2 - Portfoliové investice - saldo (Platební bilance v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 - Portfoliové investice - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2017 254 516.70
Min 31.03.2017 - 346 436.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 - 172 444.70 -6 386.60 - 166 058.10 2 600.10% - 128 470.20 -43 974.50 34.23%
31.05.2019 -6 386.60 151 839.50 - 158 226.10 - 104.21% 74 662.10 -81 048.70 - 108.55%
30.04.2019 151 839.50 - 192 963.80 344 803.30 - 178.69% 150 441.20 1 398.30 0.93%
31.03.2019 - 192 963.80 -16 690.00 - 176 273.80 1 056.16% - 163 012.60 -29 951.20 18.37%
28.02.2019 -16 690.00 60 787.70 -77 477.70 - 127.46% - 121 090.90 104 400.90 -86.22%
31.01.2019 60 787.70 - 131 611.70 192 399.40 - 146.19% 234 247.00 - 173 459.30 -74.05%
31.12.2018 - 131 611.70 -35 326.40 -96 285.30 272.56% - 236 556.10 104 944.40 -44.36%
30.11.2018 -35 326.40 144 918.30 - 180 244.70 - 124.38% -39 135.10 3 808.70 -9.73%
31.10.2018 144 918.30 - 139 875.80 284 794.10 - 203.60% 254 516.70 - 109 598.40 -43.06%
30.09.2018 - 139 875.80 16 343.70 - 156 219.50 - 955.84% -20 476.30 - 119 399.50 583.11%
31.08.2018 16 343.70 121 286.90 - 104 943.20 -86.52% -25 003.00 41 346.70 - 165.37%
31.07.2018 121 286.90 - 128 470.20 249 757.10 - 194.41% 198 088.10 -76 801.20 -38.77%
30.06.2018 - 128 470.20 74 662.10 - 203 132.30 - 272.07% - 211 656.70 83 186.50 -39.30%
31.05.2018 74 662.10 150 441.20 -75 779.10 -50.37% 18 595.60 56 066.50 301.50%
30.04.2018 150 441.20 - 163 012.60 313 453.80 - 192.29% 147 206.10 3 235.10 2.20%
31.03.2018 - 163 012.60 - 121 090.90 -41 921.70 34.62% - 346 436.50 183 423.90 -52.95%
28.02.2018 - 121 090.90 234 247.00 - 355 337.90 - 151.69% -58 588.20 -62 502.70 106.68%
31.01.2018 234 247.00 - 236 556.10 470 803.10 - 199.02% 51 182.50 183 064.50 357.67%
31.12.2017 - 236 556.10 -39 135.10 - 197 421.00 504.46% - 166 770.60 -69 785.50 41.85%
30.11.2017 -39 135.10 254 516.70 - 293 651.80 - 115.38% -6 450.50 -32 684.60 506.70%
31.10.2017 254 516.70 -20 476.30 274 993.00 -1 342.98% 57 688.90 196 827.80 341.19%
30.09.2017 -20 476.30 -25 003.00 4 526.70 -18.10% -74 679.20 54 202.90 -72.58%
31.08.2017 -25 003.00 198 088.10 - 223 091.10 - 112.62% 3 991.90 -28 994.90 - 726.34%
31.07.2017 198 088.10 - 211 656.70 409 744.80 - 193.59% 121 434.50 76 653.60 63.12%
30.06.2017 - 211 656.70 18 595.60 - 230 252.30 -1 238.21% - 106 712.10 - 104 944.60 98.34%
31.05.2017 18 595.60 147 206.10 - 128 610.50 -87.37% 25 609.10 -7 013.50 -27.39%
30.04.2017 147 206.10 - 346 436.50 493 642.60 - 142.49% 21 007.10 126 199.00 600.74%
31.03.2017 - 346 436.50 -58 588.20 - 287 848.30 491.31% -61 930.80 - 284 505.70 459.39%
28.02.2017 -58 588.20 51 182.50 - 109 770.70 - 214.47% -14 136.90 -44 451.30 314.43%
31.01.2017 51 182.50 - 166 770.60 217 953.10 - 130.69% 31 416.20 19 766.30 62.92%
31.12.2016 - 166 770.60 -6 450.50 - 160 320.10 2 485.39% - 101 651.50 -65 119.10 64.06%
30.11.2016 -6 450.50 57 688.90 -64 139.40 - 111.18% -15 742.20 9 291.70 -59.02%
31.10.2016 57 688.90 -74 679.20 132 368.10 - 177.25% -14 594.80 72 283.70 - 495.27%
30.09.2016 -74 679.20 3 991.90 -78 671.10 -1 970.77% -60 654.60 -14 024.60 23.12%
31.08.2016 3 991.90 121 434.50 - 117 442.60 -96.71% -15 134.90 19 126.80 - 126.38%
31.07.2016 121 434.50 - 106 712.10 228 146.60 - 213.80% -4 912.30 126 346.80 -2 572.05%
30.06.2016 - 106 712.10 25 609.10 - 132 321.20 - 516.70% -2 362.90 - 104 349.20 4 416.15%
31.05.2016 25 609.10 21 007.10 4 602.00 21.91% -5 867.40 31 476.50 - 536.46%
30.04.2016 21 007.10 -61 930.80 82 937.90 - 133.92% 42 991.50 -21 984.40 -51.14%
31.03.2016 -61 930.80 -14 136.90 -47 793.90 338.08% 4 348.40 -66 279.20 -1 524.22%
29.02.2016 -14 136.90 31 416.20 -45 553.10 - 145.00% 29 137.30 -43 274.20 - 148.52%
31.01.2016 31 416.20 - 101 651.50 133 067.70 - 130.91% -19 691.60 51 107.80 - 259.54%
31.12.2015 - 101 651.50 -15 742.20 -85 909.30 545.73% 9 984.50 - 111 636.00 -1 118.09%
30.11.2015 -15 742.20 -14 594.80 -1 147.40 7.86% 6 703.90 -22 446.10 - 334.82%
31.10.2015 -14 594.80 -60 654.60 46 059.80 -75.94% 2 714.20 -17 309.00 - 637.72%
30.09.2015 -60 654.60 -15 134.90 -45 519.70 300.76% -10 098.20 -50 556.40 500.65%
31.08.2015 -15 134.90 -4 912.30 -10 222.60 208.10% 10 327.50 -25 462.40 - 246.55%
31.07.2015 -4 912.30 -2 362.90 -2 549.40 107.89% 6 485.40 -11 397.70 - 175.74%
30.06.2015 -2 362.90 -5 867.40 3 504.50 -59.73% 38 561.00 -40 923.90 - 106.13%
31.05.2015 -5 867.40 42 991.50 -48 858.90 - 113.65% 15 496.20 -21 363.60 - 137.86%
30.04.2015 42 991.50 4 348.40 38 643.10 888.67% 27 089.90 15 901.60 58.70%
31.03.2015 4 348.40 29 137.30 -24 788.90 -85.08% -9 183.40 13 531.80 - 147.35%
28.02.2015 29 137.30 -19 691.60 48 828.90 - 247.97% -4 332.80 33 470.10 - 772.48%
31.01.2015 -19 691.60 9 984.50 -29 676.10 - 297.22% -3 479.20 -16 212.40 465.98%
31.12.2014 9 984.50 6 703.90 3 280.60 48.94% -7 825.80 17 810.30 - 227.58%
30.11.2014 6 703.90 2 714.20 3 989.70 146.99% -30 169.30 36 873.20 - 122.22%
31.10.2014 2 714.20 -10 098.20 12 812.40 - 126.88% 4 398.80 -1 684.60 -38.30%
30.09.2014 -10 098.20 10 327.50 -20 425.70 - 197.78% - 719.50 -9 378.70 1 303.50%
31.08.2014 10 327.50 6 485.40 3 842.10 59.24% 6 630.40 3 697.10 55.76%
31.07.2014 6 485.40 38 561.00 -32 075.60 -83.18% 1 237.50 5 247.90 424.07%
30.06.2014 38 561.00 15 496.20 23 064.80 148.84% -12 637.00 51 198.00 - 405.14%
31.05.2014 15 496.20 27 089.90 -11 593.70 -42.80% -9 219.40 24 715.60 - 268.08%
30.04.2014 27 089.90 -9 183.40 36 273.30 - 394.99% -25 583.60 52 673.50 - 205.89%
31.03.2014 -9 183.40 -4 332.80 -4 850.60 111.95% -1 968.10 -7 215.30 366.61%
28.02.2014 -4 332.80 -3 479.20 - 853.60 24.53% -2 576.80 -1 756.00 68.15%
31.01.2014 -3 479.20 -7 825.80 4 346.60 -55.54% -14 405.00 10 925.80 -75.85%
31.12.2013 -7 825.80 -30 169.30 22 343.50 -74.06% 15 879.60 -23 705.40 - 149.28%
30.11.2013 -30 169.30 4 398.80 -34 568.10 - 785.85% 12 872.70 -43 042.00 - 334.37%
31.10.2013 4 398.80 - 719.50 5 118.30 - 711.37% -15 287.60 19 686.40 - 128.77%
30.09.2013 - 719.50 6 630.40 -7 349.90 - 110.85% -9 355.00 8 635.50 -92.31%
31.08.2013 6 630.40 1 237.50 5 392.90 435.79% -3 630.60 10 261.00 - 282.63%
31.07.2013 1 237.50 -12 637.00 13 874.50 - 109.79% -15 076.60 16 314.10 - 108.21%
30.06.2013 -12 637.00 -9 219.40 -3 417.60 37.07% -4 868.50 -7 768.50 159.57%
31.05.2013 -9 219.40 -25 583.60 16 364.20 -63.96% -6 258.40 -2 961.00 47.31%
30.04.2013 -25 583.60 -1 968.10 -23 615.50 1 199.91% -3 830.20 -21 753.40 567.94%
31.03.2013 -1 968.10 -2 576.80 608.70 -23.62% 14 449.80 -16 417.90 - 113.62%
28.02.2013 -2 576.80 -14 405.00 11 828.20 -82.11% -43 865.10 41 288.30 -94.13%
31.01.2013 -14 405.00 15 879.60 -30 284.60 - 190.71% 4 122.20 -18 527.20 - 449.45%
31.12.2012 15 879.60 12 872.70 3 006.90 23.36% -5 409.30 21 288.90 - 393.56%
30.11.2012 12 872.70 -15 287.60 28 160.30 - 184.20% -5 806.10 18 678.80 - 321.71%
31.10.2012 -15 287.60 -9 355.00 -5 932.60 63.42% -6 938.70 -8 348.90 120.32%
30.09.2012 -9 355.00 -3 630.60 -5 724.40 157.67% -8 881.10 - 473.90 5.34%
31.08.2012 -3 630.60 -15 076.60 11 446.00 -75.92% 12 411.90 -16 042.50 - 129.25%
31.07.2012 -15 076.60 -4 868.50 -10 208.10 209.68% -1 677.80 -13 398.80 798.59%
30.06.2012 -4 868.50 -6 258.40 1 389.90 -22.21% -10 446.80 5 578.30 -53.40%
31.05.2012 -6 258.40 -3 830.20 -2 428.20 63.40% -10 563.30 4 304.90 -40.75%
30.04.2012 -3 830.20 14 449.80 -18 280.00 - 126.51% -8 378.30 4 548.10 -54.28%
31.03.2012 14 449.80 -43 865.10 58 314.90 - 132.94% 26 268.40 -11 818.60 -44.99%
29.02.2012 -43 865.10 4 122.20 -47 987.30 -1 164.12% 4 632.40 -48 497.50 -1 046.92%
31.01.2012 4 122.20 -5 409.30 9 531.50 - 176.21% 9 007.90 -4 885.70 -54.24%
31.12.2011 -5 409.30 -5 806.10 396.80 -6.83% -8 670.40 3 261.10 -37.61%
30.11.2011 -5 806.10 -6 938.70 1 132.60 -16.32% 2 312.90 -8 119.00 - 351.03%
31.10.2011 -6 938.70 -8 881.10 1 942.40 -21.87% -2 737.40 -4 201.30 153.48%
30.09.2011 -8 881.10 12 411.90 -21 293.00 - 171.55% -54 406.40 45 525.30 -83.68%
31.08.2011 12 411.90 -1 677.80 14 089.70 - 839.77% -15 160.90 27 572.80 - 181.87%
31.07.2011 -1 677.80 -10 446.80 8 769.00 -83.94% -8 484.90 6 807.10 -80.23%
30.06.2011 -10 446.80 -10 563.30 116.50 -1.10% -26 679.00 16 232.20 -60.84%
31.05.2011 -10 563.30 -8 378.30 -2 185.00 26.08% 9 321.40 -19 884.70 - 213.32%
30.04.2011 -8 378.30 26 268.40 -34 646.70 - 131.89% -32 213.30 23 835.00 -73.99%
31.03.2011 26 268.40 4 632.40 21 636.00 467.06% -4 658.10 30 926.50 - 663.93%
28.02.2011 4 632.40 9 007.90 -4 375.50 -48.57% -3 692.30 8 324.70 - 225.46%
31.01.2011 9 007.90 -8 670.40 17 678.30 - 203.89% -5 284.90 14 292.80 - 270.45%
31.12.2010 -8 670.40 2 312.90 -10 983.30 - 474.87% -30 632.20 21 961.80 -71.70%
30.11.2010 2 312.90 -2 737.40 5 050.30 - 184.49% -3 254.10 5 567.00 - 171.08%
31.10.2010 -2 737.40 -54 406.40 51 669.00 -94.97% -27 666.80 24 929.40 -90.11%
30.09.2010 -54 406.40 -15 160.90 -39 245.50 258.86% -9 798.10 -44 608.30 455.27%
31.08.2010 -15 160.90 -8 484.90 -6 676.00 78.68% -12 999.20 -2 161.70 16.63%
31.07.2010 -8 484.90 -26 679.00 18 194.10 -68.20% -1 157.30 -7 327.60 633.16%
30.06.2010 -26 679.00 9 321.40 -36 000.40 - 386.21% -10 579.20 -16 099.80 152.18%
31.05.2010 9 321.40 -32 213.30 41 534.70 - 128.94% -44 199.70 53 521.10 - 121.09%
30.04.2010 -32 213.30 -4 658.10 -27 555.20 591.55% -19 442.80 -12 770.50 65.68%
31.03.2010 -4 658.10 -3 692.30 - 965.80 26.16% -3 828.10 - 830.00 21.68%
28.02.2010 -3 692.30 -5 284.90 1 592.60 -30.13% 1 571.80 -5 264.10 - 334.91%
31.01.2010 -5 284.90 -30 632.20 25 347.30 -82.75% 3 297.80 -8 582.70 - 260.26%
31.12.2009 -30 632.20 -3 254.10 -27 378.10 841.34% 3 676.30 -34 308.50 - 933.23%
30.11.2009 -3 254.10 -27 666.80 24 412.70 -88.24% 36 576.10 -39 830.20 - 108.90%
31.10.2009 -27 666.80 -9 798.10 -17 868.70 182.37% 3 632.50 -31 299.30 - 861.65%
30.09.2009 -9 798.10 -12 999.20 3 201.10 -24.63% 5 801.40 -15 599.50 - 268.89%
31.08.2009 -12 999.20 -1 157.30 -11 841.90 1 023.24% 1 177.90 -14 177.10 -1 203.59%
31.07.2009 -1 157.30 -10 579.20 9 421.90 -89.06% -15 445.80 14 288.50 -92.51%
30.06.2009 -10 579.20 -44 199.70 33 620.50 -76.06% -42 334.30 31 755.10 -75.01%
31.05.2009 -44 199.70 -19 442.80 -24 756.90 127.33% 8 338.60 -52 538.30 - 630.06%
30.04.2009 -19 442.80 -3 828.10 -15 614.70 407.90% -5 310.40 -14 132.40 266.13%
31.03.2009 -3 828.10 1 571.80 -5 399.90 - 343.55% 4 444.40 -8 272.50 - 186.13%
28.02.2009 1 571.80 3 297.80 -1 726.00 -52.34% 2 678.50 -1 106.70 -41.32%
31.01.2009 3 297.80 3 676.30 - 378.50 -10.30% 5 910.40 -2 612.60 -44.20%
31.12.2008 3 676.30 36 576.10 -32 899.80 -89.95% 2 152.50 1 523.80 70.79%
30.11.2008 36 576.10 3 632.50 32 943.60 906.91% -6 653.30 43 229.40 - 649.74%
31.10.2008 3 632.50 5 801.40 -2 168.90 -37.39% -8 159.40 11 791.90 - 144.52%
30.09.2008 5 801.40 1 177.90 4 623.50 392.52% 9 268.10 -3 466.70 -37.40%
31.08.2008 1 177.90 -15 445.80 16 623.70 - 107.63% 21 087.90 -19 910.00 -94.41%
31.07.2008 -15 445.80 -42 334.30 26 888.50 -63.51% 9 947.30 -25 393.10 - 255.28%
30.06.2008 -42 334.30 8 338.60 -50 672.90 - 607.69% 10 114.20 -52 448.50 - 518.56%
31.05.2008 8 338.60 -5 310.40 13 649.00 - 257.02% -2 329.60 10 668.20 - 457.94%
30.04.2008 -5 310.40 4 444.40 -9 754.80 - 219.49% - 818.30 -4 492.10 548.96%
31.03.2008 4 444.40 2 678.50 1 765.90 65.93% 6 902.30 -2 457.90 -35.61%
29.02.2008 2 678.50 5 910.40 -3 231.90 -54.68% 3 000.90 - 322.40 -10.74%
31.01.2008 5 910.40 2 152.50 3 757.90 174.58% 13 745.30 -7 834.90 -57.00%
31.12.2007 2 152.50 -6 653.30 8 805.80 - 132.35% -9 405.20 11 557.70 - 122.89%
30.11.2007 -6 653.30 -8 159.40 1 506.10 -18.46% - 427.00 -6 226.30 1 458.15%
31.10.2007 -8 159.40 9 268.10 -17 427.50 - 188.04% -19 929.00 11 769.60 -59.06%
30.09.2007 9 268.10 21 087.90 -11 819.80 -56.05% -2 910.50 12 178.60 - 418.44%
31.08.2007 21 087.90 9 947.30 11 140.60 112.00% 9 788.80 11 299.10 115.43%
31.07.2007 9 947.30 10 114.20 - 166.90 -1.65% 5 614.20 4 333.10 77.18%
30.06.2007 10 114.20 -2 329.60 12 443.80 - 534.16% -2 808.20 12 922.40 - 460.17%
31.05.2007 -2 329.60 - 818.30 -1 511.30 184.69% 17 293.10 -19 622.70 - 113.47%
30.04.2007 - 818.30 6 902.30 -7 720.60 - 111.86% 21 579.70 -22 398.00 - 103.79%
31.03.2007 6 902.30 3 000.90 3 901.40 130.01% 1 810.00 5 092.30 281.34%
28.02.2007 3 000.90 13 745.30 -10 744.40 -78.17% 3 847.10 - 846.20 -22.00%
31.01.2007 13 745.30 -9 405.20 23 150.50 - 246.15% 2 428.80 11 316.50 465.93%
31.12.2006 -9 405.20 - 427.00 -8 978.20 2 102.62% 8 779.30 -18 184.50 - 207.13%
30.11.2006 - 427.00 -19 929.00 19 502.00 -97.86% 3 720.10 -4 147.10 - 111.48%
31.10.2006 -19 929.00 -2 910.50 -17 018.50 584.73% 7 795.70 -27 724.70 - 355.64%
30.09.2006 -2 910.50 9 788.80 -12 699.30 - 129.73% 29 037.80 -31 948.30 - 110.02%
31.08.2006 9 788.80 5 614.20 4 174.60 74.36% 391.50 9 397.30 2 400.33%
31.07.2006 5 614.20 -2 808.20 8 422.40 - 299.92% 5 648.10 -33.90 -0.60%
30.06.2006 -2 808.20 17 293.10 -20 101.30 - 116.24% -7 528.10 4 719.90 -62.70%
31.05.2006 17 293.10 21 579.70 -4 286.60 -19.86% 5 406.50 11 886.60 219.86%
30.04.2006 21 579.70 1 810.00 19 769.70 1 092.25% 5 139.50 16 440.20 319.88%
31.03.2006 1 810.00 3 847.10 -2 037.10 -52.95% -3 753.20 5 563.20 - 148.23%
28.02.2006 3 847.10 2 428.80 1 418.30 58.40% 20 320.20 -16 473.10 -81.07%
31.01.2006 2 428.80 8 779.30 -6 350.50 -72.33% 6 229.60 -3 800.80 -61.01%
31.12.2005 8 779.30 3 720.10 5 059.20 136.00% -1 150.40 9 929.70 - 863.15%
30.11.2005 3 720.10 7 795.70 -4 075.60 -52.28% 9 673.10 -5 953.00 -61.54%
31.10.2005 7 795.70 29 037.80 -21 242.10 -73.15% -5 146.00 12 941.70 - 251.49%
30.09.2005 29 037.80 391.50 28 646.30 7 317.06% 8 252.10 20 785.70 251.88%
31.08.2005 391.50 5 648.10 -5 256.60 -93.07% -2 381.90 2 773.40 - 116.44%
31.07.2005 5 648.10 -7 528.10 13 176.20 - 175.03% -3 254.80 8 902.90 - 273.53%
30.06.2005 -7 528.10 5 406.50 -12 934.60 - 239.24% -35 511.60 27 983.50 -78.80%
31.05.2005 5 406.50 5 139.50 267.00 5.20% -1 402.70 6 809.20 - 485.44%
30.04.2005 5 139.50 -3 753.20 8 892.70 - 236.94% 1 735.00 3 404.50 196.22%
31.03.2005 -3 753.20 20 320.20 -24 073.40 - 118.47% -12 477.00 8 723.80 -69.92%
28.02.2005 20 320.20 6 229.60 14 090.60 226.19% -3 652.40 23 972.60 - 656.35%
31.01.2005 6 229.60 -1 150.40 7 380.00 - 641.52% -7 274.40 13 504.00 - 185.64%
31.12.2004 -1 150.40 9 673.10 -10 823.50 - 111.89% - - -
30.11.2004 9 673.10 -5 146.00 14 819.10 - 287.97% - - -
31.10.2004 -5 146.00 8 252.10 -13 398.10 - 162.36% - - -
30.09.2004 8 252.10 -2 381.90 10 634.00 - 446.45% - - -
31.08.2004 -2 381.90 -3 254.80 872.90 -26.82% - - -
31.07.2004 -3 254.80 -35 511.60 32 256.80 -90.83% - - -
30.06.2004 -35 511.60 -1 402.70 -34 108.90 2 431.66% - - -
31.05.2004 -1 402.70 1 735.00 -3 137.70 - 180.85% - - -
30.04.2004 1 735.00 -12 477.00 14 212.00 - 113.91% - - -
31.03.2004 -12 477.00 -3 652.40 -8 824.60 241.61% - - -
29.02.2004 -3 652.40 -7 274.40 3 622.00 -49.79% - - -
31.01.2004 -7 274.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Portfoliové investice - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Portfoliové investice - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Portfoliové investice - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Portfoliové investice - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Portfoliové investice - saldo (Platební bilance v mil. EUR)
2 - Portfoliové investice - saldo (Platební bilance v mil. USD)
2 - Portfoliové investice - saldo (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2 - Portfoliové investice - saldo (Položky Finančního účtu v mil. USD)
2 - Portfoliové investice - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Portfoliové investice - saldo (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2 - Portfoliové investice - saldo (Položky Finančního účtu v mil. USD)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies