2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada 2 - Prvotní důchody- saldo obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 - Prvotní důchody- saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2019 - 324 435.60
Max 31.03.2014 6 705.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 -16 509.30 - 324 435.60 307 926.30 -94.91% -41 359.30 24 850.00 -60.08%
31.12.2019 - 324 435.60 - 250 419.30 -74 016.30 29.56% - 260 178.60 -64 257.00 24.70%
30.09.2019 - 250 419.30 - 128 806.00 - 121 613.30 94.42% - 207 289.60 -43 129.70 20.81%
30.06.2019 - 128 806.00 -41 359.30 -87 446.70 211.43% - 115 477.30 -13 328.70 11.54%
31.03.2019 -41 359.30 - 260 178.60 218 819.30 -84.10% -31 913.00 -9 446.30 29.60%
31.12.2018 - 260 178.60 - 207 289.60 -52 889.00 25.51% - 255 345.60 -4 833.00 1.89%
30.09.2018 - 207 289.60 - 115 477.30 -91 812.30 79.51% - 191 322.90 -15 966.70 8.35%
30.06.2018 - 115 477.30 -31 913.00 -83 564.30 261.85% -97 487.30 -17 990.00 18.45%
31.03.2018 -31 913.00 - 255 345.60 223 432.60 -87.50% 622.00 -32 535.00 -5 230.71%
31.12.2017 - 255 345.60 - 191 322.90 -64 022.70 33.46% - 253 218.70 -2 126.90 0.84%
30.09.2017 - 191 322.90 -97 487.30 -93 835.60 96.25% - 186 419.10 -4 903.80 2.63%
30.06.2017 -97 487.30 622.00 -98 109.30 -15 773.20% - 101 967.30 4 480.00 -4.39%
31.03.2017 622.00 - 253 218.70 253 840.70 - 100.25% 3 744.80 -3 122.80 -83.39%
31.12.2016 - 253 218.70 - 186 419.10 -66 799.60 35.83% - 254 744.20 1 525.50 -0.60%
30.09.2016 - 186 419.10 - 101 967.30 -84 451.80 82.82% - 225 254.30 38 835.20 -17.24%
30.06.2016 - 101 967.30 3 744.80 - 105 712.10 -2 822.90% - 125 358.80 23 391.50 -18.66%
31.03.2016 3 744.80 - 254 744.20 258 489.00 - 101.47% -14 565.00 18 309.80 - 125.71%
31.12.2015 - 254 744.20 - 225 254.30 -29 489.90 13.09% - 260 788.80 6 044.60 -2.32%
30.09.2015 - 225 254.30 - 125 358.80 -99 895.50 79.69% - 214 014.70 -11 239.60 5.25%
30.06.2015 - 125 358.80 -14 565.00 - 110 793.80 760.69% - 124 589.50 - 769.30 0.62%
31.03.2015 -14 565.00 - 260 788.80 246 223.80 -94.42% 6 705.40 -21 270.40 - 317.21%
31.12.2014 - 260 788.80 - 214 014.70 -46 774.10 21.86% - 249 018.70 -11 770.10 4.73%
30.09.2014 - 214 014.70 - 124 589.50 -89 425.20 71.78% - 184 544.00 -29 470.70 15.97%
30.06.2014 - 124 589.50 6 705.40 - 131 294.90 -1 958.05% - 112 905.90 -11 683.60 10.35%
31.03.2014 6 705.40 - 249 018.70 255 724.10 - 102.69% -42 281.40 48 986.80 - 115.86%
31.12.2013 - 249 018.70 - 184 544.00 -64 474.70 34.94% - 237 527.80 -11 490.90 4.84%
30.09.2013 - 184 544.00 - 112 905.90 -71 638.10 63.45% - 163 629.10 -20 914.90 12.78%
30.06.2013 - 112 905.90 -42 281.40 -70 624.50 167.03% -76 064.00 -36 841.90 48.44%
31.03.2013 -42 281.40 - 237 527.80 195 246.40 -82.20% -23 082.60 -19 198.80 83.17%
31.12.2012 - 237 527.80 - 163 629.10 -73 898.70 45.16% - 223 345.40 -14 182.40 6.35%
30.09.2012 - 163 629.10 -76 064.00 -87 565.10 115.12% - 178 688.30 15 059.20 -8.43%
30.06.2012 -76 064.00 -23 082.60 -52 981.40 229.53% - 132 959.60 56 895.60 -42.79%
31.03.2012 -23 082.60 - 223 345.40 200 262.80 -89.67% 2 715.80 -25 798.40 - 949.94%
31.12.2011 - 223 345.40 - 178 688.30 -44 657.10 24.99% - 249 929.80 26 584.40 -10.64%
30.09.2011 - 178 688.30 - 132 959.60 -45 728.70 34.39% - 195 297.80 16 609.50 -8.50%
30.06.2011 - 132 959.60 2 715.80 - 135 675.40 -4 995.78% -86 157.20 -46 802.40 54.32%
31.03.2011 2 715.80 - 249 929.80 252 645.60 - 101.09% -11 908.80 14 624.60 - 122.80%
31.12.2010 - 249 929.80 - 195 297.80 -54 632.00 27.97% - 216 659.00 -33 270.80 15.36%
30.09.2010 - 195 297.80 -86 157.20 - 109 140.60 126.68% - 173 894.30 -21 403.50 12.31%
30.06.2010 -86 157.20 -11 908.80 -74 248.40 623.48% - 112 954.30 26 797.10 -23.72%
31.03.2010 -11 908.80 - 216 659.00 204 750.20 -94.50% -23 289.30 11 380.50 -48.87%
31.12.2009 - 216 659.00 - 173 894.30 -42 764.70 24.59% - 147 687.70 -68 971.30 46.70%
30.09.2009 - 173 894.30 - 112 954.30 -60 940.00 53.95% - 115 453.90 -58 440.40 50.62%
30.06.2009 - 112 954.30 -23 289.30 -89 665.00 385.01% -82 290.50 -30 663.80 37.26%
31.03.2009 -23 289.30 - 147 687.70 124 398.40 -84.23% 4 792.70 -28 082.00 - 585.93%
31.12.2008 - 147 687.70 - 115 453.90 -32 233.80 27.92% - 239 292.80 91 605.10 -38.28%
30.09.2008 - 115 453.90 -82 290.50 -33 163.40 40.30% - 170 353.60 54 899.70 -32.23%
30.06.2008 -82 290.50 4 792.70 -87 083.20 -1 817.00% -95 438.90 13 148.40 -13.78%
31.03.2008 4 792.70 - 239 292.80 244 085.50 - 102.00% -11 169.50 15 962.20 - 142.91%
31.12.2007 - 239 292.80 - 170 353.60 -68 939.20 40.47% - 155 117.50 -84 175.30 54.27%
30.09.2007 - 170 353.60 -95 438.90 -74 914.70 78.49% -98 183.50 -72 170.10 73.51%
30.06.2007 -95 438.90 -11 169.50 -84 269.40 754.46% -56 771.30 -38 667.60 68.11%
31.03.2007 -11 169.50 - 155 117.50 143 948.00 -92.80% -4 747.50 -6 422.00 135.27%
31.12.2006 - 155 117.50 -98 183.50 -56 934.00 57.99% - 121 533.40 -33 584.10 27.63%
30.09.2006 -98 183.50 -56 771.30 -41 412.20 72.95% -98 159.00 -24.50 0.02%
30.06.2006 -56 771.30 -4 747.50 -52 023.80 1 095.81% -64 982.50 8 211.20 -12.64%
31.03.2006 -4 747.50 - 121 533.40 116 785.90 -96.09% -13 895.20 9 147.70 -65.83%
31.12.2005 - 121 533.40 -98 159.00 -23 374.40 23.81% - 128 438.50 6 905.10 -5.38%
30.09.2005 -98 159.00 -64 982.50 -33 176.50 51.05% - 105 846.80 7 687.80 -7.26%
30.06.2005 -64 982.50 -13 895.20 -51 087.30 367.66% -48 722.70 -16 259.80 33.37%
31.03.2005 -13 895.20 - 128 438.50 114 543.30 -89.18% -12 972.20 - 923.00 7.12%
31.12.2004 - 128 438.50 - 105 846.80 -22 591.70 21.34% - 119 858.40 -8 580.10 7.16%
30.09.2004 - 105 846.80 -48 722.70 -57 124.10 117.24% -79 724.00 -26 122.80 32.77%
30.06.2004 -48 722.70 -12 972.20 -35 750.50 275.59% -40 241.20 -8 481.50 21.08%
31.03.2004 -12 972.20 - 119 858.40 106 886.20 -89.18% -14 974.60 2 002.40 -13.37%
31.12.2003 - 119 858.40 -79 724.00 -40 134.40 50.34% - 115 615.00 -4 243.40 3.67%
30.09.2003 -79 724.00 -40 241.20 -39 482.80 98.12% -83 290.40 3 566.40 -4.28%
30.06.2003 -40 241.20 -14 974.60 -25 266.60 168.73% -49 062.20 8 821.00 -17.98%
31.03.2003 -14 974.60 - 115 615.00 100 640.40 -87.05% -23 853.00 8 878.40 -37.22%
31.12.2002 - 115 615.00 -83 290.40 -32 324.60 38.81% -83 548.90 -32 066.10 38.38%
30.09.2002 -83 290.40 -49 062.20 -34 228.20 69.76% -69 268.40 -14 022.00 20.24%
30.06.2002 -49 062.20 -23 853.00 -25 209.20 105.69% -39 574.60 -9 487.60 23.97%
31.03.2002 -23 853.00 -83 548.90 59 695.90 -71.45% -16 902.20 -6 950.80 41.12%
31.12.2001 -83 548.90 -69 268.40 -14 280.50 20.62% -52 978.40 -30 570.50 57.70%
30.09.2001 -69 268.40 -39 574.60 -29 693.80 75.03% -38 079.50 -31 188.90 81.90%
30.06.2001 -39 574.60 -16 902.20 -22 672.40 134.14% -24 207.00 -15 367.60 63.48%
31.03.2001 -16 902.20 -52 978.40 36 076.20 -68.10% -11 996.20 -4 906.00 40.90%
31.12.2000 -52 978.40 -38 079.50 -14 898.90 39.13% -46 673.60 -6 304.80 13.51%
30.09.2000 -38 079.50 -24 207.00 -13 872.50 57.31% -39 567.80 1 488.30 -3.76%
30.06.2000 -24 207.00 -11 996.20 -12 210.80 101.79% -23 961.70 - 245.30 1.02%
31.03.2000 -11 996.20 -46 673.60 34 677.40 -74.30% -10 887.50 -1 108.70 10.18%
31.12.1999 -46 673.60 -39 567.80 -7 105.80 17.96% -35 078.00 -11 595.60 33.06%
30.09.1999 -39 567.80 -23 961.70 -15 606.10 65.13% -26 065.90 -13 501.90 51.80%
30.06.1999 -23 961.70 -10 887.50 -13 074.20 120.08% -16 711.20 -7 250.50 43.39%
31.03.1999 -10 887.50 -35 078.00 24 190.50 -68.96% -7 299.90 -3 587.60 49.15%
31.12.1998 -35 078.00 -26 065.90 -9 012.10 34.57% -25 102.40 -9 975.60 39.74%
30.09.1998 -26 065.90 -16 711.20 -9 354.70 55.98% -18 929.80 -7 136.10 37.70%
30.06.1998 -16 711.20 -7 299.90 -9 411.30 128.92% -11 942.90 -4 768.30 39.93%
31.03.1998 -7 299.90 -25 102.40 17 802.50 -70.92% -5 336.50 -1 963.40 36.79%
31.12.1997 -25 102.40 -18 929.80 -6 172.60 32.61% -19 611.00 -5 491.40 28.00%
30.09.1997 -18 929.80 -11 942.90 -6 986.90 58.50% -14 404.80 -4 525.00 31.41%
30.06.1997 -11 942.90 -5 336.50 -6 606.40 123.80% -8 284.10 -3 658.80 44.17%
31.03.1997 -5 336.50 -19 611.00 14 274.50 -72.79% -2 197.40 -3 139.10 142.86%
31.12.1996 -19 611.00 -14 404.80 -5 206.20 36.14% -2 804.00 -16 807.00 599.39%
30.09.1996 -14 404.80 -8 284.10 -6 120.70 73.88% -1 886.60 -12 518.20 663.53%
30.06.1996 -8 284.10 -2 197.40 -6 086.70 277.00% -1 190.20 -7 093.90 596.03%
31.03.1996 -2 197.40 -2 804.00 606.60 -21.63% -1 940.40 - 257.00 13.24%
31.12.1995 -2 804.00 -1 886.60 - 917.40 48.63% - 580.80 -2 223.20 382.78%
30.09.1995 -1 886.60 -1 190.20 - 696.40 58.51% 561.20 -2 447.80 - 436.17%
30.06.1995 -1 190.20 -1 940.40 750.20 -38.66% 53.30 -1 243.50 -2 333.02%
31.03.1995 -1 940.40 - 580.80 -1 359.60 234.09% -41.30 -1 899.10 4 598.31%
31.12.1994 - 580.80 561.20 -1 142.00 - 203.49% -3 424.70 2 843.90 -83.04%
30.09.1994 561.20 53.30 507.90 952.91% -1 736.00 2 297.20 - 132.33%
30.06.1994 53.30 -41.30 94.60 - 229.06% - 713.40 766.70 - 107.47%
31.03.1994 -41.30 -3 424.70 3 383.40 -98.79% -56.50 15.20 -26.90%
31.12.1993 -3 424.70 -1 736.00 -1 688.70 97.28% - - -
30.09.1993 -1 736.00 - 713.40 -1 022.60 143.34% - - -
30.06.1993 - 713.40 -56.50 - 656.90 1 162.65% - - -
31.03.1993 -56.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Prvotní důchody- saldo - Graf
2 - Prvotní důchody- saldo - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Prvotní důchody - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. USD)
2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- saldo (Platební bilance v mil. USD)
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Dovolená

Semafor, Cestování

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies