Běžný účet - výdaje (Platební bilance v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Platební bilance v mil. CZK - Běžný účet - výdaje - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2018 418 603.90
Min 31.01.2004 112 636.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 395 022.50 397 803.60 -2 781.10 -0.70% 409 105.20 -14 082.70 -3.44%
31.05.2019 397 803.60 370 735.20 27 068.40 7.30% 382 162.50 15 641.10 4.09%
30.04.2019 370 735.20 406 536.20 -35 801.00 -8.81% 340 278.80 30 456.40 8.95%
31.03.2019 406 536.20 353 431.60 53 104.60 15.03% 388 479.40 18 056.80 4.65%
28.02.2019 353 431.60 351 615.70 1 815.90 0.52% 319 556.00 33 875.60 10.60%
31.01.2019 351 615.70 351 212.60 403.10 0.11% 332 262.80 19 352.90 5.82%
31.12.2018 351 212.60 413 755.30 -62 542.70 -15.12% 340 728.60 10 484.00 3.08%
30.11.2018 413 755.30 418 603.90 -4 848.60 -1.16% 388 122.00 25 633.30 6.60%
31.10.2018 418 603.90 373 935.20 44 668.70 11.95% 378 355.50 40 248.40 10.64%
30.09.2018 373 935.20 381 227.40 -7 292.20 -1.91% 364 067.70 9 867.50 2.71%
31.08.2018 381 227.40 359 021.90 22 205.50 6.18% 348 924.90 32 302.50 9.26%
31.07.2018 359 021.90 409 105.20 -50 083.30 -12.24% 341 138.00 17 883.90 5.24%
30.06.2018 409 105.20 382 162.50 26 942.70 7.05% 396 018.20 13 087.00 3.30%
31.05.2018 382 162.50 340 278.80 41 883.70 12.31% 386 890.20 -4 727.70 -1.22%
30.04.2018 340 278.80 388 479.40 -48 200.60 -12.41% 334 579.50 5 699.30 1.70%
31.03.2018 388 479.40 319 556.00 68 923.40 21.57% 366 999.20 21 480.20 5.85%
28.02.2018 319 556.00 332 262.80 -12 706.80 -3.82% 314 489.20 5 066.80 1.61%
31.01.2018 332 262.80 340 728.60 -8 465.80 -2.48% 320 771.20 11 491.60 3.58%
31.12.2017 340 728.60 388 122.00 -47 393.40 -12.21% 328 417.00 12 311.60 3.75%
30.11.2017 388 122.00 378 355.50 9 766.50 2.58% 375 484.00 12 638.00 3.37%
31.10.2017 378 355.50 364 067.70 14 287.80 3.92% 342 193.70 36 161.80 10.57%
30.09.2017 364 067.70 348 924.90 15 142.80 4.34% 342 910.50 21 157.20 6.17%
31.08.2017 348 924.90 341 138.00 7 786.90 2.28% 330 032.30 18 892.60 5.72%
31.07.2017 341 138.00 396 018.20 -54 880.20 -13.86% 311 617.20 29 520.80 9.47%
30.06.2017 396 018.20 386 890.20 9 128.00 2.36% 370 119.00 25 899.20 7.00%
31.05.2017 386 890.20 334 579.50 52 310.70 15.63% 334 579.40 52 310.80 15.63%
30.04.2017 334 579.50 366 999.20 -32 419.70 -8.83% 344 134.60 -9 555.10 -2.78%
31.03.2017 366 999.20 314 489.20 52 510.00 16.70% 320 663.20 46 336.00 14.45%
28.02.2017 314 489.20 320 771.20 -6 282.00 -1.96% 304 033.60 10 455.60 3.44%
31.01.2017 320 771.20 328 417.00 -7 645.80 -2.33% 278 238.80 42 532.40 15.29%
31.12.2016 328 417.00 375 484.00 -47 067.00 -12.54% 301 186.30 27 230.70 9.04%
30.11.2016 375 484.00 342 193.70 33 290.30 9.73% 340 202.10 35 281.90 10.37%
31.10.2016 342 193.70 342 910.50 - 716.80 -0.21% 353 264.70 -11 071.00 -3.13%
30.09.2016 342 910.50 330 032.30 12 878.20 3.90% 361 732.00 -18 821.50 -5.20%
31.08.2016 330 032.30 311 617.20 18 415.10 5.91% 290 166.70 39 865.60 13.74%
31.07.2016 311 617.20 370 119.00 -58 501.80 -15.81% 359 268.20 -47 651.00 -13.26%
30.06.2016 370 119.00 334 579.40 35 539.60 10.62% 360 381.70 9 737.30 2.70%
31.05.2016 334 579.40 344 134.60 -9 555.20 -2.78% 373 149.00 -38 569.60 -10.34%
30.04.2016 344 134.60 320 663.20 23 471.40 7.32% 316 080.30 28 054.30 8.88%
31.03.2016 320 663.20 304 033.60 16 629.60 5.47% 350 832.20 -30 169.00 -8.60%
29.02.2016 304 033.60 278 238.80 25 794.80 9.27% 288 944.10 15 089.50 5.22%
31.01.2016 278 238.80 301 186.30 -22 947.50 -7.62% 277 515.40 723.40 0.26%
31.12.2015 301 186.30 340 202.10 -39 015.80 -11.47% 299 280.30 1 906.00 0.64%
30.11.2015 340 202.10 353 264.70 -13 062.60 -3.70% 334 087.40 6 114.70 1.83%
31.10.2015 353 264.70 361 732.00 -8 467.30 -2.34% 341 348.50 11 916.20 3.49%
30.09.2015 361 732.00 290 166.70 71 565.30 24.66% 356 549.10 5 182.90 1.45%
31.08.2015 290 166.70 359 268.20 -69 101.50 -19.23% 284 036.50 6 130.20 2.16%
31.07.2015 359 268.20 360 381.70 -1 113.50 -0.31% 321 736.10 37 532.10 11.67%
30.06.2015 360 381.70 373 149.00 -12 767.30 -3.42% 327 181.40 33 200.30 10.15%
31.05.2015 373 149.00 316 080.30 57 068.70 18.06% 303 341.90 69 807.10 23.01%
30.04.2015 316 080.30 350 832.20 -34 751.90 -9.91% 367 885.00 -51 804.70 -14.08%
31.03.2015 350 832.20 288 944.10 61 888.10 21.42% 292 890.90 57 941.30 19.78%
28.02.2015 288 944.10 277 515.40 11 428.70 4.12% 279 124.00 9 820.10 3.52%
31.01.2015 277 515.40 299 280.30 -21 764.90 -7.27% 278 614.50 -1 099.10 -0.39%
31.12.2014 299 280.30 334 087.40 -34 807.10 -10.42% 275 890.60 23 389.70 8.48%
30.11.2014 334 087.40 341 348.50 -7 261.10 -2.13% 325 388.30 8 699.10 2.67%
31.10.2014 341 348.50 356 549.10 -15 200.60 -4.26% 308 076.80 33 271.70 10.80%
30.09.2014 356 549.10 284 036.50 72 512.60 25.53% 298 102.80 58 446.30 19.61%
31.08.2014 284 036.50 321 736.10 -37 699.60 -11.72% 272 577.20 11 459.30 4.20%
31.07.2014 321 736.10 327 181.40 -5 445.30 -1.66% 279 291.80 42 444.30 15.20%
30.06.2014 327 181.40 303 341.90 23 839.50 7.86% 284 479.70 42 701.70 15.01%
31.05.2014 303 341.90 367 885.00 -64 543.10 -17.54% 282 059.10 21 282.80 7.55%
30.04.2014 367 885.00 292 890.90 74 994.10 25.60% 269 059.50 98 825.50 36.73%
31.03.2014 292 890.90 279 124.00 13 766.90 4.93% 301 177.50 -8 286.60 -2.75%
28.02.2014 279 124.00 278 614.50 509.50 0.18% 239 892.30 39 231.70 16.35%
31.01.2014 278 614.50 275 890.60 2 723.90 0.99% 246 592.70 32 021.80 12.99%
31.12.2013 275 890.60 325 388.30 -49 497.70 -15.21% 262 227.40 13 663.20 5.21%
30.11.2013 325 388.30 308 076.80 17 311.50 5.62% 287 780.70 37 607.60 13.07%
31.10.2013 308 076.80 298 102.80 9 974.00 3.35% 320 351.00 -12 274.20 -3.83%
30.09.2013 298 102.80 272 577.20 25 525.60 9.36% 287 488.60 10 614.20 3.69%
31.08.2013 272 577.20 279 291.80 -6 714.60 -2.40% 283 663.20 -11 086.00 -3.91%
31.07.2013 279 291.80 284 479.70 -5 187.90 -1.82% 276 675.10 2 616.70 0.95%
30.06.2013 284 479.70 282 059.10 2 420.60 0.86% 283 433.70 1 046.00 0.37%
31.05.2013 282 059.10 269 059.50 12 999.60 4.83% 291 833.80 -9 774.70 -3.35%
30.04.2013 269 059.50 301 177.50 -32 118.00 -10.66% 258 814.30 10 245.20 3.96%
31.03.2013 301 177.50 239 892.30 61 285.20 25.55% 289 207.00 11 970.50 4.14%
28.02.2013 239 892.30 246 592.70 -6 700.40 -2.72% 274 505.20 -34 612.90 -12.61%
31.01.2013 246 592.70 262 227.40 -15 634.70 -5.96% 253 752.60 -7 159.90 -2.82%
31.12.2012 262 227.40 287 780.70 -25 553.30 -8.88% 265 086.00 -2 858.60 -1.08%
30.11.2012 287 780.70 320 351.00 -32 570.30 -10.17% 278 276.40 9 504.30 3.42%
31.10.2012 320 351.00 287 488.60 32 862.40 11.43% 266 882.50 53 468.50 20.03%
30.09.2012 287 488.60 283 663.20 3 825.40 1.35% 260 011.80 27 476.80 10.57%
31.08.2012 283 663.20 276 675.10 6 988.10 2.53% 266 754.80 16 908.40 6.34%
31.07.2012 276 675.10 283 433.70 -6 758.60 -2.38% 243 485.00 33 190.10 13.63%
30.06.2012 283 433.70 291 833.80 -8 400.10 -2.88% 304 804.80 -21 371.10 -7.01%
31.05.2012 291 833.80 258 814.30 33 019.50 12.76% 288 540.00 3 293.80 1.14%
30.04.2012 258 814.30 289 207.00 -30 392.70 -10.51% 259 677.90 - 863.60 -0.33%
31.03.2012 289 207.00 274 505.20 14 701.80 5.36% 261 696.20 27 510.80 10.51%
29.02.2012 274 505.20 253 752.60 20 752.60 8.18% 227 513.60 46 991.60 20.65%
31.01.2012 253 752.60 265 086.00 -11 333.40 -4.28% 223 832.90 29 919.70 13.37%
31.12.2011 265 086.00 278 276.40 -13 190.40 -4.74% 237 273.40 27 812.60 11.72%
30.11.2011 278 276.40 266 882.50 11 393.90 4.27% 282 014.10 -3 737.70 -1.33%
31.10.2011 266 882.50 260 011.80 6 870.70 2.64% 263 290.70 3 591.80 1.36%
30.09.2011 260 011.80 266 754.80 -6 743.00 -2.53% 286 918.90 -26 907.10 -9.38%
31.08.2011 266 754.80 243 485.00 23 269.80 9.56% 242 554.40 24 200.40 9.98%
31.07.2011 243 485.00 304 804.80 -61 319.80 -20.12% 271 173.30 -27 688.30 -10.21%
30.06.2011 304 804.80 288 540.00 16 264.80 5.64% 251 499.50 53 305.30 21.19%
31.05.2011 288 540.00 259 677.90 28 862.10 11.11% 267 544.80 20 995.20 7.85%
30.04.2011 259 677.90 261 696.20 -2 018.30 -0.77% 214 214.30 45 463.60 21.22%
31.03.2011 261 696.20 227 513.60 34 182.60 15.02% 231 007.50 30 688.70 13.28%
28.02.2011 227 513.60 223 832.90 3 680.70 1.64% 196 826.50 30 687.10 15.59%
31.01.2011 223 832.90 237 273.40 -13 440.50 -5.66% 185 849.70 37 983.20 20.44%
31.12.2010 237 273.40 282 014.10 -44 740.70 -15.86% 216 925.20 20 348.20 9.38%
30.11.2010 282 014.10 263 290.70 18 723.40 7.11% 232 129.80 49 884.30 21.49%
31.10.2010 263 290.70 286 918.90 -23 628.20 -8.24% 217 986.50 45 304.20 20.78%
30.09.2010 286 918.90 242 554.40 44 364.50 18.29% 227 443.80 59 475.10 26.15%
31.08.2010 242 554.40 271 173.30 -28 618.90 -10.55% 196 860.50 45 693.90 23.21%
31.07.2010 271 173.30 251 499.50 19 673.80 7.82% 204 396.80 66 776.50 32.67%
30.06.2010 251 499.50 267 544.80 -16 045.30 -6.00% 237 817.30 13 682.20 5.75%
31.05.2010 267 544.80 214 214.30 53 330.50 24.90% 213 022.10 54 522.70 25.59%
30.04.2010 214 214.30 231 007.50 -16 793.20 -7.27% 210 801.50 3 412.80 1.62%
31.03.2010 231 007.50 196 826.50 34 181.00 17.37% 228 656.10 2 351.40 1.03%
28.02.2010 196 826.50 185 849.70 10 976.80 5.91% 194 417.50 2 409.00 1.24%
31.01.2010 185 849.70 216 925.20 -31 075.50 -14.33% 184 139.70 1 710.00 0.93%
31.12.2009 216 925.20 232 129.80 -15 204.60 -6.55% 204 167.10 12 758.10 6.25%
30.11.2009 232 129.80 217 986.50 14 143.30 6.49% 233 587.20 -1 457.40 -0.62%
31.10.2009 217 986.50 227 443.80 -9 457.30 -4.16% 266 039.50 -48 053.00 -18.06%
30.09.2009 227 443.80 196 860.50 30 583.30 15.54% 251 028.60 -23 584.80 -9.40%
31.08.2009 196 860.50 204 396.80 -7 536.30 -3.69% 214 241.70 -17 381.20 -8.11%
31.07.2009 204 396.80 237 817.30 -33 420.50 -14.05% 228 635.80 -24 239.00 -10.60%
30.06.2009 237 817.30 213 022.10 24 795.20 11.64% 280 388.90 -42 571.60 -15.18%
31.05.2009 213 022.10 210 801.50 2 220.60 1.05% 238 849.70 -25 827.60 -10.81%
30.04.2009 210 801.50 228 656.10 -17 854.60 -7.81% 258 213.80 -47 412.30 -18.36%
31.03.2009 228 656.10 194 417.50 34 238.60 17.61% 226 358.40 2 297.70 1.01%
28.02.2009 194 417.50 184 139.70 10 277.80 5.58% 233 661.30 -39 243.80 -16.80%
31.01.2009 184 139.70 204 167.10 -20 027.40 -9.81% 220 128.70 -35 989.00 -16.35%
31.12.2008 204 167.10 233 587.20 -29 420.10 -12.59% 239 024.40 -34 857.30 -14.58%
30.11.2008 233 587.20 266 039.50 -32 452.30 -12.20% 267 986.80 -34 399.60 -12.84%
31.10.2008 266 039.50 251 028.60 15 010.90 5.98% 287 569.50 -21 530.00 -7.49%
30.09.2008 251 028.60 214 241.70 36 786.90 17.17% 244 545.60 6 483.00 2.65%
31.08.2008 214 241.70 228 635.80 -14 394.10 -6.30% 260 582.30 -46 340.60 -17.78%
31.07.2008 228 635.80 280 388.90 -51 753.10 -18.46% 239 317.50 -10 681.70 -4.46%
30.06.2008 280 388.90 238 849.70 41 539.20 17.39% 247 928.10 32 460.80 13.09%
31.05.2008 238 849.70 258 213.80 -19 364.10 -7.50% 253 151.10 -14 301.40 -5.65%
30.04.2008 258 213.80 226 358.40 31 855.40 14.07% 242 442.30 15 771.50 6.51%
31.03.2008 226 358.40 233 661.30 -7 302.90 -3.13% 235 032.50 -8 674.10 -3.69%
29.02.2008 233 661.30 220 128.70 13 532.60 6.15% 213 876.10 19 785.20 9.25%
31.01.2008 220 128.70 239 024.40 -18 895.70 -7.91% 204 271.10 15 857.60 7.76%
31.12.2007 239 024.40 267 986.80 -28 962.40 -10.81% 207 844.90 31 179.50 15.00%
30.11.2007 267 986.80 287 569.50 -19 582.70 -6.81% 253 644.20 14 342.60 5.65%
31.10.2007 287 569.50 244 545.60 43 023.90 17.59% 257 114.80 30 454.70 11.84%
30.09.2007 244 545.60 260 582.30 -16 036.70 -6.15% 219 825.20 24 720.40 11.25%
31.08.2007 260 582.30 239 317.50 21 264.80 8.89% 200 813.10 59 769.20 29.76%
31.07.2007 239 317.50 247 928.10 -8 610.60 -3.47% 205 269.40 34 048.10 16.59%
30.06.2007 247 928.10 253 151.10 -5 223.00 -2.06% 228 442.20 19 485.90 8.53%
31.05.2007 253 151.10 242 442.30 10 708.80 4.42% 212 507.50 40 643.60 19.13%
30.04.2007 242 442.30 235 032.50 7 409.80 3.15% 200 425.90 42 016.40 20.96%
31.03.2007 235 032.50 213 876.10 21 156.40 9.89% 204 450.40 30 582.10 14.96%
28.02.2007 213 876.10 204 271.10 9 605.00 4.70% 183 382.10 30 494.00 16.63%
31.01.2007 204 271.10 207 844.90 -3 573.80 -1.72% 176 260.60 28 010.50 15.89%
31.12.2006 207 844.90 253 644.20 -45 799.30 -18.06% 197 616.30 10 228.60 5.18%
30.11.2006 253 644.20 257 114.80 -3 470.60 -1.35% 220 761.40 32 882.80 14.90%
31.10.2006 257 114.80 219 825.20 37 289.60 16.96% 210 321.30 46 793.50 22.25%
30.09.2006 219 825.20 200 813.10 19 012.10 9.47% 203 228.90 16 596.30 8.17%
31.08.2006 200 813.10 205 269.40 -4 456.30 -2.17% 184 835.00 15 978.10 8.64%
31.07.2006 205 269.40 228 442.20 -23 172.80 -10.14% 174 968.20 30 301.20 17.32%
30.06.2006 228 442.20 212 507.50 15 934.70 7.50% 204 584.90 23 857.30 11.66%
31.05.2006 212 507.50 200 425.90 12 081.60 6.03% 182 858.50 29 649.00 16.21%
30.04.2006 200 425.90 204 450.40 -4 024.50 -1.97% 190 025.90 10 400.00 5.47%
31.03.2006 204 450.40 183 382.10 21 068.30 11.49% 170 127.50 34 322.90 20.17%
28.02.2006 183 382.10 176 260.60 7 121.50 4.04% 154 390.70 28 991.40 18.78%
31.01.2006 176 260.60 197 616.30 -21 355.70 -10.81% 150 803.50 25 457.10 16.88%
31.12.2005 197 616.30 220 761.40 -23 145.10 -10.48% 170 313.10 27 303.20 16.03%
30.11.2005 220 761.40 210 321.30 10 440.10 4.96% 190 023.30 30 738.10 16.18%
31.10.2005 210 321.30 203 228.90 7 092.40 3.49% 185 964.80 24 356.50 13.10%
30.09.2005 203 228.90 184 835.00 18 393.90 9.95% 188 591.10 14 637.80 7.76%
31.08.2005 184 835.00 174 968.20 9 866.80 5.64% 170 024.20 14 810.80 8.71%
31.07.2005 174 968.20 204 584.90 -29 616.70 -14.48% 176 033.30 -1 065.10 -0.60%
30.06.2005 204 584.90 182 858.50 21 726.40 11.88% 175 171.10 29 413.80 16.79%
31.05.2005 182 858.50 190 025.90 -7 167.40 -3.77% 172 911.50 9 947.00 5.75%
30.04.2005 190 025.90 170 127.50 19 898.40 11.70% 180 233.20 9 792.70 5.43%
31.03.2005 170 127.50 154 390.70 15 736.80 10.19% 151 128.00 18 999.50 12.57%
28.02.2005 154 390.70 150 803.50 3 587.20 2.38% 126 127.90 28 262.80 22.41%
31.01.2005 150 803.50 170 313.10 -19 509.60 -11.46% 112 636.80 38 166.70 33.88%
31.12.2004 170 313.10 190 023.30 -19 710.20 -10.37% - - -
30.11.2004 190 023.30 185 964.80 4 058.50 2.18% - - -
31.10.2004 185 964.80 188 591.10 -2 626.30 -1.39% - - -
30.09.2004 188 591.10 170 024.20 18 566.90 10.92% - - -
31.08.2004 170 024.20 176 033.30 -6 009.10 -3.41% - - -
31.07.2004 176 033.30 175 171.10 862.20 0.49% - - -
30.06.2004 175 171.10 172 911.50 2 259.60 1.31% - - -
31.05.2004 172 911.50 180 233.20 -7 321.70 -4.06% - - -
30.04.2004 180 233.20 151 128.00 29 105.20 19.26% - - -
31.03.2004 151 128.00 126 127.90 25 000.10 19.82% - - -
29.02.2004 126 127.90 112 636.80 13 491.10 11.98% - - -
31.01.2004 112 636.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Běžný účet - výdaje - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžný účet - výdaje (Běžný účet)
Běžný účet - výdaje (Platební bilance v mil. CZK)
Běžný účet - výdaje (Platební bilance v mil. CZK)
Běžný účet - výdaje (Platební bilance v mil. EUR)
Běžný účet - výdaje (Platební bilance v mil. USD)
Běžný účet - výdaje (Platební bilance v mil. CZK)
Běžný účet - výdaje (Platební bilance v mil. EUR)
Běžný účet - výdaje (Platební bilance v mil. USD)
Běžný účet - výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Běžný účet - výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Celkové běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies