Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2009 15 078.00
Min 31.01.2002 483.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.04.2021 3 891.00 2 969.00 922.00 31.05% 3 191.00 700.00 21.94%
31.03.2021 2 969.00 1 941.00 1 028.00 52.96% 2 457.00 512.00 20.84%
28.02.2021 1 941.00 909.00 1 032.00 113.53% 1 612.00 329.00 20.41%
31.01.2021 909.00 10 525.00 -9 616.00 -91.36% 731.00 178.00 24.35%
31.12.2020 10 525.00 9 658.00 867.00 8.98% 8 114.00 2 411.00 29.71%
30.11.2020 9 658.00 8 836.00 822.00 9.30% 7 476.00 2 182.00 29.19%
31.10.2020 8 836.00 7 993.00 843.00 10.55% 6 835.00 2 001.00 29.28%
30.09.2020 7 993.00 7 051.00 942.00 13.36% 6 189.00 1 804.00 29.15%
31.08.2020 7 051.00 6 091.00 960.00 15.76% 5 493.00 1 558.00 28.36%
31.07.2020 6 091.00 5 136.00 955.00 18.59% 4 829.00 1 262.00 26.13%
30.06.2020 5 136.00 4 105.00 1 031.00 25.12% 4 236.00 900.00 21.25%
31.05.2020 4 105.00 3 191.00 914.00 28.64% 3 635.00 470.00 12.93%
30.04.2020 3 191.00 2 457.00 734.00 29.87% 3 015.00 176.00 5.84%
31.03.2020 2 457.00 1 612.00 845.00 52.42% 2 301.00 156.00 6.78%
29.02.2020 1 612.00 731.00 881.00 120.52% 1 501.00 111.00 7.39%
31.01.2020 731.00 8 114.00 -7 383.00 -90.99% 683.00 48.00 7.03%
31.12.2019 8 114.00 7 476.00 638.00 8.53% 7 511.00 603.00 8.03%
30.11.2019 7 476.00 6 835.00 641.00 9.38% 6 923.00 553.00 7.99%
31.10.2019 6 835.00 6 189.00 646.00 10.44% 6 359.00 476.00 7.49%
30.09.2019 6 189.00 5 493.00 696.00 12.67% 5 761.00 428.00 7.43%
31.08.2019 5 493.00 4 829.00 664.00 13.75% 5 125.00 368.00 7.18%
31.07.2019 4 829.00 4 236.00 593.00 14.00% 4 526.00 303.00 6.69%
30.06.2019 4 236.00 3 635.00 601.00 16.53% 3 985.00 251.00 6.30%
31.05.2019 3 635.00 3 015.00 620.00 20.56% 3 439.00 196.00 5.70%
30.04.2019 3 015.00 2 301.00 714.00 31.03% 2 859.00 156.00 5.46%
31.03.2019 2 301.00 1 501.00 800.00 53.30% 2 210.00 91.00 4.12%
28.02.2019 1 501.00 683.00 818.00 119.77% 1 458.00 43.00 2.95%
31.01.2019 683.00 7 511.00 -6 828.00 -90.91% 661.00 22.00 3.33%
31.12.2018 7 511.00 6 923.00 588.00 8.49% 7 819.00 - 308.00 -3.94%
30.11.2018 6 923.00 6 359.00 564.00 8.87% 7 254.00 - 331.00 -4.56%
31.10.2018 6 359.00 5 761.00 598.00 10.38% 6 701.00 - 342.00 -5.10%
30.09.2018 5 761.00 5 125.00 636.00 12.41% 6 115.00 - 354.00 -5.79%
31.08.2018 5 125.00 4 526.00 599.00 13.23% 5 486.00 - 361.00 -6.58%
31.07.2018 4 526.00 3 985.00 541.00 13.58% 4 860.00 - 334.00 -6.87%
30.06.2018 3 985.00 3 439.00 546.00 15.88% 4 314.00 - 329.00 -7.63%
31.05.2018 3 439.00 2 859.00 580.00 20.29% 3 743.00 - 304.00 -8.12%
30.04.2018 2 859.00 2 210.00 649.00 29.37% 3 124.00 - 265.00 -8.48%
31.03.2018 2 210.00 1 458.00 752.00 51.58% 2 419.00 - 209.00 -8.64%
28.02.2018 1 458.00 661.00 797.00 120.57% 1 574.00 - 116.00 -7.37%
31.01.2018 661.00 7 819.00 -7 158.00 -91.55% 717.00 -56.00 -7.81%
31.12.2017 7 819.00 7 254.00 565.00 7.79% 8 220.00 - 401.00 -4.88%
30.11.2017 7 254.00 6 701.00 553.00 8.25% 7 604.00 - 350.00 -4.60%
31.10.2017 6 701.00 6 115.00 586.00 9.58% 7 007.00 - 306.00 -4.37%
30.09.2017 6 115.00 5 486.00 629.00 11.47% 6 393.00 - 278.00 -4.35%
31.08.2017 5 486.00 4 860.00 626.00 12.88% 5 719.00 - 233.00 -4.07%
31.07.2017 4 860.00 4 314.00 546.00 12.66% 5 053.00 - 193.00 -3.82%
30.06.2017 4 314.00 3 743.00 571.00 15.26% 4 468.00 - 154.00 -3.45%
31.05.2017 3 743.00 3 124.00 619.00 19.81% 3 855.00 - 112.00 -2.91%
30.04.2017 3 124.00 2 419.00 705.00 29.14% 3 203.00 -79.00 -2.47%
31.03.2017 2 419.00 1 574.00 845.00 53.68% 2 454.00 -35.00 -1.43%
28.02.2017 1 574.00 717.00 857.00 119.53% 1 602.00 -28.00 -1.75%
31.01.2017 717.00 8 220.00 -7 503.00 -91.28% 712.00 5.00 0.70%
31.12.2016 8 220.00 7 604.00 616.00 8.10% 8 276.00 -56.00 -0.68%
30.11.2016 7 604.00 7 007.00 597.00 8.52% 7 653.00 -49.00 -0.64%
31.10.2016 7 007.00 6 393.00 614.00 9.60% 7 057.00 -50.00 -0.71%
30.09.2016 6 393.00 5 719.00 674.00 11.79% 6 464.00 -71.00 -1.10%
31.08.2016 5 719.00 5 053.00 666.00 13.18% 5 816.00 -97.00 -1.67%
31.07.2016 5 053.00 4 468.00 585.00 13.09% 5 178.00 - 125.00 -2.41%
30.06.2016 4 468.00 3 855.00 613.00 15.90% 4 605.00 - 137.00 -2.98%
31.05.2016 3 855.00 3 203.00 652.00 20.36% 3 990.00 - 135.00 -3.38%
30.04.2016 3 203.00 2 454.00 749.00 30.52% 3 322.00 - 119.00 -3.58%
31.03.2016 2 454.00 1 602.00 852.00 53.18% 2 560.00 - 106.00 -4.14%
29.02.2016 1 602.00 712.00 890.00 125.00% 1 683.00 -81.00 -4.81%
31.01.2016 712.00 8 276.00 -7 564.00 -91.40% 757.00 -45.00 -5.94%
31.12.2015 8 276.00 7 653.00 623.00 8.14% 9 264.00 - 988.00 -10.66%
30.11.2015 7 653.00 7 057.00 596.00 8.45% 8 599.00 - 946.00 -11.00%
31.10.2015 7 057.00 6 464.00 593.00 9.17% 7 965.00 - 908.00 -11.40%
30.09.2015 6 464.00 5 816.00 648.00 11.14% 7 334.00 - 870.00 -11.86%
31.08.2015 5 816.00 5 178.00 638.00 12.32% 6 623.00 - 807.00 -12.18%
31.07.2015 5 178.00 4 605.00 573.00 12.44% 5 919.00 - 741.00 -12.52%
30.06.2015 4 605.00 3 990.00 615.00 15.41% 5 262.00 - 657.00 -12.49%
31.05.2015 3 990.00 3 322.00 668.00 20.11% 4 527.00 - 537.00 -11.86%
30.04.2015 3 322.00 2 560.00 762.00 29.77% 3 771.00 - 449.00 -11.91%
31.03.2015 2 560.00 1 683.00 877.00 52.11% 2 866.00 - 306.00 -10.68%
28.02.2015 1 683.00 757.00 926.00 122.32% 1 869.00 - 186.00 -9.95%
31.01.2015 757.00 9 264.00 -8 507.00 -91.83% 817.00 -60.00 -7.34%
31.12.2014 9 264.00 8 599.00 665.00 7.73% 9 655.00 - 391.00 -4.05%
30.11.2014 8 599.00 7 965.00 634.00 7.96% 8 920.00 - 321.00 -3.60%
31.10.2014 7 965.00 7 334.00 631.00 8.60% 8 224.00 - 259.00 -3.15%
30.09.2014 7 334.00 6 623.00 711.00 10.74% 7 508.00 - 174.00 -2.32%
31.08.2014 6 623.00 5 919.00 704.00 11.89% 6 605.00 18.00 0.27%
31.07.2014 5 919.00 5 262.00 657.00 12.49% 5 924.00 -5.00 -0.08%
30.06.2014 5 262.00 4 527.00 735.00 16.24% 5 287.00 -25.00 -0.47%
31.05.2014 4 527.00 3 771.00 756.00 20.05% 4 620.00 -93.00 -2.01%
30.04.2014 3 771.00 2 866.00 905.00 31.58% 3 771.00 0.00 0.00
31.03.2014 2 866.00 1 869.00 997.00 53.34% 2 817.00 49.00 1.74%
28.02.2014 1 869.00 817.00 1 052.00 128.76% 1 816.00 53.00 2.92%
31.01.2014 817.00 9 655.00 -8 838.00 -91.54% 809.00 8.00 0.99%
31.12.2013 9 655.00 8 920.00 735.00 8.24% 8 736.00 919.00 10.52%
30.11.2013 8 920.00 8 224.00 696.00 8.46% 8 048.00 872.00 10.83%
31.10.2013 8 224.00 7 508.00 716.00 9.54% 7 421.00 803.00 10.82%
30.09.2013 7 508.00 6 605.00 903.00 13.67% 6 773.00 735.00 10.85%
31.08.2013 6 605.00 5 924.00 681.00 11.50% 6 107.00 498.00 8.15%
31.07.2013 5 924.00 5 287.00 637.00 12.05% 5 436.00 488.00 8.98%
30.06.2013 5 287.00 4 620.00 667.00 14.44% 4 829.00 458.00 9.48%
31.05.2013 4 620.00 3 771.00 849.00 22.51% 4 175.00 445.00 10.66%
30.04.2013 3 771.00 2 817.00 954.00 33.87% 3 462.00 309.00 8.93%
31.03.2013 2 817.00 1 816.00 1 001.00 55.12% 2 632.00 185.00 7.03%
28.02.2013 1 816.00 809.00 1 007.00 124.47% 1 713.00 103.00 6.01%
31.01.2013 809.00 8 736.00 -7 927.00 -90.74% 782.00 27.00 3.45%
31.12.2012 8 736.00 8 048.00 688.00 8.55% 10 349.00 -1 613.00 -15.59%
30.11.2012 8 048.00 7 421.00 627.00 8.45% 9 666.00 -1 618.00 -16.74%
31.10.2012 7 421.00 6 773.00 648.00 9.57% 9 012.00 -1 591.00 -17.65%
30.09.2012 6 773.00 6 107.00 666.00 10.91% 8 363.00 -1 590.00 -19.01%
31.08.2012 6 107.00 5 436.00 671.00 12.34% 7 644.00 -1 537.00 -20.11%
31.07.2012 5 436.00 4 829.00 607.00 12.57% 6 915.00 -1 479.00 -21.39%
30.06.2012 4 829.00 4 175.00 654.00 15.66% 6 228.00 -1 399.00 -22.46%
31.05.2012 4 175.00 3 462.00 713.00 20.59% 5 474.00 -1 299.00 -23.73%
30.04.2012 3 462.00 2 632.00 830.00 31.53% 4 626.00 -1 164.00 -25.16%
31.03.2012 2 632.00 1 713.00 919.00 53.65% 3 620.00 - 988.00 -27.29%
29.02.2012 1 713.00 782.00 931.00 119.05% 2 433.00 - 720.00 -29.59%
31.01.2012 782.00 10 349.00 -9 567.00 -92.44% 1 127.00 - 345.00 -30.61%
31.12.2011 10 349.00 9 666.00 683.00 7.07% 13 355.00 -3 006.00 -22.51%
30.11.2011 9 666.00 9 012.00 654.00 7.26% 12 413.00 -2 747.00 -22.13%
31.10.2011 9 012.00 8 363.00 649.00 7.76% 11 527.00 -2 515.00 -21.82%
30.09.2011 8 363.00 7 644.00 719.00 9.41% 10 647.00 -2 284.00 -21.45%
31.08.2011 7 644.00 6 915.00 729.00 10.54% 9 698.00 -2 054.00 -21.18%
31.07.2011 6 915.00 6 228.00 687.00 11.03% 8 727.00 -1 812.00 -20.76%
30.06.2011 6 228.00 5 474.00 754.00 13.77% 7 770.00 -1 542.00 -19.85%
31.05.2011 5 474.00 4 626.00 848.00 18.33% 6 710.00 -1 236.00 -18.42%
30.04.2011 4 626.00 3 620.00 1 006.00 27.79% 5 544.00 - 918.00 -16.56%
31.03.2011 3 620.00 2 433.00 1 187.00 48.79% 4 213.00 - 593.00 -14.08%
28.02.2011 2 433.00 1 127.00 1 306.00 115.88% 2 747.00 - 314.00 -11.43%
31.01.2011 1 127.00 13 355.00 -12 228.00 -91.56% 1 282.00 - 155.00 -12.09%
31.12.2010 13 355.00 12 413.00 942.00 7.59% 15 078.00 -1 723.00 -11.43%
30.11.2010 12 413.00 11 527.00 886.00 7.69% 13 846.00 -1 433.00 -10.35%
31.10.2010 11 527.00 10 647.00 880.00 8.27% 12 640.00 -1 113.00 -8.81%
30.09.2010 10 647.00 9 698.00 949.00 9.79% 11 406.00 - 759.00 -6.65%
31.08.2010 9 698.00 8 727.00 971.00 11.13% 10 055.00 - 357.00 -3.55%
31.07.2010 8 727.00 7 770.00 957.00 12.32% 8 674.00 53.00 0.61%
30.06.2010 7 770.00 6 710.00 1 060.00 15.80% 7 327.00 443.00 6.05%
31.05.2010 6 710.00 5 544.00 1 166.00 21.03% 5 885.00 825.00 14.02%
30.04.2010 5 544.00 4 213.00 1 331.00 31.59% 4 445.00 1 099.00 24.72%
31.03.2010 4 213.00 2 747.00 1 466.00 53.37% 3 071.00 1 142.00 37.19%
28.02.2010 2 747.00 1 282.00 1 465.00 114.27% 1 798.00 949.00 52.78%
31.01.2010 1 282.00 15 078.00 -13 796.00 -91.50% 768.00 514.00 66.93%
31.12.2009 15 078.00 13 846.00 1 232.00 8.90% 7 113.00 7 965.00 111.98%
30.11.2009 13 846.00 12 640.00 1 206.00 9.54% 6 467.00 7 379.00 114.10%
31.10.2009 12 640.00 11 406.00 1 234.00 10.82% 5 873.00 6 767.00 115.22%
30.09.2009 11 406.00 10 055.00 1 351.00 13.44% 5 289.00 6 117.00 115.66%
31.08.2009 10 055.00 8 674.00 1 381.00 15.92% 4 678.00 5 377.00 114.94%
31.07.2009 8 674.00 7 327.00 1 347.00 18.38% 4 095.00 4 579.00 111.82%
30.06.2009 7 327.00 5 885.00 1 442.00 24.50% 3 559.00 3 768.00 105.87%
31.05.2009 5 885.00 4 445.00 1 440.00 32.40% 3 022.00 2 863.00 94.74%
30.04.2009 4 445.00 3 071.00 1 374.00 44.74% 2 467.00 1 978.00 80.18%
31.03.2009 3 071.00 1 798.00 1 273.00 70.80% 1 867.00 1 204.00 64.49%
28.02.2009 1 798.00 768.00 1 030.00 134.11% 1 222.00 576.00 47.14%
31.01.2009 768.00 7 113.00 -6 345.00 -89.20% 575.00 193.00 33.57%
31.12.2008 7 113.00 6 467.00 646.00 9.99% 7 237.00 - 124.00 -1.71%
30.11.2008 6 467.00 5 873.00 594.00 10.11% 6 488.00 -21.00 -0.32%
31.10.2008 5 873.00 5 289.00 584.00 11.04% 5 968.00 -95.00 -1.59%
30.09.2008 5 289.00 4 678.00 611.00 13.06% 5 436.00 - 147.00 -2.70%
31.08.2008 4 678.00 4 095.00 583.00 14.24% 4 867.00 - 189.00 -3.88%
31.07.2008 4 095.00 3 559.00 536.00 15.06% 4 310.00 - 215.00 -4.99%
30.06.2008 3 559.00 3 022.00 537.00 17.77% 3 780.00 - 221.00 -5.85%
31.05.2008 3 022.00 2 467.00 555.00 22.50% 3 232.00 - 210.00 -6.50%
30.04.2008 2 467.00 1 867.00 600.00 32.14% 2 652.00 - 185.00 -6.98%
31.03.2008 1 867.00 1 222.00 645.00 52.78% 2 008.00 - 141.00 -7.02%
29.02.2008 1 222.00 575.00 647.00 112.52% 1 310.00 -88.00 -6.72%
31.01.2008 575.00 7 237.00 -6 662.00 -92.05% 607.00 -32.00 -5.27%
31.12.2007 7 237.00 6 488.00 749.00 11.54% 7 361.00 - 124.00 -1.68%
30.11.2007 6 488.00 5 968.00 520.00 8.71% 6 747.00 - 259.00 -3.84%
31.10.2007 5 968.00 5 436.00 532.00 9.79% 6 193.00 - 225.00 -3.63%
30.09.2007 5 436.00 4 867.00 569.00 11.69% 5 632.00 - 196.00 -3.48%
31.08.2007 4 867.00 4 310.00 557.00 12.92% 5 039.00 - 172.00 -3.41%
31.07.2007 4 310.00 3 780.00 530.00 14.02% 4 455.00 - 145.00 -3.25%
30.06.2007 3 780.00 3 232.00 548.00 16.96% 3 896.00 - 116.00 -2.98%
31.05.2007 3 232.00 2 652.00 580.00 21.87% 3 317.00 -85.00 -2.56%
30.04.2007 2 652.00 2 008.00 644.00 32.07% 2 697.00 -45.00 -1.67%
31.03.2007 2 008.00 1 310.00 698.00 53.28% 2 012.00 -4.00 -0.20%
28.02.2007 1 310.00 607.00 703.00 115.82% 1 302.00 8.00 0.61%
31.01.2007 607.00 7 361.00 -6 754.00 -91.75% 606.00 1.00 0.17%
31.12.2006 7 361.00 6 747.00 614.00 9.10% 7 111.00 250.00 3.52%
30.11.2006 6 747.00 6 193.00 554.00 8.95% 6 486.00 261.00 4.02%
31.10.2006 6 193.00 5 632.00 561.00 9.96% 5 935.00 258.00 4.35%
30.09.2006 5 632.00 5 039.00 593.00 11.77% 5 381.00 251.00 4.66%
31.08.2006 5 039.00 4 455.00 584.00 13.11% 4 800.00 239.00 4.98%
31.07.2006 4 455.00 3 896.00 559.00 14.35% 4 229.00 226.00 5.34%
30.06.2006 3 896.00 3 317.00 579.00 17.46% 3 687.00 209.00 5.67%
31.05.2006 3 317.00 2 697.00 620.00 22.99% 3 133.00 184.00 5.87%
30.04.2006 2 697.00 2 012.00 685.00 34.05% 2 548.00 149.00 5.85%
31.03.2006 2 012.00 1 302.00 710.00 54.53% 1 903.00 109.00 5.73%
28.02.2006 1 302.00 606.00 696.00 114.85% 1 233.00 69.00 5.60%
31.01.2006 606.00 7 111.00 -6 505.00 -91.48% 566.00 40.00 7.07%
31.12.2005 7 111.00 6 486.00 625.00 9.64% 7 338.00 - 227.00 -3.09%
30.11.2005 6 486.00 5 935.00 551.00 9.28% 6 529.00 -43.00 -0.66%
31.10.2005 5 935.00 5 381.00 554.00 10.30% 6 058.00 - 123.00 -2.03%
30.09.2005 5 381.00 4 800.00 581.00 12.10% 5 472.00 -91.00 -1.66%
31.08.2005 4 800.00 4 229.00 571.00 13.50% 4 882.00 -82.00 -1.68%
31.07.2005 4 229.00 3 687.00 542.00 14.70% 4 301.00 -72.00 -1.67%
30.06.2005 3 687.00 3 133.00 554.00 17.68% 3 760.00 -73.00 -1.94%
31.05.2005 3 133.00 2 548.00 585.00 22.96% 3 201.00 -68.00 -2.12%
30.04.2005 2 548.00 1 903.00 645.00 33.89% 2 623.00 -75.00 -2.86%
31.03.2005 1 903.00 1 233.00 670.00 54.34% 1 979.00 -76.00 -3.84%
28.02.2005 1 233.00 566.00 667.00 117.84% 1 293.00 -60.00 -4.64%
31.01.2005 566.00 7 338.00 -6 772.00 -92.29% 602.00 -36.00 -5.98%
31.12.2004 7 338.00 6 529.00 809.00 12.39% 6 949.00 389.00 5.60%
30.11.2004 6 529.00 6 058.00 471.00 7.77% 6 376.00 153.00 2.40%
31.10.2004 6 058.00 5 472.00 586.00 10.71% 5 794.00 264.00 4.56%
30.09.2004 5 472.00 4 882.00 590.00 12.09% 5 201.00 271.00 5.21%
31.08.2004 4 882.00 4 301.00 581.00 13.51% 4 616.00 266.00 5.76%
31.07.2004 4 301.00 3 760.00 541.00 14.39% 4 046.00 255.00 6.30%
30.06.2004 3 760.00 3 201.00 559.00 17.46% 3 528.00 232.00 6.58%
31.05.2004 3 201.00 2 623.00 578.00 22.04% 3 001.00 200.00 6.66%
30.04.2004 2 623.00 1 979.00 644.00 32.54% 2 456.00 167.00 6.80%
31.03.2004 1 979.00 1 293.00 686.00 53.05% 1 859.00 120.00 6.46%
29.02.2004 1 293.00 602.00 691.00 114.78% 1 225.00 68.00 5.55%
31.01.2004 602.00 6 949.00 -6 347.00 -91.34% 573.00 29.00 5.06%
31.12.2003 6 949.00 6 376.00 573.00 8.99% 6 210.00 739.00 11.90%
30.11.2003 6 376.00 5 794.00 582.00 10.04% 5 667.00 709.00 12.51%
31.10.2003 5 794.00 5 201.00 593.00 11.40% 5 120.00 674.00 13.16%
30.09.2003 5 201.00 4 616.00 585.00 12.67% 4 561.00 640.00 14.03%
31.08.2003 4 616.00 4 046.00 570.00 14.09% 4 018.00 598.00 14.88%
31.07.2003 4 046.00 3 528.00 518.00 14.68% 3 493.00 553.00 15.83%
30.06.2003 3 528.00 3 001.00 527.00 17.56% 3 032.00 496.00 16.36%
31.05.2003 3 001.00 2 456.00 545.00 22.19% 2 569.00 432.00 16.82%
30.04.2003 2 456.00 1 859.00 597.00 32.11% 2 094.00 362.00 17.29%
31.03.2003 1 859.00 1 225.00 634.00 51.76% 1 585.00 274.00 17.29%
28.02.2003 1 225.00 573.00 652.00 113.79% 1 042.00 183.00 17.56%
31.01.2003 573.00 6 210.00 -5 637.00 -90.77% 483.00 90.00 18.63%
31.12.2002 6 210.00 5 667.00 543.00 9.58% - - -
30.11.2002 5 667.00 5 120.00 547.00 10.68% - - -
31.10.2002 5 120.00 4 561.00 559.00 12.26% - - -
30.09.2002 4 561.00 4 018.00 543.00 13.51% - - -
31.08.2002 4 018.00 3 493.00 525.00 15.03% - - -
31.07.2002 3 493.00 3 032.00 461.00 15.20% - - -
30.06.2002 3 032.00 2 569.00 463.00 18.02% - - -
31.05.2002 2 569.00 2 094.00 475.00 22.68% - - -
30.04.2002 2 094.00 1 585.00 509.00 32.11% - - -
31.03.2002 1 585.00 1 042.00 543.00 52.11% - - -
28.02.2002 1 042.00 483.00 559.00 115.73% - - -
31.01.2002 483.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti - Graf
Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR (Pasiva, hlavní položky, EUR)
Výdaje na HDP, mil.Kč (Běžné ceny)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: vklady na běžných účtech (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.