Daňové příjmy - SD (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Daňové příjmy - SD obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB) - Daňové příjmy - SD - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2018 159 280.00
Min 31.01.2002 5 838.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2021 51 069.00 39 454.00 11 615.00 29.44% 60 409.00 -9 340.00 -15.46%
30.04.2021 39 454.00 29 938.00 9 516.00 31.79% 47 622.00 -8 168.00 -17.15%
31.03.2021 29 938.00 19 906.00 10 032.00 50.40% 37 283.00 -7 345.00 -19.70%
28.02.2021 19 906.00 10 949.00 8 957.00 81.81% 24 828.00 -4 922.00 -19.82%
31.01.2021 10 949.00 154 770.00 - 143 821.00 -92.93% 12 682.00 -1 733.00 -13.66%
31.12.2020 154 770.00 138 776.00 15 994.00 11.53% 158 728.00 -3 958.00 -2.49%
30.11.2020 138 776.00 126 976.00 11 800.00 9.29% 144 419.00 -5 643.00 -3.91%
31.10.2020 126 976.00 112 303.00 14 673.00 13.07% 129 467.00 -2 491.00 -1.92%
30.09.2020 112 303.00 97 936.00 14 367.00 14.67% 114 916.00 -2 613.00 -2.27%
31.08.2020 97 936.00 83 743.00 14 193.00 16.95% 101 436.00 -3 500.00 -3.45%
31.07.2020 83 743.00 71 002.00 12 741.00 17.94% 89 054.00 -5 311.00 -5.96%
30.06.2020 71 002.00 60 409.00 10 593.00 17.54% 75 908.00 -4 906.00 -6.46%
31.05.2020 60 409.00 47 622.00 12 787.00 26.85% 61 286.00 - 877.00 -1.43%
30.04.2020 47 622.00 37 283.00 10 339.00 27.73% 46 492.00 1 130.00 2.43%
31.03.2020 37 283.00 24 828.00 12 455.00 50.17% 34 631.00 2 652.00 7.66%
29.02.2020 24 828.00 12 682.00 12 146.00 95.77% 23 756.00 1 072.00 4.51%
31.01.2020 12 682.00 158 728.00 - 146 046.00 -92.01% 13 404.00 - 722.00 -5.39%
31.12.2019 158 728.00 144 419.00 14 309.00 9.91% 159 280.00 - 552.00 -0.35%
30.11.2019 144 419.00 129 467.00 14 952.00 11.55% 143 934.00 485.00 0.34%
31.10.2019 129 467.00 114 916.00 14 551.00 12.66% 130 164.00 - 697.00 -0.54%
30.09.2019 114 916.00 101 436.00 13 480.00 13.29% 115 363.00 - 447.00 -0.39%
31.08.2019 101 436.00 89 054.00 12 382.00 13.90% 102 206.00 - 770.00 -0.75%
31.07.2019 89 054.00 75 908.00 13 146.00 17.32% 87 333.00 1 721.00 1.97%
30.06.2019 75 908.00 61 286.00 14 622.00 23.86% 73 070.00 2 838.00 3.88%
31.05.2019 61 286.00 46 492.00 14 794.00 31.82% 60 440.00 846.00 1.40%
30.04.2019 46 492.00 34 631.00 11 861.00 34.25% 47 718.00 -1 226.00 -2.57%
31.03.2019 34 631.00 23 756.00 10 875.00 45.78% 36 101.00 -1 470.00 -4.07%
28.02.2019 23 756.00 13 404.00 10 352.00 77.23% 25 794.00 -2 038.00 -7.90%
31.01.2019 13 404.00 159 280.00 - 145 876.00 -91.58% 13 438.00 -34.00 -0.25%
31.12.2018 159 280.00 143 934.00 15 346.00 10.66% 154 743.00 4 537.00 2.93%
30.11.2018 143 934.00 130 164.00 13 770.00 10.58% 141 484.00 2 450.00 1.73%
31.10.2018 130 164.00 115 363.00 14 801.00 12.83% 128 510.00 1 654.00 1.29%
30.09.2018 115 363.00 102 206.00 13 157.00 12.87% 113 640.00 1 723.00 1.52%
31.08.2018 102 206.00 87 333.00 14 873.00 17.03% 100 401.00 1 805.00 1.80%
31.07.2018 87 333.00 73 070.00 14 263.00 19.52% 86 700.00 633.00 0.73%
30.06.2018 73 070.00 60 440.00 12 630.00 20.90% 72 451.00 619.00 0.85%
31.05.2018 60 440.00 47 718.00 12 722.00 26.66% 59 822.00 618.00 1.03%
30.04.2018 47 718.00 36 101.00 11 617.00 32.18% 47 045.00 673.00 1.43%
31.03.2018 36 101.00 25 794.00 10 307.00 39.96% 34 867.00 1 234.00 3.54%
28.02.2018 25 794.00 13 438.00 12 356.00 91.95% 24 542.00 1 252.00 5.10%
31.01.2018 13 438.00 154 743.00 - 141 305.00 -91.32% 12 550.00 888.00 7.08%
31.12.2017 154 743.00 141 484.00 13 259.00 9.37% 150 338.00 4 405.00 2.93%
30.11.2017 141 484.00 128 510.00 12 974.00 10.10% 137 525.00 3 959.00 2.88%
31.10.2017 128 510.00 113 640.00 14 870.00 13.09% 125 960.00 2 550.00 2.02%
30.09.2017 113 640.00 100 401.00 13 239.00 13.19% 110 371.00 3 269.00 2.96%
31.08.2017 100 401.00 86 700.00 13 701.00 15.80% 98 076.00 2 325.00 2.37%
31.07.2017 86 700.00 72 451.00 14 249.00 19.67% 84 097.00 2 603.00 3.10%
30.06.2017 72 451.00 59 822.00 12 629.00 21.11% 71 940.00 511.00 0.71%
31.05.2017 59 822.00 47 045.00 12 777.00 27.16% 59 556.00 266.00 0.45%
30.04.2017 47 045.00 34 867.00 12 178.00 34.93% 46 658.00 387.00 0.83%
31.03.2017 34 867.00 24 542.00 10 325.00 42.07% 34 142.00 725.00 2.12%
28.02.2017 24 542.00 12 550.00 11 992.00 95.55% 24 398.00 144.00 0.59%
31.01.2017 12 550.00 150 338.00 - 137 788.00 -91.65% 11 668.00 882.00 7.56%
31.12.2016 150 338.00 137 525.00 12 813.00 9.32% 142 968.00 7 370.00 5.15%
30.11.2016 137 525.00 125 960.00 11 565.00 9.18% 129 421.00 8 104.00 6.26%
31.10.2016 125 960.00 110 371.00 15 589.00 14.12% 115 840.00 10 120.00 8.74%
30.09.2016 110 371.00 98 076.00 12 295.00 12.54% 103 428.00 6 943.00 6.71%
31.08.2016 98 076.00 84 097.00 13 979.00 16.62% 91 728.00 6 348.00 6.92%
31.07.2016 84 097.00 71 940.00 12 157.00 16.90% 78 377.00 5 720.00 7.30%
30.06.2016 71 940.00 59 556.00 12 384.00 20.79% 66 646.00 5 294.00 7.94%
31.05.2016 59 556.00 46 658.00 12 898.00 27.64% 53 982.00 5 574.00 10.33%
30.04.2016 46 658.00 34 142.00 12 516.00 36.66% 41 765.00 4 893.00 11.72%
31.03.2016 34 142.00 24 398.00 9 744.00 39.94% 31 501.00 2 641.00 8.38%
29.02.2016 24 398.00 11 668.00 12 730.00 109.10% 21 148.00 3 250.00 15.37%
31.01.2016 11 668.00 142 968.00 - 131 300.00 -91.84% 11 907.00 - 239.00 -2.01%
31.12.2015 142 968.00 129 421.00 13 547.00 10.47% 134 017.00 8 951.00 6.68%
30.11.2015 129 421.00 115 840.00 13 581.00 11.72% 120 896.00 8 525.00 7.05%
31.10.2015 115 840.00 103 428.00 12 412.00 12.00% 109 711.00 6 129.00 5.59%
30.09.2015 103 428.00 91 728.00 11 700.00 12.76% 99 011.00 4 417.00 4.46%
31.08.2015 91 728.00 78 377.00 13 351.00 17.03% 88 207.00 3 521.00 3.99%
31.07.2015 78 377.00 66 646.00 11 731.00 17.60% 78 827.00 - 450.00 -0.57%
30.06.2015 66 646.00 53 982.00 12 664.00 23.46% 69 577.00 -2 931.00 -4.21%
31.05.2015 53 982.00 41 765.00 12 217.00 29.25% 61 082.00 -7 100.00 -11.62%
30.04.2015 41 765.00 31 501.00 10 264.00 32.58% 52 126.00 -10 361.00 -19.88%
31.03.2015 31 501.00 21 148.00 10 353.00 48.95% 44 457.00 -12 956.00 -29.14%
28.02.2015 21 148.00 11 907.00 9 241.00 77.61% 37 858.00 -16 710.00 -44.14%
31.01.2015 11 907.00 134 017.00 - 122 110.00 -91.12% 24 668.00 -12 761.00 -51.73%
31.12.2014 134 017.00 120 896.00 13 121.00 10.85% 136 450.00 -2 433.00 -1.78%
30.11.2014 120 896.00 109 711.00 11 185.00 10.19% 122 525.00 -1 629.00 -1.33%
31.10.2014 109 711.00 99 011.00 10 700.00 10.81% 110 222.00 - 511.00 -0.46%
30.09.2014 99 011.00 88 207.00 10 804.00 12.25% 97 058.00 1 953.00 2.01%
31.08.2014 88 207.00 78 827.00 9 380.00 11.90% 84 748.00 3 459.00 4.08%
31.07.2014 78 827.00 69 577.00 9 250.00 13.29% 73 494.00 5 333.00 7.26%
30.06.2014 69 577.00 61 082.00 8 495.00 13.91% 62 781.00 6 796.00 10.82%
31.05.2014 61 082.00 52 126.00 8 956.00 17.18% 54 000.00 7 082.00 13.11%
30.04.2014 52 126.00 44 457.00 7 669.00 17.25% 45 317.00 6 809.00 15.03%
31.03.2014 44 457.00 37 858.00 6 599.00 17.43% 38 910.00 5 547.00 14.26%
28.02.2014 37 858.00 24 668.00 13 190.00 53.47% 31 614.00 6 244.00 19.75%
31.01.2014 24 668.00 136 450.00 - 111 782.00 -81.92% 21 494.00 3 174.00 14.77%
31.12.2013 136 450.00 122 525.00 13 925.00 11.37% 139 610.00 -3 160.00 -2.26%
30.11.2013 122 525.00 110 222.00 12 303.00 11.16% 127 440.00 -4 915.00 -3.86%
31.10.2013 110 222.00 97 058.00 13 164.00 13.56% 115 252.00 -5 030.00 -4.36%
30.09.2013 97 058.00 84 748.00 12 310.00 14.53% 100 720.00 -3 662.00 -3.64%
31.08.2013 84 748.00 73 494.00 11 254.00 15.31% 89 656.00 -4 908.00 -5.47%
31.07.2013 73 494.00 62 781.00 10 713.00 17.06% 77 641.00 -4 147.00 -5.34%
30.06.2013 62 781.00 54 000.00 8 781.00 16.26% 64 634.00 -1 853.00 -2.87%
31.05.2013 54 000.00 45 317.00 8 683.00 19.16% 54 482.00 - 482.00 -0.88%
30.04.2013 45 317.00 38 910.00 6 407.00 16.47% 44 318.00 999.00 2.25%
31.03.2013 38 910.00 31 614.00 7 296.00 23.08% 35 159.00 3 751.00 10.67%
28.02.2013 31 614.00 21 494.00 10 120.00 47.08% 26 490.00 5 124.00 19.34%
31.01.2013 21 494.00 139 610.00 - 118 116.00 -84.60% 16 629.00 4 865.00 29.26%
31.12.2012 139 610.00 127 440.00 12 170.00 9.55% 139 217.00 393.00 0.28%
30.11.2012 127 440.00 115 252.00 12 188.00 10.57% 127 485.00 -45.00 -0.04%
31.10.2012 115 252.00 100 720.00 14 532.00 14.43% 115 821.00 - 569.00 -0.49%
30.09.2012 100 720.00 89 656.00 11 064.00 12.34% 102 141.00 -1 421.00 -1.39%
31.08.2012 89 656.00 77 641.00 12 015.00 15.47% 91 069.00 -1 413.00 -1.55%
31.07.2012 77 641.00 64 634.00 13 007.00 20.12% 78 626.00 - 985.00 -1.25%
30.06.2012 64 634.00 54 482.00 10 152.00 18.63% 66 371.00 -1 737.00 -2.62%
31.05.2012 54 482.00 44 318.00 10 164.00 22.93% 54 314.00 168.00 0.31%
30.04.2012 44 318.00 35 159.00 9 159.00 26.05% 42 293.00 2 025.00 4.79%
31.03.2012 35 159.00 26 490.00 8 669.00 32.73% 31 929.00 3 230.00 10.12%
29.02.2012 26 490.00 16 629.00 9 861.00 59.30% 23 256.00 3 234.00 13.91%
31.01.2012 16 629.00 139 217.00 - 122 588.00 -88.06% 13 535.00 3 094.00 22.86%
31.12.2011 139 217.00 127 485.00 11 732.00 9.20% 130 860.00 8 357.00 6.39%
30.11.2011 127 485.00 115 821.00 11 664.00 10.07% 119 608.00 7 877.00 6.59%
31.10.2011 115 821.00 102 141.00 13 680.00 13.39% 107 734.00 8 087.00 7.51%
30.09.2011 102 141.00 91 069.00 11 072.00 12.16% 95 745.00 6 396.00 6.68%
31.08.2011 91 069.00 78 626.00 12 443.00 15.83% 85 733.00 5 336.00 6.22%
31.07.2011 78 626.00 66 371.00 12 255.00 18.46% 74 117.00 4 509.00 6.08%
30.06.2011 66 371.00 54 314.00 12 057.00 22.20% 62 166.00 4 205.00 6.76%
31.05.2011 54 314.00 42 293.00 12 021.00 28.42% 51 580.00 2 734.00 5.30%
30.04.2011 42 293.00 31 929.00 10 364.00 32.46% 41 246.00 1 047.00 2.54%
31.03.2011 31 929.00 23 256.00 8 673.00 37.29% 33 174.00 -1 245.00 -3.75%
28.02.2011 23 256.00 13 535.00 9 721.00 71.82% 23 028.00 228.00 0.99%
31.01.2011 13 535.00 130 860.00 - 117 325.00 -89.66% 11 811.00 1 724.00 14.60%
31.12.2010 130 860.00 119 608.00 11 252.00 9.41% 123 838.00 7 022.00 5.67%
30.11.2010 119 608.00 107 734.00 11 874.00 11.02% 111 763.00 7 845.00 7.02%
31.10.2010 107 734.00 95 745.00 11 989.00 12.52% 100 301.00 7 433.00 7.41%
30.09.2010 95 745.00 85 733.00 10 012.00 11.68% 89 373.00 6 372.00 7.13%
31.08.2010 85 733.00 74 117.00 11 616.00 15.67% 77 671.00 8 062.00 10.38%
31.07.2010 74 117.00 62 166.00 11 951.00 19.22% 66 811.00 7 306.00 10.94%
30.06.2010 62 166.00 51 580.00 10 586.00 20.52% 55 189.00 6 977.00 12.64%
31.05.2010 51 580.00 41 246.00 10 334.00 25.05% 44 448.00 7 132.00 16.05%
30.04.2010 41 246.00 33 174.00 8 072.00 24.33% 33 982.00 7 264.00 21.38%
31.03.2010 33 174.00 23 028.00 10 146.00 44.06% 25 453.00 7 721.00 30.33%
28.02.2010 23 028.00 11 811.00 11 217.00 94.97% 17 030.00 5 998.00 35.22%
31.01.2010 11 811.00 123 838.00 - 112 027.00 -90.46% 9 394.00 2 417.00 25.73%
31.12.2009 123 838.00 111 763.00 12 075.00 10.80% 125 538.00 -1 700.00 -1.35%
30.11.2009 111 763.00 100 301.00 11 462.00 11.43% 114 014.00 -2 251.00 -1.97%
31.10.2009 100 301.00 89 373.00 10 928.00 12.23% 102 879.00 -2 578.00 -2.51%
30.09.2009 89 373.00 77 671.00 11 702.00 15.07% 92 520.00 -3 147.00 -3.40%
31.08.2009 77 671.00 66 811.00 10 860.00 16.25% 78 949.00 -1 278.00 -1.62%
31.07.2009 66 811.00 55 189.00 11 622.00 21.06% 67 372.00 - 561.00 -0.83%
30.06.2009 55 189.00 44 448.00 10 741.00 24.17% 57 794.00 -2 605.00 -4.51%
31.05.2009 44 448.00 33 982.00 10 466.00 30.80% 46 351.00 -1 903.00 -4.11%
30.04.2009 33 982.00 25 453.00 8 529.00 33.51% 37 977.00 -3 995.00 -10.52%
31.03.2009 25 453.00 17 030.00 8 423.00 49.46% 29 980.00 -4 527.00 -15.10%
28.02.2009 17 030.00 9 394.00 7 636.00 81.29% 23 686.00 -6 656.00 -28.10%
31.01.2009 9 394.00 125 538.00 - 116 144.00 -92.52% 15 374.00 -5 980.00 -38.90%
31.12.2008 125 538.00 114 014.00 11 524.00 10.11% 131 591.00 -6 053.00 -4.60%
30.11.2008 114 014.00 102 879.00 11 135.00 10.82% 116 409.00 -2 395.00 -2.06%
31.10.2008 102 879.00 92 520.00 10 359.00 11.20% 103 379.00 - 500.00 -0.48%
30.09.2008 92 520.00 78 949.00 13 571.00 17.19% 89 564.00 2 956.00 3.30%
31.08.2008 78 949.00 67 372.00 11 577.00 17.18% 77 512.00 1 437.00 1.85%
31.07.2008 67 372.00 57 794.00 9 578.00 16.57% 66 604.00 768.00 1.15%
30.06.2008 57 794.00 46 351.00 11 443.00 24.69% 55 964.00 1 830.00 3.27%
31.05.2008 46 351.00 37 977.00 8 374.00 22.05% 46 785.00 - 434.00 -0.93%
30.04.2008 37 977.00 29 980.00 7 997.00 26.67% 39 220.00 -1 243.00 -3.17%
31.03.2008 29 980.00 23 686.00 6 294.00 26.57% 29 919.00 61.00 0.20%
29.02.2008 23 686.00 15 374.00 8 312.00 54.07% 19 995.00 3 691.00 18.46%
31.01.2008 15 374.00 131 591.00 - 116 217.00 -88.32% 10 192.00 5 182.00 50.84%
31.12.2007 131 591.00 116 409.00 15 182.00 13.04% 112 561.00 19 030.00 16.91%
30.11.2007 116 409.00 103 379.00 13 030.00 12.60% 102 879.00 13 530.00 13.15%
31.10.2007 103 379.00 89 564.00 13 815.00 15.42% 94 309.00 9 070.00 9.62%
30.09.2007 89 564.00 77 512.00 12 052.00 15.55% 85 713.00 3 851.00 4.49%
31.08.2007 77 512.00 66 604.00 10 908.00 16.38% 79 019.00 -1 507.00 -1.91%
31.07.2007 66 604.00 55 964.00 10 640.00 19.01% 72 140.00 -5 536.00 -7.67%
30.06.2007 55 964.00 46 785.00 9 179.00 19.62% 65 359.00 -9 395.00 -14.37%
31.05.2007 46 785.00 39 220.00 7 565.00 19.29% 58 818.00 -12 033.00 -20.46%
30.04.2007 39 220.00 29 919.00 9 301.00 31.09% 38 917.00 303.00 0.78%
31.03.2007 29 919.00 19 995.00 9 924.00 49.63% 28 671.00 1 248.00 4.35%
28.02.2007 19 995.00 10 192.00 9 803.00 96.18% 18 677.00 1 318.00 7.06%
31.01.2007 10 192.00 112 561.00 - 102 369.00 -90.95% 9 530.00 662.00 6.95%
31.12.2006 112 561.00 102 879.00 9 682.00 9.41% 103 626.00 8 935.00 8.62%
30.11.2006 102 879.00 94 309.00 8 570.00 9.09% 96 268.00 6 611.00 6.87%
31.10.2006 94 309.00 85 713.00 8 596.00 10.03% 88 748.00 5 561.00 6.27%
30.09.2006 85 713.00 79 019.00 6 694.00 8.47% 82 171.00 3 542.00 4.31%
31.08.2006 79 019.00 72 140.00 6 879.00 9.54% 76 762.00 2 257.00 2.94%
31.07.2006 72 140.00 65 359.00 6 781.00 10.38% 62 713.00 9 427.00 15.03%
30.06.2006 65 359.00 58 818.00 6 541.00 11.12% 54 308.00 11 051.00 20.35%
31.05.2006 58 818.00 38 917.00 19 901.00 51.14% 44 181.00 14 637.00 33.13%
30.04.2006 38 917.00 28 671.00 10 246.00 35.74% 34 619.00 4 298.00 12.42%
31.03.2006 28 671.00 18 677.00 9 994.00 53.51% 27 088.00 1 583.00 5.84%
28.02.2006 18 677.00 9 530.00 9 147.00 95.98% 18 436.00 241.00 1.31%
31.01.2006 9 530.00 103 626.00 -94 096.00 -90.80% 8 766.00 764.00 8.72%
31.12.2005 103 626.00 96 268.00 7 358.00 7.64% 82 795.00 20 831.00 25.16%
30.11.2005 96 268.00 88 748.00 7 520.00 8.47% 76 094.00 20 174.00 26.51%
31.10.2005 88 748.00 82 171.00 6 577.00 8.00% 67 866.00 20 882.00 30.77%
30.09.2005 82 171.00 76 762.00 5 409.00 7.05% 59 680.00 22 491.00 37.69%
31.08.2005 76 762.00 62 713.00 14 049.00 22.40% 51 479.00 25 283.00 49.11%
31.07.2005 62 713.00 54 308.00 8 405.00 15.48% 43 837.00 18 876.00 43.06%
30.06.2005 54 308.00 44 181.00 10 127.00 22.92% 36 763.00 17 545.00 47.72%
31.05.2005 44 181.00 34 619.00 9 562.00 27.62% 32 598.00 11 583.00 35.53%
30.04.2005 34 619.00 27 088.00 7 531.00 27.80% 26 138.00 8 481.00 32.45%
31.03.2005 27 088.00 18 436.00 8 652.00 46.93% 21 038.00 6 050.00 28.76%
28.02.2005 18 436.00 8 766.00 9 670.00 110.31% 14 487.00 3 949.00 27.26%
31.01.2005 8 766.00 82 795.00 -74 029.00 -89.41% 7 990.00 776.00 9.71%
31.12.2004 82 795.00 76 094.00 6 701.00 8.81% 72 888.00 9 907.00 13.59%
30.11.2004 76 094.00 67 866.00 8 228.00 12.12% 65 333.00 10 761.00 16.47%
31.10.2004 67 866.00 59 680.00 8 186.00 13.72% 59 121.00 8 745.00 14.79%
30.09.2004 59 680.00 51 479.00 8 201.00 15.93% 52 697.00 6 983.00 13.25%
31.08.2004 51 479.00 43 837.00 7 642.00 17.43% 46 519.00 4 960.00 10.66%
31.07.2004 43 837.00 36 763.00 7 074.00 19.24% 39 879.00 3 958.00 9.93%
30.06.2004 36 763.00 32 598.00 4 165.00 12.78% 33 375.00 3 388.00 10.15%
31.05.2004 32 598.00 26 138.00 6 460.00 24.71% 27 685.00 4 913.00 17.75%
30.04.2004 26 138.00 21 038.00 5 100.00 24.24% 21 529.00 4 609.00 21.41%
31.03.2004 21 038.00 14 487.00 6 551.00 45.22% 15 507.00 5 531.00 35.67%
29.02.2004 14 487.00 7 990.00 6 497.00 81.31% 10 721.00 3 766.00 35.13%
31.01.2004 7 990.00 72 888.00 -64 898.00 -89.04% 5 923.00 2 067.00 34.90%
31.12.2003 72 888.00 65 333.00 7 555.00 11.56% 68 882.00 4 006.00 5.82%
30.11.2003 65 333.00 59 121.00 6 212.00 10.51% 62 576.00 2 757.00 4.41%
31.10.2003 59 121.00 52 697.00 6 424.00 12.19% 56 447.00 2 674.00 4.74%
30.09.2003 52 697.00 46 519.00 6 178.00 13.28% 50 083.00 2 614.00 5.22%
31.08.2003 46 519.00 39 879.00 6 640.00 16.65% 43 150.00 3 369.00 7.81%
31.07.2003 39 879.00 33 375.00 6 504.00 19.49% 36 889.00 2 990.00 8.11%
30.06.2003 33 375.00 27 685.00 5 690.00 20.55% 30 610.00 2 765.00 9.03%
31.05.2003 27 685.00 21 529.00 6 156.00 28.59% 25 082.00 2 603.00 10.38%
30.04.2003 21 529.00 15 507.00 6 022.00 38.83% 19 841.00 1 688.00 8.51%
31.03.2003 15 507.00 10 721.00 4 786.00 44.64% 15 047.00 460.00 3.06%
28.02.2003 10 721.00 5 923.00 4 798.00 81.01% 10 456.00 265.00 2.53%
31.01.2003 5 923.00 68 882.00 -62 959.00 -91.40% 5 838.00 85.00 1.46%
31.12.2002 68 882.00 62 576.00 6 306.00 10.08% - - -
30.11.2002 62 576.00 56 447.00 6 129.00 10.86% - - -
31.10.2002 56 447.00 50 083.00 6 364.00 12.71% - - -
30.09.2002 50 083.00 43 150.00 6 933.00 16.07% - - -
31.08.2002 43 150.00 36 889.00 6 261.00 16.97% - - -
31.07.2002 36 889.00 30 610.00 6 279.00 20.51% - - -
30.06.2002 30 610.00 25 082.00 5 528.00 22.04% - - -
31.05.2002 25 082.00 19 841.00 5 241.00 26.41% - - -
30.04.2002 19 841.00 15 047.00 4 794.00 31.86% - - -
31.03.2002 15 047.00 10 456.00 4 591.00 43.91% - - -
28.02.2002 10 456.00 5 838.00 4 618.00 79.10% - - -
31.01.2002 5 838.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Daňové příjmy - SD - Graf
Daňové příjmy - SD - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Daňové příjmy - SD (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13) (Vládní finanční statistika)
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Běžné převody - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, Q-1=100, sezónně očištěno)
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, mil.Kč)

Označení stránky: příjmy státního rozpočtu, daňové příjmy státu


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.