Nedaňové příjmy - příjmy z úroků (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Nedaňové příjmy - příjmy z úroků obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Nedaňové příjmy - příjmy z úroků - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2012 16 759.00
Min 31.01.2003 5.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2021 185.00 177.00 8.00 4.52% 357.00 - 172.00 -48.18%
31.05.2021 177.00 46.00 131.00 284.78% 317.00 - 140.00 -44.16%
30.04.2021 46.00 26.00 20.00 76.92% 209.00 - 163.00 -77.99%
31.03.2021 26.00 18.00 8.00 44.44% 158.00 - 132.00 -83.54%
28.02.2021 18.00 10.00 8.00 80.00% 105.00 -87.00 -82.86%
31.01.2021 10.00 2 494.00 -2 484.00 -99.60% 56.00 -46.00 -82.14%
31.12.2020 2 494.00 2 479.00 15.00 0.60% 3 225.00 - 731.00 -22.67%
30.11.2020 2 479.00 2 471.00 8.00 0.32% 1 765.00 714.00 40.45%
31.10.2020 2 471.00 2 465.00 6.00 0.24% 1 709.00 762.00 44.59%
30.09.2020 2 465.00 2 453.00 12.00 0.49% 1 658.00 807.00 48.67%
31.08.2020 2 453.00 2 371.00 82.00 3.46% 1 610.00 843.00 52.36%
31.07.2020 2 371.00 357.00 2 014.00 564.15% 1 516.00 855.00 56.40%
30.06.2020 357.00 317.00 40.00 12.62% 520.00 - 163.00 -31.35%
31.05.2020 317.00 209.00 108.00 51.67% 475.00 - 158.00 -33.26%
30.04.2020 209.00 158.00 51.00 32.28% 316.00 - 107.00 -33.86%
31.03.2020 158.00 105.00 53.00 50.48% 124.00 34.00 27.42%
29.02.2020 105.00 56.00 49.00 87.50% 84.00 21.00 25.00%
31.01.2020 56.00 3 225.00 -3 169.00 -98.26% 50.00 6.00 12.00%
31.12.2019 3 225.00 1 765.00 1 460.00 82.72% 1 428.00 1 797.00 125.84%
30.11.2019 1 765.00 1 709.00 56.00 3.28% 1 390.00 375.00 26.98%
31.10.2019 1 709.00 1 658.00 51.00 3.08% 1 354.00 355.00 26.22%
30.09.2019 1 658.00 1 610.00 48.00 2.98% 1 316.00 342.00 25.99%
31.08.2019 1 610.00 1 516.00 94.00 6.20% 1 293.00 317.00 24.52%
31.07.2019 1 516.00 520.00 996.00 191.54% 1 204.00 312.00 25.91%
30.06.2019 520.00 475.00 45.00 9.47% 318.00 202.00 63.52%
31.05.2019 475.00 316.00 159.00 50.32% 296.00 179.00 60.47%
30.04.2019 316.00 124.00 192.00 154.84% 180.00 136.00 75.56%
31.03.2019 124.00 84.00 40.00 47.62% 50.00 74.00 148.00%
28.02.2019 84.00 50.00 34.00 68.00% 36.00 48.00 133.33%
31.01.2019 50.00 1 428.00 -1 378.00 -96.50% 23.00 27.00 117.39%
31.12.2018 1 428.00 1 390.00 38.00 2.73% 1 552.00 - 124.00 -7.99%
30.11.2018 1 390.00 1 354.00 36.00 2.66% 1 518.00 - 128.00 -8.43%
31.10.2018 1 354.00 1 316.00 38.00 2.89% 1 506.00 - 152.00 -10.09%
30.09.2018 1 316.00 1 293.00 23.00 1.78% 1 496.00 - 180.00 -12.03%
31.08.2018 1 293.00 1 204.00 89.00 7.39% 1 491.00 - 198.00 -13.28%
31.07.2018 1 204.00 318.00 886.00 278.62% 1 426.00 - 222.00 -15.57%
30.06.2018 318.00 296.00 22.00 7.43% 1 325.00 -1 007.00 -76.00%
31.05.2018 296.00 180.00 116.00 64.44% 877.00 - 581.00 -66.25%
30.04.2018 180.00 50.00 130.00 260.00% 795.00 - 615.00 -77.36%
31.03.2018 50.00 36.00 14.00 38.89% 401.00 - 351.00 -87.53%
28.02.2018 36.00 23.00 13.00 56.52% 345.00 - 309.00 -89.57%
31.01.2018 23.00 1 552.00 -1 529.00 -98.52% 167.00 - 144.00 -86.23%
31.12.2017 1 552.00 1 518.00 34.00 2.24% 1 031.00 521.00 50.53%
30.11.2017 1 518.00 1 506.00 12.00 0.80% 1 012.00 506.00 50.00%
31.10.2017 1 506.00 1 496.00 10.00 0.67% 1 006.00 500.00 49.70%
30.09.2017 1 496.00 1 491.00 5.00 0.34% 1 002.00 494.00 49.30%
31.08.2017 1 491.00 1 426.00 65.00 4.56% 1 000.00 491.00 49.10%
31.07.2017 1 426.00 1 325.00 101.00 7.62% 922.00 504.00 54.66%
30.06.2017 1 325.00 877.00 448.00 51.08% 396.00 929.00 234.60%
31.05.2017 877.00 795.00 82.00 10.31% 355.00 522.00 147.04%
30.04.2017 795.00 401.00 394.00 98.25% 273.00 522.00 191.21%
31.03.2017 401.00 345.00 56.00 16.23% 16.00 385.00 2 406.25%
28.02.2017 345.00 167.00 178.00 106.59% 14.00 331.00 2 364.29%
31.01.2017 167.00 1 031.00 - 864.00 -83.80% 13.00 154.00 1 184.62%
31.12.2016 1 031.00 1 012.00 19.00 1.88% 9 426.00 -8 395.00 -89.06%
30.11.2016 1 012.00 1 006.00 6.00 0.60% 9 286.00 -8 274.00 -89.10%
31.10.2016 1 006.00 1 002.00 4.00 0.40% 8 533.00 -7 527.00 -88.21%
30.09.2016 1 002.00 1 000.00 2.00 0.20% 7 845.00 -6 843.00 -87.23%
31.08.2016 1 000.00 922.00 78.00 8.46% 7 669.00 -6 669.00 -86.96%
31.07.2016 922.00 396.00 526.00 132.83% 7 451.00 -6 529.00 -87.63%
30.06.2016 396.00 355.00 41.00 11.55% 7 376.00 -6 980.00 -94.63%
31.05.2016 355.00 273.00 82.00 30.04% 6 398.00 -6 043.00 -94.45%
30.04.2016 273.00 16.00 257.00 1 606.25% 5 633.00 -5 360.00 -95.15%
31.03.2016 16.00 14.00 2.00 14.29% 3 971.00 -3 955.00 -99.60%
29.02.2016 14.00 13.00 1.00 7.69% 2 330.00 -2 316.00 -99.40%
31.01.2016 13.00 9 426.00 -9 413.00 -99.86% 11.00 2.00 18.18%
31.12.2015 9 426.00 9 286.00 140.00 1.51% 8 197.00 1 229.00 14.99%
30.11.2015 9 286.00 8 533.00 753.00 8.82% 8 069.00 1 217.00 15.08%
31.10.2015 8 533.00 7 845.00 688.00 8.77% 7 866.00 667.00 8.48%
30.09.2015 7 845.00 7 669.00 176.00 2.29% 6 739.00 1 106.00 16.41%
31.08.2015 7 669.00 7 451.00 218.00 2.93% 6 448.00 1 221.00 18.94%
31.07.2015 7 451.00 7 376.00 75.00 1.02% 6 403.00 1 048.00 16.37%
30.06.2015 7 376.00 6 398.00 978.00 15.29% 6 320.00 1 056.00 16.71%
31.05.2015 6 398.00 5 633.00 765.00 13.58% 6 236.00 162.00 2.60%
30.04.2015 5 633.00 3 971.00 1 662.00 41.85% 5 695.00 -62.00 -1.09%
31.03.2015 3 971.00 2 330.00 1 641.00 70.43% 4 585.00 - 614.00 -13.39%
28.02.2015 2 330.00 11.00 2 319.00 21 081.82% 3 912.00 -1 582.00 -40.44%
31.01.2015 11.00 8 197.00 -8 186.00 -99.87% 1 834.00 -1 823.00 -99.40%
31.12.2014 8 197.00 8 069.00 128.00 1.59% 7 897.00 300.00 3.80%
30.11.2014 8 069.00 7 866.00 203.00 2.58% 7 827.00 242.00 3.09%
31.10.2014 7 866.00 6 739.00 1 127.00 16.72% 7 712.00 154.00 2.00%
30.09.2014 6 739.00 6 448.00 291.00 4.51% 7 665.00 - 926.00 -12.08%
31.08.2014 6 448.00 6 403.00 45.00 0.70% 6 979.00 - 531.00 -7.61%
31.07.2014 6 403.00 6 320.00 83.00 1.31% 5 915.00 488.00 8.25%
30.06.2014 6 320.00 6 236.00 84.00 1.35% 5 688.00 632.00 11.11%
31.05.2014 6 236.00 5 695.00 541.00 9.50% 5 253.00 983.00 18.71%
30.04.2014 5 695.00 4 585.00 1 110.00 24.21% 4 239.00 1 456.00 34.35%
31.03.2014 4 585.00 3 912.00 673.00 17.20% 3 507.00 1 078.00 30.74%
28.02.2014 3 912.00 1 834.00 2 078.00 113.30% 2 281.00 1 631.00 71.50%
31.01.2014 1 834.00 7 897.00 -6 063.00 -76.78% 1 365.00 469.00 34.36%
31.12.2013 7 897.00 7 827.00 70.00 0.89% 16 759.00 -8 862.00 -52.88%
30.11.2013 7 827.00 7 712.00 115.00 1.49% 16 566.00 -8 739.00 -52.75%
31.10.2013 7 712.00 7 665.00 47.00 0.61% 14 800.00 -7 088.00 -47.89%
30.09.2013 7 665.00 6 979.00 686.00 9.83% 11 268.00 -3 603.00 -31.98%
31.08.2013 6 979.00 5 915.00 1 064.00 17.99% 9 702.00 -2 723.00 -28.07%
31.07.2013 5 915.00 5 688.00 227.00 3.99% 8 537.00 -2 622.00 -30.71%
30.06.2013 5 688.00 5 253.00 435.00 8.28% 7 720.00 -2 032.00 -26.32%
31.05.2013 5 253.00 4 239.00 1 014.00 23.92% 6 756.00 -1 503.00 -22.25%
30.04.2013 4 239.00 3 507.00 732.00 20.87% 5 092.00 - 853.00 -16.75%
31.03.2013 3 507.00 2 281.00 1 226.00 53.75% 3 699.00 - 192.00 -5.19%
28.02.2013 2 281.00 1 365.00 916.00 67.11% 2 414.00 - 133.00 -5.51%
31.01.2013 1 365.00 16 759.00 -15 394.00 -91.86% 1 007.00 358.00 35.55%
31.12.2012 16 759.00 16 566.00 193.00 1.17% 11 592.00 5 167.00 44.57%
30.11.2012 16 566.00 14 800.00 1 766.00 11.93% 11 018.00 5 548.00 50.35%
31.10.2012 14 800.00 11 268.00 3 532.00 31.35% 9 226.00 5 574.00 60.42%
30.09.2012 11 268.00 9 702.00 1 566.00 16.14% 8 158.00 3 110.00 38.12%
31.08.2012 9 702.00 8 537.00 1 165.00 13.65% 5 809.00 3 893.00 67.02%
31.07.2012 8 537.00 7 720.00 817.00 10.58% 5 067.00 3 470.00 68.48%
30.06.2012 7 720.00 6 756.00 964.00 14.27% 4 762.00 2 958.00 62.12%
31.05.2012 6 756.00 5 092.00 1 664.00 32.68% 3 230.00 3 526.00 109.16%
30.04.2012 5 092.00 3 699.00 1 393.00 37.66% 2 897.00 2 195.00 75.77%
31.03.2012 3 699.00 2 414.00 1 285.00 53.23% 1 842.00 1 857.00 100.81%
29.02.2012 2 414.00 1 007.00 1 407.00 139.72% 1 608.00 806.00 50.12%
31.01.2012 1 007.00 11 592.00 -10 585.00 -91.31% 1 166.00 - 159.00 -13.64%
31.12.2011 11 592.00 11 018.00 574.00 5.21% 13 996.00 -2 404.00 -17.18%
30.11.2011 11 018.00 9 226.00 1 792.00 19.42% 13 628.00 -2 610.00 -19.15%
31.10.2011 9 226.00 8 158.00 1 068.00 13.09% 13 256.00 -4 030.00 -30.40%
30.09.2011 8 158.00 5 809.00 2 349.00 40.44% 11 900.00 -3 742.00 -31.45%
31.08.2011 5 809.00 5 067.00 742.00 14.64% 10 299.00 -4 490.00 -43.60%
31.07.2011 5 067.00 4 762.00 305.00 6.40% 8 068.00 -3 001.00 -37.20%
30.06.2011 4 762.00 3 230.00 1 532.00 47.43% 6 675.00 -1 913.00 -28.66%
31.05.2011 3 230.00 2 897.00 333.00 11.49% 5 009.00 -1 779.00 -35.52%
30.04.2011 2 897.00 1 842.00 1 055.00 57.27% 4 045.00 -1 148.00 -28.38%
31.03.2011 1 842.00 1 608.00 234.00 14.55% 2 422.00 - 580.00 -23.95%
28.02.2011 1 608.00 1 166.00 442.00 37.91% 1 283.00 325.00 25.33%
31.01.2011 1 166.00 13 996.00 -12 830.00 -91.67% 859.00 307.00 35.74%
31.12.2010 13 996.00 13 628.00 368.00 2.70% 10 759.00 3 237.00 30.09%
30.11.2010 13 628.00 13 256.00 372.00 2.81% 9 112.00 4 516.00 49.56%
31.10.2010 13 256.00 11 900.00 1 356.00 11.39% 8 264.00 4 992.00 60.41%
30.09.2010 11 900.00 10 299.00 1 601.00 15.55% 7 151.00 4 749.00 66.41%
31.08.2010 10 299.00 8 068.00 2 231.00 27.65% 6 664.00 3 635.00 54.55%
31.07.2010 8 068.00 6 675.00 1 393.00 20.87% 6 071.00 1 997.00 32.89%
30.06.2010 6 675.00 5 009.00 1 666.00 33.26% 5 561.00 1 114.00 20.03%
31.05.2010 5 009.00 4 045.00 964.00 23.83% 3 467.00 1 542.00 44.48%
30.04.2010 4 045.00 2 422.00 1 623.00 67.01% 3 136.00 909.00 28.99%
31.03.2010 2 422.00 1 283.00 1 139.00 88.78% 2 196.00 226.00 10.29%
28.02.2010 1 283.00 859.00 424.00 49.36% 1 732.00 - 449.00 -25.92%
31.01.2010 859.00 10 759.00 -9 900.00 -92.02% 668.00 191.00 28.59%
31.12.2009 10 759.00 9 112.00 1 647.00 18.07% 8 605.00 2 154.00 25.03%
30.11.2009 9 112.00 8 264.00 848.00 10.26% 7 721.00 1 391.00 18.02%
31.10.2009 8 264.00 7 151.00 1 113.00 15.56% 7 276.00 988.00 13.58%
30.09.2009 7 151.00 6 664.00 487.00 7.31% 6 903.00 248.00 3.59%
31.08.2009 6 664.00 6 071.00 593.00 9.77% 6 213.00 451.00 7.26%
31.07.2009 6 071.00 5 561.00 510.00 9.17% 5 426.00 645.00 11.89%
30.06.2009 5 561.00 3 467.00 2 094.00 60.40% 4 678.00 883.00 18.88%
31.05.2009 3 467.00 3 136.00 331.00 10.55% 2 910.00 557.00 19.14%
30.04.2009 3 136.00 2 196.00 940.00 42.81% 2 540.00 596.00 23.46%
31.03.2009 2 196.00 1 732.00 464.00 26.79% 1 617.00 579.00 35.81%
28.02.2009 1 732.00 668.00 1 064.00 159.28% 1 072.00 660.00 61.57%
31.01.2009 668.00 8 605.00 -7 937.00 -92.24% 486.00 182.00 37.45%
31.12.2008 8 605.00 7 721.00 884.00 11.45% 4 146.00 4 459.00 107.55%
30.11.2008 7 721.00 7 276.00 445.00 6.12% 86.00 7 635.00 8 877.91%
31.10.2008 7 276.00 6 903.00 373.00 5.40% 1 018.00 6 258.00 614.73%
30.09.2008 6 903.00 6 213.00 690.00 11.11% 1 012.00 5 891.00 582.11%
31.08.2008 6 213.00 5 426.00 787.00 14.50% 836.00 5 377.00 643.18%
31.07.2008 5 426.00 4 678.00 748.00 15.99% 829.00 4 597.00 554.52%
30.06.2008 4 678.00 2 910.00 1 768.00 60.76% 817.00 3 861.00 472.58%
31.05.2008 2 910.00 2 540.00 370.00 14.57% 111.00 2 799.00 2 521.62%
30.04.2008 2 540.00 1 617.00 923.00 57.08% 31.00 2 509.00 8 093.55%
31.03.2008 1 617.00 1 072.00 545.00 50.84% 26.00 1 591.00 6 119.23%
29.02.2008 1 072.00 486.00 586.00 120.58% 21.00 1 051.00 5 004.76%
31.01.2008 486.00 4 146.00 -3 660.00 -88.28% 20.00 466.00 2 330.00%
31.12.2007 4 146.00 86.00 4 060.00 4 720.93% 5 242.00 -1 096.00 -20.91%
30.11.2007 86.00 1 018.00 - 932.00 -91.55% 3 478.00 -3 392.00 -97.53%
31.10.2007 1 018.00 1 012.00 6.00 0.59% 3 268.00 -2 250.00 -68.85%
30.09.2007 1 012.00 836.00 176.00 21.05% 3 123.00 -2 111.00 -67.60%
31.08.2007 836.00 829.00 7.00 0.84% 2 945.00 -2 109.00 -71.61%
31.07.2007 829.00 817.00 12.00 1.47% 2 757.00 -1 928.00 -69.93%
30.06.2007 817.00 111.00 706.00 636.04% 2 233.00 -1 416.00 -63.41%
31.05.2007 111.00 31.00 80.00 258.06% 1 349.00 -1 238.00 -91.77%
30.04.2007 31.00 26.00 5.00 19.23% 959.00 - 928.00 -96.77%
31.03.2007 26.00 21.00 5.00 23.81% 846.00 - 820.00 -96.93%
28.02.2007 21.00 20.00 1.00 5.00% 458.00 - 437.00 -95.41%
31.01.2007 20.00 5 242.00 -5 222.00 -99.62% 276.00 - 256.00 -92.75%
31.12.2006 5 242.00 3 478.00 1 764.00 50.72% 4 624.00 618.00 13.37%
30.11.2006 3 478.00 3 268.00 210.00 6.43% 3 455.00 23.00 0.67%
31.10.2006 3 268.00 3 123.00 145.00 4.64% 3 381.00 - 113.00 -3.34%
30.09.2006 3 123.00 2 945.00 178.00 6.04% 3 246.00 - 123.00 -3.79%
31.08.2006 2 945.00 2 757.00 188.00 6.82% 2 908.00 37.00 1.27%
31.07.2006 2 757.00 2 233.00 524.00 23.47% 2 803.00 -46.00 -1.64%
30.06.2006 2 233.00 1 349.00 884.00 65.53% 2 711.00 - 478.00 -17.63%
31.05.2006 1 349.00 959.00 390.00 40.67% 861.00 488.00 56.68%
30.04.2006 959.00 846.00 113.00 13.36% 804.00 155.00 19.28%
31.03.2006 846.00 458.00 388.00 84.72% 800.00 46.00 5.75%
28.02.2006 458.00 276.00 182.00 65.94% 290.00 168.00 57.93%
31.01.2006 276.00 4 624.00 -4 348.00 -94.03% 117.00 159.00 135.90%
31.12.2005 4 624.00 3 455.00 1 169.00 33.84% 2 713.00 1 911.00 70.44%
30.11.2005 3 455.00 3 381.00 74.00 2.19% 1 469.00 1 986.00 135.19%
31.10.2005 3 381.00 3 246.00 135.00 4.16% 1 385.00 1 996.00 144.12%
30.09.2005 3 246.00 2 908.00 338.00 11.62% 1 255.00 1 991.00 158.65%
31.08.2005 2 908.00 2 803.00 105.00 3.75% 1 323.00 1 585.00 119.80%
31.07.2005 2 803.00 2 711.00 92.00 3.39% 1 120.00 1 683.00 150.27%
30.06.2005 2 711.00 861.00 1 850.00 214.87% 1 101.00 1 610.00 146.23%
31.05.2005 861.00 804.00 57.00 7.09% 914.00 -53.00 -5.80%
30.04.2005 804.00 800.00 4.00 0.50% 687.00 117.00 17.03%
31.03.2005 800.00 290.00 510.00 175.86% 498.00 302.00 60.64%
28.02.2005 290.00 117.00 173.00 147.86% 276.00 14.00 5.07%
31.01.2005 117.00 2 713.00 -2 596.00 -95.69% 154.00 -37.00 -24.03%
31.12.2004 2 713.00 1 469.00 1 244.00 84.68% 6 133.00 -3 420.00 -55.76%
30.11.2004 1 469.00 1 385.00 84.00 6.06% 5 581.00 -4 112.00 -73.68%
31.10.2004 1 385.00 1 255.00 130.00 10.36% 5 392.00 -4 007.00 -74.31%
30.09.2004 1 255.00 1 323.00 -68.00 -5.14% 5 209.00 -3 954.00 -75.91%
31.08.2004 1 323.00 1 120.00 203.00 18.12% 660.00 663.00 100.45%
31.07.2004 1 120.00 1 101.00 19.00 1.73% 607.00 513.00 84.51%
30.06.2004 1 101.00 914.00 187.00 20.46% 543.00 558.00 102.76%
31.05.2004 914.00 687.00 227.00 33.04% 536.00 378.00 70.52%
30.04.2004 687.00 498.00 189.00 37.95% 454.00 233.00 51.32%
31.03.2004 498.00 276.00 222.00 80.43% 362.00 136.00 37.57%
29.02.2004 276.00 154.00 122.00 79.22% 341.00 -65.00 -19.06%
31.01.2004 154.00 6 133.00 -5 979.00 -97.49% 5.00 149.00 2 980.00%
31.12.2003 6 133.00 5 581.00 552.00 9.89% 11 510.00 -5 377.00 -46.72%
30.11.2003 5 581.00 5 392.00 189.00 3.51% 5 142.00 439.00 8.54%
31.10.2003 5 392.00 5 209.00 183.00 3.51% 5 111.00 281.00 5.50%
30.09.2003 5 209.00 660.00 4 549.00 689.24% 5 067.00 142.00 2.80%
31.08.2003 660.00 607.00 53.00 8.73% 1 696.00 -1 036.00 -61.08%
31.07.2003 607.00 543.00 64.00 11.79% 1 401.00 - 794.00 -56.67%
30.06.2003 543.00 536.00 7.00 1.31% 1 351.00 - 808.00 -59.81%
31.05.2003 536.00 454.00 82.00 18.06% 984.00 - 448.00 -45.53%
30.04.2003 454.00 362.00 92.00 25.41% 63.00 391.00 620.63%
31.03.2003 362.00 341.00 21.00 6.16% 563.00 - 201.00 -35.70%
28.02.2003 341.00 5.00 336.00 6 720.00% 373.00 -32.00 -8.58%
31.01.2003 5.00 11 510.00 -11 505.00 -99.96% 9.00 -4.00 -44.44%
31.12.2002 11 510.00 5 142.00 6 368.00 123.84% - - -
30.11.2002 5 142.00 5 111.00 31.00 0.61% - - -
31.10.2002 5 111.00 5 067.00 44.00 0.87% - - -
30.09.2002 5 067.00 1 696.00 3 371.00 198.76% - - -
31.08.2002 1 696.00 1 401.00 295.00 21.06% - - -
31.07.2002 1 401.00 1 351.00 50.00 3.70% - - -
30.06.2002 1 351.00 984.00 367.00 37.30% - - -
31.05.2002 984.00 63.00 921.00 1 461.90% - - -
30.04.2002 63.00 563.00 - 500.00 -88.81% - - -
31.03.2002 563.00 373.00 190.00 50.94% - - -
28.02.2002 373.00 9.00 364.00 4 044.44% - - -
31.01.2002 9.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Nedaňové příjmy - příjmy z úroků - Graf
Nedaňové příjmy - příjmy z úroků - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nedaňové příjmy - příjmy z úroků (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13) (Vládní finanční statistika)
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Běžné převody - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Daňové příjmy - DzP PO (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
Daňové příjmy - DzP FO (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))

?

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.