5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo (Platební bilance v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.11.2018 -38 439.50
Max 31.03.2013 39 426.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 10 832.80 -19 340.70 30 173.50 - 156.01% -9 056.50 19 889.30 - 219.61%
31.05.2019 -19 340.70 3 939.00 -23 279.70 - 591.01% 22 835.50 -42 176.20 - 184.70%
30.04.2019 3 939.00 7 870.10 -3 931.10 -49.95% -9 442.40 13 381.40 - 141.72%
31.03.2019 7 870.10 16 831.80 -8 961.70 -53.24% -10 088.20 17 958.30 - 178.01%
28.02.2019 16 831.80 -16 041.60 32 873.40 - 204.93% 8 155.30 8 676.50 106.39%
31.01.2019 -16 041.60 22 807.60 -38 849.20 - 170.33% 14 120.20 -30 161.80 - 213.61%
31.12.2018 22 807.60 -38 439.50 61 247.10 - 159.33% 283.60 22 524.00 7 942.17%
30.11.2018 -38 439.50 -3 331.50 -35 108.00 1 053.82% -21 839.80 -16 599.70 76.01%
31.10.2018 -3 331.50 -13 394.80 10 063.30 -75.13% -6 847.60 3 516.10 -51.35%
30.09.2018 -13 394.80 8 325.90 -21 720.70 - 260.88% 8 055.70 -21 450.50 - 266.28%
31.08.2018 8 325.90 -9 792.10 18 118.00 - 185.03% 8 040.10 285.80 3.55%
31.07.2018 -9 792.10 -9 056.50 - 735.60 8.12% 547.80 -10 339.90 -1 887.53%
30.06.2018 -9 056.50 22 835.50 -31 892.00 - 139.66% 15 288.10 -24 344.60 - 159.24%
31.05.2018 22 835.50 -9 442.40 32 277.90 - 341.84% 895.90 21 939.60 2 448.89%
30.04.2018 -9 442.40 -10 088.20 645.80 -6.40% 7 590.10 -17 032.50 - 224.40%
31.03.2018 -10 088.20 8 155.30 -18 243.50 - 223.70% -13 644.30 3 556.10 -26.06%
28.02.2018 8 155.30 14 120.20 -5 964.90 -42.24% -12 632.50 20 787.80 - 164.56%
31.01.2018 14 120.20 283.60 13 836.60 4 878.91% 10 731.10 3 389.10 31.58%
31.12.2017 283.60 -21 839.80 22 123.40 - 101.30% 14 596.10 -14 312.50 -98.06%
30.11.2017 -21 839.80 -6 847.60 -14 992.20 218.94% -12 082.20 -9 757.60 80.76%
31.10.2017 -6 847.60 8 055.70 -14 903.30 - 185.00% 22 195.70 -29 043.30 - 130.85%
30.09.2017 8 055.70 8 040.10 15.60 0.19% -13 630.70 21 686.40 - 159.10%
31.08.2017 8 040.10 547.80 7 492.30 1 367.71% 7 482.70 557.40 7.45%
31.07.2017 547.80 15 288.10 -14 740.30 -96.42% 9 981.00 -9 433.20 -94.51%
30.06.2017 15 288.10 895.90 14 392.20 1 606.45% -9 065.60 24 353.70 - 268.64%
31.05.2017 895.90 7 590.10 -6 694.20 -88.20% -13 409.80 14 305.70 - 106.68%
30.04.2017 7 590.10 -13 644.30 21 234.40 - 155.63% -3 664.50 11 254.60 - 307.13%
31.03.2017 -13 644.30 -12 632.50 -1 011.80 8.01% -17 347.50 3 703.20 -21.35%
28.02.2017 -12 632.50 10 731.10 -23 363.60 - 217.72% 1 973.50 -14 606.00 - 740.11%
31.01.2017 10 731.10 14 596.10 -3 865.00 -26.48% 2 099.00 8 632.10 411.25%
31.12.2016 14 596.10 -12 082.20 26 678.30 - 220.81% 25 526.70 -10 930.60 -42.82%
30.11.2016 -12 082.20 22 195.70 -34 277.90 - 154.43% 4 169.70 -16 251.90 - 389.76%
31.10.2016 22 195.70 -13 630.70 35 826.40 - 262.84% -14 189.10 36 384.80 - 256.43%
30.09.2016 -13 630.70 7 482.70 -21 113.40 - 282.16% 5 477.40 -19 108.10 - 348.85%
31.08.2016 7 482.70 9 981.00 -2 498.30 -25.03% 3 223.60 4 259.10 132.12%
31.07.2016 9 981.00 -9 065.60 19 046.60 - 210.10% 16 617.80 -6 636.80 -39.94%
30.06.2016 -9 065.60 -13 409.80 4 344.20 -32.40% 9 560.00 -18 625.60 - 194.83%
31.05.2016 -13 409.80 -3 664.50 -9 745.30 265.94% 612.30 -14 022.10 -2 290.07%
30.04.2016 -3 664.50 -17 347.50 13 683.00 -78.88% 17 711.70 -21 376.20 - 120.69%
31.03.2016 -17 347.50 1 973.50 -19 321.00 - 979.02% -3 399.90 -13 947.60 410.24%
29.02.2016 1 973.50 2 099.00 - 125.50 -5.98% 25 491.00 -23 517.50 -92.26%
31.01.2016 2 099.00 25 526.70 -23 427.70 -91.78% -28 719.30 30 818.30 - 107.31%
31.12.2015 25 526.70 4 169.70 21 357.00 512.20% -1 779.70 27 306.40 -1 534.33%
30.11.2015 4 169.70 -14 189.10 18 358.80 - 129.39% -6 780.80 10 950.50 - 161.49%
31.10.2015 -14 189.10 5 477.40 -19 666.50 - 359.05% 9 500.00 -23 689.10 - 249.36%
30.09.2015 5 477.40 3 223.60 2 253.80 69.92% 4 562.60 914.80 20.05%
31.08.2015 3 223.60 16 617.80 -13 394.20 -80.60% 4 617.90 -1 394.30 -30.19%
31.07.2015 16 617.80 9 560.00 7 057.80 73.83% 15 133.80 1 484.00 9.81%
30.06.2015 9 560.00 612.30 8 947.70 1 461.33% 28 279.70 -18 719.70 -66.19%
31.05.2015 612.30 17 711.70 -17 099.40 -96.54% -19 242.50 19 854.80 - 103.18%
30.04.2015 17 711.70 -3 399.90 21 111.60 - 620.95% 1 944.20 15 767.50 811.00%
31.03.2015 -3 399.90 25 491.00 -28 890.90 - 113.34% -18 965.00 15 565.10 -82.07%
28.02.2015 25 491.00 -28 719.30 54 210.30 - 188.76% 3 001.00 22 490.00 749.42%
31.01.2015 -28 719.30 -1 779.70 -26 939.60 1 513.72% 3 121.90 -31 841.20 -1 019.93%
31.12.2014 -1 779.70 -6 780.80 5 001.10 -73.75% 9 211.30 -10 991.00 - 119.32%
30.11.2014 -6 780.80 9 500.00 -16 280.80 - 171.38% -31 247.40 24 466.60 -78.30%
31.10.2014 9 500.00 4 562.60 4 937.40 108.21% 1 864.50 7 635.50 409.52%
30.09.2014 4 562.60 4 617.90 -55.30 -1.20% 18 686.20 -14 123.60 -75.58%
31.08.2014 4 617.90 15 133.80 -10 515.90 -69.49% -5 639.30 10 257.20 - 181.89%
31.07.2014 15 133.80 28 279.70 -13 145.90 -46.49% 2 789.70 12 344.10 442.49%
30.06.2014 28 279.70 -19 242.50 47 522.20 - 246.96% -9 309.80 37 589.50 - 403.76%
31.05.2014 -19 242.50 1 944.20 -21 186.70 -1 089.74% -1 973.30 -17 269.20 875.14%
30.04.2014 1 944.20 -18 965.00 20 909.20 - 110.25% - 644.00 2 588.20 - 401.89%
31.03.2014 -18 965.00 3 001.00 -21 966.00 - 731.96% 39 426.10 -58 391.10 - 148.10%
28.02.2014 3 001.00 3 121.90 - 120.90 -3.87% -6 436.00 9 437.00 - 146.63%
31.01.2014 3 121.90 9 211.30 -6 089.40 -66.11% -9 072.60 12 194.50 - 134.41%
31.12.2013 9 211.30 -31 247.40 40 458.70 - 129.48% 24 534.70 -15 323.40 -62.46%
30.11.2013 -31 247.40 1 864.50 -33 111.90 -1 775.91% -10 954.30 -20 293.10 185.25%
31.10.2013 1 864.50 18 686.20 -16 821.70 -90.02% - 608.60 2 473.10 - 406.36%
30.09.2013 18 686.20 -5 639.30 24 325.50 - 431.36% 15 687.30 2 998.90 19.12%
31.08.2013 -5 639.30 2 789.70 -8 429.00 - 302.15% -5 161.10 - 478.20 9.27%
31.07.2013 2 789.70 -9 309.80 12 099.50 - 129.97% 20 980.70 -18 191.00 -86.70%
30.06.2013 -9 309.80 -1 973.30 -7 336.50 371.79% 1 755.90 -11 065.70 - 630.20%
31.05.2013 -1 973.30 - 644.00 -1 329.30 206.41% -21 511.10 19 537.80 -90.83%
30.04.2013 - 644.00 39 426.10 -40 070.10 - 101.63% -8 308.00 7 664.00 -92.25%
31.03.2013 39 426.10 -6 436.00 45 862.10 - 712.59% 1 751.40 37 674.70 2 151.12%
28.02.2013 -6 436.00 -9 072.60 2 636.60 -29.06% -11 754.70 5 318.70 -45.25%
31.01.2013 -9 072.60 24 534.70 -33 607.30 - 136.98% 15 578.60 -24 651.20 - 158.24%
31.12.2012 24 534.70 -10 954.30 35 489.00 - 323.97% -3 595.00 28 129.70 - 782.47%
30.11.2012 -10 954.30 - 608.60 -10 345.70 1 699.92% -19 313.30 8 359.00 -43.28%
31.10.2012 - 608.60 15 687.30 -16 295.90 - 103.88% 15 498.30 -16 106.90 - 103.93%
30.09.2012 15 687.30 -5 161.10 20 848.40 - 403.95% 30 114.50 -14 427.20 -47.91%
31.08.2012 -5 161.10 20 980.70 -26 141.80 - 124.60% -5 838.60 677.50 -11.60%
31.07.2012 20 980.70 1 755.90 19 224.80 1 094.87% 6 695.50 14 285.20 213.36%
30.06.2012 1 755.90 -21 511.10 23 267.00 - 108.16% -13 182.40 14 938.30 - 113.32%
31.05.2012 -21 511.10 -8 308.00 -13 203.10 158.92% 140.10 -21 651.20 -15 454.10%
30.04.2012 -8 308.00 1 751.40 -10 059.40 - 574.36% 1 174.10 -9 482.10 - 807.61%
31.03.2012 1 751.40 -11 754.70 13 506.10 - 114.90% -3 001.50 4 752.90 - 158.35%
29.02.2012 -11 754.70 15 578.60 -27 333.30 - 175.45% -12 087.00 332.30 -2.75%
31.01.2012 15 578.60 -3 595.00 19 173.60 - 533.34% 722.40 14 856.20 2 056.51%
31.12.2011 -3 595.00 -19 313.30 15 718.30 -81.39% -14 870.40 11 275.40 -75.82%
30.11.2011 -19 313.30 15 498.30 -34 811.60 - 224.62% -17 567.00 -1 746.30 9.94%
31.10.2011 15 498.30 30 114.50 -14 616.20 -48.54% -9 517.50 25 015.80 - 262.84%
30.09.2011 30 114.50 -5 838.60 35 953.10 - 615.78% 12 634.40 17 480.10 138.35%
31.08.2011 -5 838.60 6 695.50 -12 534.10 - 187.20% -14 308.50 8 469.90 -59.19%
31.07.2011 6 695.50 -13 182.40 19 877.90 - 150.79% 25 369.40 -18 673.90 -73.61%
30.06.2011 -13 182.40 140.10 -13 322.50 -9 509.28% 3 795.70 -16 978.10 - 447.30%
31.05.2011 140.10 1 174.10 -1 034.00 -88.07% -12 135.60 12 275.70 - 101.15%
30.04.2011 1 174.10 -3 001.50 4 175.60 - 139.12% 2 933.80 -1 759.70 -59.98%
31.03.2011 -3 001.50 -12 087.00 9 085.50 -75.17% 35 987.00 -38 988.50 - 108.34%
28.02.2011 -12 087.00 722.40 -12 809.40 -1 773.17% -12 022.40 -64.60 0.54%
31.01.2011 722.40 -14 870.40 15 592.80 - 104.86% -18 457.70 19 180.10 - 103.91%
31.12.2010 -14 870.40 -17 567.00 2 696.60 -15.35% -27 468.70 12 598.30 -45.86%
30.11.2010 -17 567.00 -9 517.50 -8 049.50 84.58% -22 130.10 4 563.10 -20.62%
31.10.2010 -9 517.50 12 634.40 -22 151.90 - 175.33% - 185.80 -9 331.70 5 022.44%
30.09.2010 12 634.40 -14 308.50 26 942.90 - 188.30% 26 957.10 -14 322.70 -53.13%
31.08.2010 -14 308.50 25 369.40 -39 677.90 - 156.40% -15 670.60 1 362.10 -8.69%
31.07.2010 25 369.40 3 795.70 21 573.70 568.37% -9 964.50 35 333.90 - 354.60%
30.06.2010 3 795.70 -12 135.60 15 931.30 - 131.28% -23 208.00 27 003.70 - 116.36%
31.05.2010 -12 135.60 2 933.80 -15 069.40 - 513.65% 17 601.70 -29 737.30 - 168.95%
30.04.2010 2 933.80 35 987.00 -33 053.20 -91.85% 8 294.60 -5 360.80 -64.63%
31.03.2010 35 987.00 -12 022.40 48 009.40 - 399.33% 17 982.80 18 004.20 100.12%
28.02.2010 -12 022.40 -18 457.70 6 435.30 -34.87% -10 602.20 -1 420.20 13.40%
31.01.2010 -18 457.70 -27 468.70 9 011.00 -32.80% 3 975.00 -22 432.70 - 564.34%
31.12.2009 -27 468.70 -22 130.10 -5 338.60 24.12% -18 583.50 -8 885.20 47.81%
30.11.2009 -22 130.10 - 185.80 -21 944.30 11 810.71% -23 606.20 1 476.10 -6.25%
31.10.2009 - 185.80 26 957.10 -27 142.90 - 100.69% 26 886.20 -27 072.00 - 100.69%
30.09.2009 26 957.10 -15 670.60 42 627.70 - 272.02% -22 999.30 49 956.40 - 217.21%
31.08.2009 -15 670.60 -9 964.50 -5 706.10 57.26% - 443.90 -15 226.70 3 430.21%
31.07.2009 -9 964.50 -23 208.00 13 243.50 -57.06% -4 165.50 -5 799.00 139.21%
30.06.2009 -23 208.00 17 601.70 -40 809.70 - 231.85% -12 094.80 -11 113.20 91.88%
31.05.2009 17 601.70 8 294.60 9 307.10 112.21% 21 140.20 -3 538.50 -16.74%
30.04.2009 8 294.60 17 982.80 -9 688.20 -53.87% 3 014.30 5 280.30 175.17%
31.03.2009 17 982.80 -10 602.20 28 585.00 - 269.61% 39 020.00 -21 037.20 -53.91%
28.02.2009 -10 602.20 3 975.00 -14 577.20 - 366.72% - 425.60 -10 176.60 2 391.12%
31.01.2009 3 975.00 -18 583.50 22 558.50 - 121.39% -1 740.70 5 715.70 - 328.36%
31.12.2008 -18 583.50 -23 606.20 5 022.70 -21.28% 14 063.70 -32 647.20 - 232.14%
30.11.2008 -23 606.20 26 886.20 -50 492.40 - 187.80% -17 685.90 -5 920.30 33.47%
31.10.2008 26 886.20 -22 999.30 49 885.50 - 216.90% 8 729.70 18 156.50 207.99%
30.09.2008 -22 999.30 - 443.90 -22 555.40 5 081.19% 3 275.80 -26 275.10 - 802.10%
31.08.2008 - 443.90 -4 165.50 3 721.60 -89.34% -10 721.00 10 277.10 -95.86%
31.07.2008 -4 165.50 -12 094.80 7 929.30 -65.56% 10 801.20 -14 966.70 - 138.57%
30.06.2008 -12 094.80 21 140.20 -33 235.00 - 157.21% 10 434.40 -22 529.20 - 215.91%
31.05.2008 21 140.20 3 014.30 18 125.90 601.33% 4 137.90 17 002.30 410.89%
30.04.2008 3 014.30 39 020.00 -36 005.70 -92.27% 19 382.00 -16 367.70 -84.45%
31.03.2008 39 020.00 - 425.60 39 445.60 -9 268.23% -5 927.30 44 947.30 - 758.31%
29.02.2008 - 425.60 -1 740.70 1 315.10 -75.55% 109.60 - 535.20 - 488.32%
31.01.2008 -1 740.70 14 063.70 -15 804.40 - 112.38% 7 527.20 -9 267.90 - 123.13%
31.12.2007 14 063.70 -17 685.90 31 749.60 - 179.52% 3 593.50 10 470.20 291.36%
30.11.2007 -17 685.90 8 729.70 -26 415.60 - 302.59% -3 682.70 -14 003.20 380.24%
31.10.2007 8 729.70 3 275.80 5 453.90 166.49% -1 750.10 10 479.80 - 598.81%
30.09.2007 3 275.80 -10 721.00 13 996.80 - 130.55% 2 980.00 295.80 9.93%
31.08.2007 -10 721.00 10 801.20 -21 522.20 - 199.26% -3 299.50 -7 421.50 224.93%
31.07.2007 10 801.20 10 434.40 366.80 3.52% -7 357.60 18 158.80 - 246.80%
30.06.2007 10 434.40 4 137.90 6 296.50 152.17% 23 798.50 -13 364.10 -56.16%
31.05.2007 4 137.90 19 382.00 -15 244.10 -78.65% -16 000.10 20 138.00 - 125.86%
30.04.2007 19 382.00 -5 927.30 25 309.30 - 427.00% 9 683.80 9 698.20 100.15%
31.03.2007 -5 927.30 109.60 -6 036.90 -5 508.12% -9 046.60 3 119.30 -34.48%
28.02.2007 109.60 7 527.20 -7 417.60 -98.54% -7 780.90 7 890.50 - 101.41%
31.01.2007 7 527.20 3 593.50 3 933.70 109.47% 1 165.40 6 361.80 545.89%
31.12.2006 3 593.50 -3 682.70 7 276.20 - 197.58% -3 368.30 6 961.80 - 206.69%
30.11.2006 -3 682.70 -1 750.10 -1 932.60 110.43% -10 821.10 7 138.40 -65.97%
31.10.2006 -1 750.10 2 980.00 -4 730.10 - 158.73% - 913.20 - 836.90 91.64%
30.09.2006 2 980.00 -3 299.50 6 279.50 - 190.32% -11 218.30 14 198.30 - 126.56%
31.08.2006 -3 299.50 -7 357.60 4 058.10 -55.16% -9 367.80 6 068.30 -64.78%
31.07.2006 -7 357.60 23 798.50 -31 156.10 - 130.92% 5 376.20 -12 733.80 - 236.85%
30.06.2006 23 798.50 -16 000.10 39 798.60 - 248.74% 11 142.00 12 656.50 113.59%
31.05.2006 -16 000.10 9 683.80 -25 683.90 - 265.23% -10 454.40 -5 545.70 53.05%
30.04.2006 9 683.80 -9 046.60 18 730.40 - 207.04% 9 691.80 -8.00 -0.08%
31.03.2006 -9 046.60 -7 780.90 -1 265.70 16.27% 7 382.70 -16 429.30 - 222.54%
28.02.2006 -7 780.90 1 165.40 -8 946.30 - 767.66% 7 682.90 -15 463.80 - 201.28%
31.01.2006 1 165.40 -3 368.30 4 533.70 - 134.60% -4 223.50 5 388.90 - 127.59%
31.12.2005 -3 368.30 -10 821.10 7 452.80 -68.87% -21 475.10 18 106.80 -84.32%
30.11.2005 -10 821.10 - 913.20 -9 907.90 1 084.96% -6 565.00 -4 256.10 64.83%
31.10.2005 - 913.20 -11 218.30 10 305.10 -91.86% -7 947.70 7 034.50 -88.51%
30.09.2005 -11 218.30 -9 367.80 -1 850.50 19.75% 16 372.10 -27 590.40 - 168.52%
31.08.2005 -9 367.80 5 376.20 -14 744.00 - 274.25% -5 538.20 -3 829.60 69.15%
31.07.2005 5 376.20 11 142.00 -5 765.80 -51.75% -1 008.00 6 384.20 - 633.35%
30.06.2005 11 142.00 -10 454.40 21 596.40 - 206.58% -5 082.00 16 224.00 - 319.24%
31.05.2005 -10 454.40 9 691.80 -20 146.20 - 207.87% -21 877.30 11 422.90 -52.21%
30.04.2005 9 691.80 7 382.70 2 309.10 31.28% 3 315.90 6 375.90 192.28%
31.03.2005 7 382.70 7 682.90 - 300.20 -3.91% 17 896.90 -10 514.20 -58.75%
28.02.2005 7 682.90 -4 223.50 11 906.40 - 281.91% 7 035.90 647.00 9.20%
31.01.2005 -4 223.50 -21 475.10 17 251.60 -80.33% 2 198.60 -6 422.10 - 292.10%
31.12.2004 -21 475.10 -6 565.00 -14 910.10 227.12% - - -
30.11.2004 -6 565.00 -7 947.70 1 382.70 -17.40% - - -
31.10.2004 -7 947.70 16 372.10 -24 319.80 - 148.54% - - -
30.09.2004 16 372.10 -5 538.20 21 910.30 - 395.62% - - -
31.08.2004 -5 538.20 -1 008.00 -4 530.20 449.42% - - -
31.07.2004 -1 008.00 -5 082.00 4 074.00 -80.17% - - -
30.06.2004 -5 082.00 -21 877.30 16 795.30 -76.77% - - -
31.05.2004 -21 877.30 3 315.90 -25 193.20 - 759.77% - - -
30.04.2004 3 315.90 17 896.90 -14 581.00 -81.47% - - -
31.03.2004 17 896.90 7 035.90 10 861.00 154.37% - - -
29.02.2004 7 035.90 2 198.60 4 837.30 220.02% - - -
31.01.2004 2 198.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo (Platební bilance v mil. EUR)
5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo (Platební bilance v mil. USD)
5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo (Platební bilance v mil. EUR)
5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo (Platební bilance v mil. USD)
Over 5 years - volume (MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes))
Over 1 and up to 5 years - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes))
Over 5 years - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes))
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Čistý domácí úvěr centrální vládě (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies