Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Obchodní banky, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
31.08.2023 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí (bez podílových listů FPT) emitovaných rezidenty - Celkem
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí (bez podílových listů FPT) emitovaných rezidenty - MFI
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Akcie a ostatní majetkové účasti - od ostatních rezidentů
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Akcie a ostatní majetkové účasti - od ostatních rezidentů
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Akcie a ostatní majetkové účasti - od ostatních rezidentů
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Akcie a ostatní majetkové účasti - od ostatních rezidentů
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti

Graf hodnot, Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2023 70 090.50
Min 31.01.2004 9 158.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 70 090.50 69 361.80 728.70 1.05% 58 627.30 11 463.20 19.55%
31.05.2023 69 361.80 67 907.70 1 454.10 2.14% 57 669.00 11 692.80 20.28%
30.04.2023 67 907.70 64 582.70 3 325.00 5.15% 57 472.80 10 434.90 18.16%
31.03.2023 64 582.70 65 006.40 - 423.70 -0.65% 55 652.00 8 930.70 16.05%
28.02.2023 65 006.40 61 877.60 3 128.80 5.06% 55 029.20 9 977.20 18.13%
31.01.2023 61 877.60 58 846.10 3 031.50 5.15% 55 147.00 6 730.60 12.20%
31.12.2022 58 846.10 60 788.00 -1 941.90 -3.19% 53 868.80 4 977.30 9.24%
30.11.2022 60 788.00 60 156.00 632.00 1.05% 56 004.20 4 783.80 8.54%
31.10.2022 60 156.00 60 222.20 -66.20 -0.11% 55 613.30 4 542.70 8.17%
30.09.2022 60 222.20 59 308.60 913.60 1.54% 53 769.60 6 452.60 12.00%
31.08.2022 59 308.60 59 150.10 158.50 0.27% 53 650.80 5 657.80 10.55%
31.07.2022 59 150.10 58 627.30 522.80 0.89% 53 948.50 5 201.60 9.64%
30.06.2022 58 627.30 57 669.00 958.30 1.66% 53 735.30 4 892.00 9.10%
31.05.2022 57 669.00 57 472.80 196.20 0.34% 53 816.40 3 852.60 7.16%
30.04.2022 57 472.80 55 652.00 1 820.80 3.27% 54 272.10 3 200.70 5.90%
31.03.2022 55 652.00 55 029.20 622.80 1.13% 53 921.80 1 730.20 3.21%
28.02.2022 55 029.20 55 147.00 - 117.80 -0.21% 54 037.90 991.30 1.83%
31.01.2022 55 147.00 53 868.80 1 278.20 2.37% 53 335.30 1 811.70 3.40%
31.12.2021 53 868.80 56 004.20 -2 135.40 -3.81% 52 418.50 1 450.30 2.77%
30.11.2021 56 004.20 55 613.30 390.90 0.70% 53 639.90 2 364.30 4.41%
31.10.2021 55 613.30 53 769.60 1 843.70 3.43% 53 320.60 2 292.70 4.30%
30.09.2021 53 769.60 53 650.80 118.80 0.22% 52 364.60 1 405.00 2.68%
31.08.2021 53 650.80 53 948.50 - 297.70 -0.55% 51 761.00 1 889.80 3.65%
31.07.2021 53 948.50 53 735.30 213.20 0.40% 51 440.20 2 508.30 4.88%
30.06.2021 53 735.30 53 816.40 -81.10 -0.15% 52 349.00 1 386.30 2.65%
31.05.2021 53 816.40 54 272.10 - 455.70 -0.84% 51 382.20 2 434.20 4.74%
30.04.2021 54 272.10 53 921.80 350.30 0.65% 51 144.70 3 127.40 6.11%
31.03.2021 53 921.80 54 037.90 - 116.10 -0.21% 51 105.00 2 816.80 5.51%
28.02.2021 54 037.90 53 335.30 702.60 1.32% 51 092.30 2 945.60 5.77%
31.01.2021 53 335.30 52 418.50 916.80 1.75% 50 587.30 2 748.00 5.43%
31.12.2020 52 418.50 53 639.90 -1 221.40 -2.28% 50 536.50 1 882.00 3.72%
30.11.2020 53 639.90 53 320.60 319.30 0.60% 52 448.70 1 191.20 2.27%
31.10.2020 53 320.60 52 364.60 956.00 1.83% 52 182.70 1 137.90 2.18%
30.09.2020 52 364.60 51 761.00 603.60 1.17% 52 171.90 192.70 0.37%
31.08.2020 51 761.00 51 440.20 320.80 0.62% 52 171.70 - 410.70 -0.79%
31.07.2020 51 440.20 52 349.00 - 908.80 -1.74% 52 145.00 - 704.80 -1.35%
30.06.2020 52 349.00 51 382.20 966.80 1.88% 52 067.70 281.30 0.54%
31.05.2020 51 382.20 51 144.70 237.50 0.46% 51 410.90 -28.70 -0.06%
30.04.2020 51 144.70 51 105.00 39.70 0.08% 51 301.40 - 156.70 -0.31%
31.03.2020 51 105.00 51 092.30 12.70 0.02% 51 488.50 - 383.50 -0.74%
29.02.2020 51 092.30 50 587.30 505.00 1.00% 51 479.80 - 387.50 -0.75%
31.01.2020 50 587.30 50 536.50 50.80 0.10% 51 506.60 - 919.30 -1.78%
31.12.2019 50 536.50 52 448.70 -1 912.20 -3.65% 51 365.60 - 829.10 -1.61%
30.11.2019 52 448.70 52 182.70 266.00 0.51% 51 438.10 1 010.60 1.96%
31.10.2019 52 182.70 52 171.90 10.80 0.02% 51 392.30 790.40 1.54%
30.09.2019 52 171.90 52 171.70 0.20 0.00% 51 385.40 786.50 1.53%
31.08.2019 52 171.70 52 145.00 26.70 0.05% 51 020.60 1 151.10 2.26%
31.07.2019 52 145.00 52 067.70 77.30 0.15% 50 233.20 1 911.80 3.81%
30.06.2019 52 067.70 51 410.90 656.80 1.28% 50 297.30 1 770.40 3.52%
31.05.2019 51 410.90 51 301.40 109.50 0.21% 50 249.50 1 161.40 2.31%
30.04.2019 51 301.40 51 488.50 - 187.10 -0.36% 50 215.20 1 086.20 2.16%
31.03.2019 51 488.50 51 479.80 8.70 0.02% 50 034.00 1 454.50 2.91%
28.02.2019 51 479.80 51 506.60 -26.80 -0.05% 49 642.90 1 836.90 3.70%
31.01.2019 51 506.60 51 365.60 141.00 0.27% 50 364.80 1 141.80 2.27%
31.12.2018 51 365.60 51 438.10 -72.50 -0.14% 50 153.40 1 212.20 2.42%
30.11.2018 51 438.10 51 392.30 45.80 0.09% 55 198.60 -3 760.50 -6.81%
31.10.2018 51 392.30 51 385.40 6.90 0.01% 55 738.20 -4 345.90 -7.80%
30.09.2018 51 385.40 51 020.60 364.80 0.71% 54 312.90 -2 927.50 -5.39%
31.08.2018 51 020.60 50 233.20 787.40 1.57% 54 128.90 -3 108.30 -5.74%
31.07.2018 50 233.20 50 297.30 -64.10 -0.13% 54 258.20 -4 025.00 -7.42%
30.06.2018 50 297.30 50 249.50 47.80 0.10% 54 285.90 -3 988.60 -7.35%
31.05.2018 50 249.50 50 215.20 34.30 0.07% 51 689.90 -1 440.40 -2.79%
30.04.2018 50 215.20 50 034.00 181.20 0.36% 51 777.50 -1 562.30 -3.02%
31.03.2018 50 034.00 49 642.90 391.10 0.79% 51 664.30 -1 630.30 -3.16%
28.02.2018 49 642.90 50 364.80 - 721.90 -1.43% 51 919.70 -2 276.80 -4.39%
31.01.2018 50 364.80 50 153.40 211.40 0.42% 51 671.00 -1 306.20 -2.53%
31.12.2017 50 153.40 55 198.60 -5 045.20 -9.14% 51 786.70 -1 633.30 -3.15%
30.11.2017 55 198.60 55 738.20 - 539.60 -0.97% 52 379.80 2 818.80 5.38%
31.10.2017 55 738.20 54 312.90 1 425.30 2.62% 52 259.30 3 478.90 6.66%
30.09.2017 54 312.90 54 128.90 184.00 0.34% 52 195.90 2 117.00 4.06%
31.08.2017 54 128.90 54 258.20 - 129.30 -0.24% 56 309.40 -2 180.50 -3.87%
31.07.2017 54 258.20 54 285.90 -27.70 -0.05% 56 155.10 -1 896.90 -3.38%
30.06.2017 54 285.90 51 689.90 2 596.00 5.02% 56 413.80 -2 127.90 -3.77%
31.05.2017 51 689.90 51 777.50 -87.60 -0.17% 57 276.00 -5 586.10 -9.75%
30.04.2017 51 777.50 51 664.30 113.20 0.22% 56 056.80 -4 279.30 -7.63%
31.03.2017 51 664.30 51 919.70 - 255.40 -0.49% 56 120.40 -4 456.10 -7.94%
28.02.2017 51 919.70 51 671.00 248.70 0.48% 56 025.40 -4 105.70 -7.33%
31.01.2017 51 671.00 51 786.70 - 115.70 -0.22% 56 051.90 -4 380.90 -7.82%
31.12.2016 51 786.70 52 379.80 - 593.10 -1.13% 56 047.10 -4 260.40 -7.60%
30.11.2016 52 379.80 52 259.30 120.50 0.23% 60 404.80 -8 025.00 -13.29%
31.10.2016 52 259.30 52 195.90 63.40 0.12% 59 414.20 -7 154.90 -12.04%
30.09.2016 52 195.90 56 309.40 -4 113.50 -7.31% 59 410.50 -7 214.60 -12.14%
31.08.2016 56 309.40 56 155.10 154.30 0.27% 59 316.00 -3 006.60 -5.07%
31.07.2016 56 155.10 56 413.80 - 258.70 -0.46% 60 831.50 -4 676.40 -7.69%
30.06.2016 56 413.80 57 276.00 - 862.20 -1.51% 61 008.90 -4 595.10 -7.53%
31.05.2016 57 276.00 56 056.80 1 219.20 2.17% 57 874.90 - 598.90 -1.03%
30.04.2016 56 056.80 56 120.40 -63.60 -0.11% 57 645.50 -1 588.70 -2.76%
31.03.2016 56 120.40 56 025.40 95.00 0.17% 57 588.00 -1 467.60 -2.55%
29.02.2016 56 025.40 56 051.90 -26.50 -0.05% 57 552.40 -1 527.00 -2.65%
31.01.2016 56 051.90 56 047.10 4.80 0.01% 57 833.80 -1 781.90 -3.08%
31.12.2015 56 047.10 60 404.80 -4 357.70 -7.21% 56 701.00 - 653.90 -1.15%
30.11.2015 60 404.80 59 414.20 990.60 1.67% 55 428.70 4 976.10 8.98%
31.10.2015 59 414.20 59 410.50 3.70 0.01% 51 162.10 8 252.10 16.13%
30.09.2015 59 410.50 59 316.00 94.50 0.16% 52 071.50 7 339.00 14.09%
31.08.2015 59 316.00 60 831.50 -1 515.50 -2.49% 52 143.20 7 172.80 13.76%
31.07.2015 60 831.50 61 008.90 - 177.40 -0.29% 47 638.10 13 193.40 27.70%
30.06.2015 61 008.90 57 874.90 3 134.00 5.42% 47 561.30 13 447.60 28.27%
31.05.2015 57 874.90 57 645.50 229.40 0.40% 46 165.70 11 709.20 25.36%
30.04.2015 57 645.50 57 588.00 57.50 0.10% 45 681.90 11 963.60 26.19%
31.03.2015 57 588.00 57 552.40 35.60 0.06% 45 551.80 12 036.20 26.42%
28.02.2015 57 552.40 57 833.80 - 281.40 -0.49% 44 554.70 12 997.70 29.17%
31.01.2015 57 833.80 56 701.00 1 132.80 2.00% 44 478.70 13 355.10 30.03%
31.12.2014 56 701.00 55 428.70 1 272.30 2.30% 44 412.20 12 288.80 27.67%
30.11.2014 55 428.70 51 162.10 4 266.60 8.34% 45 004.00 10 424.70 23.16%
31.10.2014 51 162.10 52 071.50 - 909.40 -1.75% 43 809.70 7 352.40 16.78%
30.09.2014 52 071.50 52 143.20 -71.70 -0.14% 43 921.40 8 150.10 18.56%
31.08.2014 52 143.20 47 638.10 4 505.10 9.46% 44 096.20 8 047.00 18.25%
31.07.2014 47 638.10 47 561.30 76.80 0.16% 44 477.70 3 160.40 7.11%
30.06.2014 47 561.30 46 165.70 1 395.60 3.02% 44 158.80 3 402.50 7.71%
31.05.2014 46 165.70 45 681.90 483.80 1.06% 44 126.20 2 039.50 4.62%
30.04.2014 45 681.90 45 551.80 130.10 0.29% 44 474.50 1 207.40 2.71%
31.03.2014 45 551.80 44 554.70 997.10 2.24% 44 359.30 1 192.50 2.69%
28.02.2014 44 554.70 44 478.70 76.00 0.17% 42 753.20 1 801.50 4.21%
31.01.2014 44 478.70 44 412.20 66.50 0.15% 42 794.80 1 683.90 3.93%
31.12.2013 44 412.20 45 004.00 - 591.80 -1.31% 42 798.70 1 613.50 3.77%
30.11.2013 45 004.00 43 809.70 1 194.30 2.73% 45 472.80 - 468.80 -1.03%
31.10.2013 43 809.70 43 921.40 - 111.70 -0.25% 46 463.30 -2 653.60 -5.71%
30.09.2013 43 921.40 44 096.20 - 174.80 -0.40% 46 494.10 -2 572.70 -5.53%
31.08.2013 44 096.20 44 477.70 - 381.50 -0.86% 46 467.50 -2 371.30 -5.10%
31.07.2013 44 477.70 44 158.80 318.90 0.72% 45 572.00 -1 094.30 -2.40%
30.06.2013 44 158.80 44 126.20 32.60 0.07% 45 405.70 -1 246.90 -2.75%
31.05.2013 44 126.20 44 474.50 - 348.30 -0.78% 46 076.10 -1 949.90 -4.23%
30.04.2013 44 474.50 44 359.30 115.20 0.26% 45 779.60 -1 305.10 -2.85%
31.03.2013 44 359.30 42 753.20 1 606.10 3.76% 45 907.30 -1 548.00 -3.37%
28.02.2013 42 753.20 42 794.80 -41.60 -0.10% 45 805.80 -3 052.60 -6.66%
31.01.2013 42 794.80 42 798.70 -3.90 -0.01% 45 822.40 -3 027.60 -6.61%
31.12.2012 42 798.70 45 472.80 -2 674.10 -5.88% 45 832.00 -3 033.30 -6.62%
30.11.2012 45 472.80 46 463.30 - 990.50 -2.13% 46 309.40 - 836.60 -1.81%
31.10.2012 46 463.30 46 494.10 -30.80 -0.07% 46 336.60 126.70 0.27%
30.09.2012 46 494.10 46 467.50 26.60 0.06% 46 298.50 195.60 0.42%
31.08.2012 46 467.50 45 572.00 895.50 1.97% 45 988.30 479.20 1.04%
31.07.2012 45 572.00 45 405.70 166.30 0.37% 46 112.70 - 540.70 -1.17%
30.06.2012 45 405.70 46 076.10 - 670.40 -1.45% 45 340.80 64.90 0.14%
31.05.2012 46 076.10 45 779.60 296.50 0.65% 45 406.00 670.10 1.48%
30.04.2012 45 779.60 45 907.30 - 127.70 -0.28% 43 328.50 2 451.10 5.66%
31.03.2012 45 907.30 45 805.80 101.50 0.22% 43 272.70 2 634.60 6.09%
29.02.2012 45 805.80 45 822.40 -16.60 -0.04% 43 292.40 2 513.40 5.81%
31.01.2012 45 822.40 45 832.00 -9.60 -0.02% 43 228.50 2 593.90 6.00%
31.12.2011 45 832.00 46 309.40 - 477.40 -1.03% 43 053.40 2 778.60 6.45%
30.11.2011 46 309.40 46 336.60 -27.20 -0.06% 36 204.80 10 104.60 27.91%
31.10.2011 46 336.60 46 298.50 38.10 0.08% 36 013.70 10 322.90 28.66%
30.09.2011 46 298.50 45 988.30 310.20 0.67% 34 644.90 11 653.60 33.64%
31.08.2011 45 988.30 46 112.70 - 124.40 -0.27% 34 503.00 11 485.30 33.29%
31.07.2011 46 112.70 45 340.80 771.90 1.70% 35 266.80 10 845.90 30.75%
30.06.2011 45 340.80 45 406.00 -65.20 -0.14% 35 292.60 10 048.20 28.47%
31.05.2011 45 406.00 43 328.50 2 077.50 4.79% 35 347.10 10 058.90 28.46%
30.04.2011 43 328.50 43 272.70 55.80 0.13% 35 956.40 7 372.10 20.50%
31.03.2011 43 272.70 43 292.40 -19.70 -0.05% 35 921.40 7 351.30 20.46%
28.02.2011 43 292.40 43 228.50 63.90 0.15% 36 183.40 7 109.00 19.65%
31.01.2011 43 228.50 43 053.40 175.10 0.41% 36 245.00 6 983.50 19.27%
31.12.2010 43 053.40 36 204.80 6 848.60 18.92% 36 227.30 6 826.10 18.84%
30.11.2010 36 204.80 36 013.70 191.10 0.53% 40 545.00 -4 340.20 -10.70%
31.10.2010 36 013.70 34 644.90 1 368.80 3.95% 43 818.80 -7 805.10 -17.81%
30.09.2010 34 644.90 34 503.00 141.90 0.41% 43 266.90 -8 622.00 -19.93%
31.08.2010 34 503.00 35 266.80 - 763.80 -2.17% 43 287.30 -8 784.30 -20.29%
31.07.2010 35 266.80 35 292.60 -25.80 -0.07% 43 237.60 -7 970.80 -18.43%
30.06.2010 35 292.60 35 347.10 -54.50 -0.15% 43 270.10 -7 977.50 -18.44%
31.05.2010 35 347.10 35 956.40 - 609.30 -1.69% 41 260.00 -5 912.90 -14.33%
30.04.2010 35 956.40 35 921.40 35.00 0.10% 41 317.70 -5 361.30 -12.98%
31.03.2010 35 921.40 36 183.40 - 262.00 -0.72% 41 302.10 -5 380.70 -13.03%
28.02.2010 36 183.40 36 245.00 -61.60 -0.17% 41 130.10 -4 946.70 -12.03%
31.01.2010 36 245.00 36 227.30 17.70 0.05% 41 237.60 -4 992.60 -12.11%
31.12.2009 36 227.30 40 545.00 -4 317.70 -10.65% 41 044.60 -4 817.30 -11.74%
30.11.2009 40 545.00 43 818.80 -3 273.80 -7.47% 40 234.50 310.50 0.77%
31.10.2009 43 818.80 43 266.90 551.90 1.28% 40 101.40 3 717.40 9.27%
30.09.2009 43 266.90 43 287.30 -20.40 -0.05% 39 405.10 3 861.80 9.80%
31.08.2009 43 287.30 43 237.60 49.70 0.11% 40 814.00 2 473.30 6.06%
31.07.2009 43 237.60 43 270.10 -32.50 -0.08% 40 684.50 2 553.10 6.28%
30.06.2009 43 270.10 41 260.00 2 010.10 4.87% 39 785.60 3 484.50 8.76%
31.05.2009 41 260.00 41 317.70 -57.70 -0.14% 40 760.30 499.70 1.23%
30.04.2009 41 317.70 41 302.10 15.60 0.04% 40 463.60 854.10 2.11%
31.03.2009 41 302.10 41 130.10 172.00 0.42% 40 755.30 546.80 1.34%
28.02.2009 41 130.10 41 237.60 - 107.50 -0.26% 40 653.80 476.30 1.17%
31.01.2009 41 237.60 41 044.60 193.00 0.47% 40 288.50 949.10 2.36%
31.12.2008 41 044.60 40 234.50 810.10 2.01% 40 388.20 656.40 1.63%
30.11.2008 40 234.50 40 101.40 133.10 0.33% 35 942.40 4 292.10 11.94%
31.10.2008 40 101.40 39 405.10 696.30 1.77% 35 121.70 4 979.70 14.18%
30.09.2008 39 405.10 40 814.00 -1 408.90 -3.45% 35 209.10 4 196.00 11.92%
31.08.2008 40 814.00 40 684.50 129.50 0.32% 32 214.50 8 599.50 26.69%
31.07.2008 40 684.50 39 785.60 898.90 2.26% 33 494.70 7 189.80 21.47%
30.06.2008 39 785.60 40 760.30 - 974.70 -2.39% 32 018.80 7 766.80 24.26%
31.05.2008 40 760.30 40 463.60 296.70 0.73% 22 422.30 18 338.00 81.78%
30.04.2008 40 463.60 40 755.30 - 291.70 -0.72% 22 374.60 18 089.00 80.85%
31.03.2008 40 755.30 40 653.80 101.50 0.25% 22 482.80 18 272.50 81.27%
29.02.2008 40 653.80 40 288.50 365.30 0.91% 22 231.20 18 422.60 82.87%
31.01.2008 40 288.50 40 388.20 -99.70 -0.25% 21 592.70 18 695.80 86.58%
31.12.2007 40 388.20 35 942.40 4 445.80 12.37% 21 481.80 18 906.40 88.01%
30.11.2007 35 942.40 35 121.70 820.70 2.34% 21 547.70 14 394.70 66.80%
31.10.2007 35 121.70 35 209.10 -87.40 -0.25% 20 686.50 14 435.20 69.78%
30.09.2007 35 209.10 32 214.50 2 994.60 9.30% 20 790.70 14 418.40 69.35%
31.08.2007 32 214.50 33 494.70 -1 280.20 -3.82% 20 845.30 11 369.20 54.54%
31.07.2007 33 494.70 32 018.80 1 475.90 4.61% 20 870.80 12 623.90 60.49%
30.06.2007 32 018.80 22 422.30 9 596.50 42.80% 20 770.90 11 247.90 54.15%
31.05.2007 22 422.30 22 374.60 47.70 0.21% 20 799.40 1 622.90 7.80%
30.04.2007 22 374.60 22 482.80 - 108.20 -0.48% 21 292.00 1 082.60 5.08%
31.03.2007 22 482.80 22 231.20 251.60 1.13% 20 858.10 1 624.70 7.79%
28.02.2007 22 231.20 21 592.70 638.50 2.96% 20 876.30 1 354.90 6.49%
31.01.2007 21 592.70 21 481.80 110.90 0.52% 20 774.60 818.10 3.94%
31.12.2006 21 481.80 21 547.70 -65.90 -0.31% 20 793.40 688.40 3.31%
30.11.2006 21 547.70 20 686.50 861.20 4.16% 20 629.00 918.70 4.45%
31.10.2006 20 686.50 20 790.70 - 104.20 -0.50% 15 043.60 5 642.90 37.51%
30.09.2006 20 790.70 20 845.30 -54.60 -0.26% 14 919.40 5 871.30 39.35%
31.08.2006 20 845.30 20 870.80 -25.50 -0.12% 11 215.50 9 629.80 85.86%
31.07.2006 20 870.80 20 770.90 99.90 0.48% 11 325.50 9 545.30 84.28%
30.06.2006 20 770.90 20 799.40 -28.50 -0.14% 11 250.70 9 520.20 84.62%
31.05.2006 20 799.40 21 292.00 - 492.60 -2.31% 11 303.40 9 496.00 84.01%
30.04.2006 21 292.00 20 858.10 433.90 2.08% 11 429.00 9 863.00 86.30%
31.03.2006 20 858.10 20 876.30 -18.20 -0.09% 11 398.40 9 459.70 82.99%
28.02.2006 20 876.30 20 774.60 101.70 0.49% 9 218.30 11 658.00 126.47%
31.01.2006 20 774.60 20 793.40 -18.80 -0.09% 9 518.10 11 256.50 118.26%
31.12.2005 20 793.40 20 629.00 164.40 0.80% 9 764.00 11 029.40 112.96%
30.11.2005 20 629.00 15 043.60 5 585.40 37.13% 11 968.10 8 660.90 72.37%
31.10.2005 15 043.60 14 919.40 124.20 0.83% 12 018.00 3 025.60 25.18%
30.09.2005 14 919.40 11 215.50 3 703.90 33.02% 11 892.90 3 026.50 25.45%
31.08.2005 11 215.50 11 325.50 - 110.00 -0.97% 11 269.10 -53.60 -0.48%
31.07.2005 11 325.50 11 250.70 74.80 0.66% 10 839.10 486.40 4.49%
30.06.2005 11 250.70 11 303.40 -52.70 -0.47% 10 889.30 361.40 3.32%
31.05.2005 11 303.40 11 429.00 - 125.60 -1.10% 10 912.70 390.70 3.58%
30.04.2005 11 429.00 11 398.40 30.60 0.27% 10 935.10 493.90 4.52%
31.03.2005 11 398.40 9 218.30 2 180.10 23.65% 11 278.80 119.60 1.06%
28.02.2005 9 218.30 9 518.10 - 299.80 -3.15% 9 313.40 -95.10 -1.02%
31.01.2005 9 518.10 9 764.00 - 245.90 -2.52% 9 158.50 359.60 3.93%
31.12.2004 9 764.00 11 968.10 -2 204.10 -18.42% 11 093.30 -1 329.30 -11.98%
30.11.2004 11 968.10 12 018.00 -49.90 -0.42% 12 680.80 - 712.70 -5.62%
31.10.2004 12 018.00 11 892.90 125.10 1.05% 11 966.10 51.90 0.43%
30.09.2004 11 892.90 11 269.10 623.80 5.54% 11 745.40 147.50 1.26%
31.08.2004 11 269.10 10 839.10 430.00 3.97% 12 226.50 - 957.40 -7.83%
31.07.2004 10 839.10 10 889.30 -50.20 -0.46% 12 020.70 -1 181.60 -9.83%
30.06.2004 10 889.30 10 912.70 -23.40 -0.21% 11 992.20 -1 102.90 -9.20%
31.05.2004 10 912.70 10 935.10 -22.40 -0.20% 11 636.10 - 723.40 -6.22%
30.04.2004 10 935.10 11 278.80 - 343.70 -3.05% 9 814.70 1 120.40 11.42%
31.03.2004 11 278.80 9 313.40 1 965.40 21.10% 11 782.70 - 503.90 -4.28%
29.02.2004 9 313.40 9 158.50 154.90 1.69% 15 303.10 -5 989.70 -39.14%
31.01.2004 9 158.50 11 093.30 -1 934.80 -17.44% 15 729.80 -6 571.30 -41.78%
31.12.2003 11 093.30 12 680.80 -1 587.50 -12.52% 16 388.00 -5 294.70 -32.31%
30.11.2003 12 680.80 11 966.10 714.70 5.97% 18 260.30 -5 579.50 -30.56%
31.10.2003 11 966.10 11 745.40 220.70 1.88% 19 226.90 -7 260.80 -37.76%
30.09.2003 11 745.40 12 226.50 - 481.10 -3.93% 19 406.20 -7 660.80 -39.48%
31.08.2003 12 226.50 12 020.70 205.80 1.71% 19 483.10 -7 256.60 -37.25%
31.07.2003 12 020.70 11 992.20 28.50 0.24% 19 625.50 -7 604.80 -38.75%
30.06.2003 11 992.20 11 636.10 356.10 3.06% 20 627.80 -8 635.60 -41.86%
31.05.2003 11 636.10 9 814.70 1 821.40 18.56% 20 074.10 -8 438.00 -42.03%
30.04.2003 9 814.70 11 782.70 -1 968.00 -16.70% 20 880.40 -11 065.70 -53.00%
31.03.2003 11 782.70 15 303.10 -3 520.40 -23.00% 21 536.70 -9 754.00 -45.29%
28.02.2003 15 303.10 15 729.80 - 426.70 -2.71% 20 551.20 -5 248.10 -25.54%
31.01.2003 15 729.80 16 388.00 - 658.20 -4.02% 20 572.20 -4 842.40 -23.54%
31.12.2002 16 388.00 18 260.30 -1 872.30 -10.25% - - -
30.11.2002 18 260.30 19 226.90 - 966.60 -5.03% - - -
31.10.2002 19 226.90 19 406.20 - 179.30 -0.92% - - -
30.09.2002 19 406.20 19 483.10 -76.90 -0.39% - - -
31.08.2002 19 483.10 19 625.50 - 142.40 -0.73% - - -
31.07.2002 19 625.50 20 627.80 -1 002.30 -4.86% - - -
30.06.2002 20 627.80 20 074.10 553.70 2.76% - - -
31.05.2002 20 074.10 20 880.40 - 806.30 -3.86% - - -
30.04.2002 20 880.40 21 536.70 - 656.30 -3.05% - - -
31.03.2002 21 536.70 20 551.20 985.50 4.80% - - -
28.02.2002 20 551.20 20 572.20 -21.00 -0.10% - - -
31.01.2002 20 572.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.