- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.10.2017 - 268 249.00
Max 30.06.2017 247 772.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 162 198.00 -15 321.00 177 519.00 -1 158.66% 130 321.00 31 877.00 24.46%
31.05.2019 -15 321.00 - 145 696.00 130 375.00 -89.48% -20 708.00 5 387.00 -26.01%
30.04.2019 - 145 696.00 129 492.00 - 275 188.00 - 212.51% -89 674.00 -56 022.00 62.47%
31.03.2019 129 492.00 5 346.00 124 146.00 2 322.22% 131 857.00 -2 365.00 -1.79%
28.02.2019 5 346.00 -74 751.00 80 097.00 - 107.15% 69 083.00 -63 737.00 -92.26%
31.01.2019 -74 751.00 137 617.00 - 212 368.00 - 154.32% - 235 034.00 160 283.00 -68.20%
31.12.2018 137 617.00 35 581.00 102 036.00 286.77% 239 965.00 - 102 348.00 -42.65%
30.11.2018 35 581.00 - 150 793.00 186 374.00 - 123.60% 58 719.00 -23 138.00 -39.40%
31.10.2018 - 150 793.00 140 993.00 - 291 786.00 - 206.95% - 268 249.00 117 456.00 -43.79%
30.09.2018 140 993.00 13 928.00 127 065.00 912.30% 215 559.00 -74 566.00 -34.59%
31.08.2018 13 928.00 - 132 889.00 146 817.00 - 110.48% 25 827.00 -11 899.00 -46.07%
31.07.2018 - 132 889.00 130 321.00 - 263 210.00 - 201.97% - 241 662.00 108 773.00 -45.01%
30.06.2018 130 321.00 -20 708.00 151 029.00 - 729.33% 247 772.00 - 117 451.00 -47.40%
31.05.2018 -20 708.00 -89 674.00 68 966.00 -76.91% -29 071.00 8 363.00 -28.77%
30.04.2018 -89 674.00 131 857.00 - 221 531.00 - 168.01% - 209 784.00 120 110.00 -57.25%
31.03.2018 131 857.00 69 083.00 62 774.00 90.87% 229 720.00 -97 863.00 -42.60%
28.02.2018 69 083.00 - 235 034.00 304 117.00 - 129.39% -7 375.00 76 458.00 -1 036.72%
31.01.2018 - 235 034.00 239 965.00 - 474 999.00 - 197.95% - 142 691.00 -92 343.00 64.72%
31.12.2017 239 965.00 58 719.00 181 246.00 308.67% 156 307.00 83 658.00 53.52%
30.11.2017 58 719.00 - 268 249.00 326 968.00 - 121.89% 618.00 58 101.00 9 401.46%
31.10.2017 - 268 249.00 215 559.00 - 483 808.00 - 224.44% -67 558.00 - 200 691.00 297.06%
30.09.2017 215 559.00 25 827.00 189 732.00 734.63% 69 327.00 146 232.00 210.93%
31.08.2017 25 827.00 - 241 662.00 267 489.00 - 110.69% -9 173.00 35 000.00 - 381.55%
31.07.2017 - 241 662.00 247 772.00 - 489 434.00 - 197.53% - 114 308.00 - 127 354.00 111.41%
30.06.2017 247 772.00 -29 071.00 276 843.00 - 952.30% 102 479.00 145 293.00 141.78%
31.05.2017 -29 071.00 - 209 784.00 180 713.00 -86.14% -17 629.00 -11 442.00 64.90%
30.04.2017 - 209 784.00 229 720.00 - 439 504.00 - 191.32% -56 747.00 - 153 037.00 269.68%
31.03.2017 229 720.00 -7 375.00 237 095.00 -3 214.85% 64 147.00 165 573.00 258.11%
28.02.2017 -7 375.00 - 142 691.00 135 316.00 -94.83% -8 345.00 970.00 -11.62%
31.01.2017 - 142 691.00 156 307.00 - 298 998.00 - 191.29% -64 218.00 -78 473.00 122.20%
31.12.2016 156 307.00 618.00 155 689.00 25 192.39% 136 747.00 19 560.00 14.30%
30.11.2016 618.00 -67 558.00 68 176.00 - 100.91% - 721.00 1 339.00 - 185.71%
31.10.2016 -67 558.00 69 327.00 - 136 885.00 - 197.45% -1 835.00 -65 723.00 3 581.63%
30.09.2016 69 327.00 -9 173.00 78 500.00 - 855.77% 2 532.00 66 795.00 2 638.03%
31.08.2016 -9 173.00 - 114 308.00 105 135.00 -91.98% 1 379.00 -10 552.00 - 765.19%
31.07.2016 - 114 308.00 102 479.00 - 216 787.00 - 211.54% -1 930.00 - 112 378.00 5 822.69%
30.06.2016 102 479.00 -17 629.00 120 108.00 - 681.31% 577.00 101 902.00 17 660.66%
31.05.2016 -17 629.00 -56 747.00 39 118.00 -68.93% 1 242.00 -18 871.00 -1 519.40%
30.04.2016 -56 747.00 64 147.00 - 120 894.00 - 188.46% 12 342.00 -69 089.00 - 559.79%
31.03.2016 64 147.00 -8 345.00 72 492.00 - 868.69% -2 171.00 66 318.00 -3 054.72%
29.02.2016 -8 345.00 -64 218.00 55 873.00 -87.01% - 134.00 -8 211.00 6 127.61%
31.01.2016 -64 218.00 136 747.00 - 200 965.00 - 146.96% 720.00 -64 938.00 -9 019.17%
31.12.2015 136 747.00 - 721.00 137 468.00 -19 066.30% 5 459.00 131 288.00 2 404.98%
30.11.2015 - 721.00 -1 835.00 1 114.00 -60.71% 13 218.00 -13 939.00 - 105.45%
31.10.2015 -1 835.00 2 532.00 -4 367.00 - 172.47% 4 735.00 -6 570.00 - 138.75%
30.09.2015 2 532.00 1 379.00 1 153.00 83.61% 761.00 1 771.00 232.72%
31.08.2015 1 379.00 -1 930.00 3 309.00 - 171.45% -2 599.00 3 978.00 - 153.06%
31.07.2015 -1 930.00 577.00 -2 507.00 - 434.49% 7 493.00 -9 423.00 - 125.76%
30.06.2015 577.00 1 242.00 - 665.00 -53.54% -1 723.00 2 300.00 - 133.49%
31.05.2015 1 242.00 12 342.00 -11 100.00 -89.94% -2 482.00 3 724.00 - 150.04%
30.04.2015 12 342.00 -2 171.00 14 513.00 - 668.49% -2 573.00 14 915.00 - 579.67%
31.03.2015 -2 171.00 - 134.00 -2 037.00 1 520.15% 699.00 -2 870.00 - 410.59%
28.02.2015 - 134.00 720.00 - 854.00 - 118.61% 628.00 - 762.00 - 121.34%
31.01.2015 720.00 5 459.00 -4 739.00 -86.81% -1 242.00 1 962.00 - 157.97%
31.12.2014 5 459.00 13 218.00 -7 759.00 -58.70% 6 310.00 - 851.00 -13.49%
30.11.2014 13 218.00 4 735.00 8 483.00 179.16% 153.00 13 065.00 8 539.22%
31.10.2014 4 735.00 761.00 3 974.00 522.21% 593.00 4 142.00 698.48%
30.09.2014 761.00 -2 599.00 3 360.00 - 129.28% 2 762.00 -2 001.00 -72.45%
31.08.2014 -2 599.00 7 493.00 -10 092.00 - 134.69% 391.00 -2 990.00 - 764.71%
31.07.2014 7 493.00 -1 723.00 9 216.00 - 534.88% -1 029.00 8 522.00 - 828.18%
30.06.2014 -1 723.00 -2 482.00 759.00 -30.58% 1 958.00 -3 681.00 - 188.00%
31.05.2014 -2 482.00 -2 573.00 91.00 -3.54% 536.00 -3 018.00 - 563.06%
30.04.2014 -2 573.00 699.00 -3 272.00 - 468.10% 1 878.00 -4 451.00 - 237.01%
31.03.2014 699.00 628.00 71.00 11.31% -1 826.00 2 525.00 - 138.28%
28.02.2014 628.00 -1 242.00 1 870.00 - 150.56% -2 019.00 2 647.00 - 131.10%
31.01.2014 -1 242.00 6 310.00 -7 552.00 - 119.68% 3 404.00 -4 646.00 - 136.49%
31.12.2013 6 310.00 153.00 6 157.00 4 024.18% -7 961.00 14 271.00 - 179.26%
30.11.2013 153.00 593.00 - 440.00 -74.20% 281.00 - 128.00 -45.55%
31.10.2013 593.00 2 762.00 -2 169.00 -78.53% 2 408.00 -1 815.00 -75.37%
30.09.2013 2 762.00 391.00 2 371.00 606.39% 405.00 2 357.00 581.98%
31.08.2013 391.00 -1 029.00 1 420.00 - 138.00% -1 332.00 1 723.00 - 129.35%
31.07.2013 -1 029.00 1 958.00 -2 987.00 - 152.55% 311.00 -1 340.00 - 430.87%
30.06.2013 1 958.00 536.00 1 422.00 265.30% 2 151.00 - 193.00 -8.97%
31.05.2013 536.00 1 878.00 -1 342.00 -71.46% -3 464.00 4 000.00 - 115.47%
30.04.2013 1 878.00 -1 826.00 3 704.00 - 202.85% - 876.00 2 754.00 - 314.38%
31.03.2013 -1 826.00 -2 019.00 193.00 -9.56% 5 451.00 -7 277.00 - 133.50%
28.02.2013 -2 019.00 3 404.00 -5 423.00 - 159.31% 658.00 -2 677.00 - 406.84%
31.01.2013 3 404.00 -7 961.00 11 365.00 - 142.76% - 480.00 3 884.00 - 809.17%
31.12.2012 -7 961.00 281.00 -8 242.00 -2 933.10% -2 352.00 -5 609.00 238.48%
30.11.2012 281.00 2 408.00 -2 127.00 -88.33% - 267.00 548.00 - 205.24%
31.10.2012 2 408.00 405.00 2 003.00 494.57% - 111.00 2 519.00 -2 269.37%
30.09.2012 405.00 -1 332.00 1 737.00 - 130.41% 1 357.00 - 952.00 -70.15%
31.08.2012 -1 332.00 311.00 -1 643.00 - 528.30% 1 694.00 -3 026.00 - 178.63%
31.07.2012 311.00 2 151.00 -1 840.00 -85.54% 954.00 - 643.00 -67.40%
30.06.2012 2 151.00 -3 464.00 5 615.00 - 162.10% 281.00 1 870.00 665.48%
31.05.2012 -3 464.00 - 876.00 -2 588.00 295.43% -2 692.00 - 772.00 28.68%
30.04.2012 - 876.00 5 451.00 -6 327.00 - 116.07% 534.00 -1 410.00 - 264.04%
31.03.2012 5 451.00 658.00 4 793.00 728.42% 2 758.00 2 693.00 97.64%
29.02.2012 658.00 - 480.00 1 138.00 - 237.08% - 540.00 1 198.00 - 221.85%
31.01.2012 - 480.00 -2 352.00 1 872.00 -79.59% -1 629.00 1 149.00 -70.53%
31.12.2011 -2 352.00 - 267.00 -2 085.00 780.90% 844.00 -3 196.00 - 378.67%
30.11.2011 - 267.00 - 111.00 - 156.00 140.54% 42.00 - 309.00 - 735.71%
31.10.2011 - 111.00 1 357.00 -1 468.00 - 108.18% - 127.00 16.00 -12.60%
30.09.2011 1 357.00 1 694.00 - 337.00 -19.89% -2 848.00 4 205.00 - 147.65%
31.08.2011 1 694.00 954.00 740.00 77.57% 529.00 1 165.00 220.23%
31.07.2011 954.00 281.00 673.00 239.50% 5 044.00 -4 090.00 -81.09%
30.06.2011 281.00 -2 692.00 2 973.00 - 110.44% 2 567.00 -2 286.00 -89.05%
31.05.2011 -2 692.00 534.00 -3 226.00 - 604.12% 232.00 -2 924.00 -1 260.34%
30.04.2011 534.00 2 758.00 -2 224.00 -80.64% 3 074.00 -2 540.00 -82.63%
31.03.2011 2 758.00 - 540.00 3 298.00 - 610.74% 263.00 2 495.00 948.67%
28.02.2011 - 540.00 -1 629.00 1 089.00 -66.85% -71.00 - 469.00 660.56%
31.01.2011 -1 629.00 844.00 -2 473.00 - 293.01% -3 584.00 1 955.00 -54.55%
31.12.2010 844.00 42.00 802.00 1 909.52% 2 839.00 -1 995.00 -70.27%
30.11.2010 42.00 - 127.00 169.00 - 133.07% 494.00 - 452.00 -91.50%
31.10.2010 - 127.00 -2 848.00 2 721.00 -95.54% 2 799.00 -2 926.00 - 104.54%
30.09.2010 -2 848.00 529.00 -3 377.00 - 638.37% - 569.00 -2 279.00 400.53%
31.08.2010 529.00 5 044.00 -4 515.00 -89.51% 1 465.00 - 936.00 -63.89%
31.07.2010 5 044.00 2 567.00 2 477.00 96.49% -95.00 5 139.00 -5 409.47%
30.06.2010 2 567.00 232.00 2 335.00 1 006.47% 945.00 1 622.00 171.64%
31.05.2010 232.00 3 074.00 -2 842.00 -92.45% -5 771.00 6 003.00 - 104.02%
30.04.2010 3 074.00 263.00 2 811.00 1 068.82% 10 785.00 -7 711.00 -71.50%
31.03.2010 263.00 -71.00 334.00 - 470.42% 4 070.00 -3 807.00 -93.54%
28.02.2010 -71.00 -3 584.00 3 513.00 -98.02% 54.00 - 125.00 - 231.48%
31.01.2010 -3 584.00 2 839.00 -6 423.00 - 226.24% -1 586.00 -1 998.00 125.98%
31.12.2009 2 839.00 494.00 2 345.00 474.70% -1 510.00 4 349.00 - 288.01%
30.11.2009 494.00 2 799.00 -2 305.00 -82.35% -3 455.00 3 949.00 - 114.30%
31.10.2009 2 799.00 - 569.00 3 368.00 - 591.92% 501.00 2 298.00 458.68%
30.09.2009 - 569.00 1 465.00 -2 034.00 - 138.84% 4 186.00 -4 755.00 - 113.59%
31.08.2009 1 465.00 -95.00 1 560.00 -1 642.11% 1 816.00 - 351.00 -19.33%
31.07.2009 -95.00 945.00 -1 040.00 - 110.05% 31.00 - 126.00 - 406.45%
30.06.2009 945.00 -5 771.00 6 716.00 - 116.37% 1 621.00 - 676.00 -41.70%
31.05.2009 -5 771.00 10 785.00 -16 556.00 - 153.51% -16.00 -5 755.00 35 968.75%
30.04.2009 10 785.00 4 070.00 6 715.00 164.99% - 384.00 11 169.00 -2 908.59%
31.03.2009 4 070.00 54.00 4 016.00 7 437.04% 80.00 3 990.00 4 987.50%
28.02.2009 54.00 -1 586.00 1 640.00 - 103.40% -4 006.00 4 060.00 - 101.35%
31.01.2009 -1 586.00 -1 510.00 -76.00 5.03% 6 415.00 -8 001.00 - 124.72%
31.12.2008 -1 510.00 -3 455.00 1 945.00 -56.30% - 340.00 -1 170.00 344.12%
30.11.2008 -3 455.00 501.00 -3 956.00 - 789.62% 2 946.00 -6 401.00 - 217.28%
31.10.2008 501.00 4 186.00 -3 685.00 -88.03% -1 668.00 2 169.00 - 130.04%
30.09.2008 4 186.00 1 816.00 2 370.00 130.51% 1 232.00 2 954.00 239.77%
31.08.2008 1 816.00 31.00 1 785.00 5 758.06% 894.00 922.00 103.13%
31.07.2008 31.00 1 621.00 -1 590.00 -98.09% 336.00 - 305.00 -90.77%
30.06.2008 1 621.00 -16.00 1 637.00 -10 231.25% -1 183.00 2 804.00 - 237.02%
31.05.2008 -16.00 - 384.00 368.00 -95.83% 4 085.00 -4 101.00 - 100.39%
30.04.2008 - 384.00 80.00 - 464.00 - 580.00% 318.00 - 702.00 - 220.75%
31.03.2008 80.00 -4 006.00 4 086.00 - 102.00% 324.00 - 244.00 -75.31%
29.02.2008 -4 006.00 6 415.00 -10 421.00 - 162.45% 513.00 -4 519.00 - 880.90%
31.01.2008 6 415.00 - 340.00 6 755.00 -1 986.76% -1 834.00 8 249.00 - 449.78%
31.12.2007 - 340.00 2 946.00 -3 286.00 - 111.54% 149.00 - 489.00 - 328.19%
30.11.2007 2 946.00 -1 668.00 4 614.00 - 276.62% -99.00 3 045.00 -3 075.76%
31.10.2007 -1 668.00 1 232.00 -2 900.00 - 235.39% 217.00 -1 885.00 - 868.66%
30.09.2007 1 232.00 894.00 338.00 37.81% 1 085.00 147.00 13.55%
31.08.2007 894.00 336.00 558.00 166.07% 10.00 884.00 8 840.00%
31.07.2007 336.00 -1 183.00 1 519.00 - 128.40% 1 426.00 -1 090.00 -76.44%
30.06.2007 -1 183.00 4 085.00 -5 268.00 - 128.96% -27.00 -1 156.00 4 281.48%
31.05.2007 4 085.00 318.00 3 767.00 1 184.59% - 330.00 4 415.00 -1 337.88%
30.04.2007 318.00 324.00 -6.00 -1.85% - 393.00 711.00 - 180.92%
31.03.2007 324.00 513.00 - 189.00 -36.84% 2 035.00 -1 711.00 -84.08%
28.02.2007 513.00 -1 834.00 2 347.00 - 127.97% 1 227.00 - 714.00 -58.19%
31.01.2007 -1 834.00 149.00 -1 983.00 -1 330.87% 1 677.00 -3 511.00 - 209.36%
31.12.2006 149.00 -99.00 248.00 - 250.50% - 492.00 641.00 - 130.28%
30.11.2006 -99.00 217.00 - 316.00 - 145.62% - 455.00 356.00 -78.24%
31.10.2006 217.00 1 085.00 - 868.00 -80.00% - 389.00 606.00 - 155.78%
30.09.2006 1 085.00 10.00 1 075.00 10 750.00% 324.00 761.00 234.88%
31.08.2006 10.00 1 426.00 -1 416.00 -99.30% 1 804.00 -1 794.00 -99.45%
31.07.2006 1 426.00 -27.00 1 453.00 -5 381.48% -2 579.00 4 005.00 - 155.29%
30.06.2006 -27.00 - 330.00 303.00 -91.82% 3 814.00 -3 841.00 - 100.71%
31.05.2006 - 330.00 - 393.00 63.00 -16.03% -1 521.00 1 191.00 -78.30%
30.04.2006 - 393.00 2 035.00 -2 428.00 - 119.31% - 758.00 365.00 -48.15%
31.03.2006 2 035.00 1 227.00 808.00 65.85% -1 070.00 3 105.00 - 290.19%
28.02.2006 1 227.00 1 677.00 - 450.00 -26.83% - 221.00 1 448.00 - 655.20%
31.01.2006 1 677.00 - 492.00 2 169.00 - 440.85% - 693.00 2 370.00 - 341.99%
31.12.2005 - 492.00 - 455.00 -37.00 8.13% 3 985.00 -4 477.00 - 112.35%
30.11.2005 - 455.00 - 389.00 -66.00 16.97% 1 371.00 -1 826.00 - 133.19%
31.10.2005 - 389.00 324.00 - 713.00 - 220.06% 3 135.00 -3 524.00 - 112.41%
30.09.2005 324.00 1 804.00 -1 480.00 -82.04% -2 138.00 2 462.00 - 115.15%
31.08.2005 1 804.00 -2 579.00 4 383.00 - 169.95% -1 344.00 3 148.00 - 234.23%
31.07.2005 -2 579.00 3 814.00 -6 393.00 - 167.62% -3 363.00 784.00 -23.31%
30.06.2005 3 814.00 -1 521.00 5 335.00 - 350.76% - 615.00 4 429.00 - 720.16%
31.05.2005 -1 521.00 - 758.00 - 763.00 100.66% 660.00 -2 181.00 - 330.45%
30.04.2005 - 758.00 -1 070.00 312.00 -29.16% 25.00 - 783.00 -3 132.00%
31.03.2005 -1 070.00 - 221.00 - 849.00 384.16% 2 761.00 -3 831.00 - 138.75%
28.02.2005 - 221.00 - 693.00 472.00 -68.11% 97.00 - 318.00 - 327.83%
31.01.2005 - 693.00 3 985.00 -4 678.00 - 117.39% 2 151.00 -2 844.00 - 132.22%
31.12.2004 3 985.00 1 371.00 2 614.00 190.66% - - -
30.11.2004 1 371.00 3 135.00 -1 764.00 -56.27% - - -
31.10.2004 3 135.00 -2 138.00 5 273.00 - 246.63% - - -
30.09.2004 -2 138.00 -1 344.00 - 794.00 59.08% - - -
31.08.2004 -1 344.00 -3 363.00 2 019.00 -60.04% - - -
31.07.2004 -3 363.00 - 615.00 -2 748.00 446.83% - - -
30.06.2004 - 615.00 660.00 -1 275.00 - 193.18% - - -
31.05.2004 660.00 25.00 635.00 2 540.00% - - -
30.04.2004 25.00 2 761.00 -2 736.00 -99.09% - - -
31.03.2004 2 761.00 97.00 2 664.00 2 746.39% - - -
29.02.2004 97.00 2 151.00 -2 054.00 -95.49% - - -
31.01.2004 2 151.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Čistý domácí úvěr centrální vládě (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies