Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Bilance služeb - příjmy obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance služeb - příjmy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2012 121 318.60
Min 31.03.1993 25 282.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 118 592.70 113 305.20 5 287.50 4.67% 109 683.30 8 909.40 8.12%
31.03.2014 113 305.20 120 454.00 -7 148.80 -5.93% 100 717.80 12 587.40 12.50%
31.12.2013 120 454.00 107 670.20 12 783.80 11.87% 121 318.60 - 864.60 -0.71%
30.09.2013 107 670.20 109 683.30 -2 013.10 -1.84% 114 080.10 -6 409.90 -5.62%
30.06.2013 109 683.30 100 717.80 8 965.50 8.90% 107 037.60 2 645.70 2.47%
31.03.2013 100 717.80 121 318.60 -20 600.80 -16.98% 103 375.00 -2 657.20 -2.57%
31.12.2012 121 318.60 114 080.10 7 238.50 6.35% 111 841.00 9 477.60 8.47%
30.09.2012 114 080.10 107 037.60 7 042.50 6.58% 103 318.50 10 761.60 10.42%
30.06.2012 107 037.60 103 375.00 3 662.60 3.54% 102 436.10 4 601.50 4.49%
31.03.2012 103 375.00 111 841.00 -8 466.00 -7.57% 91 978.50 11 396.50 12.39%
31.12.2011 111 841.00 103 318.50 8 522.50 8.25% 110 213.80 1 627.20 1.48%
30.09.2011 103 318.50 102 436.10 882.40 0.86% 99 954.90 3 363.60 3.37%
30.06.2011 102 436.10 91 978.50 10 457.60 11.37% 102 574.00 - 137.90 -0.13%
31.03.2011 91 978.50 110 213.80 -18 235.30 -16.55% 86 595.50 5 383.00 6.22%
31.12.2010 110 213.80 99 954.90 10 258.90 10.26% 97 508.50 12 705.30 13.03%
30.09.2010 99 954.90 102 574.00 -2 619.10 -2.55% 89 755.30 10 199.60 11.36%
30.06.2010 102 574.00 86 595.50 15 978.50 18.45% 92 499.40 10 074.60 10.89%
31.03.2010 86 595.50 97 508.50 -10 913.00 -11.19% 88 048.90 -1 453.40 -1.65%
31.12.2009 97 508.50 89 755.30 7 753.20 8.64% 97 895.00 - 386.50 -0.39%
30.09.2009 89 755.30 92 499.40 -2 744.10 -2.97% 93 200.20 -3 444.90 -3.70%
30.06.2009 92 499.40 88 048.90 4 450.50 5.05% 92 947.40 - 448.00 -0.48%
31.03.2009 88 048.90 97 895.00 -9 846.10 -10.06% 87 825.40 223.50 0.25%
31.12.2008 97 895.00 93 200.20 4 694.80 5.04% 94 050.10 3 844.90 4.09%
30.09.2008 93 200.20 92 947.40 252.80 0.27% 91 220.50 1 979.70 2.17%
30.06.2008 92 947.40 87 825.40 5 122.00 5.83% 87 628.00 5 319.40 6.07%
31.03.2008 87 825.40 94 050.10 -6 224.70 -6.62% 77 760.20 10 065.20 12.94%
31.12.2007 94 050.10 91 220.50 2 829.60 3.10% 82 453.40 11 596.70 14.06%
30.09.2007 91 220.50 87 628.00 3 592.50 4.10% 80 901.40 10 319.10 12.76%
30.06.2007 87 628.00 77 760.20 9 867.80 12.69% 78 641.60 8 986.40 11.43%
31.03.2007 77 760.20 82 453.40 -4 693.20 -5.69% 77 682.30 77.90 0.10%
31.12.2006 82 453.40 80 901.40 1 552.00 1.92% 77 818.80 4 634.60 5.96%
30.09.2006 80 901.40 78 641.60 2 259.80 2.87% 74 830.50 6 070.90 8.11%
30.06.2006 78 641.60 77 682.30 959.30 1.23% 71 950.80 6 690.80 9.30%
31.03.2006 77 682.30 77 818.80 - 136.50 -0.18% 59 443.90 18 238.40 30.68%
31.12.2005 77 818.80 74 830.50 2 988.30 3.99% 65 079.00 12 739.80 19.58%
30.09.2005 74 830.50 71 950.80 2 879.70 4.00% 66 857.40 7 973.10 11.93%
30.06.2005 71 950.80 59 443.90 12 506.90 21.04% 62 520.60 9 430.20 15.08%
31.03.2005 59 443.90 65 079.00 -5 635.10 -8.66% 52 627.80 6 816.10 12.95%
31.12.2004 65 079.00 66 857.40 -1 778.40 -2.66% 57 508.00 7 571.00 13.17%
30.09.2004 66 857.40 62 520.60 4 336.80 6.94% 59 205.20 7 652.20 12.92%
30.06.2004 62 520.60 52 627.80 9 892.80 18.80% 54 480.20 8 040.40 14.76%
31.03.2004 52 627.80 57 508.00 -4 880.20 -8.49% 47 957.70 4 670.10 9.74%
31.12.2003 57 508.00 59 205.20 -1 697.20 -2.87% 56 422.70 1 085.30 1.92%
30.09.2003 59 205.20 54 480.20 4 725.00 8.67% 56 967.30 2 237.90 3.93%
30.06.2003 54 480.20 47 957.70 6 522.50 13.60% 58 509.30 -4 029.10 -6.89%
31.03.2003 47 957.70 56 422.70 -8 465.00 -15.00% 59 231.80 -11 274.10 -19.03%
31.12.2002 56 422.70 56 967.30 - 544.60 -0.96% 68 863.80 -12 441.10 -18.07%
30.09.2002 56 967.30 58 509.30 -1 542.00 -2.64% 77 059.70 -20 092.40 -26.07%
30.06.2002 58 509.30 59 231.80 - 722.50 -1.22% 66 274.60 -7 765.30 -11.72%
31.03.2002 59 231.80 68 863.80 -9 632.00 -13.99% 57 491.50 1 740.30 3.03%
31.12.2001 68 863.80 77 059.70 -8 195.90 -10.64% 72 709.20 -3 845.40 -5.29%
30.09.2001 77 059.70 66 274.60 10 785.10 16.27% 75 381.40 1 678.30 2.23%
30.06.2001 66 274.60 57 491.50 8 783.10 15.28% 63 241.10 3 033.50 4.80%
31.03.2001 57 491.50 72 709.20 -15 217.70 -20.93% 53 474.50 4 017.00 7.51%
31.12.2000 72 709.20 75 381.40 -2 672.20 -3.54% 63 217.90 9 491.30 15.01%
30.09.2000 75 381.40 63 241.10 12 140.30 19.20% 69 362.50 6 018.90 8.68%
30.06.2000 63 241.10 53 474.50 9 766.60 18.26% 58 416.70 4 824.40 8.26%
31.03.2000 53 474.50 63 217.90 -9 743.40 -15.41% 52 853.90 620.60 1.17%
31.12.1999 63 217.90 69 362.50 -6 144.60 -8.86% 56 729.50 6 488.40 11.44%
30.09.1999 69 362.50 58 416.70 10 945.80 18.74% 66 114.30 3 248.20 4.91%
30.06.1999 58 416.70 52 853.90 5 562.80 10.52% 68 994.40 -10 577.70 -15.33%
31.03.1999 52 853.90 56 729.50 -3 875.60 -6.83% 54 865.00 -2 011.10 -3.67%
31.12.1998 56 729.50 66 114.30 -9 384.80 -14.19% 65 714.80 -8 985.30 -13.67%
30.09.1998 66 114.30 68 994.40 -2 880.10 -4.17% 61 871.30 4 243.00 6.86%
30.06.1998 68 994.40 54 865.00 14 129.40 25.75% 54 979.80 14 014.60 25.49%
31.03.1998 54 865.00 65 714.80 -10 849.80 -16.51% 44 627.70 10 237.30 22.94%
31.12.1997 65 714.80 61 871.30 3 843.50 6.21% 60 919.80 4 795.00 7.87%
30.09.1997 61 871.30 54 979.80 6 891.50 12.53% 60 142.60 1 728.70 2.87%
30.06.1997 54 979.80 44 627.70 10 352.10 23.20% 59 074.90 -4 095.10 -6.93%
31.03.1997 44 627.70 60 919.80 -16 292.10 -26.74% 41 893.10 2 734.60 6.53%
31.12.1996 60 919.80 60 142.60 777.20 1.29% 44 740.40 16 179.40 36.16%
30.09.1996 60 142.60 59 074.90 1 067.70 1.81% 50 309.40 9 833.20 19.55%
30.06.1996 59 074.90 41 893.10 17 181.80 41.01% 46 104.10 12 970.80 28.13%
31.03.1996 41 893.10 44 740.40 -2 847.30 -6.36% 37 116.50 4 776.60 12.87%
31.12.1995 44 740.40 50 309.40 -5 569.00 -11.07% 34 538.60 10 201.80 29.54%
30.09.1995 50 309.40 46 104.10 4 205.30 9.12% 41 521.50 8 787.90 21.16%
30.06.1995 46 104.10 37 116.50 8 987.60 24.21% 42 153.20 3 950.90 9.37%
31.03.1995 37 116.50 34 538.60 2 577.90 7.46% 30 190.70 6 925.80 22.94%
31.12.1994 34 538.60 41 521.50 -6 982.90 -16.82% 34 248.00 290.60 0.85%
30.09.1994 41 521.50 42 153.20 - 631.70 -1.50% 41 018.70 502.80 1.23%
30.06.1994 42 153.20 30 190.70 11 962.50 39.62% 37 142.30 5 010.90 13.49%
31.03.1994 30 190.70 34 248.00 -4 057.30 -11.85% 25 282.20 4 908.50 19.41%
31.12.1993 34 248.00 41 018.70 -6 770.70 -16.51% - - -
30.09.1993 41 018.70 37 142.30 3 876.40 10.44% - - -
30.06.1993 37 142.30 25 282.20 11 860.10 46.91% - - -
31.03.1993 25 282.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance služeb - příjmy - Graf
Bilance služeb - příjmy - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet)
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Pobytové služby sociální péče (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Ambulantní nebo terénní sociální služby (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Poskytování ostatních osobních služeb (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTN; ČIN.DOMÁCN.PRODUK. BLÍŽE NEURČ.VÝROBKY A SLUŽBY PRO VL.POTŘEBU (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13) (Vládní finanční statistika)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V