2 - Dluhové cenné papíry - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 - Dluhové cenné papíry - pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.10.2017 - 248 433.00
Max 31.03.2017 339 687.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 180 738.00 1 803.00 178 935.00 9 924.29% 139 268.00 41 470.00 29.78%
31.05.2019 1 803.00 - 146 275.00 148 078.00 - 101.23% -75 964.00 77 767.00 - 102.37%
30.04.2019 - 146 275.00 188 275.00 - 334 550.00 - 177.69% - 151 551.00 5 276.00 -3.48%
31.03.2019 188 275.00 18 768.00 169 507.00 903.17% 158 857.00 29 418.00 18.52%
28.02.2019 18 768.00 -62 906.00 81 674.00 - 129.83% 122 479.00 - 103 711.00 -84.68%
31.01.2019 -62 906.00 134 191.00 - 197 097.00 - 146.88% - 237 034.00 174 128.00 -73.46%
31.12.2018 134 191.00 32 601.00 101 590.00 311.62% 242 319.00 - 108 128.00 -44.62%
30.11.2018 32 601.00 - 145 427.00 178 028.00 - 122.42% 44 007.00 -11 406.00 -25.92%
31.10.2018 - 145 427.00 140 591.00 - 286 018.00 - 203.44% - 248 433.00 103 006.00 -41.46%
30.09.2018 140 591.00 -23 180.00 163 771.00 - 706.52% 23 023.00 117 568.00 510.65%
31.08.2018 -23 180.00 - 122 385.00 99 205.00 -81.06% 30 391.00 -53 571.00 - 176.27%
31.07.2018 - 122 385.00 139 268.00 - 261 653.00 - 187.88% - 190 143.00 67 758.00 -35.64%
30.06.2018 139 268.00 -75 964.00 215 232.00 - 283.33% 228 052.00 -88 784.00 -38.93%
31.05.2018 -75 964.00 - 151 551.00 75 587.00 -49.88% -10 349.00 -65 615.00 634.02%
30.04.2018 - 151 551.00 158 857.00 - 310 408.00 - 195.40% - 143 201.00 -8 350.00 5.83%
31.03.2018 158 857.00 122 479.00 36 378.00 29.70% 339 687.00 - 180 830.00 -53.23%
28.02.2018 122 479.00 - 237 034.00 359 513.00 - 151.67% 52 234.00 70 245.00 134.48%
31.01.2018 - 237 034.00 242 319.00 - 479 353.00 - 197.82% -52 211.00 - 184 823.00 353.99%
31.12.2017 242 319.00 44 007.00 198 312.00 450.64% 165 225.00 77 094.00 46.66%
30.11.2017 44 007.00 - 248 433.00 292 440.00 - 117.71% 9 883.00 34 124.00 345.28%
31.10.2017 - 248 433.00 23 023.00 - 271 456.00 -1 179.06% -59 730.00 - 188 703.00 315.93%
30.09.2017 23 023.00 30 391.00 -7 368.00 -24.24% 79 546.00 -56 523.00 -71.06%
31.08.2017 30 391.00 - 190 143.00 220 534.00 - 115.98% -3 138.00 33 529.00 -1 068.48%
31.07.2017 - 190 143.00 228 052.00 - 418 195.00 - 183.38% - 125 963.00 -64 180.00 50.95%
30.06.2017 228 052.00 -10 349.00 238 401.00 -2 303.61% 109 644.00 118 408.00 107.99%
31.05.2017 -10 349.00 - 143 201.00 132 852.00 -92.77% -24 690.00 14 341.00 -58.08%
30.04.2017 - 143 201.00 339 687.00 - 482 888.00 - 142.16% -29 717.00 - 113 484.00 381.88%
31.03.2017 339 687.00 52 234.00 287 453.00 550.32% 69 308.00 270 379.00 390.11%
28.02.2017 52 234.00 -52 211.00 104 445.00 - 200.04% 12 704.00 39 530.00 311.16%
31.01.2017 -52 211.00 165 225.00 - 217 436.00 - 131.60% -21 363.00 -30 848.00 144.40%
31.12.2016 165 225.00 9 883.00 155 342.00 1 571.81% 112 648.00 52 577.00 46.67%
30.11.2016 9 883.00 -59 730.00 69 613.00 - 116.55% 18 825.00 -8 942.00 -47.50%
31.10.2016 -59 730.00 79 546.00 - 139 276.00 - 175.09% 13 701.00 -73 431.00 - 535.95%
30.09.2016 79 546.00 -3 138.00 82 684.00 -2 634.93% 41 313.00 38 233.00 92.54%
31.08.2016 -3 138.00 - 125 963.00 122 825.00 -97.51% 24 358.00 -27 496.00 - 112.88%
31.07.2016 - 125 963.00 109 644.00 - 235 607.00 - 214.88% 3 949.00 - 129 912.00 -3 289.74%
30.06.2016 109 644.00 -24 690.00 134 334.00 - 544.08% 13 021.00 96 623.00 742.06%
31.05.2016 -24 690.00 -29 717.00 5 027.00 -16.92% 11 953.00 -36 643.00 - 306.56%
30.04.2016 -29 717.00 69 308.00 -99 025.00 - 142.88% -36 944.00 7 227.00 -19.56%
31.03.2016 69 308.00 12 704.00 56 604.00 445.56% 10 881.00 58 427.00 536.96%
29.02.2016 12 704.00 -21 363.00 34 067.00 - 159.47% -15 225.00 27 929.00 - 183.44%
31.01.2016 -21 363.00 112 648.00 - 134 011.00 - 118.96% 33 358.00 -54 721.00 - 164.04%
31.12.2015 112 648.00 18 825.00 93 823.00 498.40% -6 011.00 118 659.00 -1 974.03%
30.11.2015 18 825.00 13 701.00 5 124.00 37.40% 7 184.00 11 641.00 162.04%
31.10.2015 13 701.00 41 313.00 -27 612.00 -66.84% 7 614.00 6 087.00 79.94%
30.09.2015 41 313.00 24 358.00 16 955.00 69.61% 11 372.00 29 941.00 263.29%
31.08.2015 24 358.00 3 949.00 20 409.00 516.81% 647.00 23 711.00 3 664.76%
31.07.2015 3 949.00 13 021.00 -9 072.00 -69.67% -2 747.00 6 696.00 - 243.76%
30.06.2015 13 021.00 11 953.00 1 068.00 8.93% -36 678.00 49 699.00 - 135.50%
31.05.2015 11 953.00 -36 944.00 48 897.00 - 132.35% -5 752.00 17 705.00 - 307.81%
30.04.2015 -36 944.00 10 881.00 -47 825.00 - 439.53% -20 737.00 -16 207.00 78.15%
31.03.2015 10 881.00 -15 225.00 26 106.00 - 171.47% - 261.00 11 142.00 -4 268.97%
28.02.2015 -15 225.00 33 358.00 -48 583.00 - 145.64% 25 314.00 -40 539.00 - 160.14%
31.01.2015 33 358.00 -6 011.00 39 369.00 - 654.95% 1 129.00 32 229.00 2 854.65%
31.12.2014 -6 011.00 7 184.00 -13 195.00 - 183.67% 8 229.00 -14 240.00 - 173.05%
30.11.2014 7 184.00 7 614.00 - 430.00 -5.65% 33 132.00 -25 948.00 -78.32%
31.10.2014 7 614.00 11 372.00 -3 758.00 -33.05% -9 540.00 17 154.00 - 179.81%
30.09.2014 11 372.00 647.00 10 725.00 1 657.65% 142.00 11 230.00 7 908.45%
31.08.2014 647.00 -2 747.00 3 394.00 - 123.55% -3 917.00 4 564.00 - 116.52%
31.07.2014 -2 747.00 -36 678.00 33 931.00 -92.51% 2 399.00 -5 146.00 - 214.51%
30.06.2014 -36 678.00 -5 752.00 -30 926.00 537.66% 13 386.00 -50 064.00 - 374.00%
31.05.2014 -5 752.00 -20 737.00 14 985.00 -72.26% 8 649.00 -14 401.00 - 166.50%
30.04.2014 -20 737.00 - 261.00 -20 476.00 7 845.21% 26 069.00 -46 806.00 - 179.55%
31.03.2014 - 261.00 25 314.00 -25 575.00 - 101.03% - 906.00 645.00 -71.19%
28.02.2014 25 314.00 1 129.00 24 185.00 2 142.16% 3 499.00 21 815.00 623.46%
31.01.2014 1 129.00 8 229.00 -7 100.00 -86.28% 11 553.00 -10 424.00 -90.23%
31.12.2013 8 229.00 33 132.00 -24 903.00 -75.16% -17 730.00 25 959.00 - 146.41%
30.11.2013 33 132.00 -9 540.00 42 672.00 - 447.30% -4 609.00 37 741.00 - 818.85%
31.10.2013 -9 540.00 142.00 -9 682.00 -6 818.31% 23 072.00 -32 612.00 - 141.35%
30.09.2013 142.00 -3 917.00 4 059.00 - 103.63% 11 985.00 -11 843.00 -98.82%
31.08.2013 -3 917.00 2 399.00 -6 316.00 - 263.28% 5 579.00 -9 496.00 - 170.21%
31.07.2013 2 399.00 13 386.00 -10 987.00 -82.08% 7 323.00 -4 924.00 -67.24%
30.06.2013 13 386.00 8 649.00 4 737.00 54.77% 3 288.00 10 098.00 307.12%
31.05.2013 8 649.00 26 069.00 -17 420.00 -66.82% -3 572.00 12 221.00 - 342.13%
30.04.2013 26 069.00 - 906.00 26 975.00 -2 977.37% 13 953.00 12 116.00 86.83%
31.03.2013 - 906.00 3 499.00 -4 405.00 - 125.89% 6 372.00 -7 278.00 - 114.22%
28.02.2013 3 499.00 11 553.00 -8 054.00 -69.71% 45 113.00 -41 614.00 -92.24%
31.01.2013 11 553.00 -17 730.00 29 283.00 - 165.16% -6 618.00 18 171.00 - 274.57%
31.12.2012 -17 730.00 -4 609.00 -13 121.00 284.68% -2 449.00 -15 281.00 623.97%
30.11.2012 -4 609.00 23 072.00 -27 681.00 - 119.98% -2 174.00 -2 435.00 112.01%
31.10.2012 23 072.00 11 985.00 11 087.00 92.51% 7 421.00 15 651.00 210.90%
30.09.2012 11 985.00 5 579.00 6 406.00 114.82% 3 970.00 8 015.00 201.89%
31.08.2012 5 579.00 7 323.00 -1 744.00 -23.82% -1 733.00 7 312.00 - 421.93%
31.07.2012 7 323.00 3 288.00 4 035.00 122.72% -3 954.00 11 277.00 - 285.20%
30.06.2012 3 288.00 -3 572.00 6 860.00 - 192.05% 5 165.00 -1 877.00 -36.34%
31.05.2012 -3 572.00 13 953.00 -17 525.00 - 125.60% 13 778.00 -17 350.00 - 125.93%
30.04.2012 13 953.00 6 372.00 7 581.00 118.97% 7 140.00 6 813.00 95.42%
31.03.2012 6 372.00 45 113.00 -38 741.00 -85.88% -9 984.00 16 356.00 - 163.82%
29.02.2012 45 113.00 -6 618.00 51 731.00 - 781.67% 4 550.00 40 563.00 891.49%
31.01.2012 -6 618.00 -2 449.00 -4 169.00 170.23% -1 911.00 -4 707.00 246.31%
31.12.2011 -2 449.00 -2 174.00 - 275.00 12.65% - 169.00 -2 280.00 1 349.11%
30.11.2011 -2 174.00 7 421.00 -9 595.00 - 129.30% -1 765.00 - 409.00 23.17%
31.10.2011 7 421.00 3 970.00 3 451.00 86.93% 7 970.00 - 549.00 -6.89%
30.09.2011 3 970.00 -1 733.00 5 703.00 - 329.08% 52 783.00 -48 813.00 -92.48%
31.08.2011 -1 733.00 -3 954.00 2 221.00 -56.17% 3 531.00 -5 264.00 - 149.08%
31.07.2011 -3 954.00 5 165.00 -9 119.00 - 176.55% 11 737.00 -15 691.00 - 133.69%
30.06.2011 5 165.00 13 778.00 -8 613.00 -62.51% 27 580.00 -22 415.00 -81.27%
31.05.2011 13 778.00 7 140.00 6 638.00 92.97% 2 713.00 11 065.00 407.85%
30.04.2011 7 140.00 -9 984.00 17 124.00 - 171.51% 24 169.00 -17 029.00 -70.46%
31.03.2011 -9 984.00 4 550.00 -14 534.00 - 319.43% 2 704.00 -12 688.00 - 469.23%
28.02.2011 4 550.00 -1 911.00 6 461.00 - 338.10% 6 466.00 -1 916.00 -29.63%
31.01.2011 -1 911.00 - 169.00 -1 742.00 1 030.77% 5 256.00 -7 167.00 - 136.36%
31.12.2010 - 169.00 -1 765.00 1 596.00 -90.42% 23 155.00 -23 324.00 - 100.73%
30.11.2010 -1 765.00 7 970.00 -9 735.00 - 122.15% 4 391.00 -6 156.00 - 140.20%
31.10.2010 7 970.00 52 783.00 -44 813.00 -84.90% 25 089.00 -17 119.00 -68.23%
30.09.2010 52 783.00 3 531.00 49 252.00 1 394.85% 5 114.00 47 669.00 932.13%
31.08.2010 3 531.00 11 737.00 -8 206.00 -69.92% 8 175.00 -4 644.00 -56.81%
31.07.2010 11 737.00 27 580.00 -15 843.00 -57.44% -4 127.00 15 864.00 - 384.40%
30.06.2010 27 580.00 2 713.00 24 867.00 916.59% 1 682.00 25 898.00 1 539.71%
31.05.2010 2 713.00 24 169.00 -21 456.00 -88.77% 43 101.00 -40 388.00 -93.71%
30.04.2010 24 169.00 2 704.00 21 465.00 793.82% 10 039.00 14 130.00 140.75%
31.03.2010 2 704.00 6 466.00 -3 762.00 -58.18% -11 312.00 14 016.00 - 123.90%
28.02.2010 6 466.00 5 256.00 1 210.00 23.02% -4 228.00 10 694.00 - 252.93%
31.01.2010 5 256.00 23 155.00 -17 899.00 -77.30% -2 117.00 7 373.00 - 348.28%
31.12.2009 23 155.00 4 391.00 18 764.00 427.33% -4 338.00 27 493.00 - 633.77%
30.11.2009 4 391.00 25 089.00 -20 698.00 -82.50% -24 616.00 29 007.00 - 117.84%
31.10.2009 25 089.00 5 114.00 19 975.00 390.59% -19 358.00 44 447.00 - 229.61%
30.09.2009 5 114.00 8 175.00 -3 061.00 -37.44% 2 046.00 3 068.00 149.95%
31.08.2009 8 175.00 -4 127.00 12 302.00 - 298.09% 4 002.00 4 173.00 104.27%
31.07.2009 -4 127.00 1 682.00 -5 809.00 - 345.36% 11 125.00 -15 252.00 - 137.10%
30.06.2009 1 682.00 43 101.00 -41 419.00 -96.10% 51 944.00 -50 262.00 -96.76%
31.05.2009 43 101.00 10 039.00 33 062.00 329.34% -16 112.00 59 213.00 - 367.51%
30.04.2009 10 039.00 -11 312.00 21 351.00 - 188.75% 15 316.00 -5 277.00 -34.45%
31.03.2009 -11 312.00 -4 228.00 -7 084.00 167.55% -11 377.00 65.00 -0.57%
28.02.2009 -4 228.00 -2 117.00 -2 111.00 99.72% 2 493.00 -6 721.00 - 269.59%
31.01.2009 -2 117.00 -4 338.00 2 221.00 -51.20% 5 488.00 -7 605.00 - 138.57%
31.12.2008 -4 338.00 -24 616.00 20 278.00 -82.38% 52.00 -4 390.00 -8 442.31%
30.11.2008 -24 616.00 -19 358.00 -5 258.00 27.16% 4 372.00 -28 988.00 - 663.04%
31.10.2008 -19 358.00 2 046.00 -21 404.00 -1 046.14% 21 984.00 -41 342.00 - 188.05%
30.09.2008 2 046.00 4 002.00 -1 956.00 -48.88% 5 032.00 -2 986.00 -59.34%
31.08.2008 4 002.00 11 125.00 -7 123.00 -64.03% - 707.00 4 709.00 - 666.05%
31.07.2008 11 125.00 51 944.00 -40 819.00 -78.58% - 877.00 12 002.00 -1 368.53%
30.06.2008 51 944.00 -16 112.00 68 056.00 - 422.39% 5 805.00 46 139.00 794.81%
31.05.2008 -16 112.00 15 316.00 -31 428.00 - 205.20% 8 570.00 -24 682.00 - 288.00%
30.04.2008 15 316.00 -11 377.00 26 693.00 - 234.62% 2 968.00 12 348.00 416.04%
31.03.2008 -11 377.00 2 493.00 -13 870.00 - 556.36% 5 208.00 -16 585.00 - 318.45%
29.02.2008 2 493.00 5 488.00 -2 995.00 -54.57% 912.00 1 581.00 173.36%
31.01.2008 5 488.00 52.00 5 436.00 10 453.85% -7 068.00 12 556.00 - 177.65%
31.12.2007 52.00 4 372.00 -4 320.00 -98.81% 7 337.00 -7 285.00 -99.29%
30.11.2007 4 372.00 21 984.00 -17 612.00 -80.11% 7 456.00 -3 084.00 -41.36%
31.10.2007 21 984.00 5 032.00 16 952.00 336.88% 10 235.00 11 749.00 114.79%
30.09.2007 5 032.00 - 707.00 5 739.00 - 811.74% 1 759.00 3 273.00 186.07%
31.08.2007 - 707.00 - 877.00 170.00 -19.38% - 736.00 29.00 -3.94%
31.07.2007 - 877.00 5 805.00 -6 682.00 - 115.11% 648.00 -1 525.00 - 235.34%
30.06.2007 5 805.00 8 570.00 -2 765.00 -32.26% 270.00 5 535.00 2 050.00%
31.05.2007 8 570.00 2 968.00 5 602.00 188.75% 1 055.00 7 515.00 712.32%
30.04.2007 2 968.00 5 208.00 -2 240.00 -43.01% - 543.00 3 511.00 - 646.59%
31.03.2007 5 208.00 912.00 4 296.00 471.05% 2 808.00 2 400.00 85.47%
28.02.2007 912.00 -7 068.00 7 980.00 - 112.90% 165.00 747.00 452.73%
31.01.2007 -7 068.00 7 337.00 -14 405.00 - 196.33% 5 289.00 -12 357.00 - 233.64%
31.12.2006 7 337.00 7 456.00 - 119.00 -1.60% -1 891.00 9 228.00 - 488.00%
30.11.2006 7 456.00 10 235.00 -2 779.00 -27.15% -5 422.00 12 878.00 - 237.51%
31.10.2006 10 235.00 1 759.00 8 476.00 481.86% 909.00 9 326.00 1 025.96%
30.09.2006 1 759.00 - 736.00 2 495.00 - 338.99% 3 333.00 -1 574.00 -47.22%
31.08.2006 - 736.00 648.00 -1 384.00 - 213.58% 4 795.00 -5 531.00 - 115.35%
31.07.2006 648.00 270.00 378.00 140.00% -10 119.00 10 767.00 - 106.40%
30.06.2006 270.00 1 055.00 - 785.00 -74.41% 24 819.00 -24 549.00 -98.91%
31.05.2006 1 055.00 - 543.00 1 598.00 - 294.29% -7 517.00 8 572.00 - 114.03%
30.04.2006 - 543.00 2 808.00 -3 351.00 - 119.34% 324.00 - 867.00 - 267.59%
31.03.2006 2 808.00 165.00 2 643.00 1 601.82% 27 183.00 -24 375.00 -89.67%
28.02.2006 165.00 5 289.00 -5 124.00 -96.88% -1 112.00 1 277.00 - 114.84%
31.01.2006 5 289.00 -1 891.00 7 180.00 - 379.69% 1 960.00 3 329.00 169.85%
31.12.2005 -1 891.00 -5 422.00 3 531.00 -65.12% 14 695.00 -16 586.00 - 112.87%
30.11.2005 -5 422.00 909.00 -6 331.00 - 696.48% 1 764.00 -7 186.00 - 407.37%
31.10.2005 909.00 3 333.00 -2 424.00 -72.73% 20 939.00 -20 030.00 -95.66%
30.09.2005 3 333.00 4 795.00 -1 462.00 -30.49% - 408.00 3 741.00 - 916.91%
31.08.2005 4 795.00 -10 119.00 14 914.00 - 147.39% -3 010.00 7 805.00 - 259.30%
31.07.2005 -10 119.00 24 819.00 -34 938.00 - 140.77% 8 301.00 -18 420.00 - 221.90%
30.06.2005 24 819.00 -7 517.00 32 336.00 - 430.17% 41 174.00 -16 355.00 -39.72%
31.05.2005 -7 517.00 324.00 -7 841.00 -2 420.06% 6 907.00 -14 424.00 - 208.83%
30.04.2005 324.00 27 183.00 -26 859.00 -98.81% 3 017.00 -2 693.00 -89.26%
31.03.2005 27 183.00 -1 112.00 28 295.00 -2 544.51% 11 571.00 15 612.00 134.92%
28.02.2005 -1 112.00 1 960.00 -3 072.00 - 156.73% -35.00 -1 077.00 3 077.14%
31.01.2005 1 960.00 14 695.00 -12 735.00 -86.66% -1 637.00 3 597.00 - 219.73%
31.12.2004 14 695.00 1 764.00 12 931.00 733.05% - - -
30.11.2004 1 764.00 20 939.00 -19 175.00 -91.58% - - -
31.10.2004 20 939.00 - 408.00 21 347.00 -5 232.11% - - -
30.09.2004 - 408.00 -3 010.00 2 602.00 -86.45% - - -
31.08.2004 -3 010.00 8 301.00 -11 311.00 - 136.26% - - -
31.07.2004 8 301.00 41 174.00 -32 873.00 -79.84% - - -
30.06.2004 41 174.00 6 907.00 34 267.00 496.12% - - -
31.05.2004 6 907.00 3 017.00 3 890.00 128.94% - - -
30.04.2004 3 017.00 11 571.00 -8 554.00 -73.93% - - -
31.03.2004 11 571.00 -35.00 11 606.00 -33 160.00% - - -
29.02.2004 -35.00 -1 637.00 1 602.00 -97.86% - - -
31.01.2004 -1 637.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Dluhové cenné papíry - pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Dluhové cenné papíry - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Dluhové cenné papíry - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2 - Dluhové cenné papíry - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
2 - Dluhové cenné papíry - pasiva (Investiční pozice vůči zahraničí v mil. EUR)
2 - Dluhové cenné papíry - pasiva (Investiční pozice vůči zahraničí v mil. USD)
2 - Dluhové cenné papíry - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Dluhové cenné papíry - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Dluhové cenné papíry - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2 - Dluhové cenné papíry - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
2 - Dluhové cenné papíry - pasiva (Investiční pozice vůči zahraničí v mil. CZK)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies