- Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2014 -43 462.00
Max 30.06.2005 92 020.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 7 076.00 257.00 6 819.00 2 653.31% 3 340.00 3 736.00 111.86%
31.05.2019 257.00 1 651.00 -1 394.00 -84.43% -7 272.00 7 529.00 - 103.53%
30.04.2019 1 651.00 13 396.00 -11 745.00 -87.68% 5 209.00 -3 558.00 -68.30%
31.03.2019 13 396.00 725.00 12 671.00 1 747.72% 21 448.00 -8 052.00 -37.54%
28.02.2019 725.00 2 530.00 -1 805.00 -71.34% 432.00 293.00 67.82%
31.01.2019 2 530.00 6 185.00 -3 655.00 -59.09% -37 917.00 40 447.00 - 106.67%
31.12.2018 6 185.00 4 244.00 1 941.00 45.74% 9 627.00 -3 442.00 -35.75%
30.11.2018 4 244.00 -2 688.00 6 932.00 - 257.89% 4 818.00 - 574.00 -11.91%
31.10.2018 -2 688.00 9 478.00 -12 166.00 - 128.36% 3 819.00 -6 507.00 - 170.38%
30.09.2018 9 478.00 - 855.00 10 333.00 -1 208.54% 3 195.00 6 283.00 196.65%
31.08.2018 - 855.00 5 232.00 -6 087.00 - 116.34% 1 714.00 -2 569.00 - 149.88%
31.07.2018 5 232.00 3 340.00 1 892.00 56.65% 5 780.00 - 548.00 -9.48%
30.06.2018 3 340.00 -7 272.00 10 612.00 - 145.93% 405.00 2 935.00 724.69%
31.05.2018 -7 272.00 5 209.00 -12 481.00 - 239.60% 2 083.00 -9 355.00 - 449.11%
30.04.2018 5 209.00 21 448.00 -16 239.00 -75.71% - 334.00 5 543.00 -1 659.58%
31.03.2018 21 448.00 432.00 21 016.00 4 864.81% -1 604.00 23 052.00 -1 437.16%
28.02.2018 432.00 -37 917.00 38 349.00 - 101.14% 10 159.00 -9 727.00 -95.75%
31.01.2018 -37 917.00 9 627.00 -47 544.00 - 493.86% 8 798.00 -46 715.00 - 530.97%
31.12.2017 9 627.00 4 818.00 4 809.00 99.81% 2 685.00 6 942.00 258.55%
30.11.2017 4 818.00 3 819.00 999.00 26.16% 14 549.00 -9 731.00 -66.88%
31.10.2017 3 819.00 3 195.00 624.00 19.53% 7 504.00 -3 685.00 -49.11%
30.09.2017 3 195.00 1 714.00 1 481.00 86.41% 15 537.00 -12 342.00 -79.44%
31.08.2017 1 714.00 5 780.00 -4 066.00 -70.35% -1 293.00 3 007.00 - 232.56%
31.07.2017 5 780.00 405.00 5 375.00 1 327.16% 14 700.00 -8 920.00 -60.68%
30.06.2017 405.00 2 083.00 -1 678.00 -80.56% 46.00 359.00 780.43%
31.05.2017 2 083.00 - 334.00 2 417.00 - 723.65% 10 663.00 -8 580.00 -80.47%
30.04.2017 - 334.00 -1 604.00 1 270.00 -79.18% 9 973.00 -10 307.00 - 103.35%
31.03.2017 -1 604.00 10 159.00 -11 763.00 - 115.79% - 346.00 -1 258.00 363.58%
28.02.2017 10 159.00 8 798.00 1 361.00 15.47% 5 842.00 4 317.00 73.90%
31.01.2017 8 798.00 2 685.00 6 113.00 227.67% 7 164.00 1 634.00 22.81%
31.12.2016 2 685.00 14 549.00 -11 864.00 -81.55% 2 528.00 157.00 6.21%
30.11.2016 14 549.00 7 504.00 7 045.00 93.88% 2 986.00 11 563.00 387.24%
31.10.2016 7 504.00 15 537.00 -8 033.00 -51.70% 6 419.00 1 085.00 16.90%
30.09.2016 15 537.00 -1 293.00 16 830.00 -1 301.62% -3 865.00 19 402.00 - 501.99%
31.08.2016 -1 293.00 14 700.00 -15 993.00 - 108.80% 18 631.00 -19 924.00 - 106.94%
31.07.2016 14 700.00 46.00 14 654.00 31 856.52% - 243.00 14 943.00 -6 149.38%
30.06.2016 46.00 10 663.00 -10 617.00 -99.57% -16 308.00 16 354.00 - 100.28%
31.05.2016 10 663.00 9 973.00 690.00 6.92% 4 938.00 5 725.00 115.94%
30.04.2016 9 973.00 - 346.00 10 319.00 -2 982.37% 782.00 9 191.00 1 175.32%
31.03.2016 - 346.00 5 842.00 -6 188.00 - 105.92% -6 134.00 5 788.00 -94.36%
29.02.2016 5 842.00 7 164.00 -1 322.00 -18.45% 3 163.00 2 679.00 84.70%
31.01.2016 7 164.00 2 528.00 4 636.00 183.39% 310.00 6 854.00 2 210.97%
31.12.2015 2 528.00 2 986.00 - 458.00 -15.34% 8 681.00 -6 153.00 -70.88%
30.11.2015 2 986.00 6 419.00 -3 433.00 -53.48% 741.00 2 245.00 302.97%
31.10.2015 6 419.00 -3 865.00 10 284.00 - 266.08% 3 940.00 2 479.00 62.92%
30.09.2015 -3 865.00 18 631.00 -22 496.00 - 120.74% 5 339.00 -9 204.00 - 172.39%
31.08.2015 18 631.00 - 243.00 18 874.00 -7 767.08% 1 217.00 17 414.00 1 430.90%
31.07.2015 - 243.00 -16 308.00 16 065.00 -98.51% 9 093.00 -9 336.00 - 102.67%
30.06.2015 -16 308.00 4 938.00 -21 246.00 - 430.26% -43 462.00 27 154.00 -62.48%
31.05.2015 4 938.00 782.00 4 156.00 531.46% 760.00 4 178.00 549.74%
30.04.2015 782.00 -6 134.00 6 916.00 - 112.75% 4 520.00 -3 738.00 -82.70%
31.03.2015 -6 134.00 3 163.00 -9 297.00 - 293.93% 1 758.00 -7 892.00 - 448.92%
28.02.2015 3 163.00 310.00 2 853.00 920.32% 1 006.00 2 157.00 214.41%
31.01.2015 310.00 8 681.00 -8 371.00 -96.43% 945.00 - 635.00 -67.20%
31.12.2014 8 681.00 741.00 7 940.00 1 071.52% 2 844.00 5 837.00 205.24%
30.11.2014 741.00 3 940.00 -3 199.00 -81.19% 2 844.00 -2 103.00 -73.95%
31.10.2014 3 940.00 5 339.00 -1 399.00 -26.20% 2 844.00 1 096.00 38.54%
30.09.2014 5 339.00 1 217.00 4 122.00 338.70% 2 844.00 2 495.00 87.73%
31.08.2014 1 217.00 9 093.00 -7 876.00 -86.62% 2 844.00 -1 627.00 -57.21%
31.07.2014 9 093.00 -43 462.00 52 555.00 - 120.92% 2 844.00 6 249.00 219.73%
30.06.2014 -43 462.00 760.00 -44 222.00 -5 818.68% 2 844.00 -46 306.00 -1 628.20%
31.05.2014 760.00 4 520.00 -3 760.00 -83.19% 2 844.00 -2 084.00 -73.28%
30.04.2014 4 520.00 1 758.00 2 762.00 157.11% 2 844.00 1 676.00 58.93%
31.03.2014 1 758.00 1 006.00 752.00 74.75% 2 844.00 -1 086.00 -38.19%
28.02.2014 1 006.00 945.00 61.00 6.46% 2 844.00 -1 838.00 -64.63%
31.01.2014 945.00 2 844.00 -1 899.00 -66.77% 2 844.00 -1 899.00 -66.77%
31.12.2013 2 844.00 2 844.00 0.00 0.00 8 299.00 -5 455.00 -65.73%
30.11.2013 2 844.00 2 844.00 0.00 0.00 -96.00 2 940.00 -3 062.50%
31.10.2013 2 844.00 2 844.00 0.00 0.00 2 182.00 662.00 30.34%
30.09.2013 2 844.00 2 844.00 0.00 0.00 2 573.00 271.00 10.53%
31.08.2013 2 844.00 2 844.00 0.00 0.00 -1 048.00 3 892.00 - 371.37%
31.07.2013 2 844.00 2 844.00 0.00 0.00 319.00 2 525.00 791.54%
30.06.2013 2 844.00 2 844.00 0.00 0.00 4 128.00 -1 284.00 -31.10%
31.05.2013 2 844.00 2 844.00 0.00 0.00 43 653.00 -40 809.00 -93.48%
30.04.2013 2 844.00 2 844.00 0.00 0.00 611.00 2 233.00 365.47%
31.03.2013 2 844.00 2 844.00 0.00 0.00 - 349.00 3 193.00 - 914.90%
28.02.2013 2 844.00 2 844.00 0.00 0.00 6 198.00 -3 354.00 -54.11%
31.01.2013 2 844.00 8 299.00 -5 455.00 -65.73% -1 968.00 4 812.00 - 244.51%
31.12.2012 8 299.00 -96.00 8 395.00 -8 744.79% - 217.00 8 516.00 -3 924.42%
30.11.2012 -96.00 2 182.00 -2 278.00 - 104.40% - 428.00 332.00 -77.57%
31.10.2012 2 182.00 2 573.00 - 391.00 -15.20% 515.00 1 667.00 323.69%
30.09.2012 2 573.00 -1 048.00 3 621.00 - 345.52% 1 364.00 1 209.00 88.64%
31.08.2012 -1 048.00 319.00 -1 367.00 - 428.53% -10 744.00 9 696.00 -90.25%
31.07.2012 319.00 4 128.00 -3 809.00 -92.27% -9 480.00 9 799.00 - 103.36%
30.06.2012 4 128.00 43 653.00 -39 525.00 -90.54% 139.00 3 989.00 2 869.78%
31.05.2012 43 653.00 611.00 43 042.00 7 044.52% 875.00 42 778.00 4 888.91%
30.04.2012 611.00 - 349.00 960.00 - 275.07% -3 969.00 4 580.00 - 115.39%
31.03.2012 - 349.00 6 198.00 -6 547.00 - 105.63% 1 647.00 -1 996.00 - 121.19%
29.02.2012 6 198.00 -1 968.00 8 166.00 - 414.94% 137.00 6 061.00 4 424.09%
31.01.2012 -1 968.00 - 217.00 -1 751.00 806.91% 980.00 -2 948.00 - 300.82%
31.12.2011 - 217.00 - 428.00 211.00 -49.30% -1 804.00 1 587.00 -87.97%
30.11.2011 - 428.00 515.00 - 943.00 - 183.11% 759.00 -1 187.00 - 156.39%
31.10.2011 515.00 1 364.00 - 849.00 -62.24% 5 168.00 -4 653.00 -90.03%
30.09.2011 1 364.00 -10 744.00 12 108.00 - 112.70% 7 465.00 -6 101.00 -81.73%
31.08.2011 -10 744.00 -9 480.00 -1 264.00 13.33% 9 228.00 -19 972.00 - 216.43%
31.07.2011 -9 480.00 139.00 -9 619.00 -6 920.14% 6 428.00 -15 908.00 - 247.48%
30.06.2011 139.00 875.00 - 736.00 -84.11% 2 121.00 -1 982.00 -93.45%
31.05.2011 875.00 -3 969.00 4 844.00 - 122.05% 4 596.00 -3 721.00 -80.96%
30.04.2011 -3 969.00 1 647.00 -5 616.00 - 340.98% 3 097.00 -7 066.00 - 228.16%
31.03.2011 1 647.00 137.00 1 510.00 1 102.19% - 411.00 2 058.00 - 500.73%
28.02.2011 137.00 980.00 - 843.00 -86.02% 3 702.00 -3 565.00 -96.30%
31.01.2011 980.00 -1 804.00 2 784.00 - 154.32% 4 792.00 -3 812.00 -79.55%
31.12.2010 -1 804.00 759.00 -2 563.00 - 337.68% 12 249.00 -14 053.00 - 114.73%
30.11.2010 759.00 5 168.00 -4 409.00 -85.31% 407.00 352.00 86.49%
31.10.2010 5 168.00 7 465.00 -2 297.00 -30.77% -2 483.00 7 651.00 - 308.14%
30.09.2010 7 465.00 9 228.00 -1 763.00 -19.10% -5 135.00 12 600.00 - 245.37%
31.08.2010 9 228.00 6 428.00 2 800.00 43.56% - 926.00 10 154.00 -1 096.54%
31.07.2010 6 428.00 2 121.00 4 307.00 203.06% 5 234.00 1 194.00 22.81%
30.06.2010 2 121.00 4 596.00 -2 475.00 -53.85% 4 516.00 -2 395.00 -53.03%
31.05.2010 4 596.00 3 097.00 1 499.00 48.40% -1 258.00 5 854.00 - 465.34%
30.04.2010 3 097.00 - 411.00 3 508.00 - 853.53% 2 058.00 1 039.00 50.49%
31.03.2010 - 411.00 3 702.00 -4 113.00 - 111.10% 7 632.00 -8 043.00 - 105.39%
28.02.2010 3 702.00 4 792.00 -1 090.00 -22.75% -3 557.00 7 259.00 - 204.08%
31.01.2010 4 792.00 12 249.00 -7 457.00 -60.88% 358.00 4 434.00 1 238.55%
31.12.2009 12 249.00 407.00 11 842.00 2 909.58% 9 811.00 2 438.00 24.85%
30.11.2009 407.00 -2 483.00 2 890.00 - 116.39% -1 097.00 1 504.00 - 137.10%
31.10.2009 -2 483.00 -5 135.00 2 652.00 -51.65% 7 395.00 -9 878.00 - 133.58%
30.09.2009 -5 135.00 - 926.00 -4 209.00 454.54% 276.00 -5 411.00 -1 960.51%
31.08.2009 - 926.00 5 234.00 -6 160.00 - 117.69% - 617.00 - 309.00 50.08%
31.07.2009 5 234.00 4 516.00 718.00 15.90% 5 711.00 - 477.00 -8.35%
30.06.2009 4 516.00 -1 258.00 5 774.00 - 458.98% 2 645.00 1 871.00 70.74%
31.05.2009 -1 258.00 2 058.00 -3 316.00 - 161.13% -2 467.00 1 209.00 -49.01%
30.04.2009 2 058.00 7 632.00 -5 574.00 -73.03% 3 050.00 - 992.00 -32.52%
31.03.2009 7 632.00 -3 557.00 11 189.00 - 314.56% -16 741.00 24 373.00 - 145.59%
28.02.2009 -3 557.00 358.00 -3 915.00 -1 093.58% 4 052.00 -7 609.00 - 187.78%
31.01.2009 358.00 9 811.00 -9 453.00 -96.35% 7 637.00 -7 279.00 -95.31%
31.12.2008 9 811.00 -1 097.00 10 908.00 - 994.35% 7 071.00 2 740.00 38.75%
30.11.2008 -1 097.00 7 395.00 -8 492.00 - 114.83% 1 811.00 -2 908.00 - 160.57%
31.10.2008 7 395.00 276.00 7 119.00 2 579.35% 1 531.00 5 864.00 383.02%
30.09.2008 276.00 - 617.00 893.00 - 144.73% 5 817.00 -5 541.00 -95.26%
31.08.2008 - 617.00 5 711.00 -6 328.00 - 110.80% 11 129.00 -11 746.00 - 105.54%
31.07.2008 5 711.00 2 645.00 3 066.00 115.92% 5 427.00 284.00 5.23%
30.06.2008 2 645.00 -2 467.00 5 112.00 - 207.22% 2 480.00 165.00 6.65%
31.05.2008 -2 467.00 3 050.00 -5 517.00 - 180.89% 2 414.00 -4 881.00 - 202.20%
30.04.2008 3 050.00 -16 741.00 19 791.00 - 118.22% 3 671.00 - 621.00 -16.92%
31.03.2008 -16 741.00 4 052.00 -20 793.00 - 513.15% 3 543.00 -20 284.00 - 572.51%
29.02.2008 4 052.00 7 637.00 -3 585.00 -46.94% -1 281.00 5 333.00 - 416.32%
31.01.2008 7 637.00 7 071.00 566.00 8.00% 7 383.00 254.00 3.44%
31.12.2007 7 071.00 1 811.00 5 260.00 290.45% 14 496.00 -7 425.00 -51.22%
30.11.2007 1 811.00 1 531.00 280.00 18.29% 2 172.00 - 361.00 -16.62%
31.10.2007 1 531.00 5 817.00 -4 286.00 -73.68% 4 649.00 -3 118.00 -67.07%
30.09.2007 5 817.00 11 129.00 -5 312.00 -47.73% 6 432.00 - 615.00 -9.56%
31.08.2007 11 129.00 5 427.00 5 702.00 105.07% 2 521.00 8 608.00 341.45%
31.07.2007 5 427.00 2 480.00 2 947.00 118.83% 3 793.00 1 634.00 43.08%
30.06.2007 2 480.00 2 414.00 66.00 2.73% 10 192.00 -7 712.00 -75.67%
31.05.2007 2 414.00 3 671.00 -1 257.00 -34.24% 4 420.00 -2 006.00 -45.38%
30.04.2007 3 671.00 3 543.00 128.00 3.61% 2 091.00 1 580.00 75.56%
31.03.2007 3 543.00 -1 281.00 4 824.00 - 376.58% 1 247.00 2 296.00 184.12%
28.02.2007 -1 281.00 7 383.00 -8 664.00 - 117.35% -12 295.00 11 014.00 -89.58%
31.01.2007 7 383.00 14 496.00 -7 113.00 -49.07% 2 691.00 4 692.00 174.36%
31.12.2006 14 496.00 2 172.00 12 324.00 567.40% 5 364.00 9 132.00 170.25%
30.11.2006 2 172.00 4 649.00 -2 477.00 -53.28% 16 654.00 -14 482.00 -86.96%
31.10.2006 4 649.00 6 432.00 -1 783.00 -27.72% 22 674.00 -18 025.00 -79.50%
30.09.2006 6 432.00 2 521.00 3 911.00 155.14% 29 963.00 -23 531.00 -78.53%
31.08.2006 2 521.00 3 793.00 -1 272.00 -33.54% -23.00 2 544.00 -11 060.87%
31.07.2006 3 793.00 10 192.00 -6 399.00 -62.78% 2 473.00 1 320.00 53.38%
30.06.2006 10 192.00 4 420.00 5 772.00 130.59% 92 020.00 -81 828.00 -88.92%
31.05.2006 4 420.00 2 091.00 2 329.00 111.38% 14 365.00 -9 945.00 -69.23%
30.04.2006 2 091.00 1 247.00 844.00 67.68% -1 610.00 3 701.00 - 229.88%
31.03.2006 1 247.00 -12 295.00 13 542.00 - 110.14% -2 473.00 3 720.00 - 150.42%
28.02.2006 -12 295.00 2 691.00 -14 986.00 - 556.89% 9 198.00 -21 493.00 - 233.67%
31.01.2006 2 691.00 5 364.00 -2 673.00 -49.83% -4 288.00 6 979.00 - 162.76%
31.12.2005 5 364.00 16 654.00 -11 290.00 -67.79% 537.00 4 827.00 898.88%
30.11.2005 16 654.00 22 674.00 -6 020.00 -26.55% 3 046.00 13 608.00 446.75%
31.10.2005 22 674.00 29 963.00 -7 289.00 -24.33% 6 150.00 16 524.00 268.68%
30.09.2005 29 963.00 -23.00 29 986.00 - 130 373.91% 5 102.00 24 861.00 487.28%
31.08.2005 -23.00 2 473.00 -2 496.00 - 100.93% 11 432.00 -11 455.00 - 100.20%
31.07.2005 2 473.00 92 020.00 -89 547.00 -97.31% -3 743.00 6 216.00 - 166.07%
30.06.2005 92 020.00 14 365.00 77 655.00 540.58% 2 969.00 89 051.00 2 999.36%
31.05.2005 14 365.00 -1 610.00 15 975.00 - 992.24% 5 128.00 9 237.00 180.13%
30.04.2005 -1 610.00 -2 473.00 863.00 -34.90% 3 063.00 -4 673.00 - 152.56%
31.03.2005 -2 473.00 9 198.00 -11 671.00 - 126.89% 5 266.00 -7 739.00 - 146.96%
28.02.2005 9 198.00 -4 288.00 13 486.00 - 314.51% 2 879.00 6 319.00 219.49%
31.01.2005 -4 288.00 537.00 -4 825.00 - 898.51% 3 897.00 -8 185.00 - 210.03%
31.12.2004 537.00 3 046.00 -2 509.00 -82.37% - - -
30.11.2004 3 046.00 6 150.00 -3 104.00 -50.47% - - -
31.10.2004 6 150.00 5 102.00 1 048.00 20.54% - - -
30.09.2004 5 102.00 11 432.00 -6 330.00 -55.37% - - -
31.08.2004 11 432.00 -3 743.00 15 175.00 - 405.42% - - -
31.07.2004 -3 743.00 2 969.00 -6 712.00 - 226.07% - - -
30.06.2004 2 969.00 5 128.00 -2 159.00 -42.10% - - -
31.05.2004 5 128.00 3 063.00 2 065.00 67.42% - - -
30.04.2004 3 063.00 5 266.00 -2 203.00 -41.83% - - -
31.03.2004 5 266.00 2 879.00 2 387.00 82.91% - - -
29.02.2004 2 879.00 3 897.00 -1 018.00 -26.12% - - -
31.01.2004 3 897.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva (Položky Přímých investic v mil. CZK)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva (Položky Přímých investic v mil. EUR)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva (Položky Přímých investic v mil. USD)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva (Položky Přímých investic v mil. CZK)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva (Položky Přímých investic v mil. EUR)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva (Položky Přímých investic v mil. USD)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Sociální dávky jiné než naturální sociální dávky (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodu, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies