Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2011 38 882.70
Min 31.03.1993 6 782.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 37 534.20 33 112.50 4 421.70 13.35% 33 410.00 4 124.20 12.34%
31.03.2014 33 112.50 37 090.40 -3 977.90 -10.72% 32 816.70 295.80 0.90%
31.12.2013 37 090.40 34 628.90 2 461.50 7.11% 36 180.80 909.60 2.51%
30.09.2013 34 628.90 33 410.00 1 218.90 3.65% 36 023.60 -1 394.70 -3.87%
30.06.2013 33 410.00 32 816.70 593.30 1.81% 33 133.00 277.00 0.84%
31.03.2013 32 816.70 36 180.80 -3 364.10 -9.30% 32 477.60 339.10 1.04%
31.12.2012 36 180.80 36 023.60 157.20 0.44% 38 882.70 -2 701.90 -6.95%
30.09.2012 36 023.60 33 133.00 2 890.60 8.72% 35 717.60 306.00 0.86%
30.06.2012 33 133.00 32 477.60 655.40 2.02% 33 017.30 115.70 0.35%
31.03.2012 32 477.60 38 882.70 -6 405.10 -16.47% 28 122.40 4 355.20 15.49%
31.12.2011 38 882.70 35 717.60 3 165.10 8.86% 35 885.50 2 997.20 8.35%
30.09.2011 35 717.60 33 017.30 2 700.30 8.18% 33 823.40 1 894.20 5.60%
30.06.2011 33 017.30 28 122.40 4 894.90 17.41% 36 812.60 -3 795.30 -10.31%
31.03.2011 28 122.40 35 885.50 -7 763.10 -21.63% 29 432.50 -1 310.10 -4.45%
31.12.2010 35 885.50 33 823.40 2 062.10 6.10% 33 303.10 2 582.40 7.75%
30.09.2010 33 823.40 36 812.60 -2 989.20 -8.12% 34 363.40 - 540.00 -1.57%
30.06.2010 36 812.60 29 432.50 7 380.10 25.07% 33 890.80 2 921.80 8.62%
31.03.2010 29 432.50 33 303.10 -3 870.60 -11.62% 31 065.70 -1 633.20 -5.26%
31.12.2009 33 303.10 34 363.40 -1 060.30 -3.09% 32 871.70 431.40 1.31%
30.09.2009 34 363.40 33 890.80 472.60 1.39% 33 845.20 518.20 1.53%
30.06.2009 33 890.80 31 065.70 2 825.10 9.09% 35 206.30 -1 315.50 -3.74%
31.03.2009 31 065.70 32 871.70 -1 806.00 -5.49% 31 195.00 - 129.30 -0.41%
31.12.2008 32 871.70 33 845.20 - 973.50 -2.88% 34 651.50 -1 779.80 -5.14%
30.09.2008 33 845.20 35 206.30 -1 361.10 -3.87% 36 627.00 -2 781.80 -7.59%
30.06.2008 35 206.30 31 195.00 4 011.30 12.86% 36 558.90 -1 352.60 -3.70%
31.03.2008 31 195.00 34 651.50 -3 456.50 -9.97% 31 990.80 - 795.80 -2.49%
31.12.2007 34 651.50 36 627.00 -1 975.50 -5.39% 30 677.20 3 974.30 12.96%
30.09.2007 36 627.00 36 558.90 68.10 0.19% 35 669.10 957.90 2.69%
30.06.2007 36 558.90 31 990.80 4 568.10 14.28% 32 501.20 4 057.70 12.48%
31.03.2007 31 990.80 30 677.20 1 313.60 4.28% 34 066.60 -2 075.80 -6.09%
31.12.2006 30 677.20 35 669.10 -4 991.90 -13.99% 29 240.50 1 436.70 4.91%
30.09.2006 35 669.10 32 501.20 3 167.90 9.75% 33 310.60 2 358.50 7.08%
30.06.2006 32 501.20 34 066.60 -1 565.40 -4.60% 29 038.90 3 462.30 11.92%
31.03.2006 34 066.60 29 240.50 4 826.10 16.50% 23 936.90 10 129.70 42.32%
31.12.2005 29 240.50 33 310.60 -4 070.10 -12.22% 28 549.00 691.50 2.42%
30.09.2005 33 310.60 29 038.90 4 271.70 14.71% 30 087.40 3 223.20 10.71%
30.06.2005 29 038.90 23 936.90 5 102.00 21.31% 25 939.60 3 099.30 11.95%
31.03.2005 23 936.90 28 549.00 -4 612.10 -16.16% 22 655.80 1 281.10 5.65%
31.12.2004 28 549.00 30 087.40 -1 538.40 -5.11% 26 566.30 1 982.70 7.46%
30.09.2004 30 087.40 25 939.60 4 147.80 15.99% 28 989.10 1 098.30 3.79%
30.06.2004 25 939.60 22 655.80 3 283.80 14.49% 24 048.00 1 891.60 7.87%
31.03.2004 22 655.80 26 566.30 -3 910.50 -14.72% 20 706.70 1 949.10 9.41%
31.12.2003 26 566.30 28 989.10 -2 422.80 -8.36% 23 543.80 3 022.50 12.84%
30.09.2003 28 989.10 24 048.00 4 941.10 20.55% 25 893.40 3 095.70 11.96%
30.06.2003 24 048.00 20 706.70 3 341.30 16.14% 25 268.00 -1 220.00 -4.83%
31.03.2003 20 706.70 23 543.80 -2 837.10 -12.05% 21 584.00 - 877.30 -4.06%
31.12.2002 23 543.80 25 893.40 -2 349.60 -9.07% 27 302.00 -3 758.20 -13.77%
30.09.2002 25 893.40 25 268.00 625.40 2.48% 38 648.00 -12 754.60 -33.00%
30.06.2002 25 268.00 21 584.00 3 684.00 17.07% 28 523.00 -3 255.00 -11.41%
31.03.2002 21 584.00 27 302.00 -5 718.00 -20.94% 23 660.00 -2 076.00 -8.77%
31.12.2001 27 302.00 38 648.00 -11 346.00 -29.36% 27 063.00 239.00 0.88%
30.09.2001 38 648.00 28 523.00 10 125.00 35.50% 38 011.00 637.00 1.68%
30.06.2001 28 523.00 23 660.00 4 863.00 20.55% 27 472.00 1 051.00 3.83%
31.03.2001 23 660.00 27 063.00 -3 403.00 -12.57% 22 525.00 1 135.00 5.04%
31.12.2000 27 063.00 38 011.00 -10 948.00 -28.80% 25 510.00 1 553.00 6.09%
30.09.2000 38 011.00 27 472.00 10 539.00 38.36% 32 723.00 5 288.00 16.16%
30.06.2000 27 472.00 22 525.00 4 947.00 21.96% 28 143.00 - 671.00 -2.38%
31.03.2000 22 525.00 25 510.00 -2 985.00 -11.70% 22 766.00 - 241.00 -1.06%
31.12.1999 25 510.00 32 723.00 -7 213.00 -22.04% 29 977.00 -4 467.00 -14.90%
30.09.1999 32 723.00 28 143.00 4 580.00 16.27% 37 238.00 -4 515.00 -12.12%
30.06.1999 28 143.00 22 766.00 5 377.00 23.62% 32 445.00 -4 302.00 -13.26%
31.03.1999 22 766.00 29 977.00 -7 211.00 -24.06% 25 242.00 -2 476.00 -9.81%
31.12.1998 29 977.00 37 238.00 -7 261.00 -19.50% 31 200.00 -1 223.00 -3.92%
30.09.1998 37 238.00 32 445.00 4 793.00 14.77% 35 900.00 1 338.00 3.73%
30.06.1998 32 445.00 25 242.00 7 203.00 28.54% 27 800.00 4 645.00 16.71%
31.03.1998 25 242.00 31 200.00 -5 958.00 -19.10% 20 800.00 4 442.00 21.36%
31.12.1997 31 200.00 35 900.00 -4 700.00 -13.09% 27 985.00 3 215.00 11.49%
30.09.1997 35 900.00 27 800.00 8 100.00 29.14% 34 405.00 1 495.00 4.35%
30.06.1997 27 800.00 20 800.00 7 000.00 33.65% 27 875.00 -75.00 -0.27%
31.03.1997 20 800.00 27 985.00 -7 185.00 -25.67% 20 355.00 445.00 2.19%
31.12.1996 27 985.00 34 405.00 -6 420.00 -18.66% 19 655.00 8 330.00 42.38%
30.09.1996 34 405.00 27 875.00 6 530.00 23.43% 23 765.90 10 639.10 44.77%
30.06.1996 27 875.00 20 355.00 7 520.00 36.94% 19 049.40 8 825.60 46.33%
31.03.1996 20 355.00 19 655.00 700.00 3.56% 13 831.00 6 524.00 47.17%
31.12.1995 19 655.00 23 765.90 -4 110.90 -17.30% 14 536.20 5 118.80 35.21%
30.09.1995 23 765.90 19 049.40 4 716.50 24.76% 18 962.20 4 803.70 25.33%
30.06.1995 19 049.40 13 831.00 5 218.40 37.73% 19 699.70 - 650.30 -3.30%
31.03.1995 13 831.00 14 536.20 - 705.20 -4.85% 10 972.20 2 858.80 26.05%
31.12.1994 14 536.20 18 962.20 -4 426.00 -23.34% 10 784.50 3 751.70 34.79%
30.09.1994 18 962.20 19 699.70 - 737.50 -3.74% 14 387.20 4 575.00 31.80%
30.06.1994 19 699.70 10 972.20 8 727.50 79.54% 13 483.70 6 216.00 46.10%
31.03.1994 10 972.20 10 784.50 187.70 1.74% 6 782.00 4 190.20 61.78%
31.12.1993 10 784.50 14 387.20 -3 602.70 -25.04% - - -
30.09.1993 14 387.20 13 483.70 903.50 6.70% - - -
30.06.1993 13 483.70 6 782.00 6 701.70 98.82% - - -
31.03.1993 6 782.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch - Graf
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. EUR))
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Pobytové služby sociální péče (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Ambulantní nebo terénní sociální služby (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Poskytování ostatních osobních služeb (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTN; ČIN.DOMÁCN.PRODUK. BLÍŽE NEURČ.VÝROBKY A SLUŽBY PRO VL.POTŘEBU (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V