Platební bilance v mil. CZK (Platební bilance»Měsíce) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo -3 864.90 11 231.70 - 134.41% -22 784.10 -83.04%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 391 157.60 409 035.30 -4.37% 386 321.10 1.25%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 395 022.50 397 803.60 -0.70% 409 105.20 -3.44%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 35 952.00 42 943.20 -16.28% 37 703.90 -4.65%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 351 271.60 378 083.40 -7.09% 363 430.70 -3.35%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 315 319.60 335 140.20 -5.91% 325 726.80 -3.19%
UK7 1.2 - Prvotní důchody - saldo -42 979.80 -28 681.00 49.85% -54 318.30 -20.87%
UK8 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 25 856.60 25 232.90 2.47% 19 130.80 35.16%
UK9 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 68 836.30 53 913.90 27.68% 73 449.10 -6.28%
UK10 1.3 - Druhotné důchody - saldo 3 162.80 -3 030.50 - 204.37% -6 169.70 - 151.26%
UK11 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 14 029.40 5 719.00 145.31% 3 759.60 273.16%
UK12 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 10 866.60 8 749.50 24.20% 9 929.30 9.44%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo -1 912.00 3 373.90 - 156.67% -3 506.70 -45.48%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 16 201.40 3 373.90 380.20% 4 353.30 272.16%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 18 113.40 0.00 - 7 860.00 130.45%
UK16 3 - Finanční účet - saldo 5 055.90 -4 735.10 - 206.77% -35 347.20 - 114.30%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 18 638.50 27 194.80 -31.46% 38 476.60 -51.56%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 13 582.60 31 929.90 -57.46% 73 823.80 -81.60%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -17 921.50 -18 109.90 -1.04% -5 319.20 236.92%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 12 479.00 263.50 4 635.86% 11 812.30 5.64%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 30 400.50 18 373.40 65.46% 17 131.50 77.45%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 172 444.70 -6 386.60 2 600.10% - 128 470.20 34.23%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 10 062.60 -4 401.70 - 328.61% 8 481.70 18.64%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 182 507.30 1 985.00 9 094.32% 136 951.90 33.26%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo 4 336.00 - 661.10 - 755.88% -2 195.40 - 297.50%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 909.80 -2 223.40 -59.08% -3 440.50 -73.56%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -5 245.90 -1 562.30 235.78% -1 245.00 321.36%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 176 722.70 13 257.90 1 232.96% 95 926.50 84.23%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva -17 356.60 26 391.70 - 165.77% 16 912.00 - 202.63%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva - 194 079.30 13 133.80 -1 577.71% -79 014.50 145.62%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 14 363.40 7 164.70 100.47% 4 711.00 204.89%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 14 363.40 7 164.70 100.47% 4 711.00 204.89%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu -5 776.90 14 605.60 - 139.55% -26 290.80 -78.03%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 5 055.90 -4 735.10 - 206.77% -35 347.20 - 114.30%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 10 832.80 -19 340.70 - 156.01% -9 056.50 - 219.61%

Běžný účet - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 -3 864.90
31.05.2019 11 231.70
30.04.2019 17 687.60
31.03.2019 -3 855.20
28.02.2019 20 316.30
31.01.2019 28 197.00
31.12.2018 -3 065.30
30.11.2018 6 434.50
31.10.2018 7 714.90
30.09.2018 -10 810.30
Další »
Běžný účet - saldo,Platební bilance v mil. CZK

Běžný účet - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2019 391 157.60
31.05.2019 409 035.30
30.04.2019 388 422.70
31.03.2019 402 681.00
28.02.2019 373 747.90
31.01.2019 379 812.70
31.12.2018 348 147.30
30.11.2018 420 189.90
31.10.2018 426 318.90
30.09.2018 363 124.90
Další »
Běžný účet - příjmy,Platební bilance v mil. CZK

Běžný účet - výdaje

ObdobíHodnota
30.06.2019 395 022.50
31.05.2019 397 803.60
30.04.2019 370 735.20
31.03.2019 406 536.20
28.02.2019 353 431.60
31.01.2019 351 615.70
31.12.2018 351 212.60
30.11.2018 413 755.30
31.10.2018 418 603.90
30.09.2018 373 935.20
Další »
Běžný účet - výdaje,Platební bilance v mil. CZK

1 - Zboží a služby - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 35 952.00
31.05.2019 42 943.20
30.04.2019 32 168.50
31.03.2019 38 905.60
28.02.2019 38 924.10
31.01.2019 34 773.60
31.12.2018 12 132.60
30.11.2018 32 390.70
31.10.2018 21 503.80
30.09.2018 30 495.70
Další »
1 - Zboží a služby - saldo,Platební bilance v mil. CZK

1 - Zboží a služby - vývoz

ObdobíHodnota
30.06.2019 351 271.60
31.05.2019 378 083.40
30.04.2019 358 359.60
31.03.2019 375 259.20
28.02.2019 344 278.30
31.01.2019 350 344.00
31.12.2018 305 694.90
30.11.2018 397 615.10
31.10.2018 399 010.50
30.09.2018 344 893.10
Další »
1 - Zboží a služby - vývoz,Platební bilance v mil. CZK

1 - Zboží a služby - dovoz

ObdobíHodnota
30.06.2019 315 319.60
31.05.2019 335 140.20
30.04.2019 326 191.10
31.03.2019 336 353.60
28.02.2019 305 354.20
31.01.2019 315 570.50
31.12.2018 293 562.30
30.11.2018 365 224.40
31.10.2018 377 506.80
30.09.2018 314 397.40
Další »
1 - Zboží a služby - dovoz,Platební bilance v mil. CZK

2 - Prvotní důchody - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 -42 979.80
31.05.2019 -28 681.00
30.04.2019 -11 649.40
31.03.2019 -35 962.60
28.02.2019 -5 629.90
31.01.2019 700.60
31.12.2018 -24 798.00
30.11.2018 -20 192.20
31.10.2018 -13 828.30
30.09.2018 -36 099.00
Další »
2 - Prvotní důchody - saldo,Platební bilance v mil. CZK

2 - Prvotní důchody - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2019 25 856.60
31.05.2019 25 232.90
30.04.2019 23 785.70
31.03.2019 23 942.80
28.02.2019 25 936.30
31.01.2019 26 107.60
31.12.2018 18 944.80
30.11.2018 19 117.20
31.10.2018 18 217.70
30.09.2018 14 223.90
Další »
2 - Prvotní důchody - příjmy,Platební bilance v mil. CZK

2 - Prvotní důchody - výdaje

ObdobíHodnota
30.06.2019 68 836.30
31.05.2019 53 913.90
30.04.2019 35 435.10
31.03.2019 59 905.40
28.02.2019 31 566.20
31.01.2019 25 407.00
31.12.2018 43 742.80
30.11.2018 39 309.40
31.10.2018 32 046.00
30.09.2018 50 323.00
Další »
2 - Prvotní důchody - výdaje,Platební bilance v mil. CZK

3 - Druhotné důchody - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 3 162.80
31.05.2019 -3 030.50
30.04.2019 -2 831.60
31.03.2019 -6 798.20
28.02.2019 -12 977.90
31.01.2019 -7 277.10
31.12.2018 9 600.10
30.11.2018 -5 764.00
31.10.2018 39.50
30.09.2018 -5 207.00
Další »
3 - Druhotné důchody - saldo,Platební bilance v mil. CZK

3 - Druhotné důchody - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2019 14 029.40
31.05.2019 5 719.00
30.04.2019 6 277.40
31.03.2019 3 479.10
28.02.2019 3 533.30
31.01.2019 3 361.10
31.12.2018 23 507.70
30.11.2018 3 457.50
31.10.2018 9 090.60
30.09.2018 4 007.90
Další »
3 - Druhotné důchody - příjmy,Platební bilance v mil. CZK

3 - Druhotné důchody - výdaje

ObdobíHodnota
30.06.2019 10 866.60
31.05.2019 8 749.50
30.04.2019 9 109.00
31.03.2019 10 277.30
28.02.2019 16 511.20
31.01.2019 10 638.20
31.12.2018 13 907.50
30.11.2018 9 221.50
31.10.2018 9 051.10
30.09.2018 9 214.90
Další »
3 - Druhotné důchody - výdaje,Platební bilance v mil. CZK

Kapitálový účet - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 -1 912.00
31.05.2019 3 373.90
30.04.2019 3 581.30
31.03.2019 -6 229.90
28.02.2019 0.00
31.01.2019 0.00
31.12.2018 2 042.70
30.11.2018 52.70
31.10.2018 7 653.00
30.09.2018 1 023.70
Další »
Kapitálový účet - saldo,Platební bilance v mil. CZK

Kapitálový účet - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2019 16 201.40
31.05.2019 3 373.90
30.04.2019 3 581.30
31.03.2019 11 323.80
28.02.2019 0.00
31.01.2019 0.00
31.12.2018 27 447.50
30.11.2018 52.70
31.10.2018 7 653.00
30.09.2018 9 287.50
Další »
Kapitálový účet - příjmy,Platební bilance v mil. CZK

Kapitálový účet - výdaje

ObdobíHodnota
30.06.2019 18 113.40
31.05.2019 0.00
30.04.2019 0.00
31.03.2019 17 553.60
28.02.2019 0.00
31.01.2019 0.00
31.12.2018 25 404.70
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 8 263.80
Další »
Kapitálový účet - výdaje,Platební bilance v mil. CZK

Finanční účet - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 5 055.90
31.05.2019 -4 735.10
30.04.2019 25 207.90
31.03.2019 -2 215.00
28.02.2019 37 148.10
31.01.2019 12 155.50
31.12.2018 21 785.10
30.11.2018 -31 952.20
31.10.2018 12 036.50
30.09.2018 -23 181.40
Další »
Finanční účet - saldo,Platební bilance v mil. CZK

Finanční účet - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 18 638.50
31.05.2019 27 194.80
30.04.2019 22 729.30
31.03.2019 37 247.60
28.02.2019 19 974.90
31.01.2019 14 726.10
31.12.2018 -7 236.20
30.11.2018 23 042.00
31.10.2018 30 840.20
30.09.2018 10 437.90
Další »
Finanční účet - aktiva,Platební bilance v mil. CZK

Finanční účet - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 13 582.60
31.05.2019 31 929.90
30.04.2019 -2 478.60
31.03.2019 39 462.60
28.02.2019 -17 173.20
31.01.2019 2 570.60
31.12.2018 -29 021.20
30.11.2018 54 994.20
31.10.2018 18 803.70
30.09.2018 33 619.30
Další »
Finanční účet - pasiva,Platební bilance v mil. CZK

1 - Přímé investice - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 -17 921.50
31.05.2019 -18 109.90
30.04.2019 1 276.00
31.03.2019 11 199.20
28.02.2019 -5 454.30
31.01.2019 -1 055.30
31.12.2018 -13 634.90
30.11.2018 -23 166.40
31.10.2018 1 271.10
30.09.2018 -12 432.50
Další »
1 - Přímé investice - saldo,Platební bilance v mil. CZK

1 - Přímé investice - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 12 479.00
31.05.2019 263.50
30.04.2019 16 267.90
31.03.2019 41 229.70
28.02.2019 6 247.10
31.01.2019 15 662.80
31.12.2018 11 536.30
30.11.2018 -2 845.60
31.10.2018 20 190.50
30.09.2018 13 396.90
Další »
1 - Přímé investice - aktiva,Platební bilance v mil. CZK

1 - Přímé investice - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 30 400.50
31.05.2019 18 373.40
30.04.2019 14 991.90
31.03.2019 30 030.50
28.02.2019 11 701.40
31.01.2019 16 718.10
31.12.2018 25 171.20
30.11.2018 20 320.80
31.10.2018 18 919.40
30.09.2018 25 829.40
Další »
1 - Přímé investice - pasiva,Platební bilance v mil. CZK

2 - Portfoliové investice - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 - 172 444.70
31.05.2019 -6 386.60
30.04.2019 151 839.50
31.03.2019 - 192 963.80
28.02.2019 -16 690.00
31.01.2019 60 787.70
31.12.2018 - 131 611.70
30.11.2018 -35 326.40
31.10.2018 144 918.30
30.09.2018 - 139 875.80
Další »
2 - Portfoliové investice - saldo,Platební bilance v mil. CZK

2 - Portfoliové investice - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 10 062.60
31.05.2019 -4 401.70
30.04.2019 913.60
31.03.2019 -5 208.90
28.02.2019 3 285.10
31.01.2019 -1 956.40
31.12.2018 -5 778.90
30.11.2018 - 124.60
31.10.2018 -9 465.60
30.09.2018 1 520.80
Další »
2 - Portfoliové investice - aktiva,Platební bilance v mil. CZK

2 - Portfoliové investice - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 182 507.30
31.05.2019 1 985.00
30.04.2019 - 150 925.90
31.03.2019 187 754.90
28.02.2019 19 975.10
31.01.2019 -62 744.10
31.12.2018 125 832.80
30.11.2018 35 201.70
31.10.2018 - 154 383.90
30.09.2018 141 396.60
Další »
2 - Portfoliové investice - pasiva,Platební bilance v mil. CZK

3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 4 336.00
31.05.2019 - 661.10
30.04.2019 -1 037.40
31.03.2019 174.90
28.02.2019 254.00
31.01.2019 -2 090.00
31.12.2018 2 459.70
30.11.2018 -3 989.20
31.10.2018 -8 630.10
30.09.2018 789.00
Další »
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo,Platební bilance v mil. CZK

3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 - 909.80
31.05.2019 -2 223.40
30.04.2019 -3 588.30
31.03.2019 -2 354.50
28.02.2019 -1 768.90
31.01.2019 -4 827.70
31.12.2018 -3 635.20
30.11.2018 -6 110.90
31.10.2018 -11 111.90
30.09.2018 -2 444.00
Další »
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva,Platební bilance v mil. CZK

3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 -5 245.90
31.05.2019 -1 562.30
30.04.2019 -2 550.90
31.03.2019 -2 529.50
28.02.2019 -2 022.90
31.01.2019 -2 737.70
31.12.2018 -6 094.90
30.11.2018 -2 121.70
31.10.2018 -2 481.80
30.09.2018 -3 233.00
Další »
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva,Platební bilance v mil. CZK

4 - Ostatní investice - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 176 722.70
31.05.2019 13 257.90
30.04.2019 - 133 680.30
31.03.2019 174 109.20
28.02.2019 61 901.60
31.01.2019 -42 567.20
31.12.2018 145 328.00
30.11.2018 29 219.40
31.10.2018 - 147 769.40
30.09.2018 136 829.10
Další »
4 - Ostatní investice - saldo,Platební bilance v mil. CZK

4 - Ostatní investice - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 -17 356.60
31.05.2019 26 391.70
30.04.2019 2 326.00
31.03.2019 -1 684.20
28.02.2019 15 074.90
31.01.2019 8 767.10
31.12.2018 -28 602.20
30.11.2018 30 812.80
31.10.2018 8 980.70
30.09.2018 6 455.40
Další »
4 - Ostatní investice - aktiva,Platební bilance v mil. CZK

4 - Ostatní investice - pasiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 - 194 079.30
31.05.2019 13 133.80
30.04.2019 136 006.30
31.03.2019 - 175 793.50
28.02.2019 -46 826.80
31.01.2019 51 334.30
31.12.2018 - 173 930.20
30.11.2018 1 593.40
31.10.2018 156 750.10
30.09.2018 - 130 373.70
Další »
4 - Ostatní investice - pasiva,Platební bilance v mil. CZK

5 - Rezervní aktiva - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 14 363.40
31.05.2019 7 164.70
30.04.2019 6 810.10
31.03.2019 5 265.40
28.02.2019 -2 863.30
31.01.2019 -2 919.70
31.12.2018 19 243.90
30.11.2018 1 310.30
31.10.2018 22 246.60
30.09.2018 -8 491.20
Další »
5 - Rezervní aktiva - saldo,Platební bilance v mil. CZK

5 - Rezervní aktiva - aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2019 14 363.40
31.05.2019 7 164.70
30.04.2019 6 810.10
31.03.2019 5 265.40
28.02.2019 -2 863.30
31.01.2019 -2 919.70
31.12.2018 19 243.90
30.11.2018 1 310.30
31.10.2018 22 246.60
30.09.2018 -8 491.20
Další »
5 - Rezervní aktiva - aktiva,Platební bilance v mil. CZK

5 - Rezervní aktiva - pasiva

ObdobíHodnota
Další »
5 - Rezervní aktiva - pasiva,Platební bilance v mil. CZK

3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu

ObdobíHodnota
30.06.2019 -5 776.90
31.05.2019 14 605.60
30.04.2019 21 268.80
31.03.2019 -10 085.10
28.02.2019 20 316.30
31.01.2019 28 197.00
31.12.2018 -1 022.50
30.11.2018 6 487.30
31.10.2018 15 367.90
30.09.2018 -9 786.60
Další »
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu,Platební bilance v mil. CZK

4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu

ObdobíHodnota
30.06.2019 5 055.90
31.05.2019 -4 735.10
30.04.2019 25 207.90
31.03.2019 -2 215.00
28.02.2019 37 148.10
31.01.2019 12 155.50
31.12.2018 21 785.10
30.11.2018 -31 952.20
31.10.2018 12 036.50
30.09.2018 -23 181.40
Další »
4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu,Platební bilance v mil. CZK

5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 10 832.80
31.05.2019 -19 340.70
30.04.2019 3 939.00
31.03.2019 7 870.10
28.02.2019 16 831.80
31.01.2019 -16 041.60
31.12.2018 22 807.60
30.11.2018 -38 439.50
31.10.2018 -3 331.50
30.09.2018 -13 394.80
Další »
5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo,Platební bilance v mil. CZK

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Platební bilance v mil. CZK (Měsíce)
Platební bilance v mil. CZK (Platební bilance)
Platební bilance v mil. CZK (Platební bilance)
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)

Označení stránky: platební bilance, saldo, saldo platební bilance 2017

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies