Položky Finančního účtu v mil. CZK (Měsíce) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 5 055.90 -4 735.10 - 206.77% -35 347.20 - 114.30%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 18 638.50 27 194.80 -31.46% 38 476.60 -51.56%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 13 582.60 31 929.90 -57.46% 73 823.80 -81.60%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo -17 921.50 -18 109.90 -1.04% -5 319.20 236.92%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 12 479.00 263.50 4 635.86% 11 812.30 5.64%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 30 400.50 18 373.40 65.46% 17 131.50 77.45%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo 942.60 - 105.60 - 992.61% 3 737.50 -74.78%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 8 018.70 151.90 5 178.93% 7 077.30 13.30%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 7 076.00 257.00 2 653.31% 3 340.00 111.86%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -8 208.00 -8 208.00 0.00 -8 789.00 -6.61%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 6 804.00 6 804.00 0.00 3 442.00 97.68%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 15 012.00 15 012.00 0.00 12 231.00 22.74%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo -10 656.00 -9 797.00 8.77% - 268.00 3 876.12%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva -2 344.00 -6 693.00 -64.98% 1 293.00 - 281.28%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 8 313.00 3 104.00 167.82% 1 561.00 432.54%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 172 445.00 -6 387.00 2 599.94% - 128 470.00 34.23%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 10 063.00 -4 402.00 - 328.60% 8 482.00 18.64%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 182 507.00 1 985.00 9 094.31% 136 952.00 33.26%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 4 899.00 -3 989.00 - 222.81% 13 898.00 -64.75%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 6 668.00 -3 806.00 - 275.20% 11 581.00 -42.42%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 1 770.00 182.00 872.53% -2 317.00 - 176.39%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo - 177 343.00 -2 398.00 7 295.45% - 142 368.00 24.57%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 3 394.00 - 595.00 - 670.42% -3 100.00 - 209.48%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 180 738.00 1 803.00 9 924.29% 139 268.00 29.78%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 161 535.00 15 832.00 -1 120.31% - 131 189.00 23.13%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 663.00 511.00 29.75% - 868.00 - 176.38%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 162 198.00 -15 321.00 -1 158.66% 130 321.00 24.46%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo -18 790.00 -10 799.00 74.00% -9 116.00 106.12%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 16.00 -63.00 - 125.40% -26.00 - 161.54%
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 18 806.00 10 736.00 75.17% 9 090.00 106.89%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo 2 982.00 -7 431.00 - 140.13% -2 062.00 - 244.62%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 2 715.00 -1 044.00 - 360.06% -2 206.00 - 223.07%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva - 267.00 6 387.00 - 104.18% - 143.00 86.71%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo 4 336.00 - 661.00 - 755.98% -2 195.00 - 297.54%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 910.00 -2 223.00 -59.06% -3 440.00 -73.55%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -5 246.00 -1 562.00 235.85% -1 245.00 321.37%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo 176 723.00 13 258.00 1 232.95% 95 927.00 84.23%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva -17 357.00 26 392.00 - 165.77% 16 912.00 - 202.63%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva - 194 079.00 13 134.00 -1 577.68% -79 015.00 145.62%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 14 363.00 7 165.00 100.46% 4 711.00 204.88%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 14 363.00 7 165.00 100.46% 4 711.00 204.88%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 5 056.00 -4 735.00 - 206.78% -35 347.00 - 114.30%

Finanční účet - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 5 055.90
31.05.2019 -4 735.10
30.04.2019 25 207.90
31.03.2019 -2 215.00
28.02.2019 37 148.10
31.01.2019 12 155.50
31.12.2018 21 785.10
30.11.2018 -31 952.20
31.10.2018 12 036.50
30.09.2018 -23 181.40
Další »
Finanční účet - saldo,Položky Finančního účtu v mil. CZK

Finanční účet - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 18 638.50
31.05.2019 27 194.80
30.04.2019 22 729.30
31.03.2019 37 247.60
28.02.2019 19 974.90
31.01.2019 14 726.10
31.12.2018 -7 236.20
30.11.2018 23 042.00
31.10.2018 30 840.20
30.09.2018 10 437.90
Další »
Finanční účet - aktiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

Finanční účet - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 13 582.60
31.05.2019 31 929.90
30.04.2019 -2 478.60
31.03.2019 39 462.60
28.02.2019 -17 173.20
31.01.2019 2 570.60
31.12.2018 -29 021.20
30.11.2018 54 994.20
31.10.2018 18 803.70
30.09.2018 33 619.30
Další »
Finanční účet - pasiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

1 - Přímé investice - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 -17 921.50
31.05.2019 -18 109.90
30.04.2019 1 276.00
31.03.2019 11 199.20
28.02.2019 -5 454.30
31.01.2019 -1 055.30
31.12.2018 -13 634.90
30.11.2018 -23 166.40
31.10.2018 1 271.10
30.09.2018 -12 432.50
Další »
1 - Přímé investice - saldo,Položky Finančního účtu v mil. CZK

1 - Přímé investice - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 12 479.00
31.05.2019 263.50
30.04.2019 16 267.90
31.03.2019 41 229.70
28.02.2019 6 247.10
31.01.2019 15 662.80
31.12.2018 11 536.30
30.11.2018 -2 845.60
31.10.2018 20 190.50
30.09.2018 13 396.90
Další »
1 - Přímé investice - aktiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

1 - Přímé investice - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 30 400.50
31.05.2019 18 373.40
30.04.2019 14 991.90
31.03.2019 30 030.50
28.02.2019 11 701.40
31.01.2019 16 718.10
31.12.2018 25 171.20
30.11.2018 20 320.80
31.10.2018 18 919.40
30.09.2018 25 829.40
Další »
1 - Přímé investice - pasiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

- Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 942.60
31.05.2019 - 105.60
30.04.2019 -1 631.30
31.03.2019 -7 351.90
28.02.2019 - 601.00
31.01.2019 -1 812.00
31.12.2018 -1 373.00
30.11.2018 -3 441.30
31.10.2018 2 726.20
30.09.2018 1 594.80
Další »
- Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo,Položky Finančního účtu v mil. CZK

- Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 8 018.70
31.05.2019 151.90
30.04.2019 19.60
31.03.2019 6 043.80
28.02.2019 124.20
31.01.2019 717.90
31.12.2018 4 811.70
30.11.2018 802.70
31.10.2018 37.80
30.09.2018 11 072.40
Další »
- Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

- Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 7 076.00
31.05.2019 257.00
30.04.2019 1 651.00
31.03.2019 13 396.00
28.02.2019 725.00
31.01.2019 2 530.00
31.12.2018 6 185.00
30.11.2018 4 244.00
31.10.2018 -2 688.00
30.09.2018 9 478.00
Další »
- Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

- Reinvestice zisků - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 -8 208.00
31.05.2019 -8 208.00
30.04.2019 -8 208.00
31.03.2019 -8 208.00
28.02.2019 -8 208.00
31.01.2019 -8 208.00
31.12.2018 -6 802.00
30.11.2018 -6 802.00
31.10.2018 -6 802.00
30.09.2018 -8 797.00
Další »
- Reinvestice zisků - saldo,Položky Finančního účtu v mil. CZK

- Reinvestice zisků - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 6 804.00
31.05.2019 6 804.00
30.04.2019 6 804.00
31.03.2019 6 804.00
28.02.2019 6 804.00
31.01.2019 6 804.00
31.12.2018 6 278.00
30.11.2018 6 278.00
31.10.2018 6 278.00
30.09.2018 3 275.00
Další »
- Reinvestice zisků - aktiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

- Reinvestice zisků - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 15 012.00
31.05.2019 15 012.00
30.04.2019 15 012.00
31.03.2019 15 012.00
28.02.2019 15 012.00
31.01.2019 15 012.00
31.12.2018 13 080.00
30.11.2018 13 080.00
31.10.2018 13 080.00
30.09.2018 12 072.00
Další »
- Reinvestice zisků - pasiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

2 - Dluhové nástroje - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 -10 656.00
31.05.2019 -9 797.00
30.04.2019 11 115.00
31.03.2019 26 759.00
28.02.2019 3 354.00
31.01.2019 8 964.00
31.12.2018 -5 460.00
30.11.2018 -12 923.00
31.10.2018 5 347.00
30.09.2018 -5 230.00
Další »
2 - Dluhové nástroje - saldo,Položky Finančního účtu v mil. CZK

2 - Dluhové nástroje - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 -2 344.00
31.05.2019 -6 693.00
30.04.2019 9 444.00
31.03.2019 28 382.00
28.02.2019 - 681.00
31.01.2019 8 141.00
31.12.2018 447.00
30.11.2018 -9 926.00
31.10.2018 13 875.00
30.09.2018 - 950.00
Další »
2 - Dluhové nástroje - aktiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

2 - Dluhové nástroje - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 8 313.00
31.05.2019 3 104.00
30.04.2019 -1 671.00
31.03.2019 1 623.00
28.02.2019 -4 036.00
31.01.2019 - 824.00
31.12.2018 5 907.00
30.11.2018 2 997.00
31.10.2018 8 528.00
30.09.2018 4 280.00
Další »
2 - Dluhové nástroje - pasiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

2 - Portfoliové investice - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 - 172 445.00
31.05.2019 -6 387.00
30.04.2019 151 840.00
31.03.2019 - 192 964.00
28.02.2019 -16 690.00
31.01.2019 60 788.00
31.12.2018 - 131 612.00
30.11.2018 -35 326.00
31.10.2018 144 918.00
30.09.2018 - 139 876.00
Další »
2 - Portfoliové investice - saldo,Položky Finančního účtu v mil. CZK

2 - Portfoliové investice - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 10 063.00
31.05.2019 -4 402.00
30.04.2019 914.00
31.03.2019 -5 209.00
28.02.2019 3 285.00
31.01.2019 -1 956.00
31.12.2018 -5 779.00
30.11.2018 - 125.00
31.10.2018 -9 466.00
30.09.2018 1 521.00
Další »
2 - Portfoliové investice - aktiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

2 - Portfoliové investice - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 182 507.00
31.05.2019 1 985.00
30.04.2019 - 150 926.00
31.03.2019 187 755.00
28.02.2019 19 975.00
31.01.2019 -62 744.00
31.12.2018 125 833.00
30.11.2018 35 202.00
31.10.2018 - 154 384.00
30.09.2018 141 397.00
Další »
2 - Portfoliové investice - pasiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 4 899.00
31.05.2019 -3 989.00
30.04.2019 5 428.00
31.03.2019 -4 996.00
28.02.2019 2 233.00
31.01.2019 -2 122.00
31.12.2018 4 887.00
30.11.2018 -3 969.00
31.10.2018 1 810.00
30.09.2018 3 379.00
Další »
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo,Položky Finančního účtu v mil. CZK

1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 6 668.00
31.05.2019 -3 806.00
30.04.2019 777.00
31.03.2019 -5 516.00
28.02.2019 3 440.00
31.01.2019 -1 960.00
31.12.2018 -3 471.00
30.11.2018 -1 368.00
31.10.2018 -7 146.00
30.09.2018 4 185.00
Další »
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 1 770.00
31.05.2019 182.00
30.04.2019 -4 651.00
31.03.2019 - 520.00
28.02.2019 1 207.00
31.01.2019 162.00
31.12.2018 -8 358.00
30.11.2018 2 600.00
31.10.2018 -8 957.00
30.09.2018 806.00
Další »
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

2 - Dluhové cenné papíry - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 - 177 343.00
31.05.2019 -2 398.00
30.04.2019 146 411.00
31.03.2019 - 187 968.00
28.02.2019 -18 923.00
31.01.2019 62 910.00
31.12.2018 - 136 499.00
30.11.2018 -31 358.00
31.10.2018 143 108.00
30.09.2018 - 143 255.00
Další »
2 - Dluhové cenné papíry - saldo,Položky Finančního účtu v mil. CZK

2 - Dluhové cenné papíry - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 3 394.00
31.05.2019 - 595.00
30.04.2019 136.00
31.03.2019 308.00
28.02.2019 - 155.00
31.01.2019 3.00
31.12.2018 -2 308.00
30.11.2018 1 243.00
31.10.2018 -2 319.00
30.09.2018 -2 664.00
Další »
2 - Dluhové cenné papíry - aktiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

2 - Dluhové cenné papíry - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 180 738.00
31.05.2019 1 803.00
30.04.2019 - 146 275.00
31.03.2019 188 275.00
28.02.2019 18 768.00
31.01.2019 -62 906.00
31.12.2018 134 191.00
30.11.2018 32 601.00
31.10.2018 - 145 427.00
30.09.2018 140 591.00
Další »
2 - Dluhové cenné papíry - pasiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

- Centrální banka - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 0.00
31.05.2019 0.00
30.04.2019 0.00
31.03.2019 0.00
28.02.2019 0.00
31.01.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
Další »
- Centrální banka - saldo,Položky Finančního účtu v mil. CZK

- Centrální banka - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 0.00
31.05.2019 0.00
30.04.2019 0.00
31.03.2019 0.00
28.02.2019 0.00
31.01.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
Další »
- Centrální banka - aktiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

- Centrální banka - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 0.00
31.05.2019 0.00
30.04.2019 0.00
31.03.2019 0.00
28.02.2019 0.00
31.01.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
Další »
- Centrální banka - pasiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 - 161 535.00
31.05.2019 15 832.00
30.04.2019 144 775.00
31.03.2019 - 129 488.00
28.02.2019 -5 485.00
31.01.2019 75 022.00
31.12.2018 - 139 078.00
30.11.2018 -38 580.00
31.10.2018 148 698.00
30.09.2018 - 142 291.00
Další »
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo,Položky Finančního účtu v mil. CZK

- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 663.00
31.05.2019 511.00
30.04.2019 - 921.00
31.03.2019 4.00
28.02.2019 - 140.00
31.01.2019 271.00
31.12.2018 -1 461.00
30.11.2018 -3 000.00
31.10.2018 -2 095.00
30.09.2018 -1 298.00
Další »
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 162 198.00
31.05.2019 -15 321.00
30.04.2019 - 145 696.00
31.03.2019 129 492.00
28.02.2019 5 346.00
31.01.2019 -74 751.00
31.12.2018 137 617.00
30.11.2018 35 581.00
31.10.2018 - 150 793.00
30.09.2018 140 993.00
Další »
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

- Vládní instituce - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 -18 790.00
31.05.2019 -10 799.00
30.04.2019 1 950.00
31.03.2019 -55 376.00
28.02.2019 -13 890.00
31.01.2019 -12 353.00
31.12.2018 3 027.00
30.11.2018 16 392.00
31.10.2018 38.00
30.09.2018 2 596.00
Další »
- Vládní instituce - saldo,Položky Finančního účtu v mil. CZK

- Vládní instituce - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 16.00
31.05.2019 -63.00
30.04.2019 15.00
31.03.2019 20.00
28.02.2019 10.00
31.01.2019 -27.00
31.12.2018 -2 127.00
30.11.2018 18.00
31.10.2018 51.00
30.09.2018 586.00
Další »
- Vládní instituce - aktiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

- Vládní instituce - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 18 806.00
31.05.2019 10 736.00
30.04.2019 -1 934.00
31.03.2019 55 397.00
28.02.2019 13 900.00
31.01.2019 12 326.00
31.12.2018 -5 154.00
30.11.2018 -16 374.00
31.10.2018 13.00
30.09.2018 -2 010.00
Další »
- Vládní instituce - pasiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

- Ostatní sektory - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 2 982.00
31.05.2019 -7 431.00
30.04.2019 - 314.00
31.03.2019 -3 104.00
28.02.2019 453.00
31.01.2019 241.00
31.12.2018 - 448.00
30.11.2018 -9 169.00
31.10.2018 -5 629.00
30.09.2018 -3 560.00
Další »
- Ostatní sektory - saldo,Položky Finančního účtu v mil. CZK

- Ostatní sektory - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 2 715.00
31.05.2019 -1 044.00
30.04.2019 1 042.00
31.03.2019 283.00
28.02.2019 -25.00
31.01.2019 - 241.00
31.12.2018 1 280.00
30.11.2018 4 225.00
31.10.2018 - 275.00
30.09.2018 -1 952.00
Další »
- Ostatní sektory - aktiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

- Ostatní sektory - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 - 267.00
31.05.2019 6 387.00
30.04.2019 1 356.00
31.03.2019 3 387.00
28.02.2019 - 478.00
31.01.2019 - 482.00
31.12.2018 1 728.00
30.11.2018 13 395.00
31.10.2018 5 353.00
30.09.2018 1 608.00
Další »
- Ostatní sektory - pasiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 4 336.00
31.05.2019 - 661.00
30.04.2019 -1 037.00
31.03.2019 175.00
28.02.2019 254.00
31.01.2019 -2 090.00
31.12.2018 2 460.00
30.11.2018 -3 989.00
31.10.2018 -8 630.00
30.09.2018 789.00
Další »
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo,Položky Finančního účtu v mil. CZK

3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 - 910.00
31.05.2019 -2 223.00
30.04.2019 -3 588.00
31.03.2019 -2 355.00
28.02.2019 -1 769.00
31.01.2019 -4 828.00
31.12.2018 -3 635.00
30.11.2018 -6 111.00
31.10.2018 -11 112.00
30.09.2018 -2 444.00
Další »
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 -5 246.00
31.05.2019 -1 562.00
30.04.2019 -2 551.00
31.03.2019 -2 529.00
28.02.2019 -2 023.00
31.01.2019 -2 738.00
31.12.2018 -6 095.00
30.11.2018 -2 122.00
31.10.2018 -2 482.00
30.09.2018 -3 233.00
Další »
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

4 - Ostatní investice - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 176 723.00
31.05.2019 13 258.00
30.04.2019 - 133 680.00
31.03.2019 174 109.00
28.02.2019 61 902.00
31.01.2019 -42 567.00
31.12.2018 145 328.00
30.11.2018 29 219.00
31.10.2018 - 147 769.00
30.09.2018 136 829.00
Další »
4 - Ostatní investice - saldo,Položky Finančního účtu v mil. CZK

4 - Ostatní investice - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 -17 357.00
31.05.2019 26 392.00
30.04.2019 2 326.00
31.03.2019 -1 684.00
28.02.2019 15 075.00
31.01.2019 8 767.00
31.12.2018 -28 602.00
30.11.2018 30 813.00
31.10.2018 8 981.00
30.09.2018 6 455.00
Další »
4 - Ostatní investice - aktiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

4 - Ostatní investice - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 - 194 079.00
31.05.2019 13 134.00
30.04.2019 136 006.00
31.03.2019 - 175 793.00
28.02.2019 -46 827.00
31.01.2019 51 334.00
31.12.2018 - 173 930.00
30.11.2018 1 593.00
31.10.2018 156 750.00
30.09.2018 - 130 374.00
Další »
4 - Ostatní investice - pasiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

5 - Rezervní aktiva - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 14 363.00
31.05.2019 7 165.00
30.04.2019 6 810.00
31.03.2019 5 265.00
28.02.2019 -2 863.00
31.01.2019 -2 920.00
31.12.2018 19 244.00
30.11.2018 1 310.00
31.10.2018 22 247.00
30.09.2018 -8 491.00
Další »
5 - Rezervní aktiva - saldo,Položky Finančního účtu v mil. CZK

5 - Rezervní aktiva - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 14 363.00
31.05.2019 7 165.00
30.04.2019 6 810.00
31.03.2019 5 265.00
28.02.2019 -2 863.00
31.01.2019 -2 920.00
31.12.2018 19 244.00
30.11.2018 1 310.00
31.10.2018 22 247.00
30.09.2018 -8 491.00
Další »
5 - Rezervní aktiva - aktiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

5 - Rezervní aktiva - pasiva

ObdobíHodnota
Další »
5 - Rezervní aktiva - pasiva,Položky Finančního účtu v mil. CZK

4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu

ObdobíHodnota
30.06.2019 5 056.00
31.05.2019 -4 735.00
30.04.2019 25 208.00
31.03.2019 -2 215.00
28.02.2019 37 148.00
31.01.2019 12 155.00
31.12.2018 21 785.00
30.11.2018 -31 952.00
31.10.2018 12 036.00
30.09.2018 -23 181.00
Další »
4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu,Položky Finančního účtu v mil. CZK

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Položky Finančního účtu v mil. CZK (Měsíce)
Položky Finančního účtu v mil. CZK (Položky Finančního účtu)
Položky Finančního účtu v mil. CZK (Položky Finančního účtu)
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies