2 - Portfoliové investice - pasiva (Platební bilance v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 - Portfoliové investice - pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.10.2017 - 245 932.50
Max 31.03.2017 341 160.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 182 507.30 1 985.00 180 522.30 9 094.32% 136 951.90 45 555.40 33.26%
31.05.2019 1 985.00 - 150 925.90 152 910.90 - 101.32% -76 144.90 78 129.90 - 102.61%
30.04.2019 - 150 925.90 187 754.90 - 338 680.80 - 180.38% - 151 120.00 194.10 -0.13%
31.03.2019 187 754.90 19 975.10 167 779.80 839.94% 160 731.40 27 023.50 16.81%
28.02.2019 19 975.10 -62 744.10 82 719.20 - 131.84% 120 528.70 - 100 553.60 -83.43%
31.01.2019 -62 744.10 125 832.80 - 188 576.90 - 149.86% - 237 034.00 174 289.90 -73.53%
31.12.2018 125 832.80 35 201.70 90 631.10 257.46% 248 155.10 - 122 322.30 -49.29%
30.11.2018 35 201.70 - 154 383.90 189 585.60 - 122.80% 44 204.30 -9 002.60 -20.37%
31.10.2018 - 154 383.90 141 396.60 - 295 780.50 - 209.19% - 245 932.50 91 548.60 -37.23%
30.09.2018 141 396.60 -16 505.50 157 902.10 - 956.66% 23 462.00 117 934.60 502.66%
31.08.2018 -16 505.50 - 118 488.40 101 982.90 -86.07% 30 417.80 -46 923.30 - 154.26%
31.07.2018 - 118 488.40 136 951.90 - 255 440.30 - 186.52% - 191 084.30 72 595.90 -37.99%
30.06.2018 136 951.90 -76 144.90 213 096.80 - 279.86% 227 358.60 -90 406.70 -39.76%
31.05.2018 -76 144.90 - 151 120.00 74 975.10 -49.61% -9 978.00 -66 166.90 663.13%
30.04.2018 - 151 120.00 160 731.40 - 311 851.40 - 194.02% - 142 049.60 -9 070.40 6.39%
31.03.2018 160 731.40 120 528.70 40 202.70 33.36% 341 160.70 - 180 429.30 -52.89%
28.02.2018 120 528.70 - 237 034.00 357 562.70 - 150.85% 62 196.90 58 331.80 93.79%
31.01.2018 - 237 034.00 248 155.10 - 485 189.10 - 195.52% -52 197.80 - 184 836.20 354.11%
31.12.2017 248 155.10 44 204.30 203 950.80 461.38% 169 464.50 78 690.60 46.43%
30.11.2017 44 204.30 - 245 932.50 290 136.80 - 117.97% 13 637.50 30 566.80 224.14%
31.10.2017 - 245 932.50 23 462.00 - 269 394.50 -1 148.22% -57 585.80 - 188 346.70 327.07%
30.09.2017 23 462.00 30 417.80 -6 955.80 -22.87% 79 563.20 -56 101.20 -70.51%
31.08.2017 30 417.80 - 191 084.30 221 502.10 - 115.92% -3 325.90 33 743.70 -1 014.57%
31.07.2017 - 191 084.30 227 358.60 - 418 442.90 - 184.05% - 125 802.50 -65 281.80 51.89%
30.06.2017 227 358.60 -9 978.00 237 336.60 -2 378.60% 110 934.20 116 424.40 104.95%
31.05.2017 -9 978.00 - 142 049.60 132 071.60 -92.98% -26 001.70 16 023.70 -61.63%
30.04.2017 - 142 049.60 341 160.70 - 483 210.30 - 141.64% -26 362.30 - 115 687.30 438.84%
31.03.2017 341 160.70 62 196.90 278 963.80 448.52% 68 710.40 272 450.30 396.52%
28.02.2017 62 196.90 -52 197.80 114 394.70 - 219.16% 12 103.40 50 093.50 413.88%
31.01.2017 -52 197.80 169 464.50 - 221 662.30 - 130.80% -23 876.40 -28 321.40 118.62%
31.12.2016 169 464.50 13 637.50 155 827.00 1 142.64% 113 095.90 56 368.60 49.84%
30.11.2016 13 637.50 -57 585.80 71 223.30 - 123.68% 19 741.80 -6 104.30 -30.92%
31.10.2016 -57 585.80 79 563.20 - 137 149.00 - 172.38% 19 284.50 -76 870.30 - 398.61%
30.09.2016 79 563.20 -3 325.90 82 889.10 -2 492.23% 42 263.10 37 300.10 88.26%
31.08.2016 -3 325.90 - 125 802.50 122 476.60 -97.36% 19 528.80 -22 854.70 - 117.03%
31.07.2016 - 125 802.50 110 934.20 - 236 736.70 - 213.40% 4 652.50 - 130 455.00 -2 803.98%
30.06.2016 110 934.20 -26 001.70 136 935.90 - 526.64% 13 672.30 97 261.90 711.38%
31.05.2016 -26 001.70 -26 362.30 360.60 -1.37% 10 969.10 -36 970.80 - 337.04%
30.04.2016 -26 362.30 68 710.40 -95 072.70 - 138.37% -36 058.00 9 695.70 -26.89%
31.03.2016 68 710.40 12 103.40 56 607.00 467.69% 11 553.00 57 157.40 494.74%
29.02.2016 12 103.40 -23 876.40 35 979.80 - 150.69% -14 993.10 27 096.50 - 180.73%
31.01.2016 -23 876.40 113 095.90 - 136 972.30 - 121.11% 32 655.30 -56 531.70 - 173.12%
31.12.2015 113 095.90 19 741.80 93 354.10 472.88% -5 934.30 119 030.20 -2 005.80%
30.11.2015 19 741.80 19 284.50 457.30 2.37% 7 012.00 12 729.80 181.54%
31.10.2015 19 284.50 42 263.10 -22 978.60 -54.37% 7 226.00 12 058.50 166.88%
30.09.2015 42 263.10 19 528.80 22 734.30 116.41% 14 462.70 27 800.40 192.22%
31.08.2015 19 528.80 4 652.50 14 876.30 319.75% -7 202.90 26 731.70 - 371.12%
31.07.2015 4 652.50 13 672.30 -9 019.80 -65.97% -1 859.50 6 512.00 - 350.20%
30.06.2015 13 672.30 10 969.10 2 703.20 24.64% -31 151.00 44 823.30 - 143.89%
31.05.2015 10 969.10 -36 058.00 47 027.10 - 130.42% -5 580.50 16 549.60 - 296.56%
30.04.2015 -36 058.00 11 553.00 -47 611.00 - 412.11% -21 889.50 -14 168.50 64.73%
31.03.2015 11 553.00 -14 993.10 26 546.10 - 177.06% 5 340.90 6 212.10 116.31%
28.02.2015 -14 993.10 32 655.30 -47 648.40 - 145.91% 26 231.50 -41 224.60 - 157.16%
31.01.2015 32 655.30 -5 934.30 38 589.60 - 650.28% - 365.20 33 020.50 -9 041.76%
31.12.2014 -5 934.30 7 012.00 -12 946.30 - 184.63% 7 509.00 -13 443.30 - 179.03%
30.11.2014 7 012.00 7 226.00 - 214.00 -2.96% 36 777.20 -29 765.20 -80.93%
31.10.2014 7 226.00 14 462.70 -7 236.70 -50.04% -11 063.30 18 289.30 - 165.31%
30.09.2014 14 462.70 -7 202.90 21 665.60 - 300.79% 1 158.90 13 303.80 1 147.97%
31.08.2014 -7 202.90 -1 859.50 -5 343.40 287.36% -2 747.00 -4 455.90 162.21%
31.07.2014 -1 859.50 -31 151.00 29 291.50 -94.03% 1 435.70 -3 295.20 - 229.52%
30.06.2014 -31 151.00 -5 580.50 -25 570.50 458.21% 11 823.10 -42 974.10 - 363.48%
31.05.2014 -5 580.50 -21 889.50 16 309.00 -74.51% 10 070.50 -15 651.00 - 155.41%
30.04.2014 -21 889.50 5 340.90 -27 230.40 - 509.85% 24 930.80 -46 820.30 - 187.80%
31.03.2014 5 340.90 26 231.50 -20 890.60 -79.64% 311.20 5 029.70 1 616.23%
28.02.2014 26 231.50 - 365.20 26 596.70 -7 282.78% 5 195.00 21 036.50 404.94%
31.01.2014 - 365.20 7 509.00 -7 874.20 - 104.86% 9 353.70 -9 718.90 - 103.90%
31.12.2013 7 509.00 36 777.20 -29 268.20 -79.58% -18 529.90 26 038.90 - 140.52%
30.11.2013 36 777.20 -11 063.30 47 840.50 - 432.43% -7 642.60 44 419.80 - 581.21%
31.10.2013 -11 063.30 1 158.90 -12 222.20 -1 054.64% 23 503.60 -34 566.90 - 147.07%
30.09.2013 1 158.90 -2 747.00 3 905.90 - 142.19% 12 157.50 -10 998.60 -90.47%
31.08.2013 -2 747.00 1 435.70 -4 182.70 - 291.34% 11 218.40 -13 965.40 - 124.49%
31.07.2013 1 435.70 11 823.10 -10 387.40 -87.86% 2 426.20 - 990.50 -40.83%
30.06.2013 11 823.10 10 070.50 1 752.60 17.40% 4 329.30 7 493.80 173.09%
31.05.2013 10 070.50 24 930.80 -14 860.30 -59.61% -4 176.00 14 246.50 - 341.15%
30.04.2013 24 930.80 311.20 24 619.60 7 911.18% 10 266.30 14 664.50 142.84%
31.03.2013 311.20 5 195.00 -4 883.80 -94.01% 7 431.60 -7 120.40 -95.81%
28.02.2013 5 195.00 9 353.70 -4 158.70 -44.46% 46 759.00 -41 564.00 -88.89%
31.01.2013 9 353.70 -18 529.90 27 883.60 - 150.48% -6 525.10 15 878.80 - 243.35%
31.12.2012 -18 529.90 -7 642.60 -10 887.30 142.46% 974.00 -19 503.90 -2 002.45%
30.11.2012 -7 642.60 23 503.60 -31 146.20 - 132.52% -2 445.80 -5 196.80 212.48%
31.10.2012 23 503.60 12 157.50 11 346.10 93.33% 9 594.70 13 908.90 144.96%
30.09.2012 12 157.50 11 218.40 939.10 8.37% 3 484.90 8 672.60 248.86%
31.08.2012 11 218.40 2 426.20 8 792.20 362.39% -7 313.80 18 532.20 - 253.39%
31.07.2012 2 426.20 4 329.30 -1 903.10 -43.96% -5 012.30 7 438.50 - 148.40%
30.06.2012 4 329.30 -4 176.00 8 505.30 - 203.67% 5 910.60 -1 581.30 -26.75%
31.05.2012 -4 176.00 10 266.30 -14 442.30 - 140.68% 14 204.40 -18 380.40 - 129.40%
30.04.2012 10 266.30 7 431.60 2 834.70 38.14% 8 883.60 1 382.70 15.56%
31.03.2012 7 431.60 46 759.00 -39 327.40 -84.11% -8 997.70 16 429.30 - 182.59%
29.02.2012 46 759.00 -6 525.10 53 284.10 - 816.60% 1 367.80 45 391.20 3 318.56%
31.01.2012 -6 525.10 974.00 -7 499.10 - 769.93% - 527.20 -5 997.90 1 137.69%
31.12.2011 974.00 -2 445.80 3 419.80 - 139.82% 1 259.40 - 285.40 -22.66%
30.11.2011 -2 445.80 9 594.70 -12 040.50 - 125.49% -5 145.50 2 699.70 -52.47%
31.10.2011 9 594.70 3 484.90 6 109.80 175.32% 6 184.20 3 410.50 55.15%
