2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada 2 - Prvotní důchody- saldo obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 - Prvotní důchody- saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2019 -14 112.90
Max 31.03.2014 336.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 - 661.90 -14 112.90 13 451.00 -95.31% -1 800.70 1 138.80 -63.24%
31.12.2019 -14 112.90 -10 840.90 -3 272.00 30.18% -11 824.10 -2 288.80 19.36%
30.09.2019 -10 840.90 -5 711.10 -5 129.80 89.82% -9 469.90 -1 371.00 14.48%
30.06.2019 -5 711.10 -1 800.70 -3 910.40 217.16% -5 290.40 - 420.70 7.95%
31.03.2019 -1 800.70 -11 824.10 10 023.40 -84.77% -1 546.10 - 254.60 16.47%
31.12.2018 -11 824.10 -9 469.90 -2 354.20 24.86% -11 521.60 - 302.50 2.63%
30.09.2018 -9 469.90 -5 290.40 -4 179.50 79.00% -8 514.60 - 955.30 11.22%
30.06.2018 -5 290.40 -1 546.10 -3 744.30 242.18% -4 249.90 -1 040.50 24.48%
31.03.2018 -1 546.10 -11 521.60 9 975.50 -86.58% 24.60 -1 570.70 -6 384.96%
31.12.2017 -11 521.60 -8 514.60 -3 007.00 35.32% -10 262.70 -1 258.90 12.27%
30.09.2017 -8 514.60 -4 249.90 -4 264.70 100.35% -7 657.30 - 857.30 11.20%
30.06.2017 -4 249.90 24.60 -4 274.50 -17 376.02% -4 169.00 -80.90 1.94%
31.03.2017 24.60 -10 262.70 10 287.30 - 100.24% 157.60 - 133.00 -84.39%
31.12.2016 -10 262.70 -7 657.30 -2 605.40 34.02% -10 424.50 161.80 -1.55%
30.09.2016 -7 657.30 -4 169.00 -3 488.30 83.67% -9 236.60 1 579.30 -17.10%
30.06.2016 -4 169.00 157.60 -4 326.60 -2 745.30% -5 119.90 950.90 -18.57%
31.03.2016 157.60 -10 424.50 10 582.10 - 101.51% - 569.30 726.90 - 127.68%
31.12.2015 -10 424.50 -9 236.60 -1 187.90 12.86% -12 335.70 1 911.20 -15.49%
30.09.2015 -9 236.60 -5 119.90 -4 116.70 80.41% -10 287.30 1 050.70 -10.21%
30.06.2015 -5 119.90 - 569.30 -4 550.60 799.33% -6 195.10 1 075.20 -17.36%
31.03.2015 - 569.30 -12 335.70 11 766.40 -95.38% 336.90 - 906.20 - 268.98%
31.12.2014 -12 335.70 -10 287.30 -2 048.40 19.91% -12 666.70 331.00 -2.61%
30.09.2014 -10 287.30 -6 195.10 -4 092.20 66.06% -9 425.80 - 861.50 9.14%
30.06.2014 -6 195.10 336.90 -6 532.00 -1 938.85% -5 666.00 - 529.10 9.34%
31.03.2014 336.90 -12 666.70 13 003.60 - 102.66% -2 106.50 2 443.40 - 115.99%
31.12.2013 -12 666.70 -9 425.80 -3 240.90 34.38% -12 259.90 - 406.80 3.32%
30.09.2013 -9 425.80 -5 666.00 -3 759.80 66.36% -8 381.70 -1 044.10 12.46%
30.06.2013 -5 666.00 -2 106.50 -3 559.50 168.98% -3 848.40 -1 817.60 47.23%
31.03.2013 -2 106.50 -12 259.90 10 153.40 -82.82% -1 246.30 - 860.20 69.02%
31.12.2012 -12 259.90 -8 381.70 -3 878.20 46.27% -12 631.30 371.40 -2.94%
30.09.2012 -8 381.70 -3 848.40 -4 533.30 117.80% -10 391.70 2 010.00 -19.34%
30.06.2012 -3 848.40 -1 246.30 -2 602.10 208.79% -7 897.10 4 048.70 -51.27%
31.03.2012 -1 246.30 -12 631.30 11 385.00 -90.13% 157.20 -1 403.50 - 892.81%
31.12.2011 -12 631.30 -10 391.70 -2 239.60 21.55% -13 144.30 513.00 -3.90%
30.09.2011 -10 391.70 -7 897.10 -2 494.60 31.59% -10 230.70 - 161.00 1.57%
30.06.2011 -7 897.10 157.20 -8 054.30 -5 123.60% -4 175.70 -3 721.40 89.12%
31.03.2011 157.20 -13 144.30 13 301.50 - 101.20% - 631.20 788.40 - 124.90%
31.12.2010 -13 144.30 -10 230.70 -2 913.60 28.48% -11 903.20 -1 241.10 10.43%
30.09.2010 -10 230.70 -4 175.70 -6 055.00 145.01% -9 574.90 - 655.80 6.85%
30.06.2010 -4 175.70 - 631.20 -3 544.50 561.55% -6 027.40 1 851.70 -30.72%
31.03.2010 - 631.20 -11 903.20 11 272.00 -94.70% -1 132.50 501.30 -44.26%
31.12.2009 -11 903.20 -9 574.90 -2 328.30 24.32% -9 035.60 -2 867.60 31.74%
30.09.2009 -9 574.90 -6 027.40 -3 547.50 58.86% -7 369.40 -2 205.50 29.93%
30.06.2009 -6 027.40 -1 132.50 -4 894.90 432.22% -5 446.30 - 581.10 10.67%
31.03.2009 -1 132.50 -9 035.60 7 903.10 -87.47% 299.10 -1 431.60 - 478.64%
31.12.2008 -9 035.60 -7 369.40 -1 666.20 22.61% -12 156.20 3 120.60 -25.67%
30.09.2008 -7 369.40 -5 446.30 -1 923.10 35.31% -8 342.70 973.30 -11.67%
30.06.2008 -5 446.30 299.10 -5 745.40 -1 920.90% -4 495.40 - 950.90 21.15%
31.03.2008 299.10 -12 156.20 12 455.30 - 102.46% - 531.30 830.40 - 156.30%
31.12.2007 -12 156.20 -8 342.70 -3 813.50 45.71% -7 100.20 -5 056.00 71.21%
30.09.2007 -8 342.70 -4 495.40 -3 847.30 85.58% -4 372.90 -3 969.80 90.78%
30.06.2007 -4 495.40 - 531.30 -3 964.10 746.11% -2 522.10 -1 973.30 78.24%
31.03.2007 - 531.30 -7 100.20 6 568.90 -92.52% - 201.00 - 330.30 164.33%
31.12.2006 -7 100.20 -4 372.90 -2 727.30 62.37% -4 961.30 -2 138.90 43.11%
30.09.2006 -4 372.90 -2 522.10 -1 850.80 73.38% -4 010.60 - 362.30 9.03%
30.06.2006 -2 522.10 - 201.00 -2 321.10 1 154.78% -2 658.50 136.40 -5.13%
31.03.2006 - 201.00 -4 961.30 4 760.30 -95.95% - 601.50 400.50 -66.58%
31.12.2005 -4 961.30 -4 010.60 - 950.70 23.70% -5 099.90 138.60 -2.72%
30.09.2005 -4 010.60 -2 658.50 -1 352.10 50.86% -4 089.80 79.20 -1.94%
30.06.2005 -2 658.50 - 601.50 -2 057.00 341.98% -1 850.70 - 807.80 43.65%
31.03.2005 - 601.50 -5 099.90 4 498.40 -88.21% - 483.00 - 118.50 24.53%
31.12.2004 -5 099.90 -4 089.80 -1 010.10 24.70% -4 434.40 - 665.50 15.01%
30.09.2004 -4 089.80 -1 850.70 -2 239.10 120.99% -2 869.90 -1 219.90 42.51%
30.06.2004 -1 850.70 - 483.00 -1 367.70 283.17% -1 425.20 - 425.50 29.86%
31.03.2004 - 483.00 -4 434.40 3 951.40 -89.11% - 510.80 27.80 -5.44%
31.12.2003 -4 434.40 -2 869.90 -1 564.50 54.51% -3 720.00 - 714.40 19.20%
30.09.2003 -2 869.90 -1 425.20 -1 444.70 101.37% -2 647.60 - 222.30 8.40%
30.06.2003 -1 425.20 - 510.80 - 914.40 179.01% -1 533.70 108.50 -7.07%
31.03.2003 - 510.80 -3 720.00 3 209.20 -86.27% - 674.70 163.90 -24.29%
31.12.2002 -3 720.00 -2 647.60 -1 072.40 40.50% -2 209.20 -1 510.80 68.39%
30.09.2002 -2 647.60 -1 533.70 -1 113.90 72.63% -1 815.30 - 832.30 45.85%
30.06.2002 -1 533.70 - 674.70 - 859.00 127.32% -1 011.00 - 522.70 51.70%
31.03.2002 - 674.70 -2 209.20 1 534.50 -69.46% - 435.20 - 239.50 55.03%
31.12.2001 -2 209.20 -1 815.30 - 393.90 21.70% -1 386.10 - 823.10 59.38%
30.09.2001 -1 815.30 -1 011.00 - 804.30 79.55% - 992.10 - 823.20 82.98%
30.06.2001 -1 011.00 - 435.20 - 575.80 132.31% - 645.40 - 365.60 56.65%
31.03.2001 - 435.20 -1 386.10 950.90 -68.60% - 322.10 - 113.10 35.11%
31.12.2000 -1 386.10 - 992.10 - 394.00 39.71% -1 331.70 -54.40 4.08%
30.09.2000 - 992.10 - 645.40 - 346.70 53.72% -1 134.20 142.10 -12.53%
30.06.2000 - 645.40 - 322.10 - 323.30 100.37% - 673.10 27.70 -4.12%
31.03.2000 - 322.10 -1 331.70 1 009.60 -75.81% - 303.70 -18.40 6.06%
31.12.1999 -1 331.70 -1 134.20 - 197.50 17.41% -1 112.70 - 219.00 19.68%
30.09.1999 -1 134.20 - 673.10 - 461.10 68.50% - 810.80 - 323.40 39.89%
30.06.1999 - 673.10 - 303.70 - 369.40 121.63% - 498.30 - 174.80 35.08%
31.03.1999 - 303.70 -1 112.70 809.00 -72.71% - 216.80 -86.90 40.08%
31.12.1998 -1 112.70 - 810.80 - 301.90 37.23% - 780.20 - 332.50 42.62%
30.09.1998 - 810.80 - 498.30 - 312.50 62.71% - 602.00 - 208.80 34.68%
30.06.1998 - 498.30 - 216.80 - 281.50 129.84% - 388.80 - 109.50 28.16%
31.03.1998 - 216.80 - 780.20 563.40 -72.21% - 182.70 -34.10 18.66%
31.12.1997 - 780.20 - 602.00 - 178.20 29.60% - 718.50 -61.70 8.59%
30.09.1997 - 602.00 - 388.80 - 213.20 54.84% - 528.00 -74.00 14.02%
30.06.1997 - 388.80 - 182.70 - 206.10 112.81% - 300.80 -88.00 29.26%
31.03.1997 - 182.70 - 718.50 535.80 -74.57% -80.30 - 102.40 127.52%
31.12.1996 - 718.50 - 528.00 - 190.50 36.08% - 107.30 - 611.20 569.62%
30.09.1996 - 528.00 - 300.80 - 227.20 75.53% -72.90 - 455.10 624.28%
30.06.1996 - 300.80 -80.30 - 220.50 274.60% -46.40 - 254.40 548.28%
31.03.1996 -80.30 - 107.30 27.00 -25.16% -75.20 -5.10 6.78%
31.12.1995 - 107.30 -72.90 -34.40 47.19% -20.60 -86.70 420.87%
30.09.1995 -72.90 -46.40 -26.50 57.11% 20.10 -93.00 - 462.69%
30.06.1995 -46.40 -75.20 28.80 -38.30% 1.90 -48.30 -2 542.11%
31.03.1995 -75.20 -20.60 -54.60 265.05% -1.40 -73.80 5 271.43%
31.12.1994 -20.60 20.10 -40.70 - 202.49% - 116.20 95.60 -82.27%
30.09.1994 20.10 1.90 18.20 957.89% -59.80 79.90 - 133.61%
30.06.1994 1.90 -1.40 3.30 - 235.71% -24.10 26.00 - 107.88%
31.03.1994 -1.40 - 116.20 114.80 -98.80% -2.00 0.60 -30.00%
31.12.1993 - 116.20 -59.80 -56.40 94.31% - - -
30.09.1993 -59.80 -24.10 -35.70 148.13% - - -
30.06.1993 -24.10 -2.00 -22.10 1 105.00% - - -
31.03.1993 -2.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Prvotní důchody- saldo - Graf
2 - Prvotní důchody- saldo - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Prvotní důchody - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. USD)
2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. USD)
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Dovolená

Semafor, Cestování

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies