daň z přidané hodnoty (Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada daň z přidané hodnoty obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... daň z přidané hodnoty - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2022 536.19
Min 31.01.2002 12.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2022 536.19 487.67 48.52 9.95% 463.68 72.51 15.64%
30.11.2022 487.67 444.38 43.29 9.74% 419.80 67.87 16.17%
31.10.2022 444.38 383.51 60.87 15.87% 375.17 69.21 18.45%
30.09.2022 383.51 340.67 42.84 12.58% 323.56 59.95 18.53%
31.08.2022 340.67 305.79 34.88 11.41% 287.06 53.61 18.68%
31.07.2022 305.79 252.14 53.65 21.28% 254.89 50.90 19.97%
30.06.2022 252.14 204.71 47.43 23.17% 205.08 47.06 22.95%
31.05.2022 204.71 168.20 36.51 21.71% 167.49 37.22 22.22%
30.04.2022 168.20 112.11 56.09 50.03% 136.72 31.48 23.03%
31.03.2022 112.11 74.31 37.80 50.87% 91.02 21.09 23.17%
28.02.2022 74.31 52.20 22.11 42.36% 63.35 10.96 17.30%
31.01.2022 52.20 463.68 - 411.48 -88.74% 45.42 6.78 14.93%
31.12.2021 463.68 419.80 43.88 10.45% 426.45 37.23 8.73%
30.11.2021 419.80 375.17 44.63 11.90% 387.91 31.89 8.22%
31.10.2021 375.17 323.56 51.61 15.95% 350.11 25.06 7.16%
30.09.2021 323.56 287.06 36.50 12.72% 301.17 22.39 7.43%
31.08.2021 287.06 254.89 32.17 12.62% 268.63 18.43 6.86%
31.07.2021 254.89 205.08 49.81 24.29% 234.21 20.68 8.83%
30.06.2021 205.08 167.49 37.59 22.44% 187.98 17.10 9.10%
31.05.2021 167.49 136.72 30.77 22.51% 155.99 11.50 7.37%
30.04.2021 136.72 91.02 45.70 50.21% 132.97 3.75 2.82%
31.03.2021 91.02 63.35 27.67 43.68% 97.78 -6.76 -6.91%
28.02.2021 63.35 45.42 17.93 39.48% 72.19 -8.84 -12.25%
31.01.2021 45.42 426.45 - 381.03 -89.35% 47.39 -1.97 -4.16%
31.12.2020 426.45 387.91 38.54 9.94% 431.58 -5.13 -1.19%
30.11.2020 387.91 350.11 37.80 10.80% 393.46 -5.55 -1.41%
31.10.2020 350.11 301.17 48.94 16.25% 354.88 -4.77 -1.34%
30.09.2020 301.17 268.63 32.54 12.11% 307.15 -5.98 -1.95%
31.08.2020 268.63 234.21 34.42 14.70% 276.30 -7.67 -2.78%
31.07.2020 234.21 187.98 46.23 24.59% 244.02 -9.81 -4.02%
30.06.2020 187.98 155.99 31.99 20.51% 200.15 -12.17 -6.08%
31.05.2020 155.99 132.97 23.02 17.31% 167.52 -11.53 -6.88%
30.04.2020 132.97 97.78 35.19 35.99% 135.04 -2.07 -1.53%
31.03.2020 97.78 72.19 25.59 35.45% 92.49 5.29 5.72%
29.02.2020 72.19 47.39 24.80 52.33% 65.74 6.45 9.81%
31.01.2020 47.39 431.58 - 384.19 -89.02% 44.88 2.51 5.59%
31.12.2019 431.58 393.46 38.12 9.69% 413.30 18.28 4.42%
30.11.2019 393.46 354.88 38.58 10.87% 378.52 14.94 3.95%
31.10.2019 354.88 307.15 47.73 15.54% 339.98 14.90 4.38%
30.09.2019 307.15 276.30 30.85 11.17% 293.04 14.11 4.82%
31.08.2019 276.30 244.02 32.28 13.23% 263.25 13.05 4.96%
31.07.2019 244.02 200.15 43.87 21.92% 237.09 6.93 2.92%
30.06.2019 200.15 167.52 32.63 19.48% 194.49 5.66 2.91%
31.05.2019 167.52 135.04 32.48 24.05% 161.57 5.95 3.68%
30.04.2019 135.04 92.49 42.55 46.00% 131.75 3.29 2.50%
31.03.2019 92.49 65.74 26.75 40.69% 92.64 -0.15 -0.16%
28.02.2019 65.74 44.88 20.86 46.48% 68.40 -2.66 -3.89%
31.01.2019 44.88 413.30 - 368.42 -89.14% 46.24 -1.36 -2.94%
31.12.2018 413.30 378.52 34.78 9.19% 381.68 31.62 8.28%
30.11.2018 378.52 339.98 38.54 11.34% 346.33 32.19 9.29%
31.10.2018 339.98 293.04 46.94 16.02% 314.41 25.57 8.13%
30.09.2018 293.04 263.25 29.79 11.32% 272.81 20.23 7.42%
31.08.2018 263.25 237.09 26.16 11.03% 241.33 21.92 9.08%
31.07.2018 237.09 194.49 42.60 21.90% 219.79 17.30 7.87%
30.06.2018 194.49 161.57 32.92 20.38% 179.68 14.81 8.24%
31.05.2018 161.57 131.75 29.82 22.63% 147.57 14.00 9.49%
30.04.2018 131.75 92.64 39.11 42.22% 122.05 9.70 7.95%
31.03.2018 92.64 68.40 24.24 35.44% 81.88 10.76 13.14%
28.02.2018 68.40 46.24 22.16 47.92% 58.27 10.13 17.38%
31.01.2018 46.24 381.68 - 335.44 -87.89% 41.37 4.87 11.77%
31.12.2017 381.68 346.33 35.35 10.21% 349.72 31.96 9.14%
30.11.2017 346.33 314.41 31.92 10.15% 315.51 30.82 9.77%
31.10.2017 314.41 272.81 41.60 15.25% 288.16 26.25 9.11%
30.09.2017 272.81 241.33 31.48 13.04% 246.75 26.06 10.56%
31.08.2017 241.33 219.79 21.54 9.80% 218.37 22.96 10.51%
31.07.2017 219.79 179.68 40.11 22.32% 197.62 22.17 11.22%
30.06.2017 179.68 147.57 32.11 21.76% 157.53 22.15 14.06%
31.05.2017 147.57 122.05 25.52 20.91% 133.73 13.84 10.35%
30.04.2017 122.05 81.88 40.17 49.06% 110.06 11.99 10.89%
31.03.2017 81.88 58.27 23.61 40.52% 75.38 6.50 8.62%
28.02.2017 58.27 41.37 16.90 40.85% 51.80 6.47 12.49%
31.01.2017 41.37 349.72 - 308.35 -88.17% 39.68 1.69 4.26%
31.12.2016 349.72 315.51 34.21 10.84% 331.84 17.88 5.39%
30.11.2016 315.51 288.16 27.35 9.49% 303.62 11.89 3.92%
31.10.2016 288.16 246.75 41.41 16.78% 275.11 13.05 4.74%
30.09.2016 246.75 218.37 28.38 13.00% 233.08 13.67 5.86%
31.08.2016 218.37 197.62 20.75 10.50% 212.16 6.21 2.93%
31.07.2016 197.62 157.53 40.09 25.45% 189.42 8.20 4.33%
30.06.2016 157.53 133.73 23.80 17.80% 148.61 8.92 6.00%
31.05.2016 133.73 110.06 23.67 21.51% 125.94 7.79 6.19%
30.04.2016 110.06 75.38 34.68 46.01% 106.70 3.36 3.15%
31.03.2016 75.38 51.80 23.58 45.52% 72.35 3.03 4.19%
29.02.2016 51.80 39.68 12.12 30.54% 51.19 0.61 1.19%
31.01.2016 39.68 331.84 - 292.16 -88.04% 39.27 0.41 1.04%
31.12.2015 331.84 303.62 28.22 9.29% 322.88 8.96 2.77%
30.11.2015 303.62 275.11 28.51 10.36% 298.41 5.21 1.75%
31.10.2015 275.11 233.08 42.03 18.03% 273.69 1.42 0.52%
30.09.2015 233.08 212.16 20.92 9.86% 232.82 0.26 0.11%
31.08.2015 212.16 189.42 22.74 12.01% 212.86 -0.70 -0.33%
31.07.2015 189.42 148.61 40.81 27.46% 192.76 -3.34 -1.73%
30.06.2015 148.61 125.94 22.67 18.00% 156.15 -7.54 -4.83%
31.05.2015 125.94 106.70 19.24 18.03% 135.97 -10.03 -7.38%
30.04.2015 106.70 72.35 34.35 47.48% 117.78 -11.08 -9.41%
31.03.2015 72.35 51.19 21.16 41.34% 84.43 -12.08 -14.31%
28.02.2015 51.19 39.27 11.92 30.35% 65.29 -14.10 -21.60%
31.01.2015 39.27 322.88 - 283.61 -87.84% 44.58 -5.31 -11.91%
31.12.2014 322.88 298.41 24.47 8.20% 308.46 14.42 4.67%
30.11.2014 298.41 273.69 24.72 9.03% 283.36 15.05 5.31%
31.10.2014 273.69 232.82 40.87 17.55% 256.19 17.50 6.83%
30.09.2014 232.82 212.86 19.96 9.38% 221.62 11.20 5.05%
31.08.2014 212.86 192.76 20.10 10.43% 198.77 14.09 7.09%
31.07.2014 192.76 156.15 36.61 23.45% 177.98 14.78 8.30%
30.06.2014 156.15 135.97 20.18 14.84% 146.09 10.06 6.89%
31.05.2014 135.97 117.78 18.19 15.44% 124.86 11.11 8.90%
30.04.2014 117.78 84.43 33.35 39.50% 104.46 13.32 12.75%
31.03.2014 84.43 65.29 19.14 29.32% 73.34 11.09 15.12%
28.02.2014 65.29 44.58 20.71 46.46% 54.98 10.31 18.75%
31.01.2014 44.58 308.46 - 263.88 -85.55% 48.16 -3.58 -7.43%
31.12.2013 308.46 283.36 25.10 8.86% 278.23 30.23 10.87%
30.11.2013 283.36 256.19 27.17 10.61% 254.61 28.75 11.29%
31.10.2013 256.19 221.62 34.57 15.60% 243.40 12.79 5.25%
30.09.2013 221.62 198.77 22.85 11.50% 199.40 22.22 11.14%
31.08.2013 198.77 177.98 20.79 11.68% 177.50 21.27 11.98%
31.07.2013 177.98 146.09 31.89 21.83% 170.73 7.25 4.25%
30.06.2013 146.09 124.86 21.23 17.00% 128.28 17.81 13.88%
31.05.2013 124.86 104.46 20.40 19.53% 105.33 19.53 18.54%
30.04.2013 104.46 73.34 31.12 42.43% 100.57 3.89 3.87%
31.03.2013 73.34 54.98 18.36 33.39% 58.44 14.90 25.50%
28.02.2013 54.98 48.16 6.82 14.16% 40.68 14.30 35.15%
31.01.2013 48.16 278.23 - 230.07 -82.69% 45.13 3.03 6.71%
31.12.2012 278.23 254.61 23.62 9.28% 275.39 2.84 1.03%
30.11.2012 254.61 243.40 11.21 4.61% 252.38 2.23 0.88%
31.10.2012 243.40 199.40 44.00 22.07% 242.95 0.45 0.19%
30.09.2012 199.40 177.50 21.90 12.34% 201.00 -1.60 -0.80%
31.08.2012 177.50 170.73 6.77 3.97% 179.90 -2.40 -1.33%
31.07.2012 170.73 128.28 42.45 33.09% 175.56 -4.83 -2.75%
30.06.2012 128.28 105.33 22.95 21.79% 135.63 -7.35 -5.42%
31.05.2012 105.33 100.57 4.76 4.73% 111.68 -6.35 -5.69%
30.04.2012 100.57 58.44 42.13 72.09% 96.13 4.44 4.62%
31.03.2012 58.44 40.68 17.76 43.66% 56.62 1.82 3.21%
29.02.2012 40.68 45.13 -4.45 -9.86% 36.89 3.79 10.27%
31.01.2012 45.13 275.39 - 230.26 -83.61% 43.94 1.19 2.71%
31.12.2011 275.39 252.38 23.01 9.12% 269.55 5.84 2.17%
30.11.2011 252.38 242.95 9.43 3.88% 246.67 5.71 2.31%
31.10.2011 242.95 201.00 41.95 20.87% 239.87 3.08 1.28%
30.09.2011 201.00 179.90 21.10 11.73% 197.66 3.34 1.69%
31.08.2011 179.90 175.56 4.34 2.47% 177.04 2.86 1.62%
31.07.2011 175.56 135.63 39.93 29.44% 169.03 6.53 3.86%
30.06.2011 135.63 111.68 23.95 21.45% 126.87 8.76 6.90%
31.05.2011 111.68 96.13 15.55 16.18% 106.20 5.48 5.16%
30.04.2011 96.13 56.62 39.51 69.78% 98.21 -2.08 -2.12%
31.03.2011 56.62 36.89 19.73 53.48% 60.63 -4.01 -6.61%
28.02.2011 36.89 43.94 -7.05 -16.04% 42.90 -6.01 -14.01%
31.01.2011 43.94 269.55 - 225.61 -83.70% 41.10 2.84 6.91%
31.12.2010 269.55 246.67 22.88 9.28% 253.61 15.94 6.29%
30.11.2010 246.67 239.87 6.80 2.83% 232.49 14.18 6.10%
31.10.2010 239.87 197.66 42.21 21.35% 221.02 18.85 8.53%
30.09.2010 197.66 177.04 20.62 11.65% 182.48 15.18 8.32%
31.08.2010 177.04 169.03 8.01 4.74% 163.50 13.54 8.28%
31.07.2010 169.03 126.87 42.16 33.23% 154.90 14.13 9.12%
30.06.2010 126.87 106.20 20.67 19.46% 117.87 9.00 7.64%
31.05.2010 106.20 98.21 7.99 8.14% 99.27 6.93 6.98%
30.04.2010 98.21 60.63 37.58 61.98% 89.30 8.91 9.98%
31.03.2010 60.63 42.90 17.73 41.33% 54.32 6.31 11.62%
28.02.2010 42.90 41.10 1.80 4.38% 39.10 3.80 9.72%
31.01.2010 41.10 253.61 - 212.51 -83.79% 39.76 1.34 3.37%
31.12.2009 253.61 232.49 21.12 9.08% 255.19 -1.58 -0.62%
30.11.2009 232.49 221.02 11.47 5.19% 235.46 -2.97 -1.26%
31.10.2009 221.02 182.48 38.54 21.12% 223.82 -2.80 -1.25%
30.09.2009 182.48 163.50 18.98 11.61% 183.18 -0.70 -0.38%
31.08.2009 163.50 154.90 8.60 5.55% 165.20 -1.70 -1.03%
31.07.2009 154.90 117.87 37.03 31.42% 156.99 -2.09 -1.33%
30.06.2009 117.87 99.27 18.60 18.74% 119.62 -1.75 -1.46%
31.05.2009 99.27 89.30 9.97 11.16% 101.00 -1.73 -1.71%
30.04.2009 89.30 54.32 34.98 64.40% 90.92 -1.62 -1.78%
31.03.2009 54.32 39.10 15.22 38.93% 58.05 -3.73 -6.43%
28.02.2009 39.10 39.76 -0.66 -1.66% 37.70 1.40 3.71%
31.01.2009 39.76 255.19 - 215.43 -84.42% 40.29 -0.53 -1.32%
31.12.2008 255.19 235.46 19.73 8.38% 236.38 18.81 7.96%
30.11.2008 235.46 223.82 11.64 5.20% 215.28 20.18 9.37%
31.10.2008 223.82 183.18 40.64 22.19% 203.93 19.89 9.75%
30.09.2008 183.18 165.20 17.98 10.88% 169.40 13.78 8.13%
31.08.2008 165.20 156.99 8.21 5.23% 152.02 13.18 8.67%
31.07.2008 156.99 119.62 37.37 31.24% 146.66 10.33 7.04%
30.06.2008 119.62 101.00 18.62 18.44% 114.03 5.59 4.90%
31.05.2008 101.00 90.92 10.08 11.09% 97.02 3.98 4.10%
30.04.2008 90.92 58.05 32.87 56.62% 87.65 3.27 3.73%
31.03.2008 58.05 37.70 20.35 53.98% 55.62 2.43 4.37%
29.02.2008 37.70 40.29 -2.59 -6.43% 38.22 -0.52 -1.36%
31.01.2008 40.29 236.38 - 196.09 -82.96% 35.05 5.24 14.95%
31.12.2007 236.38 215.28 21.10 9.80% 217.78 18.60 8.54%
30.11.2007 215.28 203.93 11.35 5.57% 200.25 15.03 7.51%
31.10.2007 203.93 169.40 34.53 20.38% 185.62 18.31 9.86%
30.09.2007 169.40 152.02 17.38 11.43% 153.55 15.85 10.32%
31.08.2007 152.02 146.66 5.36 3.65% 139.69 12.33 8.83%
31.07.2007 146.66 114.03 32.63 28.62% 131.28 15.38 11.72%
30.06.2007 114.03 97.02 17.01 17.53% 101.85 12.18 11.96%
31.05.2007 97.02 87.65 9.37 10.69% 89.11 7.91 8.88%
30.04.2007 87.65 55.62 32.03 57.59% 79.81 7.84 9.82%
31.03.2007 55.62 38.22 17.40 45.53% 53.37 2.25 4.22%
28.02.2007 38.22 35.05 3.17 9.04% 39.38 -1.16 -2.95%
31.01.2007 35.05 217.78 - 182.73 -83.91% 31.42 3.63 11.55%
31.12.2006 217.78 200.25 17.53 8.75% 208.41 9.37 4.50%
30.11.2006 200.25 185.62 14.63 7.88% 188.90 11.35 6.01%
31.10.2006 185.62 153.55 32.07 20.89% 173.35 12.27 7.08%
30.09.2006 153.55 139.69 13.86 9.92% 143.90 9.65 6.71%
31.08.2006 139.69 131.28 8.41 6.41% 128.40 11.29 8.79%
31.07.2006 131.28 101.85 29.43 28.90% 118.73 12.55 10.57%
30.06.2006 101.85 89.11 12.74 14.30% 90.94 10.91 12.00%
31.05.2006 89.11 79.81 9.30 11.65% 75.88 13.23 17.44%
30.04.2006 79.81 53.37 26.44 49.54% 65.28 14.53 22.26%
31.03.2006 53.37 39.38 13.99 35.53% 41.73 11.64 27.89%
28.02.2006 39.38 31.42 7.96 25.33% 27.85 11.53 41.40%
31.01.2006 31.42 208.41 - 176.99 -84.92% 23.43 7.99 34.10%
31.12.2005 208.41 188.90 19.51 10.33% 184.32 24.09 13.07%
30.11.2005 188.90 173.35 15.55 8.97% 165.52 23.38 14.13%
31.10.2005 173.35 143.90 29.45 20.47% 150.88 22.47 14.89%
30.09.2005 143.90 128.40 15.50 12.07% 123.96 19.94 16.09%
31.08.2005 128.40 118.73 9.67 8.14% 107.90 20.50 19.00%
31.07.2005 118.73 90.94 27.79 30.56% 96.42 22.31 23.14%
30.06.2005 90.94 75.88 15.06 19.85% 75.30 15.64 20.77%
31.05.2005 75.88 65.28 10.60 16.24% 70.90 4.98 7.02%
30.04.2005 65.28 41.73 23.55 56.43% 66.69 -1.41 -2.11%
31.03.2005 41.73 27.85 13.88 49.84% 44.20 -2.47 -5.59%
28.02.2005 27.85 23.43 4.42 18.86% 24.79 3.06 12.34%
31.01.2005 23.43 184.32 - 160.89 -87.29% 16.71 6.72 40.22%
31.12.2004 184.32 165.52 18.80 11.36% 164.85 19.47 11.81%
30.11.2004 165.52 150.88 14.64 9.70% 147.30 18.22 12.37%
31.10.2004 150.88 123.96 26.92 21.72% 136.65 14.23 10.41%
30.09.2004 123.96 107.90 16.06 14.88% 113.49 10.47 9.23%
31.08.2004 107.90 96.42 11.48 11.91% 100.29 7.61 7.59%
31.07.2004 96.42 75.30 21.12 28.05% 92.80 3.62 3.90%
30.06.2004 75.30 70.90 4.40 6.21% 73.96 1.34 1.81%
31.05.2004 70.90 66.69 4.21 6.31% 60.80 10.10 16.61%
30.04.2004 66.69 44.20 22.49 50.88% 50.21 16.48 32.82%
31.03.2004 44.20 24.79 19.41 78.30% 33.13 11.07 33.41%
29.02.2004 24.79 16.71 8.08 48.35% 18.90 5.89 31.16%
31.01.2004 16.71 164.85 - 148.14 -89.86% 13.23 3.48 26.30%
31.12.2003 164.85 147.30 17.55 11.91% 152.00 12.85 8.45%
30.11.2003 147.30 136.65 10.65 7.79% 139.72 7.58 5.43%
31.10.2003 136.65 113.49 23.16 20.41% 127.35 9.30 7.30%
30.09.2003 113.49 100.29 13.20 13.16% 107.82 5.67 5.26%
31.08.2003 100.29 92.80 7.49 8.07% 94.59 5.70 6.03%
31.07.2003 92.80 73.96 18.84 25.47% 87.19 5.61 6.43%
30.06.2003 73.96 60.80 13.16 21.64% 69.88 4.08 5.84%
31.05.2003 60.80 50.21 10.59 21.09% 58.57 2.23 3.81%
30.04.2003 50.21 33.13 17.08 51.55% 49.14 1.07 2.18%
31.03.2003 33.13 18.90 14.23 75.29% 32.56 0.57 1.75%
28.02.2003 18.90 13.23 5.67 42.86% 17.63 1.27 7.20%
31.01.2003 13.23 152.00 - 138.77 -91.30% 12.90 0.33 2.56%
31.12.2002 152.00 139.72 12.28 8.79% - - -
30.11.2002 139.72 127.35 12.37 9.71% - - -
31.10.2002 127.35 107.82 19.53 18.11% - - -
30.09.2002 107.82 94.59 13.23 13.99% - - -
31.08.2002 94.59 87.19 7.40 8.49% - - -
31.07.2002 87.19 69.88 17.31 24.77% - - -
30.06.2002 69.88 58.57 11.31 19.31% - - -
31.05.2002 58.57 49.14 9.43 19.19% - - -
30.04.2002 49.14 32.56 16.58 50.92% - - -
31.03.2002 32.56 17.63 14.93 84.69% - - -
28.02.2002 17.63 12.90 4.73 36.67% - - -
31.01.2002 12.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

daň z přidané hodnoty - Graf
daň z přidané hodnoty - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
daň z přidané hodnoty (Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR))
<p>Neplatná hodnota parametru sestuid.</p> (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
<p>Neplatná hodnota parametru sestuid.</p> (Volumes for B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business)
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů (Aktiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK (Aktiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR (Aktiva, hlavní položky, EUR)
z toho: Opravné položky, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Základní kapitál, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
?

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V