1 - Přímé investice - pasiva (Platební bilance v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Přímé investice - pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2014 -42 200.70
Max 31.12.2012 96 249.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 30 400.50 18 373.40 12 027.10 65.46% 17 131.50 13 269.00 77.45%
31.05.2019 18 373.40 14 991.90 3 381.50 22.56% 10 285.60 8 087.80 78.63%
30.04.2019 14 991.90 30 030.50 -15 038.60 -50.08% 16 605.60 -1 613.70 -9.72%
31.03.2019 30 030.50 11 701.40 18 329.10 156.64% 26 426.60 3 603.90 13.64%
28.02.2019 11 701.40 16 718.10 -5 016.70 -30.01% 12 578.70 - 877.30 -6.97%
31.01.2019 16 718.10 25 171.20 -8 453.10 -33.58% -23 263.40 39 981.50 - 171.86%
31.12.2018 25 171.20 20 320.80 4 850.40 23.87% 9 372.40 15 798.80 168.57%
30.11.2018 20 320.80 18 919.40 1 401.40 7.41% 24 406.00 -4 085.20 -16.74%
31.10.2018 18 919.40 25 829.40 -6 910.00 -26.75% 23 304.20 -4 384.80 -18.82%
30.09.2018 25 829.40 20 134.80 5 694.60 28.28% 26 440.60 - 611.20 -2.31%
31.08.2018 20 134.80 16 839.20 3 295.60 19.57% 16 426.90 3 707.90 22.57%
31.07.2018 16 839.20 17 131.50 - 292.30 -1.71% 21 453.50 -4 614.30 -21.51%
30.06.2018 17 131.50 10 285.60 6 845.90 66.56% 14 732.30 2 399.20 16.29%
31.05.2018 10 285.60 16 605.60 -6 320.00 -38.06% 24 565.90 -14 280.30 -58.13%
30.04.2018 16 605.60 26 426.60 -9 821.00 -37.16% 12 946.20 3 659.40 28.27%
31.03.2018 26 426.60 12 578.70 13 847.90 110.09% 28 820.20 -2 393.60 -8.31%
28.02.2018 12 578.70 -23 263.40 35 842.10 - 154.07% 26 992.60 -14 413.90 -53.40%
31.01.2018 -23 263.40 9 372.40 -32 635.80 - 348.21% 34 359.10 -57 622.50 - 167.71%
31.12.2017 9 372.40 24 406.00 -15 033.60 -61.60% 24 137.00 -14 764.60 -61.17%
30.11.2017 24 406.00 23 304.20 1 101.80 4.73% 30 746.80 -6 340.80 -20.62%
31.10.2017 23 304.20 26 440.60 -3 136.40 -11.86% 24 161.50 - 857.30 -3.55%
30.09.2017 26 440.60 16 426.90 10 013.70 60.96% 38 353.20 -11 912.60 -31.06%
31.08.2017 16 426.90 21 453.50 -5 026.60 -23.43% 10 983.40 5 443.50 49.56%
31.07.2017 21 453.50 14 732.30 6 721.20 45.62% 24 173.10 -2 719.60 -11.25%
30.06.2017 14 732.30 24 565.90 -9 833.60 -40.03% 22 031.50 -7 299.20 -33.13%
31.05.2017 24 565.90 12 946.20 11 619.70 89.75% 27 328.70 -2 762.80 -10.11%
30.04.2017 12 946.20 28 820.20 -15 874.00 -55.08% 20 691.60 -7 745.40 -37.43%
31.03.2017 28 820.20 26 992.60 1 827.60 6.77% 6 253.90 22 566.30 360.84%
28.02.2017 26 992.60 34 359.10 -7 366.50 -21.44% 17 866.90 9 125.70 51.08%
31.01.2017 34 359.10 24 137.00 10 222.10 42.35% 18 448.70 15 910.40 86.24%
31.12.2016 24 137.00 30 746.80 -6 609.80 -21.50% -9 996.40 34 133.40 - 341.46%
30.11.2016 30 746.80 24 161.50 6 585.30 27.26% 5 477.60 25 269.20 461.32%
31.10.2016 24 161.50 38 353.20 -14 191.70 -37.00% 10 250.50 13 911.00 135.71%
30.09.2016 38 353.20 10 983.40 27 369.80 249.19% 16 424.50 21 928.70 133.51%
31.08.2016 10 983.40 24 173.10 -13 189.70 -54.56% 8 099.10 2 884.30 35.61%
31.07.2016 24 173.10 22 031.50 2 141.60 9.72% -6 200.00 30 373.10 - 489.89%
30.06.2016 22 031.50 27 328.70 -5 297.20 -19.38% -20 590.60 42 622.10 - 207.00%
31.05.2016 27 328.70 20 691.60 6 637.10 32.08% 15 310.10 12 018.60 78.50%
30.04.2016 20 691.60 6 253.90 14 437.70 230.86% 428.50 20 263.10 4 728.84%
31.03.2016 6 253.90 17 866.90 -11 613.00 -65.00% 3 321.90 2 932.00 88.26%
29.02.2016 17 866.90 18 448.70 - 581.80 -3.15% 9 289.10 8 577.80 92.34%
31.01.2016 18 448.70 -9 996.40 28 445.10 - 284.55% 9 742.60 8 706.10 89.36%
31.12.2015 -9 996.40 5 477.60 -15 474.00 - 282.50% 32 105.50 -42 101.90 - 131.14%
30.11.2015 5 477.60 10 250.50 -4 772.90 -46.56% 6 792.30 -1 314.70 -19.36%
31.10.2015 10 250.50 16 424.50 -6 174.00 -37.59% - 448.10 10 698.60 -2 387.55%
30.09.2015 16 424.50 8 099.10 8 325.40 102.79% 26 534.80 -10 110.30 -38.10%
31.08.2015 8 099.10 -6 200.00 14 299.10 - 230.63% 13 217.80 -5 118.70 -38.73%
31.07.2015 -6 200.00 -20 590.60 14 390.60 -69.89% 21 645.70 -27 845.70 - 128.64%
30.06.2015 -20 590.60 15 310.10 -35 900.70 - 234.49% -42 200.70 21 610.10 -51.21%
31.05.2015 15 310.10 428.50 14 881.60 3 472.95% 21 250.90 -5 940.80 -27.96%
30.04.2015 428.50 3 321.90 -2 893.40 -87.10% 24 881.80 -24 453.30 -98.28%
31.03.2015 3 321.90 9 289.10 -5 967.20 -64.24% 22 693.10 -19 371.20 -85.36%
28.02.2015 9 289.10 9 742.60 - 453.50 -4.65% 15 712.90 -6 423.80 -40.88%
31.01.2015 9 742.60 32 105.50 -22 362.90 -69.65% 25 902.40 -16 159.80 -62.39%
31.12.2014 32 105.50 6 792.30 25 313.20 372.67% 11 998.70 20 106.80 167.57%
30.11.2014 6 792.30 - 448.10 7 240.40 -1 615.80% 11 998.70 -5 206.40 -43.39%
31.10.2014 - 448.10 26 534.80 -26 982.90 - 101.69% 11 998.70 -12 446.80 - 103.73%
30.09.2014 26 534.80 13 217.80 13 317.00 100.75% 11 998.70 14 536.10 121.15%
31.08.2014 13 217.80 21 645.70 -8 427.90 -38.94% 11 998.70 1 219.10 10.16%
31.07.2014 21 645.70 -42 200.70 63 846.40 - 151.29% 11 998.70 9 647.00 80.40%
30.06.2014 -42 200.70 21 250.90 -63 451.60 - 298.58% 11 998.70 -54 199.40 - 451.71%
31.05.2014 21 250.90 24 881.80 -3 630.90 -14.59% 11 998.70 9 252.20 77.11%
30.04.2014 24 881.80 22 693.10 2 188.70 9.64% 11 998.70 12 883.10 107.37%
31.03.2014 22 693.10 15 712.90 6 980.20 44.42% 11 998.70 10 694.40 89.13%
28.02.2014 15 712.90 25 902.40 -10 189.50 -39.34% 11 998.70 3 714.20 30.95%
31.01.2014 25 902.40 11 998.70 13 903.70 115.88% 11 998.70 13 903.70 115.88%
31.12.2013 11 998.70 11 998.70 0.00 0.00 96 249.20 -84 250.50 -87.53%
30.11.2013 11 998.70 11 998.70 0.00 0.00 -40 775.10 52 773.80 - 129.43%
31.10.2013 11 998.70 11 998.70 0.00 0.00 20 523.20 -8 524.50 -41.54%
30.09.2013 11 998.70 11 998.70 0.00 0.00 30 580.50 -18 581.80 -60.76%
31.08.2013 11 998.70 11 998.70 0.00 0.00 2 488.30 9 510.40 382.20%
31.07.2013 11 998.70 11 998.70 0.00 0.00 21 044.00 -9 045.30 -42.98%
30.06.2013 11 998.70 11 998.70 0.00 0.00 41 285.00 -29 286.30 -70.94%
31.05.2013 11 998.70 11 998.70 0.00 0.00 -40 624.10 52 622.80 - 129.54%
30.04.2013 11 998.70 11 998.70 0.00 0.00 22 223.60 -10 224.90 -46.01%
31.03.2013 11 998.70 11 998.70 0.00 0.00 28 633.80 -16 635.10 -58.10%
28.02.2013 11 998.70 11 998.70 0.00 0.00 -5 604.10 17 602.80 - 314.11%
31.01.2013 11 998.70 96 249.20 -84 250.50 -87.53% 8 695.70 3 303.00 37.98%
31.12.2012 96 249.20 -40 775.10 137 024.30 - 336.05% 64 470.50 31 778.70 49.29%
30.11.2012 -40 775.10 20 523.20 -61 298.30 - 298.68% 4 199.10 -44 974.20 -1 071.04%
31.10.2012 20 523.20 30 580.50 -10 057.30 -32.89% 9 590.10 10 933.10 114.00%
30.09.2012 30 580.50 2 488.30 28 092.20 1 128.97% -26 853.40 57 433.90 - 213.88%
31.08.2012 2 488.30 21 044.00 -18 555.70 -88.18% -10 698.20 13 186.50 - 123.26%
31.07.2012 21 044.00 41 285.00 -20 241.00 -49.03% -6 057.80 27 101.80 - 447.39%
30.06.2012 41 285.00 -40 624.10 81 909.10 - 201.63% 61 180.50 -19 895.50 -32.52%
31.05.2012 -40 624.10 22 223.60 -62 847.70 - 282.80% 4 351.50 -44 975.60 -1 033.57%
30.04.2012 22 223.60 28 633.80 -6 410.20 -22.39% 149.40 22 074.20 14 775.23%
31.03.2012 28 633.80 -5 604.10 34 237.90 - 610.94% -29 800.00 58 433.80 - 196.09%
29.02.2012 -5 604.10 8 695.70 -14 299.80 - 164.45% 5 887.60 -11 491.70 - 195.18%
31.01.2012 8 695.70 64 470.50 -55 774.80 -86.51% -63.70 8 759.40 -13 751.02%
31.12.2011 64 470.50 4 199.10 60 271.40 1 435.34% 17 497.30 46 973.20 268.46%
30.11.2011 4 199.10 9 590.10 -5 391.00 -56.21% 122.30 4 076.80 3 333.44%
31.10.2011 9 590.10 -26 853.40 36 443.50 - 135.71% 15 198.60 -5 608.50 -36.90%
30.09.2011 -26 853.40 -10 698.20 -16 155.20 151.01% 39 519.40 -66 372.80 - 167.95%
31.08.2011 -10 698.20 -6 057.80 -4 640.40 76.60% 16 714.10 -27 412.30 - 164.01%
31.07.2011 -6 057.80 61 180.50 -67 238.30 - 109.90% 18 168.00 -24 225.80 - 133.34%
30.06.2011 61 180.50 4 351.50 56 829.00 1 305.96% 19 257.80 41 922.70 217.69%
31.05.2011 4 351.50 149.40 4 202.10 2 812.65% 13 203.80 -8 852.30 -67.04%
30.04.2011 149.40 -29 800.00 29 949.40 - 100.50% 9 623.10 -9 473.70 -98.45%
31.03.2011 -29 800.00 5 887.60 -35 687.60 - 606.15% 19 359.10 -49 159.10 - 253.93%
28.02.2011 5 887.60 -63.70 5 951.30 -9 342.70% 15 441.90 -9 554.30 -61.87%
31.01.2011 -63.70 17 497.30 -17 561.00 - 100.36% 10 574.50 -10 638.20 - 100.60%
31.12.2010 17 497.30 122.30 17 375.00 14 206.87% 26 859.00 -9 361.70 -34.85%
30.11.2010 122.30 15 198.60 -15 076.30 -99.20% 4 871.70 -4 749.40 -97.49%
31.10.2010 15 198.60 39 519.40 -24 320.80 -61.54% 3 103.20 12 095.40 389.77%
30.09.2010 39 519.40 16 714.10 22 805.30 136.44% 3 944.70 35 574.70 901.84%
31.08.2010 16 714.10 18 168.00 -1 453.90 -8.00% 4 398.10 12 316.00 280.03%
31.07.2010 18 168.00 19 257.80 -1 089.80 -5.66% 9 956.90 8 211.10 82.47%
30.06.2010 19 257.80 13 203.80 6 054.00 45.85% 15 655.30 3 602.50 23.01%
31.05.2010 13 203.80 9 623.10 3 580.70 37.21% 3 884.30 9 319.50 239.93%
30.04.2010 9 623.10 19 359.10 -9 736.00 -50.29% 7 607.20 2 015.90 26.50%
31.03.2010 19 359.10 15 441.90 3 917.20 25.37% 10 620.40 8 738.70 82.28%
28.02.2010 15 441.90 10 574.50 4 867.40 46.03% 2 065.10 13 376.80 647.76%
31.01.2010 10 574.50 26 859.00 -16 284.50 -60.63% 5 926.30 4 648.20 78.43%
31.12.2009 26 859.00 4 871.70 21 987.30 451.33% 25 250.00 1 609.00 6.37%
30.11.2009 4 871.70 3 103.20 1 768.50 56.99% 1 209.80 3 661.90 302.69%
31.10.2009 3 103.20 3 944.70 - 841.50 -21.33% 9 129.40 -6 026.20 -66.01%
30.09.2009 3 944.70 4 398.10 - 453.40 -10.31% 26 922.80 -22 978.10 -85.35%
31.08.2009 4 398.10 9 956.90 -5 558.80 -55.83% 4 885.50 - 487.40 -9.98%
31.07.2009 9 956.90 15 655.30 -5 698.40 -36.40% 13 394.40 -3 437.50 -25.66%
30.06.2009 15 655.30 3 884.30 11 771.00 303.04% 29 476.30 -13 821.00 -46.89%
31.05.2009 3 884.30 7 607.20 -3 722.90 -48.94% 7 036.00 -3 151.70 -44.79%
30.04.2009 7 607.20 10 620.40 -3 013.20 -28.37% 10 428.20 -2 821.00 -27.05%
31.03.2009 10 620.40 2 065.10 8 555.30 414.28% 1 422.90 9 197.50 646.39%
28.02.2009 2 065.10 5 926.30 -3 861.20 -65.15% 7 423.40 -5 358.30 -72.18%
31.01.2009 5 926.30 25 250.00 -19 323.70 -76.53% 11 644.80 -5 718.50 -49.11%
31.12.2008 25 250.00 1 209.80 24 040.20 1 987.12% 65 353.30 -40 103.30 -61.36%
30.11.2008 1 209.80 9 129.40 -7 919.60 -86.75% 38 941.80 -37 732.00 -96.89%
31.10.2008 9 129.40 26 922.80 -17 793.40 -66.09% 39 425.20 -30 295.80 -76.84%
30.09.2008 26 922.80 4 885.50 22 037.30 451.08% -4 421.60 31 344.40 - 708.89%
31.08.2008 4 885.50 13 394.40 -8 508.90 -63.53% 28 118.40 -23 232.90 -82.63%
31.07.2008 13 394.40 29 476.30 -16 081.90 -54.56% 17 636.00 -4 241.60 -24.05%
30.06.2008 29 476.30 7 036.00 22 440.30 318.94% 5 893.30 23 583.00 400.17%
31.05.2008 7 036.00 10 428.20 -3 392.20 -32.53% 22 468.30 -15 432.30 -68.68%
30.04.2008 10 428.20 1 422.90 9 005.30 632.88% 25 650.70 -15 222.50 -59.35%
31.03.2008 1 422.90 7 423.40 -6 000.50 -80.83% 8 167.60 -6 744.70 -82.58%
29.02.2008 7 423.40 11 644.80 -4 221.40 -36.25% -9 353.80 16 777.20 - 179.36%
31.01.2008 11 644.80 65 353.30 -53 708.50 -82.18% 31 825.70 -20 180.90 -63.41%
31.12.2007 65 353.30 38 941.80 26 411.50 67.82% 41 237.20 24 116.10 58.48%
30.11.2007 38 941.80 39 425.20 - 483.40 -1.23% 36 069.30 2 872.50 7.96%
31.10.2007 39 425.20 -4 421.60 43 846.80 - 991.65% 8 102.80 31 322.40 386.56%
30.09.2007 -4 421.60 28 118.40 -32 540.00 - 115.72% 17 288.10 -21 709.70 - 125.58%
31.08.2007 28 118.40 17 636.00 10 482.40 59.44% -5 671.90 33 790.30 - 595.75%
31.07.2007 17 636.00 5 893.30 11 742.70 199.25% 12 106.00 5 530.00 45.68%
30.06.2007 5 893.30 22 468.30 -16 575.00 -73.77% 19 711.00 -13 817.70 -70.10%
31.05.2007 22 468.30 25 650.70 -3 182.40 -12.41% 4 913.60 17 554.70 357.27%
30.04.2007 25 650.70 8 167.60 17 483.10 214.05% - 125.60 25 776.30 -20 522.53%
31.03.2007 8 167.60 -9 353.80 17 521.40 - 187.32% 24 412.60 -16 245.00 -66.54%
28.02.2007 -9 353.80 31 825.70 -41 179.50 - 129.39% -3 278.90 -6 074.90 185.27%
31.01.2007 31 825.70 41 237.20 -9 411.50 -22.82% 3 912.10 27 913.60 713.52%
31.12.2006 41 237.20 36 069.30 5 167.90 14.33% -2 725.30 43 962.50 -1 613.13%
30.11.2006 36 069.30 8 102.80 27 966.50 345.15% -9 158.70 45 228.00 - 493.83%
31.10.2006 8 102.80 17 288.10 -9 185.30 -53.13% 63 274.20 -55 171.40 -87.19%
30.09.2006 17 288.10 -5 671.90 22 960.00 - 404.80% 41 041.10 -23 753.00 -57.88%
31.08.2006 -5 671.90 12 106.00 -17 777.90 - 146.85% 12 207.00 -17 878.90 - 146.46%
31.07.2006 12 106.00 19 711.00 -7 605.00 -38.58% 10 620.60 1 485.40 13.99%
30.06.2006 19 711.00 4 913.60 14 797.40 301.15% 83 522.20 -63 811.20 -76.40%
31.05.2006 4 913.60 - 125.60 5 039.20 -4 012.10% 75 130.70 -70 217.10 -93.46%
30.04.2006 - 125.60 24 412.60 -24 538.20 - 100.51% 20 750.80 -20 876.40 - 100.61%
31.03.2006 24 412.60 -3 278.90 27 691.50 - 844.54% 10 138.30 14 274.30 140.80%
28.02.2006 -3 278.90 3 912.10 -7 191.00 - 183.81% 17 671.90 -20 950.80 - 118.55%
31.01.2006 3 912.10 -2 725.30 6 637.40 - 243.55% 7 104.60 -3 192.50 -44.94%
31.12.2005 -2 725.30 -9 158.70 6 433.40 -70.24% 10 584.70 -13 310.00 - 125.75%
30.11.2005 -9 158.70 63 274.20 -72 432.90 - 114.47% 13 093.60 -22 252.30 - 169.95%
31.10.2005 63 274.20 41 041.10 22 233.10 54.17% 16 197.60 47 076.60 290.64%
30.09.2005 41 041.10 12 207.00 28 834.10 236.21% 16 950.80 24 090.30 142.12%
31.08.2005 12 207.00 10 620.60 1 586.40 14.94% 23 280.90 -11 073.90 -47.57%
31.07.2005 10 620.60 83 522.20 -72 901.60 -87.28% 8 105.70 2 514.90 31.03%
30.06.2005 83 522.20 75 130.70 8 391.50 11.17% 12 966.30 70 555.90 544.15%
31.05.2005 75 130.70 20 750.80 54 379.90 262.06% 15 125.10 60 005.60 396.73%
30.04.2005 20 750.80 10 138.30 10 612.50 104.68% 13 060.70 7 690.10 58.88%
31.03.2005 10 138.30 17 671.90 -7 533.60 -42.63% 13 076.40 -2 938.10 -22.47%
28.02.2005 17 671.90 7 104.60 10 567.30 148.74% 10 689.70 6 982.20 65.32%
31.01.2005 7 104.60 10 584.70 -3 480.10 -32.88% 11 707.30 -4 602.70 -39.31%
31.12.2004 10 584.70 13 093.60 -2 508.90 -19.16% - - -
30.11.2004 13 093.60 16 197.60 -3 104.00 -19.16% - - -
31.10.2004 16 197.60 16 950.80 - 753.20 -4.44% - - -
30.09.2004 16 950.80 23 280.90 -6 330.10 -27.19% - - -
31.08.2004 23 280.90 8 105.70 15 175.20 187.22% - - -
31.07.2004 8 105.70 12 966.30 -4 860.60 -37.49% - - -
30.06.2004 12 966.30 15 125.10 -2 158.80 -14.27% - - -
31.05.2004 15 125.10 13 060.70 2 064.40 15.81% - - -
30.04.2004 13 060.70 13 076.40 -15.70 -0.12% - - -
31.03.2004 13 076.40 10 689.70 2 386.70 22.33% - - -
29.02.2004 10 689.70 11 707.30 -1 017.60 -8.69% - - -
31.01.2004 11 707.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Přímé investice - pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Přímé investice - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
1 - Přímé investice - pasiva (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Přímé investice - pasiva (Platební bilance v mil. EUR)
1 - Přímé investice - pasiva (Platební bilance v mil. USD)
1 - Přímé investice - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
1 - Přímé investice - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
1 - Přímé investice - pasiva (Položky Přímých investic v mil. CZK)
1 - Přímé investice - pasiva (Položky Přímých investic v mil. EUR)
1 - Přímé investice - pasiva (Položky Přímých investic v mil. USD)
1 - Přímé investice - pasiva (Položky Přímých investic v mil. CZK)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies