Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2020 91 375.00
Min 31.01.2011 1 823.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2021 52 041.00 44 200.00 7 841.00 17.74% 54 057.00 -2 016.00 -3.73%
30.04.2021 44 200.00 23 172.00 21 028.00 90.75% 43 418.00 782.00 1.80%
31.03.2021 23 172.00 17 595.00 5 577.00 31.70% 33 541.00 -10 369.00 -30.91%
28.02.2021 17 595.00 8 708.00 8 887.00 102.06% 13 935.00 3 660.00 26.26%
31.01.2021 8 708.00 91 375.00 -82 667.00 -90.47% 7 532.00 1 176.00 15.61%
31.12.2020 91 375.00 86 609.00 4 766.00 5.50% 76 763.00 14 612.00 19.04%
30.11.2020 86 609.00 83 023.00 3 586.00 4.32% 72 506.00 14 103.00 19.45%
31.10.2020 83 023.00 72 321.00 10 702.00 14.80% 68 691.00 14 332.00 20.86%
30.09.2020 72 321.00 68 989.00 3 332.00 4.83% 62 433.00 9 888.00 15.84%
31.08.2020 68 989.00 65 305.00 3 684.00 5.64% 58 809.00 10 180.00 17.31%
31.07.2020 65 305.00 60 385.00 4 920.00 8.15% 54 791.00 10 514.00 19.19%
30.06.2020 60 385.00 54 057.00 6 328.00 11.71% 48 930.00 11 455.00 23.41%
31.05.2020 54 057.00 43 418.00 10 639.00 24.50% 45 724.00 8 333.00 18.22%
30.04.2020 43 418.00 33 541.00 9 877.00 29.45% 38 847.00 4 571.00 11.77%
31.03.2020 33 541.00 13 935.00 19 606.00 140.70% 27 278.00 6 263.00 22.96%
29.02.2020 13 935.00 7 532.00 6 403.00 85.01% 14 704.00 - 769.00 -5.23%
31.01.2020 7 532.00 76 763.00 -69 231.00 -90.19% 6 498.00 1 034.00 15.91%
31.12.2019 76 763.00 72 506.00 4 257.00 5.87% 73 118.00 3 645.00 4.99%
30.11.2019 72 506.00 68 691.00 3 815.00 5.55% 69 177.00 3 329.00 4.81%
31.10.2019 68 691.00 62 433.00 6 258.00 10.02% 66 388.00 2 303.00 3.47%
30.09.2019 62 433.00 58 809.00 3 624.00 6.16% 59 418.00 3 015.00 5.07%
31.08.2019 58 809.00 54 791.00 4 018.00 7.33% 55 897.00 2 912.00 5.21%
31.07.2019 54 791.00 48 930.00 5 861.00 11.98% 51 584.00 3 207.00 6.22%
30.06.2019 48 930.00 45 724.00 3 206.00 7.01% 48 447.00 483.00 1.00%
31.05.2019 45 724.00 38 847.00 6 877.00 17.70% 41 791.00 3 933.00 9.41%
30.04.2019 38 847.00 27 278.00 11 569.00 42.41% 34 002.00 4 845.00 14.25%
31.03.2019 27 278.00 14 704.00 12 574.00 85.51% 25 460.00 1 818.00 7.14%
28.02.2019 14 704.00 6 498.00 8 206.00 126.28% 10 728.00 3 976.00 37.06%
31.01.2019 6 498.00 73 118.00 -66 620.00 -91.11% 6 511.00 -13.00 -0.20%
31.12.2018 73 118.00 69 177.00 3 941.00 5.70% 66 576.00 6 542.00 9.83%
30.11.2018 69 177.00 66 388.00 2 789.00 4.20% 61 905.00 7 272.00 11.75%
31.10.2018 66 388.00 59 418.00 6 970.00 11.73% 58 511.00 7 877.00 13.46%
30.09.2018 59 418.00 55 897.00 3 521.00 6.30% 54 462.00 4 956.00 9.10%
31.08.2018 55 897.00 51 584.00 4 313.00 8.36% 50 806.00 5 091.00 10.02%
31.07.2018 51 584.00 48 447.00 3 137.00 6.48% 46 936.00 4 648.00 9.90%
30.06.2018 48 447.00 41 791.00 6 656.00 15.93% 43 392.00 5 055.00 11.65%
31.05.2018 41 791.00 34 002.00 7 789.00 22.91% 37 789.00 4 002.00 10.59%
30.04.2018 34 002.00 25 460.00 8 542.00 33.55% 32 991.00 1 011.00 3.06%
31.03.2018 25 460.00 10 728.00 14 732.00 137.32% 26 634.00 -1 174.00 -4.41%
28.02.2018 10 728.00 6 511.00 4 217.00 64.77% 15 073.00 -4 345.00 -28.83%
31.01.2018 6 511.00 66 576.00 -60 065.00 -90.22% 5 943.00 568.00 9.56%
31.12.2017 66 576.00 61 905.00 4 671.00 7.55% 58 655.00 7 921.00 13.50%
30.11.2017 61 905.00 58 511.00 3 394.00 5.80% 52 257.00 9 648.00 18.46%
31.10.2017 58 511.00 54 462.00 4 049.00 7.43% 50 394.00 8 117.00 16.11%
30.09.2017 54 462.00 50 806.00 3 656.00 7.20% 48 332.00 6 130.00 12.68%
31.08.2017 50 806.00 46 936.00 3 870.00 8.25% 45 035.00 5 771.00 12.81%
31.07.2017 46 936.00 43 392.00 3 544.00 8.17% 42 008.00 4 928.00 11.73%
30.06.2017 43 392.00 37 789.00 5 603.00 14.83% 38 808.00 4 584.00 11.81%
31.05.2017 37 789.00 32 991.00 4 798.00 14.54% 35 625.00 2 164.00 6.07%
30.04.2017 32 991.00 26 634.00 6 357.00 23.87% 29 550.00 3 441.00 11.64%
31.03.2017 26 634.00 15 073.00 11 561.00 76.70% 23 601.00 3 033.00 12.85%
28.02.2017 15 073.00 5 943.00 9 130.00 153.63% 17 308.00 -2 235.00 -12.91%
31.01.2017 5 943.00 58 655.00 -52 712.00 -89.87% 6 855.00 - 912.00 -13.30%
31.12.2016 58 655.00 52 257.00 6 398.00 12.24% 59 254.00 - 599.00 -1.01%
30.11.2016 52 257.00 50 394.00 1 863.00 3.70% 52 530.00 - 273.00 -0.52%
31.10.2016 50 394.00 48 332.00 2 062.00 4.27% 50 745.00 - 351.00 -0.69%
30.09.2016 48 332.00 45 035.00 3 297.00 7.32% 48 272.00 60.00 0.12%
31.08.2016 45 035.00 42 008.00 3 027.00 7.21% 43 983.00 1 052.00 2.39%
31.07.2016 42 008.00 38 808.00 3 200.00 8.25% 41 381.00 627.00 1.52%
30.06.2016 38 808.00 35 625.00 3 183.00 8.93% 35 717.00 3 091.00 8.65%
31.05.2016 35 625.00 29 550.00 6 075.00 20.56% 32 404.00 3 221.00 9.94%
30.04.2016 29 550.00 23 601.00 5 949.00 25.21% 28 603.00 947.00 3.31%
31.03.2016 23 601.00 17 308.00 6 293.00 36.36% 24 947.00 -1 346.00 -5.40%
29.02.2016 17 308.00 6 855.00 10 453.00 152.49% 15 943.00 1 365.00 8.56%
31.01.2016 6 855.00 59 254.00 -52 399.00 -88.43% 5 618.00 1 237.00 22.02%
31.12.2015 59 254.00 52 530.00 6 724.00 12.80% 59 224.00 30.00 0.05%
30.11.2015 52 530.00 50 745.00 1 785.00 3.52% 53 800.00 -1 270.00 -2.36%
31.10.2015 50 745.00 48 272.00 2 473.00 5.12% 51 380.00 - 635.00 -1.24%
30.09.2015 48 272.00 43 983.00 4 289.00 9.75% 46 906.00 1 366.00 2.91%
31.08.2015 43 983.00 41 381.00 2 602.00 6.29% 42 927.00 1 056.00 2.46%
31.07.2015 41 381.00 35 717.00 5 664.00 15.86% 39 454.00 1 927.00 4.88%
30.06.2015 35 717.00 32 404.00 3 313.00 10.22% 37 011.00 -1 294.00 -3.50%
31.05.2015 32 404.00 28 603.00 3 801.00 13.29% 34 699.00 -2 295.00 -6.61%
30.04.2015 28 603.00 24 947.00 3 656.00 14.65% 27 876.00 727.00 2.61%
31.03.2015 24 947.00 15 943.00 9 004.00 56.48% 22 148.00 2 799.00 12.64%
28.02.2015 15 943.00 5 618.00 10 325.00 183.78% 14 950.00 993.00 6.64%
31.01.2015 5 618.00 59 224.00 -53 606.00 -90.51% 5 740.00 - 122.00 -2.13%
31.12.2014 59 224.00 53 800.00 5 424.00 10.08% 62 126.00 -2 902.00 -4.67%
30.11.2014 53 800.00 51 380.00 2 420.00 4.71% 56 262.00 -2 462.00 -4.38%
31.10.2014 51 380.00 46 906.00 4 474.00 9.54% 53 034.00 -1 654.00 -3.12%
30.09.2014 46 906.00 42 927.00 3 979.00 9.27% 49 291.00 -2 385.00 -4.84%
31.08.2014 42 927.00 39 454.00 3 473.00 8.80% 46 098.00 -3 171.00 -6.88%
31.07.2014 39 454.00 37 011.00 2 443.00 6.60% 42 413.00 -2 959.00 -6.98%
30.06.2014 37 011.00 34 699.00 2 312.00 6.66% 38 228.00 -1 217.00 -3.18%
31.05.2014 34 699.00 27 876.00 6 823.00 24.48% 34 367.00 332.00 0.97%
30.04.2014 27 876.00 22 148.00 5 728.00 25.86% 26 087.00 1 789.00 6.86%
31.03.2014 22 148.00 14 950.00 7 198.00 48.15% 23 268.00 -1 120.00 -4.81%
28.02.2014 14 950.00 5 740.00 9 210.00 160.45% 14 659.00 291.00 1.99%
31.01.2014 5 740.00 62 126.00 -56 386.00 -90.76% 5 608.00 132.00 2.35%
31.12.2013 62 126.00 56 262.00 5 864.00 10.42% 50 209.00 11 917.00 23.73%
30.11.2013 56 262.00 53 034.00 3 228.00 6.09% 46 915.00 9 347.00 19.92%
31.10.2013 53 034.00 49 291.00 3 743.00 7.59% 42 449.00 10 585.00 24.94%
30.09.2013 49 291.00 46 098.00 3 193.00 6.93% 36 854.00 12 437.00 33.75%
31.08.2013 46 098.00 42 413.00 3 685.00 8.69% 34 833.00 11 265.00 32.34%
31.07.2013 42 413.00 38 228.00 4 185.00 10.95% 31 155.00 11 258.00 36.14%
30.06.2013 38 228.00 34 367.00 3 861.00 11.23% 27 326.00 10 902.00 39.90%
31.05.2013 34 367.00 26 087.00 8 280.00 31.74% 21 679.00 12 688.00 58.53%
30.04.2013 26 087.00 23 268.00 2 819.00 12.12% 16 481.00 9 606.00 58.29%
31.03.2013 23 268.00 14 659.00 8 609.00 58.73% 14 321.00 8 947.00 62.47%
28.02.2013 14 659.00 5 608.00 9 051.00 161.39% 8 768.00 5 891.00 67.19%
31.01.2013 5 608.00 50 209.00 -44 601.00 -88.83% 2 106.00 3 502.00 166.29%
31.12.2012 50 209.00 46 915.00 3 294.00 7.02% 48 915.00 1 294.00 2.65%
30.11.2012 46 915.00 42 449.00 4 466.00 10.52% 41 777.00 5 138.00 12.30%
31.10.2012 42 449.00 36 854.00 5 595.00 15.18% 37 948.00 4 501.00 11.86%
30.09.2012 36 854.00 34 833.00 2 021.00 5.80% 33 448.00 3 406.00 10.18%
31.08.2012 34 833.00 31 155.00 3 678.00 11.81% 30 201.00 4 632.00 15.34%
31.07.2012 31 155.00 27 326.00 3 829.00 14.01% 26 501.00 4 654.00 17.56%
30.06.2012 27 326.00 21 679.00 5 647.00 26.05% 23 485.00 3 841.00 16.36%
31.05.2012 21 679.00 16 481.00 5 198.00 31.54% 19 124.00 2 555.00 13.36%
30.04.2012 16 481.00 14 321.00 2 160.00 15.08% 14 837.00 1 644.00 11.08%
31.03.2012 14 321.00 8 768.00 5 553.00 63.33% 12 294.00 2 027.00 16.49%
29.02.2012 8 768.00 2 106.00 6 662.00 316.33% 8 181.00 587.00 7.18%
31.01.2012 2 106.00 48 915.00 -46 809.00 -95.69% 1 823.00 283.00 15.52%
31.12.2011 48 915.00 41 777.00 7 138.00 17.09% 49 856.00 - 941.00 -1.89%
30.11.2011 41 777.00 37 948.00 3 829.00 10.09% 41 722.00 55.00 0.13%
31.10.2011 37 948.00 33 448.00 4 500.00 13.45% 38 429.00 - 481.00 -1.25%
30.09.2011 33 448.00 30 201.00 3 247.00 10.75% 34 180.00 - 732.00 -2.14%
31.08.2011 30 201.00 26 501.00 3 700.00 13.96% 29 512.00 689.00 2.33%
31.07.2011 26 501.00 23 485.00 3 016.00 12.84% 26 733.00 - 232.00 -0.87%
30.06.2011 23 485.00 19 124.00 4 361.00 22.80% 23 779.00 - 294.00 -1.24%
31.05.2011 19 124.00 14 837.00 4 287.00 28.89% 21 360.00 -2 236.00 -10.47%
30.04.2011 14 837.00 12 294.00 2 543.00 20.68% 15 255.00 - 418.00 -2.74%
31.03.2011 12 294.00 8 181.00 4 113.00 50.27% 11 832.00 462.00 3.90%
28.02.2011 8 181.00 1 823.00 6 358.00 348.77% 7 420.00 761.00 10.26%
31.01.2011 1 823.00 49 856.00 -48 033.00 -96.34% 3 709.00 -1 886.00 -50.85%
31.12.2010 49 856.00 41 722.00 8 134.00 19.50% 50 608.00 - 752.00 -1.49%
30.11.2010 41 722.00 38 429.00 3 293.00 8.57% 44 377.00 -2 655.00 -5.98%
31.10.2010 38 429.00 34 180.00 4 249.00 12.43% 38 806.00 - 377.00 -0.97%
30.09.2010 34 180.00 29 512.00 4 668.00 15.82% 34 620.00 - 440.00 -1.27%
31.08.2010 29 512.00 26 733.00 2 779.00 10.40% 32 230.00 -2 718.00 -8.43%
31.07.2010 26 733.00 23 779.00 2 954.00 12.42% 29 559.00 -2 826.00 -9.56%
30.06.2010 23 779.00 21 360.00 2 419.00 11.32% 23 698.00 81.00 0.34%
31.05.2010 21 360.00 15 255.00 6 105.00 40.02% 20 093.00 1 267.00 6.31%
30.04.2010 15 255.00 11 832.00 3 423.00 28.93% 15 033.00 222.00 1.48%
31.03.2010 11 832.00 7 420.00 4 412.00 59.46% 11 880.00 -48.00 -0.40%
28.02.2010 7 420.00 3 709.00 3 711.00 100.05% 6 628.00 792.00 11.95%
31.01.2010 3 709.00 50 608.00 -46 899.00 -92.67% 3 616.00 93.00 2.57%
31.12.2009 50 608.00 44 377.00 6 231.00 14.04% 47 641.00 2 967.00 6.23%
30.11.2009 44 377.00 38 806.00 5 571.00 14.36% 42 555.00 1 822.00 4.28%
31.10.2009 38 806.00 34 620.00 4 186.00 12.09% 38 206.00 600.00 1.57%
30.09.2009 34 620.00 32 230.00 2 390.00 7.42% 33 300.00 1 320.00 3.96%
31.08.2009 32 230.00 29 559.00 2 671.00 9.04% 30 159.00 2 071.00 6.87%
31.07.2009 29 559.00 23 698.00 5 861.00 24.73% 26 796.00 2 763.00 10.31%
30.06.2009 23 698.00 20 093.00 3 605.00 17.94% 22 201.00 1 497.00 6.74%
31.05.2009 20 093.00 15 033.00 5 060.00 33.66% 20 121.00 -28.00 -0.14%
30.04.2009 15 033.00 11 880.00 3 153.00 26.54% 15 068.00 -35.00 -0.23%
31.03.2009 11 880.00 6 628.00 5 252.00 79.24% 9 363.00 2 517.00 26.88%
28.02.2009 6 628.00 3 616.00 3 012.00 83.30% 5 656.00 972.00 17.19%
31.01.2009 3 616.00 47 641.00 -44 025.00 -92.41% 3 238.00 378.00 11.67%
31.12.2008 47 641.00 42 555.00 5 086.00 11.95% 40 635.00 7 006.00 17.24%
30.11.2008 42 555.00 38 206.00 4 349.00 11.38% 35 804.00 6 751.00 18.86%
31.10.2008 38 206.00 33 300.00 4 906.00 14.73% 31 598.00 6 608.00 20.91%
30.09.2008 33 300.00 30 159.00 3 141.00 10.41% 28 417.00 4 883.00 17.18%
31.08.2008 30 159.00 26 796.00 3 363.00 12.55% 27 011.00 3 148.00 11.65%
31.07.2008 26 796.00 22 201.00 4 595.00 20.70% 23 732.00 3 064.00 12.91%
30.06.2008 22 201.00 20 121.00 2 080.00 10.34% 19 597.00 2 604.00 13.29%
31.05.2008 20 121.00 15 068.00 5 053.00 33.53% 15 861.00 4 260.00 26.86%
30.04.2008 15 068.00 9 363.00 5 705.00 60.93% 12 637.00 2 431.00 19.24%
31.03.2008 9 363.00 5 656.00 3 707.00 65.54% 9 761.00 - 398.00 -4.08%
29.02.2008 5 656.00 3 238.00 2 418.00 74.68% 7 600.00 -1 944.00 -25.58%
31.01.2008 3 238.00 40 635.00 -37 397.00 -92.03% 3 497.00 - 259.00 -7.41%
31.12.2007 40 635.00 35 804.00 4 831.00 13.49% 46 579.00 -5 944.00 -12.76%
30.11.2007 35 804.00 31 598.00 4 206.00 13.31% 40 998.00 -5 194.00 -12.67%
31.10.2007 31 598.00 28 417.00 3 181.00 11.19% 35 836.00 -4 238.00 -11.83%
30.09.2007 28 417.00 27 011.00 1 406.00 5.21% 32 247.00 -3 830.00 -11.88%
31.08.2007 27 011.00 23 732.00 3 279.00 13.82% 28 071.00 -1 060.00 -3.78%
31.07.2007 23 732.00 19 597.00 4 135.00 21.10% 26 190.00 -2 458.00 -9.39%
30.06.2007 19 597.00 15 861.00 3 736.00 23.55% 21 812.00 -2 215.00 -10.15%
31.05.2007 15 861.00 12 637.00 3 224.00 25.51% 18 564.00 -2 703.00 -14.56%
30.04.2007 12 637.00 9 761.00 2 876.00 29.46% 15 233.00 -2 596.00 -17.04%
31.03.2007 9 761.00 7 600.00 2 161.00 28.43% 12 182.00 -2 421.00 -19.87%
28.02.2007 7 600.00 3 497.00 4 103.00 117.33% 8 495.00 - 895.00 -10.54%
31.01.2007 3 497.00 46 579.00 -43 082.00 -92.49% 3 486.00 11.00 0.32%
31.12.2006 46 579.00 40 998.00 5 581.00 13.61% 39 535.00 7 044.00 17.82%
30.11.2006 40 998.00 35 836.00 5 162.00 14.40% 35 128.00 5 870.00 16.71%
31.10.2006 35 836.00 32 247.00 3 589.00 11.13% 32 073.00 3 763.00 11.73%
30.09.2006 32 247.00 28 071.00 4 176.00 14.88% 28 617.00 3 630.00 12.68%
31.08.2006 28 071.00 26 190.00 1 881.00 7.18% 25 570.00 2 501.00 9.78%
31.07.2006 26 190.00 21 812.00 4 378.00 20.07% 22 352.00 3 838.00 17.17%
30.06.2006 21 812.00 18 564.00 3 248.00 17.50% 19 146.00 2 666.00 13.92%
31.05.2006 18 564.00 15 233.00 3 331.00 21.87% 15 785.00 2 779.00 17.61%
30.04.2006 15 233.00 12 182.00 3 051.00 25.05% 12 704.00 2 529.00 19.91%
31.03.2006 12 182.00 8 495.00 3 687.00 43.40% 9 293.00 2 889.00 31.09%
28.02.2006 8 495.00 3 486.00 5 009.00 143.69% 5 812.00 2 683.00 46.16%
31.01.2006 3 486.00 39 535.00 -36 049.00 -91.18% 3 413.00 73.00 2.14%
31.12.2005 39 535.00 35 128.00 4 407.00 12.55% 34 685.00 4 850.00 13.98%
30.11.2005 35 128.00 32 073.00 3 055.00 9.53% 31 104.00 4 024.00 12.94%
31.10.2005 32 073.00 28 617.00 3 456.00 12.08% 28 185.00 3 888.00 13.79%
30.09.2005 28 617.00 25 570.00 3 047.00 11.92% 26 607.00 2 010.00 7.55%
31.08.2005 25 570.00 22 352.00 3 218.00 14.40% 22 765.00 2 805.00 12.32%
31.07.2005 22 352.00 19 146.00 3 206.00 16.75% 19 769.00 2 583.00 13.07%
30.06.2005 19 146.00 15 785.00 3 361.00 21.29% 18 217.00 929.00 5.10%
31.05.2005 15 785.00 12 704.00 3 081.00 24.25% 14 059.00 1 726.00 12.28%
30.04.2005 12 704.00 9 293.00 3 411.00 36.70% 11 168.00 1 536.00 13.75%
31.03.2005 9 293.00 5 812.00 3 481.00 59.89% 9 612.00 - 319.00 -3.32%
28.02.2005 5 812.00 3 413.00 2 399.00 70.29% 6 396.00 - 584.00 -9.13%
31.01.2005 3 413.00 34 685.00 -31 272.00 -90.16% 3 019.00 394.00 13.05%
31.12.2004 34 685.00 31 104.00 3 581.00 11.51% 32 010.00 2 675.00 8.36%
30.11.2004 31 104.00 28 185.00 2 919.00 10.36% 28 729.00 2 375.00 8.27%
31.10.2004 28 185.00 26 607.00 1 578.00 5.93% 26 034.00 2 151.00 8.26%
30.09.2004 26 607.00 22 765.00 3 842.00 16.88% 23 715.00 2 892.00 12.19%
31.08.2004 22 765.00 19 769.00 2 996.00 15.15% 21 069.00 1 696.00 8.05%
31.07.2004 19 769.00 18 217.00 1 552.00 8.52% 18 538.00 1 231.00 6.64%
30.06.2004 18 217.00 14 059.00 4 158.00 29.58% 15 761.00 2 456.00 15.58%
31.05.2004 14 059.00 11 168.00 2 891.00 25.89% 12 668.00 1 391.00 10.98%
30.04.2004 11 168.00 9 612.00 1 556.00 16.19% 10 219.00 949.00 9.29%
31.03.2004 9 612.00 6 396.00 3 216.00 50.28% 7 787.00 1 825.00 23.44%
29.02.2004 6 396.00 3 019.00 3 377.00 111.86% 4 909.00 1 487.00 30.29%
31.01.2004 3 019.00 32 010.00 -28 991.00 -90.57% 2 079.00 940.00 45.21%
31.12.2003 32 010.00 28 729.00 3 281.00 11.42% 37 852.00 -5 842.00 -15.43%
30.11.2003 28 729.00 26 034.00 2 695.00 10.35% 34 079.00 -5 350.00 -15.70%
31.10.2003 26 034.00 23 715.00 2 319.00 9.78% 30 957.00 -4 923.00 -15.90%
30.09.2003 23 715.00 21 069.00 2 646.00 12.56% 27 413.00 -3 698.00 -13.49%
31.08.2003 21 069.00 18 538.00 2 531.00 13.65% 24 594.00 -3 525.00 -14.33%
31.07.2003 18 538.00 15 761.00 2 777.00 17.62% 21 930.00 -3 392.00 -15.47%
30.06.2003 15 761.00 12 668.00 3 093.00 24.42% 18 526.00 -2 765.00 -14.92%
31.05.2003 12 668.00 10 219.00 2 449.00 23.97% 15 047.00 -2 379.00 -15.81%
30.04.2003 10 219.00 7 787.00 2 432.00 31.23% 12 079.00 -1 860.00 -15.40%
31.03.2003 7 787.00 4 909.00 2 878.00 58.63% 8 523.00 - 736.00 -8.64%
28.02.2003 4 909.00 2 079.00 2 830.00 136.12% 6 441.00 -1 532.00 -23.79%
31.01.2003 2 079.00 37 852.00 -35 773.00 -94.51% 2 353.00 - 274.00 -11.64%
31.12.2002 37 852.00 34 079.00 3 773.00 11.07% - - -
30.11.2002 34 079.00 30 957.00 3 122.00 10.08% - - -
31.10.2002 30 957.00 27 413.00 3 544.00 12.93% - - -
30.09.2002 27 413.00 24 594.00 2 819.00 11.46% - - -
31.08.2002 24 594.00 21 930.00 2 664.00 12.15% - - -
31.07.2002 21 930.00 18 526.00 3 404.00 18.37% - - -
30.06.2002 18 526.00 15 047.00 3 479.00 23.12% - - -
31.05.2002 15 047.00 12 079.00 2 968.00 24.57% - - -
30.04.2002 12 079.00 8 523.00 3 556.00 41.72% - - -
31.03.2002 8 523.00 6 441.00 2 082.00 32.32% - - -
28.02.2002 6 441.00 2 353.00 4 088.00 173.74% - - -
31.01.2002 2 353.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím - Graf
Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
Půjčky neziskovým organizacím sloužící domácnostem - celkem (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR (Pasiva, hlavní položky, EUR)
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
Výdaje na HDP, mil.Kč (Běžné ceny)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
. Expozice vůči mezinárodním organizacím (Banky celkem)
. Expozice vůči mezinárodním organizacím (Velké banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.