Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Bilance služeb - příjmy obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance služeb - příjmy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2012 121 318.60
Min 31.03.1993 25 282.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 118 592.70 113 305.20 5 287.50 4.67% 109 683.30 8 909.40 8.12%
31.03.2014 113 305.20 120 454.00 -7 148.80 -5.93% 100 717.80 12 587.40 12.50%
31.12.2013 120 454.00 107 670.20 12 783.80 11.87% 121 318.60 - 864.60 -0.71%
30.09.2013 107 670.20 109 683.30 -2 013.10 -1.84% 114 080.10 -6 409.90 -5.62%
30.06.2013 109 683.30 100 717.80 8 965.50 8.90% 107 037.60 2 645.70 2.47%
31.03.2013 100 717.80 121 318.60 -20 600.80 -16.98% 103 375.00 -2 657.20 -2.57%
31.12.2012 121 318.60 114 080.10 7 238.50 6.35% 111 841.00 9 477.60 8.47%
30.09.2012 114 080.10 107 037.60 7 042.50 6.58% 103 318.50 10 761.60 10.42%
30.06.2012 107 037.60 103 375.00 3 662.60 3.54% 102 436.10 4 601.50 4.49%
31.03.2012 103 375.00 111 841.00 -8 466.00 -7.57% 91 978.50 11 396.50 12.39%
31.12.2011 111 841.00 103 318.50 8 522.50 8.25% 110 213.80 1 627.20 1.48%
30.09.2011 103 318.50 102 436.10 882.40 0.86% 99 954.90 3 363.60 3.37%
30.06.2011 102 436.10 91 978.50 10 457.60 11.37% 102 574.00 - 137.90 -0.13%
31.03.2011 91 978.50 110 213.80 -18 235.30 -16.55% 86 595.50 5 383.00 6.22%
31.12.2010 110 213.80 99 954.90 10 258.90 10.26% 97 508.50 12 705.30 13.03%
30.09.2010 99 954.90 102 574.00 -2 619.10 -2.55% 89 755.30 10 199.60 11.36%
30.06.2010 102 574.00 86 595.50 15 978.50 18.45% 92 499.40 10 074.60 10.89%
31.03.2010 86 595.50 97 508.50 -10 913.00 -11.19% 88 048.90 -1 453.40 -1.65%
31.12.2009 97 508.50 89 755.30 7 753.20 8.64% 97 895.00 - 386.50 -0.39%
30.09.2009 89 755.30 92 499.40 -2 744.10 -2.97% 93 200.20 -3 444.90 -3.70%
30.06.2009 92 499.40 88 048.90 4 450.50 5.05% 92 947.40 - 448.00 -0.48%
31.03.2009 88 048.90 97 895.00 -9 846.10 -10.06% 87 825.40 223.50 0.25%
31.12.2008 97 895.00 93 200.20 4 694.80 5.04% 94 050.10 3 844.90 4.09%
30.09.2008 93 200.20 92 947.40 252.80 0.27% 91 220.50 1 979.70 2.17%
30.06.2008 92 947.40 87 825.40 5 122.00 5.83% 87 628.00 5 319.40 6.07%
31.03.2008 87 825.40 94 050.10 -6 224.70 -6.62% 77 760.20 10 065.20 12.94%
31.12.2007 94 050.10 91 220.50 2 829.60 3.10% 82 453.40 11 596.70 14.06%
30.09.2007 91 220.50 87 628.00 3 592.50 4.10% 80 901.40 10 319.10 12.76%
30.06.2007 87 628.00 77 760.20 9 867.80 12.69% 78 641.60 8 986.40 11.43%
31.03.2007 77 760.20 82 453.40 -4 693.20 -5.69% 77 682.30 77.90 0.10%
31.12.2006 82 453.40 80 901.40 1 552.00 1.92% 77 818.80 4 634.60 5.96%
30.09.2006 80 901.40 78 641.60 2 259.80 2.87% 74 830.50 6 070.90 8.11%
30.06.2006 78 641.60 77 682.30 959.30 1.23% 71 950.80 6 690.80 9.30%
31.03.2006 77 682.30 77 818.80 - 136.50 -0.18% 59 443.90 18 238.40 30.68%
31.12.2005 77 818.80 74 830.50 2 988.30 3.99% 65 079.00 12 739.80 19.58%
30.09.2005 74 830.50 71 950.80 2 879.70 4.00% 66 857.40 7 973.10 11.93%
30.06.2005 71 950.80 59 443.90 12 506.90 21.04% 62 520.60 9 430.20 15.08%
31.03.2005 59 443.90 65 079.00 -5 635.10 -8.66% 52 627.80 6 816.10 12.95%
31.12.2004 65 079.00 66 857.40 -1 778.40 -2.66% 57 508.00 7 571.00 13.17%
30.09.2004 66 857.40 62 520.60 4 336.80 6.94% 59 205.20 7 652.20 12.92%
30.06.2004 62 520.60 52 627.80 9 892.80 18.80% 54 480.20 8 040.40 14.76%
31.03.2004 52 627.80 57 508.00 -4 880.20 -8.49% 47 957.70 4 670.10 9.74%
31.12.2003 57 508.00 59 205.20 -1 697.20 -2.87% 56 422.70 1 085.30 1.92%
30.09.2003 59 205.20 54 480.20 4 725.00 8.67% 56 967.30 2 237.90 3.93%
30.06.2003 54 480.20 47 957.70 6 522.50 13.60% 58 509.30 -4 029.10 -6.89%
31.03.2003 47 957.70 56 422.70 -8 465.00 -15.00% 59 231.80 -11 274.10 -19.03%
31.12.2002 56 422.70 56 967.30 - 544.60 -0.96% 68 863.80 -12 441.10 -18.07%
30.09.2002 56 967.30 58 509.30 -1 542.00 -2.64% 77 059.70 -20 092.40 -26.07%
30.06.2002 58 509.30 59 231.80 - 722.50 -1.22% 66 274.60 -7 765.30 -11.72%
31.03.2002 59 231.80 68 863.80 -9 632.00 -13.99% 57 491.50 1 740.30 3.03%
31.12.2001 68 863.80 77 059.70 -8 195.90 -10.64% 72 709.20 -3 845.40 -5.29%
30.09.2001 77 059.70 66 274.60 10 785.10 16.27% 75 381.40 1 678.30 2.23%
30.06.2001 66 274.60 57 491.50 8 783.10 15.28% 63 241.10 3 033.50 4.80%
31.03.2001 57 491.50 72 709.20 -15 217.70 -20.93% 53 474.50 4 017.00 7.51%
31.12.2000 72 709.20 75 381.40 -2 672.20 -3.54% 63 217.90 9 491.30 15.01%
30.09.2000 75 381.40 63 241.10 12 140.30 19.20% 69 362.50 6 018.90 8.68%
30.06.2000 63 241.10 53 474.50 9 766.60 18.26% 58 416.70 4 824.40 8.26%
31.03.2000 53 474.50 63 217.90 -9 743.40 -15.41% 52 853.90 620.60 1.17%
31.12.1999 63 217.90 69 362.50 -6 144.60 -8.86% 56 729.50 6 488.40 11.44%
30.09.1999 69 362.50 58 416.70 10 945.80 18.74% 66 114.30 3 248.20 4.91%
30.06.1999 58 416.70 52 853.90 5 562.80 10.52% 68 994.40 -10 577.70 -15.33%
31.03.1999 52 853.90 56 729.50 -3 875.60 -6.83% 54 865.00 -2 011.10 -3.67%
31.12.1998 56 729.50 66 114.30 -9 384.80 -14.19% 65 714.80 -8 985.30 -13.67%
30.09.1998 66 114.30 68 994.40 -2 880.10 -4.17% 61 871.30 4 243.00 6.86%
30.06.1998 68 994.40 54 865.00 14 129.40 25.75% 54 979.80 14 014.60 25.49%
31.03.1998 54 865.00 65 714.80 -10 849.80 -16.51% 44 627.70 10 237.30 22.94%
31.12.1997 65 714.80 61 871.30 3 843.50 6.21% 60 919.80 4 795.00 7.87%
30.09.1997 61 871.30 54 979.80 6 891.50 12.53% 60 142.60 1 728.70 2.87%
30.06.1997 54 979.80 44 627.70 10 352.10 23.20% 59 074.90 -4 095.10 -6.93%
31.03.1997 44 627.70 60 919.80 -16 292.10 -26.74% 41 893.10 2 734.60 6.53%
31.12.1996 60 919.80 60 142.60 777.20 1.29% 44 740.40 16 179.40 36.16%
30.09.1996 60 142.60 59 074.90 1 067.70 1.81% 50 309.40 9 833.20 19.55%
30.06.1996 59 074.90 41 893.10 17 181.80 41.01% 46 104.10 12 970.80 28.13%
31.03.1996 41 893.10 44 740.40 -2 847.30 -6.36% 37 116.50 4 776.60 12.87%
31.12.1995 44 740.40 50 309.40 -5 569.00 -11.07% 34 538.60 10 201.80 29.54%
30.09.1995 50 309.40 46 104.10 4 205.30 9.12% 41 521.50 8 787.90 21.16%
30.06.1995 46 104.10 37 116.50 8 987.60 24.21% 42 153.20 3 950.90 9.37%
31.03.1995 37 116.50 34 538.60 2 577.90 7.46% 30 190.70 6 925.80 22.94%
31.12.1994 34 538.60 41 521.50 -6 982.90 -16.82% 34 248.00 290.60 0.85%
30.09.1994 41 521.50 42 153.20 - 631.70 -1.50% 41 018.70 502.80 1.23%
30.06.1994 42 153.20 30 190.70 11 962.50 39.62% 37 142.30 5 010.90 13.49%
31.03.1994 30 190.70 34 248.00 -4 057.30 -11.85% 25 282.20 4 908.50 19.41%
31.12.1993 34 248.00 41 018.70 -6 770.70 -16.51% - - -
30.09.1993 41 018.70 37 142.30 3 876.40 10.44% - - -
30.06.1993 37 142.30 25 282.20 11 860.10 46.91% - - -
31.03.1993 25 282.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance služeb - příjmy - Graf
Bilance služeb - příjmy - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet)
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Pobytové služby sociální péče (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ, ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY A SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
P6 Vývoz zboží a služeb (Výdaje na HDP, mil.Kč)
P7 Dovoz zboží a služeb (Výdaje na HDP, mil.Kč)
Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI - objem transakcí (v miliardách CZK) (Statistika platebního styku)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.