2 - Prvotní důchody - saldo (Platební bilance v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 - Prvotní důchody - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.04.2014 -79 641.50
Max 28.02.2011 16 005.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2022 -55 551.50 -67 342.60 11 791.10 -17.51% -15 022.50 -40 529.00 269.79%
31.08.2022 -67 342.60 -27 716.90 -39 625.70 142.97% -30 996.20 -36 346.40 117.26%
31.07.2022 -27 716.90 -53 823.70 26 106.80 -48.50% -28 415.20 698.30 -2.46%
30.06.2022 -53 823.70 -7 497.50 -46 326.20 617.89% -31 382.20 -22 441.50 71.51%
31.05.2022 -7 497.50 - 646.10 -6 851.40 1 060.42% -14 435.10 6 937.60 -48.06%
30.04.2022 - 646.10 -13 092.50 12 446.40 -95.07% -10 169.60 9 523.50 -93.65%
31.03.2022 -13 092.50 -8 891.30 -4 201.20 47.25% -4 557.60 -8 534.90 187.27%
28.02.2022 -8 891.30 -1 600.50 -7 290.80 455.53% -13 639.40 4 748.10 -34.81%
31.01.2022 -1 600.50 -18 300.80 16 700.30 -91.25% -7 967.80 6 367.30 -79.91%
31.12.2021 -18 300.80 -17 141.70 -1 159.10 6.76% -50 158.80 31 858.00 -63.51%
30.11.2021 -17 141.70 -11 814.90 -5 326.80 45.09% -20 676.30 3 534.60 -17.09%
31.10.2021 -11 814.90 -15 022.50 3 207.60 -21.35% -64 855.00 53 040.10 -81.78%
30.09.2021 -15 022.50 -30 996.20 15 973.70 -51.53% -3 723.70 -11 298.80 303.43%
31.08.2021 -30 996.20 -28 415.20 -2 581.00 9.08% -9 276.70 -21 719.50 234.13%
31.07.2021 -28 415.20 -31 382.20 2 967.00 -9.45% -13 963.70 -14 451.50 103.49%
30.06.2021 -31 382.20 -14 435.10 -16 947.10 117.40% -57 351.80 25 969.60 -45.28%
31.05.2021 -14 435.10 -10 169.60 -4 265.50 41.94% -5 237.10 -9 198.00 175.63%
30.04.2021 -10 169.60 -4 557.60 -5 612.00 123.13% -1 208.40 -8 961.20 741.58%
31.03.2021 -4 557.60 -13 639.40 9 081.80 -66.58% -7 811.30 3 253.70 -41.65%
28.02.2021 -13 639.40 -7 967.80 -5 671.60 71.18% 362.00 -14 001.40 -3 867.79%
31.01.2021 -7 967.80 -50 158.80 42 191.00 -84.11% -8 323.90 356.10 -4.28%
31.12.2020 -50 158.80 -20 676.30 -29 482.50 142.59% -13 148.40 -37 010.40 281.48%
30.11.2020 -20 676.30 -64 855.00 44 178.70 -68.12% -19 825.20 - 851.10 4.29%
31.10.2020 -64 855.00 -3 723.70 -61 131.30 1 641.68% -34 582.10 -30 272.90 87.54%
30.09.2020 -3 723.70 -9 276.70 5 553.00 -59.86% -33 749.40 30 025.70 -88.97%
31.08.2020 -9 276.70 -13 963.70 4 687.00 -33.57% -32 362.90 23 086.20 -71.34%
31.07.2020 -13 963.70 -57 351.80 43 388.10 -75.65% -44 283.90 30 320.20 -68.47%
30.06.2020 -57 351.80 -5 237.10 -52 114.70 995.11% -48 692.50 -8 659.30 17.78%
31.05.2020 -5 237.10 -1 208.40 -4 028.70 333.39% -28 596.90 23 359.80 -81.69%
30.04.2020 -1 208.40 -7 811.30 6 602.90 -84.53% -6 228.80 5 020.40 -80.60%
31.03.2020 -7 811.30 362.00 -8 173.30 -2 257.82% -34 899.20 27 087.90 -77.62%
29.02.2020 362.00 -8 323.90 8 685.90 - 104.35% 260.00 102.00 39.23%
31.01.2020 -8 323.90 -13 148.40 4 824.50 -36.69% 3 862.90 -12 186.80 - 315.48%
31.12.2019 -13 148.40 -19 825.20 6 676.80 -33.68% -23 304.40 10 156.00 -43.58%
30.11.2019 -19 825.20 -34 582.10 14 756.90 -42.67% -18 443.30 -1 381.90 7.49%
31.10.2019 -34 582.10 -33 749.40 - 832.70 2.47% -11 141.30 -23 440.80 210.40%
30.09.2019 -33 749.40 -32 362.90 -1 386.50 4.28% -35 426.80 1 677.40 -4.73%
31.08.2019 -32 362.90 -44 283.90 11 921.00 -26.92% -30 248.40 -2 114.50 6.99%
31.07.2019 -44 283.90 -48 692.50 4 408.60 -9.05% -26 137.00 -18 146.90 69.43%
30.06.2019 -48 692.50 -28 596.90 -20 095.60 70.27% -55 274.20 6 581.70 -11.91%
31.05.2019 -28 596.90 -6 228.80 -22 368.10 359.11% -24 450.90 -4 146.00 16.96%
30.04.2019 -6 228.80 -34 899.20 28 670.40 -82.15% -3 839.20 -2 389.60 62.24%
31.03.2019 -34 899.20 260.00 -35 159.20 -13 522.77% -42 259.60 7 360.40 -17.42%
28.02.2019 260.00 3 862.90 -3 602.90 -93.27% 5 002.80 -4 742.80 -94.80%
31.01.2019 3 862.90 -23 304.40 27 167.30 - 116.58% 5 343.80 -1 480.90 -27.71%
31.12.2018 -23 304.40 -18 443.30 -4 861.10 26.36% -26 011.20 2 706.80 -10.41%
30.11.2018 -18 443.30 -11 141.30 -7 302.00 65.54% -25 151.80 6 708.50 -26.67%
31.10.2018 -11 141.30 -35 426.80 24 285.50 -68.55% -12 859.70 1 718.40 -13.36%
30.09.2018 -35 426.80 -30 248.40 -5 178.40 17.12% -34 242.60 -1 184.20 3.46%
31.08.2018 -30 248.40 -26 137.00 -4 111.40 15.73% -24 207.80 -6 040.60 24.95%
31.07.2018 -26 137.00 -55 274.20 29 137.20 -52.71% -35 385.30 9 248.30 -26.14%
30.06.2018 -55 274.20 -24 450.90 -30 823.30 126.06% -46 657.40 -8 616.80 18.47%
31.05.2018 -24 450.90 -3 839.20 -20 611.70 536.87% -36 263.40 11 812.50 -32.57%
30.04.2018 -3 839.20 -42 259.60 38 420.40 -90.92% -15 188.50 11 349.30 -74.72%
31.03.2018 -42 259.60 5 002.80 -47 262.40 - 944.72% -4 671.40 -37 588.20 804.65%
28.02.2018 5 002.80 5 343.80 - 341.00 -6.38% 3 469.80 1 533.00 44.18%
31.01.2018 5 343.80 -26 011.20 31 355.00 - 120.54% 1 823.60 3 520.20 193.04%
31.12.2017 -26 011.20 -25 151.80 - 859.40 3.42% -14 752.20 -11 259.00 76.32%
30.11.2017 -25 151.80 -12 859.70 -12 292.10 95.59% -30 818.20 5 666.40 -18.39%
31.10.2017 -12 859.70 -34 242.60 21 382.90 -62.45% -21 229.20 8 369.50 -39.42%
30.09.2017 -34 242.60 -24 207.80 -10 034.80 41.45% -24 950.80 -9 291.80 37.24%
31.08.2017 -24 207.80 -35 385.30 11 177.50 -31.59% -27 758.30 3 550.50 -12.79%
31.07.2017 -35 385.30 -46 657.40 11 272.10 -24.16% -31 742.70 -3 642.60 11.48%
30.06.2017 -46 657.40 -36 263.40 -10 394.00 28.66% -45 744.30 - 913.10 2.00%
31.05.2017 -36 263.40 -15 188.50 -21 074.90 138.76% -23 092.70 -13 170.70 57.03%
30.04.2017 -15 188.50 -4 671.40 -10 517.10 225.14% -36 875.10 21 686.60 -58.81%
31.03.2017 -4 671.40 3 469.80 -8 141.20 - 234.63% -6 630.40 1 959.00 -29.55%
28.02.2017 3 469.80 1 823.60 1 646.20 90.27% 6 212.30 -2 742.50 -44.15%
31.01.2017 1 823.60 -14 752.20 16 575.80 - 112.36% 4 162.90 -2 339.30 -56.19%
31.12.2016 -14 752.20 -30 818.20 16 066.00 -52.13% -2 218.60 -12 533.60 564.93%
30.11.2016 -30 818.20 -21 229.20 -9 589.00 45.17% -13 094.00 -17 724.20 135.36%
31.10.2016 -21 229.20 -24 950.80 3 721.60 -14.92% -14 177.40 -7 051.80 49.74%
30.09.2016 -24 950.80 -27 758.30 2 807.50 -10.11% -40 230.80 15 280.00 -37.98%
31.08.2016 -27 758.30 -31 742.70 3 984.40 -12.55% -12 377.50 -15 380.80 124.26%
31.07.2016 -31 742.70 -45 744.30 14 001.60 -30.61% -47 287.10 15 544.40 -32.87%
30.06.2016 -45 744.30 -23 092.70 -22 651.60 98.09% -28 274.40 -17 469.90 61.79%
31.05.2016 -23 092.70 -36 875.10 13 782.40 -37.38% -76 273.00 53 180.30 -69.72%
30.04.2016 -36 875.10 -6 630.40 -30 244.70 456.15% -6 246.40 -30 628.70 490.34%
31.03.2016 -6 630.40 6 212.30 -12 842.70 - 206.73% -28 130.70 21 500.30 -76.43%
29.02.2016 6 212.30 4 162.90 2 049.40 49.23% 6 450.70 - 238.40 -3.70%
31.01.2016 4 162.90 -2 218.60 6 381.50 - 287.64% 7 115.00 -2 952.10 -41.49%
31.12.2015 -2 218.60 -13 094.00 10 875.40 -83.06% -6 538.80 4 320.20 -66.07%
30.11.2015 -13 094.00 -14 177.40 1 083.40 -7.64% -24 159.30 11 065.30 -45.80%
31.10.2015 -14 177.40 -40 230.80 26 053.40 -64.76% -16 076.00 1 898.60 -11.81%
30.09.2015 -40 230.80 -12 377.50 -27 853.30 225.03% -46 840.40 6 609.60 -14.11%
31.08.2015 -12 377.50 -47 287.10 34 909.60 -73.82% -18 994.10 6 616.60 -34.84%
31.07.2015 -47 287.10 -28 274.40 -19 012.70 67.24% -23 590.60 -23 696.50 100.45%
30.06.2015 -28 274.40 -76 273.00 47 998.60 -62.93% -34 699.10 6 424.70 -18.52%
31.05.2015 -76 273.00 -6 246.40 -70 026.60 1 121.07% -16 954.30 -59 318.70 349.87%
30.04.2015 -6 246.40 -28 130.70 21 884.30 -77.80% -79 641.50 73 395.10 -92.16%
31.03.2015 -28 130.70 6 450.70 -34 581.40 - 536.09% -4 826.40 -23 304.30 482.85%
28.02.2015 6 450.70 7 115.00 - 664.30 -9.34% 3 279.10 3 171.60 96.72%
31.01.2015 7 115.00 -6 538.80 13 653.80 - 208.81% 8 252.70 -1 137.70 -13.79%
31.12.2014 -6 538.80 -24 159.30 17 620.50 -72.93% -9 009.70 2 470.90 -27.42%
30.11.2014 -24 159.30 -16 076.00 -8 083.30 50.28% -35 739.50 11 580.20 -32.40%
31.10.2014 -16 076.00 -46 840.40 30 764.40 -65.68% -19 725.60 3 649.60 -18.50%
30.09.2014 -46 840.40 -18 994.10 -27 846.30 146.60% -26 214.70 -20 625.70 78.68%
31.08.2014 -18 994.10 -23 590.60 4 596.50 -19.48% -20 488.60 1 494.50 -7.29%
31.07.2014 -23 590.60 -34 699.10 11 108.50 -32.01% -24 934.80 1 344.20 -5.39%
30.06.2014 -34 699.10 -16 954.30 -17 744.80 104.66% -27 540.70 -7 158.40 25.99%
31.05.2014 -16 954.30 -79 641.50 62 687.20 -78.71% -28 952.30 11 998.00 -41.44%
30.04.2014 -79 641.50 -4 826.40 -74 815.10 1 550.12% -14 131.40 -65 510.10 463.58%
31.03.2014 -4 826.40 3 279.10 -8 105.50 - 247.19% -49 976.50 45 150.10 -90.34%
28.02.2014 3 279.10 8 252.70 -4 973.60 -60.27% 4 210.70 - 931.60 -22.12%
31.01.2014 8 252.70 -9 009.70 17 262.40 - 191.60% 3 484.30 4 768.40 136.85%
31.12.2013 -9 009.70 -35 739.50 26 729.80 -74.79% -30 291.10 21 281.40 -70.26%
30.11.2013 -35 739.50 -19 725.60 -16 013.90 81.18% -12 178.00 -23 561.50 193.48%
31.10.2013 -19 725.60 -26 214.70 6 489.10 -24.75% -31 429.60 11 704.00 -37.24%
30.09.2013 -26 214.70 -20 488.60 -5 726.10 27.95% -28 311.60 2 096.90 -7.41%
31.08.2013 -20 488.60 -24 934.80 4 446.20 -17.83% -34 069.90 13 581.30 -39.86%
31.07.2013 -24 934.80 -27 540.70 2 605.90 -9.46% -25 183.60 248.80 -0.99%
30.06.2013 -27 540.70 -28 952.30 1 411.60 -4.88% -23 263.60 -4 277.10 18.39%
31.05.2013 -28 952.30 -14 131.40 -14 820.90 104.88% -27 288.00 -1 664.30 6.10%
30.04.2013 -14 131.40 -49 976.50 35 845.10 -71.72% -2 429.80 -11 701.60 481.59%
31.03.2013 -49 976.50 4 210.70 -54 187.20 -1 286.89% -16 019.40 -33 957.10 211.97%
28.02.2013 4 210.70 3 484.30 726.40 20.85% -3 358.80 7 569.50 - 225.36%
31.01.2013 3 484.30 -30 291.10 33 775.40 - 111.50% -3 704.40 7 188.70 - 194.06%
31.12.2012 -30 291.10 -12 178.00 -18 113.10 148.74% -17 521.10 -12 770.00 72.88%
30.11.2012 -12 178.00 -31 429.60 19 251.60 -61.25% -8 209.40 -3 968.60 48.34%
31.10.2012 -31 429.60 -28 311.60 -3 118.00 11.01% -18 926.70 -12 502.90 66.06%
30.09.2012 -28 311.60 -34 069.90 5 758.30 -16.90% -8 732.30 -19 579.30 224.22%
31.08.2012 -34 069.90 -25 183.60 -8 886.30 35.29% -23 305.60 -10 764.30 46.19%
31.07.2012 -25 183.60 -23 263.60 -1 920.00 8.25% -13 690.70 -11 492.90 83.95%
30.06.2012 -23 263.60 -27 288.00 4 024.40 -14.75% -63 274.50 40 010.90 -63.23%
31.05.2012 -27 288.00 -2 429.80 -24 858.20 1 023.06% -39 814.90 12 526.90 -31.46%
30.04.2012 -2 429.80 -16 019.40 13 589.60 -84.83% -32 586.00 30 156.20 -92.54%
31.03.2012 -16 019.40 -3 358.80 -12 660.60 376.94% -10 620.40 -5 399.00 50.84%
29.02.2012 -3 358.80 -3 704.40 345.60 -9.33% 16 005.70 -19 364.50 - 120.98%
31.01.2012 -3 704.40 -17 521.10 13 816.70 -78.86% -2 669.40 -1 035.00 38.77%
31.12.2011 -17 521.10 -8 209.40 -9 311.70 113.43% -8 710.10 -8 811.00 101.16%
30.11.2011 -8 209.40 -18 926.70 10 717.30 -56.63% -27 651.40 19 442.00 -70.31%
31.10.2011 -18 926.70 -8 732.30 -10 194.40 116.74% -18 270.50 - 656.20 3.59%
30.09.2011 -8 732.30 -23 305.60 14 573.30 -62.53% -38 743.90 30 011.60 -77.46%
31.08.2011 -23 305.60 -13 690.70 -9 614.90 70.23% -25 439.20 2 133.60 -8.39%
31.07.2011 -13 690.70 -63 274.50 49 583.80 -78.36% -44 957.50 31 266.80 -69.55%
30.06.2011 -63 274.50 -39 814.90 -23 459.60 58.92% -22 169.90 -41 104.60 185.41%
31.05.2011 -39 814.90 -32 586.00 -7 228.90 22.18% -45 807.40 5 992.50 -13.08%
30.04.2011 -32 586.00 -10 620.40 -21 965.60 206.82% -6 271.20 -26 314.80 419.61%
31.03.2011 -10 620.40 16 005.70 -26 626.10 - 166.35% -12 985.20 2 364.80 -18.21%
28.02.2011 16 005.70 -2 669.40 18 675.10 - 699.60% 1 217.90 14 787.80 1 214.20%
31.01.2011 -2 669.40 -8 710.10 6 040.70 -69.35% - 141.50 -2 527.90 1 786.50%
31.12.2010 -8 710.10 -27 651.40 18 941.30 -68.50% -21 485.90 12 775.80 -59.46%
30.11.2010 -27 651.40 -18 270.50 -9 380.90 51.34% -17 330.30 -10 321.10 59.56%
31.10.2010 -18 270.50 -38 743.90 20 473.40 -52.84% -3 948.60 -14 321.90 362.71%
30.09.2010 -38 743.90 -25 439.20 -13 304.70 52.30% -25 158.80 -13 585.10 54.00%
31.08.2010 -25 439.20 -44 957.50 19 518.30 -43.41% -17 900.70 -7 538.50 42.11%
31.07.2010 -44 957.50 -22 169.90 -22 787.60 102.79% -17 880.50 -27 077.00 151.43%
30.06.2010 -22 169.90 -45 807.40 23 637.50 -51.60% -40 347.40 18 177.50 -45.05%
31.05.2010 -45 807.40 -6 271.20 -39 536.20 630.44% -30 859.90 -14 947.50 48.44%
30.04.2010 -6 271.20 -12 985.20 6 714.00 -51.70% -18 457.80 12 186.60 -66.02%
31.03.2010 -12 985.20 1 217.90 -14 203.10 -1 166.20% -24 253.70 11 268.50 -46.46%
28.02.2010 1 217.90 - 141.50 1 359.40 - 960.71% 6 180.90 -4 963.00 -80.30%
31.01.2010 - 141.50 -21 485.90 21 344.40 -99.34% -5 216.40 5 074.90 -97.29%
31.12.2009 -21 485.90 -17 330.30 -4 155.60 23.98% -4 834.40 -16 651.50 344.44%
30.11.2009 -17 330.30 -3 948.60 -13 381.70 338.90% -11 099.10 -6 231.20 56.14%
31.10.2009 -3 948.60 -25 158.80 21 210.20 -84.31% -16 300.30 12 351.70 -75.78%
30.09.2009 -25 158.80 -17 900.70 -7 258.10 40.55% -17 418.20 -7 740.60 44.44%
31.08.2009 -17 900.70 -17 880.50 -20.20 0.11% -10 766.90 -7 133.80 66.26%
31.07.2009 -17 880.50 -40 347.40 22 466.90 -55.68% -4 978.20 -12 902.30 259.18%
30.06.2009 -40 347.40 -30 859.90 -9 487.50 30.74% -50 628.00 10 280.60 -20.31%
31.05.2009 -30 859.90 -18 457.80 -12 402.10 67.19% -18 353.60 -12 506.30 68.14%
30.04.2009 -18 457.80 -24 253.70 5 795.90 -23.90% -18 101.60 - 356.20 1.97%
31.03.2009 -24 253.70 6 180.90 -30 434.60 - 492.40% 2 130.50 -26 384.20 -1 238.40%
28.02.2009 6 180.90 -5 216.40 11 397.30 - 218.49% 1 779.90 4 401.00 247.26%
31.01.2009 -5 216.40 -4 834.40 - 382.00 7.90% 882.30 -6 098.70 - 691.23%
31.12.2008 -4 834.40 -11 099.10 6 264.70 -56.44% -25 414.60 20 580.20 -80.98%
30.11.2008 -11 099.10 -16 300.30 5 201.20 -31.91% -15 610.90 4 511.80 -28.90%
31.10.2008 -16 300.30 -17 418.20 1 117.90 -6.42% -27 913.70 11 613.40 -41.60%
30.09.2008 -17 418.20 -10 766.90 -6 651.30 61.78% -19 852.30 2 434.10 -12.26%
31.08.2008 -10 766.90 -4 978.20 -5 788.70 116.28% -38 878.30 28 111.40 -72.31%
31.07.2008 -4 978.20 -50 628.00 45 649.80 -90.17% -16 184.10 11 205.90 -69.24%
30.06.2008 -50 628.00 -18 353.60 -32 274.40 175.85% -23 346.90 -27 281.10 116.85%
31.05.2008 -18 353.60 -18 101.60 - 252.00 1.39% -32 574.30 14 220.70 -43.66%
30.04.2008 -18 101.60 2 130.50 -20 232.10 - 949.64% -28 348.20 10 246.60 -36.15%
31.03.2008 2 130.50 1 779.90 350.60 19.70% -1 779.30 3 909.80 - 219.74%
29.02.2008 1 779.90 882.30 897.60 101.73% -1 372.30 3 152.20 - 229.70%
31.01.2008 882.30 -25 414.60 26 296.90 - 103.47% -8 017.90 8 900.20 - 111.00%
31.12.2007 -25 414.60 -15 610.90 -9 803.70 62.80% -5 869.30 -19 545.30 333.01%
30.11.2007 -15 610.90 -27 913.70 12 302.80 -44.07% -24 045.30 8 434.40 -35.08%
31.10.2007 -27 913.70 -19 852.30 -8 061.40 40.61% -27 019.40 - 894.30 3.31%
30.09.2007 -19 852.30 -38 878.30 19 026.00 -48.94% -16 415.20 -3 437.10 20.94%
31.08.2007 -38 878.30 -16 184.10 -22 694.20 140.23% -7 812.00 -31 066.30 397.67%
31.07.2007 -16 184.10 -23 346.90 7 162.80 -30.68% -17 185.00 1 000.90 -5.82%
30.06.2007 -23 346.90 -32 574.30 9 227.40 -28.33% -31 470.50 8 123.60 -25.81%
31.05.2007 -32 574.30 -28 348.20 -4 226.10 14.91% -9 122.00 -23 452.30 257.10%
30.04.2007 -28 348.20 -1 779.30 -26 568.90 1 493.22% -11 431.40 -16 916.80 147.99%
31.03.2007 -1 779.30 -1 372.30 - 407.00 29.66% -2 589.90 810.60 -31.30%
28.02.2007 -1 372.30 -8 017.90 6 645.60 -82.88% 1 726.20 -3 098.50 - 179.50%
31.01.2007 -8 017.90 -5 869.30 -2 148.60 36.61% -3 883.80 -4 134.10 106.44%
31.12.2006 -5 869.30 -24 045.30 18 176.00 -75.59% -13 030.40 7 161.10 -54.96%
30.11.2006 -24 045.30 -27 019.40 2 974.10 -11.01% -13 924.80 -10 120.50 72.68%
31.10.2006 -27 019.40 -16 415.20 -10 604.20 64.60% 3 580.80 -30 600.20 - 854.56%
30.09.2006 -16 415.20 -7 812.00 -8 603.20 110.13% -14 993.20 -1 422.00 9.48%
31.08.2006 -7 812.00 -17 185.00 9 373.00 -54.54% -6 165.90 -1 646.10 26.70%
31.07.2006 -17 185.00 -31 470.50 14 285.50 -45.39% -12 017.40 -5 167.60 43.00%
30.06.2006 -31 470.50 -9 122.00 -22 348.50 245.00% -26 360.80 -5 109.70 19.38%
31.05.2006 -9 122.00 -11 431.40 2 309.40 -20.20% -12 739.90 3 617.90 -28.40%
30.04.2006 -11 431.40 -2 589.90 -8 841.50 341.38% -11 986.50 555.10 -4.63%
31.03.2006 -2 589.90 1 726.20 -4 316.10 - 250.03% -4 218.50 1 628.60 -38.61%
28.02.2006 1 726.20 -3 883.80 5 610.00 - 144.45% -3 620.30 5 346.50 - 147.68%
31.01.2006 -3 883.80 -13 030.40 9 146.60 -70.19% -6 056.40 2 172.60 -35.87%
31.12.2005 -13 030.40 -13 924.80 894.40 -6.42% -7 240.70 -5 789.70 79.96%
30.11.2005 -13 924.80 3 580.80 -17 505.60 - 488.87% -8 167.00 -5 757.80 70.50%
31.10.2005 3 580.80 -14 993.20 18 574.00 - 123.88% -7 183.90 10 764.70 - 149.84%
30.09.2005 -14 993.20 -6 165.90 -8 827.30 143.16% -18 488.60 3 495.40 -18.91%
31.08.2005 -6 165.90 -12 017.40 5 851.50 -48.69% -19 771.80 13 605.90 -68.81%
31.07.2005 -12 017.40 -26 360.80 14 343.40 -54.41% -18 863.80 6 846.40 -36.29%
30.06.2005 -26 360.80 -12 739.90 -13 620.90 106.92% -11 927.10 -14 433.70 121.02%
31.05.2005 -12 739.90 -11 986.50 - 753.40 6.29% -11 994.50 - 745.40 6.21%
30.04.2005 -11 986.50 -4 218.50 -7 768.00 184.14% -11 828.80 - 157.70 1.33%
31.03.2005 -4 218.50 -3 620.30 - 598.20 16.52% -4 309.10 90.60 -2.10%
28.02.2005 -3 620.30 -6 056.40 2 436.10 -40.22% -4 489.50 869.20 -19.36%
31.01.2005 -6 056.40 -7 240.70 1 184.30 -16.36% -4 173.60 -1 882.80 45.11%
31.12.2004 -7 240.70 -8 167.00 926.30 -11.34% - - -
30.11.2004 -8 167.00 -7 183.90 - 983.10 13.68% - - -
31.10.2004 -7 183.90 -18 488.60 11 304.70 -61.14% - - -
30.09.2004 -18 488.60 -19 771.80 1 283.20 -6.49% - - -
31.08.2004 -19 771.80 -18 863.80 - 908.00 4.81% - - -
31.07.2004 -18 863.80 -11 927.10 -6 936.70 58.16% - - -
30.06.2004 -11 927.10 -11 994.50 67.40 -0.56% - - -
31.05.2004 -11 994.50 -11 828.80 - 165.70 1.40% - - -
30.04.2004 -11 828.80 -4 309.10 -7 519.70 174.51% - - -
31.03.2004 -4 309.10 -4 489.50 180.40 -4.02% - - -
29.02.2004 -4 489.50 -4 173.60 - 315.90 7.57% - - -
31.01.2004 -4 173.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Prvotní důchody - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Prvotní důchody - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. USD)
2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. USD)
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.