Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2022 Výdaje vládních institucí (S.13): Roční, Podpora v nezaměstnanosti
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Podpora v nezaměstnanosti, Domácnosti, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.12.2025 Zaměstnanost a nezaměstnanost: Obecná míra nezaměstnanosti, Sezonně očištěno, Míra v %, Procenta, Čtvrtletní
31.12.2023 Míra nezaměstnanosti: Měsíční, Obecná míra nezaměstnanosti (data ČSÚ), Index k ultimu období
31.12.2025 Zaměstnanost a nezaměstnanost: Podíl nezaměstnaných osob, Sezonně očištěno, Míra v %, Procenta, Čtvrtletní
30.09.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Výdaj, Důchody z účastí a podílů v investičních fondech, Kumulace
30.09.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Výdaj, Důchody z účastí a podílů v investičních fondech, Transakce
30.09.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, EUR, Výdaj, Důchody z účastí a podílů v investičních fondech, Kumulace
30.09.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, EUR, Výdaj, Důchody z účastí a podílů v investičních fondech, Transakce
30.09.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Výdaj, Důchody z účastí a podílů v investičních fondech, Kumulace
30.09.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Výdaj, Důchody z účastí a podílů v investičních fondech, Transakce
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Státní sociální podpora, Domácnosti, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.12.2022 Výdaje HDP: Roční, 2015, Běžné ceny, P3 Výdaje na konečnou spotřebu, Objemy, Neočištěno
31.12.2022 Výdaje HDP: Roční, 2015, Běžné ceny, P3 Výdaje na konečnou spotřebu, Objemy, Sezónně očištěno
31.12.2022 Výdaje HDP: Roční, 2015, Běžné ceny, P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády, Objemy, Neočištěno
31.12.2022 Výdaje HDP: Roční, 2015, Běžné ceny, P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády, Objemy, Sezónně očištěno
31.12.2022 Výdaje vládních institucí (S.13): Roční, Ostatní běžné výdaje
31.12.2022 Výdaje vládních institucí (S.13): Roční, Celkové běžné výdaje
30.09.2023 Výdaje HDP: Čtvrtletní, 2015, Běžné ceny, P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností, Objemy, Neočištěno
30.09.2023 Výdaje HDP: Čtvrtletní, 2015, Běžné ceny, P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností, Objemy, Sezónně očištěno

Graf hodnot, Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2009 15 078.00
Min 31.01.2002 483.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 5 390.00 4 606.00 784.00 17.02% 5 054.00 336.00 6.65%
31.05.2023 4 606.00 3 797.00 809.00 21.31% 4 308.00 298.00 6.92%
30.04.2023 3 797.00 2 915.00 882.00 30.26% 3 515.00 282.00 8.02%
31.03.2023 2 915.00 1 896.00 1 019.00 53.74% 2 701.00 214.00 7.92%
28.02.2023 1 896.00 889.00 1 007.00 113.27% 1 753.00 143.00 8.16%
31.01.2023 889.00 9 846.00 -8 957.00 -90.97% 807.00 82.00 10.16%
31.12.2022 9 846.00 9 049.00 797.00 8.81% 9 969.00 - 123.00 -1.23%
30.11.2022 9 049.00 8 258.00 791.00 9.58% 9 245.00 - 196.00 -2.12%
31.10.2022 8 258.00 7 463.00 795.00 10.65% 8 501.00 - 243.00 -2.86%
30.09.2022 7 463.00 6 587.00 876.00 13.30% 7 763.00 - 300.00 -3.86%
31.08.2022 6 587.00 5 776.00 811.00 14.04% 6 963.00 - 376.00 -5.40%
31.07.2022 5 776.00 5 054.00 722.00 14.29% 6 188.00 - 412.00 -6.66%
30.06.2022 5 054.00 4 308.00 746.00 17.32% 5 475.00 - 421.00 -7.69%
31.05.2022 4 308.00 3 515.00 793.00 22.56% 4 709.00 - 401.00 -8.52%
30.04.2022 3 515.00 2 701.00 814.00 30.14% 3 886.00 - 371.00 -9.55%
31.03.2022 2 701.00 1 753.00 948.00 54.08% 2 969.00 - 268.00 -9.03%
28.02.2022 1 753.00 807.00 946.00 117.22% 1 941.00 - 188.00 -9.69%
31.01.2022 807.00 9 969.00 -9 162.00 -91.90% 909.00 - 102.00 -11.22%
31.12.2021 9 969.00 9 245.00 724.00 7.83% 10 525.00 - 556.00 -5.28%
30.11.2021 9 245.00 8 501.00 744.00 8.75% 9 658.00 - 413.00 -4.28%
31.10.2021 8 501.00 7 763.00 738.00 9.51% 8 836.00 - 335.00 -3.79%
30.09.2021 7 763.00 6 963.00 800.00 11.49% 7 993.00 - 230.00 -2.88%
31.08.2021 6 963.00 6 188.00 775.00 12.52% 7 051.00 -88.00 -1.25%
31.07.2021 6 188.00 5 475.00 713.00 13.02% 6 091.00 97.00 1.59%
30.06.2021 5 475.00 4 709.00 766.00 16.27% 5 136.00 339.00 6.60%
31.05.2021 4 709.00 3 886.00 823.00 21.18% 4 105.00 604.00 14.71%
30.04.2021 3 886.00 2 969.00 917.00 30.89% 3 191.00 695.00 21.78%
31.03.2021 2 969.00 1 941.00 1 028.00 52.96% 2 457.00 512.00 20.84%
28.02.2021 1 941.00 909.00 1 032.00 113.53% 1 612.00 329.00 20.41%
31.01.2021 909.00 10 525.00 -9 616.00 -91.36% 731.00 178.00 24.35%
31.12.2020 10 525.00 9 658.00 867.00 8.98% 8 114.00 2 411.00 29.71%
30.11.2020 9 658.00 8 836.00 822.00 9.30% 7 476.00 2 182.00 29.19%
31.10.2020 8 836.00 7 993.00 843.00 10.55% 6 835.00 2 001.00 29.28%
30.09.2020 7 993.00 7 051.00 942.00 13.36% 6 189.00 1 804.00 29.15%
31.08.2020 7 051.00 6 091.00 960.00 15.76% 5 493.00 1 558.00 28.36%
31.07.2020 6 091.00 5 136.00 955.00 18.59% 4 829.00 1 262.00 26.13%
30.06.2020 5 136.00 4 105.00 1 031.00 25.12% 4 236.00 900.00 21.25%
31.05.2020 4 105.00 3 191.00 914.00 28.64% 3 635.00 470.00 12.93%
30.04.2020 3 191.00 2 457.00 734.00 29.87% 3 015.00 176.00 5.84%
31.03.2020 2 457.00 1 612.00 845.00 52.42% 2 301.00 156.00 6.78%
29.02.2020 1 612.00 731.00 881.00 120.52% 1 501.00 111.00 7.39%
31.01.2020 731.00 8 114.00 -7 383.00 -90.99% 683.00 48.00 7.03%
31.12.2019 8 114.00 7 476.00 638.00 8.53% 7 511.00 603.00 8.03%
30.11.2019 7 476.00 6 835.00 641.00 9.38% 6 923.00 553.00 7.99%
31.10.2019 6 835.00 6 189.00 646.00 10.44% 6 359.00 476.00 7.49%
30.09.2019 6 189.00 5 493.00 696.00 12.67% 5 761.00 428.00 7.43%
31.08.2019 5 493.00 4 829.00 664.00 13.75% 5 125.00 368.00 7.18%
31.07.2019 4 829.00 4 236.00 593.00 14.00% 4 526.00 303.00 6.69%
30.06.2019 4 236.00 3 635.00 601.00 16.53% 3 985.00 251.00 6.30%
31.05.2019 3 635.00 3 015.00 620.00 20.56% 3 439.00 196.00 5.70%
30.04.2019 3 015.00 2 301.00 714.00 31.03% 2 859.00 156.00 5.46%
31.03.2019 2 301.00 1 501.00 800.00 53.30% 2 210.00 91.00 4.12%
28.02.2019 1 501.00 683.00 818.00 119.77% 1 458.00 43.00 2.95%
31.01.2019 683.00 7 511.00 -6 828.00 -90.91% 661.00 22.00 3.33%
31.12.2018 7 511.00 6 923.00 588.00 8.49% 7 819.00 - 308.00 -3.94%
30.11.2018 6 923.00 6 359.00 564.00 8.87% 7 254.00 - 331.00 -4.56%
31.10.2018 6 359.00 5 761.00 598.00 10.38% 6 701.00 - 342.00 -5.10%
30.09.2018 5 761.00 5 125.00 636.00 12.41% 6 115.00 - 354.00 -5.79%
31.08.2018 5 125.00 4 526.00 599.00 13.23% 5 486.00 - 361.00 -6.58%
31.07.2018 4 526.00 3 985.00 541.00 13.58% 4 860.00 - 334.00 -6.87%
30.06.2018 3 985.00 3 439.00 546.00 15.88% 4 314.00 - 329.00 -7.63%
31.05.2018 3 439.00 2 859.00 580.00 20.29% 3 743.00 - 304.00 -8.12%
30.04.2018 2 859.00 2 210.00 649.00 29.37% 3 124.00 - 265.00 -8.48%
31.03.2018 2 210.00 1 458.00 752.00 51.58% 2 419.00 - 209.00 -8.64%
28.02.2018 1 458.00 661.00 797.00 120.57% 1 574.00 - 116.00 -7.37%
31.01.2018 661.00 7 819.00 -7 158.00 -91.55% 717.00 -56.00 -7.81%
31.12.2017 7 819.00 7 254.00 565.00 7.79% 8 220.00 - 401.00 -4.88%
30.11.2017 7 254.00 6 701.00 553.00 8.25% 7 604.00 - 350.00 -4.60%
31.10.2017 6 701.00 6 115.00 586.00 9.58% 7 007.00 - 306.00 -4.37%
30.09.2017 6 115.00 5 486.00 629.00 11.47% 6 393.00 - 278.00 -4.35%
31.08.2017 5 486.00 4 860.00 626.00 12.88% 5 719.00 - 233.00 -4.07%
31.07.2017 4 860.00 4 314.00 546.00 12.66% 5 053.00 - 193.00 -3.82%
30.06.2017 4 314.00 3 743.00 571.00 15.26% 4 468.00 - 154.00 -3.45%
31.05.2017 3 743.00 3 124.00 619.00 19.81% 3 855.00 - 112.00 -2.91%
30.04.2017 3 124.00 2 419.00 705.00 29.14% 3 203.00 -79.00 -2.47%
31.03.2017 2 419.00 1 574.00 845.00 53.68% 2 454.00 -35.00 -1.43%
28.02.2017 1 574.00 717.00 857.00 119.53% 1 602.00 -28.00 -1.75%
31.01.2017 717.00 8 220.00 -7 503.00 -91.28% 712.00 5.00 0.70%
31.12.2016 8 220.00 7 604.00 616.00 8.10% 8 276.00 -56.00 -0.68%
30.11.2016 7 604.00 7 007.00 597.00 8.52% 7 653.00 -49.00 -0.64%
31.10.2016 7 007.00 6 393.00 614.00 9.60% 7 057.00 -50.00 -0.71%
30.09.2016 6 393.00 5 719.00 674.00 11.79% 6 464.00 -71.00 -1.10%
31.08.2016 5 719.00 5 053.00 666.00 13.18% 5 816.00 -97.00 -1.67%
31.07.2016 5 053.00 4 468.00 585.00 13.09% 5 178.00 - 125.00 -2.41%
30.06.2016 4 468.00 3 855.00 613.00 15.90% 4 605.00 - 137.00 -2.98%
31.05.2016 3 855.00 3 203.00 652.00 20.36% 3 990.00 - 135.00 -3.38%
30.04.2016 3 203.00 2 454.00 749.00 30.52% 3 322.00 - 119.00 -3.58%
31.03.2016 2 454.00 1 602.00 852.00 53.18% 2 560.00 - 106.00 -4.14%
29.02.2016 1 602.00 712.00 890.00 125.00% 1 683.00 -81.00 -4.81%
31.01.2016 712.00 8 276.00 -7 564.00 -91.40% 757.00 -45.00 -5.94%
31.12.2015 8 276.00 7 653.00 623.00 8.14% 9 264.00 - 988.00 -10.66%
30.11.2015 7 653.00 7 057.00 596.00 8.45% 8 599.00 - 946.00 -11.00%
31.10.2015 7 057.00 6 464.00 593.00 9.17% 7 965.00 - 908.00 -11.40%
30.09.2015 6 464.00 5 816.00 648.00 11.14% 7 334.00 - 870.00 -11.86%
31.08.2015 5 816.00 5 178.00 638.00 12.32% 6 623.00 - 807.00 -12.18%
31.07.2015 5 178.00 4 605.00 573.00 12.44% 5 919.00 - 741.00 -12.52%
30.06.2015 4 605.00 3 990.00 615.00 15.41% 5 262.00 - 657.00 -12.49%
31.05.2015 3 990.00 3 322.00 668.00 20.11% 4 527.00 - 537.00 -11.86%
30.04.2015 3 322.00 2 560.00 762.00 29.77% 3 771.00 - 449.00 -11.91%
31.03.2015 2 560.00 1 683.00 877.00 52.11% 2 866.00 - 306.00 -10.68%
28.02.2015 1 683.00 757.00 926.00 122.32% 1 869.00 - 186.00 -9.95%
31.01.2015 757.00 9 264.00 -8 507.00 -91.83% 817.00 -60.00 -7.34%
31.12.2014 9 264.00 8 599.00 665.00 7.73% 9 655.00 - 391.00 -4.05%
30.11.2014 8 599.00 7 965.00 634.00 7.96% 8 920.00 - 321.00 -3.60%
31.10.2014 7 965.00 7 334.00 631.00 8.60% 8 224.00 - 259.00 -3.15%
30.09.2014 7 334.00 6 623.00 711.00 10.74% 7 508.00 - 174.00 -2.32%
31.08.2014 6 623.00 5 919.00 704.00 11.89% 6 605.00 18.00 0.27%
31.07.2014 5 919.00 5 262.00 657.00 12.49% 5 924.00 -5.00 -0.08%
30.06.2014 5 262.00 4 527.00 735.00 16.24% 5 287.00 -25.00 -0.47%
31.05.2014 4 527.00 3 771.00 756.00 20.05% 4 620.00 -93.00 -2.01%
30.04.2014 3 771.00 2 866.00 905.00 31.58% 3 771.00 0.00 0.00
31.03.2014 2 866.00 1 869.00 997.00 53.34% 2 817.00 49.00 1.74%
28.02.2014 1 869.00 817.00 1 052.00 128.76% 1 816.00 53.00 2.92%
31.01.2014 817.00 9 655.00 -8 838.00 -91.54% 809.00 8.00 0.99%
31.12.2013 9 655.00 8 920.00 735.00 8.24% 8 736.00 919.00 10.52%
30.11.2013 8 920.00 8 224.00 696.00 8.46% 8 048.00 872.00 10.83%
31.10.2013 8 224.00 7 508.00 716.00 9.54% 7 421.00 803.00 10.82%
30.09.2013 7 508.00 6 605.00 903.00 13.67% 6 773.00 735.00 10.85%
31.08.2013 6 605.00 5 924.00 681.00 11.50% 6 107.00 498.00 8.15%
31.07.2013 5 924.00 5 287.00 637.00 12.05% 5 436.00 488.00 8.98%
30.06.2013 5 287.00 4 620.00 667.00 14.44% 4 829.00 458.00 9.48%
31.05.2013 4 620.00 3 771.00 849.00 22.51% 4 175.00 445.00 10.66%
30.04.2013 3 771.00 2 817.00 954.00 33.87% 3 462.00 309.00 8.93%
31.03.2013 2 817.00 1 816.00 1 001.00 55.12% 2 632.00 185.00 7.03%
28.02.2013 1 816.00 809.00 1 007.00 124.47% 1 713.00 103.00 6.01%
31.01.2013 809.00 8 736.00 -7 927.00 -90.74% 782.00 27.00 3.45%
31.12.2012 8 736.00 8 048.00 688.00 8.55% 10 349.00 -1 613.00 -15.59%
30.11.2012 8 048.00 7 421.00 627.00 8.45% 9 666.00 -1 618.00 -16.74%
31.10.2012 7 421.00 6 773.00 648.00 9.57% 9 012.00 -1 591.00 -17.65%
30.09.2012 6 773.00 6 107.00 666.00 10.91% 8 363.00 -1 590.00 -19.01%
31.08.2012 6 107.00 5 436.00 671.00 12.34% 7 644.00 -1 537.00 -20.11%
31.07.2012 5 436.00 4 829.00 607.00 12.57% 6 915.00 -1 479.00 -21.39%
30.06.2012 4 829.00 4 175.00 654.00 15.66% 6 228.00 -1 399.00 -22.46%
31.05.2012 4 175.00 3 462.00 713.00 20.59% 5 474.00 -1 299.00 -23.73%
30.04.2012 3 462.00 2 632.00 830.00 31.53% 4 626.00 -1 164.00 -25.16%
31.03.2012 2 632.00 1 713.00 919.00 53.65% 3 620.00 - 988.00 -27.29%
29.02.2012 1 713.00 782.00 931.00 119.05% 2 433.00 - 720.00 -29.59%
31.01.2012 782.00 10 349.00 -9 567.00 -92.44% 1 127.00 - 345.00 -30.61%
31.12.2011 10 349.00 9 666.00 683.00 7.07% 13 355.00 -3 006.00 -22.51%
30.11.2011 9 666.00 9 012.00 654.00 7.26% 12 413.00 -2 747.00 -22.13%
31.10.2011 9 012.00 8 363.00 649.00 7.76% 11 527.00 -2 515.00 -21.82%
30.09.2011 8 363.00 7 644.00 719.00 9.41% 10 647.00 -2 284.00 -21.45%
31.08.2011 7 644.00 6 915.00 729.00 10.54% 9 698.00 -2 054.00 -21.18%
31.07.2011 6 915.00 6 228.00 687.00 11.03% 8 727.00 -1 812.00 -20.76%
30.06.2011 6 228.00 5 474.00 754.00 13.77% 7 770.00 -1 542.00 -19.85%
31.05.2011 5 474.00 4 626.00 848.00 18.33% 6 710.00 -1 236.00 -18.42%
30.04.2011 4 626.00 3 620.00 1 006.00 27.79% 5 544.00 - 918.00 -16.56%
31.03.2011 3 620.00 2 433.00 1 187.00 48.79% 4 213.00 - 593.00 -14.08%
28.02.2011 2 433.00 1 127.00 1 306.00 115.88% 2 747.00 - 314.00 -11.43%
31.01.2011 1 127.00 13 355.00 -12 228.00 -91.56% 1 282.00 - 155.00 -12.09%
31.12.2010 13 355.00 12 413.00 942.00 7.59% 15 078.00 -1 723.00 -11.43%
30.11.2010 12 413.00 11 527.00 886.00 7.69% 13 846.00 -1 433.00 -10.35%
31.10.2010 11 527.00 10 647.00 880.00 8.27% 12 640.00 -1 113.00 -8.81%
30.09.2010 10 647.00 9 698.00 949.00 9.79% 11 406.00 - 759.00 -6.65%
31.08.2010 9 698.00 8 727.00 971.00 11.13% 10 055.00 - 357.00 -3.55%
31.07.2010 8 727.00 7 770.00 957.00 12.32% 8 674.00 53.00 0.61%
30.06.2010 7 770.00 6 710.00 1 060.00 15.80% 7 327.00 443.00 6.05%
31.05.2010 6 710.00 5 544.00 1 166.00 21.03% 5 885.00 825.00 14.02%
30.04.2010 5 544.00 4 213.00 1 331.00 31.59% 4 445.00 1 099.00 24.72%
31.03.2010 4 213.00 2 747.00 1 466.00 53.37% 3 071.00 1 142.00 37.19%
28.02.2010 2 747.00 1 282.00 1 465.00 114.27% 1 798.00 949.00 52.78%
31.01.2010 1 282.00 15 078.00 -13 796.00 -91.50% 768.00 514.00 66.93%
31.12.2009 15 078.00 13 846.00 1 232.00 8.90% 7 113.00 7 965.00 111.98%
30.11.2009 13 846.00 12 640.00 1 206.00 9.54% 6 467.00 7 379.00 114.10%
31.10.2009 12 640.00 11 406.00 1 234.00 10.82% 5 873.00 6 767.00 115.22%
30.09.2009 11 406.00 10 055.00 1 351.00 13.44% 5 289.00 6 117.00 115.66%
31.08.2009 10 055.00 8 674.00 1 381.00 15.92% 4 678.00 5 377.00 114.94%
31.07.2009 8 674.00 7 327.00 1 347.00 18.38% 4 095.00 4 579.00 111.82%
30.06.2009 7 327.00 5 885.00 1 442.00 24.50% 3 559.00 3 768.00 105.87%
31.05.2009 5 885.00 4 445.00 1 440.00 32.40% 3 022.00 2 863.00 94.74%
30.04.2009 4 445.00 3 071.00 1 374.00 44.74% 2 467.00 1 978.00 80.18%
31.03.2009 3 071.00 1 798.00 1 273.00 70.80% 1 867.00 1 204.00 64.49%
28.02.2009 1 798.00 768.00 1 030.00 134.11% 1 222.00 576.00 47.14%
31.01.2009 768.00 7 113.00 -6 345.00 -89.20% 575.00 193.00 33.57%
31.12.2008 7 113.00 6 467.00 646.00 9.99% 7 237.00 - 124.00 -1.71%
30.11.2008 6 467.00 5 873.00 594.00 10.11% 6 488.00 -21.00 -0.32%
31.10.2008 5 873.00 5 289.00 584.00 11.04% 5 968.00 -95.00 -1.59%
30.09.2008 5 289.00 4 678.00 611.00 13.06% 5 436.00 - 147.00 -2.70%
31.08.2008 4 678.00 4 095.00 583.00 14.24% 4 867.00 - 189.00 -3.88%
31.07.2008 4 095.00 3 559.00 536.00 15.06% 4 310.00 - 215.00 -4.99%
30.06.2008 3 559.00 3 022.00 537.00 17.77% 3 780.00 - 221.00 -5.85%
31.05.2008 3 022.00 2 467.00 555.00 22.50% 3 232.00 - 210.00 -6.50%
30.04.2008 2 467.00 1 867.00 600.00 32.14% 2 652.00 - 185.00 -6.98%
31.03.2008 1 867.00 1 222.00 645.00 52.78% 2 008.00 - 141.00 -7.02%
29.02.2008 1 222.00 575.00 647.00 112.52% 1 310.00 -88.00 -6.72%
31.01.2008 575.00 7 237.00 -6 662.00 -92.05% 607.00 -32.00 -5.27%
31.12.2007 7 237.00 6 488.00 749.00 11.54% 7 361.00 - 124.00 -1.68%
30.11.2007 6 488.00 5 968.00 520.00 8.71% 6 747.00 - 259.00 -3.84%
31.10.2007 5 968.00 5 436.00 532.00 9.79% 6 193.00 - 225.00 -3.63%
30.09.2007 5 436.00 4 867.00 569.00 11.69% 5 632.00 - 196.00 -3.48%
31.08.2007 4 867.00 4 310.00 557.00 12.92% 5 039.00 - 172.00 -3.41%
31.07.2007 4 310.00 3 780.00 530.00 14.02% 4 455.00 - 145.00 -3.25%
30.06.2007 3 780.00 3 232.00 548.00 16.96% 3 896.00 - 116.00 -2.98%
31.05.2007 3 232.00 2 652.00 580.00 21.87% 3 317.00 -85.00 -2.56%
30.04.2007 2 652.00 2 008.00 644.00 32.07% 2 697.00 -45.00 -1.67%
31.03.2007 2 008.00 1 310.00 698.00 53.28% 2 012.00 -4.00 -0.20%
28.02.2007 1 310.00 607.00 703.00 115.82% 1 302.00 8.00 0.61%
31.01.2007 607.00 7 361.00 -6 754.00 -91.75% 606.00 1.00 0.17%
31.12.2006 7 361.00 6 747.00 614.00 9.10% 7 111.00 250.00 3.52%
30.11.2006 6 747.00 6 193.00 554.00 8.95% 6 486.00 261.00 4.02%
31.10.2006 6 193.00 5 632.00 561.00 9.96% 5 935.00 258.00 4.35%
30.09.2006 5 632.00 5 039.00 593.00 11.77% 5 381.00 251.00 4.66%
31.08.2006 5 039.00 4 455.00 584.00 13.11% 4 800.00 239.00 4.98%
31.07.2006 4 455.00 3 896.00 559.00 14.35% 4 229.00 226.00 5.34%
30.06.2006 3 896.00 3 317.00 579.00 17.46% 3 687.00 209.00 5.67%
31.05.2006 3 317.00 2 697.00 620.00 22.99% 3 133.00 184.00 5.87%
30.04.2006 2 697.00 2 012.00 685.00 34.05% 2 548.00 149.00 5.85%
31.03.2006 2 012.00 1 302.00 710.00 54.53% 1 903.00 109.00 5.73%
28.02.2006 1 302.00 606.00 696.00 114.85% 1 233.00 69.00 5.60%
31.01.2006 606.00 7 111.00 -6 505.00 -91.48% 566.00 40.00 7.07%
31.12.2005 7 111.00 6 486.00 625.00 9.64% 7 338.00 - 227.00 -3.09%
30.11.2005 6 486.00 5 935.00 551.00 9.28% 6 529.00 -43.00 -0.66%
31.10.2005 5 935.00 5 381.00 554.00 10.30% 6 058.00 - 123.00 -2.03%
30.09.2005 5 381.00 4 800.00 581.00 12.10% 5 472.00 -91.00 -1.66%
31.08.2005 4 800.00 4 229.00 571.00 13.50% 4 882.00 -82.00 -1.68%
31.07.2005 4 229.00 3 687.00 542.00 14.70% 4 301.00 -72.00 -1.67%
30.06.2005 3 687.00 3 133.00 554.00 17.68% 3 760.00 -73.00 -1.94%
31.05.2005 3 133.00 2 548.00 585.00 22.96% 3 201.00 -68.00 -2.12%
30.04.2005 2 548.00 1 903.00 645.00 33.89% 2 623.00 -75.00 -2.86%
31.03.2005 1 903.00 1 233.00 670.00 54.34% 1 979.00 -76.00 -3.84%
28.02.2005 1 233.00 566.00 667.00 117.84% 1 293.00 -60.00 -4.64%
31.01.2005 566.00 7 338.00 -6 772.00 -92.29% 602.00 -36.00 -5.98%
31.12.2004 7 338.00 6 529.00 809.00 12.39% 6 949.00 389.00 5.60%
30.11.2004 6 529.00 6 058.00 471.00 7.77% 6 376.00 153.00 2.40%
31.10.2004 6 058.00 5 472.00 586.00 10.71% 5 794.00 264.00 4.56%
30.09.2004 5 472.00 4 882.00 590.00 12.09% 5 201.00 271.00 5.21%
31.08.2004 4 882.00 4 301.00 581.00 13.51% 4 616.00 266.00 5.76%
31.07.2004 4 301.00 3 760.00 541.00 14.39% 4 046.00 255.00 6.30%
30.06.2004 3 760.00 3 201.00 559.00 17.46% 3 528.00 232.00 6.58%
31.05.2004 3 201.00 2 623.00 578.00 22.04% 3 001.00 200.00 6.66%
30.04.2004 2 623.00 1 979.00 644.00 32.54% 2 456.00 167.00 6.80%
31.03.2004 1 979.00 1 293.00 686.00 53.05% 1 859.00 120.00 6.46%
29.02.2004 1 293.00 602.00 691.00 114.78% 1 225.00 68.00 5.55%
31.01.2004 602.00 6 949.00 -6 347.00 -91.34% 573.00 29.00 5.06%
31.12.2003 6 949.00 6 376.00 573.00 8.99% 6 210.00 739.00 11.90%
30.11.2003 6 376.00 5 794.00 582.00 10.04% 5 667.00 709.00 12.51%
31.10.2003 5 794.00 5 201.00 593.00 11.40% 5 120.00 674.00 13.16%
30.09.2003 5 201.00 4 616.00 585.00 12.67% 4 561.00 640.00 14.03%
31.08.2003 4 616.00 4 046.00 570.00 14.09% 4 018.00 598.00 14.88%
31.07.2003 4 046.00 3 528.00 518.00 14.68% 3 493.00 553.00 15.83%
30.06.2003 3 528.00 3 001.00 527.00 17.56% 3 032.00 496.00 16.36%
31.05.2003 3 001.00 2 456.00 545.00 22.19% 2 569.00 432.00 16.82%
30.04.2003 2 456.00 1 859.00 597.00 32.11% 2 094.00 362.00 17.29%
31.03.2003 1 859.00 1 225.00 634.00 51.76% 1 585.00 274.00 17.29%
28.02.2003 1 225.00 573.00 652.00 113.79% 1 042.00 183.00 17.56%
31.01.2003 573.00 6 210.00 -5 637.00 -90.77% 483.00 90.00 18.63%
31.12.2002 6 210.00 5 667.00 543.00 9.58% - - -
30.11.2002 5 667.00 5 120.00 547.00 10.68% - - -
31.10.2002 5 120.00 4 561.00 559.00 12.26% - - -
30.09.2002 4 561.00 4 018.00 543.00 13.51% - - -
31.08.2002 4 018.00 3 493.00 525.00 15.03% - - -
31.07.2002 3 493.00 3 032.00 461.00 15.20% - - -
30.06.2002 3 032.00 2 569.00 463.00 18.02% - - -
31.05.2002 2 569.00 2 094.00 475.00 22.68% - - -
30.04.2002 2 094.00 1 585.00 509.00 32.11% - - -
31.03.2002 1 585.00 1 042.00 543.00 52.11% - - -
28.02.2002 1 042.00 483.00 559.00 115.73% - - -
31.01.2002 483.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti - Graf
Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky (Aktiva, hlavní položky, celkem)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky (Aktiva, hlavní položky, celkem)
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky (Aktiva, hlavní položky, celkem)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.