- Ostatní sektory - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Ostatní sektory - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.04.2010 -29 672.00
Max 31.07.2005 47 852.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 2 982.00 -7 431.00 10 413.00 - 140.13% -2 062.00 5 044.00 - 244.62%
31.05.2019 -7 431.00 - 314.00 -7 117.00 2 266.56% 7 617.00 -15 048.00 - 197.56%
30.04.2019 - 314.00 -3 104.00 2 790.00 -89.88% -19 461.00 19 147.00 -98.39%
31.03.2019 -3 104.00 453.00 -3 557.00 - 785.21% -6 026.00 2 922.00 -48.49%
28.02.2019 453.00 241.00 212.00 87.97% 3 542.00 -3 089.00 -87.21%
31.01.2019 241.00 - 448.00 689.00 - 153.79% 467.00 - 226.00 -48.39%
31.12.2018 - 448.00 -9 169.00 8 721.00 -95.11% -18 817.00 18 369.00 -97.62%
30.11.2018 -9 169.00 -5 629.00 -3 540.00 62.89% 3 448.00 -12 617.00 - 365.92%
31.10.2018 -5 629.00 -3 560.00 -2 069.00 58.12% 1 322.00 -6 951.00 - 525.79%
30.09.2018 -3 560.00 -3 889.00 329.00 -8.46% -4 163.00 603.00 -14.48%
31.08.2018 -3 889.00 -4 702.00 813.00 -17.29% -2 968.00 - 921.00 31.03%
31.07.2018 -4 702.00 -2 062.00 -2 640.00 128.03% 1 388.00 -6 090.00 - 438.76%
30.06.2018 -2 062.00 7 617.00 -9 679.00 - 127.07% 6 299.00 -8 361.00 - 132.74%
31.05.2018 7 617.00 -19 461.00 27 078.00 - 139.14% 4 352.00 3 265.00 75.02%
30.04.2018 -19 461.00 -6 026.00 -13 435.00 222.95% 4 447.00 -23 908.00 - 537.62%
31.03.2018 -6 026.00 3 542.00 -9 568.00 - 270.13% -4 175.00 -1 851.00 44.34%
28.02.2018 3 542.00 467.00 3 075.00 658.46% -1 493.00 5 035.00 - 337.24%
31.01.2018 467.00 -18 817.00 19 284.00 - 102.48% -4 178.00 4 645.00 - 111.18%
31.12.2017 -18 817.00 3 448.00 -22 265.00 - 645.74% 1 192.00 -20 009.00 -1 678.61%
30.11.2017 3 448.00 1 322.00 2 126.00 160.82% 4 812.00 -1 364.00 -28.35%
31.10.2017 1 322.00 -4 163.00 5 485.00 - 131.76% 3 699.00 -2 377.00 -64.26%
30.09.2017 -4 163.00 -2 968.00 -1 195.00 40.26% 1 175.00 -5 338.00 - 454.30%
31.08.2017 -2 968.00 1 388.00 -4 356.00 - 313.83% 744.00 -3 712.00 - 498.92%
31.07.2017 1 388.00 6 299.00 -4 911.00 -77.96% -3 961.00 5 349.00 - 135.04%
30.06.2017 6 299.00 4 352.00 1 947.00 44.74% 5 937.00 362.00 6.10%
31.05.2017 4 352.00 4 447.00 -95.00 -2.14% -1 975.00 6 327.00 - 320.35%
30.04.2017 4 447.00 -4 175.00 8 622.00 - 206.51% 805.00 3 642.00 452.42%
31.03.2017 -4 175.00 -1 493.00 -2 682.00 179.64% -1 333.00 -2 842.00 213.20%
28.02.2017 -1 493.00 -4 178.00 2 685.00 -64.27% -1 667.00 174.00 -10.44%
31.01.2017 -4 178.00 1 192.00 -5 370.00 - 450.50% 1 886.00 -6 064.00 - 321.53%
31.12.2016 1 192.00 4 812.00 -3 620.00 -75.23% 2 917.00 -1 725.00 -59.14%
30.11.2016 4 812.00 3 699.00 1 113.00 30.09% 4 808.00 4.00 0.08%
31.10.2016 3 699.00 1 175.00 2 524.00 214.81% 598.00 3 101.00 518.56%
30.09.2016 1 175.00 744.00 431.00 57.93% -13 000.00 14 175.00 - 109.04%
31.08.2016 744.00 -3 961.00 4 705.00 - 118.78% 471.00 273.00 57.96%
31.07.2016 -3 961.00 5 937.00 -9 898.00 - 166.72% 1 457.00 -5 418.00 - 371.86%
30.06.2016 5 937.00 -1 975.00 7 912.00 - 400.61% - 921.00 6 858.00 - 744.63%
31.05.2016 -1 975.00 805.00 -2 780.00 - 345.34% 13 823.00 -15 798.00 - 114.29%
30.04.2016 805.00 -1 333.00 2 138.00 - 160.39% 28 441.00 -27 636.00 -97.17%
31.03.2016 -1 333.00 -1 667.00 334.00 -20.04% 4 214.00 -5 547.00 - 131.63%
29.02.2016 -1 667.00 1 886.00 -3 553.00 - 188.39% 4 422.00 -6 089.00 - 137.70%
31.01.2016 1 886.00 2 917.00 -1 031.00 -35.34% 3 202.00 -1 316.00 -41.10%
31.12.2015 2 917.00 4 808.00 -1 891.00 -39.33% 7 925.00 -5 008.00 -63.19%
30.11.2015 4 808.00 598.00 4 210.00 704.01% -1 306.00 6 114.00 - 468.15%
31.10.2015 598.00 -13 000.00 13 598.00 - 104.60% 2 984.00 -2 386.00 -79.96%
30.09.2015 -13 000.00 471.00 -13 471.00 -2 860.08% - 222.00 -12 778.00 5 755.86%
31.08.2015 471.00 1 457.00 - 986.00 -67.67% 2 509.00 -2 038.00 -81.23%
31.07.2015 1 457.00 - 921.00 2 378.00 - 258.20% 6 156.00 -4 699.00 -76.33%
30.06.2015 - 921.00 13 823.00 -14 744.00 - 106.66% 4 863.00 -5 784.00 - 118.94%
31.05.2015 13 823.00 28 441.00 -14 618.00 -51.40% 3 293.00 10 530.00 319.77%
30.04.2015 28 441.00 4 214.00 24 227.00 574.92% 11 397.00 17 044.00 149.55%
31.03.2015 4 214.00 4 422.00 - 208.00 -4.70% -6 169.00 10 383.00 - 168.31%
28.02.2015 4 422.00 3 202.00 1 220.00 38.10% -7 121.00 11 543.00 - 162.10%
31.01.2015 3 202.00 7 925.00 -4 723.00 -59.60% 5 176.00 -1 974.00 -38.14%
31.12.2014 7 925.00 -1 306.00 9 231.00 - 706.81% - 506.00 8 431.00 -1 666.21%
30.11.2014 -1 306.00 2 984.00 -4 290.00 - 143.77% 4 678.00 -5 984.00 - 127.92%
31.10.2014 2 984.00 - 222.00 3 206.00 -1 444.14% 9 541.00 -6 557.00 -68.72%
30.09.2014 - 222.00 2 509.00 -2 731.00 - 108.85% 1 338.00 -1 560.00 - 116.59%
31.08.2014 2 509.00 6 156.00 -3 647.00 -59.24% 3 237.00 - 728.00 -22.49%
31.07.2014 6 156.00 4 863.00 1 293.00 26.59% 30.00 6 126.00 20 420.00%
30.06.2014 4 863.00 3 293.00 1 570.00 47.68% -13 629.00 18 492.00 - 135.68%
31.05.2014 3 293.00 11 397.00 -8 104.00 -71.11% -7 867.00 11 160.00 - 141.86%
30.04.2014 11 397.00 -6 169.00 17 566.00 - 284.75% -15 314.00 26 711.00 - 174.42%
31.03.2014 -6 169.00 -7 121.00 952.00 -13.37% -2 281.00 -3 888.00 170.45%
28.02.2014 -7 121.00 5 176.00 -12 297.00 - 237.58% 2 456.00 -9 577.00 - 389.94%
31.01.2014 5 176.00 - 506.00 5 682.00 -1 122.92% 423.00 4 753.00 1 123.64%
31.12.2013 - 506.00 4 678.00 -5 184.00 - 110.82% - 172.00 - 334.00 194.19%
30.11.2013 4 678.00 9 541.00 -4 863.00 -50.97% 1 964.00 2 714.00 138.19%
31.10.2013 9 541.00 1 338.00 8 203.00 613.08% -5 902.00 15 443.00 - 261.66%
30.09.2013 1 338.00 3 237.00 -1 899.00 -58.67% -2 282.00 3 620.00 - 158.63%
31.08.2013 3 237.00 30.00 3 207.00 10 690.00% -1 074.00 4 311.00 - 401.40%
31.07.2013 30.00 -13 629.00 13 659.00 - 100.22% -3 987.00 4 017.00 - 100.75%
30.06.2013 -13 629.00 -7 867.00 -5 762.00 73.24% -2 045.00 -11 584.00 566.45%
31.05.2013 -7 867.00 -15 314.00 7 447.00 -48.63% - 244.00 -7 623.00 3 124.18%
30.04.2013 -15 314.00 -2 281.00 -13 033.00 571.37% -19 711.00 4 397.00 -22.31%
31.03.2013 -2 281.00 2 456.00 -4 737.00 - 192.87% 6 666.00 -8 947.00 - 134.22%
28.02.2013 2 456.00 423.00 2 033.00 480.61% 1 702.00 754.00 44.30%
31.01.2013 423.00 - 172.00 595.00 - 345.93% 9 298.00 -8 875.00 -95.45%
31.12.2012 - 172.00 1 964.00 -2 136.00 - 108.76% 9 432.00 -9 604.00 - 101.82%
30.11.2012 1 964.00 -5 902.00 7 866.00 - 133.28% -7 608.00 9 572.00 - 125.81%
31.10.2012 -5 902.00 -2 282.00 -3 620.00 158.63% 2 397.00 -8 299.00 - 346.22%
30.09.2012 -2 282.00 -1 074.00 -1 208.00 112.48% 1 377.00 -3 659.00 - 265.72%
31.08.2012 -1 074.00 -3 987.00 2 913.00 -73.06% 917.00 -1 991.00 - 217.12%
31.07.2012 -3 987.00 -2 045.00 -1 942.00 94.96% - 665.00 -3 322.00 499.55%
30.06.2012 -2 045.00 - 244.00 -1 801.00 738.11% -4 279.00 2 234.00 -52.21%
31.05.2012 - 244.00 -19 711.00 19 467.00 -98.76% -7 026.00 6 782.00 -96.53%
30.04.2012 -19 711.00 6 666.00 -26 377.00 - 395.69% -1 107.00 -18 604.00 1 680.58%
31.03.2012 6 666.00 1 702.00 4 964.00 291.66% 10 098.00 -3 432.00 -33.99%
29.02.2012 1 702.00 9 298.00 -7 596.00 -81.69% -1 901.00 3 603.00 - 189.53%
31.01.2012 9 298.00 9 432.00 - 134.00 -1.42% - 652.00 9 950.00 -1 526.07%
31.12.2011 9 432.00 -7 608.00 17 040.00 - 223.97% -3 831.00 13 263.00 - 346.20%
30.11.2011 -7 608.00 2 397.00 -10 005.00 - 417.40% -5 002.00 -2 606.00 52.10%
31.10.2011 2 397.00 1 377.00 1 020.00 74.07% 784.00 1 613.00 205.74%
30.09.2011 1 377.00 917.00 460.00 50.16% 3 727.00 -2 350.00 -63.05%
31.08.2011 917.00 - 665.00 1 582.00 - 237.89% 1 619.00 - 702.00 -43.36%
31.07.2011 - 665.00 -4 279.00 3 614.00 -84.46% 459.00 -1 124.00 - 244.88%
30.06.2011 -4 279.00 -7 026.00 2 747.00 -39.10% -16 217.00 11 938.00 -73.61%
31.05.2011 -7 026.00 -1 107.00 -5 919.00 534.69% - 606.00 -6 420.00 1 059.41%
30.04.2011 -1 107.00 10 098.00 -11 205.00 - 110.96% -29 672.00 28 565.00 -96.27%
31.03.2011 10 098.00 -1 901.00 11 999.00 - 631.19% 1 822.00 8 276.00 454.23%
28.02.2011 -1 901.00 - 652.00 -1 249.00 191.56% -6 133.00 4 232.00 -69.00%
31.01.2011 - 652.00 -3 831.00 3 179.00 -82.98% 545.00 -1 197.00 - 219.63%
31.12.2010 -3 831.00 -5 002.00 1 171.00 -23.41% -6 944.00 3 113.00 -44.83%
30.11.2010 -5 002.00 784.00 -5 786.00 - 738.01% - 950.00 -4 052.00 426.53%
31.10.2010 784.00 3 727.00 -2 943.00 -78.96% -17 317.00 18 101.00 - 104.53%
30.09.2010 3 727.00 1 619.00 2 108.00 130.20% -4 273.00 8 000.00 - 187.22%
31.08.2010 1 619.00 459.00 1 160.00 252.72% 94.00 1 525.00 1 622.34%
31.07.2010 459.00 -16 217.00 16 676.00 - 102.83% 2 537.00 -2 078.00 -81.91%
30.06.2010 -16 217.00 - 606.00 -15 611.00 2 576.07% -2 301.00 -13 916.00 604.78%
31.05.2010 - 606.00 -29 672.00 29 066.00 -97.96% -15 465.00 14 859.00 -96.08%
30.04.2010 -29 672.00 1 822.00 -31 494.00 -1 728.54% -1 523.00 -28 149.00 1 848.26%
31.03.2010 1 822.00 -6 133.00 7 955.00 - 129.71% -1 944.00 3 766.00 - 193.72%
28.02.2010 -6 133.00 545.00 -6 678.00 -1 225.32% -1 822.00 -4 311.00 236.61%
31.01.2010 545.00 -6 944.00 7 489.00 - 107.85% 1 259.00 - 714.00 -56.71%
31.12.2009 -6 944.00 - 950.00 -5 994.00 630.95% -5 208.00 -1 736.00 33.33%
30.11.2009 - 950.00 -17 317.00 16 367.00 -94.51% - 167.00 - 783.00 468.86%
31.10.2009 -17 317.00 -4 273.00 -13 044.00 305.27% -7 810.00 -9 507.00 121.73%
30.09.2009 -4 273.00 94.00 -4 367.00 -4 645.74% 699.00 -4 972.00 - 711.30%
31.08.2009 94.00 2 537.00 -2 443.00 -96.29% 2 781.00 -2 687.00 -96.62%
31.07.2009 2 537.00 -2 301.00 4 838.00 - 210.26% -12 351.00 14 888.00 - 120.54%
30.06.2009 -2 301.00 -15 465.00 13 164.00 -85.12% 3 417.00 -5 718.00 - 167.34%
31.05.2009 -15 465.00 -1 523.00 -13 942.00 915.43% 108.00 -15 573.00 -14 419.44%
30.04.2009 -1 523.00 -1 944.00 421.00 -21.66% 4 230.00 -5 753.00 - 136.00%
31.03.2009 -1 944.00 -1 822.00 - 122.00 6.70% 656.00 -2 600.00 - 396.34%
28.02.2009 -1 822.00 1 259.00 -3 081.00 - 244.72% 311.00 -2 133.00 - 685.85%
31.01.2009 1 259.00 -5 208.00 6 467.00 - 124.17% -1 613.00 2 872.00 - 178.05%
31.12.2008 -5 208.00 - 167.00 -5 041.00 3 018.56% -2 065.00 -3 143.00 152.20%
30.11.2008 - 167.00 -7 810.00 7 643.00 -97.86% -5 003.00 4 836.00 -96.66%
31.10.2008 -7 810.00 699.00 -8 509.00 -1 217.31% -9 670.00 1 860.00 -19.23%
30.09.2008 699.00 2 781.00 -2 082.00 -74.87% -1 380.00 2 079.00 - 150.65%
31.08.2008 2 781.00 -12 351.00 15 132.00 - 122.52% 4 319.00 -1 538.00 -35.61%
31.07.2008 -12 351.00 3 417.00 -15 768.00 - 461.46% - 228.00 -12 123.00 5 317.11%
30.06.2008 3 417.00 108.00 3 309.00 3 063.89% -1 178.00 4 595.00 - 390.07%
31.05.2008 108.00 4 230.00 -4 122.00 -97.45% - 609.00 717.00 - 117.73%
30.04.2008 4 230.00 656.00 3 574.00 544.82% 2 464.00 1 766.00 71.67%
31.03.2008 656.00 311.00 345.00 110.93% -6 036.00 6 692.00 - 110.87%
29.02.2008 311.00 -1 613.00 1 924.00 - 119.28% 1 642.00 -1 331.00 -81.06%
31.01.2008 -1 613.00 -2 065.00 452.00 -21.89% 5 832.00 -7 445.00 - 127.66%
31.12.2007 -2 065.00 -5 003.00 2 938.00 -58.72% -8 308.00 6 243.00 -75.14%
30.11.2007 -5 003.00 -9 670.00 4 667.00 -48.26% -5 426.00 423.00 -7.80%
31.10.2007 -9 670.00 -1 380.00 -8 290.00 600.72% -14 237.00 4 567.00 -32.08%
30.09.2007 -1 380.00 4 319.00 -5 699.00 - 131.95% -1 790.00 410.00 -22.91%
31.08.2007 4 319.00 - 228.00 4 547.00 -1 994.30% - 212.00 4 531.00 -2 137.26%
31.07.2007 - 228.00 -1 178.00 950.00 -80.65% 1 404.00 -1 632.00 - 116.24%
30.06.2007 -1 178.00 - 609.00 - 569.00 93.43% 340.00 -1 518.00 - 446.47%
31.05.2007 - 609.00 2 464.00 -3 073.00 - 124.72% 3 143.00 -3 752.00 - 119.38%
30.04.2007 2 464.00 -6 036.00 8 500.00 - 140.82% 11 112.00 -8 648.00 -77.83%
31.03.2007 -6 036.00 1 642.00 -7 678.00 - 467.60% 1 667.00 -7 703.00 - 462.09%
28.02.2007 1 642.00 5 832.00 -4 190.00 -71.84% 1 374.00 268.00 19.50%
31.01.2007 5 832.00 -8 308.00 14 140.00 - 170.20% 829.00 5 003.00 603.50%
31.12.2006 -8 308.00 -5 426.00 -2 882.00 53.11% 8 082.00 -16 390.00 - 202.80%
30.11.2006 -5 426.00 -14 237.00 8 811.00 -61.89% 8 707.00 -14 133.00 - 162.32%
31.10.2006 -14 237.00 -1 790.00 -12 447.00 695.36% -7 205.00 -7 032.00 97.60%
30.09.2006 -1 790.00 - 212.00 -1 578.00 744.34% -24 053.00 22 263.00 -92.56%
31.08.2006 - 212.00 1 404.00 -1 616.00 - 115.10% -10 615.00 10 403.00 -98.00%
31.07.2006 1 404.00 340.00 1 064.00 312.94% 47 852.00 -46 448.00 -97.07%
30.06.2006 340.00 3 143.00 -2 803.00 -89.18% -5 805.00 6 145.00 - 105.86%
31.05.2006 3 143.00 11 112.00 -7 969.00 -71.72% 4 516.00 -1 373.00 -30.40%
30.04.2006 11 112.00 1 667.00 9 445.00 566.59% 1 986.00 9 126.00 459.52%
31.03.2006 1 667.00 1 374.00 293.00 21.32% 11 418.00 -9 751.00 -85.40%
28.02.2006 1 374.00 829.00 545.00 65.74% 6 224.00 -4 850.00 -77.92%
31.01.2006 829.00 8 082.00 -7 253.00 -89.74% 5 386.00 -4 557.00 -84.61%
31.12.2005 8 082.00 8 707.00 - 625.00 -7.18% -3 526.00 11 608.00 - 329.21%
30.11.2005 8 707.00 -7 205.00 15 912.00 - 220.85% 6 847.00 1 860.00 27.17%
31.10.2005 -7 205.00 -24 053.00 16 848.00 -70.05% -1 498.00 -5 707.00 380.97%
30.09.2005 -24 053.00 -10 615.00 -13 438.00 126.59% 748.00 -24 801.00 -3 315.64%
31.08.2005 -10 615.00 47 852.00 -58 467.00 - 122.18% 1 190.00 -11 805.00 - 992.02%
31.07.2005 47 852.00 -5 805.00 53 657.00 - 924.32% -2 802.00 50 654.00 -1 807.78%
30.06.2005 -5 805.00 4 516.00 -10 321.00 - 228.54% 10 460.00 -16 265.00 - 155.50%
31.05.2005 4 516.00 1 986.00 2 530.00 127.39% -1 825.00 6 341.00 - 347.45%
30.04.2005 1 986.00 11 418.00 -9 432.00 -82.61% 4 981.00 -2 995.00 -60.13%
31.03.2005 11 418.00 6 224.00 5 194.00 83.45% -5 436.00 16 854.00 - 310.04%
28.02.2005 6 224.00 5 386.00 838.00 15.56% 545.00 5 679.00 1 042.02%
31.01.2005 5 386.00 -3 526.00 8 912.00 - 252.75% -5 708.00 11 094.00 - 194.36%
31.12.2004 -3 526.00 6 847.00 -10 373.00 - 151.50% - - -
30.11.2004 6 847.00 -1 498.00 8 345.00 - 557.08% - - -
31.10.2004 -1 498.00 748.00 -2 246.00 - 300.27% - - -
30.09.2004 748.00 1 190.00 - 442.00 -37.14% - - -
31.08.2004 1 190.00 -2 802.00 3 992.00 - 142.47% - - -
31.07.2004 -2 802.00 10 460.00 -13 262.00 - 126.79% - - -
30.06.2004 10 460.00 -1 825.00 12 285.00 - 673.15% - - -
31.05.2004 -1 825.00 4 981.00 -6 806.00 - 136.64% - - -
30.04.2004 4 981.00 -5 436.00 10 417.00 - 191.63% - - -
31.03.2004 -5 436.00 545.00 -5 981.00 -1 097.43% - - -
29.02.2004 545.00 -5 708.00 6 253.00 - 109.55% - - -
31.01.2004 -5 708.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Ostatní sektory - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Ostatní sektory - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Ostatní sektory - saldo (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
- Ostatní sektory - saldo (Položky Finančního účtu v mil. USD)
- Ostatní sektory - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Ostatní sektory - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
- Ostatní sektory - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
- Ostatní sektory - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
- Ostatní sektory - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
- Ostatní sektory - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
- Ostatní sektory - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Ostatní daně z výroby (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies