4 - Ostatní investice - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 4 - Ostatní investice - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2017 228 755.00
Min 31.01.2017 - 401 415.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 176 723.00 13 258.00 163 465.00 1 232.95% 95 927.00 80 796.00 84.23%
31.05.2019 13 258.00 - 133 680.00 146 938.00 - 109.92% -53 582.00 66 840.00 - 124.74%
30.04.2019 - 133 680.00 174 109.00 - 307 789.00 - 176.78% - 116 049.00 -17 631.00 15.19%
31.03.2019 174 109.00 61 902.00 112 207.00 181.27% 183 866.00 -9 757.00 -5.31%
28.02.2019 61 902.00 -42 567.00 104 469.00 - 245.42% 113 299.00 -51 397.00 -45.36%
31.01.2019 -42 567.00 145 328.00 - 187 895.00 - 129.29% - 186 776.00 144 209.00 -77.21%
31.12.2018 145 328.00 29 219.00 116 109.00 397.37% 228 755.00 -83 427.00 -36.47%
30.11.2018 29 219.00 - 147 769.00 176 988.00 - 119.77% 30 569.00 -1 350.00 -4.42%
31.10.2018 - 147 769.00 136 829.00 - 284 598.00 - 208.00% - 207 823.00 60 054.00 -28.90%
30.09.2018 136 829.00 -28 774.00 165 603.00 - 575.53% 34 556.00 102 273.00 295.96%
31.08.2018 -28 774.00 - 125 203.00 96 429.00 -77.02% -5 438.00 -23 336.00 429.13%
31.07.2018 - 125 203.00 95 927.00 - 221 130.00 - 230.52% - 205 215.00 80 012.00 -38.99%
30.06.2018 95 927.00 -53 582.00 149 509.00 - 279.03% 181 508.00 -85 581.00 -47.15%
31.05.2018 -53 582.00 - 116 049.00 62 467.00 -53.83% -21 661.00 -31 921.00 147.37%
30.04.2018 - 116 049.00 183 866.00 - 299 915.00 - 163.12% - 200 792.00 84 743.00 -42.20%
31.03.2018 183 866.00 113 299.00 70 567.00 62.28% -82 340.00 266 206.00 - 323.30%
28.02.2018 113 299.00 - 186 776.00 300 075.00 - 160.66% - 148 270.00 261 569.00 - 176.41%
31.01.2018 - 186 776.00 228 755.00 - 415 531.00 - 181.65% - 401 415.00 214 639.00 -53.47%
31.12.2017 228 755.00 30 569.00 198 186.00 648.32% 163 386.00 65 369.00 40.01%
30.11.2017 30 569.00 - 207 823.00 238 392.00 - 114.71% -36 312.00 66 881.00 - 184.18%
31.10.2017 - 207 823.00 34 556.00 - 242 379.00 - 701.41% - 157 305.00 -50 518.00 32.11%
30.09.2017 34 556.00 -5 438.00 39 994.00 - 735.45% 25 949.00 8 607.00 33.17%
31.08.2017 -5 438.00 - 205 215.00 199 777.00 -97.35% -69 644.00 64 206.00 -92.19%
31.07.2017 - 205 215.00 181 508.00 - 386 723.00 - 213.06% - 117 419.00 -87 796.00 74.77%
30.06.2017 181 508.00 -21 661.00 203 169.00 - 937.95% 137 155.00 44 353.00 32.34%
31.05.2017 -21 661.00 - 200 792.00 179 131.00 -89.21% -41 640.00 19 979.00 -47.98%
30.04.2017 - 200 792.00 -82 340.00 - 118 452.00 143.86% -24 790.00 - 176 002.00 709.97%
31.03.2017 -82 340.00 - 148 270.00 65 930.00 -44.47% 79 426.00 - 161 766.00 - 203.67%
28.02.2017 - 148 270.00 - 401 415.00 253 145.00 -63.06% 13 798.00 - 162 068.00 -1 174.58%
31.01.2017 - 401 415.00 163 386.00 - 564 801.00 - 345.69% -74 479.00 - 326 936.00 438.96%
31.12.2016 163 386.00 -36 312.00 199 698.00 - 549.95% 85 925.00 77 461.00 90.15%
30.11.2016 -36 312.00 - 157 305.00 120 993.00 -76.92% -4 959.00 -31 353.00 632.24%
31.10.2016 - 157 305.00 25 949.00 - 183 254.00 - 706.21% 9 553.00 - 166 858.00 -1 746.66%
30.09.2016 25 949.00 -69 644.00 95 593.00 - 137.26% 14 042.00 11 907.00 84.80%
31.08.2016 -69 644.00 - 117 419.00 47 775.00 -40.69% - 115 967.00 46 323.00 -39.94%
31.07.2016 - 117 419.00 137 155.00 - 254 574.00 - 185.61% -21 595.00 -95 824.00 443.73%
30.06.2016 137 155.00 -41 640.00 178 795.00 - 429.38% -8 778.00 145 933.00 -1 662.49%
31.05.2016 -41 640.00 -24 790.00 -16 850.00 67.97% -33 232.00 -8 408.00 25.30%
30.04.2016 -24 790.00 79 426.00 - 104 216.00 - 131.21% -44 822.00 20 032.00 -44.69%
31.03.2016 79 426.00 13 798.00 65 628.00 475.63% 38 750.00 40 676.00 104.97%
29.02.2016 13 798.00 -74 479.00 88 277.00 - 118.53% 12 921.00 877.00 6.79%
31.01.2016 -74 479.00 85 925.00 - 160 404.00 - 186.68% 11 274.00 -85 753.00 - 760.63%
31.12.2015 85 925.00 -4 959.00 90 884.00 -1 832.71% -19 263.00 105 188.00 - 546.06%
30.11.2015 -4 959.00 9 553.00 -14 512.00 - 151.91% -22 618.00 17 659.00 -78.07%
31.10.2015 9 553.00 14 042.00 -4 489.00 -31.97% -1 387.00 10 940.00 - 788.75%
30.09.2015 14 042.00 - 115 967.00 130 009.00 - 112.11% -9 140.00 23 182.00 - 253.63%
31.08.2015 - 115 967.00 -21 595.00 -94 372.00 437.01% -8 944.00 - 107 023.00 1 196.59%
31.07.2015 -21 595.00 -8 778.00 -12 817.00 146.01% 31 009.00 -52 604.00 - 169.64%
30.06.2015 -8 778.00 -33 232.00 24 454.00 -73.59% -74 897.00 66 119.00 -88.28%
31.05.2015 -33 232.00 -44 822.00 11 590.00 -25.86% -8 153.00 -25 079.00 307.60%
30.04.2015 -44 822.00 38 750.00 -83 572.00 - 215.67% -10 395.00 -34 427.00 331.19%
31.03.2015 38 750.00 12 921.00 25 829.00 199.90% 45 934.00 -7 184.00 -15.64%
28.02.2015 12 921.00 11 274.00 1 647.00 14.61% 46 385.00 -33 464.00 -72.14%
31.01.2015 11 274.00 -19 263.00 30 537.00 - 158.53% 18 101.00 -6 827.00 -37.72%
31.12.2014 -19 263.00 -22 618.00 3 355.00 -14.83% 13 050.00 -32 313.00 - 247.61%
30.11.2014 -22 618.00 -1 387.00 -21 231.00 1 530.71% - 167 420.00 144 802.00 -86.49%
31.10.2014 -1 387.00 -9 140.00 7 753.00 -84.82% 1 937.00 -3 324.00 - 171.61%
30.09.2014 -9 140.00 -8 944.00 - 196.00 2.19% 14 523.00 -23 663.00 - 162.93%
31.08.2014 -8 944.00 31 009.00 -39 953.00 - 128.84% -15 087.00 6 143.00 -40.72%
31.07.2014 31 009.00 -74 897.00 105 906.00 - 141.40% 28 826.00 2 183.00 7.57%
30.06.2014 -74 897.00 -8 153.00 -66 744.00 818.64% -4 259.00 -70 638.00 1 658.56%
31.05.2014 -8 153.00 -10 395.00 2 242.00 -21.57% 12 984.00 -21 137.00 - 162.79%
30.04.2014 -10 395.00 45 934.00 -56 329.00 - 122.63% 33 126.00 -43 521.00 - 131.38%
31.03.2014 45 934.00 46 385.00 - 451.00 -0.97% 20 190.00 25 744.00 127.51%
28.02.2014 46 385.00 18 101.00 28 284.00 156.26% 23 879.00 22 506.00 94.25%
31.01.2014 18 101.00 13 050.00 5 051.00 38.70% 8 505.00 9 596.00 112.83%
31.12.2013 13 050.00 - 167 420.00 180 470.00 - 107.79% 8 363.00 4 687.00 56.04%
30.11.2013 - 167 420.00 1 937.00 - 169 357.00 -8 743.26% -25 820.00 - 141 600.00 548.41%
31.10.2013 1 937.00 14 523.00 -12 586.00 -86.66% -11 498.00 13 435.00 - 116.85%
30.09.2013 14 523.00 -15 087.00 29 610.00 - 196.26% 22 373.00 -7 850.00 -35.09%
31.08.2013 -15 087.00 28 826.00 -43 913.00 - 152.34% -18 139.00 3 052.00 -16.83%
31.07.2013 28 826.00 -4 259.00 33 085.00 - 776.83% 35 134.00 -6 308.00 -17.95%
30.06.2013 -4 259.00 12 984.00 -17 243.00 - 132.80% 26 215.00 -30 474.00 - 116.25%
31.05.2013 12 984.00 33 126.00 -20 142.00 -60.80% 30 795.00 -17 811.00 -57.84%
30.04.2013 33 126.00 20 190.00 12 936.00 64.07% 3 159.00 29 967.00 948.62%
31.03.2013 20 190.00 23 879.00 -3 689.00 -15.45% -6 878.00 27 068.00 - 393.54%
28.02.2013 23 879.00 8 505.00 15 374.00 180.76% 18 254.00 5 625.00 30.82%
31.01.2013 8 505.00 8 363.00 142.00 1.70% 33 984.00 -25 479.00 -74.97%
31.12.2012 8 363.00 -25 820.00 34 183.00 - 132.39% 13 287.00 -4 924.00 -37.06%
30.11.2012 -25 820.00 -11 498.00 -14 322.00 124.56% -13 492.00 -12 328.00 91.37%
31.10.2012 -11 498.00 22 373.00 -33 871.00 - 151.39% 30 872.00 -42 370.00 - 137.24%
30.09.2012 22 373.00 -18 139.00 40 512.00 - 223.34% 15 021.00 7 352.00 48.94%
31.08.2012 -18 139.00 35 134.00 -53 273.00 - 151.63% -43 931.00 25 792.00 -58.71%
31.07.2012 35 134.00 26 215.00 8 919.00 34.02% 260.00 34 874.00 13 413.08%
30.06.2012 26 215.00 30 795.00 -4 580.00 -14.87% -1 219.00 27 434.00 -2 250.53%
31.05.2012 30 795.00 3 159.00 27 636.00 874.83% -6 547.00 37 342.00 - 570.37%
30.04.2012 3 159.00 -6 878.00 10 037.00 - 145.93% -5 838.00 8 997.00 - 154.11%
31.03.2012 -6 878.00 18 254.00 -25 132.00 - 137.68% -29 843.00 22 965.00 -76.95%
29.02.2012 18 254.00 33 984.00 -15 730.00 -46.29% 1 175.00 17 079.00 1 453.53%
31.01.2012 33 984.00 13 287.00 20 697.00 155.77% 31 632.00 2 352.00 7.44%
31.12.2011 13 287.00 -13 492.00 26 779.00 - 198.48% -7 121.00 20 408.00 - 286.59%
30.11.2011 -13 492.00 30 872.00 -44 364.00 - 143.70% -25 106.00 11 614.00 -46.26%
31.10.2011 30 872.00 15 021.00 15 851.00 105.53% -1 834.00 32 706.00 -1 783.32%
30.09.2011 15 021.00 -43 931.00 58 952.00 - 134.19% -5 202.00 20 223.00 - 388.75%
31.08.2011 -43 931.00 260.00 -44 191.00 -16 996.54% -2 387.00 -41 544.00 1 740.43%
31.07.2011 260.00 -1 219.00 1 479.00 - 121.33% -6 261.00 6 521.00 - 104.15%
30.06.2011 -1 219.00 -6 547.00 5 328.00 -81.38% 38 874.00 -40 093.00 - 103.14%
31.05.2011 -6 547.00 -5 838.00 - 709.00 12.14% -40 021.00 33 474.00 -83.64%
30.04.2011 -5 838.00 -29 843.00 24 005.00 -80.44% 58 001.00 -63 839.00 - 110.07%
31.03.2011 -29 843.00 1 175.00 -31 018.00 -2 639.83% 44 839.00 -74 682.00 - 166.56%
28.02.2011 1 175.00 31 632.00 -30 457.00 -96.29% 14 627.00 -13 452.00 -91.97%
31.01.2011 31 632.00 -7 121.00 38 753.00 - 544.21% 8 424.00 23 208.00 275.50%
31.12.2010 -7 121.00 -25 106.00 17 985.00 -71.64% 11 332.00 -18 453.00 - 162.84%
30.11.2010 -25 106.00 -1 834.00 -23 272.00 1 268.92% -18 418.00 -6 688.00 36.31%
31.10.2010 -1 834.00 -5 202.00 3 368.00 -64.74% 35 991.00 -37 825.00 - 105.10%
30.09.2010 -5 202.00 -2 387.00 -2 815.00 117.93% -6 934.00 1 732.00 -24.98%
31.08.2010 -2 387.00 -6 261.00 3 874.00 -61.88% -6 875.00 4 488.00 -65.28%
31.07.2010 -6 261.00 38 874.00 -45 135.00 - 116.11% -6 790.00 529.00 -7.79%
30.06.2010 38 874.00 -40 021.00 78 895.00 - 197.13% -22 244.00 61 118.00 - 274.76%
31.05.2010 -40 021.00 58 001.00 -98 022.00 - 169.00% 34 185.00 -74 206.00 - 217.07%
30.04.2010 58 001.00 44 839.00 13 162.00 29.35% 25 372.00 32 629.00 128.60%
31.03.2010 44 839.00 14 627.00 30 212.00 206.55% 27 765.00 17 074.00 61.49%
28.02.2010 14 627.00 8 424.00 6 203.00 73.63% -8 875.00 23 502.00 - 264.81%
31.01.2010 8 424.00 11 332.00 -2 908.00 -25.66% -2 410.00 10 834.00 - 449.54%
31.12.2009 11 332.00 -18 418.00 29 750.00 - 161.53% -27 082.00 38 414.00 - 141.84%
30.11.2009 -18 418.00 35 991.00 -54 409.00 - 151.17% -69 524.00 51 106.00 -73.51%
31.10.2009 35 991.00 -6 934.00 42 925.00 - 619.05% 6 969.00 29 022.00 416.44%
30.09.2009 -6 934.00 -6 875.00 -59.00 0.86% -25 641.00 18 707.00 -72.96%
31.08.2009 -6 875.00 -6 790.00 -85.00 1.25% -13 151.00 6 276.00 -47.72%
31.07.2009 -6 790.00 -22 244.00 15 454.00 -69.47% 19 774.00 -26 564.00 - 134.34%
30.06.2009 -22 244.00 34 185.00 -56 429.00 - 165.07% 22 798.00 -45 042.00 - 197.57%
31.05.2009 34 185.00 25 372.00 8 813.00 34.74% 10 883.00 23 302.00 214.11%
30.04.2009 25 372.00 27 765.00 -2 393.00 -8.62% - 946.00 26 318.00 -2 782.03%
31.03.2009 27 765.00 -8 875.00 36 640.00 - 412.85% 5 187.00 22 578.00 435.28%
28.02.2009 -8 875.00 -2 410.00 -6 465.00 268.26% 4 345.00 -13 220.00 - 304.26%
31.01.2009 -2 410.00 -27 082.00 24 672.00 -91.10% 7 621.00 -10 031.00 - 131.62%
31.12.2008 -27 082.00 -69 524.00 42 442.00 -61.05% 7 652.00 -34 734.00 - 453.92%
30.11.2008 -69 524.00 6 969.00 -76 493.00 -1 097.62% -3 689.00 -65 835.00 1 784.63%
31.10.2008 6 969.00 -25 641.00 32 610.00 - 127.18% 12 675.00 -5 706.00 -45.02%
30.09.2008 -25 641.00 -13 151.00 -12 490.00 94.97% -13 543.00 -12 098.00 89.33%
31.08.2008 -13 151.00 19 774.00 -32 925.00 - 166.51% -56 757.00 43 606.00 -76.83%
31.07.2008 19 774.00 22 798.00 -3 024.00 -13.26% 3 387.00 16 387.00 483.82%
30.06.2008 22 798.00 10 883.00 11 915.00 109.48% -3 372.00 26 170.00 - 776.10%
31.05.2008 10 883.00 - 946.00 11 829.00 -1 250.42% 2 852.00 8 031.00 281.59%
30.04.2008 - 946.00 5 187.00 -6 133.00 - 118.24% 13 733.00 -14 679.00 - 106.89%
31.03.2008 5 187.00 4 345.00 842.00 19.38% 8 839.00 -3 652.00 -41.32%
29.02.2008 4 345.00 7 621.00 -3 276.00 -42.99% 6 969.00 -2 624.00 -37.65%
31.01.2008 7 621.00 7 652.00 -31.00 -0.41% 16 629.00 -9 008.00 -54.17%
31.12.2007 7 652.00 -3 689.00 11 341.00 - 307.43% 24 329.00 -16 677.00 -68.55%
30.11.2007 -3 689.00 12 675.00 -16 364.00 - 129.10% -21 881.00 18 192.00 -83.14%
31.10.2007 12 675.00 -13 543.00 26 218.00 - 193.59% 7 959.00 4 716.00 59.25%
30.09.2007 -13 543.00 -56 757.00 43 214.00 -76.14% 9 849.00 -23 392.00 - 237.51%
31.08.2007 -56 757.00 3 387.00 -60 144.00 -1 775.73% -6 602.00 -50 155.00 759.69%
31.07.2007 3 387.00 -3 372.00 6 759.00 - 200.44% -20 484.00 23 871.00 - 116.53%
30.06.2007 -3 372.00 2 852.00 -6 224.00 - 218.23% 25 698.00 -29 070.00 - 113.12%
31.05.2007 2 852.00 13 733.00 -10 881.00 -79.23% -40 508.00 43 360.00 - 107.04%
30.04.2007 13 733.00 8 839.00 4 894.00 55.37% -13 696.00 27 429.00 - 200.27%
31.03.2007 8 839.00 6 969.00 1 870.00 26.83% 6 534.00 2 305.00 35.28%
28.02.2007 6 969.00 16 629.00 -9 660.00 -58.09% -15 741.00 22 710.00 - 144.27%
31.01.2007 16 629.00 24 329.00 -7 700.00 -31.65% 23 619.00 -6 990.00 -29.59%
31.12.2006 24 329.00 -21 881.00 46 210.00 - 211.19% -14 399.00 38 728.00 - 268.96%
30.11.2006 -21 881.00 7 959.00 -29 840.00 - 374.92% -16 235.00 -5 646.00 34.78%
31.10.2006 7 959.00 9 849.00 -1 890.00 -19.19% 32 546.00 -24 587.00 -75.55%
30.09.2006 9 849.00 -6 602.00 16 451.00 - 249.18% -8 586.00 18 435.00 - 214.71%
31.08.2006 -6 602.00 -20 484.00 13 882.00 -67.77% -8 721.00 2 119.00 -24.30%
31.07.2006 -20 484.00 25 698.00 -46 182.00 - 179.71% -1 435.00 -19 049.00 1 327.46%
30.06.2006 25 698.00 -40 508.00 66 206.00 - 163.44% 18 179.00 7 519.00 41.36%
31.05.2006 -40 508.00 -13 696.00 -26 812.00 195.77% 16 545.00 -57 053.00 - 344.84%
30.04.2006 -13 696.00 6 534.00 -20 230.00 - 309.61% - 598.00 -13 098.00 2 190.30%
31.03.2006 6 534.00 -15 741.00 22 275.00 - 141.51% 32 032.00 -25 498.00 -79.60%
28.02.2006 -15 741.00 23 619.00 -39 360.00 - 166.65% 9 097.00 -24 838.00 - 273.04%
31.01.2006 23 619.00 -14 399.00 38 018.00 - 264.03% -6 201.00 29 820.00 - 480.89%
31.12.2005 -14 399.00 -16 235.00 1 836.00 -11.31% -39 853.00 25 454.00 -63.87%
30.11.2005 -16 235.00 32 546.00 -48 781.00 - 149.88% -35 808.00 19 573.00 -54.66%
31.10.2005 32 546.00 -8 586.00 41 132.00 - 479.06% 4 513.00 28 033.00 621.16%
30.09.2005 -8 586.00 -8 721.00 135.00 -1.55% 5 537.00 -14 123.00 - 255.07%
31.08.2005 -8 721.00 -1 435.00 -7 286.00 507.74% -1 165.00 -7 556.00 648.58%
31.07.2005 -1 435.00 18 179.00 -19 614.00 - 107.89% -17 178.00 15 743.00 -91.65%
30.06.2005 18 179.00 16 545.00 1 634.00 9.88% 35 159.00 -16 980.00 -48.29%
31.05.2005 16 545.00 - 598.00 17 143.00 -2 866.72% -14 955.00 31 500.00 - 210.63%
30.04.2005 - 598.00 32 032.00 -32 630.00 - 101.87% -7 805.00 7 207.00 -92.34%
31.03.2005 32 032.00 9 097.00 22 935.00 252.12% 32 696.00 - 664.00 -2.03%
28.02.2005 9 097.00 -6 201.00 15 298.00 - 246.70% 18 254.00 -9 157.00 -50.16%
31.01.2005 -6 201.00 -39 853.00 33 652.00 -84.44% 13 715.00 -19 916.00 - 145.21%
31.12.2004 -39 853.00 -35 808.00 -4 045.00 11.30% - - -
30.11.2004 -35 808.00 4 513.00 -40 321.00 - 893.44% - - -
31.10.2004 4 513.00 5 537.00 -1 024.00 -18.49% - - -
30.09.2004 5 537.00 -1 165.00 6 702.00 - 575.28% - - -
31.08.2004 -1 165.00 -17 178.00 16 013.00 -93.22% - - -
31.07.2004 -17 178.00 35 159.00 -52 337.00 - 148.86% - - -
30.06.2004 35 159.00 -14 955.00 50 114.00 - 335.10% - - -
31.05.2004 -14 955.00 -7 805.00 -7 150.00 91.61% - - -
30.04.2004 -7 805.00 32 696.00 -40 501.00 - 123.87% - - -
31.03.2004 32 696.00 18 254.00 14 442.00 79.12% - - -
29.02.2004 18 254.00 13 715.00 4 539.00 33.10% - - -
31.01.2004 13 715.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

4 - Ostatní investice - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
4 - Ostatní investice - saldo (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - saldo (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR)
4 - Ostatní investice - saldo (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD)
4 - Ostatní investice - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - saldo (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - saldo (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR)
4 - Ostatní investice - saldo (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD)
4 - Ostatní investice - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
4 - Ostatní investice - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.1) Non-financial corporations: Other loans up to CZK 7,5 million - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.3) Non-financial corporations: Other loans over to CZK 30 million - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4 Pobočky úvěrových institucí se sídlem mimo EHP - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies