00 23 765.90 -4 110.90 -17.30% 14 536.20 5 118.80 35.21%
30.09.1995 23 765.90 19 049.40 4 716.50 24.76% 18 962.20 4 803.70 25.33%
30.06.1995 19 049.40 13 831.00 5 218.40 37.73% 19 699.70 - 650.30 -3.30%
31.03.1995 13 831.00 14 536.20 - 705.20 -4.85% 10 972.20 2 858.80 26.05%
31.12.1994 14 536.20 18 962.20 -4 426.00 -23.34% 10 784.50 3 751.70 34.79%
30.09.1994 18 962.20 19 699.70 - 737.50 -3.74% 14 387.20 4 575.00 31.80%
30.06.1994 19 699.70 10 972.20 8 727.50 79.54% 13 483.70 6 216.00 46.10%
31.03.1994 10 972.20 10 784.50 187.70 1.74% 6 782.00 4 190.20 61.78%
31.12.1993 10 784.50 14 387.20 -3 602.70 -25.04% - - -
30.09.1993 14 387.20 13 483.70 903.50 6.70% - - -
30.06.1993 13 483.70 6 782.00 6 701.70 98.82% - - -
31.03.1993 6 782.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch - Graf
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. EUR))
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Pobytové služby sociální péče (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ, ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY A SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
P6 Vývoz zboží a služeb (Výdaje na HDP, mil.Kč)
P7 Dovoz zboží a služeb (Výdaje na HDP, mil.Kč)

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.