Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 28.02.2021 104.00
Min 31.01.2021 104.00
Max 31.12.2018 1 445.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2021 171.00 170.00 1.00 0.59% 182.00 -11.00 -6.04%
30.04.2021 170.00 170.00 0.00 0.00 182.00 -12.00 -6.59%
31.03.2021 170.00 104.00 66.00 63.46% 177.00 -7.00 -3.95%
28.02.2021 104.00 104.00 0.00 0.00 105.00 -1.00 -0.95%
31.01.2021 104.00 969.00 - 865.00 -89.27% 105.00 -1.00 -0.95%
31.12.2020 969.00 460.00 509.00 110.65% 1 342.00 - 373.00 -27.79%
30.11.2020 460.00 440.00 20.00 4.55% 1 013.00 - 553.00 -54.59%
31.10.2020 440.00 438.00 2.00 0.46% 999.00 - 559.00 -55.96%
30.09.2020 438.00 372.00 66.00 17.74% 979.00 - 541.00 -55.26%
31.08.2020 372.00 370.00 2.00 0.54% 905.00 - 533.00 -58.90%
31.07.2020 370.00 270.00 100.00 37.04% 892.00 - 522.00 -58.52%
30.06.2020 270.00 182.00 88.00 48.35% 793.00 - 523.00 -65.95%
31.05.2020 182.00 182.00 0.00 0.00 482.00 - 300.00 -62.24%
30.04.2020 182.00 177.00 5.00 2.82% 482.00 - 300.00 -62.24%
31.03.2020 177.00 105.00 72.00 68.57% 478.00 - 301.00 -62.97%
29.02.2020 105.00 105.00 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00
31.01.2020 105.00 1 342.00 -1 237.00 -92.18% 105.00 0.00 0.00
31.12.2019 1 342.00 1 013.00 329.00 32.48% 1 445.00 - 103.00 -7.13%
30.11.2019 1 013.00 999.00 14.00 1.40% 918.00 95.00 10.35%
31.10.2019 999.00 979.00 20.00 2.04% 904.00 95.00 10.51%
30.09.2019 979.00 905.00 74.00 8.18% 858.00 121.00 14.10%
31.08.2019 905.00 892.00 13.00 1.46% 831.00 74.00 8.90%
31.07.2019 892.00 793.00 99.00 12.48% 831.00 61.00 7.34%
30.06.2019 793.00 482.00 311.00 64.52% 728.00 65.00 8.93%
31.05.2019 482.00 482.00 0.00 0.00 489.00 -7.00 -1.43%
30.04.2019 482.00 478.00 4.00 0.84% 339.00 143.00 42.18%
31.03.2019 478.00 105.00 373.00 355.24% 188.00 290.00 154.26%
28.02.2019 105.00 105.00 0.00 0.00 118.00 -13.00 -11.02%
31.01.2019 105.00 1 445.00 -1 340.00 -92.73% 109.00 -4.00 -3.67%
31.12.2018 1 445.00 918.00 527.00 57.41% 770.00 675.00 87.66%
30.11.2018 918.00 904.00 14.00 1.55% 552.00 366.00 66.30%
31.10.2018 904.00 858.00 46.00 5.36% 546.00 358.00 65.57%
30.09.2018 858.00 831.00 27.00 3.25% 545.00 313.00 57.43%
31.08.2018 831.00 831.00 0.00 0.00 468.00 363.00 77.56%
31.07.2018 831.00 728.00 103.00 14.15% 456.00 375.00 82.24%
30.06.2018 728.00 489.00 239.00 48.88% 313.00 415.00 132.59%
31.05.2018 489.00 339.00 150.00 44.25% 224.00 265.00 118.30%
30.04.2018 339.00 188.00 151.00 80.32% 224.00 115.00 51.34%
31.03.2018 188.00 118.00 70.00 59.32% 223.00 -35.00 -15.70%
28.02.2018 118.00 109.00 9.00 8.26% 134.00 -16.00 -11.94%
31.01.2018 109.00 770.00 - 661.00 -85.84% 134.00 -25.00 -18.66%
31.12.2017 770.00 552.00 218.00 39.49% 1 278.00 - 508.00 -39.75%
30.11.2017 552.00 546.00 6.00 1.10% 1 077.00 - 525.00 -48.75%
31.10.2017 546.00 545.00 1.00 0.18% 1 067.00 - 521.00 -48.83%
30.09.2017 545.00 468.00 77.00 16.45% 1 066.00 - 521.00 -48.87%
31.08.2017 468.00 456.00 12.00 2.63% 730.00 - 262.00 -35.89%
31.07.2017 456.00 313.00 143.00 45.69% 726.00 - 270.00 -37.19%
30.06.2017 313.00 224.00 89.00 39.73% 603.00 - 290.00 -48.09%
31.05.2017 224.00 224.00 0.00 0.00 513.00 - 289.00 -56.34%
30.04.2017 224.00 223.00 1.00 0.45% 512.00 - 288.00 -56.25%
31.03.2017 223.00 134.00 89.00 66.42% 512.00 - 289.00 -56.45%
28.02.2017 134.00 134.00 0.00 0.00 173.00 -39.00 -22.54%
31.01.2017 134.00 1 278.00 -1 144.00 -89.51% 161.00 -27.00 -16.77%
31.12.2016 1 278.00 1 077.00 201.00 18.66% 1 419.00 - 141.00 -9.94%
30.11.2016 1 077.00 1 067.00 10.00 0.94% 1 237.00 - 160.00 -12.93%
31.10.2016 1 067.00 1 066.00 1.00 0.09% 1 196.00 - 129.00 -10.79%
30.09.2016 1 066.00 730.00 336.00 46.03% 1 194.00 - 128.00 -10.72%
31.08.2016 730.00 726.00 4.00 0.55% 853.00 - 123.00 -14.42%
31.07.2016 726.00 603.00 123.00 20.40% 852.00 - 126.00 -14.79%
30.06.2016 603.00 513.00 90.00 17.54% 705.00 - 102.00 -14.47%
31.05.2016 513.00 512.00 1.00 0.20% 616.00 - 103.00 -16.72%
30.04.2016 512.00 512.00 0.00 0.00 612.00 - 100.00 -16.34%
31.03.2016 512.00 173.00 339.00 195.95% 612.00 - 100.00 -16.34%
29.02.2016 173.00 161.00 12.00 7.45% 0.00 173.00 -
31.01.2016 161.00 1 419.00 -1 258.00 -88.65% 0.00 161.00 -
31.12.2015 1 419.00 1 237.00 182.00 14.71% 0.00 1 419.00 -
30.11.2015 1 237.00 1 196.00 41.00 3.43% 0.00 1 237.00 -
31.10.2015 1 196.00 1 194.00 2.00 0.17% 0.00 1 196.00 -
30.09.2015 1 194.00 853.00 341.00 39.98% 0.00 1 194.00 -
31.08.2015 853.00 852.00 1.00 0.12% 0.00 853.00 -
31.07.2015 852.00 705.00 147.00 20.85% 0.00 852.00 -
30.06.2015 705.00 616.00 89.00 14.45% 0.00 705.00 -
31.05.2015 616.00 612.00 4.00 0.65% 0.00 616.00 -
30.04.2015 612.00 612.00 0.00 0.00 0.00 612.00 -
31.03.2015 612.00 0.00 612.00 - 0.00 612.00 -
28.02.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2014 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.04.2014 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.10.2013 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček - Graf
Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Přijaté úvěry (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů - toky)
Přijaté úvěry (Rozvaha akciových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Přijaté úvěry (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Přijaté úvěry (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha ostatních fondů - toky)
.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.