Daňové příjmy - DzP FO (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Daňové příjmy - DzP FO obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Daňové příjmy - DzP FO - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2019 164 524.00
Min 31.01.2002 7 220.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 61 151.00 46 853.00 14 298.00 30.52% 75 048.00 -13 897.00 -18.52%
31.05.2020 46 853.00 39 324.00 7 529.00 19.15% 56 194.00 -9 341.00 -16.62%
30.04.2020 39 324.00 44 010.00 -4 686.00 -10.65% 43 986.00 -4 662.00 -10.60%
31.03.2020 44 010.00 29 044.00 14 966.00 51.53% 42 408.00 1 602.00 3.78%
29.02.2020 29 044.00 15 488.00 13 556.00 87.53% 26 216.00 2 828.00 10.79%
31.01.2020 15 488.00 164 524.00 - 149 036.00 -90.59% 13 916.00 1 572.00 11.30%
31.12.2019 164 524.00 145 718.00 18 806.00 12.91% 146 543.00 17 981.00 12.27%
30.11.2019 145 718.00 132 155.00 13 563.00 10.26% 129 293.00 16 425.00 12.70%
31.10.2019 132 155.00 118 815.00 13 340.00 11.23% 116 843.00 15 312.00 13.10%
30.09.2019 118 815.00 103 835.00 14 980.00 14.43% 104 643.00 14 172.00 13.54%
31.08.2019 103 835.00 89 970.00 13 865.00 15.41% 91 422.00 12 413.00 13.58%
31.07.2019 89 970.00 75 048.00 14 922.00 19.88% 78 878.00 11 092.00 14.06%
30.06.2019 75 048.00 56 194.00 18 854.00 33.55% 65 634.00 9 414.00 14.34%
31.05.2019 56 194.00 43 986.00 12 208.00 27.75% 48 408.00 7 786.00 16.08%
30.04.2019 43 986.00 42 408.00 1 578.00 3.72% 38 382.00 5 604.00 14.60%
31.03.2019 42 408.00 26 216.00 16 192.00 61.76% 37 302.00 5 106.00 13.69%
28.02.2019 26 216.00 13 916.00 12 300.00 88.39% 23 567.00 2 649.00 11.24%
31.01.2019 13 916.00 146 543.00 - 132 627.00 -90.50% 12 622.00 1 294.00 10.25%
31.12.2018 146 543.00 129 293.00 17 250.00 13.34% 128 609.00 17 934.00 13.94%
30.11.2018 129 293.00 116 843.00 12 450.00 10.66% 113 013.00 16 280.00 14.41%
31.10.2018 116 843.00 104 643.00 12 200.00 11.66% 102 234.00 14 609.00 14.29%
30.09.2018 104 643.00 91 422.00 13 221.00 14.46% 91 603.00 13 040.00 14.24%
31.08.2018 91 422.00 78 878.00 12 544.00 15.90% 79 871.00 11 551.00 14.46%
31.07.2018 78 878.00 65 634.00 13 244.00 20.18% 69 008.00 9 870.00 14.30%
30.06.2018 65 634.00 48 408.00 17 226.00 35.59% 57 600.00 8 034.00 13.95%
31.05.2018 48 408.00 38 382.00 10 026.00 26.12% 42 375.00 6 033.00 14.24%
30.04.2018 38 382.00 37 302.00 1 080.00 2.90% 34 161.00 4 221.00 12.36%
31.03.2018 37 302.00 23 567.00 13 735.00 58.28% 33 431.00 3 871.00 11.58%
28.02.2018 23 567.00 12 622.00 10 945.00 86.71% 20 630.00 2 937.00 14.24%
31.01.2018 12 622.00 128 609.00 - 115 987.00 -90.19% 11 231.00 1 391.00 12.39%
31.12.2017 128 609.00 113 013.00 15 596.00 13.80% 112 951.00 15 658.00 13.86%
30.11.2017 113 013.00 102 234.00 10 779.00 10.54% 99 860.00 13 153.00 13.17%
31.10.2017 102 234.00 91 603.00 10 631.00 11.61% 90 459.00 11 775.00 13.02%
30.09.2017 91 603.00 79 871.00 11 732.00 14.69% 81 195.00 10 408.00 12.82%
31.08.2017 79 871.00 69 008.00 10 863.00 15.74% 71 196.00 8 675.00 12.18%
31.07.2017 69 008.00 57 600.00 11 408.00 19.81% 61 348.00 7 660.00 12.49%
30.06.2017 57 600.00 42 375.00 15 225.00 35.93% 51 574.00 6 026.00 11.68%
31.05.2017 42 375.00 34 161.00 8 214.00 24.04% 37 904.00 4 471.00 11.80%
30.04.2017 34 161.00 33 431.00 730.00 2.18% 29 950.00 4 211.00 14.06%
31.03.2017 33 431.00 20 630.00 12 801.00 62.05% 29 151.00 4 280.00 14.68%
28.02.2017 20 630.00 11 231.00 9 399.00 83.69% 18 817.00 1 813.00 9.63%
31.01.2017 11 231.00 112 951.00 - 101 720.00 -90.06% 10 500.00 731.00 6.96%
31.12.2016 112 951.00 99 860.00 13 091.00 13.11% 103 054.00 9 897.00 9.60%
30.11.2016 99 860.00 90 459.00 9 401.00 10.39% 90 577.00 9 283.00 10.25%
31.10.2016 90 459.00 81 195.00 9 264.00 11.41% 81 545.00 8 914.00 10.93%
30.09.2016 81 195.00 71 196.00 9 999.00 14.04% 72 707.00 8 488.00 11.67%
31.08.2016 71 196.00 61 348.00 9 848.00 16.05% 63 074.00 8 122.00 12.88%
31.07.2016 61 348.00 51 574.00 9 774.00 18.95% 53 669.00 7 679.00 14.31%
30.06.2016 51 574.00 37 904.00 13 670.00 36.06% 43 921.00 7 653.00 17.42%
31.05.2016 37 904.00 29 950.00 7 954.00 26.56% 31 110.00 6 794.00 21.84%
30.04.2016 29 950.00 29 151.00 799.00 2.74% 23 375.00 6 575.00 28.13%
31.03.2016 29 151.00 18 817.00 10 334.00 54.92% 26 877.00 2 274.00 8.46%
29.02.2016 18 817.00 10 500.00 8 317.00 79.21% 18 013.00 804.00 4.46%
31.01.2016 10 500.00 103 054.00 -92 554.00 -89.81% 9 849.00 651.00 6.61%
31.12.2015 103 054.00 90 577.00 12 477.00 13.78% 98 216.00 4 838.00 4.93%
30.11.2015 90 577.00 81 545.00 9 032.00 11.08% 87 769.00 2 808.00 3.20%
31.10.2015 81 545.00 72 707.00 8 838.00 12.16% 80 089.00 1 456.00 1.82%
30.09.2015 72 707.00 63 074.00 9 633.00 15.27% 72 100.00 607.00 0.84%
31.08.2015 63 074.00 53 669.00 9 405.00 17.52% 63 257.00 - 183.00 -0.29%
31.07.2015 53 669.00 43 921.00 9 748.00 22.19% 54 580.00 - 911.00 -1.67%
30.06.2015 43 921.00 31 110.00 12 811.00 41.18% 45 197.00 -1 276.00 -2.82%
31.05.2015 31 110.00 23 375.00 7 735.00 33.09% 33 074.00 -1 964.00 -5.94%
30.04.2015 23 375.00 26 877.00 -3 502.00 -13.03% 25 654.00 -2 279.00 -8.88%
31.03.2015 26 877.00 18 013.00 8 864.00 49.21% 26 997.00 - 120.00 -0.44%
28.02.2015 18 013.00 9 849.00 8 164.00 82.89% 18 001.00 12.00 0.07%
31.01.2015 9 849.00 98 216.00 -88 367.00 -89.97% 10 308.00 - 459.00 -4.45%
31.12.2014 98 216.00 87 769.00 10 447.00 11.90% 94 494.00 3 722.00 3.94%
30.11.2014 87 769.00 80 089.00 7 680.00 9.59% 83 699.00 4 070.00 4.86%
31.10.2014 80 089.00 72 100.00 7 989.00 11.08% 75 461.00 4 628.00 6.13%
30.09.2014 72 100.00 63 257.00 8 843.00 13.98% 67 487.00 4 613.00 6.84%
31.08.2014 63 257.00 54 580.00 8 677.00 15.90% 58 451.00 4 806.00 8.22%
31.07.2014 54 580.00 45 197.00 9 383.00 20.76% 50 355.00 4 225.00 8.39%
30.06.2014 45 197.00 33 074.00 12 123.00 36.65% 41 427.00 3 770.00 9.10%
31.05.2014 33 074.00 25 654.00 7 420.00 28.92% 30 000.00 3 074.00 10.25%
30.04.2014 25 654.00 26 997.00 -1 343.00 -4.97% 23 436.00 2 218.00 9.46%
31.03.2014 26 997.00 18 001.00 8 996.00 49.98% 26 119.00 878.00 3.36%
28.02.2014 18 001.00 10 308.00 7 693.00 74.63% 18 132.00 - 131.00 -0.72%
31.01.2014 10 308.00 94 494.00 -84 186.00 -89.09% 10 902.00 - 594.00 -5.45%
31.12.2013 94 494.00 83 699.00 10 795.00 12.90% 92 586.00 1 908.00 2.06%
30.11.2013 83 699.00 75 461.00 8 238.00 10.92% 81 838.00 1 861.00 2.27%
31.10.2013 75 461.00 67 487.00 7 974.00 11.82% 74 011.00 1 450.00 1.96%
30.09.2013 67 487.00 58 451.00 9 036.00 15.46% 66 364.00 1 123.00 1.69%
31.08.2013 58 451.00 50 355.00 8 096.00 16.08% 57 777.00 674.00 1.17%
31.07.2013 50 355.00 41 427.00 8 928.00 21.55% 49 791.00 564.00 1.13%
30.06.2013 41 427.00 30 000.00 11 427.00 38.09% 41 417.00 10.00 0.02%
31.05.2013 30 000.00 23 436.00 6 564.00 28.01% 30 321.00 - 321.00 -1.06%
30.04.2013 23 436.00 26 119.00 -2 683.00 -10.27% 23 990.00 - 554.00 -2.31%
31.03.2013 26 119.00 18 132.00 7 987.00 44.05% 25 785.00 334.00 1.30%
28.02.2013 18 132.00 10 902.00 7 230.00 66.32% 17 788.00 344.00 1.93%
31.01.2013 10 902.00 92 586.00 -81 684.00 -88.22% 10 721.00 181.00 1.69%
31.12.2012 92 586.00 81 838.00 10 748.00 13.13% 90 614.00 1 972.00 2.18%
30.11.2012 81 838.00 74 011.00 7 827.00 10.58% 79 919.00 1 919.00 2.40%
31.10.2012 74 011.00 66 364.00 7 647.00 11.52% 72 210.00 1 801.00 2.49%
30.09.2012 66 364.00 57 777.00 8 587.00 14.86% 64 406.00 1 958.00 3.04%
31.08.2012 57 777.00 49 791.00 7 986.00 16.04% 55 753.00 2 024.00 3.63%
31.07.2012 49 791.00 41 417.00 8 374.00 20.22% 47 811.00 1 980.00 4.14%
30.06.2012 41 417.00 30 321.00 11 096.00 36.59% 39 808.00 1 609.00 4.04%
31.05.2012 30 321.00 23 990.00 6 331.00 26.39% 28 551.00 1 770.00 6.20%
30.04.2012 23 990.00 25 785.00 -1 795.00 -6.96% 21 617.00 2 373.00 10.98%
31.03.2012 25 785.00 17 788.00 7 997.00 44.96% 24 138.00 1 647.00 6.82%
29.02.2012 17 788.00 10 721.00 7 067.00 65.92% 16 214.00 1 574.00 9.71%
31.01.2012 10 721.00 90 614.00 -79 893.00 -88.17% 9 257.00 1 464.00 15.81%
31.12.2011 90 614.00 79 919.00 10 695.00 13.38% 87 489.00 3 125.00 3.57%
30.11.2011 79 919.00 72 210.00 7 709.00 10.68% 77 152.00 2 767.00 3.59%
31.10.2011 72 210.00 64 406.00 7 804.00 12.12% 69 872.00 2 338.00 3.35%
30.09.2011 64 406.00 55 753.00 8 653.00 15.52% 62 666.00 1 740.00 2.78%
31.08.2011 55 753.00 47 811.00 7 942.00 16.61% 55 046.00 707.00 1.28%
31.07.2011 47 811.00 39 808.00 8 003.00 20.10% 47 430.00 381.00 0.80%
30.06.2011 39 808.00 28 551.00 11 257.00 39.43% 40 389.00 - 581.00 -1.44%
31.05.2011 28 551.00 21 617.00 6 934.00 32.08% 29 153.00 - 602.00 -2.06%
30.04.2011 21 617.00 24 138.00 -2 521.00 -10.44% 22 653.00 -1 036.00 -4.57%
31.03.2011 24 138.00 16 214.00 7 924.00 48.87% 24 293.00 - 155.00 -0.64%
28.02.2011 16 214.00 9 257.00 6 957.00 75.15% 15 797.00 417.00 2.64%
31.01.2011 9 257.00 87 489.00 -78 232.00 -89.42% 9 176.00 81.00 0.88%
31.12.2010 87 489.00 77 152.00 10 337.00 13.40% 85 651.00 1 838.00 2.15%
30.11.2010 77 152.00 69 872.00 7 280.00 10.42% 75 976.00 1 176.00 1.55%
31.10.2010 69 872.00 62 666.00 7 206.00 11.50% 68 787.00 1 085.00 1.58%
30.09.2010 62 666.00 55 046.00 7 620.00 13.84% 61 425.00 1 241.00 2.02%
31.08.2010 55 046.00 47 430.00 7 616.00 16.06% 54 146.00 900.00 1.66%
31.07.2010 47 430.00 40 389.00 7 041.00 17.43% 46 796.00 634.00 1.35%
30.06.2010 40 389.00 29 153.00 11 236.00 38.54% 39 523.00 866.00 2.19%
31.05.2010 29 153.00 22 653.00 6 500.00 28.69% 28 245.00 908.00 3.21%
30.04.2010 22 653.00 24 293.00 -1 640.00 -6.75% 22 081.00 572.00 2.59%
31.03.2010 24 293.00 15 797.00 8 496.00 53.78% 24 270.00 23.00 0.09%
28.02.2010 15 797.00 9 176.00 6 621.00 72.16% 15 956.00 - 159.00 -1.00%
31.01.2010 9 176.00 85 651.00 -76 475.00 -89.29% 9 894.00 - 718.00 -7.26%
31.12.2009 85 651.00 75 976.00 9 675.00 12.73% 94 957.00 -9 306.00 -9.80%
30.11.2009 75 976.00 68 787.00 7 189.00 10.45% 84 031.00 -8 055.00 -9.59%
31.10.2009 68 787.00 61 425.00 7 362.00 11.99% 76 506.00 -7 719.00 -10.09%
30.09.2009 61 425.00 54 146.00 7 279.00 13.44% 68 949.00 -7 524.00 -10.91%
31.08.2009 54 146.00 46 796.00 7 350.00 15.71% 60 896.00 -6 750.00 -11.08%
31.07.2009 46 796.00 39 523.00 7 273.00 18.40% 53 351.00 -6 555.00 -12.29%
30.06.2009 39 523.00 28 245.00 11 278.00 39.93% 45 092.00 -5 569.00 -12.35%
31.05.2009 28 245.00 22 081.00 6 164.00 27.92% 33 761.00 -5 516.00 -16.34%
30.04.2009 22 081.00 24 270.00 -2 189.00 -9.02% 26 335.00 -4 254.00 -16.15%
31.03.2009 24 270.00 15 956.00 8 314.00 52.11% 27 327.00 -3 057.00 -11.19%
28.02.2009 15 956.00 9 894.00 6 062.00 61.27% 17 173.00 -1 217.00 -7.09%
31.01.2009 9 894.00 94 957.00 -85 063.00 -89.58% 9 638.00 256.00 2.66%
31.12.2008 94 957.00 84 031.00 10 926.00 13.00% 102 137.00 -7 180.00 -7.03%
30.11.2008 84 031.00 76 506.00 7 525.00 9.84% 89 880.00 -5 849.00 -6.51%
31.10.2008 76 506.00 68 949.00 7 557.00 10.96% 81 251.00 -4 745.00 -5.84%
30.09.2008 68 949.00 60 896.00 8 053.00 13.22% 73 044.00 -4 095.00 -5.61%
31.08.2008 60 896.00 53 351.00 7 545.00 14.14% 64 313.00 -3 417.00 -5.31%
31.07.2008 53 351.00 45 092.00 8 259.00 18.32% 55 791.00 -2 440.00 -4.37%
30.06.2008 45 092.00 33 761.00 11 331.00 33.56% 46 504.00 -1 412.00 -3.04%
31.05.2008 33 761.00 26 335.00 7 426.00 28.20% 35 175.00 -1 414.00 -4.02%
30.04.2008 26 335.00 27 327.00 - 992.00 -3.63% 27 791.00 -1 456.00 -5.24%
31.03.2008 27 327.00 17 173.00 10 154.00 59.13% 26 265.00 1 062.00 4.04%
29.02.2008 17 173.00 9 638.00 7 535.00 78.18% 16 240.00 933.00 5.75%
31.01.2008 9 638.00 102 137.00 -92 499.00 -90.56% 8 755.00 883.00 10.09%
31.12.2007 102 137.00 89 880.00 12 257.00 13.64% 91 591.00 10 546.00 11.51%
30.11.2007 89 880.00 81 251.00 8 629.00 10.62% 80 626.00 9 254.00 11.48%
31.10.2007 81 251.00 73 044.00 8 207.00 11.24% 73 157.00 8 094.00 11.06%
30.09.2007 73 044.00 64 313.00 8 731.00 13.58% 65 958.00 7 086.00 10.74%
31.08.2007 64 313.00 55 791.00 8 522.00 15.27% 57 899.00 6 414.00 11.08%
31.07.2007 55 791.00 46 504.00 9 287.00 19.97% 50 769.00 5 022.00 9.89%
30.06.2007 46 504.00 35 175.00 11 329.00 32.21% 43 256.00 3 248.00 7.51%
31.05.2007 35 175.00 27 791.00 7 384.00 26.57% 32 633.00 2 542.00 7.79%
30.04.2007 27 791.00 26 265.00 1 526.00 5.81% 25 078.00 2 713.00 10.82%
31.03.2007 26 265.00 16 240.00 10 025.00 61.73% 25 041.00 1 224.00 4.89%
28.02.2007 16 240.00 8 755.00 7 485.00 85.49% 15 018.00 1 222.00 8.14%
31.01.2007 8 755.00 91 591.00 -82 836.00 -90.44% 8 578.00 177.00 2.06%
31.12.2006 91 591.00 80 626.00 10 965.00 13.60% 94 773.00 -3 182.00 -3.36%
30.11.2006 80 626.00 73 157.00 7 469.00 10.21% 83 639.00 -3 013.00 -3.60%
31.10.2006 73 157.00 65 958.00 7 199.00 10.91% 76 295.00 -3 138.00 -4.11%
30.09.2006 65 958.00 57 899.00 8 059.00 13.92% 69 243.00 -3 285.00 -4.74%
31.08.2006 57 899.00 50 769.00 7 130.00 14.04% 61 019.00 -3 120.00 -5.11%
31.07.2006 50 769.00 43 256.00 7 513.00 17.37% 53 636.00 -2 867.00 -5.35%
30.06.2006 43 256.00 32 633.00 10 623.00 32.55% 46 078.00 -2 822.00 -6.12%
31.05.2006 32 633.00 25 078.00 7 555.00 30.13% 35 113.00 -2 480.00 -7.06%
30.04.2006 25 078.00 25 041.00 37.00 0.15% 28 082.00 -3 004.00 -10.70%
31.03.2006 25 041.00 15 018.00 10 023.00 66.74% 24 454.00 587.00 2.40%
28.02.2006 15 018.00 8 578.00 6 440.00 75.08% 14 381.00 637.00 4.43%
31.01.2006 8 578.00 94 773.00 -86 195.00 -90.95% 7 943.00 635.00 7.99%
31.12.2005 94 773.00 83 639.00 11 134.00 13.31% 95 209.00 - 436.00 -0.46%
30.11.2005 83 639.00 76 295.00 7 344.00 9.63% 83 586.00 53.00 0.06%
31.10.2005 76 295.00 69 243.00 7 052.00 10.18% 76 184.00 111.00 0.15%
30.09.2005 69 243.00 61 019.00 8 224.00 13.48% 69 275.00 -32.00 -0.05%
31.08.2005 61 019.00 53 636.00 7 383.00 13.77% 61 295.00 - 276.00 -0.45%
31.07.2005 53 636.00 46 078.00 7 558.00 16.40% 54 129.00 - 493.00 -0.91%
30.06.2005 46 078.00 35 113.00 10 965.00 31.23% 46 631.00 - 553.00 -1.19%
31.05.2005 35 113.00 28 082.00 7 031.00 25.04% 35 520.00 - 407.00 -1.15%
30.04.2005 28 082.00 24 454.00 3 628.00 14.84% 28 603.00 - 521.00 -1.82%
31.03.2005 24 454.00 14 381.00 10 073.00 70.04% 25 004.00 - 550.00 -2.20%
28.02.2005 14 381.00 7 943.00 6 438.00 81.05% 14 984.00 - 603.00 -4.02%
31.01.2005 7 943.00 95 209.00 -87 266.00 -91.66% 8 292.00 - 349.00 -4.21%
31.12.2004 95 209.00 83 586.00 11 623.00 13.91% 88 629.00 6 580.00 7.42%
30.11.2004 83 586.00 76 184.00 7 402.00 9.72% 77 033.00 6 553.00 8.51%
31.10.2004 76 184.00 69 275.00 6 909.00 9.97% 70 301.00 5 883.00 8.37%
30.09.2004 69 275.00 61 295.00 7 980.00 13.02% 63 901.00 5 374.00 8.41%
31.08.2004 61 295.00 54 129.00 7 166.00 13.24% 56 476.00 4 819.00 8.53%
31.07.2004 54 129.00 46 631.00 7 498.00 16.08% 49 855.00 4 274.00 8.57%
30.06.2004 46 631.00 35 520.00 11 111.00 31.28% 42 353.00 4 278.00 10.10%
31.05.2004 35 520.00 28 603.00 6 917.00 24.18% 31 805.00 3 715.00 11.68%
30.04.2004 28 603.00 25 004.00 3 599.00 14.39% 25 578.00 3 025.00 11.83%
31.03.2004 25 004.00 14 984.00 10 020.00 66.87% 22 154.00 2 850.00 12.86%
29.02.2004 14 984.00 8 292.00 6 692.00 80.70% 13 502.00 1 482.00 10.98%
31.01.2004 8 292.00 88 629.00 -80 337.00 -90.64% 7 528.00 764.00 10.15%
31.12.2003 88 629.00 77 033.00 11 596.00 15.05% 82 112.00 6 517.00 7.94%
30.11.2003 77 033.00 70 301.00 6 732.00 9.58% 72 269.00 4 764.00 6.59%
31.10.2003 70 301.00 63 901.00 6 400.00 10.02% 66 082.00 4 219.00 6.38%
30.09.2003 63 901.00 56 476.00 7 425.00 13.15% 60 252.00 3 649.00 6.06%
31.08.2003 56 476.00 49 855.00 6 621.00 13.28% 53 240.00 3 236.00 6.08%
31.07.2003 49 855.00 42 353.00 7 502.00 17.71% 47 071.00 2 784.00 5.91%
30.06.2003 42 353.00 31 805.00 10 548.00 33.16% 39 700.00 2 653.00 6.68%
31.05.2003 31 805.00 25 578.00 6 227.00 24.35% 30 263.00 1 542.00 5.10%
30.04.2003 25 578.00 22 154.00 3 424.00 15.46% 24 796.00 782.00 3.15%
31.03.2003 22 154.00 13 502.00 8 652.00 64.08% 20 547.00 1 607.00 7.82%
28.02.2003 13 502.00 7 528.00 5 974.00 79.36% 12 776.00 726.00 5.68%
31.01.2003 7 528.00 82 112.00 -74 584.00 -90.83% 7 220.00 308.00 4.27%
31.12.2002 82 112.00 72 269.00 9 843.00 13.62% - - -
30.11.2002 72 269.00 66 082.00 6 187.00 9.36% - - -
31.10.2002 66 082.00 60 252.00 5 830.00 9.68% - - -
30.09.2002 60 252.00 53 240.00 7 012.00 13.17% - - -
31.08.2002 53 240.00 47 071.00 6 169.00 13.11% - - -
31.07.2002 47 071.00 39 700.00 7 371.00 18.57% - - -
30.06.2002 39 700.00 30 263.00 9 437.00 31.18% - - -
31.05.2002 30 263.00 24 796.00 5 467.00 22.05% - - -
30.04.2002 24 796.00 20 547.00 4 249.00 20.68% - - -
31.03.2002 20 547.00 12 776.00 7 771.00 60.82% - - -
28.02.2002 12 776.00 7 220.00 5 556.00 76.95% - - -
31.01.2002 7 220.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Daňové příjmy - DzP FO - Graf
Daňové příjmy - DzP FO - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Daňové příjmy - DzP FO (Vybrané ukazatele státního rozpočtu)
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13) (Vládní finanční statistika)
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Běžné převody - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, Q-1=100, sezónně očištěno)
Daňové příjmy - DzP PO (Vybrané ukazatele státního rozpočtu)

Označení stránky: příjmy státního rozpočtu, daňové příjmy státu , Příjmy státního rozpočtu graf, dph ve státním rozpočtu, daňové příjmy státního rozpočtu, příjmy do státního ropoču, daňové příjmy , daňové příjmy státního rozpočtu ČR v roce 2016, danové příjmy rozpočtu

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies