2 - Portfoliové investice - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 - Portfoliové investice - pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.10.2017 - 245 933.00
Max 31.03.2017 341 161.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 182 507.00 1 985.00 180 522.00 9 094.31% 136 952.00 45 555.00 33.26%
31.05.2019 1 985.00 - 150 926.00 152 911.00 - 101.32% -76 145.00 78 130.00 - 102.61%
30.04.2019 - 150 926.00 187 755.00 - 338 681.00 - 180.38% - 151 120.00 194.00 -0.13%
31.03.2019 187 755.00 19 975.00 167 780.00 839.95% 160 731.00 27 024.00 16.81%
28.02.2019 19 975.00 -62 744.00 82 719.00 - 131.84% 120 529.00 - 100 554.00 -83.43%
31.01.2019 -62 744.00 125 833.00 - 188 577.00 - 149.86% - 237 034.00 174 290.00 -73.53%
31.12.2018 125 833.00 35 202.00 90 631.00 257.46% 248 155.00 - 122 322.00 -49.29%
30.11.2018 35 202.00 - 154 384.00 189 586.00 - 122.80% 44 204.00 -9 002.00 -20.36%
31.10.2018 - 154 384.00 141 397.00 - 295 781.00 - 209.18% - 245 933.00 91 549.00 -37.23%
30.09.2018 141 397.00 -16 506.00 157 903.00 - 956.64% 23 462.00 117 935.00 502.66%
31.08.2018 -16 506.00 - 118 488.00 101 982.00 -86.07% 30 418.00 -46 924.00 - 154.26%
31.07.2018 - 118 488.00 136 952.00 - 255 440.00 - 186.52% - 191 084.00 72 596.00 -37.99%
30.06.2018 136 952.00 -76 145.00 213 097.00 - 279.86% 227 359.00 -90 407.00 -39.76%
31.05.2018 -76 145.00 - 151 120.00 74 975.00 -49.61% -9 978.00 -66 167.00 663.13%
30.04.2018 - 151 120.00 160 731.00 - 311 851.00 - 194.02% - 142 050.00 -9 070.00 6.38%
31.03.2018 160 731.00 120 529.00 40 202.00 33.35% 341 161.00 - 180 430.00 -52.89%
28.02.2018 120 529.00 - 237 034.00 357 563.00 - 150.85% 62 197.00 58 332.00 93.79%
31.01.2018 - 237 034.00 248 155.00 - 485 189.00 - 195.52% -52 198.00 - 184 836.00 354.11%
31.12.2017 248 155.00 44 204.00 203 951.00 461.39% 169 465.00 78 690.00 46.43%
30.11.2017 44 204.00 - 245 933.00 290 137.00 - 117.97% 13 638.00 30 566.00 224.12%
31.10.2017 - 245 933.00 23 462.00 - 269 395.00 -1 148.22% -57 586.00 - 188 347.00 327.07%
30.09.2017 23 462.00 30 418.00 -6 956.00 -22.87% 79 563.00 -56 101.00 -70.51%
31.08.2017 30 418.00 - 191 084.00 221 502.00 - 115.92% -3 326.00 33 744.00 -1 014.55%
31.07.2017 - 191 084.00 227 359.00 - 418 443.00 - 184.04% - 125 802.00 -65 282.00 51.89%
30.06.2017 227 359.00 -9 978.00 237 337.00 -2 378.60% 110 934.00 116 425.00 104.95%
31.05.2017 -9 978.00 - 142 050.00 132 072.00 -92.98% -26 002.00 16 024.00 -61.63%
30.04.2017 - 142 050.00 341 161.00 - 483 211.00 - 141.64% -26 362.00 - 115 688.00 438.84%
31.03.2017 341 161.00 62 197.00 278 964.00 448.52% 68 710.00 272 451.00 396.52%
28.02.2017 62 197.00 -52 198.00 114 395.00 - 219.16% 12 103.00 50 094.00 413.90%
31.01.2017 -52 198.00 169 465.00 - 221 663.00 - 130.80% -23 876.00 -28 322.00 118.62%
31.12.2016 169 465.00 13 638.00 155 827.00 1 142.59% 113 096.00 56 369.00 49.84%
30.11.2016 13 638.00 -57 586.00 71 224.00 - 123.68% 19 742.00 -6 104.00 -30.92%
31.10.2016 -57 586.00 79 563.00 - 137 149.00 - 172.38% 19 284.00 -76 870.00 - 398.62%
30.09.2016 79 563.00 -3 326.00 82 889.00 -2 492.15% 42 263.00 37 300.00 88.26%
31.08.2016 -3 326.00 - 125 802.00 122 476.00 -97.36% 19 529.00 -22 855.00 - 117.03%
31.07.2016 - 125 802.00 110 934.00 - 236 736.00 - 213.40% 4 653.00 - 130 455.00 -2 803.68%
30.06.2016 110 934.00 -26 002.00 136 936.00 - 526.64% 13 672.00 97 262.00 711.40%
31.05.2016 -26 002.00 -26 362.00 360.00 -1.37% 10 969.00 -36 971.00 - 337.05%
30.04.2016 -26 362.00 68 710.00 -95 072.00 - 138.37% -36 058.00 9 696.00 -26.89%
31.03.2016 68 710.00 12 103.00 56 607.00 467.71% 11 553.00 57 157.00 494.74%
29.02.2016 12 103.00 -23 876.00 35 979.00 - 150.69% -14 993.00 27 096.00 - 180.72%
31.01.2016 -23 876.00 113 096.00 - 136 972.00 - 121.11% 32 655.00 -56 531.00 - 173.12%
31.12.2015 113 096.00 19 742.00 93 354.00 472.87% -5 934.00 119 030.00 -2 005.90%
30.11.2015 19 742.00 19 284.00 458.00 2.38% 7 012.00 12 730.00 181.55%
31.10.2015 19 284.00 42 263.00 -22 979.00 -54.37% 7 226.00 12 058.00 166.87%
30.09.2015 42 263.00 19 529.00 22 734.00 116.41% 14 463.00 27 800.00 192.21%
31.08.2015 19 529.00 4 653.00 14 876.00 319.71% -7 203.00 26 732.00 - 371.12%
31.07.2015 4 653.00 13 672.00 -9 019.00 -65.97% -1 860.00 6 513.00 - 350.16%
30.06.2015 13 672.00 10 969.00 2 703.00 24.64% -31 151.00 44 823.00 - 143.89%
31.05.2015 10 969.00 -36 058.00 47 027.00 - 130.42% -5 580.00 16 549.00 - 296.58%
30.04.2015 -36 058.00 11 553.00 -47 611.00 - 412.11% -21 890.00 -14 168.00 64.72%
31.03.2015 11 553.00 -14 993.00 26 546.00 - 177.06% 5 341.00 6 212.00 116.31%
28.02.2015 -14 993.00 32 655.00 -47 648.00 - 145.91% 26 231.00 -41 224.00 - 157.16%
31.01.2015 32 655.00 -5 934.00 38 589.00 - 650.30% - 365.00 33 020.00 -9 046.58%
31.12.2014 -5 934.00 7 012.00 -12 946.00 - 184.63% 7 509.00 -13 443.00 - 179.03%
30.11.2014 7 012.00 7 226.00 - 214.00 -2.96% 36 777.00 -29 765.00 -80.93%
31.10.2014 7 226.00 14 463.00 -7 237.00 -50.04% -11 063.00 18 289.00 - 165.32%
30.09.2014 14 463.00 -7 203.00 21 666.00 - 300.79% 1 159.00 13 304.00 1 147.89%
31.08.2014 -7 203.00 -1 860.00 -5 343.00 287.26% -2 747.00 -4 456.00 162.21%
31.07.2014 -1 860.00 -31 151.00 29 291.00 -94.03% 1 436.00 -3 296.00 - 229.53%
30.06.2014 -31 151.00 -5 580.00 -25 571.00 458.26% 11 823.00 -42 974.00 - 363.48%
31.05.2014 -5 580.00 -21 890.00 16 310.00 -74.51% 10 070.00 -15 650.00 - 155.41%
30.04.2014 -21 890.00 5 341.00 -27 231.00 - 509.85% 24 931.00 -46 821.00 - 187.80%
31.03.2014 5 341.00 26 231.00 -20 890.00 -79.64% 311.00 5 030.00 1 617.36%
28.02.2014 26 231.00 - 365.00 26 596.00 -7 286.58% 5 195.00 21 036.00 404.93%
31.01.2014 - 365.00 7 509.00 -7 874.00 - 104.86% 9 354.00 -9 719.00 - 103.90%
31.12.2013 7 509.00 36 777.00 -29 268.00 -79.58% -18 530.00 26 039.00 - 140.52%
30.11.2013 36 777.00 -11 063.00 47 840.00 - 432.43% -7 643.00 44 420.00 - 581.19%
31.10.2013 -11 063.00 1 159.00 -12 222.00 -1 054.53% 23 504.00 -34 567.00 - 147.07%
30.09.2013 1 159.00 -2 747.00 3 906.00 - 142.19% 12 158.00 -10 999.00 -90.47%
31.08.2013 -2 747.00 1 436.00 -4 183.00 - 291.30% 11 218.00 -13 965.00 - 124.49%
31.07.2013 1 436.00 11 823.00 -10 387.00 -87.85% 2 426.00 - 990.00 -40.81%
30.06.2013 11 823.00 10 070.00 1 753.00 17.41% 4 329.00 7 494.00 173.11%
31.05.2013 10 070.00 24 931.00 -14 861.00 -59.61% -4 176.00 14 246.00 - 341.14%
30.04.2013 24 931.00 311.00 24 620.00 7 916.40% 10 266.00 14 665.00 142.85%
31.03.2013 311.00 5 195.00 -4 884.00 -94.01% 7 432.00 -7 121.00 -95.82%
28.02.2013 5 195.00 9 354.00 -4 159.00 -44.46% 46 759.00 -41 564.00 -88.89%
31.01.2013 9 354.00 -18 530.00 27 884.00 - 150.48% -6 525.00 15 879.00 - 243.36%
31.12.2012 -18 530.00 -7 643.00 -10 887.00 142.44% 974.00 -19 504.00 -2 002.46%
30.11.2012 -7 643.00 23 504.00 -31 147.00 - 132.52% -2 446.00 -5 197.00 212.47%
31.10.2012 23 504.00 12 158.00 11 346.00 93.32% 9 595.00 13 909.00 144.96%
30.09.2012 12 158.00 11 218.00 940.00 8.38% 3 485.00 8 673.00 248.87%
31.08.2012 11 218.00 2 426.00 8 792.00 362.41% -7 314.00 18 532.00 - 253.38%
31.07.2012 2 426.00 4 329.00 -1 903.00 -43.96% -5 012.00 7 438.00 - 148.40%
30.06.2012 4 329.00 -4 176.00 8 505.00 - 203.66% 5 911.00 -1 582.00 -26.76%
31.05.2012 -4 176.00 10 266.00 -14 442.00 - 140.68% 14 204.00 -18 380.00 - 129.40%
30.04.2012 10 266.00 7 432.00 2 834.00 38.13% 8 884.00 1 382.00 15.56%
31.03.2012 7 432.00 46 759.00 -39 327.00 -84.11% -8 998.00 16 430.00 - 182.60%
29.02.2012 46 759.00 -6 525.00 53 284.00 - 816.61% 1 368.00 45 391.00 3 318.06%
31.01.2012 -6 525.00 974.00 -7 499.00 - 769.92% - 527.00 -5 998.00 1 138.14%
31.12.2011 974.00 -2 446.00 3 420.00 - 139.82% 1 259.00 - 285.00 -22.64%
30.11.2011 -2 446.00 9 595.00 -12 041.00 - 125.49% -5 145.00 2 699.00 -52.46%
31.10.2011 9 595.00 3 485.00 6 110.00 175.32% 6 184.00 3 411.00 55.16%
30.09.2011 3 485.00 -7 314.00 10 799.00 - 147.65% 53 566.00 -50 081.00 -93.49%
31.08.2011 -7 314.00 -5 012.00 -2 302.00 45.93% 6 917.00 -14 231.00 - 205.74%
31.07.2011 -5 012.00 5 911.00 -10 923.00 - 184.79% 12 168.00 -17 180.00 - 141.19%
30.06.2011 5 911.00 14 204.00 -8 293.00 -58.38% 26 044.00 -20 133.00 -77.30%
31.05.2011 14 204.00 8 884.00 5 320.00 59.88% 466.00 13 738.00 2 948.07%
30.04.2011 8 884.00 -8 998.00 17 882.00 - 198.73% 23 501.00 -14 617.00 -62.20%
31.03.2011 -8 998.00 1 368.00 -10 366.00 - 757.75% 3 886.00 -12 884.00 - 331.55%
28.02.2011 1 368.00 - 527.00 1 895.00 - 359.58% 3 011.00 -1 643.00 -54.57%
31.01.2011 - 527.00 1 259.00 -1 786.00 - 141.86% 6 711.00 -7 238.00 - 107.85%
31.12.2010 1 259.00 -5 145.00 6 404.00 - 124.47% 23 480.00 -22 221.00 -94.64%
30.11.2010 -5 145.00 6 184.00 -11 329.00 - 183.20% 2 946.00 -8 091.00 - 274.64%
31.10.2010 6 184.00 53 566.00 -47 382.00 -88.46% 24 662.00 -18 478.00 -74.92%
30.09.2010 53 566.00 6 917.00 46 649.00 674.41% - 979.00 54 545.00 -5 571.50%
31.08.2010 6 917.00 12 168.00 -5 251.00 -43.15% 7 271.00 - 354.00 -4.87%
31.07.2010 12 168.00 26 044.00 -13 876.00 -53.28% -4 188.00 16 356.00 - 390.54%
30.06.2010 26 044.00 466.00 25 578.00 5 488.84% 680.00 25 364.00 3 730.00%
31.05.2010 466.00 23 501.00 -23 035.00 -98.02% 41 569.00 -41 103.00 -98.88%
30.04.2010 23 501.00 3 886.00 19 615.00 504.76% 11 186.00 12 315.00 110.09%
31.03.2010 3 886.00 3 011.00 875.00 29.06% -8 863.00 12 749.00 - 143.85%
28.02.2010 3 011.00 6 711.00 -3 700.00 -55.13% -5 538.00 8 549.00 - 154.37%
31.01.2010 6 711.00 23 480.00 -16 769.00 -71.42% 1 891.00 4 820.00 254.89%
31.12.2009 23 480.00 2 946.00 20 534.00 697.01% -3 227.00 26 707.00 - 827.61%
30.11.2009 2 946.00 24 662.00 -21 716.00 -88.05% -36 780.00 39 726.00 - 108.01%
31.10.2009 24 662.00 - 979.00 25 641.00 -2 619.10% -23 475.00 48 137.00 - 205.06%
30.09.2009 - 979.00 7 271.00 -8 250.00 - 113.46% -2 268.00 1 289.00 -56.83%
31.08.2009 7 271.00 -4 188.00 11 459.00 - 273.62% 3 928.00 3 343.00 85.11%
31.07.2009 -4 188.00 680.00 -4 868.00 - 715.88% 13 498.00 -17 686.00 - 131.03%
30.06.2009 680.00 41 569.00 -40 889.00 -98.36% 49 513.00 -48 833.00 -98.63%
31.05.2009 41 569.00 11 186.00 30 383.00 271.62% -5 550.00 47 119.00 - 848.99%
30.04.2009 11 186.00 -8 863.00 20 049.00 - 226.21% 14 016.00 -2 830.00 -20.19%
31.03.2009 -8 863.00 -5 538.00 -3 325.00 60.04% -14 600.00 5 737.00 -39.29%
28.02.2009 -5 538.00 1 891.00 -7 429.00 - 392.86% 369.00 -5 907.00 -1 600.81%
31.01.2009 1 891.00 -3 227.00 5 118.00 - 158.60% - 114.00 2 005.00 -1 758.77%
31.12.2008 -3 227.00 -36 780.00 33 553.00 -91.23% 1 503.00 -4 730.00 - 314.70%
30.11.2008 -36 780.00 -23 475.00 -13 305.00 56.68% 4 083.00 -40 863.00 -1 000.81%
31.10.2008 -23 475.00 -2 268.00 -21 207.00 935.05% 25 550.00 -49 025.00 - 191.88%
30.09.2008 -2 268.00 3 928.00 -6 196.00 - 157.74% 1 470.00 -3 738.00 - 254.29%
31.08.2008 3 928.00 13 498.00 -9 570.00 -70.90% -7 052.00 10 980.00 - 155.70%
31.07.2008 13 498.00 49 513.00 -36 015.00 -72.74% -4 630.00 18 128.00 - 391.53%
30.06.2008 49 513.00 -5 550.00 55 063.00 - 992.13% 1 983.00 47 530.00 2 396.87%
31.05.2008 -5 550.00 14 016.00 -19 566.00 - 139.60% 11 520.00 -17 070.00 - 148.18%
30.04.2008 14 016.00 -14 600.00 28 616.00 - 196.00% 8 352.00 5 664.00 67.82%
31.03.2008 -14 600.00 369.00 -14 969.00 -4 056.64% - 401.00 -14 199.00 3 540.90%
29.02.2008 369.00 - 114.00 483.00 - 423.68% 8 470.00 -8 101.00 -95.64%
31.01.2008 - 114.00 1 503.00 -1 617.00 - 107.58% -10 454.00 10 340.00 -98.91%
31.12.2007 1 503.00 4 083.00 -2 580.00 -63.19% 12 290.00 -10 787.00 -87.77%
30.11.2007 4 083.00 25 550.00 -21 467.00 -84.02% 7 131.00 -3 048.00 -42.74%
31.10.2007 25 550.00 1 470.00 24 080.00 1 638.10% 14 142.00 11 408.00 80.67%
30.09.2007 1 470.00 -7 052.00 8 522.00 - 120.85% 2 853.00 -1 383.00 -48.48%
31.08.2007 -7 052.00 -4 630.00 -2 422.00 52.31% -1 818.00 -5 234.00 287.90%
31.07.2007 -4 630.00 1 983.00 -6 613.00 - 333.48% 1 369.00 -5 999.00 - 438.20%
30.06.2007 1 983.00 11 520.00 -9 537.00 -82.79% 3 775.00 -1 792.00 -47.47%
31.05.2007 11 520.00 8 352.00 3 168.00 37.93% -4 550.00 16 070.00 - 353.19%
30.04.2007 8 352.00 - 401.00 8 753.00 -2 182.79% -2 814.00 11 166.00 - 396.80%
31.03.2007 - 401.00 8 470.00 -8 871.00 - 104.73% 1 998.00 -2 399.00 - 120.07%
28.02.2007 8 470.00 -10 454.00 18 924.00 - 181.02% - 668.00 9 138.00 -1 367.96%
31.01.2007 -10 454.00 12 290.00 -22 744.00 - 185.06% 7 794.00 -18 248.00 - 234.13%
31.12.2006 12 290.00 7 131.00 5 159.00 72.35% -3 054.00 15 344.00 - 502.42%
30.11.2006 7 131.00 14 142.00 -7 011.00 -49.58% -3 036.00 10 167.00 - 334.88%
31.10.2006 14 142.00 2 853.00 11 289.00 395.69% -1 815.00 15 957.00 - 879.17%
30.09.2006 2 853.00 -1 818.00 4 671.00 - 256.93% -17 805.00 20 658.00 - 116.02%
31.08.2006 -1 818.00 1 369.00 -3 187.00 - 232.80% 5 542.00 -7 360.00 - 132.80%
31.07.2006 1 369.00 3 775.00 -2 406.00 -63.73% -5 799.00 7 168.00 - 123.61%
30.06.2006 3 775.00 -4 550.00 8 325.00 - 182.97% 22 860.00 -19 085.00 -83.49%
31.05.2006 -4 550.00 -2 814.00 -1 736.00 61.69% -5 585.00 1 035.00 -18.53%
30.04.2006 -2 814.00 1 998.00 -4 812.00 - 240.84% -1 360.00 -1 454.00 106.91%
31.03.2006 1 998.00 - 668.00 2 666.00 - 399.10% 18 265.00 -16 267.00 -89.06%
28.02.2006 - 668.00 7 794.00 -8 462.00 - 108.57% -10 649.00 9 981.00 -93.73%
31.01.2006 7 794.00 -3 054.00 10 848.00 - 355.21% 3 288.00 4 506.00 137.04%
31.12.2005 -3 054.00 -3 036.00 -18.00 0.59% 14 310.00 -17 364.00 - 121.34%
30.11.2005 -3 036.00 -1 815.00 -1 221.00 67.27% 2 381.00 -5 417.00 - 227.51%
31.10.2005 -1 815.00 -17 805.00 15 990.00 -89.81% 19 968.00 -21 783.00 - 109.09%
30.09.2005 -17 805.00 5 542.00 -23 347.00 - 421.27% -1 883.00 -15 922.00 845.57%
31.08.2005 5 542.00 -5 799.00 11 341.00 - 195.57% - 602.00 6 144.00 -1 020.60%
31.07.2005 -5 799.00 22 860.00 -28 659.00 - 125.37% 6 952.00 -12 751.00 - 183.41%
30.06.2005 22 860.00 -5 585.00 28 445.00 - 509.31% 43 841.00 -20 981.00 -47.86%
31.05.2005 -5 585.00 -1 360.00 -4 225.00 310.66% 5 617.00 -11 202.00 - 199.43%
30.04.2005 -1 360.00 18 265.00 -19 625.00 - 107.45% 10 207.00 -11 567.00 - 113.32%
31.03.2005 18 265.00 -10 649.00 28 914.00 - 271.52% 16 836.00 1 429.00 8.49%
28.02.2005 -10 649.00 3 288.00 -13 937.00 - 423.87% 3 899.00 -14 548.00 - 373.12%
31.01.2005 3 288.00 14 310.00 -11 022.00 -77.02% 1 310.00 1 978.00 150.99%
31.12.2004 14 310.00 2 381.00 11 929.00 501.01% - - -
30.11.2004 2 381.00 19 968.00 -17 587.00 -88.08% - - -
31.10.2004 19 968.00 -1 883.00 21 851.00 -1 160.44% - - -
30.09.2004 -1 883.00 - 602.00 -1 281.00 212.79% - - -
31.08.2004 - 602.00 6 952.00 -7 554.00 - 108.66% - - -
31.07.2004 6 952.00 43 841.00 -36 889.00 -84.14% - - -
30.06.2004 43 841.00 5 617.00 38 224.00 680.51% - - -
31.05.2004 5 617.00 10 207.00 -4 590.00 -44.97% - - -
30.04.2004 10 207.00 16 836.00 -6 629.00 -39.37% - - -
31.03.2004 16 836.00 3 899.00 12 937.00 331.80% - - -
29.02.2004 3 899.00 1 310.00 2 589.00 197.63% - - -
31.01.2004 1 310.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Portfoliové investice - pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Portfoliové investice - pasiva (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Portfoliové investice - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Portfoliové investice - pasiva (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Portfoliové investice - pasiva (Platební bilance v mil. EUR)
2 - Portfoliové investice - pasiva (Platební bilance v mil. USD)
2 - Portfoliové investice - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2 - Portfoliové investice - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
2 - Portfoliové investice - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Portfoliové investice - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2 - Portfoliové investice - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies