AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2011 9 430.40
Min 31.12.1998 0.10
Min 31.12.1997 0.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 845.80 359.70 486.10 135.14% 542.30 303.50 55.97%
31.03.2014 359.70 602.30 - 242.60 -40.28% 1 207.00 - 847.30 -70.20%
31.12.2013 602.30 342.40 259.90 75.91% 2 616.00 -2 013.70 -76.98%
30.09.2013 342.40 542.30 - 199.90 -36.86% 2 379.50 -2 037.10 -85.61%
30.06.2013 542.30 1 207.00 - 664.70 -55.07% 2 988.10 -2 445.80 -81.85%
31.03.2013 1 207.00 2 616.00 -1 409.00 -53.86% 2 227.10 -1 020.10 -45.80%
31.12.2012 2 616.00 2 379.50 236.50 9.94% 7 332.30 -4 716.30 -64.32%
30.09.2012 2 379.50 2 988.10 - 608.60 -20.37% 9 430.40 -7 050.90 -74.77%
30.06.2012 2 988.10 2 227.10 761.00 34.17% 85.20 2 902.90 3 407.16%
31.03.2012 2 227.10 7 332.30 -5 105.20 -69.63% 82.80 2 144.30 2 589.73%
31.12.2011 7 332.30 9 430.40 -2 098.10 -22.25% 138.30 7 194.00 5 201.74%
30.09.2011 9 430.40 85.20 9 345.20 10 968.54% 121.70 9 308.70 7 648.89%
30.06.2011 85.20 82.80 2.40 2.90% 134.60 -49.40 -36.70%
31.03.2011 82.80 138.30 -55.50 -40.13% 107.40 -24.60 -22.91%
31.12.2010 138.30 121.70 16.60 13.64% 103.10 35.20 34.14%
30.09.2010 121.70 134.60 -12.90 -9.58% 88.00 33.70 38.30%
30.06.2010 134.60 107.40 27.20 25.33% 89.10 45.50 51.07%
31.03.2010 107.40 103.10 4.30 4.17% 98.50 8.90 9.04%
31.12.2009 103.10 88.00 15.10 17.16% 84.10 19.00 22.59%
30.09.2009 88.00 89.10 -1.10 -1.23% 76.90 11.10 14.43%
30.06.2009 89.10 98.50 -9.40 -9.54% 72.00 17.10 23.75%
31.03.2009 98.50 84.10 14.40 17.12% 168.50 -70.00 -41.54%
31.12.2008 84.10 76.90 7.20 9.36% 102.10 -18.00 -17.63%
30.09.2008 76.90 72.00 4.90 6.81% 158.00 -81.10 -51.33%
30.06.2008 72.00 168.50 -96.50 -57.27% 240.40 - 168.40 -70.05%
31.03.2008 168.50 102.10 66.40 65.03% 79.40 89.10 112.22%
31.12.2007 102.10 158.00 -55.90 -35.38% 131.30 -29.20 -22.24%
30.09.2007 158.00 240.40 -82.40 -34.28% 169.90 -11.90 -7.00%
30.06.2007 240.40 79.40 161.00 202.77% 172.90 67.50 39.04%
31.03.2007 79.40 131.30 -51.90 -39.53% 100.80 -21.40 -21.23%
31.12.2006 131.30 169.90 -38.60 -22.72% 71.10 60.20 84.67%
30.09.2006 169.90 172.90 -3.00 -1.74% 77.50 92.40 119.23%
30.06.2006 172.90 100.80 72.10 71.53% 118.00 54.90 46.53%
31.03.2006 100.80 71.10 29.70 41.77% 57.30 43.50 75.92%
31.12.2005 71.10 77.50 -6.40 -8.26% 71.70 -0.60 -0.84%
30.09.2005 77.50 118.00 -40.50 -34.32% 72.60 4.90 6.75%
30.06.2005 118.00 57.30 60.70 105.93% 76.20 41.80 54.86%
31.03.2005 57.30 71.70 -14.40 -20.08% 74.50 -17.20 -23.09%
31.12.2004 71.70 72.60 -0.90 -1.24% 98.80 -27.10 -27.43%
30.09.2004 72.60 76.20 -3.60 -4.72% 190.90 - 118.30 -61.97%
30.06.2004 76.20 74.50 1.70 2.28% 184.60 - 108.40 -58.72%
31.03.2004 74.50 98.80 -24.30 -24.60% 207.00 - 132.50 -64.01%
31.12.2003 98.80 190.90 -92.10 -48.25% 376.70 - 277.90 -73.77%
30.09.2003 190.90 184.60 6.30 3.41% 50.50 140.40 278.02%
30.06.2003 184.60 207.00 -22.40 -10.82% 49.20 135.40 275.20%
31.03.2003 207.00 376.70 - 169.70 -45.05% 54.90 152.10 277.05%
31.12.2002 376.70 50.50 326.20 645.94% 51.20 325.50 635.74%
30.09.2002 50.50 49.20 1.30 2.64% 54.80 -4.30 -7.85%
30.06.2002 49.20 54.90 -5.70 -10.38% 54.40 -5.20 -9.56%
31.03.2002 54.90 51.20 3.70 7.23% 51.30 3.60 7.02%
31.12.2001 51.20 54.80 -3.60 -6.57% 52.90 -1.70 -3.21%
30.09.2001 54.80 54.40 0.40 0.74% 55.90 -1.10 -1.97%
30.06.2001 54.40 51.30 3.10 6.04% 55.90 -1.50 -2.68%
31.03.2001 51.30 52.90 -1.60 -3.02% 52.40 -1.10 -2.10%
31.12.2000 52.90 55.90 -3.00 -5.37% 0.00 52.90 -
30.09.2000 55.90 55.90 0.00 0.00 0.10 55.80 55 800.00%
30.06.2000 55.90 52.40 3.50 6.68% 0.10 55.80 55 800.00%
31.03.2000 52.40 0.00 52.40 - 0.10 52.30 52 300.00%
31.12.1999 0.00 0.10 -0.10 - 0.10 -0.10 -
31.12.1998 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
31.12.1997 0.10 4.70 -4.60 -97.87% 4.70 -4.60 -97.87%
31.12.1996 4.70 4.70 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00
31.12.1995 4.70 4.70 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00
31.12.1994 4.70 4.70 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00
31.12.1993 4.70 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2014 1 205.50 2 694.00 -1 488.50 -55.25% 2 694.00 -1 488.50 -55.25%
01.01.2013 2 694.00 10 210.70 -7 516.70 -73.62% 10 210.70 -7 516.70 -73.62%
01.01.2012 10 210.70 16 930.70 -6 720.00 -39.69% 16 930.70 -6 720.00 -39.69%
01.01.2011 16 930.70 502.00 16 428.70 3 272.65% 502.00 16 428.70 3 272.65%
01.01.2010 502.00 378.70 123.30 32.56% 378.70 123.30 32.56%
01.01.2009 378.70 401.50 -22.80 -5.68% 401.50 -22.80 -5.68%
01.01.2008 401.50 579.90 - 178.40 -30.76% 579.90 - 178.40 -30.76%
01.01.2007 579.90 574.90 5.00 0.87% 574.90 5.00 0.87%
01.01.2006 574.90 323.90 251.00 77.49% 323.90 251.00 77.49%
01.01.2005 323.90 295.00 28.90 9.80% 295.00 28.90 9.80%
01.01.2004 295.00 681.30 - 386.30 -56.70% 681.30 - 386.30 -56.70%
01.01.2003 681.30 531.30 150.00 28.23% 531.30 150.00 28.23%
01.01.2002 531.30 211.70 319.60 150.97% 211.70 319.60 150.97%
01.01.2001 211.70 217.10 -5.40 -2.49% 217.10 -5.40 -2.49%
01.01.2000 217.10 0.00 217.10 - 0.00 217.10 -
01.01.1999 0.00 0.10 -0.10 - 0.10 -0.10 -
01.01.1998 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
01.01.1997 0.10 4.70 -4.60 -97.87% 4.70 -4.60 -97.87%
01.01.1996 4.70 4.70 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00
01.01.1995 4.70 4.70 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00
01.01.1994 4.70 4.70 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00
01.01.1993 4.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka)
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: ostatní - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: ostatní - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Na spotřebu a ostatní - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Ostatní - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Na spotřebu a ostatní - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Ostatní - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies