4 - Ostatní investice - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 4 - Ostatní investice - pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2017 - 236 552.00
Max 31.01.2017 398 086.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 - 194 079.00 13 134.00 - 207 213.00 -1 577.68% -79 015.00 - 115 064.00 145.62%
31.05.2019 13 134.00 136 006.00 - 122 872.00 -90.34% 30 156.00 -17 022.00 -56.45%
30.04.2019 136 006.00 - 175 793.00 311 799.00 - 177.37% 125 757.00 10 249.00 8.15%
31.03.2019 - 175 793.00 -46 827.00 - 128 966.00 275.41% - 170 514.00 -5 279.00 3.10%
28.02.2019 -46 827.00 51 334.00 -98 161.00 - 191.22% - 109 505.00 62 678.00 -57.24%
31.01.2019 51 334.00 - 173 930.00 225 264.00 - 129.51% 196 917.00 - 145 583.00 -73.93%
31.12.2018 - 173 930.00 1 593.00 - 175 523.00 -11 018.39% - 236 552.00 62 622.00 -26.47%
30.11.2018 1 593.00 156 750.00 - 155 157.00 -98.98% -19 408.00 21 001.00 - 108.21%
31.10.2018 156 750.00 - 130 374.00 287 124.00 - 220.23% 190 071.00 -33 321.00 -17.53%
30.09.2018 - 130 374.00 25 101.00 - 155 475.00 - 619.40% -22 484.00 - 107 890.00 479.85%
31.08.2018 25 101.00 147 225.00 - 122 124.00 -82.95% 1 091.00 24 010.00 2 200.73%
31.07.2018 147 225.00 -79 015.00 226 240.00 - 286.33% 212 692.00 -65 467.00 -30.78%
30.06.2018 -79 015.00 30 156.00 - 109 171.00 - 362.02% - 197 803.00 118 788.00 -60.05%
31.05.2018 30 156.00 125 757.00 -95 601.00 -76.02% 28 505.00 1 651.00 5.79%
30.04.2018 125 757.00 - 170 514.00 296 271.00 - 173.75% 186 995.00 -61 238.00 -32.75%
31.03.2018 - 170 514.00 - 109 505.00 -61 009.00 55.71% 80 472.00 - 250 986.00 - 311.89%
28.02.2018 - 109 505.00 196 917.00 - 306 422.00 - 155.61% 161 367.00 - 270 872.00 - 167.86%
31.01.2018 196 917.00 - 236 552.00 433 469.00 - 183.24% 398 086.00 - 201 169.00 -50.53%
31.12.2017 - 236 552.00 -19 408.00 - 217 144.00 1 118.84% - 168 034.00 -68 518.00 40.78%
30.11.2017 -19 408.00 190 071.00 - 209 479.00 - 110.21% 40 671.00 -60 079.00 - 147.72%
31.10.2017 190 071.00 -22 484.00 212 555.00 - 945.36% 140 722.00 49 349.00 35.07%
30.09.2017 -22 484.00 1 091.00 -23 575.00 -2 160.86% -18 027.00 -4 457.00 24.72%
31.08.2017 1 091.00 212 692.00 - 211 601.00 -99.49% 30 644.00 -29 553.00 -96.44%
31.07.2017 212 692.00 - 197 803.00 410 495.00 - 207.53% 118 384.00 94 308.00 79.66%
30.06.2017 - 197 803.00 28 505.00 - 226 308.00 - 793.92% - 112 573.00 -85 230.00 75.71%
31.05.2017 28 505.00 186 995.00 - 158 490.00 -84.76% 44 769.00 -16 264.00 -36.33%
30.04.2017 186 995.00 80 472.00 106 523.00 132.37% 58 617.00 128 378.00 219.01%
31.03.2017 80 472.00 161 367.00 -80 895.00 -50.13% - 102 002.00 182 474.00 - 178.89%
28.02.2017 161 367.00 398 086.00 - 236 719.00 -59.46% 31 860.00 129 507.00 406.49%
31.01.2017 398 086.00 - 168 034.00 566 120.00 - 336.91% 91 385.00 306 701.00 335.61%
31.12.2016 - 168 034.00 40 671.00 - 208 705.00 - 513.15% - 140 381.00 -27 653.00 19.70%
30.11.2016 40 671.00 140 722.00 - 100 051.00 -71.10% 1 136.00 39 535.00 3 480.19%
31.10.2016 140 722.00 -18 027.00 158 749.00 - 880.62% -31 492.00 172 214.00 - 546.85%
30.09.2016 -18 027.00 30 644.00 -48 671.00 - 158.83% 12 047.00 -30 074.00 - 249.64%
31.08.2016 30 644.00 118 384.00 -87 740.00 -74.11% 77 845.00 -47 201.00 -60.63%
31.07.2016 118 384.00 - 112 573.00 230 957.00 - 205.16% 45 276.00 73 108.00 161.47%
30.06.2016 - 112 573.00 44 769.00 - 157 342.00 - 351.45% 712.00 - 113 285.00 -15 910.81%
31.05.2016 44 769.00 58 617.00 -13 848.00 -23.62% 35 852.00 8 917.00 24.87%
30.04.2016 58 617.00 - 102 002.00 160 619.00 - 157.47% 22 791.00 35 826.00 157.19%
31.03.2016 - 102 002.00 31 860.00 - 133 862.00 - 420.16% -22 690.00 -79 312.00 349.55%
29.02.2016 31 860.00 91 385.00 -59 525.00 -65.14% -5 359.00 37 219.00 - 694.51%
31.01.2016 91 385.00 - 140 381.00 231 766.00 - 165.10% -3 021.00 94 406.00 -3 124.99%
31.12.2015 - 140 381.00 1 136.00 - 141 517.00 -12 457.48% 11 669.00 - 152 050.00 -1 303.03%
30.11.2015 1 136.00 -31 492.00 32 628.00 - 103.61% 12 032.00 -10 896.00 -90.56%
31.10.2015 -31 492.00 12 047.00 -43 539.00 - 361.41% 9 255.00 -40 747.00 - 440.27%
30.09.2015 12 047.00 77 845.00 -65 798.00 -84.52% 16 806.00 -4 759.00 -28.32%
31.08.2015 77 845.00 45 276.00 32 569.00 71.93% -4 385.00 82 230.00 -1 875.26%
31.07.2015 45 276.00 712.00 44 564.00 6 258.99% -51 583.00 96 859.00 - 187.77%
30.06.2015 712.00 35 852.00 -35 140.00 -98.01% 101 234.00 - 100 522.00 -99.30%
31.05.2015 35 852.00 22 791.00 13 061.00 57.31% -8 514.00 44 366.00 - 521.09%
30.04.2015 22 791.00 -22 690.00 45 481.00 - 200.45% 21 503.00 1 288.00 5.99%
31.03.2015 -22 690.00 -5 359.00 -17 331.00 323.40% -29 712.00 7 022.00 -23.63%
28.02.2015 -5 359.00 -3 021.00 -2 338.00 77.39% -40 662.00 35 303.00 -86.82%
31.01.2015 -3 021.00 11 669.00 -14 690.00 - 125.89% 17 610.00 -20 631.00 - 117.16%
31.12.2014 11 669.00 12 032.00 - 363.00 -3.02% 4 868.00 6 801.00 139.71%
30.11.2014 12 032.00 9 255.00 2 777.00 30.01% 140 307.00 - 128 275.00 -91.42%
31.10.2014 9 255.00 16 806.00 -7 551.00 -44.93% - 892.00 10 147.00 -1 137.56%
30.09.2014 16 806.00 -4 385.00 21 191.00 - 483.26% 10 251.00 6 555.00 63.94%
31.08.2014 -4 385.00 -51 583.00 47 198.00 -91.50% - 328.00 -4 057.00 1 236.89%
31.07.2014 -51 583.00 101 234.00 - 152 817.00 - 150.95% -34 737.00 -16 846.00 48.50%
30.06.2014 101 234.00 -8 514.00 109 748.00 -1 289.03% 21 743.00 79 491.00 365.59%
31.05.2014 -8 514.00 21 503.00 -30 017.00 - 139.59% 523.00 -9 037.00 -1 727.92%
30.04.2014 21 503.00 -29 712.00 51 215.00 - 172.37% -25 030.00 46 533.00 - 185.91%
31.03.2014 -29 712.00 -40 662.00 10 950.00 -26.93% 20 125.00 -49 837.00 - 247.64%
28.02.2014 -40 662.00 17 610.00 -58 272.00 - 330.90% -24 001.00 -16 661.00 69.42%
31.01.2014 17 610.00 4 868.00 12 742.00 261.75% 1 801.00 15 809.00 877.79%
31.12.2013 4 868.00 140 307.00 - 135 439.00 -96.53% 22 319.00 -17 451.00 -78.19%
30.11.2013 140 307.00 - 892.00 141 199.00 -15 829.48% 3 235.00 137 072.00 4 237.16%
31.10.2013 - 892.00 10 251.00 -11 143.00 - 108.70% -81.00 - 811.00 1 001.23%
30.09.2013 10 251.00 - 328.00 10 579.00 -3 225.30% -18 817.00 29 068.00 - 154.48%
31.08.2013 - 328.00 -34 737.00 34 409.00 -99.06% 4 695.00 -5 023.00 - 106.99%
31.07.2013 -34 737.00 21 743.00 -56 480.00 - 259.76% -43 232.00 8 495.00 -19.65%
30.06.2013 21 743.00 523.00 21 220.00 4 057.36% 10 134.00 11 609.00 114.55%
31.05.2013 523.00 -25 030.00 25 553.00 - 102.09% -37 295.00 37 818.00 - 101.40%
30.04.2013 -25 030.00 20 125.00 -45 155.00 - 224.37% 4 108.00 -29 138.00 - 709.30%
31.03.2013 20 125.00 -24 001.00 44 126.00 - 183.85% 21 124.00 - 999.00 -4.73%
28.02.2013 -24 001.00 1 801.00 -25 802.00 -1 432.65% 15 109.00 -39 110.00 - 258.85%
31.01.2013 1 801.00 22 319.00 -20 518.00 -91.93% -21 702.00 23 503.00 - 108.30%
31.12.2012 22 319.00 3 235.00 19 084.00 589.92% 966.00 21 353.00 2 210.46%
30.11.2012 3 235.00 -81.00 3 316.00 -4 093.83% -5 617.00 8 852.00 - 157.59%
31.10.2012 -81.00 -18 817.00 18 736.00 -99.57% -19 589.00 19 508.00 -99.59%
30.09.2012 -18 817.00 4 695.00 -23 512.00 - 500.79% 11 186.00 -30 003.00 - 268.22%
31.08.2012 4 695.00 -43 232.00 47 927.00 - 110.86% 62 338.00 -57 643.00 -92.47%
31.07.2012 -43 232.00 10 134.00 -53 366.00 - 526.60% 4 631.00 -47 863.00 -1 033.53%
30.06.2012 10 134.00 -37 295.00 47 429.00 - 127.17% -30 486.00 40 620.00 - 133.24%
31.05.2012 -37 295.00 4 108.00 -41 403.00 -1 007.86% 44 144.00 -81 439.00 - 184.48%
30.04.2012 4 108.00 21 124.00 -17 016.00 -80.55% -6 105.00 10 213.00 - 167.29%
31.03.2012 21 124.00 15 109.00 6 015.00 39.81% 28 707.00 -7 583.00 -26.42%
29.02.2012 15 109.00 -21 702.00 36 811.00 - 169.62% 11 975.00 3 134.00 26.17%
31.01.2012 -21 702.00 966.00 -22 668.00 -2 346.58% -42 236.00 20 534.00 -48.62%
31.12.2011 966.00 -5 617.00 6 583.00 - 117.20% 9 210.00 -8 244.00 -89.51%
30.11.2011 -5 617.00 -19 589.00 13 972.00 -71.33% 28 528.00 -34 145.00 - 119.69%
31.10.2011 -19 589.00 11 186.00 -30 775.00 - 275.12% 13 310.00 -32 899.00 - 247.18%
30.09.2011 11 186.00 62 338.00 -51 152.00 -82.06% -6 355.00 17 541.00 - 276.02%
31.08.2011 62 338.00 4 631.00 57 707.00 1 246.10% 3 394.00 58 944.00 1 736.71%
31.07.2011 4 631.00 -30 486.00 35 117.00 - 115.19% -13 064.00 17 695.00 - 135.45%
30.06.2011 -30 486.00 44 144.00 -74 630.00 - 169.06% -6 790.00 -23 696.00 348.98%
31.05.2011 44 144.00 -6 105.00 50 249.00 - 823.08% 23 298.00 20 846.00 89.48%
30.04.2011 -6 105.00 28 707.00 -34 812.00 - 121.27% 26 831.00 -32 936.00 - 122.75%
31.03.2011 28 707.00 11 975.00 16 732.00 139.72% -26 091.00 54 798.00 - 210.03%
28.02.2011 11 975.00 -42 236.00 54 211.00 - 128.35% -15 712.00 27 687.00 - 176.22%
31.01.2011 -42 236.00 9 210.00 -51 446.00 - 558.59% -12 516.00 -29 720.00 237.46%
31.12.2010 9 210.00 28 528.00 -19 318.00 -67.72% 6 869.00 2 341.00 34.08%
30.11.2010 28 528.00 13 310.00 15 218.00 114.33% 4 575.00 23 953.00 523.56%
31.10.2010 13 310.00 -6 355.00 19 665.00 - 309.44% -5 534.00 18 844.00 - 340.51%
30.09.2010 -6 355.00 3 394.00 -9 749.00 - 287.24% 2 561.00 -8 916.00 - 348.15%
31.08.2010 3 394.00 -13 064.00 16 458.00 - 125.98% 21 092.00 -17 698.00 -83.91%
31.07.2010 -13 064.00 -6 790.00 -6 274.00 92.40% -32 559.00 19 495.00 -59.88%
30.06.2010 -6 790.00 23 298.00 -30 088.00 - 129.14% 31 750.00 -38 540.00 - 121.39%
31.05.2010 23 298.00 26 831.00 -3 533.00 -13.17% -19 763.00 43 061.00 - 217.89%
30.04.2010 26 831.00 -26 091.00 52 922.00 - 202.84% -27 376.00 54 207.00 - 198.01%
31.03.2010 -26 091.00 -15 712.00 -10 379.00 66.06% -21 737.00 -4 354.00 20.03%
28.02.2010 -15 712.00 -12 516.00 -3 196.00 25.54% 12 957.00 -28 669.00 - 221.26%
31.01.2010 -12 516.00 6 869.00 -19 385.00 - 282.21% -43 762.00 31 246.00 -71.40%
31.12.2009 6 869.00 4 575.00 2 294.00 50.14% -96.00 6 965.00 -7 255.21%
30.11.2009 4 575.00 -5 534.00 10 109.00 - 182.67% 19 605.00 -15 030.00 -76.66%
31.10.2009 -5 534.00 2 561.00 -8 095.00 - 316.09% -16 840.00 11 306.00 -67.14%
30.09.2009 2 561.00 21 092.00 -18 531.00 -87.86% 35 482.00 -32 921.00 -92.78%
31.08.2009 21 092.00 -32 559.00 53 651.00 - 164.78% -37 306.00 58 398.00 - 156.54%
31.07.2009 -32 559.00 31 750.00 -64 309.00 - 202.55% 3 616.00 -36 175.00 -1 000.41%
30.06.2009 31 750.00 -19 763.00 51 513.00 - 260.65% 26 384.00 5 366.00 20.34%
31.05.2009 -19 763.00 -27 376.00 7 613.00 -27.81% 28 411.00 -48 174.00 - 169.56%
30.04.2009 -27 376.00 -21 737.00 -5 639.00 25.94% 27 972.00 -55 348.00 - 197.87%
31.03.2009 -21 737.00 12 957.00 -34 694.00 - 267.76% 23 131.00 -44 868.00 - 193.97%
28.02.2009 12 957.00 -43 762.00 56 719.00 - 129.61% -3 177.00 16 134.00 - 507.84%
31.01.2009 -43 762.00 -96.00 -43 666.00 45 485.42% 32 712.00 -76 474.00 - 233.78%
31.12.2008 -96.00 19 605.00 -19 701.00 - 100.49% 11 772.00 -11 868.00 - 100.82%
30.11.2008 19 605.00 -16 840.00 36 445.00 - 216.42% 18 158.00 1 447.00 7.97%
31.10.2008 -16 840.00 35 482.00 -52 322.00 - 147.46% 11 439.00 -28 279.00 - 247.22%
30.09.2008 35 482.00 -37 306.00 72 788.00 - 195.11% 35 044.00 438.00 1.25%
31.08.2008 -37 306.00 3 616.00 -40 922.00 -1 131.69% 24 903.00 -62 209.00 - 249.81%
31.07.2008 3 616.00 26 384.00 -22 768.00 -86.29% -9 457.00 13 073.00 - 138.24%
30.06.2008 26 384.00 28 411.00 -2 027.00 -7.13% 28 072.00 -1 688.00 -6.01%
31.05.2008 28 411.00 27 972.00 439.00 1.57% -5 395.00 33 806.00 - 626.62%
30.04.2008 27 972.00 23 131.00 4 841.00 20.93% 33 173.00 -5 201.00 -15.68%
31.03.2008 23 131.00 -3 177.00 26 308.00 - 828.08% - 280.00 23 411.00 -8 361.07%
29.02.2008 -3 177.00 32 712.00 -35 889.00 - 109.71% 23 901.00 -27 078.00 - 113.29%
31.01.2008 32 712.00 11 772.00 20 940.00 177.88% -19 049.00 51 761.00 - 271.73%
31.12.2007 11 772.00 18 158.00 -6 386.00 -35.17% 30 734.00 -18 962.00 -61.70%
30.11.2007 18 158.00 11 439.00 6 719.00 58.74% 986.00 17 172.00 1 741.58%
31.10.2007 11 439.00 35 044.00 -23 605.00 -67.36% -3 420.00 14 859.00 - 434.47%
30.09.2007 35 044.00 24 903.00 10 141.00 40.72% -3 050.00 38 094.00 -1 248.98%
31.08.2007 24 903.00 -9 457.00 34 360.00 - 363.33% 1 586.00 23 317.00 1 470.18%
31.07.2007 -9 457.00 28 072.00 -37 529.00 - 133.69% 16 755.00 -26 212.00 - 156.44%
30.06.2007 28 072.00 -5 395.00 33 467.00 - 620.33% -11 944.00 40 016.00 - 335.03%
31.05.2007 -5 395.00 33 173.00 -38 568.00 - 116.26% 34 144.00 -39 539.00 - 115.80%
30.04.2007 33 173.00 - 280.00 33 453.00 -11 947.50% 25 719.00 7 454.00 28.98%
31.03.2007 - 280.00 23 901.00 -24 181.00 - 101.17% 19 983.00 -20 263.00 - 101.40%
28.02.2007 23 901.00 -19 049.00 42 950.00 - 225.47% 15 080.00 8 821.00 58.49%
31.01.2007 -19 049.00 30 734.00 -49 783.00 - 161.98% -60 421.00 41 372.00 -68.47%
31.12.2006 30 734.00 986.00 29 748.00 3 017.04% 40 393.00 -9 659.00 -23.91%
30.11.2006 986.00 -3 420.00 4 406.00 - 128.83% 11 695.00 -10 709.00 -91.57%
31.10.2006 -3 420.00 -3 050.00 - 370.00 12.13% -11 442.00 8 022.00 -70.11%
30.09.2006 -3 050.00 1 586.00 -4 636.00 - 292.31% 29 237.00 -32 287.00 - 110.43%
31.08.2006 1 586.00 16 755.00 -15 169.00 -90.53% 5 024.00 -3 438.00 -68.43%
31.07.2006 16 755.00 -11 944.00 28 699.00 - 240.28% 8 870.00 7 885.00 88.90%
30.06.2006 -11 944.00 34 144.00 -46 088.00 - 134.98% -18 959.00 7 015.00 -37.00%
31.05.2006 34 144.00 25 719.00 8 425.00 32.76% 14 473.00 19 671.00 135.92%
30.04.2006 25 719.00 19 983.00 5 736.00 28.70% 4 623.00 21 096.00 456.33%
31.03.2006 19 983.00 15 080.00 4 903.00 32.51% 8 474.00 11 509.00 135.82%
28.02.2006 15 080.00 -60 421.00 75 501.00 - 124.96% 1 966.00 13 114.00 667.04%
31.01.2006 -60 421.00 40 393.00 - 100 814.00 - 249.58% -23 404.00 -37 017.00 158.17%
31.12.2005 40 393.00 11 695.00 28 698.00 245.39% 49 679.00 -9 286.00 -18.69%
30.11.2005 11 695.00 -11 442.00 23 137.00 - 202.21% 10 485.00 1 210.00 11.54%
31.10.2005 -11 442.00 29 237.00 -40 679.00 - 139.14% -6 713.00 -4 729.00 70.45%
30.09.2005 29 237.00 5 024.00 24 213.00 481.95% 9 304.00 19 933.00 214.24%
31.08.2005 5 024.00 8 870.00 -3 846.00 -43.36% 5 925.00 - 901.00 -15.21%
31.07.2005 8 870.00 -18 959.00 27 829.00 - 146.79% -7 129.00 15 999.00 - 224.42%
30.06.2005 -18 959.00 14 473.00 -33 432.00 - 231.00% 9 145.00 -28 104.00 - 307.32%
31.05.2005 14 473.00 4 623.00 9 850.00 213.07% 21 171.00 -6 698.00 -31.64%
30.04.2005 4 623.00 8 474.00 -3 851.00 -45.44% 7 267.00 -2 644.00 -36.38%
31.03.2005 8 474.00 1 966.00 6 508.00 331.03% -4 029.00 12 503.00 - 310.33%
28.02.2005 1 966.00 -23 404.00 25 370.00 - 108.40% -13 482.00 15 448.00 - 114.58%
31.01.2005 -23 404.00 49 679.00 -73 083.00 - 147.11% -25 265.00 1 861.00 -7.37%
31.12.2004 49 679.00 10 485.00 39 194.00 373.81% - - -
30.11.2004 10 485.00 -6 713.00 17 198.00 - 256.19% - - -
31.10.2004 -6 713.00 9 304.00 -16 017.00 - 172.15% - - -
30.09.2004 9 304.00 5 925.00 3 379.00 57.03% - - -
31.08.2004 5 925.00 -7 129.00 13 054.00 - 183.11% - - -
31.07.2004 -7 129.00 9 145.00 -16 274.00 - 177.96% - - -
30.06.2004 9 145.00 21 171.00 -12 026.00 -56.80% - - -
31.05.2004 21 171.00 7 267.00 13 904.00 191.33% - - -
30.04.2004 7 267.00 -4 029.00 11 296.00 - 280.37% - - -
31.03.2004 -4 029.00 -13 482.00 9 453.00 -70.12% - - -
29.02.2004 -13 482.00 -25 265.00 11 783.00 -46.64% - - -
31.01.2004 -25 265.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

4 - Ostatní investice - pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
4 - Ostatní investice - pasiva (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - pasiva (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR)
4 - Ostatní investice - pasiva (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD)
4 - Ostatní investice - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - pasiva (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - pasiva (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR)
4 - Ostatní investice - pasiva (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD)
4 - Ostatní investice - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
4 - Ostatní investice - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.1) Non-financial corporations: Other loans up to CZK 7,5 million - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.3) Non-financial corporations: Other loans over to CZK 30 million - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4 Pobočky úvěrových institucí se sídlem mimo EHP - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies