3 - Druhotné důchody - výdaje (Platební bilance v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 3 - Druhotné důchody - výdaje - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 28.02.2019 16 511.20
Min 31.05.2004 1 610.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 10 866.60 8 749.50 2 117.10 24.20% 9 929.30 937.30 9.44%
31.05.2019 8 749.50 9 109.00 - 359.50 -3.95% 8 359.40 390.10 4.67%
30.04.2019 9 109.00 10 277.30 -1 168.30 -11.37% 8 990.00 119.00 1.32%
31.03.2019 10 277.30 16 511.20 -6 233.90 -37.76% 9 018.00 1 259.30 13.96%
28.02.2019 16 511.20 10 638.20 5 873.00 55.21% 11 206.50 5 304.70 47.34%
31.01.2019 10 638.20 13 907.50 -3 269.30 -23.51% 8 074.40 2 563.80 31.75%
31.12.2018 13 907.50 9 221.50 4 686.00 50.82% 8 740.40 5 167.10 59.12%
30.11.2018 9 221.50 9 051.10 170.40 1.88% 8 798.50 423.00 4.81%
31.10.2018 9 051.10 9 214.90 - 163.80 -1.78% 8 625.90 425.20 4.93%
30.09.2018 9 214.90 9 174.20 40.70 0.44% 8 611.30 603.60 7.01%
31.08.2018 9 174.20 9 197.10 -22.90 -0.25% 7 517.60 1 656.60 22.04%
31.07.2018 9 197.10 9 929.30 - 732.20 -7.37% 9 014.00 183.10 2.03%
30.06.2018 9 929.30 8 359.40 1 569.90 18.78% 10 052.60 - 123.30 -1.23%
31.05.2018 8 359.40 8 990.00 - 630.60 -7.01% 8 618.30 - 258.90 -3.00%
30.04.2018 8 990.00 9 018.00 -28.00 -0.31% 8 618.30 371.70 4.31%
31.03.2018 9 018.00 11 206.50 -2 188.50 -19.53% 7 763.20 1 254.80 16.16%
28.02.2018 11 206.50 8 074.40 3 132.10 38.79% 8 914.50 2 292.00 25.71%
31.01.2018 8 074.40 8 740.40 - 666.00 -7.62% 8 659.10 - 584.70 -6.75%
31.12.2017 8 740.40 8 798.50 -58.10 -0.66% 10 886.80 -2 146.40 -19.72%
30.11.2017 8 798.50 8 625.90 172.60 2.00% 8 249.50 549.00 6.65%
31.10.2017 8 625.90 8 611.30 14.60 0.17% 8 153.10 472.80 5.80%
30.09.2017 8 611.30 7 517.60 1 093.70 14.55% 8 188.50 422.80 5.16%
31.08.2017 7 517.60 9 014.00 -1 496.40 -16.60% 7 848.00 - 330.40 -4.21%
31.07.2017 9 014.00 10 052.60 -1 038.60 -10.33% 7 974.70 1 039.30 13.03%
30.06.2017 10 052.60 8 618.30 1 434.30 16.64% 6 621.80 3 430.80 51.81%
31.05.2017 8 618.30 8 618.30 0.00 0.00 7 531.20 1 087.10 14.43%
30.04.2017 8 618.30 7 763.20 855.10 11.01% 6 606.20 2 012.10 30.46%
31.03.2017 7 763.20 8 914.50 -1 151.30 -12.91% 7 833.40 -70.20 -0.90%
28.02.2017 8 914.50 8 659.10 255.40 2.95% 12 026.20 -3 111.70 -25.87%
31.01.2017 8 659.10 10 886.80 -2 227.70 -20.46% 5 480.90 3 178.20 57.99%
31.12.2016 10 886.80 8 249.50 2 637.30 31.97% 9 206.40 1 680.40 18.25%
30.11.2016 8 249.50 8 153.10 96.40 1.18% 8 127.00 122.50 1.51%
31.10.2016 8 153.10 8 188.50 -35.40 -0.43% 6 862.90 1 290.20 18.80%
30.09.2016 8 188.50 7 848.00 340.50 4.34% 5 294.30 2 894.20 54.67%
31.08.2016 7 848.00 7 974.70 - 126.70 -1.59% 6 542.40 1 305.60 19.96%
31.07.2016 7 974.70 6 621.80 1 352.90 20.43% 5 713.00 2 261.70 39.59%
30.06.2016 6 621.80 7 531.20 - 909.40 -12.08% 6 574.60 47.20 0.72%
31.05.2016 7 531.20 6 606.20 925.00 14.00% 7 481.20 50.00 0.67%
30.04.2016 6 606.20 7 833.40 -1 227.20 -15.67% 7 481.20 - 875.00 -11.70%
31.03.2016 7 833.40 12 026.20 -4 192.80 -34.86% 7 242.30 591.10 8.16%
29.02.2016 12 026.20 5 480.90 6 545.30 119.42% 10 317.90 1 708.30 16.56%
31.01.2016 5 480.90 9 206.40 -3 725.50 -40.47% 7 277.90 -1 797.00 -24.69%
31.12.2015 9 206.40 8 127.00 1 079.40 13.28% 9 390.20 - 183.80 -1.96%
30.11.2015 8 127.00 6 862.90 1 264.10 18.42% 6 802.90 1 324.10 19.46%
31.10.2015 6 862.90 5 294.30 1 568.60 29.63% 5 532.80 1 330.10 24.04%
30.09.2015 5 294.30 6 542.40 -1 248.10 -19.08% 5 349.70 -55.40 -1.04%
31.08.2015 6 542.40 5 713.00 829.40 14.52% 5 934.30 608.10 10.25%
31.07.2015 5 713.00 6 574.60 - 861.60 -13.10% 6 362.20 - 649.20 -10.20%
30.06.2015 6 574.60 7 481.20 - 906.60 -12.12% 6 734.90 - 160.30 -2.38%
31.05.2015 7 481.20 7 481.20 0.00 0.00 7 012.40 468.80 6.69%
30.04.2015 7 481.20 7 242.30 238.90 3.30% 7 013.40 467.80 6.67%
31.03.2015 7 242.30 10 317.90 -3 075.60 -29.81% 6 973.60 268.70 3.85%
28.02.2015 10 317.90 7 277.90 3 040.00 41.77% 12 431.70 -2 113.80 -17.00%
31.01.2015 7 277.90 9 390.20 -2 112.30 -22.49% 7 876.80 - 598.90 -7.60%
31.12.2014 9 390.20 6 802.90 2 587.30 38.03% 6 576.40 2 813.80 42.79%
30.11.2014 6 802.90 5 532.80 1 270.10 22.96% 5 741.50 1 061.40 18.49%
31.10.2014 5 532.80 5 349.70 183.10 3.42% 5 734.30 - 201.50 -3.51%
30.09.2014 5 349.70 5 934.30 - 584.60 -9.85% 6 642.90 -1 293.20 -19.47%
31.08.2014 5 934.30 6 362.20 - 427.90 -6.73% 6 627.80 - 693.50 -10.46%
31.07.2014 6 362.20 6 734.90 - 372.70 -5.53% 6 839.40 - 477.20 -6.98%
30.06.2014 6 734.90 7 012.40 - 277.50 -3.96% 6 930.70 - 195.80 -2.83%
31.05.2014 7 012.40 7 013.40 -1.00 -0.01% 6 900.00 112.40 1.63%
30.04.2014 7 013.40 6 973.60 39.80 0.57% 6 900.30 113.10 1.64%
31.03.2014 6 973.60 12 431.70 -5 458.10 -43.90% 6 470.10 503.50 7.78%
28.02.2014 12 431.70 7 876.80 4 554.90 57.83% 11 175.80 1 255.90 11.24%
31.01.2014 7 876.80 6 576.40 1 300.40 19.77% 8 723.00 - 846.20 -9.70%
31.12.2013 6 576.40 5 741.50 834.90 14.54% 5 389.00 1 187.40 22.03%
30.11.2013 5 741.50 5 734.30 7.20 0.13% 5 881.40 - 139.90 -2.38%
31.10.2013 5 734.30 6 642.90 - 908.60 -13.68% 6 447.10 - 712.80 -11.06%
30.09.2013 6 642.90 6 627.80 15.10 0.23% 7 357.70 - 714.80 -9.71%
31.08.2013 6 627.80 6 839.40 - 211.60 -3.09% 7 096.30 - 468.50 -6.60%
31.07.2013 6 839.40 6 930.70 -91.30 -1.32% 5 896.50 942.90 15.99%
30.06.2013 6 930.70 6 900.00 30.70 0.44% 5 267.30 1 663.40 31.58%
31.05.2013 6 900.00 6 900.30 -0.30 -0.00% 6 410.90 489.10 7.63%
30.04.2013 6 900.30 6 470.10 430.20 6.65% 6 724.30 176.00 2.62%
31.03.2013 6 470.10 11 175.80 -4 705.70 -42.11% 6 694.50 - 224.40 -3.35%
28.02.2013 11 175.80 8 723.00 2 452.80 28.12% 12 497.00 -1 321.20 -10.57%
31.01.2013 8 723.00 5 389.00 3 334.00 61.87% 6 658.70 2 064.30 31.00%
31.12.2012 5 389.00 5 881.40 - 492.40 -8.37% 10 896.30 -5 507.30 -50.54%
30.11.2012 5 881.40 6 447.10 - 565.70 -8.77% 5 510.90 370.50 6.72%
31.10.2012 6 447.10 7 357.70 - 910.60 -12.38% 5 913.10 534.00 9.03%
30.09.2012 7 357.70 7 096.30 261.40 3.68% 5 935.60 1 422.10 23.96%
31.08.2012 7 096.30 5 896.50 1 199.80 20.35% 5 169.30 1 927.00 37.28%
31.07.2012 5 896.50 5 267.30 629.20 11.95% 5 864.20 32.30 0.55%
30.06.2012 5 267.30 6 410.90 -1 143.60 -17.84% 4 829.00 438.30 9.08%
31.05.2012 6 410.90 6 724.30 - 313.40 -4.66% 5 070.10 1 340.80 26.45%
30.04.2012 6 724.30 6 694.50 29.80 0.45% 4 520.80 2 203.50 48.74%
31.03.2012 6 694.50 12 497.00 -5 802.50 -46.43% 4 959.10 1 735.40 34.99%
29.02.2012 12 497.00 6 658.70 5 838.30 87.68% 10 670.30 1 826.70 17.12%
31.01.2012 6 658.70 10 896.30 -4 237.60 -38.89% 6 162.90 495.80 8.04%
31.12.2011 10 896.30 5 510.90 5 385.40 97.72% 6 690.60 4 205.70 62.86%
30.11.2011 5 510.90 5 913.10 - 402.20 -6.80% 5 942.50 - 431.60 -7.26%
31.10.2011 5 913.10 5 935.60 -22.50 -0.38% 6 278.40 - 365.30 -5.82%
30.09.2011 5 935.60 5 169.30 766.30 14.82% 5 929.60 6.00 0.10%
31.08.2011 5 169.30 5 864.20 - 694.90 -11.85% 5 550.20 - 380.90 -6.86%
31.07.2011 5 864.20 4 829.00 1 035.20 21.44% 5 399.20 465.00 8.61%
30.06.2011 4 829.00 5 070.10 - 241.10 -4.76% 4 107.90 721.10 17.55%
31.05.2011 5 070.10 4 520.80 549.30 12.15% 5 217.80 - 147.70 -2.83%
30.04.2011 4 520.80 4 959.10 - 438.30 -8.84% 4 370.10 150.70 3.45%
31.03.2011 4 959.10 10 670.30 -5 711.20 -53.52% 4 444.70 514.40 11.57%
28.02.2011 10 670.30 6 162.90 4 507.40 73.14% 9 715.30 955.00 9.83%
31.01.2011 6 162.90 6 690.60 - 527.70 -7.89% 6 593.50 - 430.60 -6.53%
31.12.2010 6 690.60 5 942.50 748.10 12.59% 4 880.90 1 809.70 37.08%
30.11.2010 5 942.50 6 278.40 - 335.90 -5.35% 6 208.80 - 266.30 -4.29%
31.10.2010 6 278.40 5 929.60 348.80 5.88% 5 370.00 908.40 16.92%
30.09.2010 5 929.60 5 550.20 379.40 6.84% 5 167.10 762.50 14.76%
31.08.2010 5 550.20 5 399.20 151.00 2.80% 5 706.50 - 156.30 -2.74%
31.07.2010 5 399.20 4 107.90 1 291.30 31.43% 4 294.70 1 104.50 25.72%
30.06.2010 4 107.90 5 217.80 -1 109.90 -21.27% 6 680.10 -2 572.20 -38.51%
31.05.2010 5 217.80 4 370.10 847.70 19.40% 4 970.50 247.30 4.98%
30.04.2010 4 370.10 4 444.70 -74.60 -1.68% 6 084.40 -1 714.30 -28.18%
31.03.2010 4 444.70 9 715.30 -5 270.60 -54.25% 5 529.80 -1 085.10 -19.62%
28.02.2010 9 715.30 6 593.50 3 121.80 47.35% 9 270.60 444.70 4.80%
31.01.2010 6 593.50 4 880.90 1 712.60 35.09% 5 813.00 780.50 13.43%
31.12.2009 4 880.90 6 208.80 -1 327.90 -21.39% 6 043.80 -1 162.90 -19.24%
30.11.2009 6 208.80 5 370.00 838.80 15.62% 5 410.90 797.90 14.75%
31.10.2009 5 370.00 5 167.10 202.90 3.93% 7 671.30 -2 301.30 -30.00%
30.09.2009 5 167.10 5 706.50 - 539.40 -9.45% 4 408.90 758.20 17.20%
31.08.2009 5 706.50 4 294.70 1 411.80 32.87% 4 100.80 1 605.70 39.16%
31.07.2009 4 294.70 6 680.10 -2 385.40 -35.71% 3 731.50 563.20 15.09%
30.06.2009 6 680.10 4 970.50 1 709.60 34.39% 3 878.00 2 802.10 72.26%
31.05.2009 4 970.50 6 084.40 -1 113.90 -18.31% 4 091.10 879.40 21.50%
30.04.2009 6 084.40 5 529.80 554.60 10.03% 4 973.50 1 110.90 22.34%
31.03.2009 5 529.80 9 270.60 -3 740.80 -40.35% 5 027.60 502.20 9.99%
28.02.2009 9 270.60 5 813.00 3 457.60 59.48% 7 824.00 1 446.60 18.49%
31.01.2009 5 813.00 6 043.80 - 230.80 -3.82% 6 034.80 - 221.80 -3.68%
31.12.2008 6 043.80 5 410.90 632.90 11.70% 6 029.70 14.10 0.23%
30.11.2008 5 410.90 7 671.30 -2 260.40 -29.47% 5 061.30 349.60 6.91%
31.10.2008 7 671.30 4 408.90 3 262.40 74.00% 5 598.10 2 073.20 37.03%
30.09.2008 4 408.90 4 100.80 308.10 7.51% 4 898.00 - 489.10 -9.99%
31.08.2008 4 100.80 3 731.50 369.30 9.90% 4 894.80 - 794.00 -16.22%
31.07.2008 3 731.50 3 878.00 - 146.50 -3.78% 4 239.40 - 507.90 -11.98%
30.06.2008 3 878.00 4 091.10 - 213.10 -5.21% 3 277.40 600.60 18.33%
31.05.2008 4 091.10 4 973.50 - 882.40 -17.74% 3 930.60 160.50 4.08%
30.04.2008 4 973.50 5 027.60 -54.10 -1.08% 4 341.70 631.80 14.55%
31.03.2008 5 027.60 7 824.00 -2 796.40 -35.74% 3 891.60 1 136.00 29.19%
29.02.2008 7 824.00 6 034.80 1 789.20 29.65% 9 202.50 -1 378.50 -14.98%
31.01.2008 6 034.80 6 029.70 5.10 0.08% 3 119.20 2 915.60 93.47%
31.12.2007 6 029.70 5 061.30 968.40 19.13% 4 607.80 1 421.90 30.86%
30.11.2007 5 061.30 5 598.10 - 536.80 -9.59% 4 677.30 384.00 8.21%
31.10.2007 5 598.10 4 898.00 700.10 14.29% 4 632.40 965.70 20.85%
30.09.2007 4 898.00 4 894.80 3.20 0.07% 4 420.40 477.60 10.80%
31.08.2007 4 894.80 4 239.40 655.40 15.46% 4 379.20 515.60 11.77%
31.07.2007 4 239.40 3 277.40 962.00 29.35% 4 059.60 179.80 4.43%
30.06.2007 3 277.40 3 930.60 - 653.20 -16.62% 3 372.40 -95.00 -2.82%
31.05.2007 3 930.60 4 341.70 - 411.10 -9.47% 3 793.80 136.80 3.61%
30.04.2007 4 341.70 3 891.60 450.10 11.57% 4 066.40 275.30 6.77%
31.03.2007 3 891.60 9 202.50 -5 310.90 -57.71% 3 783.90 107.70 2.85%
28.02.2007 9 202.50 3 119.20 6 083.30 195.03% 7 678.10 1 524.40 19.85%
31.01.2007 3 119.20 4 607.80 -1 488.60 -32.31% 3 682.40 - 563.20 -15.29%
31.12.2006 4 607.80 4 677.30 -69.50 -1.49% 4 989.60 - 381.80 -7.65%
30.11.2006 4 677.30 4 632.40 44.90 0.97% 4 557.20 120.10 2.64%
31.10.2006 4 632.40 4 420.40 212.00 4.80% 5 653.00 -1 020.60 -18.05%
30.09.2006 4 420.40 4 379.20 41.20 0.94% 4 210.00 210.40 5.00%
31.08.2006 4 379.20 4 059.60 319.60 7.87% 3 822.70 556.50 14.56%
31.07.2006 4 059.60 3 372.40 687.20 20.38% 3 763.50 296.10 7.87%
30.06.2006 3 372.40 3 793.80 - 421.40 -11.11% 3 739.60 - 367.20 -9.82%
31.05.2006 3 793.80 4 066.40 - 272.60 -6.70% 3 711.40 82.40 2.22%
30.04.2006 4 066.40 3 783.90 282.50 7.47% 3 259.30 807.10 24.76%
31.03.2006 3 783.90 7 678.10 -3 894.20 -50.72% 3 681.40 102.50 2.78%
28.02.2006 7 678.10 3 682.40 3 995.70 108.51% 3 505.70 4 172.40 119.02%
31.01.2006 3 682.40 4 989.60 -1 307.20 -26.20% 7 599.40 -3 917.00 -51.54%
31.12.2005 4 989.60 4 557.20 432.40 9.49% 3 987.70 1 001.90 25.12%
30.11.2005 4 557.20 5 653.00 -1 095.80 -19.38% 3 858.00 699.20 18.12%
31.10.2005 5 653.00 4 210.00 1 443.00 34.28% 3 893.10 1 759.90 45.21%
30.09.2005 4 210.00 3 822.70 387.30 10.13% 3 670.50 539.50 14.70%
31.08.2005 3 822.70 3 763.50 59.20 1.57% 3 635.60 187.10 5.15%
31.07.2005 3 763.50 3 739.60 23.90 0.64% 3 610.10 153.40 4.25%
30.06.2005 3 739.60 3 711.40 28.20 0.76% 3 606.80 132.80 3.68%
31.05.2005 3 711.40 3 259.30 452.10 13.87% 1 610.10 2 101.30 130.51%
30.04.2005 3 259.30 3 681.40 - 422.10 -11.47% 3 538.70 - 279.40 -7.90%
31.03.2005 3 681.40 3 505.70 175.70 5.01% 1 738.40 1 943.00 111.77%
28.02.2005 3 505.70 7 599.40 -4 093.70 -53.87% 1 742.80 1 762.90 101.15%
31.01.2005 7 599.40 3 987.70 3 611.70 90.57% 1 683.80 5 915.60 351.32%
31.12.2004 3 987.70 3 858.00 129.70 3.36% - - -
30.11.2004 3 858.00 3 893.10 -35.10 -0.90% - - -
31.10.2004 3 893.10 3 670.50 222.60 6.06% - - -
30.09.2004 3 670.50 3 635.60 34.90 0.96% - - -
31.08.2004 3 635.60 3 610.10 25.50 0.71% - - -
31.07.2004 3 610.10 3 606.80 3.30 0.09% - - -
30.06.2004 3 606.80 1 610.10 1 996.70 124.01% - - -
31.05.2004 1 610.10 3 538.70 -1 928.60 -54.50% - - -
30.04.2004 3 538.70 1 738.40 1 800.30 103.56% - - -
31.03.2004 1 738.40 1 742.80 -4.40 -0.25% - - -
29.02.2004 1 742.80 1 683.80 59.00 3.50% - - -
31.01.2004 1 683.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

3 - Druhotné důchody - výdaje - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
3 - Druhotné důchody - výdaje (Platební bilance v mil. CZK)
3 - Druhotné důchody- výdaje (Platební bilance v mil. CZK)
3 - Druhotné důchody- výdaje (Platební bilance v mil. EUR)
3 - Druhotné důchody- výdaje (Platební bilance v mil. USD)
3 - Druhotné důchody- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
3 - Druhotné důchody- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
3 - Druhotné důchody- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
3 - Druhotné důchody- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
3 - Druhotné důchody- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
3 - Druhotné důchody- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies