1 - Zboží a služby - vývoz (Platební bilance v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Zboží a služby - vývoz - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2018 399 010.50
Min 31.01.2004 101 941.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 351 271.60 378 083.40 -26 811.80 -7.09% 363 430.70 -12 159.10 -3.35%
31.05.2019 378 083.40 358 359.60 19 723.80 5.50% 353 352.20 24 731.20 7.00%
30.04.2019 358 359.60 375 259.20 -16 899.60 -4.50% 338 950.40 19 409.20 5.73%
31.03.2019 375 259.20 344 278.30 30 980.90 9.00% 355 925.70 19 333.50 5.43%
28.02.2019 344 278.30 350 344.00 -6 065.70 -1.73% 325 310.50 18 967.80 5.83%
31.01.2019 350 344.00 305 694.90 44 649.10 14.61% 341 506.00 8 838.00 2.59%
31.12.2018 305 694.90 397 615.10 -91 920.20 -23.12% 299 935.90 5 759.00 1.92%
30.11.2018 397 615.10 399 010.50 -1 395.40 -0.35% 362 220.40 35 394.70 9.77%
31.10.2018 399 010.50 344 893.10 54 117.40 15.69% 364 558.40 34 452.10 9.45%
30.09.2018 344 893.10 334 834.90 10 058.20 3.00% 339 838.00 5 055.10 1.49%
31.08.2018 334 834.90 314 972.80 19 862.10 6.31% 321 599.00 13 235.90 4.12%
31.07.2018 314 972.80 363 430.70 -48 457.90 -13.33% 286 203.50 28 769.30 10.05%
30.06.2018 363 430.70 353 352.20 10 078.50 2.85% 356 646.40 6 784.30 1.90%
31.05.2018 353 352.20 338 950.40 14 401.80 4.25% 356 149.80 -2 797.60 -0.79%
30.04.2018 338 950.40 355 925.70 -16 975.30 -4.77% 319 778.30 19 172.10 6.00%
31.03.2018 355 925.70 325 310.50 30 615.20 9.41% 378 412.80 -22 487.10 -5.94%
28.02.2018 325 310.50 341 506.00 -16 195.50 -4.74% 324 534.30 776.20 0.24%
31.01.2018 341 506.00 299 935.90 41 570.10 13.86% 327 432.10 14 073.90 4.30%
31.12.2017 299 935.90 362 220.40 -62 284.50 -17.20% 293 158.70 6 777.20 2.31%
30.11.2017 362 220.40 364 558.40 -2 338.00 -0.64% 345 298.00 16 922.40 4.90%
31.10.2017 364 558.40 339 838.00 24 720.40 7.27% 331 896.80 32 661.60 9.84%
30.09.2017 339 838.00 321 599.00 18 239.00 5.67% 327 455.90 12 382.10 3.78%
31.08.2017 321 599.00 286 203.50 35 395.50 12.37% 303 711.10 17 887.90 5.89%
31.07.2017 286 203.50 356 646.40 -70 442.90 -19.75% 267 465.70 18 737.80 7.01%
30.06.2017 356 646.40 356 149.80 496.60 0.14% 335 761.90 20 884.50 6.22%
31.05.2017 356 149.80 319 778.30 36 371.50 11.37% 320 610.90 35 538.90 11.08%
30.04.2017 319 778.30 378 412.80 -58 634.50 -15.49% 323 019.30 -3 241.00 -1.00%
31.03.2017 378 412.80 324 534.30 53 878.50 16.60% 329 221.40 49 191.40 14.94%
28.02.2017 324 534.30 327 432.10 -2 897.80 -0.89% 314 428.20 10 106.10 3.21%
31.01.2017 327 432.10 293 158.70 34 273.40 11.69% 291 611.50 35 820.60 12.28%
31.12.2016 293 158.70 345 298.00 -52 139.30 -15.10% 288 164.50 4 994.20 1.73%
30.11.2016 345 298.00 331 896.80 13 401.20 4.04% 332 880.80 12 417.20 3.73%
31.10.2016 331 896.80 327 455.90 4 440.90 1.36% 336 330.00 -4 433.20 -1.32%
30.09.2016 327 455.90 303 711.10 23 744.80 7.82% 327 910.80 - 454.90 -0.14%
31.08.2016 303 711.10 267 465.70 36 245.40 13.55% 264 687.90 39 023.20 14.74%
31.07.2016 267 465.70 335 761.90 -68 296.20 -20.34% 309 255.40 -41 789.70 -13.51%
30.06.2016 335 761.90 320 610.90 15 151.00 4.73% 329 609.10 6 152.80 1.87%
31.05.2016 320 610.90 323 019.30 -2 408.40 -0.75% 296 918.30 23 692.60 7.98%
30.04.2016 323 019.30 329 221.40 -6 202.10 -1.88% 312 235.80 10 783.50 3.45%
31.03.2016 329 221.40 314 428.20 14 793.20 4.70% 331 272.40 -2 051.00 -0.62%
29.02.2016 314 428.20 291 611.50 22 816.70 7.82% 298 523.30 15 904.90 5.33%
31.01.2016 291 611.50 288 164.50 3 447.00 1.20% 287 198.70 4 412.80 1.54%
31.12.2015 288 164.50 332 880.80 -44 716.30 -13.43% 277 854.80 10 309.70 3.71%
30.11.2015 332 880.80 336 330.00 -3 449.20 -1.03% 313 934.20 18 946.60 6.04%
31.10.2015 336 330.00 327 910.80 8 419.20 2.57% 326 761.80 9 568.20 2.93%
30.09.2015 327 910.80 264 687.90 63 222.90 23.89% 322 533.10 5 377.70 1.67%
31.08.2015 264 687.90 309 255.40 -44 567.50 -14.41% 257 968.70 6 719.20 2.60%
31.07.2015 309 255.40 329 609.10 -20 353.70 -6.18% 303 239.80 6 015.60 1.98%
30.06.2015 329 609.10 296 918.30 32 690.80 11.01% 301 083.60 28 525.50 9.47%
31.05.2015 296 918.30 312 235.80 -15 317.50 -4.91% 291 116.80 5 801.50 1.99%
30.04.2015 312 235.80 331 272.40 -19 036.60 -5.75% 297 273.30 14 962.50 5.03%
31.03.2015 331 272.40 298 523.30 32 749.10 10.97% 304 630.60 26 641.80 8.75%
28.02.2015 298 523.30 287 198.70 11 324.60 3.94% 281 564.60 16 958.70 6.02%
31.01.2015 287 198.70 277 854.80 9 343.90 3.36% 282 749.80 4 448.90 1.57%
31.12.2014 277 854.80 313 934.20 -36 079.40 -11.49% 250 651.20 27 203.60 10.85%
30.11.2014 313 934.20 326 761.80 -12 827.60 -3.93% 296 928.60 17 005.60 5.73%
31.10.2014 326 761.80 322 533.10 4 228.70 1.31% 293 972.70 32 789.10 11.15%
30.09.2014 322 533.10 257 968.70 64 564.40 25.03% 276 746.30 45 786.80 16.54%
31.08.2014 257 968.70 303 239.80 -45 271.10 -14.93% 246 244.40 11 724.30 4.76%
31.07.2014 303 239.80 301 083.60 2 156.20 0.72% 254 184.80 49 055.00 19.30%
30.06.2014 301 083.60 291 116.80 9 966.80 3.42% 260 059.80 41 023.80 15.77%
31.05.2014 291 116.80 297 273.30 -6 156.50 -2.07% 262 189.10 28 927.70 11.03%
30.04.2014 297 273.30 304 630.60 -7 357.30 -2.42% 264 208.50 33 064.80 12.51%
31.03.2014 304 630.60 281 564.60 23 066.00 8.19% 261 470.90 43 159.70 16.51%
28.02.2014 281 564.60 282 749.80 -1 185.20 -0.42% 243 773.30 37 791.30 15.50%
31.01.2014 282 749.80 250 651.20 32 098.60 12.81% 240 416.40 42 333.40 17.61%
31.12.2013 250 651.20 296 928.60 -46 277.40 -15.59% 220 187.30 30 463.90 13.84%
30.11.2013 296 928.60 293 972.70 2 955.90 1.01% 277 697.40 19 231.20 6.93%
31.10.2013 293 972.70 276 746.30 17 226.40 6.22% 283 946.90 10 025.80 3.53%
30.09.2013 276 746.30 246 244.40 30 501.90 12.39% 260 086.60 16 659.70 6.41%
31.08.2013 246 244.40 254 184.80 -7 940.40 -3.12% 242 370.60 3 873.80 1.60%
31.07.2013 254 184.80 260 059.80 -5 875.00 -2.26% 248 835.30 5 349.50 2.15%
30.06.2013 260 059.80 262 189.10 -2 129.30 -0.81% 265 243.90 -5 184.10 -1.95%
31.05.2013 262 189.10 264 208.50 -2 019.40 -0.76% 259 618.70 2 570.40 0.99%
30.04.2013 264 208.50 261 470.90 2 737.60 1.05% 253 854.50 10 354.00 4.08%
31.03.2013 261 470.90 243 773.30 17 697.60 7.26% 278 669.70 -17 198.80 -6.17%
28.02.2013 243 773.30 240 416.40 3 356.90 1.40% 256 283.20 -12 509.90 -4.88%
31.01.2013 240 416.40 220 187.30 20 229.10 9.19% 251 729.00 -11 312.60 -4.49%
31.12.2012 220 187.30 277 697.40 -57 510.10 -20.71% 229 188.30 -9 001.00 -3.93%
30.11.2012 277 697.40 283 946.90 -6 249.50 -2.20% 264 721.00 12 976.40 4.90%
31.10.2012 283 946.90 260 086.60 23 860.30 9.17% 258 556.80 25 390.10 9.82%
30.09.2012 260 086.60 242 370.60 17 716.00 7.31% 256 544.40 3 542.20 1.38%
31.08.2012 242 370.60 248 835.30 -6 464.70 -2.60% 223 539.90 18 830.70 8.42%
31.07.2012 248 835.30 265 243.90 -16 408.60 -6.19% 222 148.90 26 686.40 12.01%
30.06.2012 265 243.90 259 618.70 5 625.20 2.17% 246 994.80 18 249.10 7.39%
31.05.2012 259 618.70 253 854.50 5 764.20 2.27% 247 435.10 12 183.60 4.92%
30.04.2012 253 854.50 278 669.70 -24 815.20 -8.90% 230 998.90 22 855.60 9.89%
31.03.2012 278 669.70 256 283.20 22 386.50 8.73% 255 591.60 23 078.10 9.03%
29.02.2012 256 283.20 251 729.00 4 554.20 1.81% 219 659.20 36 624.00 16.67%
31.01.2012 251 729.00 229 188.30 22 540.70 9.84% 223 270.60 28 458.40 12.75%
31.12.2011 229 188.30 264 721.00 -35 532.70 -13.42% 214 605.00 14 583.30 6.80%
30.11.2011 264 721.00 258 556.80 6 164.20 2.38% 248 385.90 16 335.10 6.58%
31.10.2011 258 556.80 256 544.40 2 012.40 0.78% 240 624.50 17 932.30 7.45%
30.09.2011 256 544.40 223 539.90 33 004.50 14.76% 238 560.30 17 984.10 7.54%
31.08.2011 223 539.90 222 148.90 1 391.00 0.63% 207 804.80 15 735.10 7.57%
31.07.2011 222 148.90 246 994.80 -24 845.90 -10.06% 204 817.10 17 331.80 8.46%
30.06.2011 246 994.80 247 435.10 - 440.30 -0.18% 231 351.70 15 643.10 6.76%
31.05.2011 247 435.10 230 998.90 16 436.20 7.12% 218 567.90 28 867.20 13.21%
30.04.2011 230 998.90 255 591.60 -24 592.70 -9.62% 213 222.00 17 776.90 8.34%
31.03.2011 255 591.60 219 659.20 35 932.40 16.36% 221 857.60 33 734.00 15.21%
28.02.2011 219 659.20 223 270.60 -3 611.40 -1.62% 191 191.20 28 468.00 14.89%
31.01.2011 223 270.60 214 605.00 8 665.60 4.04% 181 756.70 41 513.90 22.84%
31.12.2010 214 605.00 248 385.90 -33 780.90 -13.60% 186 291.60 28 313.40 15.20%
30.11.2010 248 385.90 240 624.50 7 761.40 3.23% 213 154.50 35 231.40 16.53%
31.10.2010 240 624.50 238 560.30 2 064.20 0.87% 213 506.20 27 118.30 12.70%
30.09.2010 238 560.30 207 804.80 30 755.50 14.80% 203 299.20 35 261.10 17.34%
31.08.2010 207 804.80 204 817.10 2 987.70 1.46% 174 818.90 32 985.90 18.87%
31.07.2010 204 817.10 231 351.70 -26 534.60 -11.47% 183 745.80 21 071.30 11.47%
30.06.2010 231 351.70 218 567.90 12 783.80 5.85% 198 984.70 32 367.00 16.27%
31.05.2010 218 567.90 213 222.00 5 345.90 2.51% 178 883.40 39 684.50 22.18%
30.04.2010 213 222.00 221 857.60 -8 635.60 -3.89% 187 540.50 25 681.50 13.69%
31.03.2010 221 857.60 191 191.20 30 666.40 16.04% 204 133.10 17 724.50 8.68%
28.02.2010 191 191.20 181 756.70 9 434.50 5.19% 182 220.60 8 970.60 4.92%
31.01.2010 181 756.70 186 291.60 -4 534.90 -2.43% 174 493.00 7 263.70 4.16%
31.12.2009 186 291.60 213 154.50 -26 862.90 -12.60% 173 528.10 12 763.50 7.36%
30.11.2009 213 154.50 213 506.20 - 351.70 -0.16% 207 102.80 6 051.70 2.92%
31.10.2009 213 506.20 203 299.20 10 207.00 5.02% 224 459.20 -10 953.00 -4.88%
30.09.2009 203 299.20 174 818.90 28 480.30 16.29% 224 583.60 -21 284.40 -9.48%
31.08.2009 174 818.90 183 745.80 -8 926.90 -4.86% 186 912.60 -12 093.70 -6.47%
31.07.2009 183 745.80 198 984.70 -15 238.90 -7.66% 211 054.00 -27 308.20 -12.94%
30.06.2009 198 984.70 178 883.40 20 101.30 11.24% 224 871.30 -25 886.60 -11.51%
31.05.2009 178 883.40 187 540.50 -8 657.10 -4.62% 215 723.20 -36 839.80 -17.08%
30.04.2009 187 540.50 204 133.10 -16 592.60 -8.13% 229 405.00 -41 864.50 -18.25%
31.03.2009 204 133.10 182 220.60 21 912.50 12.03% 211 967.90 -7 834.80 -3.70%
28.02.2009 182 220.60 174 493.00 7 727.60 4.43% 217 956.70 -35 736.10 -16.40%
31.01.2009 174 493.00 173 528.10 964.90 0.56% 214 506.50 -40 013.50 -18.65%
31.12.2008 173 528.10 207 102.80 -33 574.70 -16.21% 192 205.00 -18 676.90 -9.72%
30.11.2008 207 102.80 224 459.20 -17 356.40 -7.73% 241 342.40 -34 239.60 -14.19%
31.10.2008 224 459.20 224 583.60 - 124.40 -0.06% 247 219.40 -22 760.20 -9.21%
30.09.2008 224 583.60 186 912.60 37 671.00 20.15% 213 308.90 11 274.70 5.29%
31.08.2008 186 912.60 211 054.00 -24 141.40 -11.44% 199 643.60 -12 731.00 -6.38%
31.07.2008 211 054.00 224 871.30 -13 817.30 -6.14% 207 054.70 3 999.30 1.93%
30.06.2008 224 871.30 215 723.20 9 148.10 4.24% 216 182.60 8 688.70 4.02%
31.05.2008 215 723.20 229 405.00 -13 681.80 -5.96% 213 363.10 2 360.10 1.11%
30.04.2008 229 405.00 211 967.90 17 437.10 8.23% 203 138.10 26 266.90 12.93%
31.03.2008 211 967.90 217 956.70 -5 988.80 -2.75% 220 177.90 -8 210.00 -3.73%
29.02.2008 217 956.70 214 506.50 3 450.20 1.61% 197 023.50 20 933.20 10.62%
31.01.2008 214 506.50 192 205.00 22 301.50 11.60% 191 856.10 22 650.40 11.81%
31.12.2007 192 205.00 241 342.40 -49 137.40 -20.36% 182 264.90 9 940.10 5.45%
30.11.2007 241 342.40 247 219.40 -5 877.00 -2.38% 222 545.10 18 797.30 8.45%
31.10.2007 247 219.40 213 308.90 33 910.50 15.90% 219 329.10 27 890.30 12.72%
30.09.2007 213 308.90 199 643.60 13 665.30 6.84% 197 426.70 15 882.20 8.04%
31.08.2007 199 643.60 207 054.70 -7 411.10 -3.58% 179 690.00 19 953.60 11.10%
31.07.2007 207 054.70 216 182.60 -9 127.90 -4.22% 175 445.80 31 608.90 18.02%
30.06.2007 216 182.60 213 363.10 2 819.50 1.32% 195 387.80 20 794.80 10.64%
31.05.2007 213 363.10 203 138.10 10 225.00 5.03% 194 265.10 19 098.00 9.83%
30.04.2007 203 138.10 220 177.90 -17 039.80 -7.74% 174 339.40 28 798.70 16.52%
31.03.2007 220 177.90 197 023.50 23 154.40 11.75% 197 574.40 22 603.50 11.44%
28.02.2007 197 023.50 191 856.10 5 167.40 2.69% 171 567.30 25 456.20 14.84%
31.01.2007 191 856.10 182 264.90 9 591.20 5.26% 173 332.40 18 523.70 10.69%
31.12.2006 182 264.90 222 545.10 -40 280.20 -18.10% 168 339.20 13 925.70 8.27%
30.11.2006 222 545.10 219 329.10 3 216.00 1.47% 198 703.60 23 841.50 12.00%
31.10.2006 219 329.10 197 426.70 21 902.40 11.09% 187 302.30 32 026.80 17.10%
30.09.2006 197 426.70 179 690.00 17 736.70 9.87% 184 049.40 13 377.30 7.27%
31.08.2006 179 690.00 175 445.80 4 244.20 2.42% 165 289.10 14 400.90 8.71%
31.07.2006 175 445.80 195 387.80 -19 942.00 -10.21% 154 689.60 20 756.20 13.42%
30.06.2006 195 387.80 194 265.10 1 122.70 0.58% 179 428.60 15 959.20 8.89%
31.05.2006 194 265.10 174 339.40 19 925.70 11.43% 168 395.30 25 869.80 15.36%
30.04.2006 174 339.40 197 574.40 -23 235.00 -11.76% 166 787.60 7 551.80 4.53%
31.03.2006 197 574.40 171 567.30 26 007.10 15.16% 161 167.20 36 407.20 22.59%
28.02.2006 171 567.30 173 332.40 -1 765.10 -1.02% 146 687.80 24 879.50 16.96%
31.01.2006 173 332.40 168 339.20 4 993.20 2.97% 143 491.00 29 841.40 20.80%
31.12.2005 168 339.20 198 703.60 -30 364.40 -15.28% 144 431.10 23 908.10 16.55%
30.11.2005 198 703.60 187 302.30 11 401.30 6.09% 173 677.80 25 025.80 14.41%
31.10.2005 187 302.30 184 049.40 3 252.90 1.77% 167 041.60 20 260.70 12.13%
30.09.2005 184 049.40 165 289.10 18 760.30 11.35% 166 529.60 17 519.80 10.52%
31.08.2005 165 289.10 154 689.60 10 599.50 6.85% 140 835.40 24 453.70 17.36%
31.07.2005 154 689.60 179 428.60 -24 739.00 -13.79% 143 456.90 11 232.70 7.83%
30.06.2005 179 428.60 168 395.30 11 033.30 6.55% 158 341.50 21 087.10 13.32%
31.05.2005 168 395.30 166 787.60 1 607.70 0.96% 157 408.90 10 986.40 6.98%
30.04.2005 166 787.60 161 167.20 5 620.40 3.49% 150 198.30 16 589.30 11.04%
31.03.2005 161 167.20 146 687.80 14 479.40 9.87% 137 062.00 24 105.20 17.59%
28.02.2005 146 687.80 143 491.00 3 196.80 2.23% 119 540.30 27 147.50 22.71%
31.01.2005 143 491.00 144 431.10 - 940.10 -0.65% 101 941.70 41 549.30 40.76%
31.12.2004 144 431.10 173 677.80 -29 246.70 -16.84% - - -
30.11.2004 173 677.80 167 041.60 6 636.20 3.97% - - -
31.10.2004 167 041.60 166 529.60 512.00 0.31% - - -
30.09.2004 166 529.60 140 835.40 25 694.20 18.24% - - -
31.08.2004 140 835.40 143 456.90 -2 621.50 -1.83% - - -
31.07.2004 143 456.90 158 341.50 -14 884.60 -9.40% - - -
30.06.2004 158 341.50 157 408.90 932.60 0.59% - - -
31.05.2004 157 408.90 150 198.30 7 210.60 4.80% - - -
30.04.2004 150 198.30 137 062.00 13 136.30 9.58% - - -
31.03.2004 137 062.00 119 540.30 17 521.70 14.66% - - -
29.02.2004 119 540.30 101 941.70 17 598.60 17.26% - - -
31.01.2004 101 941.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Zboží a služby - vývoz - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Zboží a služby - vývoz (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - vývoz (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - vývoz (Platební bilance v mil. EUR)
1 - Zboží a služby - vývoz (Platební bilance v mil. USD)
1 - Zboží a služby - vývoz (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - vývoz (Platební bilance v mil. EUR)
1 - Zboží a služby - vývoz (Platební bilance v mil. USD)
1 - Zboží a služby - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
1 - Zboží a služby - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies