4 - Ostatní investice - aktiva (Platební bilance v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 4 - Ostatní investice - aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2015 -54 455.90
Max 30.04.2010 84 832.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 -17 356.60 26 391.70 -43 748.30 - 165.77% 16 912.00 -34 268.60 - 202.63%
31.05.2019 26 391.70 2 326.00 24 065.70 1 034.64% -23 425.70 49 817.40 - 212.66%
30.04.2019 2 326.00 -1 684.20 4 010.20 - 238.11% 9 707.60 -7 381.60 -76.04%
31.03.2019 -1 684.20 15 074.90 -16 759.10 - 111.17% 13 351.90 -15 036.10 - 112.61%
28.02.2019 15 074.90 8 767.10 6 307.80 71.95% 3 794.30 11 280.60 297.30%
31.01.2019 8 767.10 -28 602.20 37 369.30 - 130.65% 10 141.00 -1 373.90 -13.55%
31.12.2018 -28 602.20 30 812.80 -59 415.00 - 192.83% -7 796.70 -20 805.50 266.85%
30.11.2018 30 812.80 8 980.70 21 832.10 243.10% 11 161.00 19 651.80 176.08%
31.10.2018 8 980.70 6 455.40 2 525.30 39.12% -17 751.80 26 732.50 - 150.59%
30.09.2018 6 455.40 -3 672.70 10 128.10 - 275.77% 12 071.80 -5 616.40 -46.52%
31.08.2018 -3 672.70 22 022.00 -25 694.70 - 116.68% -4 347.00 674.30 -15.51%
31.07.2018 22 022.00 16 912.00 5 110.00 30.22% 7 476.80 14 545.20 194.54%
30.06.2018 16 912.00 -23 425.70 40 337.70 - 172.19% -16 295.90 33 207.90 - 203.78%
31.05.2018 -23 425.70 9 707.60 -33 133.30 - 341.31% 6 844.50 -30 270.20 - 442.26%
30.04.2018 9 707.60 13 351.90 -3 644.30 -27.29% -13 797.20 23 504.80 - 170.36%
31.03.2018 13 351.90 3 794.30 9 557.60 251.89% -1 867.80 15 219.70 - 814.85%
28.02.2018 3 794.30 10 141.00 -6 346.70 -62.58% 13 097.60 -9 303.30 -71.03%
31.01.2018 10 141.00 -7 796.70 17 937.70 - 230.07% -3 329.70 13 470.70 - 404.56%
31.12.2017 -7 796.70 11 161.00 -18 957.70 - 169.86% -4 648.10 -3 148.60 67.74%
30.11.2017 11 161.00 -17 751.80 28 912.80 - 162.87% 4 358.40 6 802.60 156.08%
31.10.2017 -17 751.80 12 071.80 -29 823.60 - 247.05% -16 583.20 -1 168.60 7.05%
30.09.2017 12 071.80 -4 347.00 16 418.80 - 377.70% 7 921.50 4 150.30 52.39%
31.08.2017 -4 347.00 7 476.80 -11 823.80 - 158.14% -39 000.60 34 653.60 -88.85%
31.07.2017 7 476.80 -16 295.90 23 772.70 - 145.88% 964.90 6 511.90 674.88%
30.06.2017 -16 295.90 6 844.50 -23 140.40 - 338.09% 24 581.80 -40 877.70 - 166.29%
31.05.2017 6 844.50 -13 797.20 20 641.70 - 149.61% 3 128.50 3 716.00 118.78%
30.04.2017 -13 797.20 -1 867.80 -11 929.40 638.69% 33 827.90 -47 625.10 - 140.79%
31.03.2017 -1 867.80 13 097.60 -14 965.40 - 114.26% -22 575.60 20 707.80 -91.73%
28.02.2017 13 097.60 -3 329.70 16 427.30 - 493.36% 45 658.20 -32 560.60 -71.31%
31.01.2017 -3 329.70 -4 648.10 1 318.40 -28.36% 16 906.60 -20 236.30 - 119.69%
31.12.2016 -4 648.10 4 358.40 -9 006.50 - 206.65% -54 455.90 49 807.80 -91.46%
30.11.2016 4 358.40 -16 583.20 20 941.60 - 126.28% -3 822.30 8 180.70 - 214.03%
31.10.2016 -16 583.20 7 921.50 -24 504.70 - 309.34% -21 939.20 5 356.00 -24.41%
30.09.2016 7 921.50 -39 000.60 46 922.10 - 120.31% 26 088.60 -18 167.10 -69.64%
31.08.2016 -39 000.60 964.90 -39 965.50 -4 141.93% -38 122.60 - 878.00 2.30%
31.07.2016 964.90 24 581.80 -23 616.90 -96.07% 23 681.00 -22 716.10 -95.93%
30.06.2016 24 581.80 3 128.50 21 453.30 685.74% -8 065.70 32 647.50 - 404.77%
31.05.2016 3 128.50 33 827.90 -30 699.40 -90.75% 2 619.90 508.60 19.41%
30.04.2016 33 827.90 -22 575.60 56 403.50 - 249.84% -22 031.20 55 859.10 - 253.55%
31.03.2016 -22 575.60 45 658.20 -68 233.80 - 149.44% 16 060.00 -38 635.60 - 240.57%
29.02.2016 45 658.20 16 906.60 28 751.60 170.06% 7 562.20 38 096.00 503.77%
31.01.2016 16 906.60 -54 455.90 71 362.50 - 131.05% 8 253.00 8 653.60 104.85%
31.12.2015 -54 455.90 -3 822.30 -50 633.60 1 324.69% -7 593.90 -46 862.00 617.10%
30.11.2015 -3 822.30 -21 939.20 18 116.90 -82.58% -10 586.60 6 764.30 -63.89%
31.10.2015 -21 939.20 26 088.60 -48 027.80 - 184.09% 7 867.10 -29 806.30 - 378.87%
30.09.2015 26 088.60 -38 122.60 64 211.20 - 168.43% 7 666.00 18 422.60 240.32%
31.08.2015 -38 122.60 23 681.00 -61 803.60 - 260.98% -13 328.90 -24 793.70 186.01%
31.07.2015 23 681.00 -8 065.70 31 746.70 - 393.60% -20 574.20 44 255.20 - 215.10%
30.06.2015 -8 065.70 2 619.90 -10 685.60 - 407.86% 26 336.80 -34 402.50 - 130.63%
31.05.2015 2 619.90 -22 031.20 24 651.10 - 111.89% -16 666.40 19 286.30 - 115.72%
30.04.2015 -22 031.20 16 060.00 -38 091.20 - 237.18% 11 108.90 -33 140.10 - 298.32%
31.03.2015 16 060.00 7 562.20 8 497.80 112.37% 16 222.50 - 162.50 -1.00%
28.02.2015 7 562.20 8 253.00 - 690.80 -8.37% 5 722.20 1 840.00 32.16%
31.01.2015 8 253.00 -7 593.90 15 846.90 - 208.68% 35 711.40 -27 458.40 -76.89%
31.12.2014 -7 593.90 -10 586.60 2 992.70 -28.27% 17 917.20 -25 511.10 - 142.38%
30.11.2014 -10 586.60 7 867.10 -18 453.70 - 234.57% -27 113.20 16 526.60 -60.95%
31.10.2014 7 867.10 7 666.00 201.10 2.62% 1 044.30 6 822.80 653.34%
30.09.2014 7 666.00 -13 328.90 20 994.90 - 157.51% 24 774.10 -17 108.10 -69.06%
31.08.2014 -13 328.90 -20 574.20 7 245.30 -35.22% -15 414.10 2 085.20 -13.53%
31.07.2014 -20 574.20 26 336.80 -46 911.00 - 178.12% -5 911.00 -14 663.20 248.07%
30.06.2014 26 336.80 -16 666.40 43 003.20 - 258.02% 17 483.90 8 852.90 50.63%
31.05.2014 -16 666.40 11 108.90 -27 775.30 - 250.03% 13 506.80 -30 173.20 - 223.39%
30.04.2014 11 108.90 16 222.50 -5 113.60 -31.52% 8 096.20 3 012.70 37.21%
31.03.2014 16 222.50 5 722.20 10 500.30 183.50% 40 314.70 -24 092.20 -59.76%
28.02.2014 5 722.20 35 711.40 -29 989.20 -83.98% - 122.10 5 844.30 -4 786.49%
31.01.2014 35 711.40 17 917.20 17 794.20 99.31% 10 306.30 25 405.10 246.50%
31.12.2013 17 917.20 -27 113.20 45 030.40 - 166.08% 30 681.50 -12 764.30 -41.60%
30.11.2013 -27 113.20 1 044.30 -28 157.50 -2 696.30% -22 585.10 -4 528.10 20.05%
31.10.2013 1 044.30 24 774.10 -23 729.80 -95.78% -11 578.40 12 622.70 - 109.02%
30.09.2013 24 774.10 -15 414.10 40 188.20 - 260.72% 3 556.00 21 218.10 596.68%
31.08.2013 -15 414.10 -5 911.00 -9 503.10 160.77% -13 443.60 -1 970.50 14.66%
31.07.2013 -5 911.00 17 483.90 -23 394.90 - 133.81% -8 098.20 2 187.20 -27.01%
30.06.2013 17 483.90 13 506.80 3 977.10 29.45% 36 348.60 -18 864.70 -51.90%
31.05.2013 13 506.80 8 096.20 5 410.60 66.83% -6 500.00 20 006.80 - 307.80%
30.04.2013 8 096.20 40 314.70 -32 218.50 -79.92% 7 266.70 829.50 11.41%
31.03.2013 40 314.70 - 122.10 40 436.80 -33 117.77% 14 246.00 26 068.70 182.99%
28.02.2013 - 122.10 10 306.30 -10 428.40 - 101.18% 33 363.10 -33 485.20 - 100.37%
31.01.2013 10 306.30 30 681.50 -20 375.20 -66.41% 12 281.60 -1 975.30 -16.08%
31.12.2012 30 681.50 -22 585.10 53 266.60 - 235.85% 14 253.30 16 428.20 115.26%
30.11.2012 -22 585.10 -11 578.40 -11 006.70 95.06% -19 108.70 -3 476.40 18.19%
31.10.2012 -11 578.40 3 556.00 -15 134.40 - 425.60% 11 282.90 -22 861.30 - 202.62%
30.09.2012 3 556.00 -13 443.60 16 999.60 - 126.45% 26 206.80 -22 650.80 -86.43%
31.08.2012 -13 443.60 -8 098.20 -5 345.40 66.01% 18 407.90 -31 851.50 - 173.03%
31.07.2012 -8 098.20 36 348.60 -44 446.80 - 122.28% 4 891.30 -12 989.50 - 265.56%
30.06.2012 36 348.60 -6 500.00 42 848.60 - 659.21% -31 705.10 68 053.70 - 214.65%
31.05.2012 -6 500.00 7 266.70 -13 766.70 - 189.45% 37 596.70 -44 096.70 - 117.29%
30.04.2012 7 266.70 14 246.00 -6 979.30 -48.99% -11 943.10 19 209.80 - 160.84%
31.03.2012 14 246.00 33 363.10 -19 117.10 -57.30% -1 135.60 15 381.60 -1 354.49%
29.02.2012 33 363.10 12 281.60 21 081.50 171.65% 13 149.60 20 213.50 153.72%
31.01.2012 12 281.60 14 253.30 -1 971.70 -13.83% -10 604.50 22 886.10 - 215.81%
31.12.2011 14 253.30 -19 108.70 33 362.00 - 174.59% 2 089.00 12 164.30 582.30%
30.11.2011 -19 108.70 11 282.90 -30 391.60 - 269.36% 3 422.40 -22 531.10 - 658.34%
31.10.2011 11 282.90 26 206.80 -14 923.90 -56.95% 11 476.30 - 193.40 -1.69%
30.09.2011 26 206.80 18 407.90 7 798.90 42.37% -11 557.00 37 763.80 - 326.76%
31.08.2011 18 407.90 4 891.30 13 516.60 276.34% 1 006.80 17 401.10 1 728.36%
31.07.2011 4 891.30 -31 705.10 36 596.40 - 115.43% -19 325.60 24 216.90 - 125.31%
30.06.2011 -31 705.10 37 596.70 -69 301.80 - 184.33% 32 084.20 -63 789.30 - 198.82%
31.05.2011 37 596.70 -11 943.10 49 539.80 - 414.80% -16 723.70 54 320.40 - 324.81%
30.04.2011 -11 943.10 -1 135.60 -10 807.50 951.70% 84 832.50 -96 775.60 - 114.08%
31.03.2011 -1 135.60 13 149.60 -14 285.20 - 108.64% 18 748.40 -19 884.00 - 106.06%
28.02.2011 13 149.60 -10 604.50 23 754.10 - 224.00% -1 085.00 14 234.60 -1 311.94%
31.01.2011 -10 604.50 2 089.00 -12 693.50 - 607.64% -4 091.50 -6 513.00 159.18%
31.12.2010 2 089.00 3 422.40 -1 333.40 -38.96% 18 200.80 -16 111.80 -88.52%
30.11.2010 3 422.40 11 476.30 -8 053.90 -70.18% -13 843.10 17 265.50 - 124.72%
31.10.2010 11 476.30 -11 557.00 23 033.30 - 199.30% 30 457.10 -18 980.80 -62.32%
30.09.2010 -11 557.00 1 006.80 -12 563.80 -1 247.89% -4 373.70 -7 183.30 164.24%
31.08.2010 1 006.80 -19 325.60 20 332.40 - 105.21% 14 216.50 -13 209.70 -92.92%
31.07.2010 -19 325.60 32 084.20 -51 409.80 - 160.23% -39 349.30 20 023.70 -50.89%
30.06.2010 32 084.20 -16 723.70 48 807.90 - 291.85% 9 506.70 22 577.50 237.49%
31.05.2010 -16 723.70 84 832.50 - 101 556.20 - 119.71% 14 422.20 -31 145.90 - 215.96%
30.04.2010 84 832.50 18 748.40 66 084.10 352.48% -2 003.50 86 836.00 -4 334.22%
31.03.2010 18 748.40 -1 085.00 19 833.40 -1 827.96% 6 028.10 12 720.30 211.02%
28.02.2010 -1 085.00 -4 091.50 3 006.50 -73.48% 4 081.60 -5 166.60 - 126.58%
31.01.2010 -4 091.50 18 200.80 -22 292.30 - 122.48% -46 171.70 42 080.20 -91.14%
31.12.2009 18 200.80 -13 843.10 32 043.90 - 231.48% -27 178.10 45 378.90 - 166.97%
30.11.2009 -13 843.10 30 457.10 -44 300.20 - 145.45% -49 919.30 36 076.20 -72.27%
31.10.2009 30 457.10 -4 373.70 34 830.80 - 796.37% -9 870.60 40 327.70 - 408.56%
30.09.2009 -4 373.70 14 216.50 -18 590.20 - 130.76% 9 841.30 -14 215.00 - 144.44%
31.08.2009 14 216.50 -39 349.30 53 565.80 - 136.13% -50 457.20 64 673.70 - 128.18%
31.07.2009 -39 349.30 9 506.70 -48 856.00 - 513.91% 23 390.90 -62 740.20 - 268.22%
30.06.2009 9 506.70 14 422.20 -4 915.50 -34.08% 49 181.50 -39 674.80 -80.67%
31.05.2009 14 422.20 -2 003.50 16 425.70 - 819.85% 39 294.80 -24 872.60 -63.30%
30.04.2009 -2 003.50 6 028.10 -8 031.60 - 133.24% 27 026.00 -29 029.50 - 107.41%
31.03.2009 6 028.10 4 081.60 1 946.50 47.69% 28 318.00 -22 289.90 -78.71%
28.02.2009 4 081.60 -46 171.70 50 253.30 - 108.84% 1 168.20 2 913.40 249.39%
31.01.2009 -46 171.70 -27 178.10 -18 993.60 69.89% 40 333.10 -86 504.80 - 214.48%
31.12.2008 -27 178.10 -49 919.30 22 741.20 -45.56% 19 423.40 -46 601.50 - 239.92%
30.11.2008 -49 919.30 -9 870.60 -40 048.70 405.74% 14 468.50 -64 387.80 - 445.02%
31.10.2008 -9 870.60 9 841.30 -19 711.90 - 200.30% 24 114.10 -33 984.70 - 140.93%
30.09.2008 9 841.30 -50 457.20 60 298.50 - 119.50% 21 501.40 -11 660.10 -54.23%
31.08.2008 -50 457.20 23 390.90 -73 848.10 - 315.71% -31 853.90 -18 603.30 58.40%
31.07.2008 23 390.90 49 181.50 -25 790.60 -52.44% -6 069.50 29 460.40 - 485.38%
30.06.2008 49 181.50 39 294.80 9 886.70 25.16% 24 700.10 24 481.40 99.11%
31.05.2008 39 294.80 27 026.00 12 268.80 45.40% -2 543.00 41 837.80 -1 645.21%
30.04.2008 27 026.00 28 318.00 -1 292.00 -4.56% 46 905.80 -19 879.80 -42.38%
31.03.2008 28 318.00 1 168.20 27 149.80 2 324.07% 8 559.30 19 758.70 230.84%
29.02.2008 1 168.20 40 333.10 -39 164.90 -97.10% 30 869.20 -29 701.00 -96.22%
31.01.2008 40 333.10 19 423.40 20 909.70 107.65% -2 419.80 42 752.90 -1 766.79%
31.12.2007 19 423.40 14 468.50 4 954.90 34.25% 55 063.50 -35 640.10 -64.73%
30.11.2007 14 468.50 24 114.10 -9 645.60 -40.00% -20 895.40 35 363.90 - 169.24%
31.10.2007 24 114.10 21 501.40 2 612.70 12.15% 4 538.60 19 575.50 431.31%
30.09.2007 21 501.40 -31 853.90 53 355.30 - 167.50% 6 798.50 14 702.90 216.27%
31.08.2007 -31 853.90 -6 069.50 -25 784.40 424.82% -5 015.60 -26 838.30 535.10%
31.07.2007 -6 069.50 24 700.10 -30 769.60 - 124.57% -3 729.60 -2 339.90 62.74%
30.06.2007 24 700.10 -2 543.00 27 243.10 -1 071.30% 13 753.70 10 946.40 79.59%
31.05.2007 -2 543.00 46 905.80 -49 448.80 - 105.42% -6 364.50 3 821.50 -60.04%
30.04.2007 46 905.80 8 559.30 38 346.50 448.01% 12 023.20 34 882.60 290.13%
31.03.2007 8 559.30 30 869.20 -22 309.90 -72.27% 26 517.30 -17 958.00 -67.72%
28.02.2007 30 869.20 -2 419.80 33 289.00 -1 375.69% - 660.70 31 529.90 -4 772.20%
31.01.2007 -2 419.80 55 063.50 -57 483.30 - 104.39% -36 802.70 34 382.90 -93.42%
31.12.2006 55 063.50 -20 895.40 75 958.90 - 363.52% 25 993.10 29 070.40 111.84%
30.11.2006 -20 895.40 4 538.60 -25 434.00 - 560.39% -4 539.60 -16 355.80 360.29%
31.10.2006 4 538.60 6 798.50 -2 259.90 -33.24% 21 103.80 -16 565.20 -78.49%
30.09.2006 6 798.50 -5 015.60 11 814.10 - 235.55% 20 651.50 -13 853.00 -67.08%
31.08.2006 -5 015.60 -3 729.60 -1 286.00 34.48% -3 696.80 -1 318.80 35.67%
31.07.2006 -3 729.60 13 753.70 -17 483.30 - 127.12% 7 435.00 -11 164.60 - 150.16%
30.06.2006 13 753.70 -6 364.50 20 118.20 - 316.10% - 779.70 14 533.40 -1 863.97%
31.05.2006 -6 364.50 12 023.20 -18 387.70 - 152.94% 31 018.10 -37 382.60 - 120.52%
30.04.2006 12 023.20 26 517.30 -14 494.10 -54.66% 4 025.30 7 997.90 198.69%
31.03.2006 26 517.30 - 660.70 27 178.00 -4 113.52% 40 505.90 -13 988.60 -34.53%
28.02.2006 - 660.70 -36 802.70 36 142.00 -98.20% 11 062.90 -11 723.60 - 105.97%
31.01.2006 -36 802.70 25 993.10 -62 795.80 - 241.59% -29 605.50 -7 197.20 24.31%
31.12.2005 25 993.10 -4 539.60 30 532.70 - 672.59% 9 826.00 16 167.10 164.53%
30.11.2005 -4 539.60 21 103.80 -25 643.40 - 121.51% -25 323.30 20 783.70 -82.07%
31.10.2005 21 103.80 20 651.50 452.30 2.19% -2 200.30 23 304.10 -1 059.13%
30.09.2005 20 651.50 -3 696.80 24 348.30 - 658.63% 14 840.30 5 811.20 39.16%
31.08.2005 -3 696.80 7 435.00 -11 131.80 - 149.72% 4 759.70 -8 456.50 - 177.67%
31.07.2005 7 435.00 - 779.70 8 214.70 -1 053.57% -24 306.80 31 741.80 - 130.59%
30.06.2005 - 779.70 31 018.10 -31 797.80 - 102.51% 44 303.30 -45 083.00 - 101.76%
31.05.2005 31 018.10 4 025.30 26 992.80 670.58% 6 215.90 24 802.20 399.01%
30.04.2005 4 025.30 40 505.90 -36 480.60 -90.06% - 537.90 4 563.20 - 848.34%
31.03.2005 40 505.90 11 062.90 29 443.00 266.14% 28 666.50 11 839.40 41.30%
28.02.2005 11 062.90 -29 605.50 40 668.40 - 137.37% 4 772.30 6 290.60 131.81%
31.01.2005 -29 605.50 9 826.00 -39 431.50 - 401.30% -11 549.50 -18 056.00 156.34%
31.12.2004 9 826.00 -25 323.30 35 149.30 - 138.80% - - -
30.11.2004 -25 323.30 -2 200.30 -23 123.00 1 050.90% - - -
31.10.2004 -2 200.30 14 840.30 -17 040.60 - 114.83% - - -
30.09.2004 14 840.30 4 759.70 10 080.60 211.79% - - -
31.08.2004 4 759.70 -24 306.80 29 066.50 - 119.58% - - -
31.07.2004 -24 306.80 44 303.30 -68 610.10 - 154.86% - - -
30.06.2004 44 303.30 6 215.90 38 087.40 612.74% - - -
31.05.2004 6 215.90 - 537.90 6 753.80 -1 255.59% - - -
30.04.2004 - 537.90 28 666.50 -29 204.40 - 101.88% - - -
31.03.2004 28 666.50 4 772.30 23 894.20 500.69% - - -
29.02.2004 4 772.30 -11 549.50 16 321.80 - 141.32% - - -
31.01.2004 -11 549.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

4 - Ostatní investice - aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
4 - Ostatní investice - aktiva (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - aktiva (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR)
4 - Ostatní investice - aktiva (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD)
4 - Ostatní investice - aktiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - aktiva (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - aktiva (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR)
4 - Ostatní investice - aktiva (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD)
4 - Ostatní investice - aktiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
4 - Ostatní investice - aktiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
4 - Ostatní investice - aktiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.1) Non-financial corporations: Other loans up to CZK 7,5 million - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.3) Non-financial corporations: Other loans over to CZK 30 million - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4 Pobočky úvěrových institucí se sídlem mimo EHP - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies