Platební bilance v mil. CZK (Platební bilance»Měsíce) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Platební bilance v mil. CZK (Platební bilance»Měsíce) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
29.02.2024 Platební bilance: Zahraniční obchod se zbožím - bilance (národní pojetí), kumulace kalendářních měsíců, Objem, Měsíční
31.12.2025 Platební bilance: Zahraniční obchod se zbožím - bilance (národní pojetí), kumulace kalendářních měsíců, Objem, Čtvrtletní
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Výdaj, Důchody z účastí a podílů v investičních fondech, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Výdaj, Důchody z účastí a podílů v investičních fondech, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Důchody z účastí a podílů v investičních fondech, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Důchody z účastí a podílů v investičních fondech, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z účastí a podílů v investičních fondech, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z účastí a podílů v investičních fondech, Transakce

Platební bilance v mil. CZK - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 16 711.30 5 780.50 189.10% -1 727.20 -1 067.54%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 448 732.10 511 261.50 -12.23% 442 055.00 1.51%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 432 020.80 505 481.00 -14.53% 443 782.20 -2.65%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 30 484.00 39 486.70 -22.80% -8 811.40 - 445.96%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 406 912.90 481 111.10 -15.42% 393 490.10 3.41%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 376 428.90 441 624.50 -14.76% 402 301.50 -6.43%
UK7 1.2 - Prvotní důchody - saldo -14 114.60 -24 386.60 -42.12% 482.70 -3 024.09%
UK8 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 29 280.20 25 431.20 15.13% 28 058.40 4.35%
UK9 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 43 394.90 49 817.80 -12.89% 27 575.80 57.37%
UK10 1.3 - Druhotné důchody - saldo 341.90 -9 319.50 - 103.67% 6 601.50 -94.82%
UK11 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 12 539.00 4 719.20 165.70% 20 506.40 -38.85%
UK12 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 12 197.00 14 038.70 -13.12% 13 904.90 -12.28%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 13 919.70 17 593.70 -20.88% 9 435.40 47.53%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 13 919.70 143 063.70 -90.27% 9 435.40 47.53%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 0.00 125 470.00 - 0.00 -
UK16 3 - Finanční účet - saldo 29 082.30 33 780.20 -13.91% -16 080.50 - 280.85%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva -40 554.00 72 565.90 - 155.89% 77 762.20 - 152.15%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva -69 636.30 38 785.70 - 279.54% 93 842.70 - 174.21%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -11 213.60 16 801.70 - 166.74% -18 367.70 -38.95%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 9 424.90 14 493.00 -34.97% 5 289.50 78.18%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 20 638.60 -2 308.70 - 993.95% 23 657.20 -12.76%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo -25 712.40 29 107.10 - 188.34% 190 673.10 - 113.48%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 739.70 14 248.00 -94.81% -5 741.40 - 112.88%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 26 452.10 -14 859.10 - 278.02% - 196 414.50 - 113.47%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo 7 373.20 6 141.30 20.06% -7 859.70 - 193.81%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -14 669.40 -14 601.40 0.47% -32 340.20 -54.64%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -22 042.70 -20 742.80 6.27% -24 480.50 -9.96%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 110 960.00 -71 269.70 - 255.69% - 276 523.90 - 140.13%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 16 275.70 5 426.50 199.93% 14 556.60 11.81%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva -94 684.30 76 696.20 - 223.45% 291 080.50 - 132.53%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -52 324.80 52 999.70 - 198.73% 95 997.70 - 154.51%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -52 324.80 52 999.70 - 198.73% 95 997.70 - 154.51%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 30 631.00 23 374.30 31.05% 7 708.20 297.38%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 29 082.30 33 780.20 -13.91% -16 080.50 - 280.85%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo -1 548.70 10 405.90 - 114.88% -23 788.70 -93.49%

Běžný účet - saldo

ObdobíHodnota
30.04.2023 16 711.30
31.03.2023 5 780.50
28.02.2023 19 523.80
31.01.2023 14 307.50
31.12.2022 -4 326.20
30.11.2022 -42 490.30
31.10.2022 -36 765.10
30.09.2022 -70 681.50
31.08.2022 - 110 897.30
31.07.2022 -45 667.50
Další »
Běžný účet - saldo,Platební bilance v mil. CZK

Běžný účet - příjmy

ObdobíHodnota
30.04.2023 448 732.10
31.03.2023 511 261.50
28.02.2023 453 208.30
31.01.2023 467 653.30
31.12.2022 453 687.40
30.11.2022 517 735.00
31.10.2022 497 680.90
30.09.2022 491 419.20
31.08.2022 444 368.70
31.07.2022 427 661.40
Další »
Běžný účet - příjmy,Platební bilance v mil. CZK

Běžný účet - výdaje

ObdobíHodnota
30.04.2023 432 020.80
31.03.2023 505 481.00
28.02.2023 433 684.50
31.01.2023 453 345.90
31.12.2022 458 013.70
30.11.2022 560 225.30
31.10.2022 534 446.00
30.09.2022 562 100.60
31.08.2022 555 266.00
31.07.2022 473 328.90
Další »
Běžný účet - výdaje,Platební bilance v mil. CZK

1 - Zboží a služby - saldo

ObdobíHodnota
30.04.2023 30 484.00
31.03.2023 39 486.70
28.02.2023 36 296.10
31.01.2023 31 431.60
31.12.2022 18 032.80
30.11.2022 -13 916.70
31.10.2022 -14 248.70
30.09.2022 3 598.80
31.08.2022 -15 420.40
31.07.2022 -10 953.20
Další »
1 - Zboží a služby - saldo,Platební bilance v mil. CZK

1 - Zboží a služby - vývoz

ObdobíHodnota
30.04.2023 406 912.90
31.03.2023 481 111.10
28.02.2023 416 405.60
31.01.2023 434 338.90
31.12.2022 409 453.00
30.11.2022 482 353.40
31.10.2022 454 831.00
30.09.2022 462 369.50
31.08.2022 409 715.90
31.07.2022 387 006.30
Další »
1 - Zboží a služby - vývoz,Platební bilance v mil. CZK

1 - Zboží a služby - dovoz

ObdobíHodnota
30.04.2023 376 428.90
31.03.2023 441 624.50
28.02.2023 380 109.50
31.01.2023 402 907.30
31.12.2022 391 420.20
30.11.2022 496 270.10
31.10.2022 469 079.60
30.09.2022 458 770.70
31.08.2022 425 136.30
31.07.2022 397 959.50
Další »
1 - Zboží a služby - dovoz,Platební bilance v mil. CZK

2 - Prvotní důchody - saldo

ObdobíHodnota
30.04.2023 -14 114.60
31.03.2023 -24 386.60
28.02.2023 -9 571.50
31.01.2023 -10 287.00
31.12.2022 -24 854.30
30.11.2022 -23 851.20
31.10.2022 -27 345.20
30.09.2022 -67 693.10
31.08.2022 -90 497.40
31.07.2022 -39 276.20
Další »
2 - Prvotní důchody - saldo,Platební bilance v mil. CZK

2 - Prvotní důchody - příjmy

ObdobíHodnota
30.04.2023 29 280.20
31.03.2023 25 431.20
28.02.2023 30 392.70
31.01.2023 28 853.10
31.12.2022 27 838.40
30.11.2022 28 474.10
31.10.2022 27 871.60
30.09.2022 23 246.60
31.08.2022 27 064.60
31.07.2022 23 450.70
Další »
2 - Prvotní důchody - příjmy,Platební bilance v mil. CZK

2 - Prvotní důchody - výdaje

ObdobíHodnota
30.04.2023 43 394.90
31.03.2023 49 817.80
28.02.2023 39 964.20
31.01.2023 39 140.10
31.12.2022 52 692.70
30.11.2022 52 325.20
31.10.2022 55 216.80
30.09.2022 90 939.70
31.08.2022 117 562.00
31.07.2022 62 726.90
Další »
2 - Prvotní důchody - výdaje,Platební bilance v mil. CZK

3 - Druhotné důchody - saldo

ObdobíHodnota
30.04.2023 341.90
31.03.2023 -9 319.50
28.02.2023 -7 200.70
31.01.2023 -6 837.10
31.12.2022 2 495.20
30.11.2022 -4 722.30
31.10.2022 4 828.80
30.09.2022 -6 587.30
31.08.2022 -4 979.50
31.07.2022 4 562.00
Další »
3 - Druhotné důchody - saldo,Platební bilance v mil. CZK

3 - Druhotné důchody - příjmy

ObdobíHodnota
30.04.2023 12 539.00
31.03.2023 4 719.20
28.02.2023 6 410.10
31.01.2023 4 461.30
31.12.2022 16 396.10
30.11.2022 6 907.60
31.10.2022 14 978.30
30.09.2022 5 803.00
31.08.2022 7 588.20
31.07.2022 17 204.50
Další »
3 - Druhotné důchody - příjmy,Platební bilance v mil. CZK

3 - Druhotné důchody - výdaje

ObdobíHodnota
30.04.2023 12 197.00
31.03.2023 14 038.70
28.02.2023 13 610.80
31.01.2023 11 298.40
31.12.2022 13 900.80
30.11.2022 11 629.90
31.10.2022 10 149.50
30.09.2022 12 390.30
31.08.2022 12 567.70
31.07.2022 12 642.50
Další »
3 - Druhotné důchody - výdaje,Platební bilance v mil. CZK

Kapitálový účet - saldo

ObdobíHodnota
30.04.2023 13 919.70
31.03.2023 17 593.70
28.02.2023 242.30
31.01.2023 0.00
31.12.2022 -31 304.00
30.11.2022 4 918.50
31.10.2022 8 251.20
30.09.2022 995.60
31.08.2022 4 551.00
31.07.2022 8 854.50
Další »
Kapitálový účet - saldo,Platební bilance v mil. CZK

Kapitálový účet - příjmy

ObdobíHodnota
30.04.2023 13 919.70
31.03.2023 143 063.70
28.02.2023 242.30
31.01.2023 0.00
31.12.2022 193 391.00
30.11.2022 4 918.50
31.10.2022 8 251.20
30.09.2022 9 088.60
31.08.2022 4 551.00
31.07.2022 8 854.50
Další »
Kapitálový účet - příjmy,Platební bilance v mil. CZK

Kapitálový účet - výdaje

ObdobíHodnota
30.04.2023 0.00
31.03.2023 125 470.00
28.02.2023 0.00
31.01.2023 0.00
31.12.2022 224 695.00
30.11.2022 0.00
31.10.2022 0.00
30.09.2022 8 093.00
31.08.2022 0.00
31.07.2022 0.00
Další »
Kapitálový účet - výdaje,Platební bilance v mil. CZK

Finanční účet - saldo

ObdobíHodnota
30.04.2023 29 082.30
31.03.2023 33 780.20
28.02.2023 17 289.40
31.01.2023 26 841.90
31.12.2022 -38 367.10
30.11.2022 -13 289.30
31.10.2022 -7 382.40
30.09.2022 -24 043.00
31.08.2022 - 143 749.80
31.07.2022 -57 695.60
Další »
Finanční účet - saldo,Platební bilance v mil. CZK

Finanční účet - aktiva

ObdobíHodnota
30.04.2023 -40 554.00
31.03.2023 72 565.90
28.02.2023 -94 247.70
31.01.2023 -1 713.00
31.12.2022 33 595.80
30.11.2022 -61 745.80
31.10.2022 -60 309.60
30.09.2022 - 200 333.10
31.08.2022 - 103 006.10
31.07.2022 - 227 250.50
Další »
Finanční účet - aktiva,Platební bilance v mil. CZK

Finanční účet - pasiva

ObdobíHodnota
30.04.2023 -69 636.30
31.03.2023 38 785.70
28.02.2023 - 111 537.10
31.01.2023 -28 554.90
31.12.2022 71 962.90
30.11.2022 -48 456.60
31.10.2022 -52 927.30
30.09.2022 - 176 290.10
31.08.2022 40 743.80
31.07.2022 - 169 554.90
Další »
Finanční účet - pasiva,Platební bilance v mil. CZK

1 - Přímé investice - saldo

ObdobíHodnota
30.04.2023 -11 213.60
31.03.2023 16 801.70
28.02.2023 -20 799.40
31.01.2023 -36 633.30
31.12.2022 -59 297.60
30.11.2022 -6 085.00
31.10.2022 -26 070.70
30.09.2022 -31 964.10
31.08.2022 2 556.10
31.07.2022 -2 895.90
Další »
1 - Přímé investice - saldo,Platební bilance v mil. CZK

1 - Přímé investice - aktiva

ObdobíHodnota
30.04.2023 9 424.90
31.03.2023 14 493.00
28.02.2023 1 634.50
31.01.2023 -3 948.10
31.12.2022 -6 350.00
30.11.2022 11 711.90
31.10.2022 175.00
30.09.2022 -37 152.70
31.08.2022 25 971.20
31.07.2022 20 809.10
Další »
1 - Přímé investice - aktiva,Platební bilance v mil. CZK

1 - Přímé investice - pasiva

ObdobíHodnota
30.04.2023 20 638.60
31.03.2023 -2 308.70
28.02.2023 22 433.90
31.01.2023 32 685.20
31.12.2022 52 947.70
30.11.2022 17 796.90
31.10.2022 26 245.80
30.09.2022 -5 188.70
31.08.2022 23 415.10
31.07.2022 23 705.00
Další »
1 - Přímé investice - pasiva,Platební bilance v mil. CZK

2 - Portfoliové investice - saldo

ObdobíHodnota
30.04.2023 -25 712.40
31.03.2023 29 107.10
28.02.2023 -27 590.60
31.01.2023 28 057.50
31.12.2022 -58 807.40
30.11.2022 11 805.00
31.10.2022 -32 103.60
30.09.2022 8 280.10
31.08.2022 44 563.40
31.07.2022 -19 130.70
Další »
2 - Portfoliové investice - saldo,Platební bilance v mil. CZK

2 - Portfoliové investice - aktiva

ObdobíHodnota
30.04.2023 739.70
31.03.2023 14 248.00
28.02.2023 2 595.80
31.01.2023 15 834.40
31.12.2022 16 112.40
30.11.2022 12 489.40
31.10.2022 6 217.20
30.09.2022 -8 226.70
31.08.2022 66.70
31.07.2022 -2 205.90
Další »
2 - Portfoliové investice - aktiva,Platební bilance v mil. CZK

2 - Portfoliové investice - pasiva

ObdobíHodnota
30.04.2023 26 452.10
31.03.2023 -14 859.10
28.02.2023 30 186.40
31.01.2023 -12 223.00
31.12.2022 74 919.80
30.11.2022 684.40
31.10.2022 38 320.80
30.09.2022 -16 506.80
31.08.2022 -44 496.60
31.07.2022 16 924.80
Další »
2 - Portfoliové investice - pasiva,Platební bilance v mil. CZK

3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo

ObdobíHodnota
30.04.2023 7 373.20
31.03.2023 6 141.30
28.02.2023 4 915.90
31.01.2023 9 100.30
31.12.2022 1 272.40
30.11.2022 7 072.90
31.10.2022 -4 702.30
30.09.2022 -5 207.20
31.08.2022 606.50
31.07.2022 -2 003.10
Další »
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo,Platební bilance v mil. CZK

3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva

ObdobíHodnota
30.04.2023 -14 669.40
31.03.2023 -14 601.40
28.02.2023 -16 212.30
31.01.2023 -12 599.90
31.12.2022 -33 227.70
30.11.2022 -31 786.30
31.10.2022 -37 595.20
30.09.2022 -55 758.20
31.08.2022 -51 655.10
31.07.2022 -54 040.20
Další »
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva,Platební bilance v mil. CZK

3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva

ObdobíHodnota
30.04.2023 -22 042.70
31.03.2023 -20 742.80
28.02.2023 -21 128.20
31.01.2023 -21 700.20
31.12.2022 -34 500.10
30.11.2022 -38 859.20
31.10.2022 -32 892.90
30.09.2022 -50 550.90
31.08.2022 -52 261.60
31.07.2022 -52 037.10
Další »
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva,Platební bilance v mil. CZK

4 - Ostatní investice - saldo

ObdobíHodnota
30.04.2023 110 960.00
31.03.2023 -71 269.70
28.02.2023 152 657.50
31.01.2023 64 496.00
31.12.2022 25 928.10
30.11.2022 -3 825.60
31.10.2022 132 877.90
30.09.2022 56 365.40
31.08.2022 - 105 366.20
31.07.2022 131 853.30
Další »
4 - Ostatní investice - saldo,Platební bilance v mil. CZK

4 - Ostatní investice - aktiva

ObdobíHodnota
30.04.2023 16 275.70
31.03.2023 5 426.50
28.02.2023 9 628.30
31.01.2023 37 179.10
31.12.2022 4 523.60
30.11.2022 -31 904.30
31.10.2022 48 276.90
30.09.2022 -47 678.30
31.08.2022 8 720.70
31.07.2022 -26 294.30
Další »
4 - Ostatní investice - aktiva,Platební bilance v mil. CZK

4 - Ostatní investice - pasiva

ObdobíHodnota
30.04.2023 -94 684.30
31.03.2023 76 696.20
28.02.2023 - 143 029.20
31.01.2023 -27 316.90
31.12.2022 -21 404.50
30.11.2022 -28 078.60
31.10.2022 -84 601.00
30.09.2022 - 104 043.80
31.08.2022 114 087.00
31.07.2022 - 158 147.60
Další »
4 - Ostatní investice - pasiva,Platební bilance v mil. CZK

5 - Rezervní aktiva - saldo

ObdobíHodnota
30.04.2023 -52 324.80
31.03.2023 52 999.70
28.02.2023 -91 894.00
31.01.2023 -38 178.60
31.12.2022 52 537.50
30.11.2022 -22 256.50
31.10.2022 -77 383.60
30.09.2022 -51 517.20
31.08.2022 -86 109.60
31.07.2022 - 165 519.20
Další »
5 - Rezervní aktiva - saldo,Platební bilance v mil. CZK

5 - Rezervní aktiva - aktiva

ObdobíHodnota
30.04.2023 -52 324.80
31.03.2023 52 999.70
28.02.2023 -91 894.00
31.01.2023 -38 178.60
31.12.2022 52 537.50
30.11.2022 -22 256.50
31.10.2022 -77 383.60
30.09.2022 -51 517.20
31.08.2022 -86 109.60
31.07.2022 - 165 519.20
Další »
5 - Rezervní aktiva - aktiva,Platební bilance v mil. CZK

5 - Rezervní aktiva - pasiva

ObdobíHodnota
Další »
5 - Rezervní aktiva - pasiva,Platební bilance v mil. CZK

3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu

ObdobíHodnota
30.04.2023 30 631.00
31.03.2023 23 374.30
28.02.2023 19 766.10
31.01.2023 14 307.50
31.12.2022 -35 630.30
30.11.2022 -37 571.80
31.10.2022 -28 513.90
30.09.2022 -69 685.90
31.08.2022 - 106 346.30
31.07.2022 -36 813.00
Další »
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu,Platební bilance v mil. CZK

4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu

ObdobíHodnota
30.04.2023 29 082.30
31.03.2023 33 780.20
28.02.2023 17 289.40
31.01.2023 26 841.90
31.12.2022 -38 367.10
30.11.2022 -13 289.30
31.10.2022 -7 382.40
30.09.2022 -24 043.00
31.08.2022 - 143 749.80
31.07.2022 -57 695.60
Další »
4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu,Platební bilance v mil. CZK

5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo

ObdobíHodnota
30.04.2023 -1 548.70
31.03.2023 10 405.90
28.02.2023 -2 476.80
31.01.2023 12 534.40
31.12.2022 -2 736.80
30.11.2022 24 282.50
31.10.2022 21 131.50
30.09.2022 45 642.90
31.08.2022 -37 403.60
31.07.2022 -20 882.70
Další »
5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo,Platební bilance v mil. CZK

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Platební bilance v mil. CZK (Měsíce)
Platební bilance v mil. CZK (Platební bilance)
Platební bilance v mil. CZK (Platební bilance)
Loans to households (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Loans to non-financial corporations (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Assets)
Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (Interest rates (harmonized))
Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.