3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.10.2018 -8 630.10
Max 31.12.2016 4 698.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 4 336.00 - 661.10 4 997.10 - 755.88% -2 195.40 6 531.40 - 297.50%
31.05.2019 - 661.10 -1 037.40 376.30 -36.27% -2 694.90 2 033.80 -75.47%
30.04.2019 -1 037.40 174.90 -1 212.30 - 693.14% - 981.50 -55.90 5.70%
31.03.2019 174.90 254.00 -79.10 -31.14% 184.40 -9.50 -5.15%
28.02.2019 254.00 -2 090.00 2 344.00 - 112.15% 1 777.20 -1 523.20 -85.71%
31.01.2019 -2 090.00 2 459.70 -4 549.70 - 184.97% -1 040.50 -1 049.50 100.86%
31.12.2018 2 459.70 -3 989.20 6 448.90 - 161.66% -2 957.10 5 416.80 - 183.18%
30.11.2018 -3 989.20 -8 630.10 4 640.90 -53.78% -2 016.30 -1 972.90 97.85%
31.10.2018 -8 630.10 789.00 -9 419.10 -1 193.80% 636.10 -9 266.20 -1 456.72%
30.09.2018 789.00 - 433.00 1 222.00 - 282.22% 410.70 378.30 92.11%
31.08.2018 - 433.00 - 535.80 102.80 -19.19% -4 270.20 3 837.20 -89.86%
31.07.2018 - 535.80 -2 195.40 1 659.60 -75.59% -2 809.30 2 273.50 -80.93%
30.06.2018 -2 195.40 -2 694.90 499.50 -18.54% - 728.40 -1 467.00 201.40%
31.05.2018 -2 694.90 - 981.50 -1 713.40 174.57% -5 026.80 2 331.90 -46.39%
30.04.2018 - 981.50 184.40 -1 165.90 - 632.27% 841.70 -1 823.20 - 216.61%
31.03.2018 184.40 1 777.20 -1 592.80 -89.62% - 190.20 374.60 - 196.95%
28.02.2018 1 777.20 -1 040.50 2 817.70 - 270.80% 1 644.80 132.40 8.05%
31.01.2018 -1 040.50 -2 957.10 1 916.60 -64.81% 274.60 -1 315.10 - 478.91%
31.12.2017 -2 957.10 -2 016.30 - 940.80 46.66% 4 698.80 -7 655.90 - 162.93%
30.11.2017 -2 016.30 636.10 -2 652.40 - 416.98% 3 002.70 -5 019.00 - 167.15%
31.10.2017 636.10 410.70 225.40 54.88% 268.80 367.30 136.64%
30.09.2017 410.70 -4 270.20 4 680.90 - 109.62% -1 209.60 1 620.30 - 133.95%
31.08.2017 -4 270.20 -2 809.30 -1 460.90 52.00% 1 060.10 -5 330.30 - 502.81%
31.07.2017 -2 809.30 - 728.40 -2 080.90 285.68% 1 435.30 -4 244.60 - 295.73%
30.06.2017 - 728.40 -5 026.80 4 298.40 -85.51% 1 019.60 -1 748.00 - 171.44%
31.05.2017 -5 026.80 841.70 -5 868.50 - 697.22% -1 076.10 -3 950.70 367.13%
30.04.2017 841.70 - 190.20 1 031.90 - 542.53% 517.50 324.20 62.65%
31.03.2017 - 190.20 1 644.80 -1 835.00 - 111.56% - 477.50 287.30 -60.17%
28.02.2017 1 644.80 274.60 1 370.20 498.98% 520.20 1 124.60 216.19%
31.01.2017 274.60 4 698.80 -4 424.20 -94.16% 1 531.30 -1 256.70 -82.07%
31.12.2016 4 698.80 3 002.70 1 696.10 56.49% - 920.80 5 619.60 - 610.30%
30.11.2016 3 002.70 268.80 2 733.90 1 017.08% -1 936.20 4 938.90 - 255.08%
31.10.2016 268.80 -1 209.60 1 478.40 - 122.22% -1 124.30 1 393.10 - 123.91%
30.09.2016 -1 209.60 1 060.10 -2 269.70 - 214.10% -1 036.80 - 172.80 16.67%
31.08.2016 1 060.10 1 435.30 - 375.20 -26.14% -1 741.30 2 801.40 - 160.88%
31.07.2016 1 435.30 1 019.60 415.70 40.77% -1 815.90 3 251.20 - 179.04%
30.06.2016 1 019.60 -1 076.10 2 095.70 - 194.75% - 979.60 1 999.20 - 204.08%
31.05.2016 -1 076.10 517.50 -1 593.60 - 307.94% 1 138.70 -2 214.80 - 194.50%
30.04.2016 517.50 - 477.50 995.00 - 208.38% 4 231.50 -3 714.00 -87.77%
31.03.2016 - 477.50 520.20 - 997.70 - 191.79% -1 791.10 1 313.60 -73.34%
29.02.2016 520.20 1 531.30 -1 011.10 -66.03% - 186.80 707.00 - 378.48%
31.01.2016 1 531.30 - 920.80 2 452.10 - 266.30% 1 392.70 138.60 9.95%
31.12.2015 - 920.80 -1 936.20 1 015.40 -52.44% 248.90 -1 169.70 - 469.95%
30.11.2015 -1 936.20 -1 124.30 - 811.90 72.21% -2 039.50 103.30 -5.06%
31.10.2015 -1 124.30 -1 036.80 -87.50 8.44% - 171.40 - 952.90 555.95%
30.09.2015 -1 036.80 -1 741.30 704.50 -40.46% 996.80 -2 033.60 - 204.01%
31.08.2015 -1 741.30 -1 815.90 74.60 -4.11% - 643.70 -1 097.60 170.51%
31.07.2015 -1 815.90 - 979.60 - 836.30 85.37% -1 170.70 - 645.20 55.11%
30.06.2015 - 979.60 1 138.70 -2 118.30 - 186.03% 1 557.00 -2 536.60 - 162.92%
31.05.2015 1 138.70 4 231.50 -3 092.80 -73.09% -1 378.80 2 517.50 - 182.59%
30.04.2015 4 231.50 -1 791.10 6 022.60 - 336.25% - 681.20 4 912.70 - 721.18%
31.03.2015 -1 791.10 - 186.80 -1 604.30 858.83% -1 411.00 - 380.10 26.94%
28.02.2015 - 186.80 1 392.70 -1 579.50 - 113.41% - 845.60 658.80 -77.91%
31.01.2015 1 392.70 248.90 1 143.80 459.54% - 506.90 1 899.60 - 374.75%
31.12.2014 248.90 -2 039.50 2 288.40 - 112.20% 576.80 - 327.90 -56.85%
30.11.2014 -2 039.50 - 171.40 -1 868.10 1 089.91% -1 755.50 - 284.00 16.18%
31.10.2014 - 171.40 996.80 -1 168.20 - 117.19% - 971.50 800.10 -82.36%
30.09.2014 996.80 - 643.70 1 640.50 - 254.85% - 369.80 1 366.60 - 369.55%
31.08.2014 - 643.70 -1 170.70 527.00 -45.02% - 302.90 - 340.80 112.51%
31.07.2014 -1 170.70 1 557.00 -2 727.70 - 175.19% - 388.40 - 782.30 201.42%
30.06.2014 1 557.00 -1 378.80 2 935.80 - 212.92% -1 299.50 2 856.50 - 219.82%
31.05.2014 -1 378.80 - 681.20 - 697.60 102.41% 231.10 -1 609.90 - 696.62%
30.04.2014 - 681.20 -1 411.00 729.80 -51.72% - 371.60 - 309.60 83.32%
31.03.2014 -1 411.00 - 845.60 - 565.40 66.86% - 607.00 - 804.00 132.45%
28.02.2014 - 845.60 - 506.90 - 338.70 66.82% 24.50 - 870.10 -3 551.43%
31.01.2014 - 506.90 576.80 -1 083.70 - 187.88% 497.00 -1 003.90 - 201.99%
31.12.2013 576.80 -1 755.50 2 332.30 - 132.86% 745.80 - 169.00 -22.66%
30.11.2013 -1 755.50 - 971.50 - 784.00 80.70% -1 251.70 - 503.80 40.25%
31.10.2013 - 971.50 - 369.80 - 601.70 162.71% -1 889.00 917.50 -48.57%
30.09.2013 - 369.80 - 302.90 -66.90 22.09% -3 489.50 3 119.70 -89.40%
31.08.2013 - 302.90 - 388.40 85.50 -22.01% - 273.40 -29.50 10.79%
31.07.2013 - 388.40 -1 299.50 911.10 -70.11% -42.80 - 345.60 807.48%
30.06.2013 -1 299.50 231.10 -1 530.60 - 662.31% 1 321.40 -2 620.90 - 198.34%
31.05.2013 231.10 - 371.60 602.70 - 162.19% 821.20 - 590.10 -71.86%
30.04.2013 - 371.60 - 607.00 235.40 -38.78% 310.50 - 682.10 - 219.68%
31.03.2013 - 607.00 24.50 - 631.50 -2 577.55% -1 047.20 440.20 -42.04%
28.02.2013 24.50 497.00 - 472.50 -95.07% -3 292.80 3 317.30 - 100.74%
31.01.2013 497.00 745.80 - 248.80 -33.36% - 530.40 1 027.40 - 193.70%
31.12.2012 745.80 -1 251.70 1 997.50 - 159.58% 4 317.30 -3 571.50 -82.73%
30.11.2012 -1 251.70 -1 889.00 637.30 -33.74% 3 819.10 -5 070.80 - 132.77%
31.10.2012 -1 889.00 -3 489.50 1 600.50 -45.87% 1 248.60 -3 137.60 - 251.29%
30.09.2012 -3 489.50 - 273.40 -3 216.10 1 176.34% - 273.90 -3 215.60 1 174.01%
31.08.2012 - 273.40 -42.80 - 230.60 538.78% 1 533.00 -1 806.40 - 117.83%
31.07.2012 -42.80 1 321.40 -1 364.20 - 103.24% 1 231.50 -1 274.30 - 103.48%
30.06.2012 1 321.40 821.20 500.20 60.91% -2 156.60 3 478.00 - 161.27%
31.05.2012 821.20 310.50 510.70 164.48% -1 510.00 2 331.20 - 154.38%
30.04.2012 310.50 -1 047.20 1 357.70 - 129.65% -1 968.10 2 278.60 - 115.78%
31.03.2012 -1 047.20 -3 292.80 2 245.60 -68.20% - 581.80 - 465.40 79.99%
29.02.2012 -3 292.80 - 530.40 -2 762.40 520.81% - 950.10 -2 342.70 246.57%
31.01.2012 - 530.40 4 317.30 -4 847.70 - 112.29% -1 035.60 505.20 -48.78%
31.12.2011 4 317.30 3 819.10 498.20 13.04% 1 072.10 3 245.20 302.70%
30.11.2011 3 819.10 1 248.60 2 570.50 205.87% 1 068.20 2 750.90 257.53%
31.10.2011 1 248.60 - 273.90 1 522.50 - 555.86% 1 060.20 188.40 17.77%
30.09.2011 - 273.90 1 533.00 -1 806.90 - 117.87% 328.80 - 602.70 - 183.30%
31.08.2011 1 533.00 1 231.50 301.50 24.48% 337.10 1 195.90 354.76%
31.07.2011 1 231.50 -2 156.60 3 388.10 - 157.10% 336.00 895.50 266.52%
30.06.2011 -2 156.60 -1 510.00 - 646.60 42.82% - 398.00 -1 758.60 441.86%
31.05.2011 -1 510.00 -1 968.10 458.10 -23.28% - 402.80 -1 107.20 274.88%
30.04.2011 -1 968.10 - 581.80 -1 386.30 238.28% - 401.10 -1 567.00 390.68%
31.03.2011 - 581.80 - 950.10 368.30 -38.76% 571.20 -1 153.00 - 201.86%
28.02.2011 - 950.10 -1 035.60 85.50 -8.26% 584.60 -1 534.70 - 262.52%
31.01.2011 -1 035.60 1 072.10 -2 107.70 - 196.60% 591.50 -1 627.10 - 275.08%
31.12.2010 1 072.10 1 068.20 3.90 0.37% - 180.90 1 253.00 - 692.65%
30.11.2010 1 068.20 1 060.20 8.00 0.75% - 863.60 1 931.80 - 223.69%
31.10.2010 1 060.20 328.80 731.40 222.45% 826.20 234.00 28.32%
30.09.2010 328.80 337.10 -8.30 -2.46% 91.10 237.70 260.92%
31.08.2010 337.10 336.00 1.10 0.33% 170.30 166.80 97.94%
31.07.2010 336.00 - 398.00 734.00 - 184.42% 200.10 135.90 67.92%
30.06.2010 - 398.00 - 402.80 4.80 -1.19% - 621.10 223.10 -35.92%
31.05.2010 - 402.80 - 401.10 -1.70 0.42% 378.50 - 781.30 - 206.42%
30.04.2010 - 401.10 571.20 - 972.30 - 170.22% - 486.10 85.00 -17.49%
31.03.2010 571.20 584.60 -13.40 -2.29% -32.30 603.50 -1 868.42%
28.02.2010 584.60 591.50 -6.90 -1.17% 844.80 - 260.20 -30.80%
31.01.2010 591.50 - 180.90 772.40 - 426.98% 960.70 - 369.20 -38.43%
31.12.2009 - 180.90 - 863.60 682.70 -79.05% 2 512.80 -2 693.70 - 107.20%
30.11.2009 - 863.60 826.20 -1 689.80 - 204.53% 1 474.80 -2 338.40 - 158.56%
31.10.2009 826.20 91.10 735.10 806.92% - 183.40 1 009.60 - 550.49%
30.09.2009 91.10 170.30 -79.20 -46.51% - 220.10 311.20 - 141.39%
31.08.2009 170.30 200.10 -29.80 -14.89% 671.70 - 501.40 -74.65%
31.07.2009 200.10 - 621.10 821.20 - 132.22% 143.90 56.20 39.05%
30.06.2009 - 621.10 378.50 - 999.60 - 264.10% -1 027.90 406.80 -39.58%
31.05.2009 378.50 - 486.10 864.60 - 177.86% - 215.40 593.90 - 275.72%
30.04.2009 - 486.10 -32.30 - 453.80 1 404.95% - 200.50 - 285.60 142.44%
31.03.2009 -32.30 844.80 - 877.10 - 103.82% 375.20 - 407.50 - 108.61%
28.02.2009 844.80 960.70 - 115.90 -12.06% - 422.50 1 267.30 - 299.95%
31.01.2009 960.70 2 512.80 -1 552.10 -61.77% - 301.90 1 262.60 - 418.22%
31.12.2008 2 512.80 1 474.80 1 038.00 70.38% 33.50 2 479.30 7 400.90%
30.11.2008 1 474.80 - 183.40 1 658.20 - 904.14% - 230.30 1 705.10 - 740.38%
31.10.2008 - 183.40 - 220.10 36.70 -16.67% - 241.20 57.80 -23.96%
30.09.2008 - 220.10 671.70 - 891.80 - 132.77% - 137.90 -82.20 59.61%
31.08.2008 671.70 143.90 527.80 366.78% - 279.10 950.80 - 340.67%
31.07.2008 143.90 -1 027.90 1 171.80 - 114.00% - 508.50 652.40 - 128.30%
30.06.2008 -1 027.90 - 215.40 - 812.50 377.21% 205.00 -1 232.90 - 601.41%
31.05.2008 - 215.40 - 200.50 -14.90 7.43% 19.50 - 234.90 -1 204.62%
30.04.2008 - 200.50 375.20 - 575.70 - 153.44% -13.10 - 187.40 1 430.53%
31.03.2008 375.20 - 422.50 797.70 - 188.80% - 198.50 573.70 - 289.02%
29.02.2008 - 422.50 - 301.90 - 120.60 39.95% - 114.90 - 307.60 267.71%
31.01.2008 - 301.90 33.50 - 335.40 -1 001.19% 168.90 - 470.80 - 278.74%
31.12.2007 33.50 - 230.30 263.80 - 114.55% - 108.80 142.30 - 130.79%
30.11.2007 - 230.30 - 241.20 10.90 -4.52% - 115.40 - 114.90 99.57%
31.10.2007 - 241.20 - 137.90 - 103.30 74.91% -43.90 - 197.30 449.43%
30.09.2007 - 137.90 - 279.10 141.20 -50.59% -10.40 - 127.50 1 225.96%
31.08.2007 - 279.10 - 508.50 229.40 -45.11% -99.10 - 180.00 181.63%
31.07.2007 - 508.50 205.00 - 713.50 - 348.05% -72.30 - 436.20 603.32%
30.06.2007 205.00 19.50 185.50 951.28% 17.40 187.60 1 078.16%
31.05.2007 19.50 -13.10 32.60 - 248.85% -12.60 32.10 - 254.76%
30.04.2007 -13.10 - 198.50 185.40 -93.40% -61.50 48.40 -78.70%
31.03.2007 - 198.50 - 114.90 -83.60 72.76% 5.00 - 203.50 -4 070.00%
28.02.2007 - 114.90 168.90 - 283.80 - 168.03% -14.40 - 100.50 697.92%
31.01.2007 168.90 - 108.80 277.70 - 255.24% - 163.20 332.10 - 203.49%
31.12.2006 - 108.80 - 115.40 6.60 -5.72% -7.60 - 101.20 1 331.58%
30.11.2006 - 115.40 -43.90 -71.50 162.87% -78.40 -37.00 47.19%
31.10.2006 -43.90 -10.40 -33.50 322.12% 38.90 -82.80 - 212.85%
30.09.2006 -10.40 -99.10 88.70 -89.51% -4.40 -6.00 136.36%
31.08.2006 -99.10 -72.30 -26.80 37.07% -86.70 -12.40 14.30%
31.07.2006 -72.30 17.40 -89.70 - 515.52% 1.10 -73.40 -6 672.73%
30.06.2006 17.40 -12.60 30.00 - 238.10% -21.30 38.70 - 181.69%
31.05.2006 -12.60 -61.50 48.90 -79.51% -31.40 18.80 -59.87%
30.04.2006 -61.50 5.00 -66.50 -1 330.00% 10.40 -71.90 - 691.35%
31.03.2006 5.00 -14.40 19.40 - 134.72% 1.70 3.30 194.12%
28.02.2006 -14.40 - 163.20 148.80 -91.18% 7.10 -21.50 - 302.82%
31.01.2006 - 163.20 -7.60 - 155.60 2 047.37% -16.90 - 146.30 865.68%
31.12.2005 -7.60 -78.40 70.80 -90.31% 3 541.30 -3 548.90 - 100.21%
30.11.2005 -78.40 38.90 - 117.30 - 301.54% 1 209.20 -1 287.60 - 106.48%
31.10.2005 38.90 -4.40 43.30 - 984.09% 1 246.90 -1 208.00 -96.88%
30.09.2005 -4.40 -86.70 82.30 -94.92% 675.70 - 680.10 - 100.65%
31.08.2005 -86.70 1.10 -87.80 -7 981.82% - 348.90 262.20 -75.15%
31.07.2005 1.10 -21.30 22.40 - 105.16% 829.10 - 828.00 -99.87%
30.06.2005 -21.30 -31.40 10.10 -32.17% -1 520.60 1 499.30 -98.60%
31.05.2005 -31.40 10.40 -41.80 - 401.92% - 851.70 820.30 -96.31%
30.04.2005 10.40 1.70 8.70 511.76% -1 884.50 1 894.90 - 100.55%
31.03.2005 1.70 7.10 -5.40 -76.06% -22.00 23.70 - 107.73%
28.02.2005 7.10 -16.90 24.00 - 142.01% 207.30 - 200.20 -96.58%
31.01.2005 -16.90 3 541.30 -3 558.20 - 100.48% 126.20 - 143.10 - 113.39%
31.12.2004 3 541.30 1 209.20 2 332.10 192.86% - - -
30.11.2004 1 209.20 1 246.90 -37.70 -3.02% - - -
31.10.2004 1 246.90 675.70 571.20 84.53% - - -
30.09.2004 675.70 - 348.90 1 024.60 - 293.67% - - -
31.08.2004 - 348.90 829.10 -1 178.00 - 142.08% - - -
31.07.2004 829.10 -1 520.60 2 349.70 - 154.52% - - -
30.06.2004 -1 520.60 - 851.70 - 668.90 78.54% - - -
31.05.2004 - 851.70 -1 884.50 1 032.80 -54.80% - - -
30.04.2004 -1 884.50 -22.00 -1 862.50 8 465.91% - - -
31.03.2004 -22.00 207.30 - 229.30 - 110.61% - - -
29.02.2004 207.30 126.20 81.10 64.26% - - -
31.01.2004 126.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (Platební bilance v mil. EUR)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (Platební bilance v mil. USD)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (Položky Finančního účtu v mil. USD)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (Položky Finančního účtu v mil. USD)
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies