Běžné výdaje - výdaje na platy (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Běžné výdaje - výdaje na platy obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Běžné výdaje - výdaje na platy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2020 150 498.00
Min 31.01.2013 18.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.04.2021 35 744.00 23 533.00 12 211.00 51.89% 35 236.00 508.00 1.44%
31.03.2021 23 533.00 11 855.00 11 678.00 98.51% 23 369.00 164.00 0.70%
28.02.2021 11 855.00 112.00 11 743.00 10 484.82% 11 688.00 167.00 1.43%
31.01.2021 112.00 150 498.00 - 150 386.00 -99.93% 75.00 37.00 49.33%
31.12.2020 150 498.00 123 066.00 27 432.00 22.29% 143 782.00 6 716.00 4.67%
30.11.2020 123 066.00 110 819.00 12 247.00 11.05% 117 621.00 5 445.00 4.63%
31.10.2020 110 819.00 97 908.00 12 911.00 13.19% 105 001.00 5 818.00 5.54%
30.09.2020 97 908.00 85 217.00 12 691.00 14.89% 93 191.00 4 717.00 5.06%
31.08.2020 85 217.00 72 945.00 12 272.00 16.82% 81 451.00 3 766.00 4.62%
31.07.2020 72 945.00 60 066.00 12 879.00 21.44% 69 895.00 3 050.00 4.36%
30.06.2020 60 066.00 47 449.00 12 617.00 26.59% 57 573.00 2 493.00 4.33%
31.05.2020 47 449.00 35 236.00 12 213.00 34.66% 45 247.00 2 202.00 4.87%
30.04.2020 35 236.00 23 369.00 11 867.00 50.78% 33 895.00 1 341.00 3.96%
31.03.2020 23 369.00 11 688.00 11 681.00 99.94% 22 187.00 1 182.00 5.33%
29.02.2020 11 688.00 75.00 11 613.00 15 484.00% 11 183.00 505.00 4.52%
31.01.2020 75.00 143 782.00 - 143 707.00 -99.95% 93.00 -18.00 -19.35%
31.12.2019 143 782.00 117 621.00 26 161.00 22.24% 133 899.00 9 883.00 7.38%
30.11.2019 117 621.00 105 001.00 12 620.00 12.02% 109 337.00 8 284.00 7.58%
31.10.2019 105 001.00 93 191.00 11 810.00 12.67% 97 922.00 7 079.00 7.23%
30.09.2019 93 191.00 81 451.00 11 740.00 14.41% 86 539.00 6 652.00 7.69%
31.08.2019 81 451.00 69 895.00 11 556.00 16.53% 75 464.00 5 987.00 7.93%
31.07.2019 69 895.00 57 573.00 12 322.00 21.40% 64 576.00 5 319.00 8.24%
30.06.2019 57 573.00 45 247.00 12 326.00 27.24% 53 134.00 4 439.00 8.35%
31.05.2019 45 247.00 33 895.00 11 352.00 33.49% 40 040.00 5 207.00 13.00%
30.04.2019 33 895.00 22 187.00 11 708.00 52.77% 31 186.00 2 709.00 8.69%
31.03.2019 22 187.00 11 183.00 11 004.00 98.40% 20 474.00 1 713.00 8.37%
28.02.2019 11 183.00 93.00 11 090.00 11 924.73% 10 367.00 816.00 7.87%
31.01.2019 93.00 133 899.00 - 133 806.00 -99.93% 66.00 27.00 40.91%
31.12.2018 133 899.00 109 337.00 24 562.00 22.46% 120 076.00 13 823.00 11.51%
30.11.2018 109 337.00 97 922.00 11 415.00 11.66% 96 989.00 12 348.00 12.73%
31.10.2018 97 922.00 86 539.00 11 383.00 13.15% 86 323.00 11 599.00 13.44%
30.09.2018 86 539.00 75 464.00 11 075.00 14.68% 76 149.00 10 390.00 13.64%
31.08.2018 75 464.00 64 576.00 10 888.00 16.86% 66 394.00 9 070.00 13.66%
31.07.2018 64 576.00 53 134.00 11 442.00 21.53% 56 634.00 7 942.00 14.02%
30.06.2018 53 134.00 40 040.00 13 094.00 32.70% 46 516.00 6 618.00 14.23%
31.05.2018 40 040.00 31 186.00 8 854.00 28.39% 36 493.00 3 547.00 9.72%
30.04.2018 31 186.00 20 474.00 10 712.00 52.32% 27 213.00 3 973.00 14.60%
31.03.2018 20 474.00 10 367.00 10 107.00 97.49% 17 755.00 2 719.00 15.31%
28.02.2018 10 367.00 66.00 10 301.00 15 607.58% 8 913.00 1 454.00 16.31%
31.01.2018 66.00 120 076.00 - 120 010.00 -99.94% 55.00 11.00 20.00%
31.12.2017 120 076.00 96 989.00 23 087.00 23.80% 109 864.00 10 212.00 9.30%
30.11.2017 96 989.00 86 323.00 10 666.00 12.36% 89 050.00 7 939.00 8.92%
31.10.2017 86 323.00 76 149.00 10 174.00 13.36% 79 622.00 6 701.00 8.42%
30.09.2017 76 149.00 66 394.00 9 755.00 14.69% 70 255.00 5 894.00 8.39%
31.08.2017 66 394.00 56 634.00 9 760.00 17.23% 61 299.00 5 095.00 8.31%
31.07.2017 56 634.00 46 516.00 10 118.00 21.75% 52 508.00 4 126.00 7.86%
30.06.2017 46 516.00 36 493.00 10 023.00 27.47% 43 222.00 3 294.00 7.62%
31.05.2017 36 493.00 27 213.00 9 280.00 34.10% 34 070.00 2 423.00 7.11%
30.04.2017 27 213.00 17 755.00 9 458.00 53.27% 25 524.00 1 689.00 6.62%
31.03.2017 17 755.00 8 913.00 8 842.00 99.20% 16 748.00 1 007.00 6.01%
28.02.2017 8 913.00 55.00 8 858.00 16 105.45% 8 384.00 529.00 6.31%
31.01.2017 55.00 109 864.00 - 109 809.00 -99.95% 32.00 23.00 71.88%
31.12.2016 109 864.00 89 050.00 20 814.00 23.37% 104 186.00 5 678.00 5.45%
30.11.2016 89 050.00 79 622.00 9 428.00 11.84% 84 887.00 4 163.00 4.90%
31.10.2016 79 622.00 70 255.00 9 367.00 13.33% 76 323.00 3 299.00 4.32%
30.09.2016 70 255.00 61 299.00 8 956.00 14.61% 67 660.00 2 595.00 3.84%
31.08.2016 61 299.00 52 508.00 8 791.00 16.74% 59 255.00 2 044.00 3.45%
31.07.2016 52 508.00 43 222.00 9 286.00 21.48% 50 775.00 1 733.00 3.41%
30.06.2016 43 222.00 34 070.00 9 152.00 26.86% 41 884.00 1 338.00 3.19%
31.05.2016 34 070.00 25 524.00 8 546.00 33.48% 32 242.00 1 828.00 5.67%
30.04.2016 25 524.00 16 748.00 8 776.00 52.40% 24 114.00 1 410.00 5.85%
31.03.2016 16 748.00 8 384.00 8 364.00 99.76% 15 800.00 948.00 6.00%
29.02.2016 8 384.00 32.00 8 352.00 26 100.00% 7 920.00 464.00 5.86%
31.01.2016 32.00 104 186.00 - 104 154.00 -99.97% 38.00 -6.00 -15.79%
31.12.2015 104 186.00 84 887.00 19 299.00 22.73% 96 187.00 7 999.00 8.32%
30.11.2015 84 887.00 76 323.00 8 564.00 11.22% 79 191.00 5 696.00 7.19%
31.10.2015 76 323.00 67 660.00 8 663.00 12.80% 70 135.00 6 188.00 8.82%
30.09.2015 67 660.00 59 255.00 8 405.00 14.18% 61 861.00 5 799.00 9.37%
31.08.2015 59 255.00 50 775.00 8 480.00 16.70% 54 194.00 5 061.00 9.34%
31.07.2015 50 775.00 41 884.00 8 891.00 21.23% 46 148.00 4 627.00 10.03%
30.06.2015 41 884.00 32 242.00 9 642.00 29.91% 38 092.00 3 792.00 9.95%
31.05.2015 32 242.00 24 114.00 8 128.00 33.71% 30 142.00 2 100.00 6.97%
30.04.2015 24 114.00 15 800.00 8 314.00 52.62% 22 622.00 1 492.00 6.60%
31.03.2015 15 800.00 7 920.00 7 880.00 99.49% 14 750.00 1 050.00 7.12%
28.02.2015 7 920.00 38.00 7 882.00 20 742.11% 6 935.00 985.00 14.20%
31.01.2015 38.00 96 187.00 -96 149.00 -99.96% 43.00 -5.00 -11.63%
31.12.2014 96 187.00 79 191.00 16 996.00 21.46% 92 293.00 3 894.00 4.22%
30.11.2014 79 191.00 70 135.00 9 056.00 12.91% 75 748.00 3 443.00 4.55%
31.10.2014 70 135.00 61 861.00 8 274.00 13.38% 67 868.00 2 267.00 3.34%
30.09.2014 61 861.00 54 194.00 7 667.00 14.15% 60 057.00 1 804.00 3.00%
31.08.2014 54 194.00 46 148.00 8 046.00 17.44% 52 455.00 1 739.00 3.32%
31.07.2014 46 148.00 38 092.00 8 056.00 21.15% 44 795.00 1 353.00 3.02%
30.06.2014 38 092.00 30 142.00 7 950.00 26.38% 36 817.00 1 275.00 3.46%
31.05.2014 30 142.00 22 622.00 7 520.00 33.24% 29 199.00 943.00 3.23%
30.04.2014 22 622.00 14 750.00 7 872.00 53.37% 21 844.00 778.00 3.56%
31.03.2014 14 750.00 6 935.00 7 815.00 112.69% 14 456.00 294.00 2.03%
28.02.2014 6 935.00 43.00 6 892.00 16 027.91% 7 220.00 - 285.00 -3.95%
31.01.2014 43.00 92 293.00 -92 250.00 -99.95% 18.00 25.00 138.89%
31.12.2013 92 293.00 75 748.00 16 545.00 21.84% 90 436.00 1 857.00 2.05%
30.11.2013 75 748.00 67 868.00 7 880.00 11.61% 74 223.00 1 525.00 2.05%
31.10.2013 67 868.00 60 057.00 7 811.00 13.01% 66 400.00 1 468.00 2.21%
30.09.2013 60 057.00 52 455.00 7 602.00 14.49% 58 764.00 1 293.00 2.20%
31.08.2013 52 455.00 44 795.00 7 660.00 17.10% 52 107.00 348.00 0.67%
31.07.2013 44 795.00 36 817.00 7 978.00 21.67% 43 892.00 903.00 2.06%
30.06.2013 36 817.00 29 199.00 7 618.00 26.09% 36 292.00 525.00 1.45%
31.05.2013 29 199.00 21 844.00 7 355.00 33.67% 28 891.00 308.00 1.07%
30.04.2013 21 844.00 14 456.00 7 388.00 51.11% 21 681.00 163.00 0.75%
31.03.2013 14 456.00 7 220.00 7 236.00 100.22% 14 351.00 105.00 0.73%
28.02.2013 7 220.00 18.00 7 202.00 40 011.11% 7 217.00 3.00 0.04%
31.01.2013 18.00 90 436.00 -90 418.00 -99.98% 21.00 -3.00 -14.29%
31.12.2012 90 436.00 74 223.00 16 213.00 21.84% 89 604.00 832.00 0.93%
30.11.2012 74 223.00 66 400.00 7 823.00 11.78% 72 991.00 1 232.00 1.69%
31.10.2012 66 400.00 58 764.00 7 636.00 12.99% 65 613.00 787.00 1.20%
30.09.2012 58 764.00 52 107.00 6 657.00 12.78% 57 876.00 888.00 1.53%
31.08.2012 52 107.00 43 892.00 8 215.00 18.72% 50 548.00 1 559.00 3.08%
31.07.2012 43 892.00 36 292.00 7 600.00 20.94% 43 206.00 686.00 1.59%
30.06.2012 36 292.00 28 891.00 7 401.00 25.62% 35 703.00 589.00 1.65%
31.05.2012 28 891.00 21 681.00 7 210.00 33.25% 28 303.00 588.00 2.08%
30.04.2012 21 681.00 14 351.00 7 330.00 51.08% 21 271.00 410.00 1.93%
31.03.2012 14 351.00 7 217.00 7 134.00 98.85% 14 045.00 306.00 2.18%
29.02.2012 7 217.00 21.00 7 196.00 34 266.67% 7 058.00 159.00 2.25%
31.01.2012 21.00 89 604.00 -89 583.00 -99.98% 23.00 -2.00 -8.70%
31.12.2011 89 604.00 72 991.00 16 613.00 22.76% 97 667.00 -8 063.00 -8.26%
30.11.2011 72 991.00 65 613.00 7 378.00 11.24% 79 634.00 -6 643.00 -8.34%
31.10.2011 65 613.00 57 876.00 7 737.00 13.37% 71 727.00 -6 114.00 -8.52%
30.09.2011 57 876.00 50 548.00 7 328.00 14.50% 63 502.00 -5 626.00 -8.86%
31.08.2011 50 548.00 43 206.00 7 342.00 16.99% 55 640.00 -5 092.00 -9.15%
31.07.2011 43 206.00 35 703.00 7 503.00 21.02% 47 749.00 -4 543.00 -9.51%
30.06.2011 35 703.00 28 303.00 7 400.00 26.15% 39 361.00 -3 658.00 -9.29%
31.05.2011 28 303.00 21 271.00 7 032.00 33.06% 31 343.00 -3 040.00 -9.70%
30.04.2011 21 271.00 14 045.00 7 226.00 51.45% 23 518.00 -2 247.00 -9.55%
31.03.2011 14 045.00 7 058.00 6 987.00 98.99% 15 424.00 -1 379.00 -8.94%
28.02.2011 7 058.00 23.00 7 035.00 30 586.96% 7 741.00 - 683.00 -8.82%
31.01.2011 23.00 97 667.00 -97 644.00 -99.98% 27.00 -4.00 -14.81%
31.12.2010 97 667.00 79 634.00 18 033.00 22.64% 100 194.00 -2 527.00 -2.52%
30.11.2010 79 634.00 71 727.00 7 907.00 11.02% 80 999.00 -1 365.00 -1.69%
31.10.2010 71 727.00 63 502.00 8 225.00 12.95% 72 592.00 - 865.00 -1.19%
30.09.2010 63 502.00 55 640.00 7 862.00 14.13% 63 794.00 - 292.00 -0.46%
31.08.2010 55 640.00 47 749.00 7 891.00 16.53% 55 718.00 -78.00 -0.14%
31.07.2010 47 749.00 39 361.00 8 388.00 21.31% 47 524.00 225.00 0.47%
30.06.2010 39 361.00 31 343.00 8 018.00 25.58% 38 983.00 378.00 0.97%
31.05.2010 31 343.00 23 518.00 7 825.00 33.27% 31 019.00 324.00 1.04%
30.04.2010 23 518.00 15 424.00 8 094.00 52.48% 23 194.00 324.00 1.40%
31.03.2010 15 424.00 7 741.00 7 683.00 99.25% 15 137.00 287.00 1.90%
28.02.2010 7 741.00 27.00 7 714.00 28 570.37% 7 526.00 215.00 2.86%
31.01.2010 27.00 100 194.00 - 100 167.00 -99.97% 27.00 0.00 0.00
31.12.2009 100 194.00 80 999.00 19 195.00 23.70% 97 327.00 2 867.00 2.95%
30.11.2009 80 999.00 72 592.00 8 407.00 11.58% 78 228.00 2 771.00 3.54%
31.10.2009 72 592.00 63 794.00 8 798.00 13.79% 69 984.00 2 608.00 3.73%
30.09.2009 63 794.00 55 718.00 8 076.00 14.49% 61 441.00 2 353.00 3.83%
31.08.2009 55 718.00 47 524.00 8 194.00 17.24% 53 739.00 1 979.00 3.68%
31.07.2009 47 524.00 38 983.00 8 541.00 21.91% 45 949.00 1 575.00 3.43%
30.06.2009 38 983.00 31 019.00 7 964.00 25.67% 37 729.00 1 254.00 3.32%
31.05.2009 31 019.00 23 194.00 7 825.00 33.74% 29 960.00 1 059.00 3.53%
30.04.2009 23 194.00 15 137.00 8 057.00 53.23% 22 435.00 759.00 3.38%
31.03.2009 15 137.00 7 526.00 7 611.00 101.13% 14 735.00 402.00 2.73%
28.02.2009 7 526.00 27.00 7 499.00 27 774.07% 7 394.00 132.00 1.79%
31.01.2009 27.00 97 327.00 -97 300.00 -99.97% 24.00 3.00 12.50%
31.12.2008 97 327.00 78 228.00 19 099.00 24.41% 95 758.00 1 569.00 1.64%
30.11.2008 78 228.00 69 984.00 8 244.00 11.78% 77 356.00 872.00 1.13%
31.10.2008 69 984.00 61 441.00 8 543.00 13.90% 69 243.00 741.00 1.07%
30.09.2008 61 441.00 53 739.00 7 702.00 14.33% 61 348.00 93.00 0.15%
31.08.2008 53 739.00 45 949.00 7 790.00 16.95% 53 543.00 196.00 0.37%
31.07.2008 45 949.00 37 729.00 8 220.00 21.79% 45 817.00 132.00 0.29%
30.06.2008 37 729.00 29 960.00 7 769.00 25.93% 37 924.00 - 195.00 -0.51%
31.05.2008 29 960.00 22 435.00 7 525.00 33.54% 30 098.00 - 138.00 -0.46%
30.04.2008 22 435.00 14 735.00 7 700.00 52.26% 22 548.00 - 113.00 -0.50%
31.03.2008 14 735.00 7 394.00 7 341.00 99.28% 14 846.00 - 111.00 -0.75%
29.02.2008 7 394.00 24.00 7 370.00 30 708.33% 7 477.00 -83.00 -1.11%
31.01.2008 24.00 95 758.00 -95 734.00 -99.97% 21.00 3.00 14.29%
31.12.2007 95 758.00 77 356.00 18 402.00 23.79% 89 990.00 5 768.00 6.41%
30.11.2007 77 356.00 69 243.00 8 113.00 11.72% 72 670.00 4 686.00 6.45%
31.10.2007 69 243.00 61 348.00 7 895.00 12.87% 65 160.00 4 083.00 6.27%
30.09.2007 61 348.00 53 543.00 7 805.00 14.58% 57 610.00 3 738.00 6.49%
31.08.2007 53 543.00 45 817.00 7 726.00 16.86% 53 330.00 213.00 0.40%
31.07.2007 45 817.00 37 924.00 7 893.00 20.81% 43 090.00 2 727.00 6.33%
30.06.2007 37 924.00 30 098.00 7 826.00 26.00% 35 650.00 2 274.00 6.38%
31.05.2007 30 098.00 22 548.00 7 550.00 33.48% 28 240.00 1 858.00 6.58%
30.04.2007 22 548.00 14 846.00 7 702.00 51.88% 20 950.00 1 598.00 7.63%
31.03.2007 14 846.00 7 477.00 7 369.00 98.56% 13 830.00 1 016.00 7.35%
28.02.2007 7 477.00 21.00 7 456.00 35 504.76% 6 960.00 517.00 7.43%
31.01.2007 21.00 89 990.00 -89 969.00 -99.98% 50.00 -29.00 -58.00%
31.12.2006 89 990.00 72 670.00 17 320.00 23.83% 88 074.00 1 916.00 2.18%
30.11.2006 72 670.00 65 160.00 7 510.00 11.53% 69 734.00 2 936.00 4.21%
31.10.2006 65 160.00 57 610.00 7 550.00 13.11% 62 437.00 2 723.00 4.36%
30.09.2006 57 610.00 53 330.00 4 280.00 8.03% 55 239.00 2 371.00 4.29%
31.08.2006 53 330.00 43 090.00 10 240.00 23.76% 48 289.00 5 041.00 10.44%
31.07.2006 43 090.00 35 650.00 7 440.00 20.87% 41 300.00 1 790.00 4.33%
30.06.2006 35 650.00 28 240.00 7 410.00 26.24% 34 156.00 1 494.00 4.37%
31.05.2006 28 240.00 20 950.00 7 290.00 34.80% 27 006.00 1 234.00 4.57%
30.04.2006 20 950.00 13 830.00 7 120.00 51.48% 20 224.00 726.00 3.59%
31.03.2006 13 830.00 6 960.00 6 870.00 98.71% 13 225.00 605.00 4.57%
28.02.2006 6 960.00 50.00 6 910.00 13 820.00% 6 686.00 274.00 4.10%
31.01.2006 50.00 88 074.00 -88 024.00 -99.94% 67.00 -17.00 -25.37%
31.12.2005 88 074.00 69 734.00 18 340.00 26.30% 82 163.00 5 911.00 7.19%
30.11.2005 69 734.00 62 437.00 7 297.00 11.69% 64 087.00 5 647.00 8.81%
31.10.2005 62 437.00 55 239.00 7 198.00 13.03% 57 256.00 5 181.00 9.05%
30.09.2005 55 239.00 48 289.00 6 950.00 14.39% 50 635.00 4 604.00 9.09%
31.08.2005 48 289.00 41 300.00 6 989.00 16.92% 44 300.00 3 989.00 9.00%
31.07.2005 41 300.00 34 156.00 7 144.00 20.92% 38 029.00 3 271.00 8.60%
30.06.2005 34 156.00 27 006.00 7 150.00 26.48% 31 219.00 2 937.00 9.41%
31.05.2005 27 006.00 20 224.00 6 782.00 33.53% 24 272.00 2 734.00 11.26%
30.04.2005 20 224.00 13 225.00 6 999.00 52.92% 18 079.00 2 145.00 11.86%
31.03.2005 13 225.00 6 686.00 6 539.00 97.80% 11 966.00 1 259.00 10.52%
28.02.2005 6 686.00 67.00 6 619.00 9 879.10% 6 040.00 646.00 10.70%
31.01.2005 67.00 82 163.00 -82 096.00 -99.92% 66.00 1.00 1.52%
31.12.2004 82 163.00 64 087.00 18 076.00 28.21% 78 793.00 3 370.00 4.28%
30.11.2004 64 087.00 57 256.00 6 831.00 11.93% 62 508.00 1 579.00 2.53%
31.10.2004 57 256.00 50 635.00 6 621.00 13.08% 56 374.00 882.00 1.56%
30.09.2004 50 635.00 44 300.00 6 335.00 14.30% 50 333.00 302.00 0.60%
31.08.2004 44 300.00 38 029.00 6 271.00 16.49% 44 116.00 184.00 0.42%
31.07.2004 38 029.00 31 219.00 6 810.00 21.81% 37 940.00 89.00 0.23%
30.06.2004 31 219.00 24 272.00 6 947.00 28.62% 31 594.00 - 375.00 -1.19%
31.05.2004 24 272.00 18 079.00 6 193.00 34.26% 23 077.00 1 195.00 5.18%
30.04.2004 18 079.00 11 966.00 6 113.00 51.09% 17 152.00 927.00 5.40%
31.03.2004 11 966.00 6 040.00 5 926.00 98.11% 11 381.00 585.00 5.14%
29.02.2004 6 040.00 66.00 5 974.00 9 051.52% 5 772.00 268.00 4.64%
31.01.2004 66.00 78 793.00 -78 727.00 -99.92% 60.00 6.00 10.00%
31.12.2003 78 793.00 62 508.00 16 285.00 26.05% 87 122.00 -8 329.00 -9.56%
30.11.2003 62 508.00 56 374.00 6 134.00 10.88% 68 778.00 -6 270.00 -9.12%
31.10.2003 56 374.00 50 333.00 6 041.00 12.00% 61 866.00 -5 492.00 -8.88%
30.09.2003 50 333.00 44 116.00 6 217.00 14.09% 54 981.00 -4 648.00 -8.45%
31.08.2003 44 116.00 37 940.00 6 176.00 16.28% 48 198.00 -4 082.00 -8.47%
31.07.2003 37 940.00 31 594.00 6 346.00 20.09% 41 570.00 -3 630.00 -8.73%
30.06.2003 31 594.00 23 077.00 8 517.00 36.91% 34 702.00 -3 108.00 -8.96%
31.05.2003 23 077.00 17 152.00 5 925.00 34.54% 24 817.00 -1 740.00 -7.01%
30.04.2003 17 152.00 11 381.00 5 771.00 50.71% 18 316.00 -1 164.00 -6.36%
31.03.2003 11 381.00 5 772.00 5 609.00 97.18% 11 816.00 - 435.00 -3.68%
28.02.2003 5 772.00 60.00 5 712.00 9 520.00% 5 970.00 - 198.00 -3.32%
31.01.2003 60.00 87 122.00 -87 062.00 -99.93% 53.00 7.00 13.21%
31.12.2002 87 122.00 68 778.00 18 344.00 26.67% - - -
30.11.2002 68 778.00 61 866.00 6 912.00 11.17% - - -
31.10.2002 61 866.00 54 981.00 6 885.00 12.52% - - -
30.09.2002 54 981.00 48 198.00 6 783.00 14.07% - - -
31.08.2002 48 198.00 41 570.00 6 628.00 15.94% - - -
31.07.2002 41 570.00 34 702.00 6 868.00 19.79% - - -
30.06.2002 34 702.00 24 817.00 9 885.00 39.83% - - -
31.05.2002 24 817.00 18 316.00 6 501.00 35.49% - - -
30.04.2002 18 316.00 11 816.00 6 500.00 55.01% - - -
31.03.2002 11 816.00 5 970.00 5 846.00 97.92% - - -
28.02.2002 5 970.00 53.00 5 917.00 11 164.15% - - -
31.01.2002 53.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Běžné výdaje - výdaje na platy - Graf
Běžné výdaje - výdaje na platy - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžné výdaje - výdaje na platy (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR (Pasiva, hlavní položky, EUR)
Výdaje na HDP, mil.Kč (Běžné ceny)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: vklady na běžných účtech (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.