4 - Ostatní investice - pasiva (Platební bilance v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 4 - Ostatní investice - pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2017 - 236 552.00
Max 31.01.2017 398 085.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 - 194 079.30 13 133.80 - 207 213.10 -1 577.71% -79 014.50 - 115 064.80 145.62%
31.05.2019 13 133.80 136 006.30 - 122 872.50 -90.34% 30 156.30 -17 022.50 -56.45%
30.04.2019 136 006.30 - 175 793.50 311 799.80 - 177.37% 125 756.70 10 249.60 8.15%
31.03.2019 - 175 793.50 -46 826.80 - 128 966.70 275.41% - 170 513.80 -5 279.70 3.10%
28.02.2019 -46 826.80 51 334.30 -98 161.10 - 191.22% - 109 504.90 62 678.10 -57.24%
31.01.2019 51 334.30 - 173 930.20 225 264.50 - 129.51% 196 916.90 - 145 582.60 -73.93%
31.12.2018 - 173 930.20 1 593.40 - 175 523.60 -11 015.66% - 236 552.00 62 621.80 -26.47%
30.11.2018 1 593.40 156 750.10 - 155 156.70 -98.98% -19 407.70 21 001.10 - 108.21%
31.10.2018 156 750.10 - 130 373.70 287 123.80 - 220.23% 190 071.00 -33 320.90 -17.53%
30.09.2018 - 130 373.70 25 100.90 - 155 474.60 - 619.40% -22 484.20 - 107 889.50 479.85%
31.08.2018 25 100.90 147 224.80 - 122 123.90 -82.95% 1 090.80 24 010.10 2 201.15%
31.07.2018 147 224.80 -79 014.50 226 239.30 - 286.33% 212 692.20 -65 467.40 -30.78%
30.06.2018 -79 014.50 30 156.30 - 109 170.80 - 362.02% - 197 803.40 118 788.90 -60.05%
31.05.2018 30 156.30 125 756.70 -95 600.40 -76.02% 28 505.10 1 651.20 5.79%
30.04.2018 125 756.70 - 170 513.80 296 270.50 - 173.75% 186 995.10 -61 238.40 -32.75%
31.03.2018 - 170 513.80 - 109 504.90 -61 008.90 55.71% 80 472.30 - 250 986.10 - 311.89%
28.02.2018 - 109 504.90 196 916.90 - 306 421.80 - 155.61% 161 367.50 - 270 872.40 - 167.86%
31.01.2018 196 916.90 - 236 552.00 433 468.90 - 183.24% 398 085.70 - 201 168.80 -50.53%
31.12.2017 - 236 552.00 -19 407.70 - 217 144.30 1 118.86% - 168 034.40 -68 517.60 40.78%
30.11.2017 -19 407.70 190 071.00 - 209 478.70 - 110.21% 40 670.90 -60 078.60 - 147.72%
31.10.2017 190 071.00 -22 484.20 212 555.20 - 945.35% 140 721.90 49 349.10 35.07%
30.09.2017 -22 484.20 1 090.80 -23 575.00 -2 161.26% -18 027.40 -4 456.80 24.72%
31.08.2017 1 090.80 212 692.20 - 211 601.40 -99.49% 30 643.90 -29 553.10 -96.44%
31.07.2017 212 692.20 - 197 803.40 410 495.60 - 207.53% 118 383.60 94 308.60 79.66%
30.06.2017 - 197 803.40 28 505.10 - 226 308.50 - 793.92% - 112 573.40 -85 230.00 75.71%
31.05.2017 28 505.10 186 995.10 - 158 490.00 -84.76% 44 768.60 -16 263.50 -36.33%
30.04.2017 186 995.10 80 472.30 106 522.80 132.37% 58 617.50 128 377.60 219.01%
31.03.2017 80 472.30 161 367.50 -80 895.20 -50.13% - 102 001.70 182 474.00 - 178.89%
28.02.2017 161 367.50 398 085.70 - 236 718.20 -59.46% 31 859.80 129 507.70 406.49%
31.01.2017 398 085.70 - 168 034.40 566 120.10 - 336.91% 91 385.20 306 700.50 335.61%
31.12.2016 - 168 034.40 40 670.90 - 208 705.30 - 513.16% - 140 380.60 -27 653.80 19.70%
30.11.2016 40 670.90 140 721.90 - 100 051.00 -71.10% 1 136.40 39 534.50 3 478.92%
31.10.2016 140 721.90 -18 027.40 158 749.30 - 880.60% -31 492.00 172 213.90 - 546.85%
30.09.2016 -18 027.40 30 643.90 -48 671.30 - 158.83% 12 046.90 -30 074.30 - 249.64%
31.08.2016 30 643.90 118 383.60 -87 739.70 -74.11% 77 844.80 -47 200.90 -60.63%
31.07.2016 118 383.60 - 112 573.40 230 957.00 - 205.16% 45 275.80 73 107.80 161.47%
30.06.2016 - 112 573.40 44 768.60 - 157 342.00 - 351.46% 712.50 - 113 285.90 -15 899.78%
31.05.2016 44 768.60 58 617.50 -13 848.90 -23.63% 35 852.00 8 916.60 24.87%
30.04.2016 58 617.50 - 102 001.70 160 619.20 - 157.47% 22 791.20 35 826.30 157.19%
31.03.2016 - 102 001.70 31 859.80 - 133 861.50 - 420.16% -22 690.40 -79 311.30 349.54%
29.02.2016 31 859.80 91 385.20 -59 525.40 -65.14% -5 359.10 37 218.90 - 694.50%
31.01.2016 91 385.20 - 140 380.60 231 765.80 - 165.10% -3 021.10 94 406.30 -3 124.90%
31.12.2015 - 140 380.60 1 136.40 - 141 517.00 -12 453.10% 11 669.40 - 152 050.00 -1 302.98%
30.11.2015 1 136.40 -31 492.00 32 628.40 - 103.61% 12 031.80 -10 895.40 -90.56%
31.10.2015 -31 492.00 12 046.90 -43 538.90 - 361.41% 9 254.60 -40 746.60 - 440.28%
30.09.2015 12 046.90 77 844.80 -65 797.90 -84.52% 16 805.60 -4 758.70 -28.32%
31.08.2015 77 844.80 45 275.80 32 569.00 71.93% -4 384.50 82 229.30 -1 875.45%
31.07.2015 45 275.80 712.50 44 563.30 6 254.50% -51 583.10 96 858.90 - 187.77%
30.06.2015 712.50 35 852.00 -35 139.50 -98.01% 101 233.90 - 100 521.40 -99.30%
31.05.2015 35 852.00 22 791.20 13 060.80 57.31% -8 513.70 44 365.70 - 521.11%
30.04.2015 22 791.20 -22 690.40 45 481.60 - 200.44% 21 503.50 1 287.70 5.99%
31.03.2015 -22 690.40 -5 359.10 -17 331.30 323.40% -29 711.80 7 021.40 -23.63%
28.02.2015 -5 359.10 -3 021.10 -2 338.00 77.39% -40 662.50 35 303.40 -86.82%
31.01.2015 -3 021.10 11 669.40 -14 690.50 - 125.89% 17 609.90 -20 631.00 - 117.16%
31.12.2014 11 669.40 12 031.80 - 362.40 -3.01% 4 867.60 6 801.80 139.74%
30.11.2014 12 031.80 9 254.60 2 777.20 30.01% 140 307.10 - 128 275.30 -91.42%
31.10.2014 9 254.60 16 805.60 -7 551.00 -44.93% - 892.30 10 146.90 -1 137.16%
30.09.2014 16 805.60 -4 384.50 21 190.10 - 483.30% 10 251.20 6 554.40 63.94%
31.08.2014 -4 384.50 -51 583.10 47 198.60 -91.50% - 327.60 -4 056.90 1 238.37%
31.07.2014 -51 583.10 101 233.90 - 152 817.00 - 150.95% -34 737.40 -16 845.70 48.49%
30.06.2014 101 233.90 -8 513.70 109 747.60 -1 289.07% 21 743.00 79 490.90 365.59%
31.05.2014 -8 513.70 21 503.50 -30 017.20 - 139.59% 523.00 -9 036.70 -1 727.86%
30.04.2014 21 503.50 -29 711.80 51 215.30 - 172.37% -25 029.80 46 533.30 - 185.91%
31.03.2014 -29 711.80 -40 662.50 10 950.70 -26.93% 20 124.80 -49 836.60 - 247.64%
28.02.2014 -40 662.50 17 609.90 -58 272.40 - 330.91% -24 000.90 -16 661.60 69.42%
31.01.2014 17 609.90 4 867.60 12 742.30 261.78% 1 801.20 15 808.70 877.68%
31.12.2013 4 867.60 140 307.10 - 135 439.50 -96.53% 22 318.90 -17 451.30 -78.19%
30.11.2013 140 307.10 - 892.30 141 199.40 -15 824.21% 3 234.90 137 072.20 4 237.29%
31.10.2013 - 892.30 10 251.20 -11 143.50 - 108.70% -80.60 - 811.70 1 007.07%
30.09.2013 10 251.20 - 327.60 10 578.80 -3 229.18% -18 817.40 29 068.60 - 154.48%
31.08.2013 - 327.60 -34 737.40 34 409.80 -99.06% 4 695.40 -5 023.00 - 106.98%
31.07.2013 -34 737.40 21 743.00 -56 480.40 - 259.76% -43 232.20 8 494.80 -19.65%
30.06.2013 21 743.00 523.00 21 220.00 4 057.36% 10 133.70 11 609.30 114.56%
31.05.2013 523.00 -25 029.80 25 552.80 - 102.09% -37 294.60 37 817.60 - 101.40%
30.04.2013 -25 029.80 20 124.80 -45 154.60 - 224.37% 4 108.00 -29 137.80 - 709.29%
31.03.2013 20 124.80 -24 000.90 44 125.70 - 183.85% 21 123.70 - 998.90 -4.73%
28.02.2013 -24 000.90 1 801.20 -25 802.10 -1 432.49% 15 109.10 -39 110.00 - 258.85%
31.01.2013 1 801.20 22 318.90 -20 517.70 -91.93% -21 702.40 23 503.60 - 108.30%
31.12.2012 22 318.90 3 234.90 19 084.00 589.94% 965.90 21 353.00 2 210.68%
30.11.2012 3 234.90 -80.60 3 315.50 -4 113.52% -5 617.00 8 851.90 - 157.59%
31.10.2012 -80.60 -18 817.40 18 736.80 -99.57% -19 589.30 19 508.70 -99.59%
30.09.2012 -18 817.40 4 695.40 -23 512.80 - 500.76% 11 185.80 -30 003.20 - 268.23%
31.08.2012 4 695.40 -43 232.20 47 927.60 - 110.86% 62 338.50 -57 643.10 -92.47%
31.07.2012 -43 232.20 10 133.70 -53 365.90 - 526.62% 4 631.10 -47 863.30 -1 033.52%
30.06.2012 10 133.70 -37 294.60 47 428.30 - 127.17% -30 486.10 40 619.80 - 133.24%
31.05.2012 -37 294.60 4 108.00 -41 402.60 -1 007.85% 44 144.00 -81 438.60 - 184.48%
30.04.2012 4 108.00 21 123.70 -17 015.70 -80.55% -6 104.90 10 212.90 - 167.29%
31.03.2012 21 123.70 15 109.10 6 014.60 39.81% 28 706.90 -7 583.20 -26.42%
29.02.2012 15 109.10 -21 702.40 36 811.50 - 169.62% 11 974.80 3 134.30 26.17%
31.01.2012 -21 702.40 965.90 -22 668.30 -2 346.86% -42 236.10 20 533.70 -48.62%
31.12.2011 965.90 -5 617.00 6 582.90 - 117.20% 9 210.20 -8 244.30 -89.51%
30.11.2011 -5 617.00 -19 589.30 13 972.30 -71.33% 28 528.40 -34 145.40 - 119.69%
31.10.2011 -19 589.30 11 185.80 -30 775.10 - 275.13% 13 310.00 -32 899.30 - 247.18%
30.09.2011 11 185.80 62 338.50 -51 152.70 -82.06% -6 354.50 17 540.30 - 276.03%
31.08.2011 62 338.50 4 631.10 57 707.40 1 246.08% 3 393.90 58 944.60 1 736.78%
31.07.2011 4 631.10 -30 486.10 35 117.20 - 115.19% -13 064.20 17 695.30 - 135.45%
30.06.2011 -30 486.10 44 144.00 -74 630.10 - 169.06% -6 789.90 -23 696.20 348.99%
31.05.2011 44 144.00 -6 104.90 50 248.90 - 823.09% 23 297.70 20 846.30 89.48%
30.04.2011 -6 104.90 28 706.90 -34 811.80 - 121.27% 26 831.10 -32 936.00 - 122.75%
31.03.2011 28 706.90 11 974.80 16 732.10 139.73% -26 090.80 54 797.70 - 210.03%
28.02.2011 11 974.80 -42 236.10 54 210.90 - 128.35% -15 711.50 27 686.30 - 176.22%
31.01.2011 -42 236.10 9 210.20 -51 446.30 - 558.58% -12 515.60 -29 720.50 237.47%
31.12.2010 9 210.20 28 528.40 -19 318.20 -67.72% 6 868.80 2 341.40 34.09%
30.11.2010 28 528.40 13 310.00 15 218.40 114.34% 4 574.60 23 953.80 523.63%
31.10.2010 13 310.00 -6 354.50 19 664.50 - 309.46% -5 534.30 18 844.30 - 340.50%
30.09.2010 -6 354.50 3 393.90 -9 748.40 - 287.23% 2 560.70 -8 915.20 - 348.15%
31.08.2010 3 393.90 -13 064.20 16 458.10 - 125.98% 21 091.60 -17 697.70 -83.91%
31.07.2010 -13 064.20 -6 789.90 -6 274.30 92.41% -32 559.30 19 495.10 -59.88%
30.06.2010 -6 789.90 23 297.70 -30 087.60 - 129.14% 31 750.20 -38 540.10 - 121.39%
31.05.2010 23 297.70 26 831.10 -3 533.40 -13.17% -19 763.30 43 061.00 - 217.88%
30.04.2010 26 831.10 -26 090.80 52 921.90 - 202.84% -27 375.80 54 206.90 - 198.01%
31.03.2010 -26 090.80 -15 711.50 -10 379.30 66.06% -21 737.00 -4 353.80 20.03%
28.02.2010 -15 711.50 -12 515.60 -3 195.90 25.54% 12 956.80 -28 668.30 - 221.26%
31.01.2010 -12 515.60 6 868.80 -19 384.40 - 282.21% -43 762.10 31 246.50 -71.40%
31.12.2009 6 868.80 4 574.60 2 294.20 50.15% -96.00 6 964.80 -7 255.00%
30.11.2009 4 574.60 -5 534.30 10 108.90 - 182.66% 19 605.00 -15 030.40 -76.67%
31.10.2009 -5 534.30 2 560.70 -8 095.00 - 316.12% -16 839.80 11 305.50 -67.14%
30.09.2009 2 560.70 21 091.60 -18 530.90 -87.86% 35 481.90 -32 921.20 -92.78%
31.08.2009 21 091.60 -32 559.30 53 650.90 - 164.78% -37 306.10 58 397.70 - 156.54%
31.07.2009 -32 559.30 31 750.20 -64 309.50 - 202.55% 3 616.50 -36 175.80 -1 000.30%
30.06.2009 31 750.20 -19 763.30 51 513.50 - 260.65% 26 383.60 5 366.60 20.34%
31.05.2009 -19 763.30 -27 375.80 7 612.50 -27.81% 28 411.40 -48 174.70 - 169.56%
30.04.2009 -27 375.80 -21 737.00 -5 638.80 25.94% 27 971.70 -55 347.50 - 197.87%
31.03.2009 -21 737.00 12 956.80 -34 693.80 - 267.77% 23 131.10 -44 868.10 - 193.97%
28.02.2009 12 956.80 -43 762.10 56 718.90 - 129.61% -3 177.10 16 133.90 - 507.82%
31.01.2009 -43 762.10 -96.00 -43 666.10 45 485.52% 32 712.30 -76 474.40 - 233.78%
31.12.2008 -96.00 19 605.00 -19 701.00 - 100.49% 11 771.70 -11 867.70 - 100.82%
30.11.2008 19 605.00 -16 839.80 36 444.80 - 216.42% 18 157.90 1 447.10 7.97%
31.10.2008 -16 839.80 35 481.90 -52 321.70 - 147.46% 11 438.70 -28 278.50 - 247.22%
30.09.2008 35 481.90 -37 306.10 72 788.00 - 195.11% 35 044.50 437.40 1.25%
31.08.2008 -37 306.10 3 616.50 -40 922.60 -1 131.55% 24 903.30 -62 209.40 - 249.80%
31.07.2008 3 616.50 26 383.60 -22 767.10 -86.29% -9 456.90 13 073.40 - 138.24%
30.06.2008 26 383.60 28 411.40 -2 027.80 -7.14% 28 072.40 -1 688.80 -6.02%
31.05.2008 28 411.40 27 971.70 439.70 1.57% -5 395.00 33 806.40 - 626.62%
30.04.2008 27 971.70 23 131.10 4 840.60 20.93% 33 172.70 -5 201.00 -15.68%
31.03.2008 23 131.10 -3 177.10 26 308.20 - 828.06% - 279.60 23 410.70 -8 372.93%
29.02.2008 -3 177.10 32 712.30 -35 889.40 - 109.71% 23 900.60 -27 077.70 - 113.29%
31.01.2008 32 712.30 11 771.70 20 940.60 177.89% -19 049.10 51 761.40 - 271.73%
31.12.2007 11 771.70 18 157.90 -6 386.20 -35.17% 30 734.10 -18 962.40 -61.70%
30.11.2007 18 157.90 11 438.70 6 719.20 58.74% 985.70 17 172.20 1 742.13%
31.10.2007 11 438.70 35 044.50 -23 605.80 -67.36% -3 419.90 14 858.60 - 434.47%
30.09.2007 35 044.50 24 903.30 10 141.20 40.72% -3 050.30 38 094.80 -1 248.89%
31.08.2007 24 903.30 -9 456.90 34 360.20 - 363.33% 1 586.20 23 317.10 1 470.00%
31.07.2007 -9 456.90 28 072.40 -37 529.30 - 133.69% 16 754.60 -26 211.50 - 156.44%
30.06.2007 28 072.40 -5 395.00 33 467.40 - 620.34% -11 944.40 40 016.80 - 335.03%
31.05.2007 -5 395.00 33 172.70 -38 567.70 - 116.26% 34 143.70 -39 538.70 - 115.80%
30.04.2007 33 172.70 - 279.60 33 452.30 -11 964.34% 25 719.30 7 453.40 28.98%
31.03.2007 - 279.60 23 900.60 -24 180.20 - 101.17% 19 983.40 -20 263.00 - 101.40%
28.02.2007 23 900.60 -19 049.10 42 949.70 - 225.47% 15 079.90 8 820.70 58.49%
31.01.2007 -19 049.10 30 734.10 -49 783.20 - 161.98% -60 421.50 41 372.40 -68.47%
31.12.2006 30 734.10 985.70 29 748.40 3 018.00% 40 392.60 -9 658.50 -23.91%
30.11.2006 985.70 -3 419.90 4 405.60 - 128.82% 11 694.90 -10 709.20 -91.57%
31.10.2006 -3 419.90 -3 050.30 - 369.60 12.12% -11 442.10 8 022.20 -70.11%
30.09.2006 -3 050.30 1 586.20 -4 636.50 - 292.30% 29 237.20 -32 287.50 - 110.43%
31.08.2006 1 586.20 16 754.60 -15 168.40 -90.53% 5 024.10 -3 437.90 -68.43%
31.07.2006 16 754.60 -11 944.40 28 699.00 - 240.27% 8 869.90 7 884.70 88.89%
30.06.2006 -11 944.40 34 143.70 -46 088.10 - 134.98% -18 958.80 7 014.40 -37.00%
31.05.2006 34 143.70 25 719.30 8 424.40 32.76% 14 473.20 19 670.50 135.91%
30.04.2006 25 719.30 19 983.40 5 735.90 28.70% 4 623.00 21 096.30 456.33%
31.03.2006 19 983.40 15 079.90 4 903.50 32.52% 8 474.40 11 509.00 135.81%
28.02.2006 15 079.90 -60 421.50 75 501.40 - 124.96% 1 966.30 13 113.60 666.92%
31.01.2006 -60 421.50 40 392.60 - 100 814.10 - 249.59% -23 404.10 -37 017.40 158.17%
31.12.2005 40 392.60 11 694.90 28 697.70 245.39% 49 678.60 -9 286.00 -18.69%
30.11.2005 11 694.90 -11 442.10 23 137.00 - 202.21% 10 484.70 1 210.20 11.54%
31.10.2005 -11 442.10 29 237.20 -40 679.30 - 139.14% -6 713.30 -4 728.80 70.44%
30.09.2005 29 237.20 5 024.10 24 213.10 481.94% 9 303.60 19 933.60 214.26%
31.08.2005 5 024.10 8 869.90 -3 845.80 -43.36% 5 924.60 - 900.50 -15.20%
31.07.2005 8 869.90 -18 958.80 27 828.70 - 146.79% -7 129.10 15 999.00 - 224.42%
30.06.2005 -18 958.80 14 473.20 -33 432.00 - 230.99% 9 144.70 -28 103.50 - 307.32%
31.05.2005 14 473.20 4 623.00 9 850.20 213.07% 21 170.60 -6 697.40 -31.64%
30.04.2005 4 623.00 8 474.40 -3 851.40 -45.45% 7 267.50 -2 644.50 -36.39%
31.03.2005 8 474.40 1 966.30 6 508.10 330.98% -4 029.40 12 503.80 - 310.31%
28.02.2005 1 966.30 -23 404.10 25 370.40 - 108.40% -13 481.90 15 448.20 - 114.58%
31.01.2005 -23 404.10 49 678.60 -73 082.70 - 147.11% -25 264.90 1 860.80 -7.37%
31.12.2004 49 678.60 10 484.70 39 193.90 373.82% - - -
30.11.2004 10 484.70 -6 713.30 17 198.00 - 256.18% - - -
31.10.2004 -6 713.30 9 303.60 -16 016.90 - 172.16% - - -
30.09.2004 9 303.60 5 924.60 3 379.00 57.03% - - -
31.08.2004 5 924.60 -7 129.10 13 053.70 - 183.10% - - -
31.07.2004 -7 129.10 9 144.70 -16 273.80 - 177.96% - - -
30.06.2004 9 144.70 21 170.60 -12 025.90 -56.80% - - -
31.05.2004 21 170.60 7 267.50 13 903.10 191.31% - - -
30.04.2004 7 267.50 -4 029.40 11 296.90 - 280.36% - - -
31.03.2004 -4 029.40 -13 481.90 9 452.50 -70.11% - - -
29.02.2004 -13 481.90 -25 264.90 11 783.00 -46.64% - - -
31.01.2004 -25 264.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

4 - Ostatní investice - pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
4 - Ostatní investice - pasiva (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - pasiva (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR)
4 - Ostatní investice - pasiva (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD)
4 - Ostatní investice - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - pasiva (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - pasiva (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR)
4 - Ostatní investice - pasiva (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD)
4 - Ostatní investice - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
4 - Ostatní investice - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.1) Non-financial corporations: Other loans up to CZK 7,5 million - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.3) Non-financial corporations: Other loans over to CZK 30 million - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4 Pobočky úvěrových institucí se sídlem mimo EHP - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies