4 - Ostatní investice - saldo (Platební bilance v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 4 - Ostatní investice - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2017 228 755.30
Min 31.01.2017 - 401 415.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 176 722.70 13 257.90 163 464.80 1 232.96% 95 926.50 80 796.20 84.23%
31.05.2019 13 257.90 - 133 680.30 146 938.20 - 109.92% -53 582.00 66 839.90 - 124.74%
30.04.2019 - 133 680.30 174 109.20 - 307 789.50 - 176.78% - 116 049.20 -17 631.10 15.19%
31.03.2019 174 109.20 61 901.60 112 207.60 181.27% 183 865.70 -9 756.50 -5.31%
28.02.2019 61 901.60 -42 567.20 104 468.80 - 245.42% 113 299.30 -51 397.70 -45.36%
31.01.2019 -42 567.20 145 328.00 - 187 895.20 - 129.29% - 186 776.00 144 208.80 -77.21%
31.12.2018 145 328.00 29 219.40 116 108.60 397.37% 228 755.30 -83 427.30 -36.47%
30.11.2018 29 219.40 - 147 769.40 176 988.80 - 119.77% 30 568.80 -1 349.40 -4.41%
31.10.2018 - 147 769.40 136 829.10 - 284 598.50 - 208.00% - 207 822.70 60 053.30 -28.90%
30.09.2018 136 829.10 -28 773.60 165 602.70 - 575.54% 34 556.00 102 273.10 295.96%
31.08.2018 -28 773.60 - 125 202.70 96 429.10 -77.02% -5 437.80 -23 335.80 429.14%
31.07.2018 - 125 202.70 95 926.50 - 221 129.20 - 230.52% - 205 215.40 80 012.70 -38.99%
30.06.2018 95 926.50 -53 582.00 149 508.50 - 279.03% 181 507.50 -85 581.00 -47.15%
31.05.2018 -53 582.00 - 116 049.20 62 467.20 -53.83% -21 660.60 -31 921.40 147.37%
30.04.2018 - 116 049.20 183 865.70 - 299 914.90 - 163.12% - 200 792.30 84 743.10 -42.20%
31.03.2018 183 865.70 113 299.30 70 566.40 62.28% -82 340.10 266 205.80 - 323.30%
28.02.2018 113 299.30 - 186 776.00 300 075.30 - 160.66% - 148 269.90 261 569.20 - 176.41%
31.01.2018 - 186 776.00 228 755.30 - 415 531.30 - 181.65% - 401 415.40 214 639.40 -53.47%
31.12.2017 228 755.30 30 568.80 198 186.50 648.33% 163 386.20 65 369.10 40.01%
30.11.2017 30 568.80 - 207 822.70 238 391.50 - 114.71% -36 312.50 66 881.30 - 184.18%
31.10.2017 - 207 822.70 34 556.00 - 242 378.70 - 701.41% - 157 305.00 -50 517.70 32.11%
30.09.2017 34 556.00 -5 437.80 39 993.80 - 735.48% 25 948.90 8 607.10 33.17%
31.08.2017 -5 437.80 - 205 215.40 199 777.60 -97.35% -69 644.50 64 206.70 -92.19%
31.07.2017 - 205 215.40 181 507.50 - 386 722.90 - 213.06% - 117 418.70 -87 796.70 74.77%
30.06.2017 181 507.50 -21 660.60 203 168.10 - 937.96% 137 155.20 44 352.30 32.34%
31.05.2017 -21 660.60 - 200 792.30 179 131.70 -89.21% -41 640.00 19 979.40 -47.98%
30.04.2017 - 200 792.30 -82 340.10 - 118 452.20 143.86% -24 789.50 - 176 002.80 709.99%
31.03.2017 -82 340.10 - 148 269.90 65 929.80 -44.47% 79 426.00 - 161 766.10 - 203.67%
28.02.2017 - 148 269.90 - 401 415.40 253 145.50 -63.06% 13 798.40 - 162 068.30 -1 174.54%
31.01.2017 - 401 415.40 163 386.20 - 564 801.60 - 345.69% -74 478.60 - 326 936.80 438.97%
31.12.2016 163 386.20 -36 312.50 199 698.70 - 549.94% 85 924.80 77 461.40 90.15%
30.11.2016 -36 312.50 - 157 305.00 120 992.50 -76.92% -4 958.70 -31 353.80 632.30%
31.10.2016 - 157 305.00 25 948.90 - 183 253.90 - 706.21% 9 552.80 - 166 857.80 -1 746.69%
30.09.2016 25 948.90 -69 644.50 95 593.40 - 137.26% 14 041.60 11 907.30 84.80%
31.08.2016 -69 644.50 - 117 418.70 47 774.20 -40.69% - 115 967.40 46 322.90 -39.94%
31.07.2016 - 117 418.70 137 155.20 - 254 573.90 - 185.61% -21 594.70 -95 824.00 443.74%
30.06.2016 137 155.20 -41 640.00 178 795.20 - 429.38% -8 778.20 145 933.40 -1 662.45%
31.05.2016 -41 640.00 -24 789.50 -16 850.50 67.97% -33 232.10 -8 407.90 25.30%
30.04.2016 -24 789.50 79 426.00 - 104 215.50 - 131.21% -44 822.40 20 032.90 -44.69%
31.03.2016 79 426.00 13 798.40 65 627.60 475.62% 38 750.40 40 675.60 104.97%
29.02.2016 13 798.40 -74 478.60 88 277.00 - 118.53% 12 921.30 877.10 6.79%
31.01.2016 -74 478.60 85 924.80 - 160 403.40 - 186.68% 11 274.20 -85 752.80 - 760.61%
31.12.2015 85 924.80 -4 958.70 90 883.50 -1 832.81% -19 263.30 105 188.10 - 546.05%
30.11.2015 -4 958.70 9 552.80 -14 511.50 - 151.91% -22 618.40 17 659.70 -78.08%
31.10.2015 9 552.80 14 041.60 -4 488.80 -31.97% -1 387.40 10 940.20 - 788.54%
30.09.2015 14 041.60 - 115 967.40 130 009.00 - 112.11% -9 139.60 23 181.20 - 253.63%
31.08.2015 - 115 967.40 -21 594.70 -94 372.70 437.02% -8 944.40 - 107 023.00 1 196.54%
31.07.2015 -21 594.70 -8 778.20 -12 816.50 146.00% 31 008.90 -52 603.60 - 169.64%
30.06.2015 -8 778.20 -33 232.10 24 453.90 -73.59% -74 897.20 66 119.00 -88.28%
31.05.2015 -33 232.10 -44 822.40 11 590.30 -25.86% -8 152.60 -25 079.50 307.63%
30.04.2015 -44 822.40 38 750.40 -83 572.80 - 215.67% -10 394.60 -34 427.80 331.21%
31.03.2015 38 750.40 12 921.30 25 829.10 199.90% 45 934.30 -7 183.90 -15.64%
28.02.2015 12 921.30 11 274.20 1 647.10 14.61% 46 384.70 -33 463.40 -72.14%
31.01.2015 11 274.20 -19 263.30 30 537.50 - 158.53% 18 101.50 -6 827.30 -37.72%
31.12.2014 -19 263.30 -22 618.40 3 355.10 -14.83% 13 049.60 -32 312.90 - 247.62%
30.11.2014 -22 618.40 -1 387.40 -21 231.00 1 530.27% - 167 420.20 144 801.80 -86.49%
31.10.2014 -1 387.40 -9 139.60 7 752.20 -84.82% 1 936.60 -3 324.00 - 171.64%
30.09.2014 -9 139.60 -8 944.40 - 195.20 2.18% 14 522.90 -23 662.50 - 162.93%
31.08.2014 -8 944.40 31 008.90 -39 953.30 - 128.84% -15 086.50 6 142.10 -40.71%
31.07.2014 31 008.90 -74 897.20 105 906.10 - 141.40% 28 826.40 2 182.50 7.57%
30.06.2014 -74 897.20 -8 152.60 -66 744.60 818.69% -4 259.10 -70 638.10 1 658.52%
31.05.2014 -8 152.60 -10 394.60 2 242.00 -21.57% 12 983.90 -21 136.50 - 162.79%
30.04.2014 -10 394.60 45 934.30 -56 328.90 - 122.63% 33 126.00 -43 520.60 - 131.38%
31.03.2014 45 934.30 46 384.70 - 450.40 -0.97% 20 189.90 25 744.40 127.51%
28.02.2014 46 384.70 18 101.50 28 283.20 156.25% 23 878.90 22 505.80 94.25%
31.01.2014 18 101.50 13 049.60 5 051.90 38.71% 8 505.10 9 596.40 112.83%
31.12.2013 13 049.60 - 167 420.20 180 469.80 - 107.79% 8 362.60 4 687.00 56.05%
30.11.2013 - 167 420.20 1 936.60 - 169 356.80 -8 745.06% -25 820.00 - 141 600.20 548.41%
31.10.2013 1 936.60 14 522.90 -12 586.30 -86.67% -11 497.80 13 434.40 - 116.84%
30.09.2013 14 522.90 -15 086.50 29 609.40 - 196.26% 22 373.50 -7 850.60 -35.09%
31.08.2013 -15 086.50 28 826.40 -43 912.90 - 152.34% -18 139.00 3 052.50 -16.83%
31.07.2013 28 826.40 -4 259.10 33 085.50 - 776.82% 35 134.00 -6 307.60 -17.95%
30.06.2013 -4 259.10 12 983.90 -17 243.00 - 132.80% 26 214.80 -30 473.90 - 116.25%
31.05.2013 12 983.90 33 126.00 -20 142.10 -60.80% 30 794.60 -17 810.70 -57.84%
30.04.2013 33 126.00 20 189.90 12 936.10 64.07% 3 158.70 29 967.30 948.72%
31.03.2013 20 189.90 23 878.90 -3 689.00 -15.45% -6 877.60 27 067.50 - 393.56%
28.02.2013 23 878.90 8 505.10 15 373.80 180.76% 18 254.00 5 624.90 30.81%
31.01.2013 8 505.10 8 362.60 142.50 1.70% 33 984.00 -25 478.90 -74.97%
31.12.2012 8 362.60 -25 820.00 34 182.60 - 132.39% 13 287.40 -4 924.80 -37.06%
30.11.2012 -25 820.00 -11 497.80 -14 322.20 124.56% -13 491.70 -12 328.30 91.38%
31.10.2012 -11 497.80 22 373.50 -33 871.30 - 151.39% 30 872.30 -42 370.10 - 137.24%
30.09.2012 22 373.50 -18 139.00 40 512.50 - 223.34% 15 021.00 7 352.50 48.95%
31.08.2012 -18 139.00 35 134.00 -53 273.00 - 151.63% -43 930.50 25 791.50 -58.71%
31.07.2012 35 134.00 26 214.80 8 919.20 34.02% 260.20 34 873.80 13 402.69%
30.06.2012 26 214.80 30 794.60 -4 579.80 -14.87% -1 219.00 27 433.80 -2 250.52%
31.05.2012 30 794.60 3 158.70 27 635.90 874.91% -6 547.30 37 341.90 - 570.34%
30.04.2012 3 158.70 -6 877.60 10 036.30 - 145.93% -5 838.20 8 996.90 - 154.10%
31.03.2012 -6 877.60 18 254.00 -25 131.60 - 137.68% -29 842.50 22 964.90 -76.95%
29.02.2012 18 254.00 33 984.00 -15 730.00 -46.29% 1 174.80 17 079.20 1 453.80%
31.01.2012 33 984.00 13 287.40 20 696.60 155.76% 31 631.50 2 352.50 7.44%
31.12.2011 13 287.40 -13 491.70 26 779.10 - 198.49% -7 121.20 20 408.60 - 286.59%
30.11.2011 -13 491.70 30 872.30 -44 364.00 - 143.70% -25 106.00 11 614.30 -46.26%
31.10.2011 30 872.30 15 021.00 15 851.30 105.53% -1 833.70 32 706.00 -1 783.61%
30.09.2011 15 021.00 -43 930.50 58 951.50 - 134.19% -5 202.50 20 223.50 - 388.73%
31.08.2011 -43 930.50 260.20 -44 190.70 -16 983.36% -2 387.10 -41 543.40 1 740.33%
31.07.2011 260.20 -1 219.00 1 479.20 - 121.35% -6 261.30 6 521.50 - 104.16%
30.06.2011 -1 219.00 -6 547.30 5 328.30 -81.38% 38 874.20 -40 093.20 - 103.14%
31.05.2011 -6 547.30 -5 838.20 - 709.10 12.15% -40 021.40 33 474.10 -83.64%
30.04.2011 -5 838.20 -29 842.50 24 004.30 -80.44% 58 001.40 -63 839.60 - 110.07%
31.03.2011 -29 842.50 1 174.80 -31 017.30 -2 640.22% 44 839.20 -74 681.70 - 166.55%
28.02.2011 1 174.80 31 631.50 -30 456.70 -96.29% 14 626.50 -13 451.70 -91.97%
31.01.2011 31 631.50 -7 121.20 38 752.70 - 544.19% 8 424.10 23 207.40 275.49%
31.12.2010 -7 121.20 -25 106.00 17 984.80 -71.64% 11 332.00 -18 453.20 - 162.84%
30.11.2010 -25 106.00 -1 833.70 -23 272.30 1 269.14% -18 417.60 -6 688.40 36.32%
31.10.2010 -1 833.70 -5 202.50 3 368.80 -64.75% 35 991.40 -37 825.10 - 105.09%
30.09.2010 -5 202.50 -2 387.10 -2 815.40 117.94% -6 934.40 1 731.90 -24.98%
31.08.2010 -2 387.10 -6 261.30 3 874.20 -61.88% -6 875.10 4 488.00 -65.28%
31.07.2010 -6 261.30 38 874.20 -45 135.50 - 116.11% -6 790.00 528.70 -7.79%
30.06.2010 38 874.20 -40 021.40 78 895.60 - 197.13% -22 243.50 61 117.70 - 274.77%
31.05.2010 -40 021.40 58 001.40 -98 022.80 - 169.00% 34 185.50 -74 206.90 - 217.07%
30.04.2010 58 001.40 44 839.20 13 162.20 29.35% 25 372.30 32 629.10 128.60%
31.03.2010 44 839.20 14 626.50 30 212.70 206.56% 27 765.10 17 074.10 61.49%
28.02.2010 14 626.50 8 424.10 6 202.40 73.63% -8 875.10 23 501.60 - 264.80%
31.01.2010 8 424.10 11 332.00 -2 907.90 -25.66% -2 409.60 10 833.70 - 449.61%
31.12.2009 11 332.00 -18 417.60 29 749.60 - 161.53% -27 082.10 38 414.10 - 141.84%
30.11.2009 -18 417.60 35 991.40 -54 409.00 - 151.17% -69 524.30 51 106.70 -73.51%
31.10.2009 35 991.40 -6 934.40 42 925.80 - 619.03% 6 969.20 29 022.20 416.44%
30.09.2009 -6 934.40 -6 875.10 -59.30 0.86% -25 640.60 18 706.20 -72.96%
31.08.2009 -6 875.10 -6 790.00 -85.10 1.25% -13 151.10 6 276.00 -47.72%
31.07.2009 -6 790.00 -22 243.50 15 453.50 -69.47% 19 774.40 -26 564.40 - 134.34%
30.06.2009 -22 243.50 34 185.50 -56 429.00 - 165.07% 22 797.90 -45 041.40 - 197.57%
31.05.2009 34 185.50 25 372.30 8 813.20 34.74% 10 883.40 23 302.10 214.11%
30.04.2009 25 372.30 27 765.10 -2 392.80 -8.62% - 945.70 26 318.00 -2 782.91%
31.03.2009 27 765.10 -8 875.10 36 640.20 - 412.84% 5 186.90 22 578.20 435.29%
28.02.2009 -8 875.10 -2 409.60 -6 465.50 268.32% 4 345.30 -13 220.40 - 304.25%
31.01.2009 -2 409.60 -27 082.10 24 672.50 -91.10% 7 620.90 -10 030.50 - 131.62%
31.12.2008 -27 082.10 -69 524.30 42 442.20 -61.05% 7 651.70 -34 733.80 - 453.94%
30.11.2008 -69 524.30 6 969.20 -76 493.50 -1 097.59% -3 689.40 -65 834.90 1 784.43%
31.10.2008 6 969.20 -25 640.60 32 609.80 - 127.18% 12 675.40 -5 706.20 -45.02%
30.09.2008 -25 640.60 -13 151.10 -12 489.50 94.97% -13 543.00 -12 097.60 89.33%
31.08.2008 -13 151.10 19 774.40 -32 925.50 - 166.51% -56 757.20 43 606.10 -76.83%
31.07.2008 19 774.40 22 797.90 -3 023.50 -13.26% 3 387.40 16 387.00 483.76%
30.06.2008 22 797.90 10 883.40 11 914.50 109.47% -3 372.30 26 170.20 - 776.03%
31.05.2008 10 883.40 - 945.70 11 829.10 -1 250.83% 2 852.10 8 031.30 281.59%
30.04.2008 - 945.70 5 186.90 -6 132.60 - 118.23% 13 733.00 -14 678.70 - 106.89%
31.03.2008 5 186.90 4 345.30 841.60 19.37% 8 838.90 -3 652.00 -41.32%
29.02.2008 4 345.30 7 620.90 -3 275.60 -42.98% 6 968.60 -2 623.30 -37.64%
31.01.2008 7 620.90 7 651.70 -30.80 -0.40% 16 629.30 -9 008.40 -54.17%
31.12.2007 7 651.70 -3 689.40 11 341.10 - 307.40% 24 329.40 -16 677.70 -68.55%
30.11.2007 -3 689.40 12 675.40 -16 364.80 - 129.11% -21 881.20 18 191.80 -83.14%
31.10.2007 12 675.40 -13 543.00 26 218.40 - 193.59% 7 958.60 4 716.80 59.27%
30.09.2007 -13 543.00 -56 757.20 43 214.20 -76.14% 9 848.70 -23 391.70 - 237.51%
31.08.2007 -56 757.20 3 387.40 -60 144.60 -1 775.54% -6 601.80 -50 155.40 759.72%
31.07.2007 3 387.40 -3 372.30 6 759.70 - 200.45% -20 484.30 23 871.70 - 116.54%
30.06.2007 -3 372.30 2 852.10 -6 224.40 - 218.24% 25 698.10 -29 070.40 - 113.12%
31.05.2007 2 852.10 13 733.00 -10 880.90 -79.23% -40 508.20 43 360.30 - 107.04%
30.04.2007 13 733.00 8 838.90 4 894.10 55.37% -13 696.10 27 429.10 - 200.27%
31.03.2007 8 838.90 6 968.60 1 870.30 26.84% 6 533.90 2 305.00 35.28%
28.02.2007 6 968.60 16 629.30 -9 660.70 -58.09% -15 740.50 22 709.10 - 144.27%
31.01.2007 16 629.30 24 329.40 -7 700.10 -31.65% 23 618.80 -6 989.50 -29.59%
31.12.2006 24 329.40 -21 881.20 46 210.60 - 211.19% -14 399.40 38 728.80 - 268.96%
30.11.2006 -21 881.20 7 958.60 -29 839.80 - 374.94% -16 234.60 -5 646.60 34.78%
31.10.2006 7 958.60 9 848.70 -1 890.10 -19.19% 32 545.90 -24 587.30 -75.55%
30.09.2006 9 848.70 -6 601.80 16 450.50 - 249.18% -8 585.70 18 434.40 - 214.71%
31.08.2006 -6 601.80 -20 484.30 13 882.50 -67.77% -8 720.90 2 119.10 -24.30%
31.07.2006 -20 484.30 25 698.10 -46 182.40 - 179.71% -1 434.90 -19 049.40 1 327.58%
30.06.2006 25 698.10 -40 508.20 66 206.30 - 163.44% 18 179.10 7 519.00 41.36%
31.05.2006 -40 508.20 -13 696.10 -26 812.10 195.76% 16 544.90 -57 053.10 - 344.84%
30.04.2006 -13 696.10 6 533.90 -20 230.00 - 309.62% - 597.70 -13 098.40 2 191.47%
31.03.2006 6 533.90 -15 740.50 22 274.40 - 141.51% 32 031.60 -25 497.70 -79.60%
28.02.2006 -15 740.50 23 618.80 -39 359.30 - 166.64% 9 096.60 -24 837.10 - 273.04%
31.01.2006 23 618.80 -14 399.40 38 018.20 - 264.03% -6 201.40 29 820.20 - 480.86%
31.12.2005 -14 399.40 -16 234.60 1 835.20 -11.30% -39 852.60 25 453.20 -63.87%
30.11.2005 -16 234.60 32 545.90 -48 780.50 - 149.88% -35 808.00 19 573.40 -54.66%
31.10.2005 32 545.90 -8 585.70 41 131.60 - 479.07% 4 513.00 28 032.90 621.16%
30.09.2005 -8 585.70 -8 720.90 135.20 -1.55% 5 536.70 -14 122.40 - 255.07%
31.08.2005 -8 720.90 -1 434.90 -7 286.00 507.77% -1 164.90 -7 556.00 648.64%
31.07.2005 -1 434.90 18 179.10 -19 614.00 - 107.89% -17 177.70 15 742.80 -91.65%
30.06.2005 18 179.10 16 544.90 1 634.20 9.88% 35 158.70 -16 979.60 -48.29%
31.05.2005 16 544.90 - 597.70 17 142.60 -2 868.09% -14 954.70 31 499.60 - 210.63%
30.04.2005 - 597.70 32 031.60 -32 629.30 - 101.87% -7 805.40 7 207.70 -92.34%
31.03.2005 32 031.60 9 096.60 22 935.00 252.13% 32 695.90 - 664.30 -2.03%
28.02.2005 9 096.60 -6 201.40 15 298.00 - 246.69% 18 254.10 -9 157.50 -50.17%
31.01.2005 -6 201.40 -39 852.60 33 651.20 -84.44% 13 715.40 -19 916.80 - 145.21%
31.12.2004 -39 852.60 -35 808.00 -4 044.60 11.30% - - -
30.11.2004 -35 808.00 4 513.00 -40 321.00 - 893.44% - - -
31.10.2004 4 513.00 5 536.70 -1 023.70 -18.49% - - -
30.09.2004 5 536.70 -1 164.90 6 701.60 - 575.29% - - -
31.08.2004 -1 164.90 -17 177.70 16 012.80 -93.22% - - -
31.07.2004 -17 177.70 35 158.70 -52 336.40 - 148.86% - - -
30.06.2004 35 158.70 -14 954.70 50 113.40 - 335.10% - - -
31.05.2004 -14 954.70 -7 805.40 -7 149.30 91.59% - - -
30.04.2004 -7 805.40 32 695.90 -40 501.30 - 123.87% - - -
31.03.2004 32 695.90 18 254.10 14 441.80 79.12% - - -
29.02.2004 18 254.10 13 715.40 4 538.70 33.09% - - -
31.01.2004 13 715.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

4 - Ostatní investice - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
4 - Ostatní investice - saldo (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - saldo (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR)
4 - Ostatní investice - saldo (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD)
4 - Ostatní investice - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - saldo (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - saldo (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR)
4 - Ostatní investice - saldo (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD)
4 - Ostatní investice - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
4 - Ostatní investice - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.1) Non-financial corporations: Other loans up to CZK 7,5 million - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.3) Non-financial corporations: Other loans over to CZK 30 million - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4 Pobočky úvěrových institucí se sídlem mimo EHP - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies