3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 29.02.2016 54 535.70
Min 31.05.2015 -51 864.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 -5 776.90 14 605.60 -20 382.50 - 139.55% -26 290.80 20 513.90 -78.03%
31.05.2019 14 605.60 21 268.80 -6 663.20 -31.33% - 731.20 15 336.80 -2 097.48%
30.04.2019 21 268.80 -10 085.10 31 353.90 - 310.89% 31 120.40 -9 851.60 -31.66%
31.03.2019 -10 085.10 20 316.30 -30 401.40 - 149.64% -9 942.20 - 142.90 1.44%
28.02.2019 20 316.30 28 197.00 -7 880.70 -27.95% 29 392.60 -9 076.30 -30.88%
31.01.2019 28 197.00 -1 022.50 29 219.50 -2 857.65% 33 337.80 -5 140.80 -15.42%
31.12.2018 -1 022.50 6 487.30 -7 509.80 - 115.76% 13 615.90 -14 638.40 - 107.51%
30.11.2018 6 487.30 15 367.90 -8 880.60 -57.79% -2 421.90 8 909.20 - 367.86%
31.10.2018 15 367.90 -9 786.60 25 154.50 - 257.03% 21 158.30 -5 790.40 -27.37%
30.09.2018 -9 786.60 -22 264.90 12 478.30 -56.04% -1 771.90 -8 014.70 452.32%
31.08.2018 -22 264.90 -16 129.20 -6 135.70 38.04% -4 615.80 -17 649.10 382.36%
31.07.2018 -16 129.20 -26 290.80 10 161.60 -38.65% -16 706.70 577.50 -3.46%
30.06.2018 -26 290.80 - 731.20 -25 559.60 3 495.57% -11 090.60 -15 200.20 137.05%
31.05.2018 - 731.20 31 120.40 -31 851.60 - 102.35% 1 399.20 -2 130.40 - 152.26%
30.04.2018 31 120.40 -9 942.20 41 062.60 - 413.01% 14 224.70 16 895.70 118.78%
31.03.2018 -9 942.20 29 392.60 -39 334.80 - 133.83% 38 086.20 -48 028.40 - 126.10%
28.02.2018 29 392.60 33 337.80 -3 945.20 -11.83% 37 527.10 -8 134.50 -21.68%
31.01.2018 33 337.80 13 615.90 19 721.90 144.84% 34 658.90 -1 321.10 -3.81%
31.12.2017 13 615.90 -2 421.90 16 037.80 - 662.20% -9 940.50 23 556.40 - 236.97%
30.11.2017 -2 421.90 21 158.30 -23 580.20 - 111.45% -12 031.00 9 609.10 -79.87%
31.10.2017 21 158.30 -1 771.90 22 930.20 -1 294.10% 7 088.70 14 069.60 198.48%
30.09.2017 -1 771.90 -4 615.80 2 843.90 -61.61% 6 742.60 -8 514.50 - 126.28%
31.08.2017 -4 615.80 -16 706.70 12 090.90 -72.37% -2 857.70 -1 758.10 61.52%
31.07.2017 -16 706.70 -11 090.60 -5 616.10 50.64% -11 002.80 -5 703.90 51.84%
30.06.2017 -11 090.60 1 399.20 -12 489.80 - 892.64% -11 849.70 759.10 -6.41%
31.05.2017 1 399.20 14 224.70 -12 825.50 -90.16% 24 399.80 -23 000.60 -94.27%
30.04.2017 14 224.70 38 086.20 -23 861.50 -62.65% - 869.30 15 094.00 -1 736.34%
31.03.2017 38 086.20 37 527.10 559.10 1.49% 46 480.60 -8 394.40 -18.06%
28.02.2017 37 527.10 34 658.90 2 868.20 8.28% 54 535.70 -17 008.60 -31.19%
31.01.2017 34 658.90 -9 940.50 44 599.40 - 448.66% 37 032.70 -2 373.80 -6.41%
31.12.2016 -9 940.50 -12 031.00 2 090.50 -17.38% 10 113.80 -20 054.30 - 198.29%
30.11.2016 -12 031.00 7 088.70 -19 119.70 - 269.72% 12 409.00 -24 440.00 - 196.95%
31.10.2016 7 088.70 6 742.60 346.10 5.13% 2 732.60 4 356.10 159.41%
30.09.2016 6 742.60 -2 857.70 9 600.30 - 335.94% -4 139.90 10 882.50 - 262.87%
31.08.2016 -2 857.70 -11 002.80 8 145.10 -74.03% -1 454.30 -1 403.40 96.50%
31.07.2016 -11 002.80 -11 849.70 846.90 -7.15% -34 861.70 23 858.90 -68.44%
30.06.2016 -11 849.70 24 399.80 -36 249.50 - 148.56% 43 770.40 -55 620.10 - 127.07%
31.05.2016 24 399.80 - 869.30 25 269.10 -2 906.83% -51 864.80 76 264.60 - 147.04%
30.04.2016 - 869.30 46 480.60 -47 349.90 - 101.87% 12 394.60 -13 263.90 - 107.01%
31.03.2016 46 480.60 54 535.70 -8 055.10 -14.77% 46 091.50 389.10 0.84%
29.02.2016 54 535.70 37 032.70 17 503.00 47.26% 44 018.40 10 517.30 23.89%
31.01.2016 37 032.70 10 113.80 26 918.90 266.16% 33 968.80 3 063.90 9.02%
31.12.2015 10 113.80 12 409.00 -2 295.20 -18.50% 9 130.00 983.80 10.78%
30.11.2015 12 409.00 2 732.60 9 676.40 354.11% -4 895.30 17 304.30 - 353.49%
31.10.2015 2 732.60 -4 139.90 6 872.50 - 166.01% 5 766.40 -3 033.80 -52.61%
30.09.2015 -4 139.90 -1 454.30 -2 685.60 184.67% -20 283.00 16 143.10 -79.59%
31.08.2015 -1 454.30 -34 861.70 33 407.40 -95.83% -11 717.50 10 263.20 -87.59%
31.07.2015 -34 861.70 43 770.40 -78 632.10 - 179.65% -4 289.40 -30 572.30 712.74%
30.06.2015 43 770.40 -51 864.80 95 635.20 - 184.39% -7 673.20 51 443.60 - 670.43%
31.05.2015 -51 864.80 12 394.60 -64 259.40 - 518.45% 12 810.80 -64 675.60 - 504.85%
30.04.2015 12 394.60 46 091.50 -33 696.90 -73.11% -41 858.40 54 253.00 - 129.61%
31.03.2015 46 091.50 44 018.40 2 073.10 4.71% 48 404.60 -2 313.10 -4.78%
28.02.2015 44 018.40 33 968.80 10 049.60 29.58% 27 190.00 16 828.40 61.89%
31.01.2015 33 968.80 9 130.00 24 838.80 272.06% 27 616.20 6 352.60 23.00%
31.12.2014 9 130.00 -4 895.30 14 025.30 - 286.51% -3 645.70 12 775.70 - 350.43%
30.11.2014 -4 895.30 5 766.40 -10 661.70 - 184.89% -1 568.40 -3 326.90 212.12%
31.10.2014 5 766.40 -20 283.00 26 049.40 - 128.43% 21 668.60 -15 902.20 -73.39%
30.09.2014 -20 283.00 -11 717.50 -8 565.50 73.10% -5 636.90 -14 646.10 259.83%
31.08.2014 -11 717.50 -4 289.40 -7 428.10 173.17% -3 113.40 -8 604.10 276.36%
31.07.2014 -4 289.40 -7 673.20 3 383.80 -44.10% 36 011.80 -40 301.20 - 111.91%
30.06.2014 -7 673.20 12 810.80 -20 484.00 - 159.90% 1 314.00 -8 987.20 - 683.96%
31.05.2014 12 810.80 -41 858.40 54 669.20 - 130.60% -8 813.20 21 624.00 - 245.36%
30.04.2014 -41 858.40 48 404.60 -90 263.00 - 186.48% 7 344.70 -49 203.10 - 669.91%
31.03.2014 48 404.60 27 190.00 21 214.60 78.02% -27 801.20 76 205.80 - 274.11%
28.02.2014 27 190.00 27 616.20 - 426.20 -1.54% 32 723.20 -5 533.20 -16.91%
31.01.2014 27 616.20 -3 645.70 31 261.90 - 857.50% 12 168.70 15 447.50 126.94%
31.12.2013 -3 645.70 -1 568.40 -2 077.30 132.45% -25 961.00 22 315.30 -85.96%
30.11.2013 -1 568.40 21 668.60 -23 237.00 - 107.24% 8 739.80 -10 308.20 - 117.95%
31.10.2013 21 668.60 -5 636.90 27 305.50 - 484.41% 27 869.30 -6 200.70 -22.25%
30.09.2013 -5 636.90 -3 113.40 -2 523.50 81.05% -8 540.30 2 903.40 -34.00%
31.08.2013 -3 113.40 36 011.80 -39 125.20 - 108.65% -19 201.60 16 088.20 -83.79%
31.07.2013 36 011.80 1 314.00 34 697.80 2 640.62% -14 276.80 50 288.60 - 352.24%
30.06.2013 1 314.00 -8 813.20 10 127.20 - 114.91% - 932.40 2 246.40 - 240.93%
31.05.2013 -8 813.20 7 344.70 -16 157.90 - 219.99% -14 799.90 5 986.70 -40.45%
30.04.2013 7 344.70 -27 801.20 35 145.90 - 126.42% 10 836.80 -3 492.10 -32.22%
31.03.2013 -27 801.20 32 723.20 -60 524.40 - 184.96% 5 340.40 -33 141.60 - 620.58%
28.02.2013 32 723.20 12 168.70 20 554.50 168.91% 11 720.70 21 002.50 179.19%
31.01.2013 12 168.70 -25 961.00 38 129.70 - 146.87% 8 903.00 3 265.70 36.68%
31.12.2012 -25 961.00 8 739.80 -34 700.80 - 397.04% -17 678.70 -8 282.30 46.85%
30.11.2012 8 739.80 27 869.30 -19 129.50 -68.64% 9 335.50 - 595.70 -6.38%
31.10.2012 27 869.30 -8 540.30 36 409.60 - 426.33% 6 513.40 21 355.90 327.88%
30.09.2012 -8 540.30 -19 201.60 10 661.30 -55.52% 11 642.30 -20 182.60 - 173.36%
31.08.2012 -19 201.60 -14 276.80 -4 924.80 34.50% -26 458.10 7 256.50 -27.43%
31.07.2012 -14 276.80 - 932.40 -13 344.40 1 431.19% -8 957.20 -5 319.60 59.39%
30.06.2012 - 932.40 -14 799.90 13 867.50 -93.70% -44 212.20 43 279.80 -97.89%
31.05.2012 -14 799.90 10 836.80 -25 636.70 - 236.57% -22 842.40 8 042.50 -35.21%
30.04.2012 10 836.80 5 340.40 5 496.40 102.92% -15 710.20 26 547.00 - 168.98%
31.03.2012 5 340.40 11 720.70 -6 380.30 -54.44% 8 319.30 -2 978.90 -35.81%
29.02.2012 11 720.70 8 903.00 2 817.70 31.65% 19 380.30 -7 659.60 -39.52%
31.01.2012 8 903.00 -17 678.70 26 581.70 - 150.36% 8 577.40 325.60 3.80%
31.12.2011 -17 678.70 9 335.50 -27 014.20 - 289.37% 6 124.20 -23 802.90 - 388.67%
30.11.2011 9 335.50 6 513.40 2 822.10 43.33% -23 684.60 33 020.10 - 139.42%
31.10.2011 6 513.40 11 642.30 -5 128.90 -44.05% -10 691.20 17 204.60 - 160.92%
30.09.2011 11 642.30 -26 458.10 38 100.40 - 144.00% -34 712.40 46 354.70 - 133.54%
31.08.2011 -26 458.10 -8 957.20 -17 500.90 195.38% -8 964.70 -17 493.40 195.14%
31.07.2011 -8 957.20 -44 212.20 35 255.00 -79.74% -46 470.80 37 513.60 -80.73%
30.06.2011 -44 212.20 -22 842.40 -21 369.80 93.55% -3 707.80 -40 504.40 1 092.41%
31.05.2011 -22 842.40 -15 710.20 -7 132.20 45.40% -23 315.40 473.00 -2.03%
30.04.2011 -15 710.20 8 319.30 -24 029.50 - 288.84% 11 493.70 -27 203.90 - 236.69%
31.03.2011 8 319.30 19 380.30 -11 061.00 -57.07% 3 683.90 4 635.40 125.83%
28.02.2011 19 380.30 8 577.40 10 802.90 125.95% 9 418.60 9 961.70 105.77%
31.01.2011 8 577.40 6 124.20 2 453.20 40.06% 16 646.30 -8 068.90 -48.47%
31.12.2010 6 124.20 -23 684.60 29 808.80 - 125.86% -2 858.30 8 982.50 - 314.26%
30.11.2010 -23 684.60 -10 691.20 -12 993.40 121.53% - 298.20 -23 386.40 7 842.52%
31.10.2010 -10 691.20 -34 712.40 24 021.20 -69.20% 9 937.00 -20 628.20 - 207.59%
30.09.2010 -34 712.40 -8 964.70 -25 747.70 287.21% -12 720.50 -21 991.90 172.89%
31.08.2010 -8 964.70 -46 470.80 37 506.10 -80.71% -11 898.80 2 934.10 -24.66%
31.07.2010 -46 470.80 -3 707.80 -42 763.00 1 153.33% -4 328.10 -42 142.70 973.70%
30.06.2010 -3 707.80 -23 315.40 19 607.60 -84.10% -23 673.80 19 966.00 -84.34%
31.05.2010 -23 315.40 11 493.70 -34 809.10 - 302.85% -19 888.50 -3 426.90 17.23%
30.04.2010 11 493.70 3 683.90 7 809.80 212.00% 205.80 11 287.90 5 484.89%
31.03.2010 3 683.90 9 418.60 -5 734.70 -60.89% -4 986.30 8 670.20 - 173.88%
28.02.2010 9 418.60 16 646.30 -7 227.70 -43.42% 30 550.80 -21 132.20 -69.17%
31.01.2010 16 646.30 -2 858.30 19 504.60 - 682.38% 2 030.30 14 616.00 719.89%
31.12.2009 -2 858.30 - 298.20 -2 560.10 858.52% -8 495.00 5 636.70 -66.35%
30.11.2009 - 298.20 9 937.00 -10 235.20 - 103.00% -7 373.00 7 074.80 -95.96%
31.10.2009 9 937.00 -12 720.50 22 657.50 - 178.12% -19 739.90 29 676.90 - 150.34%
30.09.2009 -12 720.50 -11 898.80 - 821.70 6.91% -8 237.80 -4 482.70 54.42%
31.08.2009 -11 898.80 -4 328.10 -7 570.70 174.92% -6 520.50 -5 378.30 82.48%
31.07.2009 -4 328.10 -23 673.80 19 345.70 -81.72% 491.60 -4 819.70 - 980.41%
30.06.2009 -23 673.80 -19 888.50 -3 785.30 19.03% -36 022.80 12 349.00 -34.28%
31.05.2009 -19 888.50 205.80 -20 094.30 -9 763.99% -5 646.70 -14 241.80 252.21%
30.04.2009 205.80 -4 986.30 5 192.10 - 104.13% 6 292.00 -6 086.20 -96.73%
31.03.2009 -4 986.30 30 550.80 -35 537.10 - 116.32% 5 592.30 -10 578.60 - 189.16%
28.02.2009 30 550.80 2 030.30 28 520.50 1 404.74% 11 985.60 18 565.20 154.90%
31.01.2009 2 030.30 -8 495.00 10 525.30 - 123.90% 18 443.90 -16 413.60 -88.99%
31.12.2008 -8 495.00 -7 373.00 -1 122.00 15.22% -20 367.10 11 872.10 -58.29%
30.11.2008 -7 373.00 -19 739.90 12 366.90 -62.65% -2 877.60 -4 495.40 156.22%
31.10.2008 -19 739.90 -8 237.80 -11 502.10 139.63% -21 924.10 2 184.20 -9.96%
30.09.2008 -8 237.80 -6 520.50 -1 717.30 26.34% -14 486.10 6 248.30 -43.13%
31.08.2008 -6 520.50 491.60 -7 012.10 -1 426.38% -39 913.80 33 393.30 -83.66%
31.07.2008 491.60 -36 022.80 36 514.40 - 101.36% -13 407.10 13 898.70 - 103.67%
30.06.2008 -36 022.80 -5 646.70 -30 376.10 537.94% -13 218.00 -22 804.80 172.53%
31.05.2008 -5 646.70 6 292.00 -11 938.70 - 189.74% -23 364.00 17 717.30 -75.83%
30.04.2008 6 292.00 5 592.30 699.70 12.51% -23 957.60 30 249.60 - 126.26%
31.03.2008 5 592.30 11 985.60 -6 393.30 -53.34% 10 244.40 -4 652.10 -45.41%
29.02.2008 11 985.60 18 443.90 -6 458.30 -35.02% 5 671.90 6 313.70 111.32%
31.01.2008 18 443.90 -20 367.10 38 811.00 - 190.56% 2 410.10 16 033.80 665.28%
31.12.2007 -20 367.10 -2 877.60 -17 489.50 607.78% -6 091.00 -14 276.10 234.38%
30.11.2007 -2 877.60 -21 924.10 19 046.50 -86.87% -13 916.80 11 039.20 -79.32%
31.10.2007 -21 924.10 -14 486.10 -7 438.00 51.35% -23 055.60 1 131.50 -4.91%
30.09.2007 -14 486.10 -39 913.80 25 427.70 -63.71% -7 338.50 -7 147.60 97.40%
31.08.2007 -39 913.80 -13 407.10 -26 506.70 197.71% -4 607.00 -35 306.80 766.37%
31.07.2007 -13 407.10 -13 218.00 - 189.10 1.43% -14 464.50 1 057.40 -7.31%
30.06.2007 -13 218.00 -23 364.00 10 146.00 -43.43% -16 712.30 3 494.30 -20.91%
31.05.2007 -23 364.00 -23 957.60 593.60 -2.48% -7 135.40 -16 228.60 227.44%
30.04.2007 -23 957.60 10 244.40 -34 202.00 - 333.86% -12 765.00 -11 192.60 87.68%
31.03.2007 10 244.40 5 671.90 4 572.50 80.62% 13 191.40 -2 947.00 -22.34%
28.02.2007 5 671.90 2 410.10 3 261.80 135.34% 7 061.60 -1 389.70 -19.68%
31.01.2007 2 410.10 -6 091.00 8 501.10 - 139.57% 10 620.50 -8 210.40 -77.31%
31.12.2006 -6 091.00 -13 916.80 7 825.80 -56.23% -8 999.90 2 908.90 -32.32%
30.11.2006 -13 916.80 -23 055.60 9 138.80 -39.64% -9 666.90 -4 249.90 43.96%
31.10.2006 -23 055.60 -7 338.50 -15 717.10 214.17% 5 155.40 -28 211.00 - 547.21%
30.09.2006 -7 338.50 -4 607.00 -2 731.50 59.29% -8 235.00 896.50 -10.89%
31.08.2006 -4 607.00 -14 464.50 9 857.50 -68.15% -6 563.30 1 956.30 -29.81%
31.07.2006 -14 464.50 -16 712.30 2 247.80 -13.45% -10 527.40 -3 937.10 37.40%
30.06.2006 -16 712.30 -7 135.40 -9 576.90 134.22% -14 166.70 -2 545.60 17.97%
31.05.2006 -7 135.40 -12 765.00 5 629.60 -44.10% -3 909.90 -3 225.50 82.50%
30.04.2006 -12 765.00 13 191.40 -25 956.40 - 196.77% -10 165.40 -2 599.60 25.57%
31.03.2006 13 191.40 7 061.60 6 129.80 86.80% 17 249.90 -4 058.50 -23.53%
28.02.2006 7 061.60 10 620.50 -3 558.90 -33.51% 3 764.60 3 297.00 87.58%
31.01.2006 10 620.50 -8 999.90 19 620.40 - 218.01% 1 598.90 9 021.60 564.24%
31.12.2005 -8 999.90 -9 666.90 667.00 -6.90% -13 438.50 4 438.60 -33.03%
30.11.2005 -9 666.90 5 155.40 -14 822.30 - 287.51% -23 672.40 14 005.50 -59.16%
31.10.2005 5 155.40 -8 235.00 13 390.40 - 162.60% -5 501.70 10 657.10 - 193.71%
30.09.2005 -8 235.00 -6 563.30 -1 671.70 25.47% -11 804.90 3 569.90 -30.24%
31.08.2005 -6 563.30 -10 527.40 3 964.10 -37.66% -17 975.30 11 412.00 -63.49%
31.07.2005 -10 527.40 -14 166.70 3 639.30 -25.69% -18 912.00 8 384.60 -44.33%
30.06.2005 -14 166.70 -3 909.90 -10 256.80 262.33% -6 912.20 -7 254.50 104.95%
31.05.2005 -3 909.90 -10 165.40 6 255.50 -61.54% -4 974.60 1 064.70 -21.40%
30.04.2005 -10 165.40 17 249.90 -27 415.30 - 158.93% -19 537.70 9 372.30 -47.97%
31.03.2005 17 249.90 3 764.60 13 485.30 358.21% -4 930.50 22 180.40 - 449.86%
28.02.2005 3 764.60 1 598.90 2 165.70 135.45% 1 619.80 2 144.80 132.41%
31.01.2005 1 598.90 -13 438.50 15 037.40 - 111.90% -2 552.80 4 151.70 - 162.63%
31.12.2004 -13 438.50 -23 672.40 10 233.90 -43.23% - - -
30.11.2004 -23 672.40 -5 501.70 -18 170.70 330.27% - - -
31.10.2004 -5 501.70 -11 804.90 6 303.20 -53.39% - - -
30.09.2004 -11 804.90 -17 975.30 6 170.40 -34.33% - - -
31.08.2004 -17 975.30 -18 912.00 936.70 -4.95% - - -
31.07.2004 -18 912.00 -6 912.20 -11 999.80 173.60% - - -
30.06.2004 -6 912.20 -4 974.60 -1 937.60 38.95% - - -
31.05.2004 -4 974.60 -19 537.70 14 563.10 -74.54% - - -
30.04.2004 -19 537.70 -4 930.50 -14 607.20 296.26% - - -
31.03.2004 -4 930.50 1 619.80 -6 550.30 - 404.39% - - -
29.02.2004 1 619.80 -2 552.80 4 172.60 - 163.45% - - -
31.01.2004 -2 552.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (Platební bilance v mil. CZK)
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (Platební bilance v mil. CZK)
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (Platební bilance v mil. EUR)
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (Platební bilance v mil. USD)
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (Platební bilance v mil. CZK)
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (Platební bilance v mil. EUR)
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (Platební bilance v mil. USD)
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies