Inflace - 2022, míra inflace a její vývoj v ČR

Období Průměrný index
spotřebitelských cen 
Inflace
meziroční v % 
Inflace
meziměsíční v % 
Podrobně
Další »
5 / 2022 8.1 % 16.0 % 1.8 % Zpráva
4 / 2022 7.0 % 14.2 % 1.8 % -
3 / 2022 6.1 % 12.7 % 1.7 % Zpráva
2 / 2022 5.2 % 11.0 % 1.3 % -
1 / 2022 4.5 % 9.9 % 4.4 % Zpráva
12 / 2021 3.8 % 6.6 % 0.4 % Zpráva
R / 2021 3.8 % - - -
12 / 2021 3.8 % 6.6 % 0.4 % Zpráva
11 / 2021 3.5 % 6.0 % 0.2 % -
10 / 2021 3.2 % 5.8 % 1.0 % Zpráva
8 / 2021 2.8 % 4.1 % 0.7 % Zpráva
7 / 2021 2.8 % 3.4 % 1.0 % Zpráva
6 / 2021 2.8 % 2.8 % 0.5 % -
5 / 2021 2.8 % 2.9 % 0.2 % -
4 / 2021 2.8 % 3.1 % 0.5 % Zpráva
3 / 2021 2.8 % 2.3 % 0.2 % Zpráva
2 / 2021 2.9 % 2.1 % 0.2 % Zpráva
1 / 2021 3.0 % 2.2 % 1.3 % Zpráva
R / 2020 3.2 % - - -
12 / 2020 3.2 % 2.3 % -0.2 % Zpráva

10.06.2022 ČR - inflace v květnu dále roste o 1,8% m/m a 16% meziročněSpotřebitelské ceny se meziměsíčně zvýšily o 1,8 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 16,0 %, což bylo o 1,8 procentního bodu více než v dubnu.

 

Meziměsíční srovnání

Meziměsíčně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 1,8 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší především ceny masa o 5,0 %, chleba o 4,8 %, ovoce o 4,6 %, polotučného trvanlivého mléka o 10,9 %, vajec o 12,6 %, másla o 11,8 %, sýrů a tvarohů o 2,4 % a brambor o 12,0 %. Ceny zeleniny meziměsíčně klesly o 2,7 %. V oddíle bydlení se zvýšily zejména ceny zemního plynu o 3,4 %, elektřiny o 0,6 %, tuhých paliv o 5,3 % a výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 1,8 %. Růst cen v oddíle stravování a ubytování byl způsoben vyššími cenami stravovacích služeb o 2,9 % a ubytovacích služeb o 3,9 %. V oddíle doprava vzrostly ceny pohonných hmot a olejů o 3,3 %. Vývoj cen v oddíle zdraví ovlivnilo sezónní zvýšení cen lázeňských pobytů o 5,6 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,1 % a ceny služeb o 1,4 %.

Spotřebitelské ceny opět výrazně zrychlily svůj meziroční růst, tentokrát až na rovných 16 %. Meziměsíčně vzrostly o 1,8 % především v důsledku růstu cen potravin,“ uvádí Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen ČSÚ.
 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 16,0 %, což bylo o 1,8 procentního bodu více než v dubnu. Zrychlení1) meziročního cenového růstu nastalo zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst na 15,1 % z dubnového 10,7 %). Růst cen mouky zrychlil na 64,6 % (v dubnu 52,3 %), masa na 17,3 % (v dubnu 11,0 %), polotučného trvanlivého mléka na 42,1 % (v dubnu 31,3 %), vajec na 33,8 % (v dubnu 14,2 %) a másla na 51,9 % (v dubnu 31,6 %). V oddíle bydlení vzrostly především ceny zemního plynu o 49,2 % (v dubnu o 44,2 %) a tuhých paliv o 30,1 % (v dubnu o 24,1 %). V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 22,8 % (v dubnu o 19,5 %) a ubytovacích služeb o 18,1 % (v dubnu 14,4 %).

Na meziroční růst cenové hladiny měly v květnu nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 4,7 %, vodného o 5,3 %, stočného o 6,4 %, elektřiny o 30,8 %, tepla a teplé vody o 17,8 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly meziročně vyšší ceny chleba o 25,4 %, drůbežího masa o 30,7 %, ostatních jedlých olejů o 47,8 % a cukru o 32,1 %. V oddíle doprava se zvýšily ceny automobilů o 13,9 % a pohonných hmot a olejů o 44,3 %. Ceny oděvů vzrostly o 22,9 % a obuvi o 16,8 %.

Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) vzrostly o 19,1 % (v dubnu o 17,7 %) zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů, stavebních prací a cen nových bytů pro vlastní bydlení. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 115,5 %. (Více informací: Metodická poznámka.)

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 17,7 % a ceny služeb o 13,1 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v květnu 8,1 % (v dubnu 7,0 %).
 

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)2)

Podle předběžných výpočtů vzrostl v květnu HICP v Česku meziměsíčně o 1,9 % a meziročně o 15,2 % (v dubnu o 13,2 %). Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP v květnu 2022 za Eurozónu 8,1 % (v dubnu 7,4 %), na Slovensku 11,8 % a v Německu 8,7 %. Nejvyšší byla v květnu v Estonsku (20,1 %). Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v dubnu 8,1 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v březnu. Nejvíce ceny v dubnu meziročně vzrostly v Estonsku (o 19,1 %) a nejméně ve Francii a na Maltě (shodně o 5,4 %).

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)
 

* * *
 

Od dubna 2022 jsou nově ve Veřejné databázi souběžně s Rychlou informací zveřejňována data dle základního i podrobného členění klasifikace ECOICOP a spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb.

 
____________________

 

1) Zrychlení/zpomalení růstu meziročního cenového indexu je rozdíl mezi aktuálním a předchozím meziročním indexem. Je proto závislé na změně aktuálního meziměsíčního indexu a zároveň na změně základny – meziměsíčního indexu (růstu/poklesu) ve stejném měsíci loňského roku.
2) HICP neobsahuje imputované nájemné.
 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 
Kontaktní osoba:   Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz 
Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:  012018-22 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-22 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-22 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu: 
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:  13. 7. 2022

 

Přílohy

 • cisc061022.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Vyjádření Jiřího Mrázka, ředitele odboru statistiky cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.06.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz

 

Inflace - zpravodajství


Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.