Běžné výdaje - výdaje na platy (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Běžné výdaje - výdaje na platy obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Běžné výdaje - výdaje na platy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2022 154 263.00
Min 31.01.2013 18.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.04.2023 39 856.00 26 225.00 13 631.00 51.98% 35 786.00 4 070.00 11.37%
31.03.2023 26 225.00 13 135.00 13 090.00 99.66% 23 433.00 2 792.00 11.91%
28.02.2023 13 135.00 96.00 13 039.00 13 582.29% 11 864.00 1 271.00 10.71%
31.01.2023 96.00 154 263.00 - 154 167.00 -99.94% 131.00 -35.00 -26.72%
31.12.2022 154 263.00 125 158.00 29 105.00 23.25% 152 836.00 1 427.00 0.93%
30.11.2022 125 158.00 112 078.00 13 080.00 11.67% 126 115.00 - 957.00 -0.76%
31.10.2022 112 078.00 99 259.00 12 819.00 12.91% 112 850.00 - 772.00 -0.68%
30.09.2022 99 259.00 86 523.00 12 736.00 14.72% 99 897.00 - 638.00 -0.64%
31.08.2022 86 523.00 74 298.00 12 225.00 16.45% 85 976.00 547.00 0.64%
31.07.2022 74 298.00 60 914.00 13 384.00 21.97% 73 687.00 611.00 0.83%
30.06.2022 60 914.00 48 014.00 12 900.00 26.87% 60 729.00 185.00 0.30%
31.05.2022 48 014.00 35 786.00 12 228.00 34.17% 47 832.00 182.00 0.38%
30.04.2022 35 786.00 23 433.00 12 353.00 52.72% 35 763.00 23.00 0.06%
31.03.2022 23 433.00 11 864.00 11 569.00 97.51% 23 533.00 - 100.00 -0.42%
28.02.2022 11 864.00 131.00 11 733.00 8 956.49% 11 855.00 9.00 0.08%
31.01.2022 131.00 152 836.00 - 152 705.00 -99.91% 112.00 19.00 16.96%
31.12.2021 152 836.00 126 115.00 26 721.00 21.19% 150 498.00 2 338.00 1.55%
30.11.2021 126 115.00 112 850.00 13 265.00 11.75% 123 066.00 3 049.00 2.48%
31.10.2021 112 850.00 99 897.00 12 953.00 12.97% 110 819.00 2 031.00 1.83%
30.09.2021 99 897.00 85 976.00 13 921.00 16.19% 97 908.00 1 989.00 2.03%
31.08.2021 85 976.00 73 687.00 12 289.00 16.68% 85 217.00 759.00 0.89%
31.07.2021 73 687.00 60 729.00 12 958.00 21.34% 72 945.00 742.00 1.02%
30.06.2021 60 729.00 47 832.00 12 897.00 26.96% 60 066.00 663.00 1.10%
31.05.2021 47 832.00 35 763.00 12 069.00 33.75% 47 449.00 383.00 0.81%
30.04.2021 35 763.00 23 533.00 12 230.00 51.97% 35 236.00 527.00 1.50%
31.03.2021 23 533.00 11 855.00 11 678.00 98.51% 23 369.00 164.00 0.70%
28.02.2021 11 855.00 112.00 11 743.00 10 484.82% 11 688.00 167.00 1.43%
31.01.2021 112.00 150 498.00 - 150 386.00 -99.93% 75.00 37.00 49.33%
31.12.2020 150 498.00 123 066.00 27 432.00 22.29% 143 782.00 6 716.00 4.67%
30.11.2020 123 066.00 110 819.00 12 247.00 11.05% 117 621.00 5 445.00 4.63%
31.10.2020 110 819.00 97 908.00 12 911.00 13.19% 105 001.00 5 818.00 5.54%
30.09.2020 97 908.00 85 217.00 12 691.00 14.89% 93 191.00 4 717.00 5.06%
31.08.2020 85 217.00 72 945.00 12 272.00 16.82% 81 451.00 3 766.00 4.62%
31.07.2020 72 945.00 60 066.00 12 879.00 21.44% 69 895.00 3 050.00 4.36%
30.06.2020 60 066.00 47 449.00 12 617.00 26.59% 57 573.00 2 493.00 4.33%
31.05.2020 47 449.00 35 236.00 12 213.00 34.66% 45 247.00 2 202.00 4.87%
30.04.2020 35 236.00 23 369.00 11 867.00 50.78% 33 895.00 1 341.00 3.96%
31.03.2020 23 369.00 11 688.00 11 681.00 99.94% 22 187.00 1 182.00 5.33%
29.02.2020 11 688.00 75.00 11 613.00 15 484.00% 11 183.00 505.00 4.52%
31.01.2020 75.00 143 782.00 - 143 707.00 -99.95% 93.00 -18.00 -19.35%
31.12.2019 143 782.00 117 621.00 26 161.00 22.24% 133 899.00 9 883.00 7.38%
30.11.2019 117 621.00 105 001.00 12 620.00 12.02% 109 337.00 8 284.00 7.58%
31.10.2019 105 001.00 93 191.00 11 810.00 12.67% 97 922.00 7 079.00 7.23%
30.09.2019 93 191.00 81 451.00 11 740.00 14.41% 86 539.00 6 652.00 7.69%
31.08.2019 81 451.00 69 895.00 11 556.00 16.53% 75 464.00 5 987.00 7.93%
31.07.2019 69 895.00 57 573.00 12 322.00 21.40% 64 576.00 5 319.00 8.24%
30.06.2019 57 573.00 45 247.00 12 326.00 27.24% 53 134.00 4 439.00 8.35%
31.05.2019 45 247.00 33 895.00 11 352.00 33.49% 40 040.00 5 207.00 13.00%
30.04.2019 33 895.00 22 187.00 11 708.00 52.77% 31 186.00 2 709.00 8.69%
31.03.2019 22 187.00 11 183.00 11 004.00 98.40% 20 474.00 1 713.00 8.37%
28.02.2019 11 183.00 93.00 11 090.00 11 924.73% 10 367.00 816.00 7.87%
31.01.2019 93.00 133 899.00 - 133 806.00 -99.93% 66.00 27.00 40.91%
31.12.2018 133 899.00 109 337.00 24 562.00 22.46% 120 076.00 13 823.00 11.51%
30.11.2018 109 337.00 97 922.00 11 415.00 11.66% 96 989.00 12 348.00 12.73%
31.10.2018 97 922.00 86 539.00 11 383.00 13.15% 86 323.00 11 599.00 13.44%
30.09.2018 86 539.00 75 464.00 11 075.00 14.68% 76 149.00 10 390.00 13.64%
31.08.2018 75 464.00 64 576.00 10 888.00 16.86% 66 394.00 9 070.00 13.66%
31.07.2018 64 576.00 53 134.00 11 442.00 21.53% 56 634.00 7 942.00 14.02%
30.06.2018 53 134.00 40 040.00 13 094.00 32.70% 46 516.00 6 618.00 14.23%
31.05.2018 40 040.00 31 186.00 8 854.00 28.39% 36 493.00 3 547.00 9.72%
30.04.2018 31 186.00 20 474.00 10 712.00 52.32% 27 213.00 3 973.00 14.60%
31.03.2018 20 474.00 10 367.00 10 107.00 97.49% 17 755.00 2 719.00 15.31%
28.02.2018 10 367.00 66.00 10 301.00 15 607.58% 8 913.00 1 454.00 16.31%
31.01.2018 66.00 120 076.00 - 120 010.00 -99.94% 55.00 11.00 20.00%
31.12.2017 120 076.00 96 989.00 23 087.00 23.80% 109 864.00 10 212.00 9.30%
30.11.2017 96 989.00 86 323.00 10 666.00 12.36% 89 050.00 7 939.00 8.92%
31.10.2017 86 323.00 76 149.00 10 174.00 13.36% 79 622.00 6 701.00 8.42%
30.09.2017 76 149.00 66 394.00 9 755.00 14.69% 70 255.00 5 894.00 8.39%
31.08.2017 66 394.00 56 634.00 9 760.00 17.23% 61 299.00 5 095.00 8.31%
31.07.2017 56 634.00 46 516.00 10 118.00 21.75% 52 508.00 4 126.00 7.86%
30.06.2017 46 516.00 36 493.00 10 023.00 27.47% 43 222.00 3 294.00 7.62%
31.05.2017 36 493.00 27 213.00 9 280.00 34.10% 34 070.00 2 423.00 7.11%
30.04.2017 27 213.00 17 755.00 9 458.00 53.27% 25 524.00 1 689.00 6.62%
31.03.2017 17 755.00 8 913.00 8 842.00 99.20% 16 748.00 1 007.00 6.01%
28.02.2017 8 913.00 55.00 8 858.00 16 105.45% 8 384.00 529.00 6.31%
31.01.2017 55.00 109 864.00 - 109 809.00 -99.95% 32.00 23.00 71.88%
31.12.2016 109 864.00 89 050.00 20 814.00 23.37% 104 186.00 5 678.00 5.45%
30.11.2016 89 050.00 79 622.00 9 428.00 11.84% 84 887.00 4 163.00 4.90%
31.10.2016 79 622.00 70 255.00 9 367.00 13.33% 76 323.00 3 299.00 4.32%
30.09.2016 70 255.00 61 299.00 8 956.00 14.61% 67 660.00 2 595.00 3.84%
31.08.2016 61 299.00 52 508.00 8 791.00 16.74% 59 255.00 2 044.00 3.45%
31.07.2016 52 508.00 43 222.00 9 286.00 21.48% 50 775.00 1 733.00 3.41%
30.06.2016 43 222.00 34 070.00 9 152.00 26.86% 41 884.00 1 338.00 3.19%
31.05.2016 34 070.00 25 524.00 8 546.00 33.48% 32 242.00 1 828.00 5.67%
30.04.2016 25 524.00 16 748.00 8 776.00 52.40% 24 114.00 1 410.00 5.85%
31.03.2016 16 748.00 8 384.00 8 364.00 99.76% 15 800.00 948.00 6.00%
29.02.2016 8 384.00 32.00 8 352.00 26 100.00% 7 920.00 464.00 5.86%
31.01.2016 32.00 104 186.00 - 104 154.00 -99.97% 38.00 -6.00 -15.79%
31.12.2015 104 186.00 84 887.00 19 299.00 22.73% 96 187.00 7 999.00 8.32%
30.11.2015 84 887.00 76 323.00 8 564.00 11.22% 79 191.00 5 696.00 7.19%
31.10.2015 76 323.00 67 660.00 8 663.00 12.80% 70 135.00 6 188.00 8.82%
30.09.2015 67 660.00 59 255.00 8 405.00 14.18% 61 861.00 5 799.00 9.37%
31.08.2015 59 255.00 50 775.00 8 480.00 16.70% 54 194.00 5 061.00 9.34%
31.07.2015 50 775.00 41 884.00 8 891.00 21.23% 46 148.00 4 627.00 10.03%
30.06.2015 41 884.00 32 242.00 9 642.00 29.91% 38 092.00 3 792.00 9.95%
31.05.2015 32 242.00 24 114.00 8 128.00 33.71% 30 142.00 2 100.00 6.97%
30.04.2015 24 114.00 15 800.00 8 314.00 52.62% 22 622.00 1 492.00 6.60%
31.03.2015 15 800.00 7 920.00 7 880.00 99.49% 14 750.00 1 050.00 7.12%
28.02.2015 7 920.00 38.00 7 882.00 20 742.11% 6 935.00 985.00 14.20%
31.01.2015 38.00 96 187.00 -96 149.00 -99.96% 43.00 -5.00 -11.63%
31.12.2014 96 187.00 79 191.00 16 996.00 21.46% 92 293.00 3 894.00 4.22%
30.11.2014 79 191.00 70 135.00 9 056.00 12.91% 75 748.00 3 443.00 4.55%
31.10.2014 70 135.00 61 861.00 8 274.00 13.38% 67 868.00 2 267.00 3.34%
30.09.2014 61 861.00 54 194.00 7 667.00 14.15% 60 057.00 1 804.00 3.00%
31.08.2014 54 194.00 46 148.00 8 046.00 17.44% 52 455.00 1 739.00 3.32%
31.07.2014 46 148.00 38 092.00 8 056.00 21.15% 44 795.00 1 353.00 3.02%
30.06.2014 38 092.00 30 142.00 7 950.00 26.38% 36 817.00 1 275.00 3.46%
31.05.2014 30 142.00 22 622.00 7 520.00 33.24% 29 199.00 943.00 3.23%
30.04.2014 22 622.00 14 750.00 7 872.00 53.37% 21 844.00 778.00 3.56%
31.03.2014 14 750.00 6 935.00 7 815.00 112.69% 14 456.00 294.00 2.03%
28.02.2014 6 935.00 43.00 6 892.00 16 027.91% 7 220.00 - 285.00 -3.95%
31.01.2014 43.00 92 293.00 -92 250.00 -99.95% 18.00 25.00 138.89%
31.12.2013 92 293.00 75 748.00 16 545.00 21.84% 90 436.00 1 857.00 2.05%
30.11.2013 75 748.00 67 868.00 7 880.00 11.61% 74 223.00 1 525.00 2.05%
31.10.2013 67 868.00 60 057.00 7 811.00 13.01% 66 400.00 1 468.00 2.21%
30.09.2013 60 057.00 52 455.00 7 602.00 14.49% 58 764.00 1 293.00 2.20%
31.08.2013 52 455.00 44 795.00 7 660.00 17.10% 52 107.00 348.00 0.67%
31.07.2013 44 795.00 36 817.00 7 978.00 21.67% 43 892.00 903.00 2.06%
30.06.2013 36 817.00 29 199.00 7 618.00 26.09% 36 292.00 525.00 1.45%
31.05.2013 29 199.00 21 844.00 7 355.00 33.67% 28 891.00 308.00 1.07%
30.04.2013 21 844.00 14 456.00 7 388.00 51.11% 21 681.00 163.00 0.75%
31.03.2013 14 456.00 7 220.00 7 236.00 100.22% 14 351.00 105.00 0.73%
28.02.2013 7 220.00 18.00 7 202.00 40 011.11% 7 217.00 3.00 0.04%
31.01.2013 18.00 90 436.00 -90 418.00 -99.98% 21.00 -3.00 -14.29%
31.12.2012 90 436.00 74 223.00 16 213.00 21.84% 89 604.00 832.00 0.93%
30.11.2012 74 223.00 66 400.00 7 823.00 11.78% 72 991.00 1 232.00 1.69%
31.10.2012 66 400.00 58 764.00 7 636.00 12.99% 65 613.00 787.00 1.20%
30.09.2012 58 764.00 52 107.00 6 657.00 12.78% 57 876.00 888.00 1.53%
31.08.2012 52 107.00 43 892.00 8 215.00 18.72% 50 548.00 1 559.00 3.08%
31.07.2012 43 892.00 36 292.00 7 600.00 20.94% 43 206.00 686.00 1.59%
30.06.2012 36 292.00 28 891.00 7 401.00 25.62% 35 703.00 589.00 1.65%
31.05.2012 28 891.00 21 681.00 7 210.00 33.25% 28 303.00 588.00 2.08%
30.04.2012 21 681.00 14 351.00 7 330.00 51.08% 21 271.00 410.00 1.93%
31.03.2012 14 351.00 7 217.00 7 134.00 98.85% 14 045.00 306.00 2.18%
29.02.2012 7 217.00 21.00 7 196.00 34 266.67% 7 058.00 159.00 2.25%
31.01.2012 21.00 89 604.00 -89 583.00 -99.98% 23.00 -2.00 -8.70%
31.12.2011 89 604.00 72 991.00 16 613.00 22.76% 97 667.00 -8 063.00 -8.26%
30.11.2011 72 991.00 65 613.00 7 378.00 11.24% 79 634.00 -6 643.00 -8.34%
31.10.2011 65 613.00 57 876.00 7 737.00 13.37% 71 727.00 -6 114.00 -8.52%
30.09.2011 57 876.00 50 548.00 7 328.00 14.50% 63 502.00 -5 626.00 -8.86%
31.08.2011 50 548.00 43 206.00 7 342.00 16.99% 55 640.00 -5 092.00 -9.15%
31.07.2011 43 206.00 35 703.00 7 503.00 21.02% 47 749.00 -4 543.00 -9.51%
30.06.2011 35 703.00 28 303.00 7 400.00 26.15% 39 361.00 -3 658.00 -9.29%
31.05.2011 28 303.00 21 271.00 7 032.00 33.06% 31 343.00 -3 040.00 -9.70%
30.04.2011 21 271.00 14 045.00 7 226.00 51.45% 23 518.00 -2 247.00 -9.55%
31.03.2011 14 045.00 7 058.00 6 987.00 98.99% 15 424.00 -1 379.00 -8.94%
28.02.2011 7 058.00 23.00 7 035.00 30 586.96% 7 741.00 - 683.00 -8.82%
31.01.2011 23.00 97 667.00 -97 644.00 -99.98% 27.00 -4.00 -14.81%
31.12.2010 97 667.00 79 634.00 18 033.00 22.64% 100 194.00 -2 527.00 -2.52%
30.11.2010 79 634.00 71 727.00 7 907.00 11.02% 80 999.00 -1 365.00 -1.69%
31.10.2010 71 727.00 63 502.00 8 225.00 12.95% 72 592.00 - 865.00 -1.19%
30.09.2010 63 502.00 55 640.00 7 862.00 14.13% 63 794.00 - 292.00 -0.46%
31.08.2010 55 640.00 47 749.00 7 891.00 16.53% 55 718.00 -78.00 -0.14%
31.07.2010 47 749.00 39 361.00 8 388.00 21.31% 47 524.00 225.00 0.47%
30.06.2010 39 361.00 31 343.00 8 018.00 25.58% 38 983.00 378.00 0.97%
31.05.2010 31 343.00 23 518.00 7 825.00 33.27% 31 019.00 324.00 1.04%
30.04.2010 23 518.00 15 424.00 8 094.00 52.48% 23 194.00 324.00 1.40%
31.03.2010 15 424.00 7 741.00 7 683.00 99.25% 15 137.00 287.00 1.90%
28.02.2010 7 741.00 27.00 7 714.00 28 570.37% 7 526.00 215.00 2.86%
31.01.2010 27.00 100 194.00 - 100 167.00 -99.97% 27.00 0.00 0.00
31.12.2009 100 194.00 80 999.00 19 195.00 23.70% 97 327.00 2 867.00 2.95%
30.11.2009 80 999.00 72 592.00 8 407.00 11.58% 78 228.00 2 771.00 3.54%
31.10.2009 72 592.00 63 794.00 8 798.00 13.79% 69 984.00 2 608.00 3.73%
30.09.2009 63 794.00 55 718.00 8 076.00 14.49% 61 441.00 2 353.00 3.83%
31.08.2009 55 718.00 47 524.00 8 194.00 17.24% 53 739.00 1 979.00 3.68%
31.07.2009 47 524.00 38 983.00 8 541.00 21.91% 45 949.00 1 575.00 3.43%
30.06.2009 38 983.00 31 019.00 7 964.00 25.67% 37 729.00 1 254.00 3.32%
31.05.2009 31 019.00 23 194.00 7 825.00 33.74% 29 960.00 1 059.00 3.53%
30.04.2009 23 194.00 15 137.00 8 057.00 53.23% 22 435.00 759.00 3.38%
31.03.2009 15 137.00 7 526.00 7 611.00 101.13% 14 735.00 402.00 2.73%
28.02.2009 7 526.00 27.00 7 499.00 27 774.07% 7 394.00 132.00 1.79%
31.01.2009 27.00 97 327.00 -97 300.00 -99.97% 24.00 3.00 12.50%
31.12.2008 97 327.00 78 228.00 19 099.00 24.41% 95 758.00 1 569.00 1.64%
30.11.2008 78 228.00 69 984.00 8 244.00 11.78% 77 356.00 872.00 1.13%
31.10.2008 69 984.00 61 441.00 8 543.00 13.90% 69 243.00 741.00 1.07%
30.09.2008 61 441.00 53 739.00 7 702.00 14.33% 61 348.00 93.00 0.15%
31.08.2008 53 739.00 45 949.00 7 790.00 16.95% 53 543.00 196.00 0.37%
31.07.2008 45 949.00 37 729.00 8 220.00 21.79% 45 817.00 132.00 0.29%
30.06.2008 37 729.00 29 960.00 7 769.00 25.93% 37 924.00 - 195.00 -0.51%
31.05.2008 29 960.00 22 435.00 7 525.00 33.54% 30 098.00 - 138.00 -0.46%
30.04.2008 22 435.00 14 735.00 7 700.00 52.26% 22 548.00 - 113.00 -0.50%
31.03.2008 14 735.00 7 394.00 7 341.00 99.28% 14 846.00 - 111.00 -0.75%
29.02.2008 7 394.00 24.00 7 370.00 30 708.33% 7 477.00 -83.00 -1.11%
31.01.2008 24.00 95 758.00 -95 734.00 -99.97% 21.00 3.00 14.29%
31.12.2007 95 758.00 77 356.00 18 402.00 23.79% 89 990.00 5 768.00 6.41%
30.11.2007 77 356.00 69 243.00 8 113.00 11.72% 72 670.00 4 686.00 6.45%
31.10.2007 69 243.00 61 348.00 7 895.00 12.87% 65 160.00 4 083.00 6.27%
30.09.2007 61 348.00 53 543.00 7 805.00 14.58% 57 610.00 3 738.00 6.49%
31.08.2007 53 543.00 45 817.00 7 726.00 16.86% 53 330.00 213.00 0.40%
31.07.2007 45 817.00 37 924.00 7 893.00 20.81% 43 090.00 2 727.00 6.33%
30.06.2007 37 924.00 30 098.00 7 826.00 26.00% 35 650.00 2 274.00 6.38%
31.05.2007 30 098.00 22 548.00 7 550.00 33.48% 28 240.00 1 858.00 6.58%
30.04.2007 22 548.00 14 846.00 7 702.00 51.88% 20 950.00 1 598.00 7.63%
31.03.2007 14 846.00 7 477.00 7 369.00 98.56% 13 830.00 1 016.00 7.35%
28.02.2007 7 477.00 21.00 7 456.00 35 504.76% 6 960.00 517.00 7.43%
31.01.2007 21.00 89 990.00 -89 969.00 -99.98% 50.00 -29.00 -58.00%
31.12.2006 89 990.00 72 670.00 17 320.00 23.83% 88 074.00 1 916.00 2.18%
30.11.2006 72 670.00 65 160.00 7 510.00 11.53% 69 734.00 2 936.00 4.21%
31.10.2006 65 160.00 57 610.00 7 550.00 13.11% 62 437.00 2 723.00 4.36%
30.09.2006 57 610.00 53 330.00 4 280.00 8.03% 55 239.00 2 371.00 4.29%
31.08.2006 53 330.00 43 090.00 10 240.00 23.76% 48 289.00 5 041.00 10.44%
31.07.2006 43 090.00 35 650.00 7 440.00 20.87% 41 300.00 1 790.00 4.33%
30.06.2006 35 650.00 28 240.00 7 410.00 26.24% 34 156.00 1 494.00 4.37%
31.05.2006 28 240.00 20 950.00 7 290.00 34.80% 27 006.00 1 234.00 4.57%
30.04.2006 20 950.00 13 830.00 7 120.00 51.48% 20 224.00 726.00 3.59%
31.03.2006 13 830.00 6 960.00 6 870.00 98.71% 13 225.00 605.00 4.57%
28.02.2006 6 960.00 50.00 6 910.00 13 820.00% 6 686.00 274.00 4.10%
31.01.2006 50.00 88 074.00 -88 024.00 -99.94% 67.00 -17.00 -25.37%
31.12.2005 88 074.00 69 734.00 18 340.00 26.30% 82 163.00 5 911.00 7.19%
30.11.2005 69 734.00 62 437.00 7 297.00 11.69% 64 087.00 5 647.00 8.81%
31.10.2005 62 437.00 55 239.00 7 198.00 13.03% 57 256.00 5 181.00 9.05%
30.09.2005 55 239.00 48 289.00 6 950.00 14.39% 50 635.00 4 604.00 9.09%
31.08.2005 48 289.00 41 300.00 6 989.00 16.92% 44 300.00 3 989.00 9.00%
31.07.2005 41 300.00 34 156.00 7 144.00 20.92% 38 029.00 3 271.00 8.60%
30.06.2005 34 156.00 27 006.00 7 150.00 26.48% 31 219.00 2 937.00 9.41%
31.05.2005 27 006.00 20 224.00 6 782.00 33.53% 24 272.00 2 734.00 11.26%
30.04.2005 20 224.00 13 225.00 6 999.00 52.92% 18 079.00 2 145.00 11.86%
31.03.2005 13 225.00 6 686.00 6 539.00 97.80% 11 966.00 1 259.00 10.52%
28.02.2005 6 686.00 67.00 6 619.00 9 879.10% 6 040.00 646.00 10.70%
31.01.2005 67.00 82 163.00 -82 096.00 -99.92% 66.00 1.00 1.52%
31.12.2004 82 163.00 64 087.00 18 076.00 28.21% 78 793.00 3 370.00 4.28%
30.11.2004 64 087.00 57 256.00 6 831.00 11.93% 62 508.00 1 579.00 2.53%
31.10.2004 57 256.00 50 635.00 6 621.00 13.08% 56 374.00 882.00 1.56%
30.09.2004 50 635.00 44 300.00 6 335.00 14.30% 50 333.00 302.00 0.60%
31.08.2004 44 300.00 38 029.00 6 271.00 16.49% 44 116.00 184.00 0.42%
31.07.2004 38 029.00 31 219.00 6 810.00 21.81% 37 940.00 89.00 0.23%
30.06.2004 31 219.00 24 272.00 6 947.00 28.62% 31 594.00 - 375.00 -1.19%
31.05.2004 24 272.00 18 079.00 6 193.00 34.26% 23 077.00 1 195.00 5.18%
30.04.2004 18 079.00 11 966.00 6 113.00 51.09% 17 152.00 927.00 5.40%
31.03.2004 11 966.00 6 040.00 5 926.00 98.11% 11 381.00 585.00 5.14%
29.02.2004 6 040.00 66.00 5 974.00 9 051.52% 5 772.00 268.00 4.64%
31.01.2004 66.00 78 793.00 -78 727.00 -99.92% 60.00 6.00 10.00%
31.12.2003 78 793.00 62 508.00 16 285.00 26.05% 87 122.00 -8 329.00 -9.56%
30.11.2003 62 508.00 56 374.00 6 134.00 10.88% 68 778.00 -6 270.00 -9.12%
31.10.2003 56 374.00 50 333.00 6 041.00 12.00% 61 866.00 -5 492.00 -8.88%
30.09.2003 50 333.00 44 116.00 6 217.00 14.09% 54 981.00 -4 648.00 -8.45%
31.08.2003 44 116.00 37 940.00 6 176.00 16.28% 48 198.00 -4 082.00 -8.47%
31.07.2003 37 940.00 31 594.00 6 346.00 20.09% 41 570.00 -3 630.00 -8.73%
30.06.2003 31 594.00 23 077.00 8 517.00 36.91% 34 702.00 -3 108.00 -8.96%
31.05.2003 23 077.00 17 152.00 5 925.00 34.54% 24 817.00 -1 740.00 -7.01%
30.04.2003 17 152.00 11 381.00 5 771.00 50.71% 18 316.00 -1 164.00 -6.36%
31.03.2003 11 381.00 5 772.00 5 609.00 97.18% 11 816.00 - 435.00 -3.68%
28.02.2003 5 772.00 60.00 5 712.00 9 520.00% 5 970.00 - 198.00 -3.32%
31.01.2003 60.00 87 122.00 -87 062.00 -99.93% 53.00 7.00 13.21%
31.12.2002 87 122.00 68 778.00 18 344.00 26.67% - - -
30.11.2002 68 778.00 61 866.00 6 912.00 11.17% - - -
31.10.2002 61 866.00 54 981.00 6 885.00 12.52% - - -
30.09.2002 54 981.00 48 198.00 6 783.00 14.07% - - -
31.08.2002 48 198.00 41 570.00 6 628.00 15.94% - - -
31.07.2002 41 570.00 34 702.00 6 868.00 19.79% - - -
30.06.2002 34 702.00 24 817.00 9 885.00 39.83% - - -
31.05.2002 24 817.00 18 316.00 6 501.00 35.49% - - -
30.04.2002 18 316.00 11 816.00 6 500.00 55.01% - - -
31.03.2002 11 816.00 5 970.00 5 846.00 97.92% - - -
28.02.2002 5 970.00 53.00 5 917.00 11 164.15% - - -
31.01.2002 53.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Běžné výdaje - výdaje na platy - Graf
Běžné výdaje - výdaje na platy - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžné výdaje - výdaje na platy (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup bytových nemovitostí - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)

Příbuzné stránky
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V