1 - Zboží a služby - dovoz (Platební bilance v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Zboží a služby - dovoz - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2018 377 506.80
Min 31.01.2004 100 233.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 315 319.60 335 140.20 -19 820.60 -5.91% 325 726.80 -10 407.20 -3.19%
31.05.2019 335 140.20 326 191.10 8 949.10 2.74% 322 631.30 12 508.90 3.88%
30.04.2019 326 191.10 336 353.60 -10 162.50 -3.02% 301 967.10 24 224.00 8.02%
31.03.2019 336 353.60 305 354.20 30 999.40 10.15% 318 308.50 18 045.10 5.67%
28.02.2019 305 354.20 315 570.50 -10 216.30 -3.24% 288 141.10 17 213.10 5.97%
31.01.2019 315 570.50 293 562.30 22 008.20 7.50% 303 731.50 11 839.00 3.90%
31.12.2018 293 562.30 365 224.40 -71 662.10 -19.62% 286 218.60 7 343.70 2.57%
30.11.2018 365 224.40 377 506.80 -12 282.40 -3.25% 334 127.00 31 097.40 9.31%
31.10.2018 377 506.80 314 397.40 63 109.40 20.07% 334 299.10 43 207.70 12.92%
30.09.2018 314 397.40 321 585.50 -7 188.10 -2.24% 302 160.10 12 237.30 4.05%
31.08.2018 321 585.50 304 776.40 16 809.10 5.52% 297 664.10 23 921.40 8.04%
31.07.2018 304 776.40 325 726.80 -20 950.40 -6.43% 269 542.00 35 234.40 13.07%
30.06.2018 325 726.80 322 631.30 3 095.50 0.96% 316 720.70 9 006.10 2.84%
31.05.2018 322 631.30 301 967.10 20 664.20 6.84% 319 594.60 3 036.70 0.95%
30.04.2018 301 967.10 318 308.50 -16 341.40 -5.13% 284 665.50 17 301.60 6.08%
31.03.2018 318 308.50 288 141.10 30 167.40 10.47% 332 777.10 -14 468.60 -4.35%
28.02.2018 288 141.10 303 731.50 -15 590.40 -5.13% 284 113.40 4 027.70 1.42%
31.01.2018 303 731.50 286 218.60 17 512.90 6.12% 288 599.90 15 131.60 5.24%
31.12.2017 286 218.60 334 127.00 -47 908.40 -14.34% 285 744.50 474.10 0.17%
30.11.2017 334 127.00 334 299.10 - 172.10 -0.05% 321 641.20 12 485.80 3.88%
31.10.2017 334 299.10 302 160.10 32 139.00 10.64% 298 379.40 35 919.70 12.04%
30.09.2017 302 160.10 297 664.10 4 496.00 1.51% 292 577.70 9 582.40 3.28%
31.08.2017 297 664.10 269 542.00 28 122.10 10.43% 280 080.60 17 583.50 6.28%
31.07.2017 269 542.00 316 720.70 -47 178.70 -14.90% 252 594.20 16 947.80 6.71%
30.06.2017 316 720.70 319 594.60 -2 873.90 -0.90% 300 165.70 16 555.00 5.52%
31.05.2017 319 594.60 284 665.50 34 929.10 12.27% 288 855.60 30 739.00 10.64%
30.04.2017 284 665.50 332 777.10 -48 111.60 -14.46% 283 435.10 1 230.40 0.43%
31.03.2017 332 777.10 284 113.40 48 663.70 17.13% 291 946.30 40 830.80 13.99%
28.02.2017 284 113.40 288 599.90 -4 486.50 -1.55% 278 653.50 5 459.90 1.96%
31.01.2017 288 599.90 285 744.50 2 855.40 1.00% 256 266.30 32 333.60 12.62%
31.12.2016 285 744.50 321 641.20 -35 896.70 -11.16% 277 228.90 8 515.60 3.07%
30.11.2016 321 641.20 298 379.40 23 261.80 7.80% 307 300.10 14 341.10 4.67%
31.10.2016 298 379.40 292 577.70 5 801.70 1.98% 318 871.30 -20 491.90 -6.43%
30.09.2016 292 577.70 280 080.60 12 497.10 4.46% 299 526.00 -6 948.30 -2.32%
31.08.2016 280 080.60 252 594.20 27 486.40 10.88% 255 426.50 24 654.10 9.65%
31.07.2016 252 594.20 300 165.70 -47 571.50 -15.85% 293 663.60 -41 069.40 -13.99%
30.06.2016 300 165.70 288 855.60 11 310.10 3.92% 306 584.00 -6 418.30 -2.09%
31.05.2016 288 855.60 283 435.10 5 420.50 1.91% 277 624.40 11 231.20 4.05%
30.04.2016 283 435.10 291 946.30 -8 511.20 -2.92% 289 249.70 -5 814.60 -2.01%
31.03.2016 291 946.30 278 653.50 13 292.80 4.77% 301 935.80 -9 989.50 -3.31%
29.02.2016 278 653.50 256 266.30 22 387.20 8.74% 266 068.10 12 585.40 4.73%
31.01.2016 256 266.30 277 228.90 -20 962.60 -7.56% 255 439.00 827.30 0.32%
31.12.2015 277 228.90 307 300.10 -30 071.20 -9.79% 273 522.10 3 706.80 1.36%
30.11.2015 307 300.10 318 871.30 -11 571.20 -3.63% 292 641.20 14 658.90 5.01%
31.10.2015 318 871.30 299 526.00 19 345.30 6.46% 309 222.00 9 649.30 3.12%
30.09.2015 299 526.00 255 426.50 44 099.50 17.27% 293 271.30 6 254.70 2.13%
31.08.2015 255 426.50 293 663.60 -38 237.10 -13.02% 247 748.30 7 678.20 3.10%
31.07.2015 293 663.60 306 584.00 -12 920.40 -4.21% 282 063.30 11 600.30 4.11%
30.06.2015 306 584.00 277 624.40 28 959.60 10.43% 272 188.20 34 395.80 12.64%
31.05.2015 277 624.40 289 249.70 -11 625.30 -4.02% 266 548.90 11 075.50 4.16%
30.04.2015 289 249.70 301 935.80 -12 686.10 -4.20% 270 224.00 19 025.70 7.04%
31.03.2015 301 935.80 266 068.10 35 867.70 13.48% 267 662.80 34 273.00 12.80%
28.02.2015 266 068.10 255 439.00 10 629.10 4.16% 252 572.20 13 495.90 5.34%
31.01.2015 255 439.00 273 522.10 -18 083.10 -6.61% 257 445.40 -2 006.40 -0.78%
31.12.2014 273 522.10 292 641.20 -19 119.10 -6.53% 249 727.20 23 794.90 9.53%
30.11.2014 292 641.20 309 222.00 -16 580.80 -5.36% 274 769.70 17 871.50 6.50%
31.10.2014 309 222.00 293 271.30 15 950.70 5.44% 273 788.20 35 433.80 12.94%
30.09.2014 293 271.30 247 748.30 45 523.00 18.37% 257 005.70 36 265.60 14.11%
31.08.2014 247 748.30 282 063.30 -34 315.00 -12.17% 235 387.80 12 360.50 5.25%
31.07.2014 282 063.30 272 188.20 9 875.10 3.63% 238 652.20 43 411.10 18.19%
30.06.2014 272 188.20 266 548.90 5 639.30 2.12% 232 716.90 39 471.30 16.96%
31.05.2014 266 548.90 270 224.00 -3 675.10 -1.36% 237 610.70 28 938.20 12.18%
30.04.2014 270 224.00 267 662.80 2 561.20 0.96% 238 251.30 31 972.70 13.42%
31.03.2014 267 662.80 252 572.20 15 090.60 5.97% 235 188.10 32 474.70 13.81%
28.02.2014 252 572.20 257 445.40 -4 873.20 -1.89% 215 522.80 37 049.40 17.19%
31.01.2014 257 445.40 249 727.20 7 718.20 3.09% 224 892.70 32 552.70 14.47%
31.12.2013 249 727.20 274 769.70 -25 042.50 -9.11% 216 413.90 33 313.30 15.39%
30.11.2013 274 769.70 273 788.20 981.50 0.36% 259 352.60 15 417.10 5.94%
31.10.2013 273 788.20 257 005.70 16 782.50 6.53% 272 130.10 1 658.10 0.61%
30.09.2013 257 005.70 235 387.80 21 617.90 9.18% 238 955.20 18 050.50 7.55%
31.08.2013 235 387.80 238 652.20 -3 264.40 -1.37% 233 297.30 2 090.50 0.90%
31.07.2013 238 652.20 232 716.90 5 935.30 2.55% 235 435.40 3 216.80 1.37%
30.06.2013 232 716.90 237 610.70 -4 893.80 -2.06% 242 060.70 -9 343.80 -3.86%
31.05.2013 237 610.70 238 251.30 - 640.60 -0.27% 243 051.00 -5 440.30 -2.24%
30.04.2013 238 251.30 235 188.10 3 063.20 1.30% 236 480.40 1 770.90 0.75%
31.03.2013 235 188.10 215 522.80 19 665.30 9.12% 252 963.00 -17 774.90 -7.03%
28.02.2013 215 522.80 224 892.70 -9 369.90 -4.17% 232 718.10 -17 195.30 -7.39%
31.01.2013 224 892.70 216 413.90 8 478.80 3.92% 234 241.00 -9 348.30 -3.99%
31.12.2012 216 413.90 259 352.60 -42 938.70 -16.56% 229 025.60 -12 611.70 -5.51%
30.11.2012 259 352.60 272 130.10 -12 777.50 -4.70% 255 031.20 4 321.40 1.69%
31.10.2012 272 130.10 238 955.20 33 174.90 13.88% 233 488.30 38 641.80 16.55%
30.09.2012 238 955.20 233 297.30 5 657.90 2.43% 236 990.80 1 964.40 0.83%
31.08.2012 233 297.30 235 435.40 -2 138.10 -0.91% 226 461.60 6 835.70 3.02%
31.07.2012 235 435.40 242 060.70 -6 625.30 -2.74% 214 268.30 21 167.10 9.88%
30.06.2012 242 060.70 243 051.00 - 990.30 -0.41% 228 125.30 13 935.40 6.11%
31.05.2012 243 051.00 236 480.40 6 570.60 2.78% 231 180.80 11 870.20 5.13%
30.04.2012 236 480.40 252 963.00 -16 482.60 -6.52% 215 030.40 21 450.00 9.98%
31.03.2012 252 963.00 232 718.10 20 244.90 8.70% 235 590.00 17 373.00 7.37%
29.02.2012 232 718.10 234 241.00 -1 522.90 -0.65% 208 591.60 24 126.50 11.57%
31.01.2012 234 241.00 229 025.60 5 215.40 2.28% 208 106.20 26 134.80 12.56%
31.12.2011 229 025.60 255 031.20 -26 005.60 -10.20% 213 530.80 15 494.80 7.26%
30.11.2011 255 031.20 233 488.30 21 542.90 9.23% 241 264.60 13 766.60 5.71%
31.10.2011 233 488.30 236 990.80 -3 502.50 -1.48% 232 204.90 1 283.40 0.55%
30.09.2011 236 990.80 226 461.60 10 529.20 4.65% 233 119.50 3 871.30 1.66%
31.08.2011 226 461.60 214 268.30 12 193.30 5.69% 204 860.90 21 600.70 10.54%
31.07.2011 214 268.30 228 125.30 -13 857.00 -6.07% 207 126.00 7 142.30 3.45%
30.06.2011 228 125.30 231 180.80 -3 055.50 -1.32% 217 812.80 10 312.50 4.73%
31.05.2011 231 180.80 215 030.40 16 150.40 7.51% 202 665.30 28 515.50 14.07%
30.04.2011 215 030.40 235 590.00 -20 559.60 -8.73% 196 735.00 18 295.40 9.30%
31.03.2011 235 590.00 208 591.60 26 998.40 12.94% 205 449.20 30 140.80 14.67%
28.02.2011 208 591.60 208 106.20 485.40 0.23% 175 473.40 33 118.20 18.87%
31.01.2011 208 106.20 213 530.80 -5 424.60 -2.54% 163 637.00 44 469.20 27.18%
31.12.2010 213 530.80 241 264.60 -27 733.80 -11.50% 180 929.10 32 601.70 18.02%
30.11.2010 241 264.60 232 204.90 9 059.70 3.90% 200 697.70 40 566.90 20.21%
31.10.2010 232 204.90 233 119.50 - 914.60 -0.39% 199 063.60 33 141.30 16.65%
30.09.2010 233 119.50 204 860.90 28 258.60 13.79% 189 736.50 43 383.00 22.86%
31.08.2010 204 860.90 207 126.00 -2 265.10 -1.09% 165 422.80 39 438.10 23.84%
31.07.2010 207 126.00 217 812.80 -10 686.80 -4.91% 173 106.60 34 019.40 19.65%
30.06.2010 217 812.80 202 665.30 15 147.50 7.47% 179 626.60 38 186.20 21.26%
31.05.2010 202 665.30 196 735.00 5 930.30 3.01% 167 368.20 35 297.10 21.09%
30.04.2010 196 735.00 205 449.20 -8 714.20 -4.24% 176 071.20 20 663.80 11.74%
31.03.2010 205 449.20 175 473.40 29 975.80 17.08% 184 779.20 20 670.00 11.19%
28.02.2010 175 473.40 163 637.00 11 836.40 7.23% 172 411.00 3 062.40 1.78%
31.01.2010 163 637.00 180 929.10 -17 292.10 -9.56% 164 982.30 -1 345.30 -0.82%
31.12.2009 180 929.10 200 697.70 -19 768.60 -9.85% 177 901.60 3 027.50 1.70%
30.11.2009 200 697.70 199 063.60 1 634.10 0.82% 203 146.10 -2 448.40 -1.21%
31.10.2009 199 063.60 189 736.50 9 327.10 4.92% 226 595.90 -27 532.30 -12.15%
30.09.2009 189 736.50 165 422.80 24 313.70 14.70% 214 161.60 -24 425.10 -11.40%
31.08.2009 165 422.80 173 106.60 -7 683.80 -4.44% 182 420.60 -16 997.80 -9.32%
31.07.2009 173 106.60 179 626.60 -6 520.00 -3.63% 205 161.20 -32 054.60 -15.62%
30.06.2009 179 626.60 167 368.20 12 258.40 7.32% 211 705.70 -32 079.10 -15.15%
31.05.2009 167 368.20 176 071.20 -8 703.00 -4.94% 202 021.00 -34 652.80 -17.15%
30.04.2009 176 071.20 184 779.20 -8 708.00 -4.71% 220 752.70 -44 681.50 -20.24%
31.03.2009 184 779.20 172 411.00 12 368.20 7.17% 206 259.80 -21 480.60 -10.41%
28.02.2009 172 411.00 164 982.30 7 428.70 4.50% 205 971.30 -33 560.30 -16.29%
31.01.2009 164 982.30 177 901.60 -12 919.30 -7.26% 201 128.30 -36 146.00 -17.97%
31.12.2008 177 901.60 203 146.10 -25 244.50 -12.43% 195 287.70 -17 386.10 -8.90%
30.11.2008 203 146.10 226 595.90 -23 449.80 -10.35% 232 837.70 -29 691.60 -12.75%
31.10.2008 226 595.90 214 161.60 12 434.30 5.81% 240 615.00 -14 019.10 -5.83%
30.09.2008 214 161.60 182 420.60 31 741.00 17.40% 205 815.00 8 346.60 4.06%
31.08.2008 182 420.60 205 161.20 -22 740.60 -11.08% 199 697.20 -17 276.60 -8.65%
31.07.2008 205 161.20 211 705.70 -6 544.50 -3.09% 205 188.90 -27.70 -0.01%
30.06.2008 211 705.70 202 021.00 9 684.70 4.79% 205 780.40 5 925.30 2.88%
31.05.2008 202 021.00 220 752.70 -18 731.70 -8.49% 202 521.40 - 500.40 -0.25%
30.04.2008 220 752.70 206 259.80 14 492.90 7.03% 196 970.20 23 782.50 12.07%
31.03.2008 206 259.80 205 971.30 288.50 0.14% 208 134.90 -1 875.10 -0.90%
29.02.2008 205 971.30 201 128.30 4 843.00 2.41% 183 952.10 22 019.20 11.97%
31.01.2008 201 128.30 195 287.70 5 840.60 2.99% 181 952.10 19 176.20 10.54%
31.12.2007 195 287.70 232 837.70 -37 550.00 -16.13% 184 794.60 10 493.10 5.68%
30.11.2007 232 837.70 240 615.00 -7 777.30 -3.23% 213 706.10 19 131.60 8.95%
31.10.2007 240 615.00 205 815.00 34 800.00 16.91% 214 340.80 26 274.20 12.26%
30.09.2007 205 815.00 199 697.20 6 117.80 3.06% 187 782.20 18 032.80 9.60%
31.08.2007 199 697.20 205 188.90 -5 491.70 -2.68% 175 279.60 24 417.60 13.93%
31.07.2007 205 188.90 205 780.40 - 591.50 -0.29% 172 829.10 32 359.80 18.72%
30.06.2007 205 780.40 202 521.40 3 259.00 1.61% 182 160.90 23 619.50 12.97%
31.05.2007 202 521.40 196 970.20 5 551.20 2.82% 188 134.50 14 386.90 7.65%
30.04.2007 196 970.20 208 134.90 -11 164.70 -5.36% 174 308.60 22 661.60 13.00%
31.03.2007 208 134.90 183 952.10 24 182.80 13.15% 183 450.40 24 684.50 13.46%
28.02.2007 183 952.10 181 952.10 2 000.00 1.10% 160 903.10 23 049.00 14.32%
31.01.2007 181 952.10 184 794.60 -2 842.50 -1.54% 158 546.60 23 405.50 14.76%
31.12.2006 184 794.60 213 706.10 -28 911.50 -13.53% 170 762.20 14 032.40 8.22%
30.11.2006 213 706.10 214 340.80 - 634.70 -0.30% 193 975.20 19 730.90 10.17%
31.10.2006 214 340.80 187 782.20 26 558.60 14.14% 184 119.00 30 221.80 16.41%
30.09.2006 187 782.20 175 279.60 12 502.60 7.13% 176 453.90 11 328.30 6.42%
31.08.2006 175 279.60 172 829.10 2 450.50 1.42% 165 203.30 10 076.30 6.10%
31.07.2006 172 829.10 182 160.90 -9 331.80 -5.12% 152 260.10 20 569.00 13.51%
30.06.2006 182 160.90 188 134.50 -5 973.60 -3.18% 166 541.90 15 619.00 9.38%
31.05.2006 188 134.50 174 308.60 13 825.90 7.93% 158 908.10 29 226.40 18.39%
30.04.2006 174 308.60 183 450.40 -9 141.80 -4.98% 165 746.70 8 561.90 5.17%
31.03.2006 183 450.40 160 903.10 22 547.30 14.01% 153 019.20 30 431.20 19.89%
28.02.2006 160 903.10 158 546.60 2 356.50 1.49% 138 361.00 22 542.10 16.29%
31.01.2006 158 546.60 170 762.20 -12 215.60 -7.15% 130 613.40 27 933.20 21.39%
31.12.2005 170 762.20 193 975.20 -23 213.00 -11.97% 150 519.40 20 242.80 13.45%
30.11.2005 193 975.20 184 119.00 9 856.20 5.35% 169 789.30 24 185.90 14.24%
31.10.2005 184 119.00 176 453.90 7 665.10 4.34% 164 960.70 19 158.30 11.61%
30.09.2005 176 453.90 165 203.30 11 250.60 6.81% 159 508.30 16 945.60 10.62%
31.08.2005 165 203.30 152 260.10 12 943.20 8.50% 140 261.40 24 941.90 17.78%
31.07.2005 152 260.10 166 541.90 -14 281.80 -8.58% 147 039.80 5 220.30 3.55%
30.06.2005 166 541.90 158 908.10 7 633.80 4.80% 152 866.20 13 675.70 8.95%
31.05.2005 158 908.10 165 746.70 -6 838.60 -4.13% 152 300.80 6 607.30 4.34%
30.04.2005 165 746.70 153 019.20 12 727.50 8.32% 157 858.10 7 888.60 5.00%
31.03.2005 153 019.20 138 361.00 14 658.20 10.59% 137 996.20 15 023.00 10.89%
28.02.2005 138 361.00 130 613.40 7 747.60 5.93% 113 268.40 25 092.60 22.15%
31.01.2005 130 613.40 150 519.40 -19 906.00 -13.22% 100 233.90 30 379.50 30.31%
31.12.2004 150 519.40 169 789.30 -19 269.90 -11.35% - - -
30.11.2004 169 789.30 164 960.70 4 828.60 2.93% - - -
31.10.2004 164 960.70 159 508.30 5 452.40 3.42% - - -
30.09.2004 159 508.30 140 261.40 19 246.90 13.72% - - -
31.08.2004 140 261.40 147 039.80 -6 778.40 -4.61% - - -
31.07.2004 147 039.80 152 866.20 -5 826.40 -3.81% - - -
30.06.2004 152 866.20 152 300.80 565.40 0.37% - - -
31.05.2004 152 300.80 157 858.10 -5 557.30 -3.52% - - -
30.04.2004 157 858.10 137 996.20 19 861.90 14.39% - - -
31.03.2004 137 996.20 113 268.40 24 727.80 21.83% - - -
29.02.2004 113 268.40 100 233.90 13 034.50 13.00% - - -
31.01.2004 100 233.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Zboží a služby - dovoz - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Zboží a služby - dovoz (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - dovoz (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - dovoz (Platební bilance v mil. EUR)
1 - Zboží a služby - dovoz (Platební bilance v mil. USD)
1 - Zboží a služby - dovoz (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - dovoz (Platební bilance v mil. EUR)
1 - Zboží a služby - dovoz (Platební bilance v mil. USD)
1 - Zboží a služby - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
1 - Zboží a služby - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies