Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2009 15 078.00
Min 31.01.2002 483.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.04.2022 3 515.00 2 701.00 814.00 30.14% 3 886.00 - 371.00 -9.55%
31.03.2022 2 701.00 1 753.00 948.00 54.08% 2 969.00 - 268.00 -9.03%
28.02.2022 1 753.00 807.00 946.00 117.22% 1 941.00 - 188.00 -9.69%
31.01.2022 807.00 9 969.00 -9 162.00 -91.90% 909.00 - 102.00 -11.22%
31.12.2021 9 969.00 9 245.00 724.00 7.83% 10 525.00 - 556.00 -5.28%
30.11.2021 9 245.00 8 501.00 744.00 8.75% 9 658.00 - 413.00 -4.28%
31.10.2021 8 501.00 7 763.00 738.00 9.51% 8 836.00 - 335.00 -3.79%
30.09.2021 7 763.00 6 963.00 800.00 11.49% 7 993.00 - 230.00 -2.88%
31.08.2021 6 963.00 6 188.00 775.00 12.52% 7 051.00 -88.00 -1.25%
31.07.2021 6 188.00 5 475.00 713.00 13.02% 6 091.00 97.00 1.59%
30.06.2021 5 475.00 4 709.00 766.00 16.27% 5 136.00 339.00 6.60%
31.05.2021 4 709.00 3 886.00 823.00 21.18% 4 105.00 604.00 14.71%
30.04.2021 3 886.00 2 969.00 917.00 30.89% 3 191.00 695.00 21.78%
31.03.2021 2 969.00 1 941.00 1 028.00 52.96% 2 457.00 512.00 20.84%
28.02.2021 1 941.00 909.00 1 032.00 113.53% 1 612.00 329.00 20.41%
31.01.2021 909.00 10 525.00 -9 616.00 -91.36% 731.00 178.00 24.35%
31.12.2020 10 525.00 9 658.00 867.00 8.98% 8 114.00 2 411.00 29.71%
30.11.2020 9 658.00 8 836.00 822.00 9.30% 7 476.00 2 182.00 29.19%
31.10.2020 8 836.00 7 993.00 843.00 10.55% 6 835.00 2 001.00 29.28%
30.09.2020 7 993.00 7 051.00 942.00 13.36% 6 189.00 1 804.00 29.15%
31.08.2020 7 051.00 6 091.00 960.00 15.76% 5 493.00 1 558.00 28.36%
31.07.2020 6 091.00 5 136.00 955.00 18.59% 4 829.00 1 262.00 26.13%
30.06.2020 5 136.00 4 105.00 1 031.00 25.12% 4 236.00 900.00 21.25%
31.05.2020 4 105.00 3 191.00 914.00 28.64% 3 635.00 470.00 12.93%
30.04.2020 3 191.00 2 457.00 734.00 29.87% 3 015.00 176.00 5.84%
31.03.2020 2 457.00 1 612.00 845.00 52.42% 2 301.00 156.00 6.78%
29.02.2020 1 612.00 731.00 881.00 120.52% 1 501.00 111.00 7.39%
31.01.2020 731.00 8 114.00 -7 383.00 -90.99% 683.00 48.00 7.03%
31.12.2019 8 114.00 7 476.00 638.00 8.53% 7 511.00 603.00 8.03%
30.11.2019 7 476.00 6 835.00 641.00 9.38% 6 923.00 553.00 7.99%
31.10.2019 6 835.00 6 189.00 646.00 10.44% 6 359.00 476.00 7.49%
30.09.2019 6 189.00 5 493.00 696.00 12.67% 5 761.00 428.00 7.43%
31.08.2019 5 493.00 4 829.00 664.00 13.75% 5 125.00 368.00 7.18%
31.07.2019 4 829.00 4 236.00 593.00 14.00% 4 526.00 303.00 6.69%
30.06.2019 4 236.00 3 635.00 601.00 16.53% 3 985.00 251.00 6.30%
31.05.2019 3 635.00 3 015.00 620.00 20.56% 3 439.00 196.00 5.70%
30.04.2019 3 015.00 2 301.00 714.00 31.03% 2 859.00 156.00 5.46%
31.03.2019 2 301.00 1 501.00 800.00 53.30% 2 210.00 91.00 4.12%
28.02.2019 1 501.00 683.00 818.00 119.77% 1 458.00 43.00 2.95%
31.01.2019 683.00 7 511.00 -6 828.00 -90.91% 661.00 22.00 3.33%
31.12.2018 7 511.00 6 923.00 588.00 8.49% 7 819.00 - 308.00 -3.94%
30.11.2018 6 923.00 6 359.00 564.00 8.87% 7 254.00 - 331.00 -4.56%
31.10.2018 6 359.00 5 761.00 598.00 10.38% 6 701.00 - 342.00 -5.10%
30.09.2018 5 761.00 5 125.00 636.00 12.41% 6 115.00 - 354.00 -5.79%
31.08.2018 5 125.00 4 526.00 599.00 13.23% 5 486.00 - 361.00 -6.58%
31.07.2018 4 526.00 3 985.00 541.00 13.58% 4 860.00 - 334.00 -6.87%
30.06.2018 3 985.00 3 439.00 546.00 15.88% 4 314.00 - 329.00 -7.63%
31.05.2018 3 439.00 2 859.00 580.00 20.29% 3 743.00 - 304.00 -8.12%
30.04.2018 2 859.00 2 210.00 649.00 29.37% 3 124.00 - 265.00 -8.48%
31.03.2018 2 210.00 1 458.00 752.00 51.58% 2 419.00 - 209.00 -8.64%
28.02.2018 1 458.00 661.00 797.00 120.57% 1 574.00 - 116.00 -7.37%
31.01.2018 661.00 7 819.00 -7 158.00 -91.55% 717.00 -56.00 -7.81%
31.12.2017 7 819.00 7 254.00 565.00 7.79% 8 220.00 - 401.00 -4.88%
30.11.2017 7 254.00 6 701.00 553.00 8.25% 7 604.00 - 350.00 -4.60%
31.10.2017 6 701.00 6 115.00 586.00 9.58% 7 007.00 - 306.00 -4.37%
30.09.2017 6 115.00 5 486.00 629.00 11.47% 6 393.00 - 278.00 -4.35%
31.08.2017 5 486.00 4 860.00 626.00 12.88% 5 719.00 - 233.00 -4.07%
31.07.2017 4 860.00 4 314.00 546.00 12.66% 5 053.00 - 193.00 -3.82%
30.06.2017 4 314.00 3 743.00 571.00 15.26% 4 468.00 - 154.00 -3.45%
31.05.2017 3 743.00 3 124.00 619.00 19.81% 3 855.00 - 112.00 -2.91%
30.04.2017 3 124.00 2 419.00 705.00 29.14% 3 203.00 -79.00 -2.47%
31.03.2017 2 419.00 1 574.00 845.00 53.68% 2 454.00 -35.00 -1.43%
28.02.2017 1 574.00 717.00 857.00 119.53% 1 602.00 -28.00 -1.75%
31.01.2017 717.00 8 220.00 -7 503.00 -91.28% 712.00 5.00 0.70%
31.12.2016 8 220.00 7 604.00 616.00 8.10% 8 276.00 -56.00 -0.68%
30.11.2016 7 604.00 7 007.00 597.00 8.52% 7 653.00 -49.00 -0.64%
31.10.2016 7 007.00 6 393.00 614.00 9.60% 7 057.00 -50.00 -0.71%
30.09.2016 6 393.00 5 719.00 674.00 11.79% 6 464.00 -71.00 -1.10%
31.08.2016 5 719.00 5 053.00 666.00 13.18% 5 816.00 -97.00 -1.67%
31.07.2016 5 053.00 4 468.00 585.00 13.09% 5 178.00 - 125.00 -2.41%
30.06.2016 4 468.00 3 855.00 613.00 15.90% 4 605.00 - 137.00 -2.98%
31.05.2016 3 855.00 3 203.00 652.00 20.36% 3 990.00 - 135.00 -3.38%
30.04.2016 3 203.00 2 454.00 749.00 30.52% 3 322.00 - 119.00 -3.58%
31.03.2016 2 454.00 1 602.00 852.00 53.18% 2 560.00 - 106.00 -4.14%
29.02.2016 1 602.00 712.00 890.00 125.00% 1 683.00 -81.00 -4.81%
31.01.2016 712.00 8 276.00 -7 564.00 -91.40% 757.00 -45.00 -5.94%
31.12.2015 8 276.00 7 653.00 623.00 8.14% 9 264.00 - 988.00 -10.66%
30.11.2015 7 653.00 7 057.00 596.00 8.45% 8 599.00 - 946.00 -11.00%
31.10.2015 7 057.00 6 464.00 593.00 9.17% 7 965.00 - 908.00 -11.40%
30.09.2015 6 464.00 5 816.00 648.00 11.14% 7 334.00 - 870.00 -11.86%
31.08.2015 5 816.00 5 178.00 638.00 12.32% 6 623.00 - 807.00 -12.18%
31.07.2015 5 178.00 4 605.00 573.00 12.44% 5 919.00 - 741.00 -12.52%
30.06.2015 4 605.00 3 990.00 615.00 15.41% 5 262.00 - 657.00 -12.49%
31.05.2015 3 990.00 3 322.00 668.00 20.11% 4 527.00 - 537.00 -11.86%
30.04.2015 3 322.00 2 560.00 762.00 29.77% 3 771.00 - 449.00 -11.91%
31.03.2015 2 560.00 1 683.00 877.00 52.11% 2 866.00 - 306.00 -10.68%
28.02.2015 1 683.00 757.00 926.00 122.32% 1 869.00 - 186.00 -9.95%
31.01.2015 757.00 9 264.00 -8 507.00 -91.83% 817.00 -60.00 -7.34%
31.12.2014 9 264.00 8 599.00 665.00 7.73% 9 655.00 - 391.00 -4.05%
30.11.2014 8 599.00 7 965.00 634.00 7.96% 8 920.00 - 321.00 -3.60%
31.10.2014 7 965.00 7 334.00 631.00 8.60% 8 224.00 - 259.00 -3.15%
30.09.2014 7 334.00 6 623.00 711.00 10.74% 7 508.00 - 174.00 -2.32%
31.08.2014 6 623.00 5 919.00 704.00 11.89% 6 605.00 18.00 0.27%
31.07.2014 5 919.00 5 262.00 657.00 12.49% 5 924.00 -5.00 -0.08%
30.06.2014 5 262.00 4 527.00 735.00 16.24% 5 287.00 -25.00 -0.47%
31.05.2014 4 527.00 3 771.00 756.00 20.05% 4 620.00 -93.00 -2.01%
30.04.2014 3 771.00 2 866.00 905.00 31.58% 3 771.00 0.00 0.00
31.03.2014 2 866.00 1 869.00 997.00 53.34% 2 817.00 49.00 1.74%
28.02.2014 1 869.00 817.00 1 052.00 128.76% 1 816.00 53.00 2.92%
31.01.2014 817.00 9 655.00 -8 838.00 -91.54% 809.00 8.00 0.99%
31.12.2013 9 655.00 8 920.00 735.00 8.24% 8 736.00 919.00 10.52%
30.11.2013 8 920.00 8 224.00 696.00 8.46% 8 048.00 872.00 10.83%
31.10.2013 8 224.00 7 508.00 716.00 9.54% 7 421.00 803.00 10.82%
30.09.2013 7 508.00 6 605.00 903.00 13.67% 6 773.00 735.00 10.85%
31.08.2013 6 605.00 5 924.00 681.00 11.50% 6 107.00 498.00 8.15%
31.07.2013 5 924.00 5 287.00 637.00 12.05% 5 436.00 488.00 8.98%
30.06.2013 5 287.00 4 620.00 667.00 14.44% 4 829.00 458.00 9.48%
31.05.2013 4 620.00 3 771.00 849.00 22.51% 4 175.00 445.00 10.66%
30.04.2013 3 771.00 2 817.00 954.00 33.87% 3 462.00 309.00 8.93%
31.03.2013 2 817.00 1 816.00 1 001.00 55.12% 2 632.00 185.00 7.03%
28.02.2013 1 816.00 809.00 1 007.00 124.47% 1 713.00 103.00 6.01%
31.01.2013 809.00 8 736.00 -7 927.00 -90.74% 782.00 27.00 3.45%
31.12.2012 8 736.00 8 048.00 688.00 8.55% 10 349.00 -1 613.00 -15.59%
30.11.2012 8 048.00 7 421.00 627.00 8.45% 9 666.00 -1 618.00 -16.74%
31.10.2012 7 421.00 6 773.00 648.00 9.57% 9 012.00 -1 591.00 -17.65%
30.09.2012 6 773.00 6 107.00 666.00 10.91% 8 363.00 -1 590.00 -19.01%
31.08.2012 6 107.00 5 436.00 671.00 12.34% 7 644.00 -1 537.00 -20.11%
31.07.2012 5 436.00 4 829.00 607.00 12.57% 6 915.00 -1 479.00 -21.39%
30.06.2012 4 829.00 4 175.00 654.00 15.66% 6 228.00 -1 399.00 -22.46%
31.05.2012 4 175.00 3 462.00 713.00 20.59% 5 474.00 -1 299.00 -23.73%
30.04.2012 3 462.00 2 632.00 830.00 31.53% 4 626.00 -1 164.00 -25.16%
31.03.2012 2 632.00 1 713.00 919.00 53.65% 3 620.00 - 988.00 -27.29%
29.02.2012 1 713.00 782.00 931.00 119.05% 2 433.00 - 720.00 -29.59%
31.01.2012 782.00 10 349.00 -9 567.00 -92.44% 1 127.00 - 345.00 -30.61%
31.12.2011 10 349.00 9 666.00 683.00 7.07% 13 355.00 -3 006.00 -22.51%
30.11.2011 9 666.00 9 012.00 654.00 7.26% 12 413.00 -2 747.00 -22.13%
31.10.2011 9 012.00 8 363.00 649.00 7.76% 11 527.00 -2 515.00 -21.82%
30.09.2011 8 363.00 7 644.00 719.00 9.41% 10 647.00 -2 284.00 -21.45%
31.08.2011 7 644.00 6 915.00 729.00 10.54% 9 698.00 -2 054.00 -21.18%
31.07.2011 6 915.00 6 228.00 687.00 11.03% 8 727.00 -1 812.00 -20.76%
30.06.2011 6 228.00 5 474.00 754.00 13.77% 7 770.00 -1 542.00 -19.85%
31.05.2011 5 474.00 4 626.00 848.00 18.33% 6 710.00 -1 236.00 -18.42%
30.04.2011 4 626.00 3 620.00 1 006.00 27.79% 5 544.00 - 918.00 -16.56%
31.03.2011 3 620.00 2 433.00 1 187.00 48.79% 4 213.00 - 593.00 -14.08%
28.02.2011 2 433.00 1 127.00 1 306.00 115.88% 2 747.00 - 314.00 -11.43%
31.01.2011 1 127.00 13 355.00 -12 228.00 -91.56% 1 282.00 - 155.00 -12.09%
31.12.2010 13 355.00 12 413.00 942.00 7.59% 15 078.00 -1 723.00 -11.43%
30.11.2010 12 413.00 11 527.00 886.00 7.69% 13 846.00 -1 433.00 -10.35%
31.10.2010 11 527.00 10 647.00 880.00 8.27% 12 640.00 -1 113.00 -8.81%
30.09.2010 10 647.00 9 698.00 949.00 9.79% 11 406.00 - 759.00 -6.65%
31.08.2010 9 698.00 8 727.00 971.00 11.13% 10 055.00 - 357.00 -3.55%
31.07.2010 8 727.00 7 770.00 957.00 12.32% 8 674.00 53.00 0.61%
30.06.2010 7 770.00 6 710.00 1 060.00 15.80% 7 327.00 443.00 6.05%
31.05.2010 6 710.00 5 544.00 1 166.00 21.03% 5 885.00 825.00 14.02%
30.04.2010 5 544.00 4 213.00 1 331.00 31.59% 4 445.00 1 099.00 24.72%
31.03.2010 4 213.00 2 747.00 1 466.00 53.37% 3 071.00 1 142.00 37.19%
28.02.2010 2 747.00 1 282.00 1 465.00 114.27% 1 798.00 949.00 52.78%
31.01.2010 1 282.00 15 078.00 -13 796.00 -91.50% 768.00 514.00 66.93%
31.12.2009 15 078.00 13 846.00 1 232.00 8.90% 7 113.00 7 965.00 111.98%
30.11.2009 13 846.00 12 640.00 1 206.00 9.54% 6 467.00 7 379.00 114.10%
31.10.2009 12 640.00 11 406.00 1 234.00 10.82% 5 873.00 6 767.00 115.22%
30.09.2009 11 406.00 10 055.00 1 351.00 13.44% 5 289.00 6 117.00 115.66%
31.08.2009 10 055.00 8 674.00 1 381.00 15.92% 4 678.00 5 377.00 114.94%
31.07.2009 8 674.00 7 327.00 1 347.00 18.38% 4 095.00 4 579.00 111.82%
30.06.2009 7 327.00 5 885.00 1 442.00 24.50% 3 559.00 3 768.00 105.87%
31.05.2009 5 885.00 4 445.00 1 440.00 32.40% 3 022.00 2 863.00 94.74%
30.04.2009 4 445.00 3 071.00 1 374.00 44.74% 2 467.00 1 978.00 80.18%
31.03.2009 3 071.00 1 798.00 1 273.00 70.80% 1 867.00 1 204.00 64.49%
28.02.2009 1 798.00 768.00 1 030.00 134.11% 1 222.00 576.00 47.14%
31.01.2009 768.00 7 113.00 -6 345.00 -89.20% 575.00 193.00 33.57%
31.12.2008 7 113.00 6 467.00 646.00 9.99% 7 237.00 - 124.00 -1.71%
30.11.2008 6 467.00 5 873.00 594.00 10.11% 6 488.00 -21.00 -0.32%
31.10.2008 5 873.00 5 289.00 584.00 11.04% 5 968.00 -95.00 -1.59%
30.09.2008 5 289.00 4 678.00 611.00 13.06% 5 436.00 - 147.00 -2.70%
31.08.2008 4 678.00 4 095.00 583.00 14.24% 4 867.00 - 189.00 -3.88%
31.07.2008 4 095.00 3 559.00 536.00 15.06% 4 310.00 - 215.00 -4.99%
30.06.2008 3 559.00 3 022.00 537.00 17.77% 3 780.00 - 221.00 -5.85%
31.05.2008 3 022.00 2 467.00 555.00 22.50% 3 232.00 - 210.00 -6.50%
30.04.2008 2 467.00 1 867.00 600.00 32.14% 2 652.00 - 185.00 -6.98%
31.03.2008 1 867.00 1 222.00 645.00 52.78% 2 008.00 - 141.00 -7.02%
29.02.2008 1 222.00 575.00 647.00 112.52% 1 310.00 -88.00 -6.72%
31.01.2008 575.00 7 237.00 -6 662.00 -92.05% 607.00 -32.00 -5.27%
31.12.2007 7 237.00 6 488.00 749.00 11.54% 7 361.00 - 124.00 -1.68%
30.11.2007 6 488.00 5 968.00 520.00 8.71% 6 747.00 - 259.00 -3.84%
31.10.2007 5 968.00 5 436.00 532.00 9.79% 6 193.00 - 225.00 -3.63%
30.09.2007 5 436.00 4 867.00 569.00 11.69% 5 632.00 - 196.00 -3.48%
31.08.2007 4 867.00 4 310.00 557.00 12.92% 5 039.00 - 172.00 -3.41%
31.07.2007 4 310.00 3 780.00 530.00 14.02% 4 455.00 - 145.00 -3.25%
30.06.2007 3 780.00 3 232.00 548.00 16.96% 3 896.00 - 116.00 -2.98%
31.05.2007 3 232.00 2 652.00 580.00 21.87% 3 317.00 -85.00 -2.56%
30.04.2007 2 652.00 2 008.00 644.00 32.07% 2 697.00 -45.00 -1.67%
31.03.2007 2 008.00 1 310.00 698.00 53.28% 2 012.00 -4.00 -0.20%
28.02.2007 1 310.00 607.00 703.00 115.82% 1 302.00 8.00 0.61%
31.01.2007 607.00 7 361.00 -6 754.00 -91.75% 606.00 1.00 0.17%
31.12.2006 7 361.00 6 747.00 614.00 9.10% 7 111.00 250.00 3.52%
30.11.2006 6 747.00 6 193.00 554.00 8.95% 6 486.00 261.00 4.02%
31.10.2006 6 193.00 5 632.00 561.00 9.96% 5 935.00 258.00 4.35%
30.09.2006 5 632.00 5 039.00 593.00 11.77% 5 381.00 251.00 4.66%
31.08.2006 5 039.00 4 455.00 584.00 13.11% 4 800.00 239.00 4.98%
31.07.2006 4 455.00 3 896.00 559.00 14.35% 4 229.00 226.00 5.34%
30.06.2006 3 896.00 3 317.00 579.00 17.46% 3 687.00 209.00 5.67%
31.05.2006 3 317.00 2 697.00 620.00 22.99% 3 133.00 184.00 5.87%
30.04.2006 2 697.00 2 012.00 685.00 34.05% 2 548.00 149.00 5.85%
31.03.2006 2 012.00 1 302.00 710.00 54.53% 1 903.00 109.00 5.73%
28.02.2006 1 302.00 606.00 696.00 114.85% 1 233.00 69.00 5.60%
31.01.2006 606.00 7 111.00 -6 505.00 -91.48% 566.00 40.00 7.07%
31.12.2005 7 111.00 6 486.00 625.00 9.64% 7 338.00 - 227.00 -3.09%
30.11.2005 6 486.00 5 935.00 551.00 9.28% 6 529.00 -43.00 -0.66%
31.10.2005 5 935.00 5 381.00 554.00 10.30% 6 058.00 - 123.00 -2.03%
30.09.2005 5 381.00 4 800.00 581.00 12.10% 5 472.00 -91.00 -1.66%
31.08.2005 4 800.00 4 229.00 571.00 13.50% 4 882.00 -82.00 -1.68%
31.07.2005 4 229.00 3 687.00 542.00 14.70% 4 301.00 -72.00 -1.67%
30.06.2005 3 687.00 3 133.00 554.00 17.68% 3 760.00 -73.00 -1.94%
31.05.2005 3 133.00 2 548.00 585.00 22.96% 3 201.00 -68.00 -2.12%
30.04.2005 2 548.00 1 903.00 645.00 33.89% 2 623.00 -75.00 -2.86%
31.03.2005 1 903.00 1 233.00 670.00 54.34% 1 979.00 -76.00 -3.84%
28.02.2005 1 233.00 566.00 667.00 117.84% 1 293.00 -60.00 -4.64%
31.01.2005 566.00 7 338.00 -6 772.00 -92.29% 602.00 -36.00 -5.98%
31.12.2004 7 338.00 6 529.00 809.00 12.39% 6 949.00 389.00 5.60%
30.11.2004 6 529.00 6 058.00 471.00 7.77% 6 376.00 153.00 2.40%
31.10.2004 6 058.00 5 472.00 586.00 10.71% 5 794.00 264.00 4.56%
30.09.2004 5 472.00 4 882.00 590.00 12.09% 5 201.00 271.00 5.21%
31.08.2004 4 882.00 4 301.00 581.00 13.51% 4 616.00 266.00 5.76%
31.07.2004 4 301.00 3 760.00 541.00 14.39% 4 046.00 255.00 6.30%
30.06.2004 3 760.00 3 201.00 559.00 17.46% 3 528.00 232.00 6.58%
31.05.2004 3 201.00 2 623.00 578.00 22.04% 3 001.00 200.00 6.66%
30.04.2004 2 623.00 1 979.00 644.00 32.54% 2 456.00 167.00 6.80%
31.03.2004 1 979.00 1 293.00 686.00 53.05% 1 859.00 120.00 6.46%
29.02.2004 1 293.00 602.00 691.00 114.78% 1 225.00 68.00 5.55%
31.01.2004 602.00 6 949.00 -6 347.00 -91.34% 573.00 29.00 5.06%
31.12.2003 6 949.00 6 376.00 573.00 8.99% 6 210.00 739.00 11.90%
30.11.2003 6 376.00 5 794.00 582.00 10.04% 5 667.00 709.00 12.51%
31.10.2003 5 794.00 5 201.00 593.00 11.40% 5 120.00 674.00 13.16%
30.09.2003 5 201.00 4 616.00 585.00 12.67% 4 561.00 640.00 14.03%
31.08.2003 4 616.00 4 046.00 570.00 14.09% 4 018.00 598.00 14.88%
31.07.2003 4 046.00 3 528.00 518.00 14.68% 3 493.00 553.00 15.83%
30.06.2003 3 528.00 3 001.00 527.00 17.56% 3 032.00 496.00 16.36%
31.05.2003 3 001.00 2 456.00 545.00 22.19% 2 569.00 432.00 16.82%
30.04.2003 2 456.00 1 859.00 597.00 32.11% 2 094.00 362.00 17.29%
31.03.2003 1 859.00 1 225.00 634.00 51.76% 1 585.00 274.00 17.29%
28.02.2003 1 225.00 573.00 652.00 113.79% 1 042.00 183.00 17.56%
31.01.2003 573.00 6 210.00 -5 637.00 -90.77% 483.00 90.00 18.63%
31.12.2002 6 210.00 5 667.00 543.00 9.58% - - -
30.11.2002 5 667.00 5 120.00 547.00 10.68% - - -
31.10.2002 5 120.00 4 561.00 559.00 12.26% - - -
30.09.2002 4 561.00 4 018.00 543.00 13.51% - - -
31.08.2002 4 018.00 3 493.00 525.00 15.03% - - -
31.07.2002 3 493.00 3 032.00 461.00 15.20% - - -
30.06.2002 3 032.00 2 569.00 463.00 18.02% - - -
31.05.2002 2 569.00 2 094.00 475.00 22.68% - - -
30.04.2002 2 094.00 1 585.00 509.00 32.11% - - -
31.03.2002 1 585.00 1 042.00 543.00 52.11% - - -
28.02.2002 1 042.00 483.00 559.00 115.73% - - -
31.01.2002 483.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti - Graf
Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR (Pasiva, hlavní položky, EUR)
V běžném kurzu (Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, všechny cizí měny (Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
Výdaje na HDP, mil.Kč (Běžné ceny)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností (Výdaje na HDP, mil.Kč)
P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády (Výdaje na HDP, mil.Kč)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.