Finanční účet - saldo (Platební bilance v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Finanční účet - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 28.02.2015 69 509.40
Min 30.06.2011 -57 394.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 5 055.90 -4 735.10 9 791.00 - 206.77% -35 347.20 40 403.10 - 114.30%
31.05.2019 -4 735.10 25 207.90 -29 943.00 - 118.78% 22 104.40 -26 839.50 - 121.42%
30.04.2019 25 207.90 -2 215.00 27 422.90 -1 238.05% 21 678.00 3 529.90 16.28%
31.03.2019 -2 215.00 37 148.10 -39 363.10 - 105.96% -20 030.40 17 815.40 -88.94%
28.02.2019 37 148.10 12 155.50 24 992.60 205.61% 37 547.90 - 399.80 -1.06%
31.01.2019 12 155.50 21 785.10 -9 629.60 -44.20% 47 458.10 -35 302.60 -74.39%
31.12.2018 21 785.10 -31 952.20 53 737.30 - 168.18% 13 899.50 7 885.60 56.73%
30.11.2018 -31 952.20 12 036.50 -43 988.70 - 365.46% -24 261.70 -7 690.50 31.70%
31.10.2018 12 036.50 -23 181.40 35 217.90 - 151.92% 14 310.80 -2 274.30 -15.89%
30.09.2018 -23 181.40 -13 939.00 -9 242.40 66.31% 6 283.80 -29 465.20 - 468.91%
31.08.2018 -13 939.00 -25 921.30 11 982.30 -46.23% 3 424.40 -17 363.40 - 507.05%
31.07.2018 -25 921.30 -35 347.20 9 425.90 -26.67% -16 158.90 -9 762.40 60.41%
30.06.2018 -35 347.20 22 104.40 -57 451.60 - 259.91% 4 197.50 -39 544.70 - 942.10%
31.05.2018 22 104.40 21 678.00 426.40 1.97% 2 295.10 19 809.30 863.11%
30.04.2018 21 678.00 -20 030.40 41 708.40 - 208.23% 21 814.80 - 136.80 -0.63%
31.03.2018 -20 030.40 37 547.90 -57 578.30 - 153.35% 24 441.90 -44 472.30 - 181.95%
28.02.2018 37 547.90 47 458.10 -9 910.20 -20.88% 24 894.70 12 653.20 50.83%
31.01.2018 47 458.10 13 899.50 33 558.60 241.44% 45 390.00 2 068.10 4.56%
31.12.2017 13 899.50 -24 261.70 38 161.20 - 157.29% 4 655.60 9 243.90 198.55%
30.11.2017 -24 261.70 14 310.80 -38 572.50 - 269.53% -24 113.20 - 148.50 0.62%
31.10.2017 14 310.80 6 283.80 8 027.00 127.74% 29 284.40 -14 973.60 -51.13%
30.09.2017 6 283.80 3 424.40 2 859.40 83.50% -6 888.10 13 171.90 - 191.23%
31.08.2017 3 424.40 -16 158.90 19 583.30 - 121.19% 4 624.90 -1 200.50 -25.96%
31.07.2017 -16 158.90 4 197.50 -20 356.40 - 484.96% -1 021.90 -15 137.00 1 481.26%
30.06.2017 4 197.50 2 295.10 1 902.40 82.89% -20 915.30 25 112.80 - 120.07%
31.05.2017 2 295.10 21 814.80 -19 519.70 -89.48% 10 990.00 -8 694.90 -79.12%
30.04.2017 21 814.80 24 441.90 -2 627.10 -10.75% -4 533.80 26 348.60 - 581.16%
31.03.2017 24 441.90 24 894.70 - 452.80 -1.82% 29 133.10 -4 691.20 -16.10%
28.02.2017 24 894.70 45 390.00 -20 495.30 -45.15% 56 509.30 -31 614.60 -55.95%
31.01.2017 45 390.00 4 655.60 40 734.40 874.95% 39 131.70 6 258.30 15.99%
31.12.2016 4 655.60 -24 113.20 28 768.80 - 119.31% 35 640.60 -30 985.00 -86.94%
30.11.2016 -24 113.20 29 284.40 -53 397.60 - 182.34% 16 578.70 -40 691.90 - 245.45%
31.10.2016 29 284.40 -6 888.10 36 172.50 - 525.14% -11 456.50 40 740.90 - 355.61%
30.09.2016 -6 888.10 4 624.90 -11 513.00 - 248.94% 1 337.50 -8 225.60 - 615.00%
31.08.2016 4 624.90 -1 021.90 5 646.80 - 552.58% 1 769.20 2 855.70 161.41%
31.07.2016 -1 021.90 -20 915.30 19 893.40 -95.11% -18 243.90 17 222.00 -94.40%
30.06.2016 -20 915.30 10 990.00 -31 905.30 - 290.31% 53 330.40 -74 245.70 - 139.22%
31.05.2016 10 990.00 -4 533.80 15 523.80 - 342.40% -51 252.50 62 242.50 - 121.44%
30.04.2016 -4 533.80 29 133.10 -33 666.90 - 115.56% 30 106.30 -34 640.10 - 115.06%
31.03.2016 29 133.10 56 509.30 -27 376.20 -48.45% 42 691.50 -13 558.40 -31.76%
29.02.2016 56 509.30 39 131.70 17 377.60 44.41% 69 509.40 -13 000.10 -18.70%
31.01.2016 39 131.70 35 640.60 3 491.10 9.80% 5 249.50 33 882.20 645.44%
31.12.2015 35 640.60 16 578.70 19 061.90 114.98% 7 350.40 28 290.20 384.88%
30.11.2015 16 578.70 -11 456.50 28 035.20 - 244.71% -11 676.00 28 254.70 - 241.99%
31.10.2015 -11 456.50 1 337.50 -12 794.00 - 956.56% 15 266.50 -26 723.00 - 175.04%
30.09.2015 1 337.50 1 769.20 - 431.70 -24.40% -15 720.40 17 057.90 - 108.51%
31.08.2015 1 769.20 -18 243.90 20 013.10 - 109.70% -7 099.60 8 868.80 - 124.92%
31.07.2015 -18 243.90 53 330.40 -71 574.30 - 134.21% 10 844.50 -29 088.40 - 268.23%
30.06.2015 53 330.40 -51 252.50 104 582.90 - 204.05% 20 606.50 32 723.90 158.80%
31.05.2015 -51 252.50 30 106.30 -81 358.80 - 270.24% -6 431.70 -44 820.80 696.87%
30.04.2015 30 106.30 42 691.50 -12 585.20 -29.48% -39 914.20 70 020.50 - 175.43%
31.03.2015 42 691.50 69 509.40 -26 817.90 -38.58% 29 439.60 13 251.90 45.01%
28.02.2015 69 509.40 5 249.50 64 259.90 1 224.11% 30 190.90 39 318.50 130.23%
31.01.2015 5 249.50 7 350.40 -2 100.90 -28.58% 30 738.10 -25 488.60 -82.92%
31.12.2014 7 350.40 -11 676.00 19 026.40 - 162.95% 5 565.60 1 784.80 32.07%
30.11.2014 -11 676.00 15 266.50 -26 942.50 - 176.48% -32 815.80 21 139.80 -64.42%
31.10.2014 15 266.50 -15 720.40 30 986.90 - 197.11% 23 533.10 -8 266.60 -35.13%
30.09.2014 -15 720.40 -7 099.60 -8 620.80 121.43% 13 049.30 -28 769.70 - 220.47%
31.08.2014 -7 099.60 10 844.50 -17 944.10 - 165.47% -8 752.70 1 653.10 -18.89%
31.07.2014 10 844.50 20 606.50 -9 762.00 -47.37% 38 801.50 -27 957.00 -72.05%
30.06.2014 20 606.50 -6 431.70 27 038.20 - 420.39% -7 995.80 28 602.30 - 357.72%
31.05.2014 -6 431.70 -39 914.20 33 482.50 -83.89% -10 786.40 4 354.70 -40.37%
30.04.2014 -39 914.20 29 439.60 -69 353.80 - 235.58% 6 700.70 -46 614.90 - 695.67%
31.03.2014 29 439.60 30 190.90 - 751.30 -2.49% 11 624.90 17 814.70 153.25%
28.02.2014 30 190.90 30 738.10 - 547.20 -1.78% 26 287.20 3 903.70 14.85%
31.01.2014 30 738.10 5 565.60 25 172.50 452.29% 3 096.00 27 642.10 892.83%
31.12.2013 5 565.60 -32 815.80 38 381.40 - 116.96% -1 426.40 6 992.00 - 490.19%
30.11.2013 -32 815.80 23 533.10 -56 348.90 - 239.45% -2 214.60 -30 601.20 1 381.79%
31.10.2013 23 533.10 13 049.30 10 483.80 80.34% 27 260.70 -3 727.60 -13.67%
30.09.2013 13 049.30 -8 752.70 21 802.00 - 249.09% 7 147.00 5 902.30 82.58%
31.08.2013 -8 752.70 38 801.50 -47 554.20 - 122.56% -24 362.80 15 610.10 -64.07%
31.07.2013 38 801.50 -7 995.80 46 797.30 - 585.27% 6 703.90 32 097.60 478.79%
30.06.2013 -7 995.80 -10 786.40 2 790.60 -25.87% 823.50 -8 819.30 -1 070.95%
31.05.2013 -10 786.40 6 700.70 -17 487.10 - 260.97% -36 311.00 25 524.60 -70.29%
30.04.2013 6 700.70 11 624.90 -4 924.20 -42.36% 2 528.80 4 171.90 164.98%
31.03.2013 11 624.90 26 287.20 -14 662.30 -55.78% 7 091.80 4 533.10 63.92%
28.02.2013 26 287.20 3 096.00 23 191.20 749.07% -34.00 26 321.20 -77 415.29%
31.01.2013 3 096.00 -1 426.40 4 522.40 - 317.05% 24 481.70 -21 385.70 -87.35%
31.12.2012 -1 426.40 -2 214.60 788.20 -35.59% -21 273.70 19 847.30 -93.30%
30.11.2012 -2 214.60 27 260.70 -29 475.30 - 108.12% -9 977.80 7 763.20 -77.80%
31.10.2012 27 260.70 7 147.00 20 113.70 281.43% 22 011.60 5 249.10 23.85%
30.09.2012 7 147.00 -24 362.80 31 509.80 - 129.34% 41 756.80 -34 609.80 -82.88%
31.08.2012 -24 362.80 6 703.90 -31 066.70 - 463.41% -32 296.70 7 933.90 -24.57%
31.07.2012 6 703.90 823.50 5 880.40 714.07% -2 261.70 8 965.60 - 396.41%
30.06.2012 823.50 -36 311.00 37 134.50 - 102.27% -57 394.50 58 218.00 - 101.43%
31.05.2012 -36 311.00 2 528.80 -38 839.80 -1 535.90% -22 702.40 -13 608.60 59.94%
30.04.2012 2 528.80 7 091.80 -4 563.00 -64.34% -14 536.10 17 064.90 - 117.40%
31.03.2012 7 091.80 -34.00 7 125.80 -20 958.24% 5 317.80 1 774.00 33.36%
29.02.2012 -34.00 24 481.70 -24 515.70 - 100.14% 7 293.30 -7 327.30 - 100.47%
31.01.2012 24 481.70 -21 273.70 45 755.40 - 215.08% 9 299.80 15 181.90 163.25%
31.12.2011 -21 273.70 -9 977.80 -11 295.90 113.21% -8 746.20 -12 527.50 143.23%
30.11.2011 -9 977.80 22 011.60 -31 989.40 - 145.33% -41 251.60 31 273.80 -75.81%
31.10.2011 22 011.60 41 756.80 -19 745.20 -47.29% -20 208.70 42 220.30 - 208.92%
30.09.2011 41 756.80 -32 296.70 74 053.50 - 229.29% -22 077.90 63 834.70 - 289.13%
31.08.2011 -32 296.70 -2 261.70 -30 035.00 1 327.98% -23 273.20 -9 023.50 38.77%
31.07.2011 -2 261.70 -57 394.50 55 132.80 -96.06% -21 101.40 18 839.70 -89.28%
30.06.2011 -57 394.50 -22 702.40 -34 692.10 152.81% 87.90 -57 482.40 -65 395.22%
31.05.2011 -22 702.40 -14 536.10 -8 166.30 56.18% -35 451.00 12 748.60 -35.96%
30.04.2011 -14 536.10 5 317.80 -19 853.90 - 373.35% 14 427.60 -28 963.70 - 200.75%
31.03.2011 5 317.80 7 293.30 -1 975.50 -27.09% 39 670.80 -34 353.00 -86.60%
28.02.2011 7 293.30 9 299.80 -2 006.50 -21.58% -2 603.80 9 897.10 - 380.10%
31.01.2011 9 299.80 -8 746.20 18 046.00 - 206.33% -1 811.30 11 111.10 - 613.43%
31.12.2010 -8 746.20 -41 251.60 32 505.40 -78.80% -30 326.90 21 580.70 -71.16%
30.11.2010 -41 251.60 -20 208.70 -21 042.90 104.13% -22 428.30 -18 823.30 83.93%
31.10.2010 -20 208.70 -22 077.90 1 869.20 -8.47% 9 751.20 -29 959.90 - 307.24%
30.09.2010 -22 077.90 -23 273.20 1 195.30 -5.14% 14 236.70 -36 314.60 - 255.08%
31.08.2010 -23 273.20 -21 101.40 -2 171.80 10.29% -27 569.30 4 296.10 -15.58%
31.07.2010 -21 101.40 87.90 -21 189.30 -24 106.14% -14 292.60 -6 808.80 47.64%
30.06.2010 87.90 -35 451.00 35 538.90 - 100.25% -46 881.80 46 969.70 - 100.19%
31.05.2010 -35 451.00 14 427.60 -49 878.60 - 345.72% -2 286.80 -33 164.20 1 450.24%
30.04.2010 14 427.60 39 670.80 -25 243.20 -63.63% 8 500.40 5 927.20 69.73%
31.03.2010 39 670.80 -2 603.80 42 274.60 -1 623.57% 12 996.60 26 674.20 205.24%
28.02.2010 -2 603.80 -1 811.30 - 792.50 43.75% 19 948.60 -22 552.40 - 113.05%
31.01.2010 -1 811.30 -30 326.90 28 515.60 -94.03% 6 005.30 -7 816.60 - 130.16%
31.12.2009 -30 326.90 -22 428.30 -7 898.60 35.22% -27 078.60 -3 248.30 12.00%
30.11.2009 -22 428.30 9 751.20 -32 179.50 - 330.01% -30 979.20 8 550.90 -27.60%
31.10.2009 9 751.20 14 236.70 -4 485.50 -31.51% 7 146.30 2 604.90 36.45%
30.09.2009 14 236.70 -27 569.30 41 806.00 - 151.64% -31 237.00 45 473.70 - 145.58%
31.08.2009 -27 569.30 -14 292.60 -13 276.70 92.89% -6 964.40 -20 604.90 295.86%
31.07.2009 -14 292.60 -46 881.80 32 589.20 -69.51% -3 673.80 -10 618.80 289.04%
30.06.2009 -46 881.80 -2 286.80 -44 595.00 1 950.10% -48 117.50 1 235.70 -2.57%
31.05.2009 -2 286.80 8 500.40 -10 787.20 - 126.90% 15 493.40 -17 780.20 - 114.76%
30.04.2009 8 500.40 12 996.60 -4 496.20 -34.60% 9 306.30 - 805.90 -8.66%
31.03.2009 12 996.60 19 948.60 -6 952.00 -34.85% 44 612.40 -31 615.80 -70.87%
28.02.2009 19 948.60 6 005.30 13 943.30 232.18% 11 560.00 8 388.60 72.57%
31.01.2009 6 005.30 -27 078.60 33 083.90 - 122.18% 16 703.10 -10 697.80 -64.05%
31.12.2008 -27 078.60 -30 979.20 3 900.60 -12.59% -6 303.40 -20 775.20 329.59%
30.11.2008 -30 979.20 7 146.30 -38 125.50 - 533.50% -20 563.50 -10 415.70 50.65%
31.10.2008 7 146.30 -31 237.00 38 383.30 - 122.88% -13 194.40 20 340.70 - 154.16%
30.09.2008 -31 237.00 -6 964.40 -24 272.60 348.52% -11 210.30 -20 026.70 178.65%
31.08.2008 -6 964.40 -3 673.80 -3 290.60 89.57% -50 634.80 43 670.40 -86.25%
31.07.2008 -3 673.80 -48 117.50 44 443.70 -92.36% -2 605.90 -1 067.90 40.98%
30.06.2008 -48 117.50 15 493.40 -63 610.90 - 410.57% -2 783.60 -45 333.90 1 628.61%
31.05.2008 15 493.40 9 306.30 6 187.10 66.48% -19 226.10 34 719.50 - 180.59%
30.04.2008 9 306.30 44 612.40 -35 306.10 -79.14% -4 575.70 13 882.00 - 303.39%
31.03.2008 44 612.40 11 560.00 33 052.40 285.92% 4 317.10 40 295.30 933.39%
29.02.2008 11 560.00 16 703.10 -5 143.10 -30.79% 5 781.50 5 778.50 99.95%
31.01.2008 16 703.10 -6 303.40 23 006.50 - 364.99% 9 937.20 6 765.90 68.09%
31.12.2007 -6 303.40 -20 563.50 14 260.10 -69.35% -2 497.50 -3 805.90 152.39%
30.11.2007 -20 563.50 -13 194.40 -7 369.10 55.85% -17 599.50 -2 964.00 16.84%
31.10.2007 -13 194.40 -11 210.30 -1 984.10 17.70% -24 805.70 11 611.30 -46.81%
30.09.2007 -11 210.30 -50 634.80 39 424.50 -77.86% -4 358.50 -6 851.80 157.21%
31.08.2007 -50 634.80 -2 605.90 -48 028.90 1 843.08% -7 906.50 -42 728.30 540.42%
31.07.2007 -2 605.90 -2 783.60 177.70 -6.38% -21 822.10 19 216.20 -88.06%
30.06.2007 -2 783.60 -19 226.10 16 442.50 -85.52% 7 086.20 -9 869.80 - 139.28%
31.05.2007 -19 226.10 -4 575.70 -14 650.40 320.18% -23 135.50 3 909.40 -16.90%
30.04.2007 -4 575.70 4 317.10 -8 892.80 - 205.99% -3 081.20 -1 494.50 48.50%
31.03.2007 4 317.10 5 781.50 -1 464.40 -25.33% 4 144.80 172.30 4.16%
28.02.2007 5 781.50 9 937.20 -4 155.70 -41.82% - 719.30 6 500.80 - 903.77%
31.01.2007 9 937.20 -2 497.50 12 434.70 - 497.89% 11 785.90 -1 848.70 -15.69%
31.12.2006 -2 497.50 -17 599.50 15 102.00 -85.81% -12 368.20 9 870.70 -79.81%
30.11.2006 -17 599.50 -24 805.70 7 206.20 -29.05% -20 488.10 2 888.60 -14.10%
31.10.2006 -24 805.70 -4 358.50 -20 447.20 469.13% 4 242.20 -29 047.90 - 684.74%
30.09.2006 -4 358.50 -7 906.50 3 548.00 -44.87% -19 453.30 15 094.80 -77.59%
31.08.2006 -7 906.50 -21 822.10 13 915.60 -63.77% -15 931.00 8 024.50 -50.37%
31.07.2006 -21 822.10 7 086.20 -28 908.30 - 407.95% -5 151.20 -16 670.90 323.63%
30.06.2006 7 086.20 -23 135.50 30 221.70 - 130.63% -3 024.60 10 110.80 - 334.29%
31.05.2006 -23 135.50 -3 081.20 -20 054.30 650.86% -14 364.30 -8 771.20 61.06%
30.04.2006 -3 081.20 4 144.80 -7 226.00 - 174.34% - 473.60 -2 607.60 550.59%
31.03.2006 4 144.80 - 719.30 4 864.10 - 676.23% 24 632.60 -20 487.80 -83.17%
28.02.2006 - 719.30 11 785.90 -12 505.20 - 106.10% 11 447.50 -12 166.80 - 106.28%
31.01.2006 11 785.90 -12 368.20 24 154.10 - 195.29% -2 624.60 14 410.50 - 549.05%
31.12.2005 -12 368.20 -20 488.10 8 119.90 -39.63% -34 913.60 22 545.40 -64.57%
30.11.2005 -20 488.10 4 242.20 -24 730.30 - 582.96% -30 237.30 9 749.20 -32.24%
31.10.2005 4 242.20 -19 453.30 23 695.50 - 121.81% -13 449.40 17 691.60 - 131.54%
30.09.2005 -19 453.30 -15 931.00 -3 522.30 22.11% 4 567.20 -24 020.50 - 525.93%
31.08.2005 -15 931.00 -5 151.20 -10 779.80 209.27% -23 513.50 7 582.50 -32.25%
31.07.2005 -5 151.20 -3 024.60 -2 126.60 70.31% -19 920.00 14 768.80 -74.14%
30.06.2005 -3 024.60 -14 364.30 11 339.70 -78.94% -11 994.20 8 969.60 -74.78%
31.05.2005 -14 364.30 - 473.60 -13 890.70 2 933.00% -26 851.80 12 487.50 -46.51%
30.04.2005 - 473.60 24 632.60 -25 106.20 - 101.92% -16 221.80 15 748.20 -97.08%
31.03.2005 24 632.60 11 447.50 13 185.10 115.18% 12 966.30 11 666.30 89.97%
28.02.2005 11 447.50 -2 624.60 14 072.10 - 536.16% 8 655.70 2 791.80 32.25%
31.01.2005 -2 624.60 -34 913.60 32 289.00 -92.48% - 354.20 -2 270.40 640.99%
31.12.2004 -34 913.60 -30 237.30 -4 676.30 15.47% - - -
30.11.2004 -30 237.30 -13 449.40 -16 787.90 124.82% - - -
31.10.2004 -13 449.40 4 567.20 -18 016.60 - 394.48% - - -
30.09.2004 4 567.20 -23 513.50 28 080.70 - 119.42% - - -
31.08.2004 -23 513.50 -19 920.00 -3 593.50 18.04% - - -
31.07.2004 -19 920.00 -11 994.20 -7 925.80 66.08% - - -
30.06.2004 -11 994.20 -26 851.80 14 857.60 -55.33% - - -
31.05.2004 -26 851.80 -16 221.80 -10 630.00 65.53% - - -
30.04.2004 -16 221.80 12 966.30 -29 188.10 - 225.11% - - -
31.03.2004 12 966.30 8 655.70 4 310.60 49.80% - - -
29.02.2004 8 655.70 - 354.20 9 009.90 -2 543.73% - - -
31.01.2004 - 354.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Finanční účet - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Finanční účet - saldo (Finanční účet - saldo)
Finanční účet - saldo (Měsíc)
Finanční účet - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
Finanční účet - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
Finanční účet - saldo (Platební bilance v mil. EUR)
Finanční účet - saldo (Platební bilance v mil. USD)
Finanční účet - saldo (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
Finanční účet - saldo (Položky Finančního účtu v mil. USD)
Finanční účet - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
Finanční účet - saldo (Položky Finančního účtu v mil. USD)
Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: běžné účty - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies