2 - Prvotní důchody - výdaje (Platební bilance v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 - Prvotní důchody - výdaje - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2014 90 647.60
Min 28.02.2011 8 251.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 68 836.30 53 913.90 14 922.40 27.68% 73 449.10 -4 612.80 -6.28%
31.05.2019 53 913.90 35 435.10 18 478.80 52.15% 51 171.80 2 742.10 5.36%
30.04.2019 35 435.10 59 905.40 -24 470.30 -40.85% 29 321.80 6 113.30 20.85%
31.03.2019 59 905.40 31 566.20 28 339.20 89.78% 61 152.90 -1 247.50 -2.04%
28.02.2019 31 566.20 25 407.00 6 159.20 24.24% 20 208.40 11 357.80 56.20%
31.01.2019 25 407.00 43 742.80 -18 335.80 -41.92% 20 456.90 4 950.10 24.20%
31.12.2018 43 742.80 39 309.40 4 433.40 11.28% 45 769.60 -2 026.80 -4.43%
30.11.2018 39 309.40 32 046.00 7 263.40 22.67% 45 196.60 -5 887.20 -13.03%
31.10.2018 32 046.00 50 323.00 -18 277.00 -36.32% 35 430.50 -3 384.50 -9.55%
30.09.2018 50 323.00 50 467.60 - 144.60 -0.29% 53 296.30 -2 973.30 -5.58%
31.08.2018 50 467.60 45 048.40 5 419.20 12.03% 43 743.30 6 724.30 15.37%
31.07.2018 45 048.40 73 449.10 -28 400.70 -38.67% 62 582.00 -17 533.60 -28.02%
30.06.2018 73 449.10 51 171.80 22 277.30 43.53% 69 244.90 4 204.20 6.07%
31.05.2018 51 171.80 29 321.80 21 850.00 74.52% 58 677.40 -7 505.60 -12.79%
30.04.2018 29 321.80 61 152.90 -31 831.10 -52.05% 41 295.80 -11 974.00 -29.00%
31.03.2018 61 152.90 20 208.40 40 944.50 202.61% 26 458.90 34 694.00 131.12%
28.02.2018 20 208.40 20 456.90 - 248.50 -1.21% 21 461.40 -1 253.00 -5.84%
31.01.2018 20 456.90 45 769.60 -25 312.70 -55.30% 23 512.30 -3 055.40 -12.99%
31.12.2017 45 769.60 45 196.60 573.00 1.27% 31 785.80 13 983.80 43.99%
30.11.2017 45 196.60 35 430.50 9 766.10 27.56% 45 593.20 - 396.60 -0.87%
31.10.2017 35 430.50 53 296.30 -17 865.80 -33.52% 35 661.20 - 230.70 -0.65%
30.09.2017 53 296.30 43 743.30 9 553.00 21.84% 42 144.30 11 152.00 26.46%
31.08.2017 43 743.30 62 582.00 -18 838.70 -30.10% 42 103.70 1 639.60 3.89%
31.07.2017 62 582.00 69 244.90 -6 662.90 -9.62% 51 048.30 11 533.70 22.59%
30.06.2017 69 244.90 58 677.40 10 567.50 18.01% 63 331.40 5 913.50 9.34%
31.05.2017 58 677.40 41 295.80 17 381.60 42.09% 38 192.70 20 484.70 53.64%
30.04.2017 41 295.80 26 458.90 14 836.90 56.08% 54 093.30 -12 797.50 -23.66%
31.03.2017 26 458.90 21 461.40 4 997.50 23.29% 20 883.50 5 575.40 26.70%
28.02.2017 21 461.40 23 512.30 -2 050.90 -8.72% 13 353.80 8 107.60 60.71%
31.01.2017 23 512.30 31 785.80 -8 273.50 -26.03% 16 491.60 7 020.70 42.57%
31.12.2016 31 785.80 45 593.20 -13 807.40 -30.28% 14 750.90 17 034.90 115.48%
30.11.2016 45 593.20 35 661.20 9 932.00 27.85% 24 775.00 20 818.20 84.03%
31.10.2016 35 661.20 42 144.30 -6 483.10 -15.38% 27 530.60 8 130.60 29.53%
30.09.2016 42 144.30 42 103.70 40.60 0.10% 56 911.70 -14 767.40 -25.95%
31.08.2016 42 103.70 51 048.30 -8 944.60 -17.52% 28 197.80 13 905.90 49.32%
31.07.2016 51 048.30 63 331.40 -12 283.10 -19.39% 59 891.60 -8 843.30 -14.77%
30.06.2016 63 331.40 38 192.70 25 138.70 65.82% 47 223.10 16 108.30 34.11%
31.05.2016 38 192.70 54 093.30 -15 900.60 -29.39% 88 043.40 -49 850.70 -56.62%
30.04.2016 54 093.30 20 883.50 33 209.80 159.02% 19 349.40 34 743.90 179.56%
31.03.2016 20 883.50 13 353.80 7 529.70 56.39% 41 654.10 -20 770.60 -49.86%
29.02.2016 13 353.80 16 491.60 -3 137.80 -19.03% 12 558.10 795.70 6.34%
31.01.2016 16 491.60 14 750.90 1 740.70 11.80% 14 798.50 1 693.10 11.44%
31.12.2015 14 750.90 24 775.00 -10 024.10 -40.46% 16 368.00 -1 617.10 -9.88%
30.11.2015 24 775.00 27 530.60 -2 755.60 -10.01% 34 643.30 -9 868.30 -28.49%
31.10.2015 27 530.60 56 911.70 -29 381.10 -51.63% 26 593.60 937.00 3.52%
30.09.2015 56 911.70 28 197.80 28 713.90 101.83% 57 928.10 -1 016.40 -1.75%
31.08.2015 28 197.80 59 891.60 -31 693.80 -52.92% 30 353.90 -2 156.10 -7.10%
31.07.2015 59 891.60 47 223.10 12 668.50 26.83% 33 310.60 26 581.00 79.80%
30.06.2015 47 223.10 88 043.40 -40 820.30 -46.36% 48 258.30 -1 035.20 -2.15%
31.05.2015 88 043.40 19 349.40 68 694.00 355.02% 29 780.60 58 262.80 195.64%
30.04.2015 19 349.40 41 654.10 -22 304.70 -53.55% 90 647.60 -71 298.20 -78.65%
31.03.2015 41 654.10 12 558.10 29 096.00 231.69% 18 254.50 23 399.60 128.19%
28.02.2015 12 558.10 14 798.50 -2 240.40 -15.14% 14 120.10 -1 562.00 -11.06%
31.01.2015 14 798.50 16 368.00 -1 569.50 -9.59% 13 292.40 1 506.10 11.33%
31.12.2014 16 368.00 34 643.30 -18 275.30 -52.75% 19 586.90 -3 218.90 -16.43%
30.11.2014 34 643.30 26 593.60 8 049.70 30.27% 44 877.10 -10 233.80 -22.80%
31.10.2014 26 593.60 57 928.10 -31 334.50 -54.09% 28 554.30 -1 960.70 -6.87%
30.09.2014 57 928.10 30 353.90 27 574.20 90.84% 34 454.20 23 473.90 68.13%
31.08.2014 30 353.90 33 310.60 -2 956.70 -8.88% 30 561.60 - 207.70 -0.68%
31.07.2014 33 310.60 48 258.30 -14 947.70 -30.97% 33 800.20 - 489.60 -1.45%
30.06.2014 48 258.30 29 780.60 18 477.70 62.05% 44 832.10 3 426.20 7.64%
31.05.2014 29 780.60 90 647.60 -60 867.00 -67.15% 37 548.40 -7 767.80 -20.69%
30.04.2014 90 647.60 18 254.50 72 393.10 396.58% 23 907.90 66 739.70 279.15%
31.03.2014 18 254.50 14 120.10 4 134.40 29.28% 59 519.30 -41 264.80 -69.33%
28.02.2014 14 120.10 13 292.40 827.70 6.23% 13 193.70 926.40 7.02%
31.01.2014 13 292.40 19 586.90 -6 294.50 -32.14% 12 976.90 315.50 2.43%
31.12.2013 19 586.90 44 877.10 -25 290.20 -56.35% 40 424.60 -20 837.70 -51.55%
30.11.2013 44 877.10 28 554.30 16 322.80 57.16% 22 546.70 22 330.40 99.04%
31.10.2013 28 554.30 34 454.20 -5 899.90 -17.12% 41 773.80 -13 219.50 -31.65%
30.09.2013 34 454.20 30 561.60 3 892.60 12.74% 41 175.70 -6 721.50 -16.32%
31.08.2013 30 561.60 33 800.20 -3 238.60 -9.58% 43 269.60 -12 708.00 -29.37%
31.07.2013 33 800.20 44 832.10 -11 031.90 -24.61% 35 343.10 -1 542.90 -4.37%
30.06.2013 44 832.10 37 548.40 7 283.70 19.40% 36 105.60 8 726.50 24.17%
31.05.2013 37 548.40 23 907.90 13 640.50 57.05% 42 371.90 -4 823.50 -11.38%
30.04.2013 23 907.90 59 519.30 -35 611.40 -59.83% 15 609.70 8 298.20 53.16%
31.03.2013 59 519.30 13 193.70 46 325.60 351.12% 29 549.50 29 969.80 101.42%
28.02.2013 13 193.70 12 976.90 216.80 1.67% 29 290.10 -16 096.40 -54.95%
31.01.2013 12 976.90 40 424.60 -27 447.70 -67.90% 12 853.00 123.90 0.96%
31.12.2012 40 424.60 22 546.70 17 877.90 79.29% 25 164.00 15 260.60 60.64%
30.11.2012 22 546.70 41 773.80 -19 227.10 -46.03% 17 734.30 4 812.40 27.14%
31.10.2012 41 773.80 41 175.70 598.10 1.45% 27 481.10 14 292.70 52.01%
30.09.2012 41 175.70 43 269.60 -2 093.90 -4.84% 17 085.50 24 090.20 141.00%
31.08.2012 43 269.60 35 343.10 7 926.50 22.43% 35 123.90 8 145.70 23.19%
31.07.2012 35 343.10 36 105.60 - 762.50 -2.11% 23 352.50 11 990.60 51.35%
30.06.2012 36 105.60 42 371.90 -6 266.30 -14.79% 71 850.50 -35 744.90 -49.75%
31.05.2012 42 371.90 15 609.70 26 762.20 171.45% 52 289.10 -9 917.20 -18.97%
30.04.2012 15 609.70 29 549.50 -13 939.80 -47.17% 40 126.70 -24 517.00 -61.10%
31.03.2012 29 549.50 29 290.10 259.40 0.89% 21 147.10 8 402.40 39.73%
29.02.2012 29 290.10 12 853.00 16 437.10 127.89% 8 251.70 21 038.40 254.96%
31.01.2012 12 853.00 25 164.00 -12 311.00 -48.92% 9 563.80 3 289.20 34.39%
31.12.2011 25 164.00 17 734.30 7 429.70 41.89% 17 052.00 8 112.00 47.57%
30.11.2011 17 734.30 27 481.10 -9 746.80 -35.47% 34 807.00 -17 072.70 -49.05%
31.10.2011 27 481.10 17 085.50 10 395.60 60.84% 24 807.30 2 673.80 10.78%
30.09.2011 17 085.50 35 123.90 -18 038.40 -51.36% 47 869.80 -30 784.30 -64.31%
31.08.2011 35 123.90 23 352.50 11 771.40 50.41% 32 143.30 2 980.60 9.27%
31.07.2011 23 352.50 71 850.50 -48 498.00 -67.50% 58 648.10 -35 295.60 -60.18%
30.06.2011 71 850.50 52 289.10 19 561.40 37.41% 29 578.80 42 271.70 142.91%
31.05.2011 52 289.10 40 126.70 12 162.40 30.31% 59 661.60 -7 372.50 -12.36%
30.04.2011 40 126.70 21 147.10 18 979.60 89.75% 13 109.20 27 017.50 206.10%
31.03.2011 21 147.10 8 251.70 12 895.40 156.28% 21 113.70 33.40 0.16%
28.02.2011 8 251.70 9 563.80 -1 312.10 -13.72% 11 637.90 -3 386.20 -29.10%
31.01.2011 9 563.80 17 052.00 -7 488.20 -43.91% 15 619.20 -6 055.40 -38.77%
31.12.2010 17 052.00 34 807.00 -17 755.00 -51.01% 31 115.20 -14 063.20 -45.20%
30.11.2010 34 807.00 24 807.30 9 999.70 40.31% 25 223.40 9 583.60 37.99%
31.10.2010 24 807.30 47 869.80 -23 062.50 -48.18% 13 552.90 11 254.40 83.04%
30.09.2010 47 869.80 32 143.30 15 726.50 48.93% 32 540.20 15 329.60 47.11%
31.08.2010 32 143.30 58 648.10 -26 504.80 -45.19% 25 731.20 6 412.10 24.92%
31.07.2010 58 648.10 29 578.80 29 069.30 98.28% 26 995.50 31 652.60 117.25%
30.06.2010 29 578.80 59 661.60 -30 082.80 -50.42% 51 510.60 -21 931.80 -42.58%
31.05.2010 59 661.60 13 109.20 46 552.40 355.11% 40 683.40 18 978.20 46.65%
30.04.2010 13 109.20 21 113.70 -8 004.50 -37.91% 28 645.90 -15 536.70 -54.24%
31.03.2010 21 113.70 11 637.90 9 475.80 81.42% 38 347.10 -17 233.40 -44.94%
28.02.2010 11 637.90 15 619.20 -3 981.30 -25.49% 12 735.90 -1 098.00 -8.62%
31.01.2010 15 619.20 31 115.20 -15 496.00 -49.80% 13 344.50 2 274.70 17.05%
31.12.2009 31 115.20 25 223.40 5 891.80 23.36% 20 221.70 10 893.50 53.87%
30.11.2009 25 223.40 13 552.90 11 670.50 86.11% 25 030.20 193.20 0.77%
31.10.2009 13 552.90 32 540.20 -18 987.30 -58.35% 31 772.20 -18 219.30 -57.34%
30.09.2009 32 540.20 25 731.20 6 809.00 26.46% 32 458.10 82.10 0.25%
31.08.2009 25 731.20 26 995.50 -1 264.30 -4.68% 27 720.30 -1 989.10 -7.18%
31.07.2009 26 995.50 51 510.60 -24 515.10 -47.59% 19 743.20 7 252.30 36.73%
30.06.2009 51 510.60 40 683.40 10 827.20 26.61% 64 805.20 -13 294.60 -20.51%
31.05.2009 40 683.40 28 645.90 12 037.50 42.02% 32 737.60 7 945.80 24.27%
30.04.2009 28 645.90 38 347.10 -9 701.20 -25.30% 32 487.60 -3 841.70 -11.83%
31.03.2009 38 347.10 12 735.90 25 611.20 201.09% 15 071.00 23 276.10 154.44%
28.02.2009 12 735.90 13 344.50 - 608.60 -4.56% 19 866.10 -7 130.20 -35.89%
31.01.2009 13 344.50 20 221.70 -6 877.20 -34.01% 12 965.60 378.90 2.92%
31.12.2008 20 221.70 25 030.20 -4 808.50 -19.21% 37 707.00 -17 485.30 -46.37%
30.11.2008 25 030.20 31 772.20 -6 742.00 -21.22% 30 087.80 -5 057.60 -16.81%
31.10.2008 31 772.20 32 458.10 - 685.90 -2.11% 41 356.30 -9 584.10 -23.17%
30.09.2008 32 458.10 27 720.30 4 737.80 17.09% 33 832.50 -1 374.40 -4.06%
31.08.2008 27 720.30 19 743.20 7 977.10 40.40% 55 990.30 -28 270.00 -50.49%
31.07.2008 19 743.20 64 805.20 -45 062.00 -69.53% 29 889.20 -10 146.00 -33.95%
30.06.2008 64 805.20 32 737.60 32 067.60 97.95% 38 870.30 25 934.90 66.72%
31.05.2008 32 737.60 32 487.60 250.00 0.77% 46 699.10 -13 961.50 -29.90%
30.04.2008 32 487.60 15 071.00 17 416.60 115.56% 41 130.50 -8 642.90 -21.01%
31.03.2008 15 071.00 19 866.10 -4 795.10 -24.14% 23 006.10 -7 935.10 -34.49%
29.02.2008 19 866.10 12 965.60 6 900.50 53.22% 20 721.60 - 855.50 -4.13%
31.01.2008 12 965.60 37 707.00 -24 741.40 -65.61% 19 199.80 -6 234.20 -32.47%
31.12.2007 37 707.00 30 087.80 7 619.20 25.32% 18 442.50 19 264.50 104.46%
30.11.2007 30 087.80 41 356.30 -11 268.50 -27.25% 35 260.80 -5 173.00 -14.67%
31.10.2007 41 356.30 33 832.50 7 523.80 22.24% 38 141.60 3 214.70 8.43%
30.09.2007 33 832.50 55 990.30 -22 157.80 -39.57% 27 622.70 6 209.80 22.48%
31.08.2007 55 990.30 29 889.20 26 101.10 87.33% 21 154.30 34 836.00 164.68%
31.07.2007 29 889.20 38 870.30 -8 981.10 -23.11% 28 380.70 1 508.50 5.32%
30.06.2007 38 870.30 46 699.10 -7 828.80 -16.76% 42 908.80 -4 038.50 -9.41%
31.05.2007 46 699.10 41 130.50 5 568.60 13.54% 20 579.20 26 119.90 126.92%
30.04.2007 41 130.50 23 006.10 18 124.40 78.78% 22 050.80 19 079.70 86.53%
31.03.2007 23 006.10 20 721.60 2 284.50 11.02% 17 216.10 5 790.00 33.63%
28.02.2007 20 721.60 19 199.80 1 521.80 7.93% 14 800.90 5 920.70 40.00%
31.01.2007 19 199.80 18 442.50 757.30 4.11% 14 031.70 5 168.10 36.83%
31.12.2006 18 442.50 35 260.80 -16 818.30 -47.70% 21 864.40 -3 421.90 -15.65%
30.11.2006 35 260.80 38 141.60 -2 880.80 -7.55% 22 229.10 13 031.70 58.62%
31.10.2006 38 141.60 27 622.70 10 518.90 38.08% 20 549.40 17 592.20 85.61%
30.09.2006 27 622.70 21 154.30 6 468.40 30.58% 22 565.00 5 057.70 22.41%
31.08.2006 21 154.30 28 380.70 -7 226.40 -25.46% 15 809.00 5 345.30 33.81%
31.07.2006 28 380.70 42 908.80 -14 528.10 -33.86% 18 944.60 9 436.10 49.81%
30.06.2006 42 908.80 20 579.20 22 329.60 108.51% 34 303.40 8 605.40 25.09%
31.05.2006 20 579.20 22 050.80 -1 471.60 -6.67% 20 239.00 340.20 1.68%
30.04.2006 22 050.80 17 216.10 4 834.70 28.08% 21 019.80 1 031.00 4.90%
31.03.2006 17 216.10 14 800.90 2 415.20 16.32% 13 426.90 3 789.20 28.22%
28.02.2006 14 800.90 14 031.70 769.20 5.48% 12 524.00 2 276.90 18.18%
31.01.2006 14 031.70 21 864.40 -7 832.70 -35.82% 12 590.70 1 441.00 11.44%
31.12.2005 21 864.40 22 229.10 - 364.70 -1.64% 15 806.00 6 058.40 38.33%
30.11.2005 22 229.10 20 549.40 1 679.70 8.17% 16 376.00 5 853.10 35.74%
31.10.2005 20 549.40 22 565.00 -2 015.60 -8.93% 17 111.00 3 438.40 20.09%
30.09.2005 22 565.00 15 809.00 6 756.00 42.74% 25 412.40 -2 847.40 -11.20%
31.08.2005 15 809.00 18 944.60 -3 135.60 -16.55% 26 127.20 -10 318.20 -39.49%
31.07.2005 18 944.60 34 303.40 -15 358.80 -44.77% 25 383.30 -6 438.70 -25.37%
30.06.2005 34 303.40 20 239.00 14 064.40 69.49% 18 698.20 15 605.20 83.46%
31.05.2005 20 239.00 21 019.80 - 780.80 -3.71% 19 000.70 1 238.30 6.52%
30.04.2005 21 019.80 13 426.90 7 592.90 56.55% 18 836.40 2 183.40 11.59%
31.03.2005 13 426.90 12 524.00 902.90 7.21% 11 393.50 2 033.40 17.85%
28.02.2005 12 524.00 12 590.70 -66.70 -0.53% 11 116.60 1 407.40 12.66%
31.01.2005 12 590.70 15 806.00 -3 215.30 -20.34% 10 719.10 1 871.60 17.46%
31.12.2004 15 806.00 16 376.00 - 570.00 -3.48% - - -
30.11.2004 16 376.00 17 111.00 - 735.00 -4.30% - - -
31.10.2004 17 111.00 25 412.40 -8 301.40 -32.67% - - -
30.09.2004 25 412.40 26 127.20 - 714.80 -2.74% - - -
31.08.2004 26 127.20 25 383.30 743.90 2.93% - - -
31.07.2004 25 383.30 18 698.20 6 685.10 35.75% - - -
30.06.2004 18 698.20 19 000.70 - 302.50 -1.59% - - -
31.05.2004 19 000.70 18 836.40 164.30 0.87% - - -
30.04.2004 18 836.40 11 393.50 7 442.90 65.33% - - -
31.03.2004 11 393.50 11 116.60 276.90 2.49% - - -
29.02.2004 11 116.60 10 719.10 397.50 3.71% - - -
31.01.2004 10 719.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Prvotní důchody - výdaje - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Prvotní důchody - výdaje (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- výdaje (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- výdaje (Platební bilance v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
2 - Prvotní důchody- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
2 - Prvotní důchody- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies