1 - Zboží a služby - dovoz (Platební bilance v mil. EUR) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Zboží a služby - dovoz - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2018 40 283.50
Min 31.03.1993 3 117.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2019 37 366.30 38 360.40 - 994.10 -2.59% 36 584.10 782.20 2.14%
30.06.2019 38 360.40 36 942.30 1 418.10 3.84% 36 522.90 1 837.50 5.03%
31.03.2019 36 942.30 40 283.50 -3 341.20 -8.29% 35 791.60 1 150.70 3.21%
31.12.2018 40 283.50 36 584.10 3 699.40 10.11% 37 378.40 2 905.10 7.77%
30.09.2018 36 584.10 36 522.90 61.20 0.17% 33 469.30 3 114.80 9.31%
30.06.2018 36 522.90 35 791.60 731.30 2.04% 35 158.60 1 364.30 3.88%
31.03.2018 35 791.60 37 378.40 -1 586.80 -4.25% 33 499.50 2 292.10 6.84%
31.12.2017 37 378.40 33 469.30 3 909.10 11.68% 33 522.00 3 856.40 11.50%
30.09.2017 33 469.30 35 158.60 -1 689.30 -4.80% 30 542.30 2 927.00 9.58%
30.06.2017 35 158.60 33 499.50 1 659.10 4.95% 32 158.40 3 000.20 9.33%
31.03.2017 33 499.50 33 522.00 -22.50 -0.07% 30 562.40 2 937.10 9.61%
31.12.2016 33 522.00 30 542.30 2 979.70 9.76% 33 428.30 93.70 0.28%
30.09.2016 30 542.30 32 158.40 -1 616.10 -5.03% 31 222.10 - 679.80 -2.18%
30.06.2016 32 158.40 30 562.40 1 596.00 5.22% 32 059.40 99.00 0.31%
31.03.2016 30 562.40 33 428.30 -2 865.90 -8.57% 29 910.70 651.70 2.18%
31.12.2015 33 428.30 31 222.10 2 206.20 7.07% 31 573.90 1 854.40 5.87%
30.09.2015 31 222.10 32 059.40 - 837.30 -2.61% 29 930.30 1 291.80 4.32%
30.06.2015 32 059.40 29 910.70 2 148.70 7.18% 29 470.30 2 589.10 8.79%
31.03.2015 29 910.70 31 573.90 -1 663.20 -5.27% 28 341.10 1 569.60 5.54%
31.12.2014 31 573.90 29 930.30 1 643.60 5.49% 29 107.90 2 466.00 8.47%
30.09.2014 29 930.30 29 470.30 460.00 1.56% 28 406.70 1 523.60 5.36%
30.06.2014 29 470.30 28 341.10 1 129.20 3.98% 27 305.50 2 164.80 7.93%
31.03.2014 28 341.10 29 107.90 - 766.80 -2.63% 26 252.30 2 088.80 7.96%
31.12.2013 29 107.90 28 406.70 701.20 2.47% 29 749.30 - 641.40 -2.16%
30.09.2013 28 406.70 27 305.50 1 101.20 4.03% 28 461.20 -54.50 -0.19%
30.06.2013 27 305.50 26 252.30 1 053.20 4.01% 28 143.20 - 837.70 -2.98%
31.03.2013 26 252.30 29 749.30 -3 497.00 -11.75% 29 111.30 -2 859.00 -9.82%
31.12.2012 29 749.30 28 461.20 1 288.10 4.53% 27 811.80 1 937.50 6.97%
30.09.2012 28 461.20 28 143.20 318.00 1.13% 27 377.10 1 084.10 3.96%
30.06.2012 28 143.20 29 111.30 - 968.10 -3.33% 27 699.20 444.00 1.60%
31.03.2012 29 111.30 27 811.80 1 299.50 4.67% 26 580.60 2 530.70 9.52%
31.12.2011 27 811.80 27 377.10 434.70 1.59% 27 414.20 397.60 1.45%
30.09.2011 27 377.10 27 699.20 - 322.10 -1.16% 26 213.20 1 163.90 4.44%
30.06.2011 27 699.20 26 580.60 1 118.60 4.21% 24 020.70 3 678.50 15.31%
31.03.2011 26 580.60 27 414.20 - 833.60 -3.04% 21 401.40 5 179.20 24.20%
31.12.2010 27 414.20 26 213.20 1 201.00 4.58% 21 941.80 5 472.40 24.94%
30.09.2010 26 213.20 24 020.70 2 192.50 9.13% 20 992.10 5 221.10 24.87%
30.06.2010 24 020.70 21 401.40 2 619.30 12.24% 20 203.40 3 817.30 18.89%
31.03.2010 21 401.40 21 941.80 - 540.40 -2.46% 19 071.30 2 330.10 12.22%
31.12.2009 21 941.80 20 992.10 949.70 4.52% 22 563.80 - 622.00 -2.76%
30.09.2009 20 992.10 20 203.40 788.70 3.90% 24 396.60 -3 404.50 -13.95%
30.06.2009 20 203.40 19 071.30 1 132.10 5.94% 26 552.80 -6 349.40 -23.91%
31.03.2009 19 071.30 22 563.80 -3 492.50 -15.48% 24 210.00 -5 138.70 -21.23%
31.12.2008 22 563.80 24 396.60 -1 832.80 -7.51% 25 121.70 -2 557.90 -10.18%
30.09.2008 24 396.60 26 552.80 -2 156.20 -8.12% 22 122.80 2 273.80 10.28%
30.06.2008 26 552.80 24 210.00 2 342.80 9.68% 21 078.60 5 474.20 25.97%
31.03.2008 24 210.00 25 121.70 - 911.70 -3.63% 20 501.40 3 708.60 18.09%
31.12.2007 25 121.70 22 122.80 2 998.90 13.56% 22 289.20 2 832.50 12.71%
30.09.2007 22 122.80 21 078.60 1 044.20 4.95% 18 916.00 3 206.80 16.95%
30.06.2007 21 078.60 20 501.40 577.20 2.82% 19 112.30 1 966.30 10.29%
31.03.2007 20 501.40 22 289.20 -1 787.80 -8.02% 17 587.00 2 914.40 16.57%
31.12.2006 22 289.20 18 916.00 3 373.20 17.83% 18 922.80 3 366.40 17.79%
30.09.2006 18 916.00 19 112.30 - 196.30 -1.03% 16 714.60 2 201.40 13.17%
30.06.2006 19 112.30 17 587.00 1 525.30 8.67% 16 356.90 2 755.40 16.85%
31.03.2006 17 587.00 18 922.80 -1 335.80 -7.06% 14 092.30 3 494.70 24.80%
31.12.2005 18 922.80 16 714.60 2 208.20 13.21% 15 928.80 2 994.00 18.80%
30.09.2005 16 714.60 16 356.90 357.70 2.19% 14 112.70 2 601.90 18.44%
30.06.2005 16 356.90 14 092.30 2 264.60 16.07% 14 578.90 1 778.00 12.20%
31.03.2005 14 092.30 15 928.80 -1 836.50 -11.53% 10 705.00 3 387.30 31.64%
31.12.2004 15 928.80 14 112.70 1 816.10 12.87% 11 722.00 4 206.80 35.89%
30.09.2004 14 112.70 14 578.90 - 466.20 -3.20% 10 731.10 3 381.60 31.51%
30.06.2004 14 578.90 10 705.00 3 873.90 36.19% 10 730.60 3 848.30 35.86%
31.03.2004 10 705.00 11 722.00 -1 017.00 -8.68% 9 759.30 945.70 9.69%
31.12.2003 11 722.00 10 731.10 990.90 9.23% 10 868.50 853.50 7.85%
30.09.2003 10 731.10 10 730.60 0.50 0.00% 10 099.40 631.70 6.25%
30.06.2003 10 730.60 9 759.30 971.30 9.95% 10 664.80 65.80 0.62%
31.03.2003 9 759.30 10 868.50 -1 109.20 -10.21% 9 720.80 38.50 0.40%
31.12.2002 10 868.50 10 099.40 769.10 7.62% 10 759.60 108.90 1.01%
30.09.2002 10 099.40 10 664.80 - 565.40 -5.30% 9 366.30 733.10 7.83%
30.06.2002 10 664.80 9 720.80 944.00 9.71% 9 916.20 748.60 7.55%
31.03.2002 9 720.80 10 759.60 -1 038.80 -9.65% 9 053.40 667.40 7.37%
31.12.2001 10 759.60 9 366.30 1 393.30 14.88% 9 810.10 949.50 9.68%
30.09.2001 9 366.30 9 916.20 - 549.90 -5.55% 8 458.50 907.80 10.73%
30.06.2001 9 916.20 9 053.40 862.80 9.53% 8 303.60 1 612.60 19.42%
31.03.2001 9 053.40 9 810.10 - 756.70 -7.71% 7 330.80 1 722.60 23.50%
31.12.2000 9 810.10 8 458.50 1 351.60 15.98% 7 806.90 2 003.20 25.66%
30.09.2000 8 458.50 8 303.60 154.90 1.87% 6 738.50 1 720.00 25.52%
30.06.2000 8 303.60 7 330.80 972.80 13.27% 6 722.00 1 581.60 23.53%
31.03.2000 7 330.80 7 806.90 - 476.10 -6.10% 5 613.30 1 717.50 30.60%
31.12.1999 7 806.90 6 738.50 1 068.40 15.86% 6 653.90 1 153.00 17.33%
30.09.1999 6 738.50 6 722.00 16.50 0.25% 6 374.70 363.80 5.71%
30.06.1999 6 722.00 5 613.30 1 108.70 19.75% 6 477.20 244.80 3.78%
31.03.1999 5 613.30 6 653.90 -1 040.60 -15.64% 6 241.80 - 628.50 -10.07%
31.12.1998 6 653.90 6 374.70 279.20 4.38% 6 517.20 136.70 2.10%
30.09.1998 6 374.70 6 477.20 - 102.50 -1.58% 6 120.60 254.10 4.15%
30.06.1998 6 477.20 6 241.80 235.40 3.77% 6 003.80 473.40 7.88%
31.03.1998 6 241.80 6 517.20 - 275.40 -4.23% 5 668.60 573.20 10.11%
31.12.1997 6 517.20 6 120.60 396.60 6.48% 6 537.90 -20.70 -0.32%
30.09.1997 6 120.60 6 003.80 116.80 1.95% 6 027.40 93.20 1.55%
30.06.1997 6 003.80 5 668.60 335.20 5.91% 5 679.10 324.70 5.72%
31.03.1997 5 668.60 6 537.90 - 869.30 -13.30% 5 044.20 624.40 12.38%
31.12.1996 6 537.90 6 027.40 510.50 8.47% 5 659.30 878.60 15.52%
30.09.1996 6 027.40 5 679.10 348.30 6.13% 4 850.20 1 177.20 24.27%
30.06.1996 5 679.10 5 044.20 634.90 12.59% 5 085.40 593.70 11.67%
31.03.1996 5 044.20 5 659.30 - 615.10 -10.87% 4 437.40 606.80 13.67%
31.12.1995 5 659.30 4 850.20 809.10 16.68% 4 607.30 1 052.00 22.83%
30.09.1995 4 850.20 5 085.40 - 235.20 -4.62% 4 277.10 573.10 13.40%
30.06.1995 5 085.40 4 437.40 648.00 14.60% 4 201.70 883.70 21.03%
31.03.1995 4 437.40 4 607.30 - 169.90 -3.69% 3 420.40 1 017.00 29.73%
31.12.1994 4 607.30 4 277.10 330.20 7.72% 4 333.60 273.70 6.32%
30.09.1994 4 277.10 4 201.70 75.40 1.79% 3 690.50 586.60 15.89%
30.06.1994 4 201.70 3 420.40 781.30 22.84% 3 615.20 586.50 16.22%
31.03.1994 3 420.40 4 333.60 - 913.20 -21.07% 3 117.80 302.60 9.71%
31.12.1993 4 333.60 3 690.50 643.10 17.43% - - -
30.09.1993 3 690.50 3 615.20 75.30 2.08% - - -
30.06.1993 3 615.20 3 117.80 497.40 15.95% - - -
31.03.1993 3 117.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Zboží a služby - dovoz - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Zboží a služby - dovoz (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - dovoz (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - dovoz (Platební bilance v mil. EUR)
1 - Zboží a služby - dovoz (Platební bilance v mil. USD)
1 - Zboží a služby - dovoz (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - dovoz (Platební bilance v mil. EUR)
1 - Zboží a služby - dovoz (Platební bilance v mil. USD)
1 - Zboží a služby - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
1 - Zboží a služby - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies