Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2017 10 354.00
Min 31.01.2002 12.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2021 6 155.00 5 647.00 508.00 9.00% 5 503.00 652.00 11.85%
31.05.2021 5 647.00 3 950.00 1 697.00 42.96% 5 241.00 406.00 7.75%
30.04.2021 3 950.00 3 707.00 243.00 6.56% 3 883.00 67.00 1.73%
31.03.2021 3 707.00 3 372.00 335.00 9.93% 3 461.00 246.00 7.11%
28.02.2021 3 372.00 1 137.00 2 235.00 196.57% 3 141.00 231.00 7.35%
31.01.2021 1 137.00 8 174.00 -7 037.00 -86.09% 596.00 541.00 90.77%
31.12.2020 8 174.00 8 000.00 174.00 2.17% 10 013.00 -1 839.00 -18.37%
30.11.2020 8 000.00 6 371.00 1 629.00 25.57% 9 729.00 -1 729.00 -17.77%
31.10.2020 6 371.00 7 411.00 -1 040.00 -14.03% 8 040.00 -1 669.00 -20.76%
30.09.2020 7 411.00 7 093.00 318.00 4.48% 7 735.00 - 324.00 -4.19%
31.08.2020 7 093.00 5 767.00 1 326.00 22.99% 7 412.00 - 319.00 -4.30%
31.07.2020 5 767.00 5 503.00 264.00 4.80% 5 498.00 269.00 4.89%
30.06.2020 5 503.00 5 241.00 262.00 5.00% 5 614.00 - 111.00 -1.98%
31.05.2020 5 241.00 3 883.00 1 358.00 34.97% 5 164.00 77.00 1.49%
30.04.2020 3 883.00 3 461.00 422.00 12.19% 3 447.00 436.00 12.65%
31.03.2020 3 461.00 3 141.00 320.00 10.19% 3 101.00 360.00 11.61%
29.02.2020 3 141.00 596.00 2 545.00 427.01% 2 718.00 423.00 15.56%
31.01.2020 596.00 10 013.00 -9 417.00 -94.05% 427.00 169.00 39.58%
31.12.2019 10 013.00 9 729.00 284.00 2.92% 9 197.00 816.00 8.87%
30.11.2019 9 729.00 8 040.00 1 689.00 21.01% 8 866.00 863.00 9.73%
31.10.2019 8 040.00 7 735.00 305.00 3.94% 7 426.00 614.00 8.27%
30.09.2019 7 735.00 7 412.00 323.00 4.36% 7 079.00 656.00 9.27%
31.08.2019 7 412.00 5 498.00 1 914.00 34.81% 7 547.00 - 135.00 -1.79%
31.07.2019 5 498.00 5 614.00 - 116.00 -2.07% 6 108.00 - 610.00 -9.99%
30.06.2019 5 614.00 5 164.00 450.00 8.71% 5 659.00 -45.00 -0.80%
31.05.2019 5 164.00 3 447.00 1 717.00 49.81% 4 933.00 231.00 4.68%
30.04.2019 3 447.00 3 101.00 346.00 11.16% 3 687.00 - 240.00 -6.51%
31.03.2019 3 101.00 2 718.00 383.00 14.09% 3 397.00 - 296.00 -8.71%
28.02.2019 2 718.00 427.00 2 291.00 536.53% 2 922.00 - 204.00 -6.98%
31.01.2019 427.00 9 197.00 -8 770.00 -95.36% 531.00 - 104.00 -19.59%
31.12.2018 9 197.00 8 866.00 331.00 3.73% 10 354.00 -1 157.00 -11.17%
30.11.2018 8 866.00 7 426.00 1 440.00 19.39% 9 950.00 -1 084.00 -10.89%
31.10.2018 7 426.00 7 079.00 347.00 4.90% 8 342.00 - 916.00 -10.98%
30.09.2018 7 079.00 7 547.00 - 468.00 -6.20% 8 017.00 - 938.00 -11.70%
31.08.2018 7 547.00 6 108.00 1 439.00 23.56% 7 749.00 - 202.00 -2.61%
31.07.2018 6 108.00 5 659.00 449.00 7.93% 6 118.00 -10.00 -0.16%
30.06.2018 5 659.00 4 933.00 726.00 14.72% 5 931.00 - 272.00 -4.59%
31.05.2018 4 933.00 3 687.00 1 246.00 33.79% 5 802.00 - 869.00 -14.98%
30.04.2018 3 687.00 3 397.00 290.00 8.54% 4 222.00 - 535.00 -12.67%
31.03.2018 3 397.00 2 922.00 475.00 16.26% 3 144.00 253.00 8.05%
28.02.2018 2 922.00 531.00 2 391.00 450.28% 2 247.00 675.00 30.04%
31.01.2018 531.00 10 354.00 -9 823.00 -94.87% 530.00 1.00 0.19%
31.12.2017 10 354.00 9 950.00 404.00 4.06% 8 608.00 1 746.00 20.28%
30.11.2017 9 950.00 8 342.00 1 608.00 19.28% 8 106.00 1 844.00 22.75%
31.10.2017 8 342.00 8 017.00 325.00 4.05% 6 883.00 1 459.00 21.20%
30.09.2017 8 017.00 7 749.00 268.00 3.46% 6 489.00 1 528.00 23.55%
31.08.2017 7 749.00 6 118.00 1 631.00 26.66% 6 184.00 1 565.00 25.31%
31.07.2017 6 118.00 5 931.00 187.00 3.15% 4 863.00 1 255.00 25.81%
30.06.2017 5 931.00 5 802.00 129.00 2.22% 4 394.00 1 537.00 34.98%
31.05.2017 5 802.00 4 222.00 1 580.00 37.42% 4 065.00 1 737.00 42.73%
30.04.2017 4 222.00 3 144.00 1 078.00 34.29% 2 716.00 1 506.00 55.45%
31.03.2017 3 144.00 2 247.00 897.00 39.92% 2 312.00 832.00 35.99%
28.02.2017 2 247.00 530.00 1 717.00 323.96% 1 524.00 723.00 47.44%
31.01.2017 530.00 8 608.00 -8 078.00 -93.84% 538.00 -8.00 -1.49%
31.12.2016 8 608.00 8 106.00 502.00 6.19% 6 739.00 1 869.00 27.73%
30.11.2016 8 106.00 6 883.00 1 223.00 17.77% 6 481.00 1 625.00 25.07%
31.10.2016 6 883.00 6 489.00 394.00 6.07% 5 570.00 1 313.00 23.57%
30.09.2016 6 489.00 6 184.00 305.00 4.93% 5 366.00 1 123.00 20.93%
31.08.2016 6 184.00 4 863.00 1 321.00 27.16% 5 096.00 1 088.00 21.35%
31.07.2016 4 863.00 4 394.00 469.00 10.67% 4 294.00 569.00 13.25%
30.06.2016 4 394.00 4 065.00 329.00 8.09% 3 885.00 509.00 13.10%
31.05.2016 4 065.00 2 716.00 1 349.00 49.67% 3 620.00 445.00 12.29%
30.04.2016 2 716.00 2 312.00 404.00 17.47% 2 796.00 -80.00 -2.86%
31.03.2016 2 312.00 1 524.00 788.00 51.71% 2 479.00 - 167.00 -6.74%
29.02.2016 1 524.00 538.00 986.00 183.27% 1 478.00 46.00 3.11%
31.01.2016 538.00 6 739.00 -6 201.00 -92.02% 371.00 167.00 45.01%
31.12.2015 6 739.00 6 481.00 258.00 3.98% 6 648.00 91.00 1.37%
30.11.2015 6 481.00 5 570.00 911.00 16.36% 6 261.00 220.00 3.51%
31.10.2015 5 570.00 5 366.00 204.00 3.80% 5 517.00 53.00 0.96%
30.09.2015 5 366.00 5 096.00 270.00 5.30% 5 186.00 180.00 3.47%
31.08.2015 5 096.00 4 294.00 802.00 18.68% 4 888.00 208.00 4.26%
31.07.2015 4 294.00 3 885.00 409.00 10.53% 4 174.00 120.00 2.87%
30.06.2015 3 885.00 3 620.00 265.00 7.32% 3 657.00 228.00 6.23%
31.05.2015 3 620.00 2 796.00 824.00 29.47% 3 418.00 202.00 5.91%
30.04.2015 2 796.00 2 479.00 317.00 12.79% 2 737.00 59.00 2.16%
31.03.2015 2 479.00 1 478.00 1 001.00 67.73% 2 351.00 128.00 5.44%
28.02.2015 1 478.00 371.00 1 107.00 298.38% 1 519.00 -41.00 -2.70%
31.01.2015 371.00 6 648.00 -6 277.00 -94.42% 373.00 -2.00 -0.54%
31.12.2014 6 648.00 6 261.00 387.00 6.18% 6 999.00 - 351.00 -5.01%
30.11.2014 6 261.00 5 517.00 744.00 13.49% 6 502.00 - 241.00 -3.71%
31.10.2014 5 517.00 5 186.00 331.00 6.38% 5 714.00 - 197.00 -3.45%
30.09.2014 5 186.00 4 888.00 298.00 6.10% 5 449.00 - 263.00 -4.83%
31.08.2014 4 888.00 4 174.00 714.00 17.11% 5 093.00 - 205.00 -4.03%
31.07.2014 4 174.00 3 657.00 517.00 14.14% 3 201.00 973.00 30.40%
30.06.2014 3 657.00 3 418.00 239.00 6.99% 3 106.00 551.00 17.74%
31.05.2014 3 418.00 2 737.00 681.00 24.88% 2 954.00 464.00 15.71%
30.04.2014 2 737.00 2 351.00 386.00 16.42% 2 203.00 534.00 24.24%
31.03.2014 2 351.00 1 519.00 832.00 54.77% 1 966.00 385.00 19.58%
28.02.2014 1 519.00 373.00 1 146.00 307.24% 1 327.00 192.00 14.47%
31.01.2014 373.00 6 999.00 -6 626.00 -94.67% 262.00 111.00 42.37%
31.12.2013 6 999.00 6 502.00 497.00 7.64% 5 527.00 1 472.00 26.63%
30.11.2013 6 502.00 5 714.00 788.00 13.79% 5 150.00 1 352.00 26.25%
31.10.2013 5 714.00 5 449.00 265.00 4.86% 4 382.00 1 332.00 30.40%
30.09.2013 5 449.00 5 093.00 356.00 6.99% 4 163.00 1 286.00 30.89%
31.08.2013 5 093.00 3 201.00 1 892.00 59.11% 3 870.00 1 223.00 31.60%
31.07.2013 3 201.00 3 106.00 95.00 3.06% 3 091.00 110.00 3.56%
30.06.2013 3 106.00 2 954.00 152.00 5.15% 2 871.00 235.00 8.19%
31.05.2013 2 954.00 2 203.00 751.00 34.09% 2 589.00 365.00 14.10%
30.04.2013 2 203.00 1 966.00 237.00 12.05% 1 704.00 499.00 29.28%
31.03.2013 1 966.00 1 327.00 639.00 48.15% 1 428.00 538.00 37.67%
28.02.2013 1 327.00 262.00 1 065.00 406.49% 1 142.00 185.00 16.20%
31.01.2013 262.00 5 527.00 -5 265.00 -95.26% 381.00 - 119.00 -31.23%
31.12.2012 5 527.00 5 150.00 377.00 7.32% 3 186.00 2 341.00 73.48%
30.11.2012 5 150.00 4 382.00 768.00 17.53% 2 867.00 2 283.00 79.63%
31.10.2012 4 382.00 4 163.00 219.00 5.26% 2 691.00 1 691.00 62.84%
30.09.2012 4 163.00 3 870.00 293.00 7.57% 2 478.00 1 685.00 68.00%
31.08.2012 3 870.00 3 091.00 779.00 25.20% 2 277.00 1 593.00 69.96%
31.07.2012 3 091.00 2 871.00 220.00 7.66% 2 113.00 978.00 46.28%
30.06.2012 2 871.00 2 589.00 282.00 10.89% 1 896.00 975.00 51.42%
31.05.2012 2 589.00 1 704.00 885.00 51.94% 1 683.00 906.00 53.83%
30.04.2012 1 704.00 1 428.00 276.00 19.33% 1 490.00 214.00 14.36%
31.03.2012 1 428.00 1 142.00 286.00 25.04% 1 233.00 195.00 15.81%
29.02.2012 1 142.00 381.00 761.00 199.74% 1 016.00 126.00 12.40%
31.01.2012 381.00 3 186.00 -2 805.00 -88.04% 318.00 63.00 19.81%
31.12.2011 3 186.00 2 867.00 319.00 11.13% 3 352.00 - 166.00 -4.95%
30.11.2011 2 867.00 2 691.00 176.00 6.54% 3 016.00 - 149.00 -4.94%
31.10.2011 2 691.00 2 478.00 213.00 8.60% 2 791.00 - 100.00 -3.58%
30.09.2011 2 478.00 2 277.00 201.00 8.83% 2 602.00 - 124.00 -4.77%
31.08.2011 2 277.00 2 113.00 164.00 7.76% 2 388.00 - 111.00 -4.65%
31.07.2011 2 113.00 1 896.00 217.00 11.45% 2 183.00 -70.00 -3.21%
30.06.2011 1 896.00 1 683.00 213.00 12.66% 1 971.00 -75.00 -3.81%
31.05.2011 1 683.00 1 490.00 193.00 12.95% 1 741.00 -58.00 -3.33%
30.04.2011 1 490.00 1 233.00 257.00 20.84% 1 495.00 -5.00 -0.33%
31.03.2011 1 233.00 1 016.00 217.00 21.36% 1 267.00 -34.00 -2.68%
28.02.2011 1 016.00 318.00 698.00 219.50% 1 028.00 -12.00 -1.17%
31.01.2011 318.00 3 352.00 -3 034.00 -90.51% 306.00 12.00 3.92%
31.12.2010 3 352.00 3 016.00 336.00 11.14% 3 586.00 - 234.00 -6.53%
30.11.2010 3 016.00 2 791.00 225.00 8.06% 3 245.00 - 229.00 -7.06%
31.10.2010 2 791.00 2 602.00 189.00 7.26% 3 025.00 - 234.00 -7.74%
30.09.2010 2 602.00 2 388.00 214.00 8.96% 2 835.00 - 233.00 -8.22%
31.08.2010 2 388.00 2 183.00 205.00 9.39% 2 628.00 - 240.00 -9.13%
31.07.2010 2 183.00 1 971.00 212.00 10.76% 2 571.00 - 388.00 -15.09%
30.06.2010 1 971.00 1 741.00 230.00 13.21% 2 162.00 - 191.00 -8.83%
31.05.2010 1 741.00 1 495.00 246.00 16.45% 1 940.00 - 199.00 -10.26%
30.04.2010 1 495.00 1 267.00 228.00 18.00% 1 690.00 - 195.00 -11.54%
31.03.2010 1 267.00 1 028.00 239.00 23.25% 1 411.00 - 144.00 -10.21%
28.02.2010 1 028.00 306.00 722.00 235.95% 1 145.00 - 117.00 -10.22%
31.01.2010 306.00 3 586.00 -3 280.00 -91.47% 362.00 -56.00 -15.47%
31.12.2009 3 586.00 3 245.00 341.00 10.51% 2 180.00 1 406.00 64.50%
30.11.2009 3 245.00 3 025.00 220.00 7.27% 2 075.00 1 170.00 56.39%
31.10.2009 3 025.00 2 835.00 190.00 6.70% 1 973.00 1 052.00 53.32%
30.09.2009 2 835.00 2 628.00 207.00 7.88% 1 857.00 978.00 52.67%
31.08.2009 2 628.00 2 571.00 57.00 2.22% 1 743.00 885.00 50.77%
31.07.2009 2 571.00 2 162.00 409.00 18.92% 1 597.00 974.00 60.99%
30.06.2009 2 162.00 1 940.00 222.00 11.44% 1 474.00 688.00 46.68%
31.05.2009 1 940.00 1 690.00 250.00 14.79% 1 363.00 577.00 42.33%
30.04.2009 1 690.00 1 411.00 279.00 19.77% 1 259.00 431.00 34.23%
31.03.2009 1 411.00 1 145.00 266.00 23.23% 1 124.00 287.00 25.53%
28.02.2009 1 145.00 362.00 783.00 216.30% 968.00 177.00 18.29%
31.01.2009 362.00 2 180.00 -1 818.00 -83.39% 309.00 53.00 17.15%
31.12.2008 2 180.00 2 075.00 105.00 5.06% 2 262.00 -82.00 -3.63%
30.11.2008 2 075.00 1 973.00 102.00 5.17% 2 128.00 -53.00 -2.49%
31.10.2008 1 973.00 1 857.00 116.00 6.25% 1 984.00 -11.00 -0.55%
30.09.2008 1 857.00 1 743.00 114.00 6.54% 1 858.00 -1.00 -0.05%
31.08.2008 1 743.00 1 597.00 146.00 9.14% 1 745.00 -2.00 -0.11%
31.07.2008 1 597.00 1 474.00 123.00 8.34% 1 609.00 -12.00 -0.75%
30.06.2008 1 474.00 1 363.00 111.00 8.14% 1 495.00 -21.00 -1.40%
31.05.2008 1 363.00 1 259.00 104.00 8.26% 1 372.00 -9.00 -0.66%
30.04.2008 1 259.00 1 124.00 135.00 12.01% 1 253.00 6.00 0.48%
31.03.2008 1 124.00 968.00 156.00 16.12% 1 138.00 -14.00 -1.23%
29.02.2008 968.00 309.00 659.00 213.27% 764.00 204.00 26.70%
31.01.2008 309.00 2 262.00 -1 953.00 -86.34% 236.00 73.00 30.93%
31.12.2007 2 262.00 2 128.00 134.00 6.30% 1 063.00 1 199.00 112.79%
30.11.2007 2 128.00 1 984.00 144.00 7.26% 1 045.00 1 083.00 103.64%
31.10.2007 1 984.00 1 858.00 126.00 6.78% 1 034.00 950.00 91.88%
30.09.2007 1 858.00 1 745.00 113.00 6.48% 1 007.00 851.00 84.51%
31.08.2007 1 745.00 1 609.00 136.00 8.45% 989.00 756.00 76.44%
31.07.2007 1 609.00 1 495.00 114.00 7.63% 970.00 639.00 65.88%
30.06.2007 1 495.00 1 372.00 123.00 8.96% 945.00 550.00 58.20%
31.05.2007 1 372.00 1 253.00 119.00 9.50% 930.00 442.00 47.53%
30.04.2007 1 253.00 1 138.00 115.00 10.11% 908.00 345.00 38.00%
31.03.2007 1 138.00 764.00 374.00 48.95% 890.00 248.00 27.87%
28.02.2007 764.00 236.00 528.00 223.73% 849.00 -85.00 -10.01%
31.01.2007 236.00 1 063.00 - 827.00 -77.80% 234.00 2.00 0.85%
31.12.2006 1 063.00 1 045.00 18.00 1.72% 598.00 465.00 77.76%
30.11.2006 1 045.00 1 034.00 11.00 1.06% 574.00 471.00 82.06%
31.10.2006 1 034.00 1 007.00 27.00 2.68% 555.00 479.00 86.31%
30.09.2006 1 007.00 989.00 18.00 1.82% 541.00 466.00 86.14%
31.08.2006 989.00 970.00 19.00 1.96% 532.00 457.00 85.90%
31.07.2006 970.00 945.00 25.00 2.65% 529.00 441.00 83.36%
30.06.2006 945.00 930.00 15.00 1.61% 517.00 428.00 82.79%
31.05.2006 930.00 908.00 22.00 2.42% 483.00 447.00 92.55%
30.04.2006 908.00 890.00 18.00 2.02% 464.00 444.00 95.69%
31.03.2006 890.00 849.00 41.00 4.83% 444.00 446.00 100.45%
28.02.2006 849.00 234.00 615.00 262.82% 403.00 446.00 110.67%
31.01.2006 234.00 598.00 - 364.00 -60.87% 256.00 -22.00 -8.59%
31.12.2005 598.00 574.00 24.00 4.18% 758.00 - 160.00 -21.11%
30.11.2005 574.00 555.00 19.00 3.42% 731.00 - 157.00 -21.48%
31.10.2005 555.00 541.00 14.00 2.59% 692.00 - 137.00 -19.80%
30.09.2005 541.00 532.00 9.00 1.69% 678.00 - 137.00 -20.21%
31.08.2005 532.00 529.00 3.00 0.57% 650.00 - 118.00 -18.15%
31.07.2005 529.00 517.00 12.00 2.32% 636.00 - 107.00 -16.82%
30.06.2005 517.00 483.00 34.00 7.04% 604.00 -87.00 -14.40%
31.05.2005 483.00 464.00 19.00 4.09% 573.00 -90.00 -15.71%
30.04.2005 464.00 444.00 20.00 4.50% 547.00 -83.00 -15.17%
31.03.2005 444.00 403.00 41.00 10.17% 515.00 -71.00 -13.79%
28.02.2005 403.00 256.00 147.00 57.42% 533.00 - 130.00 -24.39%
31.01.2005 256.00 758.00 - 502.00 -66.23% 353.00 -97.00 -27.48%
31.12.2004 758.00 731.00 27.00 3.69% 1 277.00 - 519.00 -40.64%
30.11.2004 731.00 692.00 39.00 5.64% 915.00 - 184.00 -20.11%
31.10.2004 692.00 678.00 14.00 2.06% 886.00 - 194.00 -21.90%
30.09.2004 678.00 650.00 28.00 4.31% 857.00 - 179.00 -20.89%
31.08.2004 650.00 636.00 14.00 2.20% 838.00 - 188.00 -22.43%
31.07.2004 636.00 604.00 32.00 5.30% 818.00 - 182.00 -22.25%
30.06.2004 604.00 573.00 31.00 5.41% 733.00 - 129.00 -17.60%
31.05.2004 573.00 547.00 26.00 4.75% 705.00 - 132.00 -18.72%
30.04.2004 547.00 515.00 32.00 6.21% 673.00 - 126.00 -18.72%
31.03.2004 515.00 533.00 -18.00 -3.38% 634.00 - 119.00 -18.77%
29.02.2004 533.00 353.00 180.00 50.99% 46.00 487.00 1 058.70%
31.01.2004 353.00 1 277.00 - 924.00 -72.36% 18.00 335.00 1 861.11%
31.12.2003 1 277.00 915.00 362.00 39.56% 134.00 1 143.00 852.99%
30.11.2003 915.00 886.00 29.00 3.27% 150.00 765.00 510.00%
31.10.2003 886.00 857.00 29.00 3.38% 141.00 745.00 528.37%
30.09.2003 857.00 838.00 19.00 2.27% 115.00 742.00 645.22%
31.08.2003 838.00 818.00 20.00 2.44% 114.00 724.00 635.09%
31.07.2003 818.00 733.00 85.00 11.60% 105.00 713.00 679.05%
30.06.2003 733.00 705.00 28.00 3.97% 78.00 655.00 839.74%
31.05.2003 705.00 673.00 32.00 4.75% 62.00 643.00 1 037.10%
30.04.2003 673.00 634.00 39.00 6.15% 50.00 623.00 1 246.00%
31.03.2003 634.00 46.00 588.00 1 278.26% 36.00 598.00 1 661.11%
28.02.2003 46.00 18.00 28.00 155.56% 25.00 21.00 84.00%
31.01.2003 18.00 134.00 - 116.00 -86.57% 12.00 6.00 50.00%
31.12.2002 134.00 150.00 -16.00 -10.67% - - -
30.11.2002 150.00 141.00 9.00 6.38% - - -
31.10.2002 141.00 115.00 26.00 22.61% - - -
30.09.2002 115.00 114.00 1.00 0.88% - - -
31.08.2002 114.00 105.00 9.00 8.57% - - -
31.07.2002 105.00 78.00 27.00 34.62% - - -
30.06.2002 78.00 62.00 16.00 25.81% - - -
31.05.2002 62.00 50.00 12.00 24.00% - - -
30.04.2002 50.00 36.00 14.00 38.89% - - -
31.03.2002 36.00 25.00 11.00 44.00% - - -
28.02.2002 25.00 12.00 13.00 108.33% - - -
31.01.2002 12.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
. Ostatní expozice (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (SME) (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME) (Banky celkem)
Ostatní rizikové expozice (Banky celkem)
. Ostatní expozice (Velké banky)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Velké banky)
Ostatní aktiva (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)
Ostatní pasiva (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)

Označení stránky: příjmy státního rozpočtu, daňové příjmy státu
?

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.