Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2020 180 169.00
Min 31.01.2002 2 804.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2021 92 536.00 79 926.00 12 610.00 15.78% 70 446.00 22 090.00 31.36%
31.05.2021 79 926.00 68 404.00 11 522.00 16.84% 59 729.00 20 197.00 33.81%
30.04.2021 68 404.00 53 572.00 14 832.00 27.69% 52 516.00 15 888.00 30.25%
31.03.2021 53 572.00 39 531.00 14 041.00 35.52% 42 435.00 11 137.00 26.24%
28.02.2021 39 531.00 19 545.00 19 986.00 102.26% 32 157.00 7 374.00 22.93%
31.01.2021 19 545.00 180 169.00 - 160 624.00 -89.15% 20 281.00 - 736.00 -3.63%
31.12.2020 180 169.00 166 058.00 14 111.00 8.50% 141 893.00 38 276.00 26.98%
30.11.2020 166 058.00 124 163.00 41 895.00 33.74% 113 679.00 52 379.00 46.08%
31.10.2020 124 163.00 107 204.00 16 959.00 15.82% 99 322.00 24 841.00 25.01%
30.09.2020 107 204.00 95 751.00 11 453.00 11.96% 87 559.00 19 645.00 22.44%
31.08.2020 95 751.00 81 890.00 13 861.00 16.93% 79 421.00 16 330.00 20.56%
31.07.2020 81 890.00 70 446.00 11 444.00 16.25% 71 064.00 10 826.00 15.23%
30.06.2020 70 446.00 59 729.00 10 717.00 17.94% 62 885.00 7 561.00 12.02%
31.05.2020 59 729.00 52 516.00 7 213.00 13.73% 54 153.00 5 576.00 10.30%
30.04.2020 52 516.00 42 435.00 10 081.00 23.76% 47 855.00 4 661.00 9.74%
31.03.2020 42 435.00 32 157.00 10 278.00 31.96% 36 968.00 5 467.00 14.79%
29.02.2020 32 157.00 20 281.00 11 876.00 58.56% 26 431.00 5 726.00 21.66%
31.01.2020 20 281.00 141 893.00 - 121 612.00 -85.71% 15 598.00 4 683.00 30.02%
31.12.2019 141 893.00 113 679.00 28 214.00 24.82% 108 231.00 33 662.00 31.10%
30.11.2019 113 679.00 99 322.00 14 357.00 14.46% 101 665.00 12 014.00 11.82%
31.10.2019 99 322.00 87 559.00 11 763.00 13.43% 89 746.00 9 576.00 10.67%
30.09.2019 87 559.00 79 421.00 8 138.00 10.25% 76 063.00 11 496.00 15.11%
31.08.2019 79 421.00 71 064.00 8 357.00 11.76% 67 818.00 11 603.00 17.11%
31.07.2019 71 064.00 62 885.00 8 179.00 13.01% 61 264.00 9 800.00 16.00%
30.06.2019 62 885.00 54 153.00 8 732.00 16.12% 53 076.00 9 809.00 18.48%
31.05.2019 54 153.00 47 855.00 6 298.00 13.16% 45 796.00 8 357.00 18.25%
30.04.2019 47 855.00 36 968.00 10 887.00 29.45% 29 506.00 18 349.00 62.19%
31.03.2019 36 968.00 26 431.00 10 537.00 39.87% 31 147.00 5 821.00 18.69%
28.02.2019 26 431.00 15 598.00 10 833.00 69.45% 21 370.00 5 061.00 23.68%
31.01.2019 15 598.00 108 231.00 -92 633.00 -85.59% 11 362.00 4 236.00 37.28%
31.12.2018 108 231.00 101 665.00 6 566.00 6.46% 107 384.00 847.00 0.79%
30.11.2018 101 665.00 89 746.00 11 919.00 13.28% 97 215.00 4 450.00 4.58%
31.10.2018 89 746.00 76 063.00 13 683.00 17.99% 80 961.00 8 785.00 10.85%
30.09.2018 76 063.00 67 818.00 8 245.00 12.16% 69 745.00 6 318.00 9.06%
31.08.2018 67 818.00 61 264.00 6 554.00 10.70% 62 437.00 5 381.00 8.62%
31.07.2018 61 264.00 53 076.00 8 188.00 15.43% 55 922.00 5 342.00 9.55%
30.06.2018 53 076.00 45 796.00 7 280.00 15.90% 47 592.00 5 484.00 11.52%
31.05.2018 45 796.00 29 506.00 16 290.00 55.21% 41 559.00 4 237.00 10.20%
30.04.2018 29 506.00 31 147.00 -1 641.00 -5.27% 34 980.00 -5 474.00 -15.65%
31.03.2018 31 147.00 21 370.00 9 777.00 45.75% 27 160.00 3 987.00 14.68%
28.02.2018 21 370.00 11 362.00 10 008.00 88.08% 22 194.00 - 824.00 -3.71%
31.01.2018 11 362.00 107 384.00 -96 022.00 -89.42% 13 054.00 -1 692.00 -12.96%
31.12.2017 107 384.00 97 215.00 10 169.00 10.46% 109 516.00 -2 132.00 -1.95%
30.11.2017 97 215.00 80 961.00 16 254.00 20.08% 98 480.00 -1 265.00 -1.28%
31.10.2017 80 961.00 69 745.00 11 216.00 16.08% 81 648.00 - 687.00 -0.84%
30.09.2017 69 745.00 62 437.00 7 308.00 11.70% 71 538.00 -1 793.00 -2.51%
31.08.2017 62 437.00 55 922.00 6 515.00 11.65% 65 628.00 -3 191.00 -4.86%
31.07.2017 55 922.00 47 592.00 8 330.00 17.50% 58 030.00 -2 108.00 -3.63%
30.06.2017 47 592.00 41 559.00 6 033.00 14.52% 51 754.00 -4 162.00 -8.04%
31.05.2017 41 559.00 34 980.00 6 579.00 18.81% 45 026.00 -3 467.00 -7.70%
30.04.2017 34 980.00 27 160.00 7 820.00 28.79% 35 848.00 - 868.00 -2.42%
31.03.2017 27 160.00 22 194.00 4 966.00 22.38% 27 048.00 112.00 0.41%
28.02.2017 22 194.00 13 054.00 9 140.00 70.02% 18 382.00 3 812.00 20.74%
31.01.2017 13 054.00 109 516.00 -96 462.00 -88.08% 10 544.00 2 510.00 23.80%
31.12.2016 109 516.00 98 480.00 11 036.00 11.21% 105 672.00 3 844.00 3.64%
30.11.2016 98 480.00 81 648.00 16 832.00 20.62% 91 533.00 6 947.00 7.59%
31.10.2016 81 648.00 71 538.00 10 110.00 14.13% 79 594.00 2 054.00 2.58%
30.09.2016 71 538.00 65 628.00 5 910.00 9.01% 69 226.00 2 312.00 3.34%
31.08.2016 65 628.00 58 030.00 7 598.00 13.09% 58 853.00 6 775.00 11.51%
31.07.2016 58 030.00 51 754.00 6 276.00 12.13% 52 916.00 5 114.00 9.66%
30.06.2016 51 754.00 45 026.00 6 728.00 14.94% 46 895.00 4 859.00 10.36%
31.05.2016 45 026.00 35 848.00 9 178.00 25.60% 39 495.00 5 531.00 14.00%
30.04.2016 35 848.00 27 048.00 8 800.00 32.53% 34 054.00 1 794.00 5.27%
31.03.2016 27 048.00 18 382.00 8 666.00 47.14% 27 879.00 - 831.00 -2.98%
29.02.2016 18 382.00 10 544.00 7 838.00 74.34% 19 735.00 -1 353.00 -6.86%
31.01.2016 10 544.00 105 672.00 -95 128.00 -90.02% 7 632.00 2 912.00 38.16%
31.12.2015 105 672.00 91 533.00 14 139.00 15.45% 105 558.00 114.00 0.11%
30.11.2015 91 533.00 79 594.00 11 939.00 15.00% 89 156.00 2 377.00 2.67%
31.10.2015 79 594.00 69 226.00 10 368.00 14.98% 80 129.00 - 535.00 -0.67%
30.09.2015 69 226.00 58 853.00 10 373.00 17.63% 65 814.00 3 412.00 5.18%
31.08.2015 58 853.00 52 916.00 5 937.00 11.22% 59 927.00 -1 074.00 -1.79%
31.07.2015 52 916.00 46 895.00 6 021.00 12.84% 52 657.00 259.00 0.49%
30.06.2015 46 895.00 39 495.00 7 400.00 18.74% 46 862.00 33.00 0.07%
31.05.2015 39 495.00 34 054.00 5 441.00 15.98% 41 412.00 -1 917.00 -4.63%
30.04.2015 34 054.00 27 879.00 6 175.00 22.15% 33 644.00 410.00 1.22%
31.03.2015 27 879.00 19 735.00 8 144.00 41.27% 27 690.00 189.00 0.68%
28.02.2015 19 735.00 7 632.00 12 103.00 158.58% 22 138.00 -2 403.00 -10.85%
31.01.2015 7 632.00 105 558.00 -97 926.00 -92.77% 12 064.00 -4 432.00 -36.74%
31.12.2014 105 558.00 89 156.00 16 402.00 18.40% 94 311.00 11 247.00 11.93%
30.11.2014 89 156.00 80 129.00 9 027.00 11.27% 84 069.00 5 087.00 6.05%
31.10.2014 80 129.00 65 814.00 14 315.00 21.75% 75 102.00 5 027.00 6.69%
30.09.2014 65 814.00 59 927.00 5 887.00 9.82% 60 082.00 5 732.00 9.54%
31.08.2014 59 927.00 52 657.00 7 270.00 13.81% 53 955.00 5 972.00 11.07%
31.07.2014 52 657.00 46 862.00 5 795.00 12.37% 49 292.00 3 365.00 6.83%
30.06.2014 46 862.00 41 412.00 5 450.00 13.16% 44 586.00 2 276.00 5.10%
31.05.2014 41 412.00 33 644.00 7 768.00 23.09% 37 098.00 4 314.00 11.63%
30.04.2014 33 644.00 27 690.00 5 954.00 21.50% 31 840.00 1 804.00 5.67%
31.03.2014 27 690.00 22 138.00 5 552.00 25.08% 25 846.00 1 844.00 7.13%
28.02.2014 22 138.00 12 064.00 10 074.00 83.50% 19 719.00 2 419.00 12.27%
31.01.2014 12 064.00 94 311.00 -82 247.00 -87.21% 11 235.00 829.00 7.38%
31.12.2013 94 311.00 84 069.00 10 242.00 12.18% 83 133.00 11 178.00 13.45%
30.11.2013 84 069.00 75 102.00 8 967.00 11.94% 75 731.00 8 338.00 11.01%
31.10.2013 75 102.00 60 082.00 15 020.00 25.00% 65 482.00 9 620.00 14.69%
30.09.2013 60 082.00 53 955.00 6 127.00 11.36% 48 687.00 11 395.00 23.40%
31.08.2013 53 955.00 49 292.00 4 663.00 9.46% 44 156.00 9 799.00 22.19%
31.07.2013 49 292.00 44 586.00 4 706.00 10.55% 39 500.00 9 792.00 24.79%
30.06.2013 44 586.00 37 098.00 7 488.00 20.18% 34 915.00 9 671.00 27.70%
31.05.2013 37 098.00 31 840.00 5 258.00 16.51% 30 177.00 6 921.00 22.93%
30.04.2013 31 840.00 25 846.00 5 994.00 23.19% 25 515.00 6 325.00 24.79%
31.03.2013 25 846.00 19 719.00 6 127.00 31.07% 20 634.00 5 212.00 25.26%
28.02.2013 19 719.00 11 235.00 8 484.00 75.51% 14 828.00 4 891.00 32.98%
31.01.2013 11 235.00 83 133.00 -71 898.00 -86.49% 7 292.00 3 943.00 54.07%
31.12.2012 83 133.00 75 731.00 7 402.00 9.77% 80 956.00 2 177.00 2.69%
30.11.2012 75 731.00 65 482.00 10 249.00 15.65% 71 142.00 4 589.00 6.45%
31.10.2012 65 482.00 48 687.00 16 795.00 34.50% 54 245.00 11 237.00 20.72%
30.09.2012 48 687.00 44 156.00 4 531.00 10.26% 47 659.00 1 028.00 2.16%
31.08.2012 44 156.00 39 500.00 4 656.00 11.79% 43 517.00 639.00 1.47%
31.07.2012 39 500.00 34 915.00 4 585.00 13.13% 38 937.00 563.00 1.45%
30.06.2012 34 915.00 30 177.00 4 738.00 15.70% 34 293.00 622.00 1.81%
31.05.2012 30 177.00 25 515.00 4 662.00 18.27% 29 723.00 454.00 1.53%
30.04.2012 25 515.00 20 634.00 4 881.00 23.66% 24 910.00 605.00 2.43%
31.03.2012 20 634.00 14 828.00 5 806.00 39.16% 19 951.00 683.00 3.42%
29.02.2012 14 828.00 7 292.00 7 536.00 103.35% 12 690.00 2 138.00 16.85%
31.01.2012 7 292.00 80 956.00 -73 664.00 -90.99% 5 453.00 1 839.00 33.72%
31.12.2011 80 956.00 71 142.00 9 814.00 13.79% 88 122.00 -7 166.00 -8.13%
30.11.2011 71 142.00 54 245.00 16 897.00 31.15% 78 194.00 -7 052.00 -9.02%
31.10.2011 54 245.00 47 659.00 6 586.00 13.82% 61 275.00 -7 030.00 -11.47%
30.09.2011 47 659.00 43 517.00 4 142.00 9.52% 54 199.00 -6 540.00 -12.07%
31.08.2011 43 517.00 38 937.00 4 580.00 11.76% 48 062.00 -4 545.00 -9.46%
31.07.2011 38 937.00 34 293.00 4 644.00 13.54% 43 450.00 -4 513.00 -10.39%
30.06.2011 34 293.00 29 723.00 4 570.00 15.38% 38 818.00 -4 525.00 -11.66%
31.05.2011 29 723.00 24 910.00 4 813.00 19.32% 32 006.00 -2 283.00 -7.13%
30.04.2011 24 910.00 19 951.00 4 959.00 24.86% 27 285.00 -2 375.00 -8.70%
31.03.2011 19 951.00 12 690.00 7 261.00 57.22% 21 459.00 -1 508.00 -7.03%
28.02.2011 12 690.00 5 453.00 7 237.00 132.72% 15 207.00 -2 517.00 -16.55%
31.01.2011 5 453.00 88 122.00 -82 669.00 -93.81% 6 149.00 - 696.00 -11.32%
31.12.2010 88 122.00 78 194.00 9 928.00 12.70% 90 488.00 -2 366.00 -2.61%
30.11.2010 78 194.00 61 275.00 16 919.00 27.61% 81 023.00 -2 829.00 -3.49%
31.10.2010 61 275.00 54 199.00 7 076.00 13.06% 67 690.00 -6 415.00 -9.48%
30.09.2010 54 199.00 48 062.00 6 137.00 12.77% 50 587.00 3 612.00 7.14%
31.08.2010 48 062.00 43 450.00 4 612.00 10.61% 46 366.00 1 696.00 3.66%
31.07.2010 43 450.00 38 818.00 4 632.00 11.93% 42 167.00 1 283.00 3.04%
30.06.2010 38 818.00 32 006.00 6 812.00 21.28% 37 017.00 1 801.00 4.87%
31.05.2010 32 006.00 27 285.00 4 721.00 17.30% 32 606.00 - 600.00 -1.84%
30.04.2010 27 285.00 21 459.00 5 826.00 27.15% 27 517.00 - 232.00 -0.84%
31.03.2010 21 459.00 15 207.00 6 252.00 41.11% 22 263.00 - 804.00 -3.61%
28.02.2010 15 207.00 6 149.00 9 058.00 147.31% 16 278.00 -1 071.00 -6.58%
31.01.2010 6 149.00 90 488.00 -84 339.00 -93.20% 6 796.00 - 647.00 -9.52%
31.12.2009 90 488.00 81 023.00 9 465.00 11.68% 80 228.00 10 260.00 12.79%
30.11.2009 81 023.00 67 690.00 13 333.00 19.70% 63 252.00 17 771.00 28.10%
31.10.2009 67 690.00 50 587.00 17 103.00 33.81% 56 771.00 10 919.00 19.23%
30.09.2009 50 587.00 46 366.00 4 221.00 9.10% 51 469.00 - 882.00 -1.71%
31.08.2009 46 366.00 42 167.00 4 199.00 9.96% 47 033.00 - 667.00 -1.42%
31.07.2009 42 167.00 37 017.00 5 150.00 13.91% 42 818.00 - 651.00 -1.52%
30.06.2009 37 017.00 32 606.00 4 411.00 13.53% 38 450.00 -1 433.00 -3.73%
31.05.2009 32 606.00 27 517.00 5 089.00 18.49% 32 294.00 312.00 0.97%
30.04.2009 27 517.00 22 263.00 5 254.00 23.60% 27 036.00 481.00 1.78%
31.03.2009 22 263.00 16 278.00 5 985.00 36.77% 22 641.00 - 378.00 -1.67%
28.02.2009 16 278.00 6 796.00 9 482.00 139.52% 14 838.00 1 440.00 9.70%
31.01.2009 6 796.00 80 228.00 -73 432.00 -91.53% 10 260.00 -3 464.00 -33.76%
31.12.2008 80 228.00 63 252.00 16 976.00 26.84% 98 700.00 -18 472.00 -18.72%
30.11.2008 63 252.00 56 771.00 6 481.00 11.42% 63 816.00 - 564.00 -0.88%
31.10.2008 56 771.00 51 469.00 5 302.00 10.30% 50 677.00 6 094.00 12.03%
30.09.2008 51 469.00 47 033.00 4 436.00 9.43% 44 974.00 6 495.00 14.44%
31.08.2008 47 033.00 42 818.00 4 215.00 9.84% 40 979.00 6 054.00 14.77%
31.07.2008 42 818.00 38 450.00 4 368.00 11.36% 36 658.00 6 160.00 16.80%
30.06.2008 38 450.00 32 294.00 6 156.00 19.06% 32 526.00 5 924.00 18.21%
31.05.2008 32 294.00 27 036.00 5 258.00 19.45% 28 323.00 3 971.00 14.02%
30.04.2008 27 036.00 22 641.00 4 395.00 19.41% 23 792.00 3 244.00 13.63%
31.03.2008 22 641.00 14 838.00 7 803.00 52.59% 18 730.00 3 911.00 20.88%
29.02.2008 14 838.00 10 260.00 4 578.00 44.62% 14 123.00 715.00 5.06%
31.01.2008 10 260.00 98 700.00 -88 440.00 -89.60% 7 070.00 3 190.00 45.12%
31.12.2007 98 700.00 63 816.00 34 884.00 54.66% 79 992.00 18 708.00 23.39%
30.11.2007 63 816.00 50 677.00 13 139.00 25.93% 56 424.00 7 392.00 13.10%
31.10.2007 50 677.00 44 974.00 5 703.00 12.68% 51 744.00 -1 067.00 -2.06%
30.09.2007 44 974.00 40 979.00 3 995.00 9.75% 47 208.00 -2 234.00 -4.73%
31.08.2007 40 979.00 36 658.00 4 321.00 11.79% 44 608.00 -3 629.00 -8.14%
31.07.2007 36 658.00 32 526.00 4 132.00 12.70% 41 382.00 -4 724.00 -11.42%
30.06.2007 32 526.00 28 323.00 4 203.00 14.84% 36 210.00 -3 684.00 -10.17%
31.05.2007 28 323.00 23 792.00 4 531.00 19.04% 30 690.00 -2 367.00 -7.71%
30.04.2007 23 792.00 18 730.00 5 062.00 27.03% 24 735.00 - 943.00 -3.81%
31.03.2007 18 730.00 14 123.00 4 607.00 32.62% 17 963.00 767.00 4.27%
28.02.2007 14 123.00 7 070.00 7 053.00 99.76% 12 989.00 1 134.00 8.73%
31.01.2007 7 070.00 79 992.00 -72 922.00 -91.16% 7 771.00 - 701.00 -9.02%
31.12.2006 79 992.00 56 424.00 23 568.00 41.77% 68 001.00 11 991.00 17.63%
30.11.2006 56 424.00 51 744.00 4 680.00 9.04% 45 376.00 11 048.00 24.35%
31.10.2006 51 744.00 47 208.00 4 536.00 9.61% 38 826.00 12 918.00 33.27%
30.09.2006 47 208.00 44 608.00 2 600.00 5.83% 35 377.00 11 831.00 33.44%
31.08.2006 44 608.00 41 382.00 3 226.00 7.80% 32 363.00 12 245.00 37.84%
31.07.2006 41 382.00 36 210.00 5 172.00 14.28% 29 147.00 12 235.00 41.98%
30.06.2006 36 210.00 30 690.00 5 520.00 17.99% 27 350.00 8 860.00 32.39%
31.05.2006 30 690.00 24 735.00 5 955.00 24.08% 23 875.00 6 815.00 28.54%
30.04.2006 24 735.00 17 963.00 6 772.00 37.70% 20 235.00 4 500.00 22.24%
31.03.2006 17 963.00 12 989.00 4 974.00 38.29% 16 482.00 1 481.00 8.99%
28.02.2006 12 989.00 7 771.00 5 218.00 67.15% 10 077.00 2 912.00 28.90%
31.01.2006 7 771.00 68 001.00 -60 230.00 -88.57% 5 196.00 2 575.00 49.56%
31.12.2005 68 001.00 45 376.00 22 625.00 49.86% 38 654.00 29 347.00 75.92%
30.11.2005 45 376.00 38 826.00 6 550.00 16.87% 37 289.00 8 087.00 21.69%
31.10.2005 38 826.00 35 377.00 3 449.00 9.75% 35 924.00 2 902.00 8.08%
30.09.2005 35 377.00 32 363.00 3 014.00 9.31% 32 910.00 2 467.00 7.50%
31.08.2005 32 363.00 29 147.00 3 216.00 11.03% 30 143.00 2 220.00 7.36%
31.07.2005 29 147.00 27 350.00 1 797.00 6.57% 27 011.00 2 136.00 7.91%
30.06.2005 27 350.00 23 875.00 3 475.00 14.55% 23 978.00 3 372.00 14.06%
31.05.2005 23 875.00 20 235.00 3 640.00 17.99% 20 775.00 3 100.00 14.92%
30.04.2005 20 235.00 16 482.00 3 753.00 22.77% 17 120.00 3 115.00 18.20%
31.03.2005 16 482.00 10 077.00 6 405.00 63.56% 13 689.00 2 793.00 20.40%
28.02.2005 10 077.00 5 196.00 4 881.00 93.94% 9 992.00 85.00 0.85%
31.01.2005 5 196.00 38 654.00 -33 458.00 -86.56% 3 511.00 1 685.00 47.99%
31.12.2004 38 654.00 37 289.00 1 365.00 3.66% 39 223.00 - 569.00 -1.45%
30.11.2004 37 289.00 35 924.00 1 365.00 3.80% 37 882.00 - 593.00 -1.57%
31.10.2004 35 924.00 32 910.00 3 014.00 9.16% 35 194.00 730.00 2.07%
30.09.2004 32 910.00 30 143.00 2 767.00 9.18% 32 511.00 399.00 1.23%
31.08.2004 30 143.00 27 011.00 3 132.00 11.60% 30 580.00 - 437.00 -1.43%
31.07.2004 27 011.00 23 978.00 3 033.00 12.65% 25 871.00 1 140.00 4.41%
30.06.2004 23 978.00 20 775.00 3 203.00 15.42% 21 716.00 2 262.00 10.42%
31.05.2004 20 775.00 17 120.00 3 655.00 21.35% 19 006.00 1 769.00 9.31%
30.04.2004 17 120.00 13 689.00 3 431.00 25.06% 16 290.00 830.00 5.10%
31.03.2004 13 689.00 9 992.00 3 697.00 37.00% 11 846.00 1 843.00 15.56%
29.02.2004 9 992.00 3 511.00 6 481.00 184.59% 7 917.00 2 075.00 26.21%
31.01.2004 3 511.00 39 223.00 -35 712.00 -91.05% 3 089.00 422.00 13.66%
31.12.2003 39 223.00 37 882.00 1 341.00 3.54% 33 491.00 5 732.00 17.11%
30.11.2003 37 882.00 35 194.00 2 688.00 7.64% 30 950.00 6 932.00 22.40%
31.10.2003 35 194.00 32 511.00 2 683.00 8.25% 28 417.00 6 777.00 23.85%
30.09.2003 32 511.00 30 580.00 1 931.00 6.31% 25 361.00 7 150.00 28.19%
31.08.2003 30 580.00 25 871.00 4 709.00 18.20% 22 620.00 7 960.00 35.19%
31.07.2003 25 871.00 21 716.00 4 155.00 19.13% 20 071.00 5 800.00 28.90%
30.06.2003 21 716.00 19 006.00 2 710.00 14.26% 17 195.00 4 521.00 26.29%
31.05.2003 19 006.00 16 290.00 2 716.00 16.67% 14 645.00 4 361.00 29.78%
30.04.2003 16 290.00 11 846.00 4 444.00 37.51% 11 580.00 4 710.00 40.67%
31.03.2003 11 846.00 7 917.00 3 929.00 49.63% 8 097.00 3 749.00 46.30%
28.02.2003 7 917.00 3 089.00 4 828.00 156.30% 5 545.00 2 372.00 42.78%
31.01.2003 3 089.00 33 491.00 -30 402.00 -90.78% 2 804.00 285.00 10.16%
31.12.2002 33 491.00 30 950.00 2 541.00 8.21% - - -
30.11.2002 30 950.00 28 417.00 2 533.00 8.91% - - -
31.10.2002 28 417.00 25 361.00 3 056.00 12.05% - - -
30.09.2002 25 361.00 22 620.00 2 741.00 12.12% - - -
31.08.2002 22 620.00 20 071.00 2 549.00 12.70% - - -
31.07.2002 20 071.00 17 195.00 2 876.00 16.73% - - -
30.06.2002 17 195.00 14 645.00 2 550.00 17.41% - - -
31.05.2002 14 645.00 11 580.00 3 065.00 26.47% - - -
30.04.2002 11 580.00 8 097.00 3 483.00 43.02% - - -
31.03.2002 8 097.00 5 545.00 2 552.00 46.02% - - -
28.02.2002 5 545.00 2 804.00 2 741.00 97.75% - - -
31.01.2002 2 804.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Graf
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR (Pasiva, hlavní položky, EUR)
VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
Výdaje na HDP, mil.Kč (Běžné ceny)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru (Banky celkem)
. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru (Velké banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.