30.09.2011 3 484.90 -7 313.80 10 798.70 - 147.65% 53 566.20 -50 081.30 -93.49%
31.08.2011 -7 313.80 -5 012.30 -2 301.50 45.92% 6 917.40 -14 231.20 - 205.73%
31.07.2011 -5 012.30 5 910.60 -10 922.90 - 184.80% 12 167.90 -17 180.20 - 141.19%
30.06.2011 5 910.60 14 204.40 -8 293.80 -58.39% 26 043.60 -20 133.00 -77.30%
31.05.2011 14 204.40 8 883.60 5 320.80 59.89% 466.00 13 738.40 2 948.15%
30.04.2011 8 883.60 -8 997.70 17 881.30 - 198.73% 23 500.90 -14 617.30 -62.20%
31.03.2011 -8 997.70 1 367.80 -10 365.50 - 757.82% 3 885.70 -12 883.40 - 331.56%
28.02.2011 1 367.80 - 527.20 1 895.00 - 359.45% 3 011.50 -1 643.70 -54.58%
31.01.2011 - 527.20 1 259.40 -1 786.60 - 141.86% 6 710.80 -7 238.00 - 107.86%
31.12.2010 1 259.40 -5 145.50 6 404.90 - 124.48% 23 480.00 -22 220.60 -94.64%
30.11.2010 -5 145.50 6 184.20 -11 329.70 - 183.20% 2 946.20 -8 091.70 - 274.65%
31.10.2010 6 184.20 53 566.20 -47 382.00 -88.45% 24 661.70 -18 477.50 -74.92%
30.09.2010 53 566.20 6 917.40 46 648.80 674.37% - 978.90 54 545.10 -5 572.08%
31.08.2010 6 917.40 12 167.90 -5 250.50 -43.15% 7 271.30 - 353.90 -4.87%
31.07.2010 12 167.90 26 043.60 -13 875.70 -53.28% -4 187.70 16 355.60 - 390.56%
30.06.2010 26 043.60 466.00 25 577.60 5 488.76% 680.00 25 363.60 3 729.94%
31.05.2010 466.00 23 500.90 -23 034.90 -98.02% 41 569.00 -41 103.00 -98.88%
30.04.2010 23 500.90 3 885.70 19 615.20 504.80% 11 186.10 12 314.80 110.09%
31.03.2010 3 885.70 3 011.50 874.20 29.03% -8 862.60 12 748.30 - 143.84%
28.02.2010 3 011.50 6 710.80 -3 699.30 -55.12% -5 537.60 8 549.10 - 154.38%
31.01.2010 6 710.80 23 480.00 -16 769.20 -71.42% 1 890.70 4 820.10 254.94%
31.12.2009 23 480.00 2 946.20 20 533.80 696.96% -3 226.80 26 706.80 - 827.66%
30.11.2009 2 946.20 24 661.70 -21 715.50 -88.05% -36 780.30 39 726.50 - 108.01%
31.10.2009 24 661.70 - 978.90 25 640.60 -2 619.33% -23 475.20 48 136.90 - 205.05%
30.09.2009 - 978.90 7 271.30 -8 250.20 - 113.46% -2 267.60 1 288.70 -56.83%
31.08.2009 7 271.30 -4 187.70 11 459.00 - 273.63% 3 928.20 3 343.10 85.11%
31.07.2009 -4 187.70 680.00 -4 867.70 - 715.84% 13 498.20 -17 685.90 - 131.02%
30.06.2009 680.00 41 569.00 -40 889.00 -98.36% 49 513.10 -48 833.10 -98.63%
31.05.2009 41 569.00 11 186.10 30 382.90 271.61% -5 550.00 47 119.00 - 848.99%
30.04.2009 11 186.10 -8 862.60 20 048.70 - 226.22% 14 016.40 -2 830.30 -20.19%
31.03.2009 -8 862.60 -5 537.60 -3 325.00 60.04% -14 600.20 5 737.60 -39.30%
28.02.2009 -5 537.60 1 890.70 -7 428.30 - 392.89% 369.20 -5 906.80 -1 599.89%
31.01.2009 1 890.70 -3 226.80 5 117.50 - 158.59% - 114.10 2 004.80 -1 757.06%
31.12.2008 -3 226.80 -36 780.30 33 553.50 -91.23% 1 502.90 -4 729.70 - 314.70%
30.11.2008 -36 780.30 -23 475.20 -13 305.10 56.68% 4 083.00 -40 863.30 -1 000.82%
31.10.2008 -23 475.20 -2 267.60 -21 207.60 935.24% 25 550.10 -49 025.30 - 191.88%
30.09.2008 -2 267.60 3 928.20 -6 195.80 - 157.73% 1 469.80 -3 737.40 - 254.28%
31.08.2008 3 928.20 13 498.20 -9 570.00 -70.90% -7 051.70 10 979.90 - 155.71%
31.07.2008 13 498.20 49 513.10 -36 014.90 -72.74% -4 629.90 18 128.10 - 391.54%
30.06.2008 49 513.10 -5 550.00 55 063.10 - 992.13% 1 983.10 47 530.00 2 396.75%
31.05.2008 -5 550.00 14 016.40 -19 566.40 - 139.60% 11 520.40 -17 070.40 - 148.18%
30.04.2008 14 016.40 -14 600.20 28 616.60 - 196.00% 8 352.20 5 664.20 67.82%
31.03.2008 -14 600.20 369.20 -14 969.40 -4 054.55% - 401.40 -14 198.80 3 537.32%
29.02.2008 369.20 - 114.10 483.30 - 423.58% 8 470.40 -8 101.20 -95.64%
31.01.2008 - 114.10 1 502.90 -1 617.00 - 107.59% -10 453.90 10 339.80 -98.91%
31.12.2007 1 502.90 4 083.00 -2 580.10 -63.19% 12 289.80 -10 786.90 -87.77%
30.11.2007 4 083.00 25 550.10 -21 467.10 -84.02% 7 131.40 -3 048.40 -42.75%
31.10.2007 25 550.10 1 469.80 24 080.30 1 638.34% 14 141.70 11 408.40 80.67%
30.09.2007 1 469.80 -7 051.70 8 521.50 - 120.84% 2 853.50 -1 383.70 -48.49%
31.08.2007 -7 051.70 -4 629.90 -2 421.80 52.31% -1 817.80 -5 233.90 287.92%
31.07.2007 -4 629.90 1 983.10 -6 613.00 - 333.47% 1 369.50 -5 999.40 - 438.07%
30.06.2007 1 983.10 11 520.40 -9 537.30 -82.79% 3 774.60 -1 791.50 -47.46%
31.05.2007 11 520.40 8 352.20 3 168.20 37.93% -4 550.50 16 070.90 - 353.17%
30.04.2007 8 352.20 - 401.40 8 753.60 -2 180.77% -2 814.40 11 166.60 - 396.77%
31.03.2007 - 401.40 8 470.40 -8 871.80 - 104.74% 1 997.80 -2 399.20 - 120.09%
28.02.2007 8 470.40 -10 453.90 18 924.30 - 181.03% - 668.10 9 138.50 -1 367.83%
31.01.2007 -10 453.90 12 289.80 -22 743.70 - 185.06% 7 794.20 -18 248.10 - 234.12%
31.12.2006 12 289.80 7 131.40 5 158.40 72.33% -3 053.60 15 343.40 - 502.47%
30.11.2006 7 131.40 14 141.70 -7 010.30 -49.57% -3 035.90 10 167.30 - 334.90%
31.10.2006 14 141.70 2 853.50 11 288.20 395.59% -1 815.00 15 956.70 - 879.16%
30.09.2006 2 853.50 -1 817.80 4 671.30 - 256.98% -17 804.70 20 658.20 - 116.03%
31.08.2006 -1 817.80 1 369.50 -3 187.30 - 232.73% 5 542.30 -7 360.10 - 132.80%
31.07.2006 1 369.50 3 774.60 -2 405.10 -63.72% -5 799.00 7 168.50 - 123.62%
30.06.2006 3 774.60 -4 550.50 8 325.10 - 182.95% 22 860.10 -19 085.50 -83.49%
31.05.2006 -4 550.50 -2 814.40 -1 736.10 61.69% -5 585.10 1 034.60 -18.52%
30.04.2006 -2 814.40 1 997.80 -4 812.20 - 240.87% -1 360.50 -1 453.90 106.87%
31.03.2006 1 997.80 - 668.10 2 665.90 - 399.03% 18 264.50 -16 266.70 -89.06%
28.02.2006 - 668.10 7 794.20 -8 462.30 - 108.57% -10 648.70 9 980.60 -93.73%
31.01.2006 7 794.20 -3 053.60 10 847.80 - 355.25% 3 287.60 4 506.60 137.08%
31.12.2005 -3 053.60 -3 035.90 -17.70 0.58% 14 310.40 -17 364.00 - 121.34%
30.11.2005 -3 035.90 -1 815.00 -1 220.90 67.27% 2 380.70 -5 416.60 - 227.52%
31.10.2005 -1 815.00 -17 804.70 15 989.70 -89.81% 19 967.70 -21 782.70 - 109.09%
30.09.2005 -17 804.70 5 542.30 -23 347.00 - 421.25% -1 883.20 -15 921.50 845.45%
31.08.2005 5 542.30 -5 799.00 11 341.30 - 195.57% - 601.80 6 144.10 -1 020.95%
31.07.2005 -5 799.00 22 860.10 -28 659.10 - 125.37% 6 951.90 -12 750.90 - 183.42%
30.06.2005 22 860.10 -5 585.10 28 445.20 - 509.31% 43 840.90 -20 980.80 -47.86%
31.05.2005 -5 585.10 -1 360.50 -4 224.60 310.52% 5 617.40 -11 202.50 - 199.43%
30.04.2005 -1 360.50 18 264.50 -19 625.00 - 107.45% 10 207.10 -11 567.60 - 113.33%
31.03.2005 18 264.50 -10 648.70 28 913.20 - 271.52% 16 836.30 1 428.20 8.48%
28.02.2005 -10 648.70 3 287.60 -13 936.30 - 423.90% 3 899.10 -14 547.80 - 373.11%
31.01.2005 3 287.60 14 310.40 -11 022.80 -77.03% 1 310.20 1 977.40 150.92%
31.12.2004 14 310.40 2 380.70 11 929.70 501.10% - - -
30.11.2004 2 380.70 19 967.70 -17 587.00 -88.08% - - -
31.10.2004 19 967.70 -1 883.20 21 850.90 -1 160.31% - - -
30.09.2004 -1 883.20 - 601.80 -1 281.40 212.93% - - -
31.08.2004 - 601.80 6 951.90 -7 553.70 - 108.66% - - -
31.07.2004 6 951.90 43 840.90 -36 889.00 -84.14% - - -
30.06.2004 43 840.90 5 617.40 38 223.50 680.45% - - -
31.05.2004 5 617.40 10 207.10 -4 589.70 -44.97% - - -
30.04.2004 10 207.10 16 836.30 -6 629.20 -39.37% - - -
31.03.2004 16 836.30 3 899.10 12 937.20 331.80% - - -
29.02.2004 3 899.10 1 310.20 2 588.90 197.60% - - -
31.01.2004 1 310.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Portfoliové investice - pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Portfoliové investice - pasiva (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Portfoliové investice - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Portfoliové investice - pasiva (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Portfoliové investice - pasiva (Platební bilance v mil. EUR)
2 - Portfoliové investice - pasiva (Platební bilance v mil. USD)
2 - Portfoliové investice - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2 - Portfoliové investice - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
2 - Portfoliové investice - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Portfoliové investice - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2 - Portfoliové investice - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies