Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2020 224 248.00
Min 31.01.2002 9 853.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2021 153 719.00 115 361.00 38 358.00 33.25% 134 893.00 18 826.00 13.96%
31.05.2021 115 361.00 85 192.00 30 169.00 35.41% 99 851.00 15 510.00 15.53%
30.04.2021 85 192.00 74 801.00 10 391.00 13.89% 72 907.00 12 285.00 16.85%
31.03.2021 74 801.00 45 392.00 29 409.00 64.79% 67 547.00 7 254.00 10.74%
28.02.2021 45 392.00 43 391.00 2 001.00 4.61% 40 561.00 4 831.00 11.91%
31.01.2021 43 391.00 224 248.00 - 180 857.00 -80.65% 28 333.00 15 058.00 53.15%
31.12.2020 224 248.00 222 013.00 2 235.00 1.01% 184 551.00 39 697.00 21.51%
30.11.2020 222 013.00 191 283.00 30 730.00 16.07% 181 411.00 40 602.00 22.38%
31.10.2020 191 283.00 185 782.00 5 501.00 2.96% 154 292.00 36 991.00 23.97%
30.09.2020 185 782.00 157 492.00 28 290.00 17.96% 151 079.00 34 703.00 22.97%
31.08.2020 157 492.00 140 307.00 17 185.00 12.25% 127 030.00 30 462.00 23.98%
31.07.2020 140 307.00 134 893.00 5 414.00 4.01% 124 384.00 15 923.00 12.80%
30.06.2020 134 893.00 99 851.00 35 042.00 35.09% 118 563.00 16 330.00 13.77%
31.05.2020 99 851.00 72 907.00 26 944.00 36.96% 88 451.00 11 400.00 12.89%
30.04.2020 72 907.00 67 547.00 5 360.00 7.94% 65 064.00 7 843.00 12.05%
31.03.2020 67 547.00 40 561.00 26 986.00 66.53% 60 072.00 7 475.00 12.44%
29.02.2020 40 561.00 28 333.00 12 228.00 43.16% 36 503.00 4 058.00 11.12%
31.01.2020 28 333.00 184 551.00 - 156 218.00 -84.65% 25 239.00 3 094.00 12.26%
31.12.2019 184 551.00 181 411.00 3 140.00 1.73% 158 063.00 26 488.00 16.76%
30.11.2019 181 411.00 154 292.00 27 119.00 17.58% 155 859.00 25 552.00 16.39%
31.10.2019 154 292.00 151 079.00 3 213.00 2.13% 132 693.00 21 599.00 16.28%
30.09.2019 151 079.00 127 030.00 24 049.00 18.93% 129 468.00 21 611.00 16.69%
31.08.2019 127 030.00 124 384.00 2 646.00 2.13% 107 705.00 19 325.00 17.94%
31.07.2019 124 384.00 118 563.00 5 821.00 4.91% 104 895.00 19 489.00 18.58%
30.06.2019 118 563.00 88 451.00 30 112.00 34.04% 101 602.00 16 961.00 16.69%
31.05.2019 88 451.00 65 064.00 23 387.00 35.94% 75 546.00 12 905.00 17.08%
30.04.2019 65 064.00 60 072.00 4 992.00 8.31% 55 709.00 9 355.00 16.79%
31.03.2019 60 072.00 36 503.00 23 569.00 64.57% 51 817.00 8 255.00 15.93%
28.02.2019 36 503.00 25 239.00 11 264.00 44.63% 31 947.00 4 556.00 14.26%
31.01.2019 25 239.00 158 063.00 - 132 824.00 -84.03% 29 639.00 -4 400.00 -14.85%
31.12.2018 158 063.00 155 859.00 2 204.00 1.41% 139 131.00 18 932.00 13.61%
30.11.2018 155 859.00 132 693.00 23 166.00 17.46% 136 750.00 19 109.00 13.97%
31.10.2018 132 693.00 129 468.00 3 225.00 2.49% 114 462.00 18 231.00 15.93%
30.09.2018 129 468.00 107 705.00 21 763.00 20.21% 113 377.00 16 091.00 14.19%
31.08.2018 107 705.00 104 895.00 2 810.00 2.68% 93 568.00 14 137.00 15.11%
31.07.2018 104 895.00 101 602.00 3 293.00 3.24% 90 737.00 14 158.00 15.60%
30.06.2018 101 602.00 75 546.00 26 056.00 34.49% 85 662.00 15 940.00 18.61%
31.05.2018 75 546.00 55 709.00 19 837.00 35.61% 63 748.00 11 798.00 18.51%
30.04.2018 55 709.00 51 817.00 3 892.00 7.51% 46 382.00 9 327.00 20.11%
31.03.2018 51 817.00 31 947.00 19 870.00 62.20% 43 225.00 8 592.00 19.88%
28.02.2018 31 947.00 29 639.00 2 308.00 7.79% 25 150.00 6 797.00 27.03%
31.01.2018 29 639.00 139 131.00 - 109 492.00 -78.70% 23 193.00 6 446.00 27.79%
31.12.2017 139 131.00 136 750.00 2 381.00 1.74% 122 822.00 16 309.00 13.28%
30.11.2017 136 750.00 114 462.00 22 288.00 19.47% 120 441.00 16 309.00 13.54%
31.10.2017 114 462.00 113 377.00 1 085.00 0.96% 102 717.00 11 745.00 11.43%
30.09.2017 113 377.00 93 568.00 19 809.00 21.17% 101 111.00 12 266.00 12.13%
31.08.2017 93 568.00 90 737.00 2 831.00 3.12% 82 825.00 10 743.00 12.97%
31.07.2017 90 737.00 85 662.00 5 075.00 5.92% 81 290.00 9 447.00 11.62%
30.06.2017 85 662.00 63 748.00 21 914.00 34.38% 78 532.00 7 130.00 9.08%
31.05.2017 63 748.00 46 382.00 17 366.00 37.44% 58 354.00 5 394.00 9.24%
30.04.2017 46 382.00 43 225.00 3 157.00 7.30% 42 750.00 3 632.00 8.50%
31.03.2017 43 225.00 25 150.00 18 075.00 71.87% 39 319.00 3 906.00 9.93%
28.02.2017 25 150.00 23 193.00 1 957.00 8.44% 18 529.00 6 621.00 35.73%
31.01.2017 23 193.00 122 822.00 -99 629.00 -81.12% 16 655.00 6 538.00 39.26%
31.12.2016 122 822.00 120 441.00 2 381.00 1.98% 117 498.00 5 324.00 4.53%
30.11.2016 120 441.00 102 717.00 17 724.00 17.26% 115 688.00 4 753.00 4.11%
31.10.2016 102 717.00 101 111.00 1 606.00 1.59% 112 564.00 -9 847.00 -8.75%
30.09.2016 101 111.00 82 825.00 18 286.00 22.08% 97 443.00 3 668.00 3.76%
31.08.2016 82 825.00 81 290.00 1 535.00 1.89% 82 418.00 407.00 0.49%
31.07.2016 81 290.00 78 532.00 2 758.00 3.51% 79 945.00 1 345.00 1.68%
30.06.2016 78 532.00 58 354.00 20 178.00 34.58% 75 741.00 2 791.00 3.68%
31.05.2016 58 354.00 42 750.00 15 604.00 36.50% 56 311.00 2 043.00 3.63%
30.04.2016 42 750.00 39 319.00 3 431.00 8.73% 41 377.00 1 373.00 3.32%
31.03.2016 39 319.00 18 529.00 20 790.00 112.20% 38 600.00 719.00 1.86%
29.02.2016 18 529.00 16 655.00 1 874.00 11.25% 19 276.00 - 747.00 -3.88%
31.01.2016 16 655.00 117 498.00 - 100 843.00 -85.83% 17 515.00 - 860.00 -4.91%
31.12.2015 117 498.00 115 688.00 1 810.00 1.56% 112 113.00 5 385.00 4.80%
30.11.2015 115 688.00 112 564.00 3 124.00 2.78% 109 273.00 6 415.00 5.87%
31.10.2015 112 564.00 97 443.00 15 121.00 15.52% 93 175.00 19 389.00 20.81%
30.09.2015 97 443.00 82 418.00 15 025.00 18.23% 90 869.00 6 574.00 7.23%
31.08.2015 82 418.00 79 945.00 2 473.00 3.09% 73 539.00 8 879.00 12.07%
31.07.2015 79 945.00 75 741.00 4 204.00 5.55% 71 186.00 8 759.00 12.30%
30.06.2015 75 741.00 56 311.00 19 430.00 34.50% 67 834.00 7 907.00 11.66%
31.05.2015 56 311.00 41 377.00 14 934.00 36.09% 51 420.00 4 891.00 9.51%
30.04.2015 41 377.00 38 600.00 2 777.00 7.19% 36 125.00 5 252.00 14.54%
31.03.2015 38 600.00 19 276.00 19 324.00 100.25% 33 703.00 4 897.00 14.53%
28.02.2015 19 276.00 17 515.00 1 761.00 10.05% 17 043.00 2 233.00 13.10%
31.01.2015 17 515.00 112 113.00 -94 598.00 -84.38% 15 155.00 2 360.00 15.57%
31.12.2014 112 113.00 109 273.00 2 840.00 2.60% 106 462.00 5 651.00 5.31%
30.11.2014 109 273.00 93 175.00 16 098.00 17.28% 104 320.00 4 953.00 4.75%
31.10.2014 93 175.00 90 869.00 2 306.00 2.54% 88 210.00 4 965.00 5.63%
30.09.2014 90 869.00 73 539.00 17 330.00 23.57% 85 013.00 5 856.00 6.89%
31.08.2014 73 539.00 71 186.00 2 353.00 3.31% 69 588.00 3 951.00 5.68%
31.07.2014 71 186.00 67 834.00 3 352.00 4.94% 67 609.00 3 577.00 5.29%
30.06.2014 67 834.00 51 420.00 16 414.00 31.92% 64 670.00 3 164.00 4.89%
31.05.2014 51 420.00 36 125.00 15 295.00 42.34% 49 274.00 2 146.00 4.36%
30.04.2014 36 125.00 33 703.00 2 422.00 7.19% 47 007.00 -10 882.00 -23.15%
31.03.2014 33 703.00 17 043.00 16 660.00 97.75% 32 647.00 1 056.00 3.23%
28.02.2014 17 043.00 15 155.00 1 888.00 12.46% 29 833.00 -12 790.00 -42.87%
31.01.2014 15 155.00 106 462.00 -91 307.00 -85.76% 15 124.00 31.00 0.20%
31.12.2013 106 462.00 104 320.00 2 142.00 2.05% 101 210.00 5 252.00 5.19%
30.11.2013 104 320.00 88 210.00 16 110.00 18.26% 99 510.00 4 810.00 4.83%
31.10.2013 88 210.00 85 013.00 3 197.00 3.76% 97 888.00 -9 678.00 -9.89%
30.09.2013 85 013.00 69 588.00 15 425.00 22.17% 82 835.00 2 178.00 2.63%
31.08.2013 69 588.00 67 609.00 1 979.00 2.93% 67 535.00 2 053.00 3.04%
31.07.2013 67 609.00 64 670.00 2 939.00 4.54% 66 014.00 1 595.00 2.42%
30.06.2013 64 670.00 49 274.00 15 396.00 31.25% 64 380.00 290.00 0.45%
31.05.2013 49 274.00 47 007.00 2 267.00 4.82% 49 056.00 218.00 0.44%
30.04.2013 47 007.00 32 647.00 14 360.00 43.99% 34 657.00 12 350.00 35.63%
31.03.2013 32 647.00 29 833.00 2 814.00 9.43% 32 625.00 22.00 0.07%
28.02.2013 29 833.00 15 124.00 14 709.00 97.26% 16 943.00 12 890.00 76.08%
31.01.2013 15 124.00 101 210.00 -86 086.00 -85.06% 15 396.00 - 272.00 -1.77%
31.12.2012 101 210.00 99 510.00 1 700.00 1.71% 126 607.00 -25 397.00 -20.06%
30.11.2012 99 510.00 97 888.00 1 622.00 1.66% 122 707.00 -23 197.00 -18.90%
31.10.2012 97 888.00 82 835.00 15 053.00 18.17% 118 080.00 -20 192.00 -17.10%
30.09.2012 82 835.00 67 535.00 15 300.00 22.65% 113 845.00 -31 010.00 -27.24%
31.08.2012 67 535.00 66 014.00 1 521.00 2.30% 91 924.00 -24 389.00 -26.53%
31.07.2012 66 014.00 64 380.00 1 634.00 2.54% 87 982.00 -21 968.00 -24.97%
30.06.2012 64 380.00 49 056.00 15 324.00 31.24% 69 348.00 -4 968.00 -7.16%
31.05.2012 49 056.00 34 657.00 14 399.00 41.55% 60 399.00 -11 343.00 -18.78%
30.04.2012 34 657.00 32 625.00 2 032.00 6.23% 56 287.00 -21 630.00 -38.43%
31.03.2012 32 625.00 16 943.00 15 682.00 92.56% 33 469.00 - 844.00 -2.52%
29.02.2012 16 943.00 15 396.00 1 547.00 10.05% 27 589.00 -10 646.00 -38.59%
31.01.2012 15 396.00 126 607.00 - 111 211.00 -87.84% 23 763.00 -8 367.00 -35.21%
31.12.2011 126 607.00 122 707.00 3 900.00 3.18% 125 169.00 1 438.00 1.15%
30.11.2011 122 707.00 118 080.00 4 627.00 3.92% 121 434.00 1 273.00 1.05%
31.10.2011 118 080.00 113 845.00 4 235.00 3.72% 116 566.00 1 514.00 1.30%
30.09.2011 113 845.00 91 924.00 21 921.00 23.85% 112 671.00 1 174.00 1.04%
31.08.2011 91 924.00 87 982.00 3 942.00 4.48% 90 256.00 1 668.00 1.85%
31.07.2011 87 982.00 69 348.00 18 634.00 26.87% 86 513.00 1 469.00 1.70%
30.06.2011 69 348.00 60 399.00 8 949.00 14.82% 82 910.00 -13 562.00 -16.36%
31.05.2011 60 399.00 56 287.00 4 112.00 7.31% 63 141.00 -2 742.00 -4.34%
30.04.2011 56 287.00 33 469.00 22 818.00 68.18% 55 783.00 504.00 0.90%
31.03.2011 33 469.00 27 589.00 5 880.00 21.31% 51 830.00 -18 361.00 -35.43%
28.02.2011 27 589.00 23 763.00 3 826.00 16.10% 28 518.00 - 929.00 -3.26%
31.01.2011 23 763.00 125 169.00 - 101 406.00 -81.02% 24 684.00 - 921.00 -3.73%
31.12.2010 125 169.00 121 434.00 3 735.00 3.08% 125 354.00 - 185.00 -0.15%
30.11.2010 121 434.00 116 566.00 4 868.00 4.18% 120 394.00 1 040.00 0.86%
31.10.2010 116 566.00 112 671.00 3 895.00 3.46% 115 431.00 1 135.00 0.98%
30.09.2010 112 671.00 90 256.00 22 415.00 24.83% 93 395.00 19 276.00 20.64%
31.08.2010 90 256.00 86 513.00 3 743.00 4.33% 89 109.00 1 147.00 1.29%
31.07.2010 86 513.00 82 910.00 3 603.00 4.35% 85 574.00 939.00 1.10%
30.06.2010 82 910.00 63 141.00 19 769.00 31.31% 81 520.00 1 390.00 1.71%
31.05.2010 63 141.00 55 783.00 7 358.00 13.19% 62 696.00 445.00 0.71%
30.04.2010 55 783.00 51 830.00 3 953.00 7.63% 56 007.00 - 224.00 -0.40%
31.03.2010 51 830.00 28 518.00 23 312.00 81.74% 31 811.00 20 019.00 62.93%
28.02.2010 28 518.00 24 684.00 3 834.00 15.53% 28 479.00 39.00 0.14%
31.01.2010 24 684.00 125 354.00 - 100 670.00 -80.31% 23 329.00 1 355.00 5.81%
31.12.2009 125 354.00 120 394.00 4 960.00 4.12% 116 111.00 9 243.00 7.96%
30.11.2009 120 394.00 115 431.00 4 963.00 4.30% 113 113.00 7 281.00 6.44%
31.10.2009 115 431.00 93 395.00 22 036.00 23.59% 108 663.00 6 768.00 6.23%
30.09.2009 93 395.00 89 109.00 4 286.00 4.81% 105 662.00 -12 267.00 -11.61%
31.08.2009 89 109.00 85 574.00 3 535.00 4.13% 83 561.00 5 548.00 6.64%
31.07.2009 85 574.00 81 520.00 4 054.00 4.97% 80 893.00 4 681.00 5.79%
30.06.2009 81 520.00 62 696.00 18 824.00 30.02% 77 310.00 4 210.00 5.45%
31.05.2009 62 696.00 56 007.00 6 689.00 11.94% 55 653.00 7 043.00 12.66%
30.04.2009 56 007.00 31 811.00 24 196.00 76.06% 52 658.00 3 349.00 6.36%
31.03.2009 31 811.00 28 479.00 3 332.00 11.70% 50 926.00 -19 115.00 -37.53%
28.02.2009 28 479.00 23 329.00 5 150.00 22.08% 26 852.00 1 627.00 6.06%
31.01.2009 23 329.00 116 111.00 -92 782.00 -79.91% 22 925.00 404.00 1.76%
31.12.2008 116 111.00 113 113.00 2 998.00 2.65% 119 891.00 -3 780.00 -3.15%
30.11.2008 113 113.00 108 663.00 4 450.00 4.10% 114 094.00 - 981.00 -0.86%
31.10.2008 108 663.00 105 662.00 3 001.00 2.84% 110 324.00 -1 661.00 -1.51%
30.09.2008 105 662.00 83 561.00 22 101.00 26.45% 87 945.00 17 717.00 20.15%
31.08.2008 83 561.00 80 893.00 2 668.00 3.30% 85 051.00 -1 490.00 -1.75%
31.07.2008 80 893.00 77 310.00 3 583.00 4.63% 82 258.00 -1 365.00 -1.66%
30.06.2008 77 310.00 55 653.00 21 657.00 38.91% 62 715.00 14 595.00 23.27%
31.05.2008 55 653.00 52 658.00 2 995.00 5.69% 56 551.00 - 898.00 -1.59%
30.04.2008 52 658.00 50 926.00 1 732.00 3.40% 54 308.00 -1 650.00 -3.04%
31.03.2008 50 926.00 26 852.00 24 074.00 89.65% 32 419.00 18 507.00 57.09%
29.02.2008 26 852.00 22 925.00 3 927.00 17.13% 29 663.00 -2 811.00 -9.48%
31.01.2008 22 925.00 119 891.00 -96 966.00 -80.88% 26 550.00 -3 625.00 -13.65%
31.12.2007 119 891.00 114 094.00 5 797.00 5.08% 108 475.00 11 416.00 10.52%
30.11.2007 114 094.00 110 324.00 3 770.00 3.42% 105 072.00 9 022.00 8.59%
31.10.2007 110 324.00 87 945.00 22 379.00 25.45% 101 554.00 8 770.00 8.64%
30.09.2007 87 945.00 85 051.00 2 894.00 3.40% 81 765.00 6 180.00 7.56%
31.08.2007 85 051.00 82 258.00 2 793.00 3.40% 78 878.00 6 173.00 7.83%
31.07.2007 82 258.00 62 715.00 19 543.00 31.16% 75 508.00 6 750.00 8.94%
30.06.2007 62 715.00 56 551.00 6 164.00 10.90% 59 349.00 3 366.00 5.67%
31.05.2007 56 551.00 54 308.00 2 243.00 4.13% 52 103.00 4 448.00 8.54%
30.04.2007 54 308.00 32 419.00 21 889.00 67.52% 48 319.00 5 989.00 12.39%
31.03.2007 32 419.00 29 663.00 2 756.00 9.29% 27 052.00 5 367.00 19.84%
28.02.2007 29 663.00 26 550.00 3 113.00 11.72% 24 066.00 5 597.00 23.26%
31.01.2007 26 550.00 108 475.00 -81 925.00 -75.52% 20 605.00 5 945.00 28.85%
31.12.2006 108 475.00 105 072.00 3 403.00 3.24% 101 729.00 6 746.00 6.63%
30.11.2006 105 072.00 101 554.00 3 518.00 3.46% 98 868.00 6 204.00 6.28%
31.10.2006 101 554.00 81 765.00 19 789.00 24.20% 95 367.00 6 187.00 6.49%
30.09.2006 81 765.00 78 878.00 2 887.00 3.66% 76 577.00 5 188.00 6.77%
31.08.2006 78 878.00 75 508.00 3 370.00 4.46% 74 142.00 4 736.00 6.39%
31.07.2006 75 508.00 59 349.00 16 159.00 27.23% 71 227.00 4 281.00 6.01%
30.06.2006 59 349.00 52 103.00 7 246.00 13.91% 56 021.00 3 328.00 5.94%
31.05.2006 52 103.00 48 319.00 3 784.00 7.83% 48 667.00 3 436.00 7.06%
30.04.2006 48 319.00 27 052.00 21 267.00 78.62% 45 847.00 2 472.00 5.39%
31.03.2006 27 052.00 24 066.00 2 986.00 12.41% 25 706.00 1 346.00 5.24%
28.02.2006 24 066.00 20 605.00 3 461.00 16.80% 22 951.00 1 115.00 4.86%
31.01.2006 20 605.00 101 729.00 -81 124.00 -79.75% 14 033.00 6 572.00 46.83%
31.12.2005 101 729.00 98 868.00 2 861.00 2.89% 109 677.00 -7 948.00 -7.25%
30.11.2005 98 868.00 95 367.00 3 501.00 3.67% 105 926.00 -7 058.00 -6.66%
31.10.2005 95 367.00 76 577.00 18 790.00 24.54% 100 762.00 -5 395.00 -5.35%
30.09.2005 76 577.00 74 142.00 2 435.00 3.28% 81 854.00 -5 277.00 -6.45%
31.08.2005 74 142.00 71 227.00 2 915.00 4.09% 78 154.00 -4 012.00 -5.13%
31.07.2005 71 227.00 56 021.00 15 206.00 27.14% 74 693.00 -3 466.00 -4.64%
30.06.2005 56 021.00 48 667.00 7 354.00 15.11% 59 665.00 -3 644.00 -6.11%
31.05.2005 48 667.00 45 847.00 2 820.00 6.15% 51 569.00 -2 902.00 -5.63%
30.04.2005 45 847.00 25 706.00 20 141.00 78.35% 48 137.00 -2 290.00 -4.76%
31.03.2005 25 706.00 22 951.00 2 755.00 12.00% 33 080.00 -7 374.00 -22.29%
28.02.2005 22 951.00 14 033.00 8 918.00 63.55% 19 043.00 3 908.00 20.52%
31.01.2005 14 033.00 109 677.00 -95 644.00 -87.21% 15 712.00 -1 679.00 -10.69%
31.12.2004 109 677.00 105 926.00 3 751.00 3.54% 108 230.00 1 447.00 1.34%
30.11.2004 105 926.00 100 762.00 5 164.00 5.12% 102 560.00 3 366.00 3.28%
31.10.2004 100 762.00 81 854.00 18 908.00 23.10% 98 884.00 1 878.00 1.90%
30.09.2004 81 854.00 78 154.00 3 700.00 4.73% 95 874.00 -14 020.00 -14.62%
31.08.2004 78 154.00 74 693.00 3 461.00 4.63% 76 559.00 1 595.00 2.08%
31.07.2004 74 693.00 59 665.00 15 028.00 25.19% 73 372.00 1 321.00 1.80%
30.06.2004 59 665.00 51 569.00 8 096.00 15.70% 58 637.00 1 028.00 1.75%
31.05.2004 51 569.00 48 137.00 3 432.00 7.13% 49 986.00 1 583.00 3.17%
30.04.2004 48 137.00 33 080.00 15 057.00 45.52% 45 981.00 2 156.00 4.69%
31.03.2004 33 080.00 19 043.00 14 037.00 73.71% 42 710.00 -9 630.00 -22.55%
29.02.2004 19 043.00 15 712.00 3 331.00 21.20% 22 465.00 -3 422.00 -15.23%
31.01.2004 15 712.00 108 230.00 -92 518.00 -85.48% 19 201.00 -3 489.00 -18.17%
31.12.2003 108 230.00 102 560.00 5 670.00 5.53% 65 637.00 42 593.00 64.89%
30.11.2003 102 560.00 98 884.00 3 676.00 3.72% 62 561.00 39 999.00 63.94%
31.10.2003 98 884.00 95 874.00 3 010.00 3.14% 59 131.00 39 753.00 67.23%
30.09.2003 95 874.00 76 559.00 19 315.00 25.23% 48 519.00 47 355.00 97.60%
31.08.2003 76 559.00 73 372.00 3 187.00 4.34% 45 114.00 31 445.00 69.70%
31.07.2003 73 372.00 58 637.00 14 735.00 25.13% 41 750.00 31 622.00 75.74%
30.06.2003 58 637.00 49 986.00 8 651.00 17.31% 35 358.00 23 279.00 65.84%
31.05.2003 49 986.00 45 981.00 4 005.00 8.71% 28 426.00 21 560.00 75.85%
30.04.2003 45 981.00 42 710.00 3 271.00 7.66% 25 235.00 20 746.00 82.21%
31.03.2003 42 710.00 22 465.00 20 245.00 90.12% 15 136.00 27 574.00 182.17%
28.02.2003 22 465.00 19 201.00 3 264.00 17.00% 13 517.00 8 948.00 66.20%
31.01.2003 19 201.00 65 637.00 -46 436.00 -70.75% 9 853.00 9 348.00 94.87%
31.12.2002 65 637.00 62 561.00 3 076.00 4.92% - - -
30.11.2002 62 561.00 59 131.00 3 430.00 5.80% - - -
31.10.2002 59 131.00 48 519.00 10 612.00 21.87% - - -
30.09.2002 48 519.00 45 114.00 3 405.00 7.55% - - -
31.08.2002 45 114.00 41 750.00 3 364.00 8.06% - - -
31.07.2002 41 750.00 35 358.00 6 392.00 18.08% - - -
30.06.2002 35 358.00 28 426.00 6 932.00 24.39% - - -
31.05.2002 28 426.00 25 235.00 3 191.00 12.65% - - -
30.04.2002 25 235.00 15 136.00 10 099.00 66.72% - - -
31.03.2002 15 136.00 13 517.00 1 619.00 11.98% - - -
28.02.2002 13 517.00 9 853.00 3 664.00 37.19% - - -
31.01.2002 9 853.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní - Graf
Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
Výdaje na HDP, mil.Kč (Běžné ceny)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům (Banky celkem)
. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru (Banky celkem)
. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům (Velké banky)
. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru (Velké banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.